Kategori: Väst

Om ”Tredje världens vita mödrar”

Intressant att konstatera att i flertalet västländer verkar det ha funnits en slags ”Tredje världens vita moder” som spelade en avgörande roll för att initiera och institutionalisera de internationella adoptionerna under den omedelbara efterkrigstiden (d v s ca 1945-70): Medan USA har nobelpristagaren i litteratur Pearl S. Buck som adopterade sju barn från bl a Kina liksom Bertha Holt som tillsammans med sin man Harry Holt adopterade åtta barn från Korea så har Danmark Ulla Frökjær-Jensen som adopterade tio barn från bl a Vietnam liksom Tytte Botfeldt medan vi i Sverige har Margareta Blomkvist som adopterade tre barn från bl a Etiopien liksom Margareta Ingelstam.
 
Den ”Tredje världens vita moder” som slog alla de andra mödrarna ”med hästlängder” var dock Kanadas Sandra Simpson som adopterade 28 (sic!) barn från bl a Kambodja, Korea, Japan, Vietnam och Indien.
global-family.JPG
 
Den som inte riktigt passar in i sällskapet men som också adopterade ”en masse” under efterkrigstiden såsom ”Tredje världens vita mödrar” gjorde var dock den amerikansk-franska artisten Joséphine Baker som adopterade 12 barn från världens alla kontinenter inklusive en finsk pojke och som också var den som myntade termen regnbågsfamilj.
 
Den ende som mig veterligen har ”slagit” (OBS: det existerar så klart ingen tävling i att som västerlänning ha adopterat flest barn från andra länder) Sandra Simpson är då den amerikanska nobelpristagaren och forskaren Daniel Carleton Gajdusek som adopterade över 50 barn (sic!) från Papua Nya Guinea.

Om Madison Grants ”The Passing of the Great Race”

Ska nu äntligen se till att läsa åtminstone en av de åtminstone indirekta förlagorna till Eric Kaufmanns bok ”Whiteshift: Populism, Immigration, and the Future of White Majorities” som ju har blivit rejält uppmärksammad även i Sverige p g a den debatt som Ivar Arpi initierat – nämligen Madison Grants ”The Passing of the Great Race”.
65253113_10156527353775847_8271816977249468416_n.jpg
 
Det går i stort sett att tala om två tidsperioder sedan ca år 1900 och framåt då Väst har tvivlat på sig själv och Grants och Kaufmanns böcker representerar då dessa båda perioder:
 
År 1905 besegrade Japan Ryssland i ett modernt krig och mellan ca 1905-35 kom sedan flera böcker ut som uttryckte en pessimism om den s k vita rasens och Västs framtid såsom Grants bok liksom böcker författade av bl a Stoddard, Spengler och Lundborg.
 
Den andra perioden kan väl sägas ha inletts kring 1995 med Huntingtons ”The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” och Kaufmanns bok är då en slags fortsättning på denna ”Väst är hotat och kanske t o m på väg att förlora och kanske t o m på väg att gå under”-genre.
 
Medan den första perioden varnade för den s k ”gula faran” eller ”bruna faran” i form av antikolonialism och det växande hatet mot Väst i kolonierna som sedermera ju ledde fram till avkolonialiseringen liksom för att födelsetalen höll på att sjunka i Väst samt att Väst ”begick självmord” i form av Första världskriget så har den andra perioden varnat för den s k ”gröna faran” och för det växande hatet mot Väst i den muslimska och utomvästerländska världen, för den s k ”massinvandringen” från de gamla kolonierna till Väst, för Kinas och Östasiens framtida dominans samt för att födelsetalen sjunker i Väst.

Sverige värst på (ras)diskriminering i arbetslivet efter Frankrike

En ny s k metaanalysstudie som undersöker resultaten i 97 olika s k situation testing-studier som rör (ras)diskriminering på arbetsmarknaden i nio olika västländer inklusive i Sverige och som hypoteserar att det ”borde” vara mer/mest diskriminering i de västländer som en gång styrde över kolonialimperier eller i de västländer som är bosättarstater visar tyvärr att efter Frankrike så är Sverige allra värst vad gäller (ras)diskriminering i arbetslivet mot icke-vita invånare. Sedan är det naturligtvis inte så lätt att heller vara svart amerikan, brittisk asiat, tysk turk eller kurd eller surinames i Nederländerna.

