Kategori: Ultima Thule

Åkesson inledde sitt Almedalstal med en närmast ohämmad referens till 90-talets skinheadsubkultur och SD:s ”Kampfjahre”-gatukampsperiod, som Åkesson och SD:s övriga ledargarnityr en gång tillhörde och upplevde

Jimmie Åkessons tal under årets (digitala) Almedalsvecka inleddes med ett sedvanligt citat ur en dikt. I tidigare Almedalstal har Åkesson bl a citerat den extremnationalistiska nationalskalden Verner von Heidenstam och denna gång kom turen till Esaias Tegnér och till dennes likaledes extremnationalistiska (och revanschistiska) dikt ”Svea”, som belönades med Svenska Akademiens stora pris ”när det begav sig” (1811):


”Jord som mig fostrat har och fädrens aska gömmer

folk, som ärvt hjältars land och deras dygder glömmer!

Ur skuggan av min dal jag ägnar dig en sång.

Dig söver smickrets röst: hör sanningens en gång!”


Årets diktval är då en direkt och närmast ohämmad för att inte säga gränslös blinkning åt 90-talets skinhead- och vit makt-musikgeneration då Tegnér-dikten har tonsatts och spelats in av Ultima Thule, som belönades med en guldskiva för det ”när det begav sig” (1992).


När det går bra för SD i opinionssiffrornas värld så brukar nämligen förlåten fullständigt falla och 90-talets Kampfjahre-skinhead(gatukamp)period nostalgiseras då som aldrig förr – d v s den tid då Åkesson och dagens ledargarnityr i partiet själva anslöt sig till SD just tack vare skinheadsubkulturen och musiken.


Åkesson hälsade sedan som alltid partikamraterna och sympatisörerna med självbeteckningen ”Sverigevänner”, som är en s k emisk självbenämning som SD har ärvt från den samlade svenska s k nationella rörelsen och som har hängt med oavbrutet ända sedan SD bildades 1988.


Därefter värjde sig Åkesson mot ”rasiststämpeln” och ifrågasatte uttrycket ”offerkoftan” i relation till SD:arna och han pekade sedan ut SD:s fiender i form av ”vänsterliberalerna” som föraktfullt beskrevs som en ”vänsterliberal pyttipanna” i form av SAP, MP, C och V vilka sades förenas av ett ”gemensamt hat mot mitt parti”. Dessa partier använder enligt Åkesson dessutom en retorik gentemot SD som inte är ”demokratins språk” när SD som parti och SD:s kärnaktivister, medlemmar, sympatisörer och väljare kallas ”rasister” o s v.


Åkesson lovade därefter att SD ska återuppbygga folkhemmet och göra ”folkhemmet starkt igen” och stoppa ”miljarderna” till flyktingarna och förorterna och i stället sätta ”100 000-tals fattigpensionärer” i centrum.


Det hör här till saken att kring 1/3 av samtliga majoritetssvenskar redan är över 65 år gamla (liksom även de nordiska och alltmer även de kontinentaleuropeiska invandrarna) p g a decennier av kraftigt fallande födelsetal bland majoritetsinvånarna och alla invånare över 65 år utgör snart närmare 40% av totalbefolkningen och därtill röstar pensionärerna i långt högre utsträckning än alla andra ålderskategorier plus att majoritetssvenskarna lever extremt länge numera inklusive även de majoritetssvenska männen så SD vet naturligtvis att på så sätt är tiden helt och hållet på SD:s sida och att SD redan idag har gjort stora inbrytningar i pensionärsgruppen (som annars traditionellt röstar på SAP då pensionärerna i mycket hög grad är arbetarklass och gamla kroppsarbetare) är tyvärr ett tecken på att SD kan ha kalkylerat demografiskt rätt inför framtiden – d v s om SD tidigare på 90-talet var ett barn-, tonårs- och unga vuxna-parti så håller SD numera på att bli ett medelålders- och pensionärsparti i väljarstatistikens värld.


Åkesson pekade sedan ut alla de som känner ett ”hat mot oss” och ”mot vårt sätt att leva” (läs: de utomeuropeiska invandrarna och deras barn som SD menar inte uppskattar majoritetssvenskarnas levnadssätt och värderingar) och lovade att i ”SD:s Sverige” finns det ingen plats för dem och de som inte har förtjänat det kommer heller inte att få ta del av ”vår välfärd” i ”SD:s Sverige” (läs: de utomeuropeiska invandrarna och deras barn som SD menar nyttjar välfärdstjänsterna och välfärdssystemets olika bidrag och offentliga transfereringar i högre utsträckning än andra). Välfärden är till för dem som har bidragit till och byggt upp den menade Åkesson – ”inte andra länders medborgare” som har invandrat till Sverige läs: de utomeuropeiska invandrarna och deras barn).


