Kategori: Värmland

Om den värmländska extremhögern och den s k nationella scenen i Värmland under föregående år

Agera Värmlands senaste rapport om situationen för den s k våldsbejakande extremismen i Värmland under föregående år visar (som vanligt) att någon s k våldsbejakande vänsterradikal eller jihadistisk verksamhet knappt förekommer i landskapet och att den högerradikala miljön fortsätter att fullständigt dominera den s k våldsbejakande extremism-problematiken i Värmland.
87822664_10157243665200847_2307417114727677952_n.jpg
 
Turligt nog har fr a NMR tappat mark i Värmland under förra året med endast kring 50 inrapporterade aktiviteter (propagandaaktioner, sociala träffar, träningssammankomster o s v) jämfört med de föregående åren vad gäller rent fysisk-kroppsliga aktiviteter men samtidigt sker väldigt mycket s k ”nationell” värmländsk aktivitet numera i den digitala online-världen som är mycket svårare att både överblicka, bedöma och kartlägga enligt rapportförfattarna Nine Karlsson Norman, Lars Stiernelöf och Peter Sundin. Det handlar bl a om Facebook-grupper, hemsidor och sociala medier-konton som både är knutna till NMR, Det fria Sverige och SD och till lokala aktivistgrupper som Hammerskins och Defend Wermland mm.
 
Samtidigt fortsätter den högerradikala miljön att (sedan flera år tillbaka) ha tillgång till en slags klubblokal i Deje i Forshaga, som då är en symbolisk plats för hela den samlade svenska extremhögern då det var där som världens första nazistparti utanför Tyskland bildades en gång i tiden och ”naturligtvis” ska klubblokalen enligt uppgift ha ett ”idolporträtt” på ”Värmlands store son” nazistledaren Birger Furugård på väggen. Under 2019 besökte bl a både NMR:s Pär Öberg och Christoffer Dulny från Nordisk alternativhöger lokalen i Deje och föreläste där för lokala värmländska s k ”nationella”.
 
Under 2019 deltog också s k ”nationella” värmlänningar på aktiviteter och aktioner utanför landskapet och bl a agerade en värmlänning huvudtalare på NMR-demonstrationen i Ludvika den 1 maj 2019 där han i sitt tal gick till attack mot ”globalisterna” och även citerade självaste A.H.
 
Totalt anmäldes 167 brott med hatbrottsmotiv i Värmland under 2019 och en beräkning som visserligen har några år på nacken säger att det kan handla om kring 4400 värmlänningar som utsattes för ett hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv, cirka 1400 som utsattes för ett hatbrott p g a sin religion (och i första hand värmländska muslimer) och omkring 500 som utsattes för ett hatbrott p g a sin sexuella läggning inräknat alla de hatbrott som aldrig anmäls.
 
Det speciella med Värmland, som jag också själv har noterat sedan jag började arbeta vid universitetet i Karlstad, är att på gott och ont har mycket överlevt i landskapet som inte finns längre i andra delar av landet och fr a inte i storstäderna såsom hårdrocken, dansbanden och bilburen ungdom/raggarkulturen och tyvärr gäller detta också den värmländska extremhögern.
 
I Värmland kan ”semiskinheads” av s k ”nationellt” snitt fortfarande begå spektakulära våldsbrott, de värmländska SD:arna kan än idag uttrycka sig rejält brutalt och även agera rätt så brutalt (fr a i form av utrensningar och uteslutningar), att lokalen i Deje förestås av Hammerskins säger väl det mesta och under 2019 debuterade t o m ett nytt vit makt-musikband från Grums som bl a står bakom sången ”Landsförrädare” som formligen osar av (19)90-tal.

Är Löfbergs Lila:s ägarfamilj den enda av Sveriges stora kafferosterifamiljer som inte har avsatt några spår i den svenska extremhögerns matriklar?