 
Q3.jpg

De svenska studier som ingår i metaanalysstudien inkluderar sammanlagt 26 119 jobbansökningar från i huvudsak invånare i Sverige som fr a har någon form av bakgrund i den s k MENA-regionen och studien konstaterar att länder som Frankrike och Sverige som vägrar att tala om ras och som vägrar att föra någon som helst statistik om diskriminering som rör icke-vita invånare inte verkar ha valt ”rätt” väg, d v s färgblindheten och ”hatet” mot jämlikhetsdata och mot allt vad statistik om ras heter som råder i dessa båda länder har inte hjälpt de icke-vita invånarna i Frankrike och Sverige utan snarare stjälpt dem.

 

https://www.sociologicalscience.com/articles-v6-18-467/

 

Q4.jpg

64450680_10156525291510847_7990062389577908224_o.jpg

”In models with basic controls, France stands out with a discrimination ratio 43 percent higher than that of the United States (significantly different from the United States. Sweden is next, with a discrimination ratio about 30 percent higher than that of the United States. Next highest are Canada, Great Britain, Bel- gium, the Netherlands, Norway, and the United States.”

Världen fortsätter att förändras i rasande takt och det gäller inte bara politiken (och klimatet) utan också demografin

Europas befolkning ”peak:ar” om bara två år, d v s år 2021, och därefter kommer folkmängden i Europa att ”rasa” p g a de kraftigt fallande födelsetalen och fram tills 2100 kommer Europas befolkning att minska med hela 100 miljoner invånare.
64901608_10156522109660847_9127417798832685056_n.jpg
 
I både Europa och Nordamerika (liksom i Australien och Nya Zeeland) är det i praktiken enbart (ny)invandringen som under de senaste 15-20 åren har gjort att invånarantalet överhuvudtaget har ökat och fortsätter att öka eller håller sig någorlunda stabilt och det gäller även nu och framgent.
64983854_10156522109720847_4014789876154105856_n.jpg
 
Redan år 2037 kommer Latinamerika och Karibien ha gått om Europa vad gäller antalet invånare och fr a de tre f d axelmakterna Japan, Italien och Tyskland ”blöder” årligen invånare och nästa år (d v s år 2020) kommer Japan att kunna uppvisa världens äldsta medelålder (48 år) och Italien och Tyskland är likaså på väg emot en liknande situation liksom större delen av Europa: Någon gång på 2020-talet kommer kring 1/3 av alla invånare i flera västländer att vara över 60 år gamla och särskilt gäller det Syd-, Central- och Östeuropa inklusive Ryssland.
65150382_10156522109800847_7489531852999360512_n.jpg
 
Innan Första världskriget (d v s 1914) utgjorde västvärldens befolkning möjligen kring 40% av mänskligheten men lite mer än hundra år senare så handlar det om under 10% av världens befolkning och denna procentsiffra kommer bara att fortsätta att minska för varje år som går medan västerlänningarna åldras i allt snabbare takt. Omvänt är invånarna i fr a Afrika, den s k MENA-regionen och Asien mycket unga eller t o m extremt unga.

Den tidigare så stora, breda och välmående västerländska medelklassen smälter just nu bort och allra snabbast går denna process i Sverige

En ny OECD-rapport (be)visar nu att den tidigare så stora, breda och (tidigare mycket) välmående västerländska medelklassen, som skapades och ”stampades fram” under efterkrigstiden tack vare ”alliansen” mellan de socialistiska (och arbetarklassbaserade) och de liberala (och medelklassbaserade) partierna (vilka tillsammans ju också hade fått igenom den allmänna och lika rösträtten under 1900-talets första hälft), håller på att smälta bort sedan 1980-talets nyliberala privatiseringar och avregleringar (och efter 2008 års finanskris så går denna process allt snabbare) medan överklassen (och just i Sverige är överklassen till överväldigande delen vit) blir allt rikare samtidigt som underklassen blir allt fattigare (och just i Sverige är underklassen till överväldigande delen icke-vit) och på senare år har medelklassen minskat allra snabbast just i Sverige.
Topp.jpg
Att vara medelklass definieras i OECD-rapporten som att vara medelinkomsttagare och denna definition inbegriper därmed höga procentdelar av LO:s övre skikt och betyder så klart inte detsamma som att ”leva borgerligt” eller att ha ”medelklassvärderingar” o s v utan det handlar enbart om inkomstnivån. OECD konstaterar dessutom att medelklassen kommer att fortsätta att smälta bort då ”nyrekryteringen” till medelklassen bland de unga invånarna i västvärlden hela tiden minskar och vilket innebär att den välmående västerländska medelklassen numera i hög grad utgörs av äldre medelålders och pensionärer.
UNG.jpg
”Utvecklingen är densamma i samtliga avancerade ekonomier, konstaterar organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i en ny rapport. Men extra påtaglig i länder som Sverige där medelklassen har varit och fortfarande är stor i en internationell jämförelse. Vid 80-talets mitt tillhörde i snitt 64 procent av befolkningen i OECD-länderna medelklassen. Sedan dess har gruppen krympt med tre procentenheter. Att jämföra med Sveriges medelklass som gått från att utgöra 72,6 till 65,2 procent under samma period – en minskning med 7,4 procentenheter.”