Åkesson avslutade sedan med att säga att i ”SD:s Sverige” ska ”sammanhållning och gemenskap” och ”det goda hemmet” gälla och råda och han lovade att ”räkenskapens tid” snart är här. Slutligen sade Åkesson att SD har ”kämpat med stolthet i alla år” och han refererade därmed tillbaka till inledningen av sitt tal och budskapet var m a o att SD och SD:arna (och återigen både partiets kärnaktivister, medlemmar, sympatisörer och väljare) inte ska behöva skämmas för någonting utan i stället vara stolta, vilket i sin tur möjligen också implicit är en referens till en Ultima Thule-sång (och i så fall den kryptoantisemitiska sången ”Stolt och stark”).

Opinionsinstitutet Novus har även med anledning av Åkessons Almedalstal, som hölls igår, redovisat diverse siffror rörande SD:s väljarkår, som har växt under och i samband med regeringskrisen. I Novus undersökning framgår det bl a att SD har ett stöd på 21,4% just nu och bland landets män handlar det om 31,2% (och bland landets kvinnor om endast 11,5%) och bland invånare som har grundskola respektive gymnasieskola som högsta utbildningsnivå handlar det om 31,8% respektive 26% (och bland invånare som har en högskoleexamen handlar det om enbart 10,5%).

Vad gäller bostadsort så ligger SD just nu på 18,3% i storstäderna, på 21,3% i de mellanstora städerna och på 24,3% i landet i övrigt. SD har vidare stöd av 19,5% av invånarna mellan 18-49 år, av 25,8% av invånarna mellan 50-64 år samt av 26,6% av invånarna som är över 65 år gamla.

Slutligen går det inte att säga något annat att SD:s väljarkår formligen dyrkar sin partiledare.

Om två av SD:s melodier och sånger

Har äntligen förstått att åtminstone två av 1990-talets SD-melodier och SD-sånger direkt eller indirekt har kopplingar till den andra sidan av Atlanten: Dels handlar det om den ramsa som mängder av skinheads och SD:are sjöng, skrålade, ropade och vrålade under hela 1990-talet och en bra bit in på 2000-talet – d v s ”Sverige åt svenskarna sha-la-la-la-la” och som SD:arna sjöng på SD:s valvaka 2010 när SD kom in i riksdagen fast i en något modifierad form – ”Jimmie Åkesson sha-la-la-la-la”. Denna melodislinga härrör då från den svarta karibiska barnsången ”Brown girl in the ring” och blev sedan en populärmusikalisk slagdänga i Boney M:s diskoversion från 1970-talet.
 
 
 
 
Detta har då varit känt länge men även Ultima Thules sång ”Kring Sveriges fana” från 1990-talet, som tillägnades SD och som tidigare ibland inofficiellt betraktades som SD:s kampsång, har åtminstone indirekt också en koppling till slavättlingarna på andra sidan Atlanten. Sången ”Kring Sveriges fana” ingår då i albumet ”Svea hjältar” som första gången gavs ut 1991 på det franska vit makt-musikskivbolaget Rebelles Européennes och innehåller bl a följande strofer (https://www.youtube.com/watch?v=E58UL6YhsuA):
 
 
 
 
”Enad front bland arbetets miljoner
 
bådar nya dagens morgon väckt.
 
Svenska folk, svenska land du ärvde traditioner
 
ifrån frihetshjälten Engelbrekt.
 
Nu så gäller det din frihet
 
svenska folk, svenska land
 
vi vill att du blir ett.”
 
 
 
 
Den sovjetryska spelfilmen ”Cirkus” från 1936 handlar om en vit amerikansk kvinna som besöker Sovjetunionen för att uppträda tillsammans med ett ryskt cirkussällskap och hon gör det då hon inte står ut med rasdiskrimineringen i USA då hon har fått ett blandat barn tillsammans med en svart amerikan. I filmen spelar Isaak Dunajevskijs sång ”Sjiroka strana moja rodnaja” eller ”Sången till fosterlandet” en huvudroll, som omedelbart blev en ”hitsång” i Sovjet och länge bl a kom att brukas som Moskvaradions paussignal (https://www.youtube.com/watch?v=XLCJkQtv440&fbclid=IwAR1B6qbnI-vaMQVu3radYnE9ch7dpx8eU57K8gb_w5Z0R-EFk639m0kQlb8). Sången omvandlades också till en marsch som även svenska Arméns musikkår ibland spelar – ”Saljut Moskvy” (https://www.youtube.com/watch?v=Ubbc08OKx88).
 
 
 
 
”Sången till fosterlandet” översattes sedan till svenska 1937 av den svenske kommunisten Gustav Johansson som ”Sång till hemlandet” och döptes senare om till ”Allt blir vårt” och spelades sedermera in av förlaget Oktober 1972. Sången ingår i albumet ”Upp trälar. Kampsånger för frihet och socialism” tillsammans med bl a ”Internationalen”, ”Warszawjanka” och ”Arbetets söner”, och framfördes av den KFML/SKP-anknutna blåsorkestern Röda stjärnan (https://www.youtube.com/watch?v=QEUHP8sIUhg). Den sovjetryska ”hitsången” från 1936, som i mångt och mycket kom att tonsätta Stalin-epoken, innehåller då i Gustav Johanssons översättning textrader som i stort sett är identiska med Ultima Thules sång ”Kring Sveriges fana”, d v s SD:s inofficiella kampsång på 1990-talet:
 
 
 
 
 
 
 
”Enad front bland arbetets miljoner,
 
bådar nya dagens morgonväkt.
 