Att svenskarna dricker mest kaffe i världen per capita efter finländarna och före norrmännen och danskarna är ju välkänt liksom att Sveriges fyra största kaffeföretag och kaffesorter utgörs av Gevalia, Zoégas, Löfbergs Lila och Arvid Nordquist men mindre känt är nog att den enda ägarfamiljen som aldrig, mig veterligen i alla fall, uttryckte pro-nazityska sympatier innan och under kriget råkar och verkar vara den värmländska familjen Löfberg, vilket hedrar Värmland mot bakgrund av att åtskilliga andra värmlänningar annars tyvärr har spelat en viktig och avgörande roll genom decennierna för den svenska s k nationella rörelsen.

KAFFE.jpg

Både Gevalias mångårige ägare och direktör Sven Engwall i Gävle och Arvid Nordquists ägare och direktör Bengt Nordquist i Stockholm var då medlemmar i pro-nazityska och ”överklassnazistiska” Riksföreningen Sverige-Tyskland under krigsåren (och t o m så sent som 1943) medan Zoégas likaledes mångårige ägare och direktör Rudolf Zoéga i Helsingborg gav bidrag till högerradikala Sveriges nationella förbund vid mitten av 1930-talet men ingen av Löfberg:arna i Karlstad har då vad jag vet avsatt några spår i den svenska extremhögerns både dramatiska och smått osannolika annaler.

För första gången någonsin är jag nu ett brottsoffer då mannen som ringde och hotade mig för två år sedan fälls för olaga hot av hatbrottskaraktär

För första gången i livet är jag nu officiellt och juridiskt ett brottsoffer (och inte en misstänkt, en åtalad, en gärningsman, en ”villain”, eller en ”bad boy”) enligt svensk lag för även om jag visserligen har anmält mängder av (hat)brott genom åren så har mina polisanmälningar aldrig tidigare vare sig lett till åtal eller till rättegång och än mindre till fällande dom (d v s de har samtliga lagts ned utan åtgärd trots att jag i åtskilliga fall har försett polisen med bevismaterial).

 

DOM.jpg

 

I onsdags dömde Värmlands tingsrätt i Karlstad den förmodade värmländske SD:aren som den 15 september 2017 ringde från en lägenhet i Hammarö (och från hans sons telefon) och hotade mig samt använde s k rasord (med anspelning på att jag ser ut som en asiatisk man, då jag är utlandsadopterad från Sydkorea) till 5000 kr i dagsböter för olaga hot.

 

Nu kan polisen rapportera in ännu en ”pinne” (d v s ett uppklarat brott) medan BRÅ kan registrera ännu ett uppklarat hatbrott med rasistiska motiv även om det inte finns en specifik kategori för hatbrott som riktar sig mot asiater just.

 

Konkret handlade det om att mannen ifråga tillsammans med ett flertal andra förmodade SD:are tillsammans satt och läste en artikel (de hade då kopplat in en bärbar dator till en stor s k platt-tv för att läsa artikeln) som handlade om mig, som är publicerad på den högerradikala alternativmediesajten Nya Tider och som Dan Berner/Malmqvist har författat, och tillsammans hetsade de upp sig så till den milda grad att en av dem (d v s den person som nu har fällts för olaga hot) helt sonika beslutade sig för att ringa upp mig:

 

”Saxat” ur domen:

 

”Han är adopterad från Sydkorea. Han är lärare och aktiv i invandrings- och integrationsfrågor. Han kom hem från jobbet och då fanns det två meddelanden på telefonen. Ingen hade presenterat sig, men telefonnumret kunde spåras. Det var en man som hade talat in meddelandena. På inspelningen uttalade mannen att han skulle ta honom och att han skulle få en smäll om han hittade honom. Hotelserna handlade om att han skulle bli uppsökt och det handlade om hans arbetsplats där han arbetat sedan några år tillbaka. Mannen hade också uttalat en mängd okvädningsord som anspelade på hans ursprung. Han sade ”kines” flera gånger. Mannen hade ringt till honom för att hans dotter studerade på universitetet och sådana som han skulle inte arbeta där eftersom han och hans undervisning var bara ”skit”. Kontentan av samtalet var att antingen skulle han säga upp sig eller så skulle mannen och andra se till att han slutade.

 

(Den tilltalade)… Det fanns en artikel om Tobias Hübinette där han inte framställdes i någon bra dager. Han hade läst artikeln. Med anledning av artikeln ringde han till Tobias Hübinette. Han minns däremot inte vad han sade, men han kan nog ha sagt det Tobias Hübinette uppgett. Hans dotter gick på skolan och han kan ha fått för sig saker.