SvD:s Per Gudmundson anmäler idag Eric Kaufmanns nya bok ”Whiteshift” som handlar om vad som händer nu när både världen, Väst och Sverige blir allt mindre vit och hur denna genomgripande demografiska förändring hänger samman med den växande högerpopulismen

SvD:s ledarskribent Per Gudmundson anmäler idag den kontroversielle Eric Kaufmanns nya bok ”Whiteshift: Populism, immigration and the future of white majorities” (även om Gudmundson samtidigt kritiserar de forskare som studerar ras och vithet, och vilka då är mycket få just i Sverige, och upplever som svensk att Kaufmanns bok är ”obehaglig” då han skriver om just ras och vithet och vilket de allra flesta svenskar nog uppfattar som just ”obehagligt”) som handlar om det som SD:arna (och nog även allt fler utöver dem) talar om i Sverige som det så kallade ”folkutbytet” (Richard Jomshof sade exempelvis nyligen i riksdagen att ”sakta men säkert är svenskarna på väg att bli en minoritet i sitt eget land” medan SD:s ”prematura” KSO i Hörby Stefan Borg har skrivit att ”våra barn kommer att döma den sista generationen som bor i ett land med en svensk majoritet”) och som den paneuropeiska högerpopulismen ibland talar om som ”den demografiska bomben Eurabien” – d v s att ett växande antal västländer kommer att ha en icke-vit majoritetsbefolkning (och inte minst bland alla invånare mellan ca 0-40 år) inom en snar framtid.

Faktum är att detta redan är fallet i exempelvis flera amerikanska delstater som ibland går under beteckningen ”majority minority states” liksom i flertalet nordamerikanska storstadsregioner och i flera storstadsregioner i Västeuropa och Oceanien och framför allt så är detta redan ett demografiskt faktum bland alla invånare mellan ca 0-40 år i ett stort antal amerikanska delstater och i åtskilliga kanadensiska, australiensiska, nyazeeländska, brittiska, franska, nederländska och belgiska städer och för svensk del så säger min kvalificerade gissning att kring 25% av Sveriges invånare mellan ca 0-40 år nog inte kan passera som helt och hållet vita idag och i storstadsregionerna och i de mellanstora städerna så går den siffran upp till kring 30% (och de invånare i Sverige och i västvärlden som omvänt kan passera som vita är alltmer i huvudsak i 50-60-årsåldern och en mycket hög andel av dem är idag över 65 år gamla).
 
Kaufmann tillhör då en grupp forskare som menar att den stadigt växande högerpopulismen och extremhögern som idag samlar många miljoner vita aktivister, sympatisörer och väljare (och fr a vita män) i i stort sett hela västvärlden inte primärt drivs av fattigdom och specifikt av fattiga vita utan just av det faktum att många vita västerlänningar upplever att deras vithet och att deras föreställning om den vita nationen hotas p g a att den rasliga befolkningssammansättningen just nu håller på att förändras i grunden och både globalt (d v s procentandelen just nu levande människor på jorden som kan passera som vita är idag mindre än någonsin tidigare under de senaste 200 åren) och inom västvärlden.
 
Kaufmann menar att de flesta vita västerlänningar (och då även de allra flesta vita svenskar) nog kommer att välja att fortsätta att (ras)segregera sig alltmer från en växande (och ung eller t o m mycket ung och fattig eller t o m mycket fattig) icke-vit befolkning och därmed förstärka och ”förlänga” fantasin och känslan att 1900-talets långt mer homogena Väst (och inte minst 1900-talets långt mer homogena Sverige) fortfarande gäller åtminstone i deras närmaste miljöer och i deras egna bostadsområden – d v s en slags ”bättre fly än illa fäkta”-strategi och i praktiken den latinamerikanska (och alltmer även den angloamerikanska) ”gated community”-”lösningen” som slutar med att en åldrad (eller t o m mycket åldrad) vit befolkning ”barrikaderar” sig för att ”in i det sista” få leva ”ifred” med en hög eller t o m med en mycket hög materiell standard.
 