Svenska folk, du ärvde traditioner
 
ifrån frihetshjälten Engelbrekt.
 
Svenska folk, nu gäller det din frihet,
 
svenska språk, vår fröjds och smärtas tolk,
 
svenska land, vi vill att du skall bli ett
 
lyckans land för hela Sveriges folk.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilken nuvarande svensk partiledare stod på scen för bara en vecka sedan tillsammans med en gammal nazist som dessutom är dömd för grov kvinnofridskränkning samt misshandel av en gravid kvinna?

Idag är det SD:s dag under Almedalsveckan i Visby och då skadar det inte att fråga sig:
UT.jpg
 
Vilken nuvarande svensk partiledare stod på scen för bara en vecka sedan tillsammans med en f d medlem i Nordiska rikspartiet och Nationalsocialistisk front?
65536147_2755911547771062_4118168029571842048_n.jpg
 
Naturligtvis var det Jimmie Åkesson, som den 28 juni i år uppträdde i Svedala med sitt band Bedårande barn och tillsammans med Ultima Thule vars sångare Bruno Hansen har ett gediget nazistiskt förflutet liksom flera andra av bandmedlemmarna såsom Brunos bror trummisen Ulf Hansen som sprider rasideologiska länkar och förfäktar identitära åsikter i bl a SD:s nättidning Samtiden.
65397526_10156176558426875_8698810728758378496_n.jpg
 
Sångaren i Åkessons egna band Bedårande barn Marcus Öhrn är f ö dömd för att ha tryckt upp sitt könsorgan mot en 13-årig flicka och uttryckt att han velat urinera på henne medan Bruno Hansen är dömd för grov kvinnofridskränkning samt misshandel av sin på den tiden gravida ex-partner.
65764957_10156176558366875_3844881111658266624_n.jpg
65433092_10156176582136875_7441333425060970496_n.jpg
62214869_10156134620656875_3547648535593746432_n.jpg

Ikväll uppträder Jimmie Åkesson tillsammans med den identitärt lagda högerextremisten och Hells Angels-supportern Ulf Hansen på en konsert i Svedala i Skåne

I senaste numret av Expo frågar sig Daniel Vergara hur Ultima Thule-medlemmen Ulf Hansen, som är den bland de fyra bandmedlemmarna som har den tydligaste (d v s mest ideologiska) och längsta (d v s mest dokumenterade) högerextrema ”CV:n” och som dessutom har stått nära Hells Angels, både har kunnat bli en folkvald SD-politiker (i hemstaden Nyköping sedan 2018 års val) samt en regelbunden skribent i SD:s partitidning Samtiden (sedan 2015 och vari han bl a förfäktar tydligt identitära åsikter samt försvarar de amerikanska högerextremisterna som deltog i den beryktade marschen i Charlottesville samtidigt som han privat delar och sprider högerextrema länkar och bl a hyllar SD:s f d partiledare Anders Klarström) trots SD:s officiella nolltolerans mot rasism och trots att moderpartiet bröt med gamla SDU som just orienterade sig mot det identitära hållet (och som sedermera bildade Alternativ för Sverige).

65566245_10156546808805847_1174510857799860224_n.jpg

65210168_10156546808835847_4995535814130663424_n.jpg

65159281_10156546808800847_6623991484955754496_n.jpg

Inte minst står Ulf Hansen idag mycket nära Åkesson och SD:s ledargarnityr och inte minst genom att regelbundet uppträda och spela tillsammans med Åkesson i år efter år och just ikväll den 28 juni är det då dags igen, d v s idag uppträder Åkesson och Hansen i Svedala i Skåne (se https://billetto.se/e/ultima-thule-bedarande-barn-biljetter-339747).

AK.jpg

 

UH.jpg

65532932_10156546808955847_2604229965113196544_n.jpg

På SD:s sommarfestival i Sölvesborg 2018 framförde Ultima Thule flera nazistinspirerade och kryptoantisemitiska sånger

Har precis läst ut Benjamin Teitelbaums nya (akademiska) artikel (på engelska) ”Missing links: Politics and the misrecognition of the Sweden Democrats” (i tidskriften Scandinavian-Canadian Studies/Études Scandinaves au Canada) som handlar om varför många SD:are inklusive SD:s chefsideolog och gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson uppskattar Svensk ungdoms klassiska sång ”Frågor till far” och upptäckte nu av en slump att SD:s inofficiella husband Ultima Thule redan har hunnit ge ut ett livealbum från SD:s (årliga) sommarfestival i ”rörelsens huvudstad” Sölvesborg som i år gick av stapeln den 10-11 augusti och som numera bör vara den största sammankomsten för den svenska s k nationella rörelsen i bred mening.
640x640.jpg
 
