Kategori: Värmland

Intervjuad i Värmlands Folkblad angående min kommande rättegång

Är intervjuad av Charlotte Brunmark i dagens Värmlands Folkblad och tyvärr är det allt fler av alla oss som undervisar, forskar och arbetar inom den svenska högskolevärlden som numera utsätts för och får uppleva sådana här tråkiga incidenter och ”påtryckningar” och när de händer och sker så står en oftast rätt så ensam.

 

I mitt eget fall hör det väl också till saken och till sammanhanget att jag har en mycket lång historia bakom mig av att under många år ha råkat ut för och varit utsatt för liknande mönster, trakasserier och händelser och åtskilliga av mina tidigare chefer, kollegor, arbetsgivare och arbetsplatser har därför också ofrivilligt tvingats vara med om liknande saker.

 

Jag har t ex tidigare arbetat vid bl a Stockholms universitet, vid Mångkulturellt centrum samt vid Södertörns högskola och på alla dessa f d arbetsplatser har denna typ av händelser och påstötningar ägt rum och i flera fall har det även tidigare slutat med hot, attentat och polisanmälningar mm.

 

Jag har också genom åren fått ett stort antal publikationer, konferensdeltaganden, föreläsningar, panel/diskussionsdeltaganden och seminarier indragna respektive inställda i efterhand av olika anledningar och p g a påtryckningar såsom vid Uppsala universitet, vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid Stockholms universitet mm se t ex https://www.unt.se/kultur-noje/rasismforedrag-stalls-in-2619745.aspx samt https://www.unt.se/nyheter/uppsala/forskares-forelasning-stalls-in-igen-3991828.aspx)och vidare har högskolor som jag tidigare har arbetat på utsatts för olika typer av kampanjer och hot p g a att jag har arbetat där eller fortfarande är knuten dit (se t ex https://www.dn.se/sthlm/hogerextrem-kampanj-pa-sodertorns-hogskola).

 

I Karlstad och i Värmland i övrigt har jag ända sedan jag började arbeta vid Karlstads universitetet åtskilliga gånger blivit igenkänd ”på stan” och i det offentliga rummet i allmänhet av bl a lokala SD:are såsom på universitetsområdet, på tåg och bussar, i affärer, på caféer och på restauranger o s v. På AfS valmöte i Karlstad under förra hösten blev jag vidare bl a utpekad och namngiven från scenen som en slags ”extremist” inför 100-tals församlade värmländska AfS:are och högerextremister. Under samma valkampanj blev jag också igenkänd av en NMR-anknuten person i Karlstad och tilltalad av denne ”på stan” liksom av flera SD Karlstad-aktivister och jag var i somras i Filipstad för att besöka John Ericsons grav och bara efter någon timme i staden så blev jag igenkänd av en förmodad SD Filipstad-medlem.

 

VF.jpg

Forskare i rättegång: “Måste vara försiktig”

 

”Tobias Hübinette är forskaren som under hela sitt vuxna liv undersökt svenskheten, minoriteter, rasism och internationell adoption. Efter många incidenter genom åren då han har blivit påhoppad för sina åsikter, är han nu målsägande i en kommande rättegång i Värmlands tingsrätt.”

 

(…)

 

”Historien innehåller många händelser som formar ett mönster där Tobias Hübinette, forskare vid Karlstads universitet, varit måltavla för rasistiska uttalanden, påhopp och kommentarer om att han inte hör hemma här. Den tidigare Expo-skribenten har gjort sig känd som en person som inte sällan uttrycker åsikter om rasismen i samhället, vad svenskhet är och om extremhögern.

 

(…)

 

Sedan fyra år tillbaka arbetar han som lektor vid Karlstads universitet, där han undervisar i interkultur och svenska som andraspråk. Han har bland annat skrivit en publikation om svenska rasrelationer samt en bok om den svenska nationalsocialismen.

 

Redan under sin första dag i Karlstad blev han föremål för ett påhopp.

 

– Under min första arbetsdag på universitetet berättade den personalansvariga att någon hört av sig och protesterat mot att jag skulle börja arbeta här. Så har det egentligen varit för mig hela tiden genom åren, men nog än mer sedan jag började jobba i Värmland.