Andra vita västerlänningar (liksom många vita svenskar och fr a alltför många vita svenska män) kommer att ”ta strid” och gå till ”frontalangrepp” mot den nya demografiska (ras)sammansättningen såsom alla de som alltmer attraheras av högerpopulismen och extremhögern redan gör i enlighet med en slags ”låt oss gå under med flaggan i topp”-strategi medan andra vita västerlänningar (och nog inte minst åtskilliga vita svenskar) ”omvänt” kommer att bejaka den nya demografiska sammansättningen och både globalt och inom västvärlden och ”blanda sig” på olika sätt enligt någon slags ”följa med strömmen”- eller ”go with the flow”-strategi (såsom genom intim- och vänskapsrelationer av alla de slag inklusive via adoptioner, genom att lära sig icke-västerländska språk, genom att konvertera, genom att flytta till icke-västerländska länder, genom att bo och leva i icke-vita bostadsområden o s v).
 
Sedan så finns det så klart antagligen hur många andra sätt som helst att både reagera på och att agera på som vit västerlänning och som vit svensk i relation till den nya mångrasiala och heterogena supermångfaldssituation som redan råder i stora delar av fr a det urbana Väst respektive i större delen av det urbana Sverige utöver de ovanstående strategierna och ”lösningarna”.
 
 
”Västvärlden genomgår en dramatisk befolkningsförändring, driven av migration och olikheter i födslotal. Under innevarande sekel kommer tidigare majoritetsbefolkningar att bli minoriteter.
 
Den demografiska förändringen är den huvudsakliga förklaringen till framväxten av nationalistiska och populistiska rörelser. Dessa kan förstås som reaktioner på en upplevd förlust hos den folkgrupp som trängs undan. Västvärldens majoritetsbefolkningar – amerikaner som valde Donald Trump till president, britter som röstade för brexit eller svenskar som strömmar till Sverigedemokraterna – beter sig därvidlag som andra etniska grupper gjort i utsatta situationer. För att mildra de etniska konflikterna bör majoritetsbefolkningarna få utlopp för sina nationalkänslor.
 
Det är i korthet argumentet i Eric Kaufmanns nyutkomna tegelsten ”Whiteshift: populism, immigration and the future of white majorities” (Allen Lane/ Penguin). Kaufmann är professor i statsvetenskap vid University of London, som intresserar sig för väljarbeteenden i olika etniska grupper.”
 
(…)
 
”Kaufmann avfärdar de socioekonomiska förklaringsmodellerna till nationaliströrelsernas framväxt. Han menar i stället att väljarna reagerar på den migration som innebär en påtaglig fysisk förändring i vardagen, och röstar i ett slags etniskt egenintresse. Han menar vidare att detta egenintresse till största del är legitimt, och ligger i linje med väljarbeteendet i andra situationer med etniskt eller religiöst splittrade befolkningar.
 
Kaufmann går igenom de strategier som krympande majoritetsbefolkningar i väst uppvisat hittills. Fly, genom frivillig segregation, fäkta, genom rösta på invandringsmotståndare, förtiga, genom att tabubelägga kritisk debatt, eller förenas, genom att majoriteten helt enkelt låter sig blandas upp.”
 
(…)
 

”Whiteshift är dock ganska obehaglig läsning. Detta inte så mycket beroende på det komplexa stoffet, som på att Kaufmann hänger upp sin tes på vithet, vilket är svårsmält för den som inte anser att hudfärg är ett avgörande värde. I Kaufmanns argumentation är vitheten dock betydelsebärande; i termer av hur den nationella identiteten är konstruerad, eller i väljarreaktionen på synliga minoriteter. Och härav bokens titel. Det är de vita befolkningarna som skiftas. Redan i förordet förekommer Sverige, till exempel. Frågan är inte, menar Kaufmann, vad det betyder att vara svensk i framtiden. Frågan är vad det kommer betyda att vara ”vit” svensk, skriver han.”