På SD:s sommarfestival framförde Ultima Thule flera av sina gamla hits såsom t ex den gamla BSS-sången ”Sverige, Sverige fosterland”, ”Mitt land”, ”Fädernesland”, ”Aldrig slav” (som indirekt hyllar SD: ”Vi blir fler och fler som en framtid ser, vandring genom livet bär en tro på frihet, om kriget kommer, skall jag ge liksom de en gång gav, mitt liv för att aldrig, aldrig bli slav”), nazisten Bruno Hansens sång ”Klagosång” och ”Ragnarök” inför de tusentals församlade ”Sverigevännerna” som smått upphetsade av den då pågående valkampanjen verkar ha kunnat åtskilliga versrader och refränger utantill att döma av hur det nya albumet låter och naturligtvis framförde Ultima Thule även den rätt så aggressiva och kryptoantisemitiska sången ”Stolt och stark” som (implicit) både pekar ut judarna som parasiter och som några som ska bestraffas med något slags våld i en tänkt framtid då de anses förtrycka och suga ut det svenska folket på allehanda vis:
 
”Ni tär på vår jord
Ni tär på skalders ord
Ni tär på vår kropp, Svea rikes väl
Ni tär, känn bettet i vårt svärd”
maxresdefault-1.jpg
Namnlöst.jpg

Anders Klarström tackar i sina memoarer Ultima Thule för att ha räddat SD från undergång 1993, avslöjar att en SD:are var Ace of Bases producent, berättar om den förste greven och slottsherren som gick med i SD samt publicerar namnen på 1996 års årsmötesdeltagare som bl a listar Åkesson och Karlsson tillsammans med flera nazister

Anders Klarström tackar i sina memoarer ”Prima victoria” Ultima Thule för att ha revitaliserat SD (men vreds samtidigt över att Bert Karlsson stal SD:s röster 1991 innan han sedermera räddade SD 1993) under en tid när SD var nära att upplösas och lägga ned (mellan 1991-93) efter 1991 års katastrofala valresultat.
42696359_2115157525413360_742296994449457152_n.jpg
Tack vare Ultima Thules och vikingarock- och vit makt-musikens formidabla genombrott 1993 när 100 000-tals barn, tonåringar och unga vuxna plötsligt började konsumera (d v s köpa, lyssna på, sjunga med i och dansa till) den svenska s k nationella rörelsens musik medan tusentals ungdomar valde att bli skinheads och/eller gå med i SD (såsom bl a Åkesson) så förvandlades SD över en natt från ett ”gammelnazistiskt” s k ”gubbparti” bestående av gamla NRP:are, SNF:are, nysvenskar och lindholmare till Sveriges absolut yngsta parti (mellan ca 1993-98 var SD i det närmaste ett ”tonårsparti” att döma av de horder av s k ”babyskins” som under dessa år flockades runt SD) och den positionen har SD ju f ö behållit in i våra dagar (SD:s riksdagsgrupp uppvisar då t ex den allra lägsta medelåldern och runtom i landet har 100-tals 20-åriga SD:are som nyss blivit myndiga valts in i olika landsting och kommuner).
Även ”bioaktuelle” Stieg Larsson gjorde f ö samma analys som Klarström gör i sin självbiografi och vilket Aftonbladet påminner om idag – d v s den svenska extremhögerns historiska peripeti och vändpunkt (d v s från nederlag och nära undergång till framgång och, skulle väl SD:arna själva säga, framtida seger) var just den där sommaren 1993 när det plötsligt vimlade att skinheadgäng i var och varannan svensk stad (inklusive i Sölvesborg) och när Ultima Thules sånger och album slog list- och försäljningsrekord flera gånger om tack vare Bert Karlsson – d v s det var det för den svenska s k nationella rörelsen magiska ögonblicket som både räddade SD och lade grunden till dagens SD:
”Genombrottet för rasism och antisemitism i Sverige går att spåra till en enskild dag. Det menade Stieg Larsson.”
42660495_724502924583941_2012451589905711104_n.jpg
Och apropå musik så ”avslöjar” Klarström också att Ulf Ekberg var med redan på BSS-tiden och deltog i att grunda SD Göteborg (tillsammans med bl a jazzmusikern Hans Carling) liksom i 30 november-kravallerna i Lund samt att Ace of Bases debutalbum ”Happy nation” som på sin tid var det debutalbum i populärmusikhistorien som sålde allra mest fram tills dess (kring 23 miljioner exemplar) producerades av SD:aren Johnny Lindén som också låg bakom skivomslaget.
42790944_2143246969289299_2985009078243164160_n.jpg
I boken hittas också en namnlista över de SD-medlemmar som deltog på partiets årsstämma 1996 då de samtliga skickade en hälsning till Klarström p g a att dennes dåvarande fästmö Susanne Johansson från Uppsala (f d ledare för NRP Uppsala och vars far också hade varit nazist) hade insjuknat i borrelia.
På årsmötet, som kan ses som något av SD:s ”generationsväxlingskonferens”, deltog bl a Jimmie Åkesson, Björn Söder och Mattias Karlsson som senare kom att ta över partiet liksom ett flertal ökända SD-(nazist)aktivister såsom Richard Wramner (som greps den 1 maj 1992 när han och två andra SD-medlemmar bevistade Vänsterpartiets och dess dåvarande ledare Gudrun Schymans möte i Kungsträdgården i Stockholm med en handgranat i väskan), Mats Karlsson från SD Uppsala och Tomas Andersson från SD Sundsvall, de våldsamma bröderna Lars och Per Emanuelsson från SD Göteborg, SD:s första disputerade medlem språkvetaren Eva Nyman samt SD:s dåvarande ledare Mikael Jansson som idag är medlem i AfS.
Den förste greven som anslöt sig till SD (idag är det då rätt så gott om adliga SD:are) verkar f ö ha varit greve Magnus Stenbock som vårt nuvarande kungapar ibland besökte och umgicks med (d v s på dennes slott i Östergötland) att döma av Klarströms memoarer.
42683436_1976212842421804_5083789545158213632_n.jpg
Slutligen skriver Klarström också om hur han tidvis bodde på SD:s partihögkvarter på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm i Stockholm som SD behöll ända fram tills 2010-11 ungefär som att jag själv bodde på Expos redaktion på Hornsgatan bara några kvarter från SD:s högkvarter (d v s vi var väl båda lika ”fanatiska” och arbetade båda typ dygnet runt under några hyperintensiva år på 1990-talet).