 

(Den tilltalade) har uppgett att han inte riktigt kommit ihåg vad han sagt i telefonmeddelandena, men att det kan stämma att han sagt det som Tobias Hübinette uppgett. Tobias Hübinette har lämnat trovärdiga uppgifter. Tingsrätten lägger därför Tobias Hübinettes uppgifter till grund för bedömningen av målet och finner därigenom och i förening med övrig utredning att åtalet är styrkt och att gärningen ska bedömas på sätt åklagaren angett.

 

Brottet förtjänar ett måttligt bötesstraff. Vid bedömningen av antalet dagsböter har tingsrätten som försvårande omständighet i skälig omfattning tagit hänsyn till att ett motiv för brottet varit att kränka en person på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung.”

 

Transkribering av samtalet:

 

Meddelande 1 som inkom kl. 19.42 den 15 september 2017:

 

”Jo jag heter XX. Jag söker nån kines som heter Tobias Hübinette. Han kan gärna ringa upp mig. Han ser ju mitt nummer så vitt jag kan förstå. Välkommen och höra av dig din jävla kinesjävel.”

 

Meddelande 1 som inkom kl. 19.47 den 15 september 2017:

 

”Har jag kommit till Tomas Hübinette eller vad fan han heter, Tobias Hübinette. Min dotter har gått på Karlstad universitet. Jag är XX år gammal och heter XX. Du ska inte vara där och indoktrinera dom på ditt jävla kommunistsätt.

 

Förbannade jävel, du tål väl inte att jag kallar dig för kines, men du, det kan jag tala om för dig att om du är en kines är du fan en kines, du kan inte ändra på det. Din jävla skitstövel. Kom till mig i stället och indoktrinera. Du skryter om att du har dängt upp nån annan. Kom hit och däng upp mig för fan. Du är mycket välkommen din jävla skit. Jävlar, jag ska göra mos utav dig, garanterat. Du ger fan i att vara på Karlstad universitet. Jag ska se till så att du får sluta där. Absolut.

 

Din jävla kinesjävel. Förbannade sjuk, du är ju sjuk i huvet för fan. Absolut sjuk i huvet är du. Kan du börja jobba i stället för att leva på mina skattepengar förresten. Du lever på skattepengar eller vart fan får du din lön ifrån? Vart får du din lön ifrån? Tänk efter! Men du är så jävla dum i huvet så det fattar du inte. Det är mina skattepengar! Jag försörjer dig din dumme jävel.

 

Men du, jag ska fan i mig ta rätt på dig. Jag ska ta rätt på dig kinesjävel. Jag kan nog slå ihjäl dig. Indoktrinera inte mina barn eller några svenskar med dina sjuka jävla idéer. Vi kommer (ohörbart) var fan du än är.

 

Jävlar, jag ska ta dig, bara jag får tag på dig. Jag ska söka rätt på dig, det lovar jag. Jag heter XX. Du kan nog ta rätt på mig i ditt register. XX heter jag. Jag ringer från min sons telefon.

 

Du ska få fan när jag får tag på dig. Lita på det, lita på det. Du har förstört det svenska samhället totalt med din jävla indoktrinering på universitetet eller vad fan du håller på med. Din jävla kinesjävel. Du törs inte stå.. Du ska få en smäll din jävla (ohörbart). Vänta, jag ska ta dig (ohörbart).”

 

Om dagens rättegång i Värmlands tingsrätt i Karlstad

Dagens rättegång i Värmlands tingsrätt som rörde en SD:aktig värmländsk man som har hotat mig i egenskap av att jag arbetar som lärare och forskare vid Karlstads universitet var en rätt märklig tilldragelse.
 
Den tilltalade infann sig turligt nog denna gång (förra och första gången rättegången skulle ha ägt rum gjorde han då inte det) och rättegången tog inte mer än en halvtimme och handlade då om att den tilltalade hade talat in ett hotfullt meddelande på min (mobil)telefon i september 2017, som jag sedan polisanmälde.
 
