Category: USA

Om Emigrationsutredningens betydelse för skapandet av dagens Sverige

Jan-Ewert Strömbäck skriver idag i SvD om Kerstin Hesselgren som på uppdrag av den stora Emigrationsutredningen (som ”ägde rum” mellan 1907-13 – f ö en av Sveriges största statliga utredningar någonsin och vilket säger något om emigrationsfrågans dignitet för 100 år sedan) intervjuade svenska kvinnor som utvandrade till USA (d v s helt enkelt kvinnliga svenska s k förstagenerationsinvandrare):
 
 
”Emigrationen från Europa till Nordamerika är utforskad med råge. Alla tänkbara infallsvinklar förekommer. Minsta vrå i minsta svenskstad är dokumenterad. Märkligt nog finns det ändå ett område som ligger för fäfot, trakasserande arbets­givare som får särskilt kvinnor att ta det livsavgörande beslutet att emigrera. #Metoo-kampanjen kan möjligen ge inspiration till en forskning även om detta. Härvidlag utgör Kerstin Hesselgrens intervjuer och 1907 års emigrationsutredning ett utmärkt första ­underlag.”
För 100 år sedan var Sverige både ett av världens fattigaste och ett av världens mest ”outvecklade”, ojämlika, ojämställda och patriarkala västländer och efter Irland och bredvid Norge så var det Sverige som drabbades av den proportionellt sett största utvandringen per capita till USA och till andra bosättarstater och bosättarkolonier över haven och runtom i världen (t ex Kanada, Australien, södra Sydamerika, södra Afrika och vissa delar av Asien o s v):
 
Mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla svenskar utvandrade från och med andra halvan av 1800-talet och fram tills 1930-talet och bland de unga vuxna och bland alla invånare under 45 år så handlade det om än högre proportioner och det var just därför som Emigrationsutredningen tillsattes.
 
Utvandringen sågs också av Emigrationsutredningen och av dåtiden som en s k ”rasfråga” och vilket i praktiken innebar att det upplevdes som om svenskarna som ”folkslag” helt enkelt höll på att ”förblöda” på grund av den enorma massutvandringen (medan USA och de andra bosättarstaterna tvärtom kom att glädja sig åt den stora invandringen av s k nordiskt vita svenskar och skandinaver) och det demokratiska genombrott som ägde rum mellan 1917-21 liksom skapandet och införandet av (den socialistiska) välfärdsstaten som ägde rum från och med 1930-talet och framåt kan båda sägas ha varit direkta konsekvenser av och reaktioner på utvandringen som just avtog därefter och de resultat och rekommendationer som Emigrationsutredningen slog fast och kom fram till.

Ska USA förgöra Nordkorea en andra gång?

Förra gången ”det begav sig” (d v s mellan 1950-53) när USA faktiskt just förgjorde och förintade Nordkorea (såsom Trump hotade med att göra igen igår) genom att döda 20% av Nordkoreas totala befolkning (och därtill såra och skada kanske 20% av den resterande befolkningen i dagens Nordkorea – d v s det finns en konkret ”body count”-orsak till det visserligen sjukligt fanatiska hat mot Väst som genomsyrar Nordkorea, d v s den postkoloniala statsbildning i den utomvästerländska världen som sannolikt hatar Väst allra mest bredvid Kuba, Venezuela, Iran och Eritrea) i efterkrigstidens blodigaste krig någonsin med 4 miljoner döda på bara 1120 dygn (d v s motsvarande över 3500 döda per dygn och vilket gör att krigen i Mellanöstern framstår som ”skärmytslingar” även om de så klart också är fruktansvärt våldsamma och blodiga) så kostade det USA närmare 55 000 döda och vilket innebar att närmare 50 vita och svarta amerikanska ”grabbar” fick ”bita i gräset” per dygn (och fortfarande saknas 7000 amerikanska soldater vars en gång unga manskroppar sannolikt vid det här laget har förvandlats till just gräs).
 
 
Att Koreakriget blev så extremt blodigt och slakthusliknande beror på att kriget som involverade ett 30-tal stater begränsades till den ytmässigt förhållandevis lilla Koreahalvön, att nästan hela Koreahalvön utgjorde krigsskådeplats (med undantag för vissa avlägsna öar och vissa svårforcerade bergsområden), att flera krig pågick samtidigt (ett höger-vänsterkrig, ett inbördeskrig, ett regionalt ”klankrig”, ett stormaktskrig, ett FN-krig o s v), att kriget var ett ”gammaldags” Andra världskriget-krig med miljonarméer som marscherade fram och tillbaka över halvön och erövrade, förlorade och återerövrade städer och provinser om vartannat samt att kriget urartade till ett ”döda alla som är emot oss”-krig (hela vänstern skulle likvideras i Sydkorea, alla Väst-”kollaboratörer” skulle dödas i Nordkorea o s v) som också kom att inbegripa starka raskrigsliknande inslag (och vilket i praktiken innebar att särskilt de amerikanska trupperna ibland sköt på ”allt som rörde sig” och ”allt” innebär här alla asiater och koreaner som det överhuvudtaget gick att ”panga” på).