Några reflektioner kring att Åkesson avslutar sin valturné vid helikopterplattan i Stockholm imorgon kväll och kring att SD alltmer hittar tillbaka till sitt ursprung: Ett hommage som heter duga till 1990-talets våldsamma kampår och till SD:s ursprung i skinheadsubkulturen

‪Några reflektioner kring att Åkesson avslutar sin valturné vid helikopterplattan i Stockholm imorgon kväll: Ett hommage som heter duga till 1990-talets våldsamma (gatu)kampår (jfr gamla NSDAP:s Kampfjahren) och till SD:s ursprung i skinheadsubkulturen

 

Vissa politiska rörelser är nästan mer besatta av sin historia än sin framtid och denna nostalgiska svaghet rör inte minst den svenska extremhögern och inte minst SD som kan sin egen historia utan och innan inklusive alla oförrätter och förödmjukelser.

 

Att partiledningen och partiaktivisterna plötsligt transformerades till s k ”nazi-babyskins” igen och sjöng ”Jimmie Åkesson sha-la-la-la-la” på SD:s valvaka på Gärdet i Stockholm i september 2010 när SD för första gången kom in i riksdagen är ett sådant empiriskt exempel på att den svenska extremhögern är en bakåtblickande rörelse som närs av sin egen historia men också ibland kan fastna i densamma och så till den milda grad att de ibland regredierar fullständigt och nästan går tillbaka till det inte särskilt ärbara och anständiga bebisstadiet (eller kanske t o m till det famösa apstadiet som väl är än mer otillbörligt än bebisstadiet).

 

Samtidigt som SD under de senaste åren har växt så det knakar så har partiet också alltmer vågat leva ut denna tvångsmässiga böjelse för att ära, hedra och hylla den egna historien.

 

För några år sedan vågade sig SD exempelvis på att önska ”En god nationell jul!” till alla sina medlemmar och sympatisörer och vilket för alla invigda helt enkelt är ett hommage till den gamla svenska nationalsocialistiska och fascistiska rörelsen som alltid önskade sina medlemmar och sympatisörer ”En god nationell jul!” när det begav sig förra gången under mellankrigstiden (på 1990-talet önskade den svenska extremhögern dock under en period hellre ”En god vit jul!” än ”En god nationell jul!”) och sedan några år tillbaka är Ultima Thule återigen SD:s husband efter att under flera år ha varit satt i karantän.

 

Ända sedan 1980-talet har Ultima Thule varit den svenska s k nationella rörelsens ”favvoband” och bandmedlemmarna som tillhörde den första generationen svenska skinheads har alla själva varit medlemmar i både SD:s (mer extrema) föregångare och i SD. På 90-talet kunde Ultima Thule spela på SD-tillställningar tillsammans med vit makt-musikband som Vit aggression men efter SD:s socialkonservativa ”makeover” på 2000-talet var Ultima Thule med alla sina vänsternazistiska hitlåtar och med alla med sina samarbeten med vit makt-musikgrupper under många år inte riktigt comme-il-faut.