På grund av att polisen slarvade bort det USB-minne med det inspelade samtalet som jag lämnade in till polisen när jag anmälde brottet ifråga så kom förhören med mig och med den tilltalade under rättegången absurt nog att handla om vad den tilltalade egentligen hade sagt eller ej (se transkriberingen här nedan, som då bygger på det inspelade samtalet). Jag fick heller inte spela upp inspelningen av samtalet, som jag fortfarande har sparat som en ljudfil på min dator som jag hade med mig in i rättssalen, och ej heller läsa upp transkriberingen av densamma inför domaren och nämndemännen.
 
Den tilltalade medgav faktiskt att han hade använt sig av det jag själv benämner som rasord (d v s okvädningsord med anspelning på ursprung och utseende) men dock inte att han hade hotat mig.
 
Han nämnde vidare att han fortfarande än idag anser att jag egentligen inte borde få vara anställd och undervisa vid Karlstads universitet då han underförstått anser att jag hyser felaktiga politiska åsikter (d v s i jämförelse med hans egna politiska åsikter som då är åt SD-hållet). Han sade också att han inför dagens rättegång återigen hade läst artikeln om mig på den högerradikala alternativmediesajten Nya Tider som var själva upprinnelsen till att han ringde och hotade mig (han läste då den artikeln i september 2017 i sällskap med några andra värmlänningar som också är åt SD-hållet och blev då så vred och uppbragt att han ringde upp mig och hotade mig, framgår det i förundersökningen).
 
Domen faller nu inom någon vecka, som jag förstår det, och blir den tilltalade frikänd så menar i varje fall jag att det beror på att polisen slarvade bort USB-minnet med det inspelade samtalet.
 
Transkribering av samtalet:
 
Meddelande 1 som inkom kl. 19.42 den 15 september 2017:
 
”Jo jag heter XX. Jag söker nån kines som heter Tobias Hübinette. Han kan gärna ringa upp mig. Han ser ju mitt nummer så vitt jag kan förstå. Välkommen och höra av dig din jävla kinesjävel.”
 
Meddelande 1 som inkom kl. 19.47 den 15 september 2017:
 
”Har jag kommit till Tomas Hübinette eller vad fan han heter, Tobias Hübinette. Min dotter har gått på Karlstad universitet. Jag är XX år gammal och heter XX. Du ska inte vara där och indoktrinera dom på ditt jävla kommunistsätt.
 
Förbannade jävel, du tål väl inte att jag kallar dig för kines, men du, det kan jag tala om för dig att om du är en kines är du fan en kines, du kan inte ändra på det. Din jävla skitstövel. Kom till mig i stället och indoktrinera. Du skryter om att du har dängt upp nån annan. Kom hit och däng upp mig för fan. Du är mycket välkommen din jävla skit. Jävlar, jag ska göra mos utav dig, garanterat. Du ger fan i att vara på Karlstad universitet. Jag ska se till så att du får sluta där. Absolut.
 
Din jävla kinesjävel. Förbannade sjuk, du är ju sjuk i huvet för fan. Absolut sjuk i huvet är du. Kan du börja jobba i stället för att leva på mina skattepengar förresten. Du lever på skattepengar eller vart fan får du din lön ifrån? Vart får du din lön ifrån? Tänk efter! Men du är så jävla dum i huvet så det fattar du inte. Det är mina skattepengar! Jag försörjer dig din dumme jävel.
 
Men du, jag ska fan i mig ta rätt på dig. Jag ska ta rätt på dig kinesjävel. Jag kan nog slå ihjäl dig. Indoktrinera inte mina barn eller några svenskar med dina sjuka jävla idéer. Vi kommer (ohörbart) var fan du än är.
 
Jävlar, jag ska ta dig, bara jag får tag på dig. Jag ska söka rätt på dig, det lovar jag. Jag heter XX. Du kan nog ta rätt på mig i ditt register. XX heter jag. Jag ringer från min sons telefon.
 
Du ska få fan när jag får tag på dig. Lita på det, lita på det. Du har förstört det svenska samhället totalt med din jävla indoktrinering på universitetet eller vad fan du håller på med. Din jävla kinesjävel. Du törs inte stå.. Du ska få en smäll din jävla (ohörbart). Vänta, jag ska ta dig (ohörbart).”