Är de i huvudsak vita engelsktalande invandrarna de mest utpräglade ”kärleksinvandrarna” av alla invandrargrupper?

Jag har nyligen å en kollegas vägnar sammanställt de mest aktuella siffrorna rörande de i huvudsak vita engelsktalande invandrargrupperna i Sverige, d v s siffror rörande invandrarna från Storbritannien och från sex i huvudsak vita bosättarstater vilka tidigare ingick i Brittiska imperiet och även siffror rörande deras barn uppdelade på om de är s k blandade eller ej (och enbart inkluderande de som har en svenskfödd förälder och en förälder som är född i ursprungslandet ifråga) och det är verkligen slående för att inte säga smått ”chockerande” att kunna konstatera att den i huvudsak vita engelsktalande närvaron och minoriteten i Sverige nästan helt utgörs av förstagenerationsinvandrare och s k blandade, d v s det handlar i extremt hög grad och till synes nästan enbart om s k ”kärleksinvandrare” och i första hand om i huvudsak vita engelsktalande män som ingår i intimrelationer med och som även får barn med svenskfödda kvinnor medan det totala antalet s k ”andrageneration:are” som har två föräldrar födda i ursprungslandet ifråga endast uppgår till 1044 just nu levande och i Sverige permanent boende individer från samtliga sju ursprungsländer:
 
Storbritannien och (f d ) Brittiska imperiet är uppenbarligen en man och den maskulina parten medan Sverige är en kvinna och den feminina parten i just detta minoritetssammanhang och den i huvudsak vita engelsktalande ”kärleksinvandringen” är faktiskt ännu mer extrem än den som gäller för de (öst- och sydost)asiatiska invandrargrupperna (där Sverige i och för sig omvänt är en man medan Asien är en kvinna, d v s invandringen från Östasien och Sydostasien består till största delen av kvinnor som invandrar för att ingå i intimrelationer med och även få barn med svenska män) liksom för de karibiska och väst- och nordafrikanska invandrargrupperna (där Sverige också är en kvinna – d v s invandringen från Karibien, Västafrika och Nordafrika består till största delen av män som invandrar för att ingå i intimrelationer med och även få barn med svenska kvinnor).
 
Population data concerning British immigrants and former British Empire immigrants from the settler states and their children (the so-called second generation and the so-called mixed with a Swedish born parent) who were living permanently in Sweden on December 31, 2016:
 
born in the UK (the first generation of British immigrants in Sweden): 26 442
born in Sweden with a UK born father and a UK born mother (the so-called second generation Brits): 733
born in Sweden with a UK born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Brits): 15 400
born in Sweden with a UK born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Brits): 5992
 
born in Australia (the first generation of Australian immigrants in Sweden): 4266
born in Sweden with an Australian born father and an Australian born mother (the so-called second generation Australians): 28
born in Sweden with an Australian born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Australians): 2039
born in Sweden with an Australian born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Australians): 879
 
born in Canada (the first generation of Canadian immigrants in Sweden): 3757
born in Sweden with a Canadian born father and a Canadian born mother (the so-called second generation Canadians): 29
born in Sweden with a Canadian born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Canadians): 1714
born in Sweden with a Canadian born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Canadians): 1572
 
born in Ireland (the first generation of Irish immigrants in Sweden): 2667
born in Sweden with an Irish born father and an Irish born mother (the so-called second generation Irishmen): 30
born in Sweden with an Irish born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Irishmen): 1528
born in Sweden with an Irish born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Iriishmen): 533
 
born in New Zealand (the first generation of New Zealander immigrants in Sweden): 1133
born in Sweden with a New Zealand born father and a New Zealand born mother (the so-called second generation New Zealanders): 4
born in Sweden with a New Zealand born father and a Swedish born mother (the so-called mixed New Zealanders): 836
born in Sweden with a New Zealand born mother and a Swedish born father (the so-called mixed New Zealanders): 221
 
born in South Africa (the first generation of South African immigrants in Sweden): 2698
born in Sweden with a South Africa born father and a South Africa born mother (the so-called second generation South Africans): 40
born in Sweden with a South Africa born father and a Swedish born mother (the so-called mixed South Africans): 1091
born in Sweden with a South Africa born mother and a Swedish born father (the so-called mixed South Africans): 553
 
born in the USA (the first generation of American immigrants in Sweden): 20 014
born in Sweden with a US born father and a US born mother (the so-called second generation Americans): 180
born in Sweden with a US born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Americans): 12 973
born in Sweden with a US born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Americans): 9971