 

Sedan 2010-talets mitt är dock Ultima Thule nu återigen SD:s de facto-husband och på SD:s årliga sommarfestival i Sölvesborg i augusti i år rev Ultima Thule av delar av sin repertoar av s k ”nationella” sånger inför en entusiastisk publik som formligen badade i både svett (även SD:arna led så klart av den gångna sommarens tropiska hetta) och nostalgi och mången SD:are i 40-årsåldern inklusive SD:s ledargarnityr drömde sig nog under konserten tillbaka till 90-talets skinheadtid och vit makt-musikvåg.

 

Imorgon på lördagen och dagen innan valdagen är det dags igen för ett hommage och en nostalgitripp som heter duga och denna gång handlar det om att Åkesson avslutar sin landsomfattande valturné i huvudstaden och på Riddarholmskajen bara ett stenkast från den plats där helikopterplattan är belägen (i vattnet i Riddarfjärden) och där ett försvarligt antal av dagens SD:are tillbringade åtminstone delar av sina barn- och ungdomsår som skinheads på 1990-talet och en bit in på 2000-talet.

 

Helikopterplattan var då, tillsammans med Stockholms stads och Fryshusets s k skinheadbarack (d v s Höder Dart), under många år den allra viktigaste fysiska samlingsplatsen för huvudstadsregionens skinheadsubkulturscen och vissa kvällar på fr a 90-talet kunde 100-tals skinnskallar samlas kring den s k helikopterplattan och åtskilliga hatbrott och misshandelsfall har då genom åren ägt rum i anslutning till helikopterplattan inklusive längs Riddarholmskajen där Åkesson ska tala imorgon inför en gissningsvis mångtusenhövdad publik för att symboliskt markera att ”slaget om Stockholm” nu har inletts på allvar för partiets del (d v s ”erövringen” av det s k ”vänsterliberala”, feministiska och antirasistiska Stockholm – jfr när doktor Goebbels med mycket möda till slut lyckades ”erövra” det ”röda”, kosmopolitiska och mångkulturella Berlin på 1930-talet som var den sista staden som ”föll” för nazisterna i dåtidens Tyskland).

 

 

SD:s ledmotiv när Åkesson talar vid helikopterplattan i Stockholm där SD:s resa från ett nazigubbparti till ett nazigrabbparti då inleddes under skinheadvågen på 90-talet (https://tobiashubinette.wordpress.com/2018/09/07/sverigedemokraterna-jimmie-akesson-val-2018) samt på SD:s valvaka på söndag borde slutligen kanske snarare vara Ultima Thules gamla hitlåt ”Ragnarök” (https://youtu.be/K2thEK9lndY) än SD:s officiella kampsång ”Varje liten del” att döma av följande olycksbådande sångtext:

 

”Fordom rikt och vackert land

Stad och by står nu i brand

Liksom edda mäktig spått

Nordens rike står förrått

 

Ragnarök – befriare och död

Ragnarök – Ultima Thule föd

 

Asar samlas i timmen sen

Oden hört hur vinden ven

Tor talar, vreden sjuder

Gjallarhorn till striden bjuder

 

Ragnarök – befriare och död

Ragnarök – Ultima Thile föd

 

Gudar vreda redo står

Viking stolt mot jättar går

Jättars här, stor och svart

Vikinggudens sista natt

 

Ragnarök – befriare och död

Ragnarök – Ultima Thule föd

 

Sargad mark nu hel och ren

Åter liv på askens gren

I blodig jord där slaget stått

Av Asars blod ett frö blir sått

 

Ragnarök – befriare och död

Ragnarök – Ultima Thule föd”

 

Återigen spelar det gamla vänsternazistiska ”vikingarock”-bandet Ultima Thule på SD:s sommarfestival i ”rörelsens huvudstad” Sölvesborg

Idag och imorgon äger SD:s årliga och traditionella Sommarfestival rum i Åkessons hemstad Sölvesborg i Blekinge där SD erhöll hela 25% redan i förra valet och som vanligt så kommer det s k vänsternazistiska s k vikingarock-bandet Ultima Thule att spela som ”väckte”, politiserade och radikaliserade flera årskullar av fr a majoritetssvenska barn, ungdomar och unga vuxna i högerextrem riktning på 1990-talet och därmed lade grunden till dagens SD – d v s utan Ultima Thule, skinheadsubkulturen och vit makt-musiken inget dagens SD och Åkesson hade inte varit SD:s partiledare eller kanske ens SD:are utan bandets exceptionella framgångar på 1990-talet som då också ”väckte” Åkesson:
 
 
I år säger ryktet att en manlig artist som har ställt upp och tävlat i Melodifestivalen också ska spela på SD:s festival tillsammans med Ultima Thule, Irish Pitch, Kings of Metal, Peter Jezewski m fl band, artister och musiker.
 
Ända sedan SD bildades 1988 har partiet försökt att ”institutionalisera” en årligen återkommande aktivitet och under 1990-talet och fram tills 2000-talets början var det 30 november-demonstrationerna och den s k Engelbrektsmarschen som gällde och sedan 2009 har SD då anordnat denna Sommarfestival i Sölvesborg som ikväll inleds med att partiet bjuder de tillresta SD:arna (som bokat upp hotellen i Sölvesborg) på helstekt gris.