En transkription av det hot som riktades mot mig i september 2017 inför min kommande rättegång i Karlstad: Ett typexempel på hur vred och hatisk en SD-sympatisör kan bli efter att ha läst högerradikala alternativmedier

Nu har jag transkriberat de två meddelanden som talades in i min (dåvarande) mobiltelefon den 15 september 2017 och som till slut har resulterat i att jag är målsägande i en rättegång angående olaga hot som äger rum nu på torsdag i Värmlands tingsrätt i Karlstad och då den tilltalade inte bara hotade mig utan även använde ett s k rasord för att beteckna mig så riskerar personen ifråga också straffskärpning då det handlade om att ”kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer” ”på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet” (ur Brottsbalken 29 kap.).
 
OBS: Glosan ”kines” är så klart inte ett regelrätt svenskspråkigt rasord utan en ren nationalitetsbeteckning men med ett visst tonfall så kan ordet dock förvandlas till ett rasord ungefär som att nationalitetsbeteckningarna ”finne” och ”turk” också kan göra det i vissa sammanhang. För mer information om torsdagens rättegång – se https://tobiashubinette.wordpress.com/2019/08/28/extremhogern-media-vald-brott-varmland samt https://tobiashubinette.wordpress.com/2019/09/02/karlstad-varnland-extremhogern-hogskolevarlden-antirasism-antifascism
 
Meddelande 1 som inkom kl. 19.42 den 15 september 2017:
”Jo jag heter XX. Jag söker nån kines som heter Tobias Hübinette. Han kan gärna ringa upp mig. Han ser ju mitt nummer så vitt jag kan förstå. Välkommen och höra av dig din jävla kinesjävel.”
 
Meddelande 1 som inkom kl. 19.47 den 15 september 2017:
”Har jag kommit till Tomas Hübinette eller vad fan han heter, Tobias Hübinette. Min dotter har gått på Karlstad universitet. Jag är XX år gammal och heter XX. Du ska inte vara där och indoktrinera dom på ditt jävla kommunistsätt.
 
Förbannade jävel, du tål väl inte att jag kallar dig för kines, men du, det kan jag tala om för dig att om du är en kines är du fan en kines, du kan inte ändra på det. Din jävla skitstövel. Kom till mig i stället och indoktrinera. Du skryter om att du har dängt upp nån annan. Kom hit och däng upp mig för fan. Du är mycket välkommen din jävla skit. Jävlar, jag ska göra mos utav dig, garanterat. Du ger fan i att vara på Karlstad universitet. Jag ska se till så att du får sluta där. Absolut.
 
Din jävla kinesjävel. Förbannade sjuk, du är ju sjuk i huvet för fan. Absolut sjuk i huvet är du. Kan du börja jobba i stället för att leva på mina skattepengar förresten. Du lever på skattepengar eller vart fan får du din lön ifrån? Vart får du din lön ifrån? Tänk efter! Men du är så jävla dum i huvet så det fattar du inte. Det är mina skattepengar! Jag försörjer dig din dumme jävel.
 
Men du, jag ska fan i mig ta rätt på dig. Jag ska ta rätt på dig kinesjävel. Jag kan nog slå ihjäl dig. Indoktrinera inte mina barn eller några svenskar med dina sjuka jävla idéer. Vi kommer (ohörbart) var fan du än är.
 
Jävlar, jag ska ta dig, bara jag får tag på dig. Jag ska söka rätt på dig, det lovar jag. Jag heter XX. Du kan nog ta rätt på mig i ditt register. XX heter jag. Jag ringer från min sons telefon.
 
Du ska få fan när jag får tag på dig. Lita på det, lita på det. Du har förstört det svenska samhället totalt med din jävla indoktrinering på universitetet eller vad fan du håller på med. Din jävla kinesjävel. Du törs inte stå… Du ska få en smäll din jävla (ohörbart). Vänta, jag ska ta dig (ohörbart).”

Intervjuad i Värmlands Folkblad angående min kommande rättegång

Är intervjuad av Charlotte Brunmark i dagens Värmlands Folkblad och tyvärr är det allt fler av alla oss som undervisar, forskar och arbetar inom den svenska högskolevärlden som numera utsätts för och får uppleva sådana här tråkiga incidenter och ”påtryckningar” och när de händer och sker så står en oftast rätt så ensam.