Krisen på Koreahalvön trappas nu upp efter att Trump har fått igenom de hårdaste sanktionerna hittills mot Nordkorea

Den redan upphettade och upphetsade säkerhetssituationen på Koreahalvön trappas nu upp efter att Trump (USA) har fått med sig både Xi (Kina) och Putin (Ryssland) (liksom så klart också FN, Sydkorea och Japan) i införandet av de hårdaste sanktionerna hittills och någonsin mot Nordkorea och den moderna historiens allra mest bortglömda storkrig och dessutom allra mest blodiga krig mätt i antal stupade och dödade under en begränsad tidsperiod och inom en begränsad landyta gör sig nu återigen påmint (samtidigt som Koreakriget trots ständiga kriser på Koreahalvön märkligt nog fortsätter att vara den moderna historiens mest bortglömda krig trots att det samtidigt är efterkrigstidens mest blodiga krig mätt i antal dödade per dygn):

 

 

Koreakriget varade endast i tre års tid och koncentrerades helt och hållet till den förhållandevis (ytmässigt sett) lilla koreanska halvön men resulterade i långt över en miljon stupade soldater och i närmare tre miljoner civila offer (d v s långt över 3500 dödade människor per dygn) och ett 30-tal stater kom till slut att delta i det kombinerade stormakts- och inbördeskriget inklusive samtliga av dåtidens stormakter och ironiskt nog nästan alla av de viktigaste staterna som både hade tillhört den vinnande och den förlorande sidan i Andra världskriget.

 

Koreakriget ledde till att de båda Korea förvandlades till ett månlandskap efter att mångmiljonarméer hade marscherat fram och tillbaka och upp och ner längs halvön flera gånger om och i vissa fall intagit, förlorat och återtagit samma stad och samma provins 3-5 gånger om liksom i det närmaste till ett folkmord på det koreanska folket och fr a på nordkoreanerna då över en femtedel av hela Nordkoreas befolkning dödades och vidare dödades över 40 000 amerikaner (eller försvann) i striderna och vilket är en enorm förlustsiffra jämfört med de förhållandevis få amerikaner som har stupat i de senaste årens krig i Västasien (d v s i Irak, i Afghanistan och mot IS o s v sedan 2001 och med detta menar jag så klart inte att människorna i Mellanöstern inte kan ”fajtas” och slåss och bjuda motstånd militärt mot utländska invaderande trupper och i detta fall amerikanska sådana för så klart kan de det och likaså ska det påminnas om att 100 000-tals civila har dödats i Mellanöstern sedan 2001).

25% av alla amerikanska barn och 35% av alla svenska barn har idag utländsk bakgrund och majoriteten är icke-vita

Många infödda majoritetsamerikaner upplever idag att (den icke-vita) invandringen till USA är större än någonsin tidigare och vilket till stora delar förklarar Trumps valseger och framför allt att den unga befolkningen i landet blir alltmer dominerad av invandrare och barn till invandrare medan särskilt de vita majoritetsamerikanerna bara blir allt äldre och äldre och uppvisar låga eller mycket låga fruktsamhetstal.
 
25% av samtliga invånare i USA som är under 18 år har idag en eller två föräldrar som är utrikes födda eller så är de själva utrikes födda och har invandrat till landet och detta är en ökning från 18% 1994 och denna procentsiffra (d v s kort och gott samtliga amerikanska barn och ungdomar som tillhör första- eller andragenerationen) har aldrig varit så hög på decennier och sedan mellankrigstiden när det s k raskvotsystemet infördes 1924 som i stort sett satte stopp för den icke-vita invandringen till landet som först kom igång igen på allvar efter 1965 när raskvotsystemet avskaffades som en del i den s k 68-revolutionen.
 
Idag är över 90% av dessa 25% icke-vita barn och ungdomar och tillsammans med alla infödda (svarta, asiatiska, latinamerikanska och urfolks-) amerikanska icke-vita barn och ungdomar så innebär det idag att långt över 50% av samtliga amerikaner som är under 18 år gamla idag är icke-vita.
 
Eftersom det antas finnas 100 000-tals papperslösa invandrare och barn till invandrare och s k visum-overstayers i USA som inte ens är med i statistiken och vilka till allra största delen är icke-vita så är ovanstående siffror säkerligen än mer accentuerade.
 