Blir detta månne KD:s svanesång? Ebba Busch Thor åker nu på valturné med Bert Karlsson som indirekt lade grunden för dagens SD och med den alltmer högerradikale Stig-Björn Ljunggren

Blir detta månne KD:s svanesång?
 
Ebba Busch Thor åker nu på valturné med Bert Karlsson som lade grunden för dagens SD genom att han grundade och drev Ny Demokrati som satsade hårt på att hetsa mot muslimer innan något annat parti gjorde det och genom att bereda vägen för och möjliggöra för vit makt-musikens genombrott i form av sitt kontrakt med och stöd till Ultima Thule och Stockholms stads och Fryshusets skinheadprojekt.
 
Åtskilliga av 1990-talets attentat och mord ackompanjerades dessutom av Ultima Thules musik, d v s i flera förundersökningar framkommer det att skinheads och nazister lyssnade på (Karlssons) Ultima Thule innan de brände ned en flyktingförläggning eller dräpte och dödade någon såsom exempelvis de SD:are som brände ned moskén i Trollhättan 1993.
 
Dessutom deltar även statsvetaren Stig-Björn Ljunggren på turnén som har publicerat sig tillsammans med högerradikaler såsom bl a i form av antologin ”Haveriet – Den humanitära stormaktens fall” där skribenter från SD och Medborgerlig samling förekommer. Och som om inte detta var nog så deltar även Calle Schulman på Busch Thors turné som har uttryckt sig märkligt om både de/t ena och de/t andra och f ö även har hotat mig med polisanmälan efter att jag en gång skrev om dennes högerradikala släktingar.
 
 
OBS: Så klart är det inte Bert Karlssons och bandmedlemmarna i Ultima Thules fel att 100 000-tals majoritetssvenska barn, ungdomar och unga vuxna lyssnade på Ultima Thules sånger och att vissa av dem hetsades så starkt av musiken att de utvecklade ett agg och ett hat mot meningsmotståndare, muslimer, icke-vita och andra minoriteter samt att ett litet fåtal av de sistnämnda även valde att gå till aktion och begå våldshandlingar.

Idag för 30 år sedan grundades världens största parti som har ett direkt nazistiskt förflutet och på ett av 30-årsjubiléeerna sjunger den gamle nazisten Bruno Hansen från Ultima Thule

Idag för 30 år sedan, d v s den 6 februari 1988 (enligt SD:s officiella historieskrivning), bildades världens i särklass största parti med ett direkt nationalsocialistiskt förflutet (d v s Sverigedemokraterna – SD), som räknar närmare 25 000 medlemmar och över en miljon sympatisörer och som dessutom vid det här laget är ett av de mer långlivade högerextrema partierna i västvärlden även om partiet har genomlevt ett flertal splittringar och utbrytningar sedan 1988.

 

27746284_10155402107930847_1954294884_o.jpg

Dock är det (som med så mycket annat när det gäller SD) oklart när partiet egentligen grundades då det dels finns två grundandeprotokoll varav det första är daterat den 6 februari 1988 hemma hos Jerker ”Jerka” Magnusson på Hagalundsgatan 35 i Solna och det andra den 8 februari 1988 på Magnus Ladulåsgatan 42 på Södermalm i Stockholm i en källarlokal som smått kärleksfullt kallades ”Bunkern” (till A.H.:s ”ära” som ju tillbringade sina sista dagar i Bunkern i Berlin) under Hotell Alexandra där SD:s partikansli var beläget under många år (och ända fram tills 2011) och då det dels redan existerade en förening vid namn Gjallarhornet sedan 1986 som i praktiken omvandlades till SD då i stort sett samma styrelse, medlemmar och även postbox togs över av det nygrundade partiet. Dessutom finns det mystiskt nog ännu ett mötesprotokoll där namnet SD förekommer som är daterat den 30 oktober 1987.
 
Oavsett när, var och hur SD egentligen bildades så var partiet redan från början en helt och hållet inbäddad och integrerad del av och obruten fortsättning på den svenska extremhögern eller den svenska s k nationella rörelsen och f d medlemmar från både de förkrigstida och efterkrigstida organisationerna Nysvenska rörelsen och Sveriges nationella förbund liksom från efterkrigstidens viktigaste nazistparti Nordiska rikspartiet och mellankrigstidens och krigsårens viktigaste nazistparti Nationalsocialistiska arbetarepartiet/Svensk socialistisk samling deltog i grundandet av SD som så här i efterhand kan betraktas som ett kollektivt (parlamentariskt) samlingsprojekt för i stort sett hela den dåtida svenska extremhögern.
 