 

I mitt eget fall hör det väl också till saken och till sammanhanget att jag har en mycket lång historia bakom mig av att under många år ha råkat ut för och varit utsatt för liknande mönster, trakasserier och händelser och åtskilliga av mina tidigare chefer, kollegor, arbetsgivare och arbetsplatser har därför också ofrivilligt tvingats vara med om liknande saker.

 

Jag har t ex tidigare arbetat vid bl a Stockholms universitet, vid Mångkulturellt centrum samt vid Södertörns högskola och på alla dessa f d arbetsplatser har denna typ av händelser och påstötningar ägt rum och i flera fall har det även tidigare slutat med hot, attentat och polisanmälningar mm.

 

Jag har också genom åren fått ett stort antal publikationer, konferensdeltaganden, föreläsningar, panel/diskussionsdeltaganden och seminarier indragna respektive inställda i efterhand av olika anledningar och p g a påtryckningar såsom vid Uppsala universitet, vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid Stockholms universitet mm se t ex https://www.unt.se/kultur-noje/rasismforedrag-stalls-in-2619745.aspx samt https://www.unt.se/nyheter/uppsala/forskares-forelasning-stalls-in-igen-3991828.aspx)och vidare har högskolor som jag tidigare har arbetat på utsatts för olika typer av kampanjer och hot p g a att jag har arbetat där eller fortfarande är knuten dit (se t ex https://www.dn.se/sthlm/hogerextrem-kampanj-pa-sodertorns-hogskola).

 

I Karlstad och i Värmland i övrigt har jag ända sedan jag började arbeta vid Karlstads universitetet åtskilliga gånger blivit igenkänd ”på stan” och i det offentliga rummet i allmänhet av bl a lokala SD:are såsom på universitetsområdet, på tåg och bussar, i affärer, på caféer och på restauranger o s v. På AfS valmöte i Karlstad under förra hösten blev jag vidare bl a utpekad och namngiven från scenen som en slags ”extremist” inför 100-tals församlade värmländska AfS:are och högerextremister. Under samma valkampanj blev jag också igenkänd av en NMR-anknuten person i Karlstad och tilltalad av denne ”på stan” liksom av flera SD Karlstad-aktivister och jag var i somras i Filipstad för att besöka John Ericsons grav och bara efter någon timme i staden så blev jag igenkänd av en förmodad SD Filipstad-medlem.

 

VF.jpg

Forskare i rättegång: “Måste vara försiktig”

 

”Tobias Hübinette är forskaren som under hela sitt vuxna liv undersökt svenskheten, minoriteter, rasism och internationell adoption. Efter många incidenter genom åren då han har blivit påhoppad för sina åsikter, är han nu målsägande i en kommande rättegång i Värmlands tingsrätt.”

 

(…)

 

”Historien innehåller många händelser som formar ett mönster där Tobias Hübinette, forskare vid Karlstads universitet, varit måltavla för rasistiska uttalanden, påhopp och kommentarer om att han inte hör hemma här. Den tidigare Expo-skribenten har gjort sig känd som en person som inte sällan uttrycker åsikter om rasismen i samhället, vad svenskhet är och om extremhögern.

 

(…)

 

Sedan fyra år tillbaka arbetar han som lektor vid Karlstads universitet, där han undervisar i interkultur och svenska som andraspråk. Han har bland annat skrivit en publikation om svenska rasrelationer samt en bok om den svenska nationalsocialismen.

 

Redan under sin första dag i Karlstad blev han föremål för ett påhopp.

 

– Under min första arbetsdag på universitetet berättade den personalansvariga att någon hört av sig och protesterat mot att jag skulle börja arbeta här. Så har det egentligen varit för mig hela tiden genom åren, men nog än mer sedan jag började jobba i Värmland.

 

Tobias Hübinette menar att Värmland har ett förflutet som ett län där högerextrema åsikter har haft ett stort fäste och där de fortsätter att frodas.