 

Tobias Hübinette menar att Värmland har ett förflutet som ett län där högerextrema åsikter har haft ett stort fäste och där de fortsätter att frodas.

 

– Det inkommer regelbundna anmärkningar om att jag jobbar här. Jag har märkt det på stan också, säger han och hänvisar bland annat till valåret 2018 då han gick förbi valstugorna.

 

– Många vet uppenbarligen vem jag är, både i Sverigedemokraterna, Nordiska motståndsrörelsen och Alternativ för Sverige. Flera av dem har ropat och pekat på mig. Det vet vem jag är och vill nog kommunicera att de har koll på mig, säger han.

 

Tobias Hübinette sticker inte under stol med att han uttalat sig kontroversiellt många gånger och att han på 90-talet dömdes för ofredande mot ett antal sverigedemokrater i Uppsala.

 

– Jag är samtidigt inte helt oskyldig och jag kan förstå att många retar sig på mig. Det som har hänt nu är att en man från Hammarö ringde mig och sa att han skulle ta kål på mig och få mig avskedad från universitetet.

 

I polisförhör har mannen sagt att han hade läst i den invandringskritiska tidningen Fria Tider att Tobias Hübinette skulle vara en mördare. Mannen var enligt egen utsago mycket berusad när han ringde och var upprörd då hans dotter studerade på universitetet. Händelsen polisanmäldes och ska nu upp i Värmlands tingsrätt.

 

– På ett sätt är det bra att det blir en rättegång. Men om jag ska vara taktisk och tänka på min framtid här och vid universitetet så är det kanske bra om han ändå inte blir dömd. Det låter kanske märkligt men en dom kan leda till mer aggressioner mot mig och att hans vänner också blir upprörda.

 

Någon tanke på att tona ner sig för att slippa diverse påhopp eller incidenter, har Tobias Hübinette inte.

 

– Det är klart att jag måste vara försiktig. Men detta är samtidigt mitt jobb och jag kommer fortsätta att försöka ha någorlunda koll på de här grupperna. Vi har ironiskt nog samma intresse för frågor som rör svenskhet, minoriteter, invandring och integration, men ur olika synvinklar.”

 

Om min kommande rättegång och om de högerradikala alternativmediernas betydelse för hot och våld

Har precis nyss läst förundersökningen rörande det olaga hot som en man på Hammarö talade in i min (eller snarare i min mobiltelefons) röstbrevlåda i september 2017 och som handlade om att jag inte borde få vara anställd vid Karlstads universitet och undervisa där och bl a då mannens dotter då var student vid Karlstads universitet.
 
Till att börja med är jag tacksam för att det nu blir en rättegång i Karlstad den 12 september i år om nu mannen ifråga behagar infinna sig till Värmlands tingsrätt på den utsatta tiden och jag är dessutom (i mitt fall positivt) överraskad av att Karlstadspolisen och Värmlands tingsrätt inte har några betänkligheter att fortfarande använda glosan ras och inte bara skriva ”hudfärg, nationalitet eller liknande omständigheter” såsom de allra flesta svenska myndigheter numera annars gör då rasbegreppet har utrangerats från den officiella nutidssvenskan efter ett riksdags- och regeringsbeslut.
69307406_10156695719820847_5468683443116179456_n.jpg
 
Samtidigt blir jag betänksam när jag ser hur polisen har förhört mannen ifråga vad gäller detta med att jag enligt mannen skulle vara en s k ”kinesjävel: ”Tror du att du hade haft samma reaktion om han hette Jonas Andersson?” frågar polisen mannen ifråga i förhöret som om jag inte skulle bära ett s k svenskklingande namn även om mitt tilltalsnamn visserligen ursprungligen är bibliskt och mitt familjenamn från början vallonskt.
69708582_10156695718945847_3072362579830505472_n.jpg
 
Än mer fundersam blir jag när jag (in)ser vilken effekt en artikel (som då handlar om mig) publicerad på den högerradikala alternativmediesajten Fria Tider kan få på sina läsare, d v s det var då en Fria Tider-artikel som hetsade upp mannen ifråga och hans vänner och så till den grad att han till slut valde att ringa och hota mig.
 