Många infödda majoritetssvenskar upplever idag att (den icke-vita) invandringen till Sverige är större än någonsin tidigare och vilket till stora delar förklarar att SD har blivit landets näst största parti och framför allt att den unga befolkningen i landet blir alltmer dominerad av invandrare och barn till invandrare medan särskilt de vita majoritetssvenskarna bara blir allt äldre och äldre och uppvisar låga eller mycket låga fruktsamhetstal.
 
35% av samtliga invånare i Sverige som är under 18 år har idag en eller två föräldrar som är utrikes födda eller så är de själva utrikes födda och har invandrat till landet och detta är en ökning från 18% 2002 och denna procentsiffra (d v s kort och gott samtliga svenska barn och ungdomar som tillhör första- eller andragenerationen) har aldrig varit så hög på århundraden och sedan Stormaktstiden och beror i huvudsak på den icke-vita invandringen till landet som först kom igång på allvar på 1980-talet när den vita arbetskraftsinvandringen blev omsprungen av den icke-vita flyktinginvandringen.
 
Idag är över 75% av dessa 35% icke-vita barn och ungdomar och vilket innebär att långt över 25% av samtliga svenskar som är under 18 år gamla idag är icke-vita.
 
Eftersom det antas finnas 10 000-tals papperslösa invandrare och barn till invandrare och flyktingar som har fått avslag på sin asylansökan men har gått under jorden i Sverige som inte ens är med i statistiken och vilka till allra största delen är icke-vita så är ovanstående siffror säkerligen än mer accentuerade.
 
Sedan är det så klart inte någon tävling i vilket västland som uppvisar flest invandrarbarn och invandrade barn eller högst andel icke-vita barn och bredvid USA och Sverige sticker även Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Schweiz, Tyskland och Österrike ut och där fruktsamhetstalen bland de infödda majoritetsinvånarna ibland kan vara än lägre än vad de är bland majoritetsamerikanerna och majoritetssvenskarna och där andelen första- och andragenerationsbarn vidare kan vara än högre än de som gäller i USA och Sverige och vad gäller procentandelen icke-vita barn så är den nog på väg mot amerikanska nivåer i bl a Frankrike och Storbritannien medan den ligger på svenska nivåer i bl a Schweiz och Österrike medan Tyskland, Nederländerna och Belgien bör befinna sig någonstans däremellan.

Om likheter mellan amerikansk och svensk rasstatistik innan och efter 1930

Fascinerande att konstatera att USA och Sverige simultant utvecklade ett rätt så elaborerat rassystem som också räknade (i USA) respektive registrerade (i Sverige) de minoritetsinvånare i landet som inte bara var s k blandade (d v s 50% majoritetsinvånare) utan också de som var s k kvarts (d v s 25% majoritetsinvånare, d v s s k oktoroner) mellan 1850-1930 (för amerikansk del) respektive mellan 1870-1930 (för svensk del) efter modell från det latinamerikanska rassystemet som alltid har ”tillåtit” och erkänt en mer flytande uppdelning mellan majoritet (vit) och minoritet (icke-vit) men efter 1930 så blir uppdelningen mellan majoritet och minoritet mer kategorisk och fr a skarpt dikotom både i USA och i Sverige:
18527872_10154688663985847_8117539557781539188_n.jpg
 
I USA handlade det efter 1930 om uppdelningen vita – icke-vita och fr a om den svart-vita uppdelningen och i Sverige användes ibland uppdelningen arier – icke-arier efter 1930 liksom uppdelningen svenskar och utlänningar som senare döptes om till uppdelningen svenskar – invandrare.

Om de högerextremas högerextrema namnbruk

Att den svenska extremhögern genom åren har döpt sina barn till allehanda s k nationella namn (t ex heter paret Oredssons barn Evita samt Rommel – den sistnämnde verkar tyvärr f ö ha dykt upp på sistone i extremhögersammanhang) liksom att ha fått igenom rätt så osannolika namnbyten hos Patent- och registreringsverket (t e x Tommy Rahowa Rydén, Himmler Pettersson, Göring Johansson o s v) är en sak men detta tar nog priset (d v s naturligtvis ”bräcker” amerikanerna alla):
 
 
En amerikansk nazist har lyckats få igenom ett efternamnsbyte från Campbell (d v s det gamla höglandsskotska klannamnet Na Caimbeulaich, d v s det bör handla om en skotsk-amerikansk man) till Hitler (han heter nu Isidore Heath Hitler, d v s initialerna är I.H.H., och vilket enligt honom själv ska uttydas som ”I hail Hitler”) och som också tidigare har döpt ett av sina barn till Adolf (en del kända personer har f ö hetat Adolf även i Sverige men i nästan samtliga fall så har det handlat om att de har råkat ha haft föräldrar som var pro-nazister, d v s de var födda innan 1945).