 

– Det inkommer regelbundna anmärkningar om att jag jobbar här. Jag har märkt det på stan också, säger han och hänvisar bland annat till valåret 2018 då han gick förbi valstugorna.

 

– Många vet uppenbarligen vem jag är, både i Sverigedemokraterna, Nordiska motståndsrörelsen och Alternativ för Sverige. Flera av dem har ropat och pekat på mig. Det vet vem jag är och vill nog kommunicera att de har koll på mig, säger han.

 

Tobias Hübinette sticker inte under stol med att han uttalat sig kontroversiellt många gånger och att han på 90-talet dömdes för ofredande mot ett antal sverigedemokrater i Uppsala.

 

– Jag är samtidigt inte helt oskyldig och jag kan förstå att många retar sig på mig. Det som har hänt nu är att en man från Hammarö ringde mig och sa att han skulle ta kål på mig och få mig avskedad från universitetet.

 

I polisförhör har mannen sagt att han hade läst i den invandringskritiska tidningen Fria Tider att Tobias Hübinette skulle vara en mördare. Mannen var enligt egen utsago mycket berusad när han ringde och var upprörd då hans dotter studerade på universitetet. Händelsen polisanmäldes och ska nu upp i Värmlands tingsrätt.

 

– På ett sätt är det bra att det blir en rättegång. Men om jag ska vara taktisk och tänka på min framtid här och vid universitetet så är det kanske bra om han ändå inte blir dömd. Det låter kanske märkligt men en dom kan leda till mer aggressioner mot mig och att hans vänner också blir upprörda.

 

Någon tanke på att tona ner sig för att slippa diverse påhopp eller incidenter, har Tobias Hübinette inte.

 

– Det är klart att jag måste vara försiktig. Men detta är samtidigt mitt jobb och jag kommer fortsätta att försöka ha någorlunda koll på de här grupperna. Vi har ironiskt nog samma intresse för frågor som rör svenskhet, minoriteter, invandring och integration, men ur olika synvinklar.”

 

Om min kommande rättegång och om de högerradikala alternativmediernas betydelse för hot och våld

Har precis nyss läst förundersökningen rörande det olaga hot som en man på Hammarö talade in i min (eller snarare i min mobiltelefons) röstbrevlåda i september 2017 och som handlade om att jag inte borde få vara anställd vid Karlstads universitet och undervisa där och bl a då mannens dotter då var student vid Karlstads universitet.
 
Till att börja med är jag tacksam för att det nu blir en rättegång i Karlstad den 12 september i år om nu mannen ifråga behagar infinna sig till Värmlands tingsrätt på den utsatta tiden och jag är dessutom (i mitt fall positivt) överraskad av att Karlstadspolisen och Värmlands tingsrätt inte har några betänkligheter att fortfarande använda glosan ras och inte bara skriva ”hudfärg, nationalitet eller liknande omständigheter” såsom de allra flesta svenska myndigheter numera annars gör då rasbegreppet har utrangerats från den officiella nutidssvenskan efter ett riksdags- och regeringsbeslut.
69307406_10156695719820847_5468683443116179456_n.jpg
 
Samtidigt blir jag betänksam när jag ser hur polisen har förhört mannen ifråga vad gäller detta med att jag enligt mannen skulle vara en s k ”kinesjävel: ”Tror du att du hade haft samma reaktion om han hette Jonas Andersson?” frågar polisen mannen ifråga i förhöret som om jag inte skulle bära ett s k svenskklingande namn även om mitt tilltalsnamn visserligen ursprungligen är bibliskt och mitt familjenamn från början vallonskt.
69708582_10156695718945847_3072362579830505472_n.jpg
 
Än mer fundersam blir jag när jag (in)ser vilken effekt en artikel (som då handlar om mig) publicerad på den högerradikala alternativmediesajten Fria Tider kan få på sina läsare, d v s det var då en Fria Tider-artikel som hetsade upp mannen ifråga och hans vänner och så till den grad att han till slut valde att ringa och hota mig.
 
För övrigt associerar jag denna effekt och detta beteende till 1990- och 2000-talen: På 2010-talet radikaliseras uppenbarligen alltför många genom att läsa de högerradikala alternativmedierna och vara aktiva i sociala medier samt genom att skriva i allehanda kommentarsfält och delta på olika debatt- och diskussionssidor men på 90- och 00-talen så var det i stället och snarare musiken som radikaliserade och hetsade alltför många att skrida till (våldsam) handling.
 