Inte minst fanns representanter för den nymornade (nazi)skinheadungdomssubkulturen med redan från början när partiet grundades och vilket kom att spela en absolut avgörande roll på 1990-talet när skinheadsubkulturen exploderade i omfattning med Ultima Thules och vit makt-musikens formidabla genombrott och 100 000-tals sålda CD-skivor (och det är f ö mycket möjligt att Ultima Thule och vit makt-musiken kan ha ”slagit” både den maoistiskt inriktade proggmusiken och den anarkistiskt inriktade punkmusiken vad gäller både subkulturell popularitet och antalet sålda skivor, och åtminstone mellan 1992-96) och när SD:s nuvarande ledarskikt och kärnväljargrupp hittade till partiet tack vare skinheadsubkulturen och vit makt-musiken.
 
Det är därför passande att partinamnet ”Sverigedemokraterna” myntades av Malmös på sin tid mest (ö)kända (nazi)skinhead Ulf Ranshede som också deltog på SD Malmös grundandemöte tillsammans med bl a SS-veteranen Gustaf Ekström som en gång i tiden hade börjat sin högerextrema karriär i Sveriges fascistiska kamporganisation på 1920-talet (d v s Ekström han uppleva hela den svenska extremhögerns historia från 20-talet till 90-talet) medan den blivande Ace of Base-världsstjärnan Ulf Ekberg som på den tiden också var ett (ö)känt (nazi)skinhead i Göteborg deltog på SD Göteborgs grundandemöte tillsammans med sin vän Anders Klarström som var SD:s partiledare mellan 1989-95.
 
SD-grundaren Ulf Ekbergs allra första ”hit” var f ö inte ”Wheel of Fortune” utan den inom vissa SD-kretsar kultförklarade sången ”Vit makt, svartskalleslakt!” som bl a innehåller stroferna ”Män i vita kåpor på vägen tågar. Vi njuter när vi huvudena av n-a sågar. Svartskalle, vi hatar dig! Ut, ut, ut, ut! Nordens folk, vakna nu! Skjut, skjut, skjut, skjut!” och ”Där n-a finns, följer fattigdom, svält och kulturellt mörker. Där de vita finns, följer civilisation, upplysning och välstånd. Vit makt, svartskalleslakt! Vit makt, svartskalleslakt!”.

20180207_SD30ar.png

 
Det är därför även passande att SD Nyköping och SD Oxelösund anordnar en 30-årsfest i (naziskinhead)nostalgins namn på Gamla Harrys på Järntorget 6 i Oxelösund imorgon den 7 februari för att för säkerhets skull gardera sig mot bakgrund av att SD antingen bildades den 6 februari eller den 8 februari och med Ultima Thules förste sångare Bruno Hansen på scen som skrev och sjöng SD:s första (in)officiella kampsång ”Sverige, Sverige fosterland” och som har en bakgrund i nazistiska Nordiska rikspartiet och i Nationalsocialistisk Front och noterbart är också att SD:arna (likt gamla tyska NSDAP och f ö även likt framlidne Ingvar Kamprad som införde anställningsnummer i IKEA efter modell från tyska NSDAP och Nationalsocialistiska arbetarepartiet/Svensk socialistisk samling) ”älskar” att laborera och skryta med medlemsnummer (och ju lägre medlemsnummer desto finare så klart).
 
Bruno Hansen, som ska ha stått nära Vera Oredsson och som gärna tidigare spelade och sjöng de gamla svenska nazisternas allra mest klassiska kampsång ”Friheten leve” (som då var Nationalsocialistiska arbetarepartiets/Svensk socialistisk samlings officiella kampsång) som även SD:arna (och Åkesson?) f ö sjöng på Tallinn-färjan 2009, är idag återigen Ultima Thules sångare och bandet är idag återigen SD:s husband och spelar numera regelbundet på SD:s möten och även tillsammans med Åkessons egna band Bedårande barn.

DUj7LoFX4AAyrQz.jpg

Idag för 79 år sedan, d v s den 6 februari 1939, marscherade dessutom 450 studenter från huvudstadens olika högskolor (som möjligen kan ha inneburit en tredjedel av Stockholms dåtida högskolestudenter) genom innerstaden för att protestera mot att Sverige skulle ta emot tio tysk-judiska läkare efter Novemberpogromen eller den s k Rikskristallnatten i november 1938. På Östermalms torg där marschen startade för att avslutas på Norra Bantorget talade bl a Farmaceutiska institutets studentkårs ordförande liksom kårordföranden i Tandläkarinstitutets studentkår och ordföranden i Medicinska föreningen vid Karolinska institutet och både demonstrationen med fackeltåg och mötet anordnades av de s k lindholmsnazisternas studentförbund som räknade ett flertal medlemmar vid både Stockholms högskola (d v s nuvarande Stockholms universitet), Handelshögskolan och Kungliga tekniska högskolan och merparten av både marsch- och mötesdeltagarna och talarna gjorde lysande karriärer efter kriget och innan de gick i pension på 1980-talet och flera av dem deltog i grundandet av SD 49 år senare.

 

 

21460181_10155024414270847_1311322948_o.jpg