Snart går antalet internationella surrogatbarn som invandrar till både Sverige och till västvärlden om antalet internationella adoptivbarn och Sverige ligger idag på en global fjärdeplats vad gäller surrogatarrangemang per capita

I helgen avhålls ännu en konferens i Sverige (och i Stockholm) om den internationella surrogatverksamheten som just nu upplever en formlig explosion och en högkonjunktur utan dess like som påminner om när den internationella adoptionsverksamheten slog igenom med full kraft i västvärlden på 1980- och 90-talen:
 
 
Idag uppskattas det att kring 10 000 internationella surrogatbarn tillkommer och föds per år i världen och vilket i stort sett motsvarar antalet uppskattade internationella adoptioner som genomförs ett visst år och om bara något år eller två så antas antalet internationella surrogatbarn gå om antalet internationella adoptivbarn – d v s barn som föds i ett visst land och som har beställts och köpts från ett annat land via en surrogat- respektive adoptionsförmedlare (d v s i dessa siffror ingår då inte några surrogatbarn som föds och stannar kvar inom ett visst land eller några adoptivbarn som adopteras och stannar kvar inom ett visst land).
 
Ända sedan 1950-talet har miljontals västerlänningar reproducerat sig via internationell adoption men senast år 2020 så kommer den internationella adoptionsverksamheten att med all säkerhet vara utkonkurrerad av den internationella surrogatverksamheten och i framtiden så kommer 100 000-tals västerlänningar troligen att reproducera sig via surrogatarrangemang.
 
Idag är fler västerlänningar än någonsin tidigare barnlösa och fler västerlänningar än någonsin tidigare har idag (stora eller mycket stora) svårigheter att få barn på s k ”naturlig” väg och även om inte alla barnlösa västerländska singlar och hetero- eller homopar väljer att reproducera sig utanför kroppen så gör många fler det idag per årskull än någonsin tidigare i historien.
 
I flertalet västländer har antalet surrogatbarn redan gått om antalet adoptivbarn och även i världens historiskt sett ledande adoptionsland Sverige (d v s det land som har adopterat flest utrikesfödda barn på jorden per capita) så kommer detta att med stor sannolikhet ske i år, d v s år 2018 kommer antagligen att gå till historien som det år då det s k svenska folket reproducerade sig mer via internationella surrogatarrangemang än via internationella adoptioner.
 
Det s k svenska folket ligger idag på en uppskattad fjärdeplats globalt sett vad gäller andelen internationella surrogatbarn per capita som årligen invandrar till landet ifråga och numera är de allra flesta som reproducerar sig via surrogatarrangemang heterosexuella (OBS: de internationella surrogatbarnen är då både de facto och de jure utrikes födda invandrarbarn):
1, Israel 
2, Irland 
3, Norge 
4, Sverige 
5, Australien 
6, Danmark
 
En motsvarande ”6-i-topp-lista” (OBS: det råder så klart ingen tävling om vilket s k folkslag i Väst som reproducerar sig allra mest utanför kroppen och det ska också tilläggas att i stort sett samtliga västerländska s k folkslag har mycket stora svårigheter att reproducera sig överhuvudtaget numera och vare sig i eller utanför kroppen) för den internationella adoptionsverksamheten skulle antagligen se ut på följande vis (OBS: även de internationella adoptivbarnen är då både de facto och de jure utrikes födda invandrarbarn) – d v s andel internationella adoptivbarn per capita:
1, Sverige
2, Norge
3, Danmark
4, Schweiz
5, Israel
6, Luxemburg

Varför minskar och åldras västvärldens majoritetsinvånare så snabbt och särskilt de f d axelmakterna?

Är det Gud, naturen, historien, rättvisan eller någon annan slags ”högre makt” som ”straffar” de f d axelmakterna och deras f d allierade (såsom Finland, Bulgarien och Kroatien) liksom hela västvärlden från att reproducera sig och från att leva vidare in i framtiden – d v s de s k folkslag på jorden som genom sin livsstil och sin konsumtion är på god väg att förstöra allt levande på planeten?
över 60.jpg
 
Åtminstone är det ett faktum att långt över 30% av majoritetsinvånarna i Japan, Tyskland och Italien redan är över 60 år gamla och därmed inte kan reproducera sig längre liksom att fruktsamhetstalen är katastrofalt låga bland majoritetsinvånarna i hela västvärlden och denna utveckling (mot en slags ”biologisk” undergång i Väst) är omöjlig att vända nu, d v s den är oåterkallelig och för alltid och vilket innebär att antalet majoritetsinvånare i västvärlden bara kommer att fortsätta att minska i antal i allt snabbare takt under de närmaste åren för inget tyder på att födelsetalen är på väg upp någonstans just nu i något västland.
 