För övrigt associerar jag denna effekt och detta beteende till 1990- och 2000-talen: På 2010-talet radikaliseras uppenbarligen alltför många genom att läsa de högerradikala alternativmedierna och vara aktiva i sociala medier samt genom att skriva i allehanda kommentarsfält och delta på olika debatt- och diskussionssidor men på 90- och 00-talen så var det i stället och snarare musiken som radikaliserade och hetsade alltför många att skrida till (våldsam) handling.
 
Det var exempelvis mycket vanligt på 1990- och 2000-talen att först lyssna på vit makt-musik och vikingarock därhemma och därefter gå ut ”på stan” och trakassera eller misshandla icke-vita eller icke-heteros efter att ha hetsat upp sig med hjälp av musiken för ”våldet börjar med musiken” som en kanadensisk vit makt-musikartist ”träffande” uttryckte det någon gång på 90-talet och på 2010-talet har uppenbarligen de högerradikala alternativmedierna samma typ av effekt på åtminstone vissa av sina läsare – d v s ”våldet börjar med alternativmedierna” skulle det kanske kunna heta idag.

Rudolf Öberg – Värmlands ”mesta” högerextremist

Vem är Värmlands ”mesta”, ”bästa” och ”värsta” högerextremist ”genom tiderna”? Är det helt enkelt Birger Furugård i ”egen hög person” som redan 1924 grundade världens första nazistparti utanför den tysktalande delen av Europa tillsammans med sina bröder Sigurd och Gunnar? Eller är det kanske Karlstads gamle polischef, d v s den notoriske ”ärkenazisten” Albert Nelson? Eller varför inte Ludvig Löfven som länge var Sveriges enda nazistiska typograf och som tryckte i stort sett hela den samlade högerextrema pressen efter kriget? Eller månne David Emilsson/Twaland, f d ledare för Karlstads skins, för VAM Värmland, fr Kreativistens kyrkas s k församling i Karlstad, för Karlstads NS mm eller varför inte SD Fryksdalens och SD Värmlands mångårige ”starke man” Runar Filper? Nej antagligen bör det ha varit Rudolf Öberg som hann med att vara medlem i och ”tjäna” både Furugårds (d v s SNSP), Lindholms (d v s NSAP/SSS), Flygs (d v s SSP) och Engdahls (d v s SO/NSR) partier och organisationer innan han gick bort som Karlstads s k nysvenskars ledare i början på 1960-talet.
68276447_10156629086465847_852355406855405568_n.jpg
F ö är Ruds kyrkogård i Karlstad, där kvarlevorna efter Öberg vilar, en vacker kyrkogård.
67462614_10156629086405847_553422436058529792_n.jpg

Arkeologisk utgrävning i Karlstad

En intressant arkeologisk utgrävning i centrala Karlstad pågår just nu där det s k Våghuset en gång låg och där järnet från järnbruken i Värmland och Bergslagen kontrollerades och vägdes innan det exporterades till bl a britterna för att användas som valuta i Afrika i samband med den transatlantiska slavhandeln, s k voyage iron som användes av européerna för att byta till sig afrikanska slavar, samt för tillverkningen av vissa verktyg och redskap som användes på plantagen i den s k Nya världen. Uppemot 90% av järnet exporterades till andra länder och bl a just till britterna för att betala Sveriges otaliga krig på 1600- och 1700-talen och järnhandeln styrdes från Karlstad och Kristinehamn som nästan fungerade som dåtidens Wall Street vad gäller att reglera priset på järn.

