Kategori: Tomas Cramér

Sveriges och de svenska samernas förste sameombudsman Tomas Cramér har gått bort

I dagarna har juristen Tomas Cramér gått bort, som var Sveriges och de svenska samernas förste sameombudsman och som var anställd av bl a Svenska Samernas Riksförbund och Landsförbundet Svenska Samer samt arbetade för och skrev om de svenska samerna i över ett halvsekel och Cramér fortsatte att publicera texter om den svenska samefrågan ända fram tills för några år sedan.

61625033_10156482799930847_7146311271095205888_n.jpg

Cramér är kanske fr a känd bland allmänheten som samernas företrädare i det s k Skattefjällsmålet som pågick mellan 1966-81 och som var en konflikt mellan sydsamerna i Jämtland och svenska staten och fallet räknas ibland som den kanske mest omfattande processen i svensk rättshistoria då den bl a handlade om att fastställa ”vem som kom först” lång tillbaka i historien (d v s antingen de majoritetssvenska bosättarna och nybyggarna eller samerna).

Ett märkligt inslag i Cramérs karriär och som förkämpe för de svenska samerna är att han under rätt så många år samarbetade med den gamle lindholmsnazisten och högerextremisten Gunnar Prawitz såsom just i anslutning till Skattefjällsmålet liksom även med språkvetaren och högerextremisten Björn Collinder.

Jag har dock aldrig funnit några belägg för att Cramér själv var högerradikalt lagd även om det knappast har saknats svenska jurister som varit högerextremt lagda under 1900-talet. Dock är det frapperande att flera svenska högerextremister har engagerat sig för samerna och synen på de svenska samerna har också skiftat genom åren inom den svenska extremhögern från att tidigare ha varit mer eller mindre ”pro” i en slags romantiserande anda (den svenska extremhögern i bred mening var tidigare ”för” urfolk generellt och vilket bl a förklarar varför åtskilliga svenska forskare och experter på de amerikanska urfolken tidigare var högerextremt lagda) till att idag i en slags populistisk anda alltmer ha blivit mer eller mindre ”anti”.