Det är f ö mer än någonsin tidigare även ett faktum att det enda eller snarare de enda som kan fortsätta att upprätthålla den materiella standard och den välfärd som gäller i Väst är invandring och invandrare från den utomvästerländska världen mot bakgrund av ovanstående demografiska utveckling och den alltmer skeva och obalanserade ålderspyramid som gäller i Väst.
 
En gång skrev någon något i stil med att det enda som kan rädda naturen, miljön, klimatet och jorden är att västerlänningarna slutar att reproducera sig och nu händer det verkligen på riktigt även om det naturligtvis är en enorm tragedi att så många människor i västvärlden inte längre kan få barn, att så många unga västerländska par idag har så svårt att få barn och att en så osannolikt hög andel av alla västerlänningar redan är över 60 år gamla.
 
 
”År 2017 publicerades en ny studie på ämnet – en så kallad metaanalys som sammanställde resultaten från 185 studier utförda på nästan 43 000 män från 50 länder. Studien var inte bara stor, den hanterade också de potentiella felkällorna mycket bättre än studien från 1992. Resultaten visade att spermakoncentrationen minskat bland män i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland men inte i övriga delar av världen. Minskningen i dessa delar av världen var så omfattande som 52 procent mellan 1973 och 2010. Forskarna bakom studien sammanfattar resultaten med att de ger belägg för en signifikant försämring av mäns reproduktiva hälsa och att detta kan ha allvarliga konsekvenser.”

Den första Hollywood-filmen där asiater spelar alla huvudroller ligger etta på biotoppen i USA samtidigt som det sydkoreanska bandet BTS’ album ligger etta på amerikanska Billboard-listan

Kanske lite vulgärt (eftersom det handlar om populärkultur och ungdomskultur) och nog också en aning identitetspolitiskt (eftersom jag är en asiatisk man och då det handlar om asiater och inte minst om asiatiska män) att uppmärksamma detta men trots allt ännu ett tecken i tiden (d v s på att asiaters och Asiens status bara fortsätter att växa i Väst) och därför värt att informera om – den första Hollywood-filmen där asiater spelar alla huvudroller ”Crazy Rich Asians” (och som då av naturliga och rättmätiga skäl har jämförts med ”Black Panther”) ligger just nu etta på biotoppen i USA samtidigt som det sydkoreanska bandet BTS’ nya album ”Love Yourself: Answer” ligger etta på amerikanska Billboard-listan.
 
Fram tills idag har asiater och fr a asiatiska män (men absolut också asiatiska kvinnor) innehaft en mycket låg status i västvärlden då de inte minst har betraktats som feminina och därför både som ointressanta och oattraktiva men uppenbarligen är en förändring på gång nu även om det kommer att ta tid att förändra (koloniala ras)stereotyper som har åtskilliga år på nacken.
Namnlöst.jpg
 
 

Det ungerska valet och den ungerska högern är och blir alltmer stora delar av västvärldens framtid

Det ungerska valresultatet är tyvärr alltmer den typ av valresultat som numera gäller och (än mer) kommer att gälla i stora delar av Central- och Östeuropa inom den närmaste framtiden (jfr det tjeckiska presidentvalet 2018) och likaså har den ungerska högerns ”arbetsdelning” kommit att bli den som gäller i alltför många europeiska länder – d v s ett stort högerparti som högerradikalisera(t)s och ett mindre högerextremt parti som ”högerliberaliseras” (jfr Österrike – och Sverige?).
DaSrKgtXcAADx9H.jpg
 
Fidesz har nu en s k kvalificerad majoritet i det ungerska parlamentet med över två tredjedelar av ledamöterna och tillsammans tog Fidesz (orange färg) och Jobbik (svart färg) hem närmare 70% av rösterna och segrade i praktiken i hela landet utom i vissa delar i huvudstadsregionen (jfr DF:s valresultat i Danmark 2014 då DF tog hem i praktiken hela Danmark utom delar av Stor-Köpenhamn).
DaSiN7xWsAAygm5.jpg
 
Slutligen har den ungerska valkampanjen tyvärr också sett ut som nästan alla valkampanjer numera ser ut i västvärlden, d v s invandring och minoriteter har helt och hållet varit i fokus trots en relativt låg arbetslöshet och trots en skapligt okej ekonomi bland majoritetsbefolkningen, d v s det blir allt tydligare att det egentligen och i grunden handlar om ras när västvärldens majoritetsinvånare alltmer röstar som de ungerska väljarna röstade igår (jfr USA där Trump segrade tack vare de vita amerikanska väljarna och oavsett desammas klassbakgrund).
Far.jpg