64908917_10156527934035847_8481469436367208448_n.jpg

Samma områden där den svenska extremhögerns allra första valkampanj var framgångsrik 1932 är idag SD-fästen

Fascinerande liksom obehagligt att konstatera att nästan alla de orter i Värmland och Dalsland som Sveriges gamle nazistledare Sven Olov Lindholm framhöll som platser där lyckade och välbesökta möten ägde rum under det s k ”Värmlandskriget” 1932, d v s under Svenska nationalsocialistiska partiets valkampanj i Värmland och Dalsland på sommaren och hösten 1932 som inalles innefattade 179 offentliga möten (och som f ö den tyske nazigreven och författaren Thilo von Trotha även deltog i), numera är rejäla SD-fästen såsom Östmark, Gunnarskog och Brålanda liksom också Furugårds gamla hemort Deje – samtliga är då valdistrikt där SD numera erhåller mellan 25-30% av rösterna.

 

Brålanda.jpg

Extrema valresultat i helgens EU-val i EU:s mest folkrika länder samt i Värmland vad gäller högerpopulistiska, högerextremistiska och högerradikala partier

Att högerpopulistiska, högerextremistiska och högerradikala partier gick framåt i åtskilliga EU-medlemsstater medan de också gick bakåt i andra länder har väl inte undgått någon men att sådana partier särskilt gick framåt i EU:s allra mest folkrika länder bådar inte särskilt gott inför framtiden även om det så klart är minst lika illa när dessa partier också går framåt i EU:s mindre folkrika länder såsom t ex i Sverige.
 
Inte minst förskräcker de kartor som bl a visar att RN har tagit hem större delen av Frankrike förutom Stor-Paris och västra Frankrike, att BP har tagit hem större delen av England och Wales förutom Stor-London och västra Wales, att La Lega har tagit hem nästan hela norra och centrala Italien förutom Emilia-Romagna samt att PiS i Polen och Fidesz i Ungern dominerar stort i större delen av respektive land liksom N-VA och VB i belgiska Flandern och PSD i södra och östra Rumänien och SD och SAP är numera i praktiken jämnstora i Skåne och SD är idag det största partiet i 19 av Skånes 33 kommuner liksom det enskilt största partiet i åtminstone 40-talet svenska kommuner.
SD blev f ö det näst största partiet (efter SAP) i Värmland och det största partiet i två värmländska kommuner (Årjäng och Säffle) och i Sillerud, där den svenska extremhögerns ”urfader” eller ”founding father” och förste ”Führer” Birger Furugård ligger begravd ihop med sina bröder, vilka tillsammans 1924 bildade världens första nazistparti utanför den tysktalande världen, erhöll SD närmare 40% av rösterna i gårdagens EU-parlamentsval.
12769452_10153492440960847_981799472_n (kopia).jpg
 
tyska delstater där AfD fick över 15% av rösterna:
Mecklenburg-Vorpommern 17,7%
Brandenburg 19,9%
Sachsen-Anhalt 20,4%
Thüringen 22,5%
Sachsen 25,3%
 
franska regioner där RN fick över 25% av rösterna:
Centre-Val de Loire 25,42%
Occitanie 25,68%
Bourgogne-Franche-Comté 26,25%
Normandie 26,59%
Grand Est 28,21%
Provence-Alpes-Côte d’Azur 30,51%
Hauts-de-France 33,54%
 
brittiska regioner där BP fick över 35% av rösterna:
South East England 36,1%
Yorkshire & Humber 36,5%
South West England 36,7%
West Midlands 37,7%
East of England 37,8%
East Midlands 38,2%
North East England 38,7%
 
Italienska regioner där La Lega fick över 35% av rösterna:
Abruzzo 35,31%
Piemonte 37,14%
Valle d’Aosta 37,17%
Marche 37,98%
Umbria 38,18%
Friuli-Venezia Giulia 42,56%
Lombardia 43,38%
Veneto 49,88%

 

När värmländskan inte riktigt ”sitter” som den kanske borde göra

Det finns en mycket välsorterad tobaks- och tidningsbutik i Karlstad som jag gärna både frekventerar och (stöd)köper tidningar och tidskrifter hos/av/i (butiken har då t o m högerextrema ”Contra” i sitt sortiment och vilket säger en del om hur välsorterad och välförsedd den är) och en tidskrift som jag gärna läser när jag hinner för att bekanta mig än mer med Värmland och värmländskheten (d v s utöver vardagen när jag befinner mig i Karlstad och Värmland och interagerar med värmlänningar så fort jag lämnar övernattningslägenheten) är då ”Värmländsk kultur” (f ö säljer denna butik också i stort sett alla Värmlandstidningar som fortfarande existerar) men precis nyss hoppade jag verkligen till p g a det senaste numrets omslag (mot bakgrund av de frågor och det ämne jag forskar om) och vilket väl säger en del om att jag nog aldrig kommer att kunna förstå (och än mindre lära mig) värmländska till fullo.