Det var exempelvis mycket vanligt på 1990- och 2000-talen att först lyssna på vit makt-musik och vikingarock därhemma och därefter gå ut ”på stan” och trakassera eller misshandla icke-vita eller icke-heteros efter att ha hetsat upp sig med hjälp av musiken för ”våldet börjar med musiken” som en kanadensisk vit makt-musikartist ”träffande” uttryckte det någon gång på 90-talet och på 2010-talet har uppenbarligen de högerradikala alternativmedierna samma typ av effekt på åtminstone vissa av sina läsare – d v s ”våldet börjar med alternativmedierna” skulle det kanske kunna heta idag.

Rudolf Öberg – Värmlands ”mesta” högerextremist

Vem är Värmlands ”mesta”, ”bästa” och ”värsta” högerextremist ”genom tiderna”? Är det helt enkelt Birger Furugård i ”egen hög person” som redan 1924 grundade världens första nazistparti utanför den tysktalande delen av Europa tillsammans med sina bröder Sigurd och Gunnar? Eller är det kanske Karlstads gamle polischef, d v s den notoriske ”ärkenazisten” Albert Nelson? Eller varför inte Ludvig Löfven som länge var Sveriges enda nazistiska typograf och som tryckte i stort sett hela den samlade högerextrema pressen efter kriget? Eller månne David Emilsson/Twaland, f d ledare för Karlstads skins, för VAM Värmland, fr Kreativistens kyrkas s k församling i Karlstad, för Karlstads NS mm eller varför inte SD Fryksdalens och SD Värmlands mångårige ”starke man” Runar Filper? Nej antagligen bör det ha varit Rudolf Öberg som hann med att vara medlem i och ”tjäna” både Furugårds (d v s SNSP), Lindholms (d v s NSAP/SSS), Flygs (d v s SSP) och Engdahls (d v s SO/NSR) partier och organisationer innan han gick bort som Karlstads s k nysvenskars ledare i början på 1960-talet.
68276447_10156629086465847_852355406855405568_n.jpg
F ö är Ruds kyrkogård i Karlstad, där kvarlevorna efter Öberg vilar, en vacker kyrkogård.
67462614_10156629086405847_553422436058529792_n.jpg

Arkeologisk utgrävning i Karlstad

En intressant arkeologisk utgrävning i centrala Karlstad pågår just nu där det s k Våghuset en gång låg och där järnet från järnbruken i Värmland och Bergslagen kontrollerades och vägdes innan det exporterades till bl a britterna för att användas som valuta i Afrika i samband med den transatlantiska slavhandeln, s k voyage iron som användes av européerna för att byta till sig afrikanska slavar, samt för tillverkningen av vissa verktyg och redskap som användes på plantagen i den s k Nya världen. Uppemot 90% av järnet exporterades till andra länder och bl a just till britterna för att betala Sveriges otaliga krig på 1600- och 1700-talen och järnhandeln styrdes från Karlstad och Kristinehamn som nästan fungerade som dåtidens Wall Street vad gäller att reglera priset på järn.

64908917_10156527934035847_8481469436367208448_n.jpg

Samma områden där den svenska extremhögerns allra första valkampanj var framgångsrik 1932 är idag SD-fästen

Fascinerande liksom obehagligt att konstatera att nästan alla de orter i Värmland och Dalsland som Sveriges gamle nazistledare Sven Olov Lindholm framhöll som platser där lyckade och välbesökta möten ägde rum under det s k ”Värmlandskriget” 1932, d v s under Svenska nationalsocialistiska partiets valkampanj i Värmland och Dalsland på sommaren och hösten 1932 som inalles innefattade 179 offentliga möten (och som f ö den tyske nazigreven och författaren Thilo von Trotha även deltog i), numera är rejäla SD-fästen såsom Östmark, Gunnarskog och Brålanda liksom också Furugårds gamla hemort Deje – samtliga är då valdistrikt där SD numera erhåller mellan 25-30% av rösterna.

 

Brålanda.jpg