59982202_10156428270540847_7478759379236290560_n.jpg

Ännu en värmlänning sätter spår i den svenska s k nationella rörelsens historia

Värmland eller rättare sagt värmlänningar fortsätter uppenbarligen att skriva historia i den svenska s k nationella rörelsens annaler (för det ”vimlar” verkligen av värmlänningar inom den svenska s k nationella rörelsen och både historiskt och i samtiden):
 
 
Idag offentliggjorde Åkesson att den förre KDU-ordföranden och Hammarö-politikern Charlie Weimers, d v s KD-toppen Lars Adaktussons ”skyddsling”, nu har gått över till SD på ett valmöte på Stora torget i Motala.
sd-varvar-charlie-weimers-kan.jpeg
 
Weimers var den som år 2000 grundade det högerradikala nätverket Engelbrekt inom dåvarande KDU Värmland tillsammans med Philip Wildenstam och Björn Herstad och som redan då ”flirtade” med SD och flera av de f d Engelbrekt-aktivisterna gick sedermera vidare till olika högerextrema grupperingar. Att Weimers nu går över till SD är m a o något av slutet på en ideologisk resa som denne påbörjade redan som tonåring i Värmland och redan efter 2014 års val försökte SD f ö få denne att lämna KD.

Om att ha blivit igenkänd, ”out:ad” och utpekad i det offentliga rummet av både AfS:are, NMR:are och SD:are under den gångna veckan i Karlstad: Handlar det om regelrätta ”payback”-hot eller om en paranoid och illvillig tolkning från min sida?

I tisdags blev jag utpekad som antifascist och namngiven av en AfS Karlstad-representant på AfS’ valmöte i Karlstad som bad mig att komma fram till scenen innan Jeff Ahl och Gustav Kasselstrand skulle hålla tal och innan dess kom en gammal NMR Karlstad-aktivist som bevistade AfS-mötet fram och hälsade på mig och tilltalade mig med mitt namn och igår besökte jag Stora torget för att lyssna på Sjöstedt (som tyvärr lockade en mindre publik än vad Åkesson gjorde i Karlstad förra fredagen – ca 3-400 deltagare jämfört med kring 900-1000) och blev då utpekad av en SD Karlstad-representant som ropade mitt namn – ”hej Tobias, vill du inte ha några broschyrer av oss?”:

Det högerradikala ”payback”-hatet/hotet som åtminstone i mitt fall antagligen betyder ”vi vet mycket väl vem du är, vi vet mycket väl vad du har gjort mot oss i den nationella rörelsen under alla dessa år och då vi i den samlade nationella rörelsen är på väg emot vårt allra bästa val någonsin sedan vi föddes och uppstod här i Värmland för knappt 100 år sedan så ligger sådana som du som har förstört för oss riktigt illa till nu” är verkligen mycket närvarande i denna valrörelse och i detta val och i mitt fall fruktar jag också att det finns ett både lokalpatriotiskt och arbetsplatsrelaterat budskap i detta ”out:ande” – ”vi vet mycket väl att du numera arbetar vid Karlstads universitet och även på universitetet finns det Sverigevänner bland personalen och lärarna och forskarna som har koll på dig men du ska inte vara kvar där efter detta val eller ens i Karlstad och Värmland överhuvudtaget för vi värmländska nationella vill helt enkelt inte ha dig här” (och för vissa kanske t o m ett implicit hotbudskap – ”vi vet mycket väl vem du är, hur du ser ut och vad du heter och vi kommer även att ta reda på var du bor när du är här i Karlstad under veckorna”).

Eller så läser jag helt enkelt in alltför mycket (d v s liksom andra antifascister har jag möjligen börjat drabbas av en viss paranoia och en viss depression p g a den rådande tidsandan och det kommande valresultatet) i den gångna veckans ”out:anden” från de s k nationellas sida i Karlstad (d v s att bli identifierad, utpekad och tilltalad med namn i det offentliga rummet) för kanske handlar det bara om att AfS:arna, NMR:arna och SD:arna bara vill söka kontakt och bara vill säga något i stil med (dock på ett måhända klumpigt och valhänt vis) ”hej Tobias, kul att se dig här i Karlstad för vi vet ju att du är rätt så intresserad av oss och vår rörelse och vår kamp och att du är rätt påläst och faktiskt kan en hel del om oss, ja kanske t o m mer än de flesta andra som inte tillhör vår rörelse, liksom att du kan en hel del om våra förebilder och föregångare i historien och om våra syskonpartier och syskonrörelser i andra västländer” (för det heter ju trots allt att en inte ska tro ont om andra och särskilt inte om sina medmänniskor, d v s att tro ont om djur är väl en sak men en ska ju just helst inte tro ont om sina artfränder).

Om att besöka högerradikala valmöten i Karlstad och bli utpekad och uttittad av 100-tals värmländska högerextremister

I fredags eftermiddag var Åkesson och talade på SD Karlstads valmöte och slog antagligen publikrekord vad gäller flest antal deltagare på ett politiskt möte i Värmland på mycket länge – åtminstone tusen personer (och i huvudsak SD:are att döma av applådåskorna) i publiken och vilket bör vara det största högerradikala mötet i Karlstad under efterkrigstiden och faktiskt på nivå med de stora publiksiffror som Sveriges första nazistledare Birger Furugård kunde samla i staden på 1930-talet.
40400895_258952241409316_1191268338425135104_n.jpg
Och idag under lunchtid höll AfS Karlstad möte med åtminstone 300 deltagare och med partiledaren Gustav Kasselstrand som huvudtalare men även AfS’ riksdagsledamot (och f d SD-riksdagsledamoten) Jeff Ahl höll ett anförande inför en slags ”vem är vem i den värmländska extremhögern”-publik och AfS:arnas tal lät i stort sett som SD:arna lät i förra valet och i valrörelserna innan dess (”muslimerna är si och så”, ”invandrarna ska anpassa sig eller åka hem”, ”vänstern styr över medierna, högskolevärlden och kultursektorn” o s v):
40164201_10155867392465847_1305196812717522944_n.jpg40380122_10155867391680847_1206681404092448768_n.jpg
Förutom alla f d sverigedemokrater och AfS:are och en och annan SD Karlstad-aktivist kanske som var på plats för att kartlägga (f d SD-)”renegater” var både NMR:s och numera nedlagda Svenskarnas partis båda f d ledare på plats liksom flera s k oberoende nationella aktivister (inklusive den adopterade man från Sydkorea som också är aktiv inom Karlstads extremhöger) och gamla ärrrade f d naziskins från de våldsamma skinhead-, VAM- och Riksfronten-åren på 1980- och 90-talen och AfS öppnade självklart mötet med att spela en Ultima Thule-låt förutom den egna val/kampsången som bl a lyder ”Gustav, Gustav”.
40276469_10155867392190847_3437401191871414272_n.jpg
Tyvärr så blev jag själv omedelbart igenkänd av en f d NMR-aktivist så fort jag kom till torget och som kom fram till mig och sade ”hej Tobias Hübinette, är du här för att utrota oss vita?” och en av AfS Karlstads representanter inledde sitt anförande med att ropa ut mitt namn i mikrofonen (och via högtalarna) och peka på/ut mig i publiken och säga att ”innan vi börjar mötet så vill jag be Tobias Hübinette från Expo att komma fram hit” och naturligtvis så gick jag då inte fram till scenen men för någon minut eller två kände jag verkligen 100-tals värmländska högerextremisters och högerpopulisters inte särskilt vänliga blickar på mig själv.