Kategori: terrorism

Det står nu utom allt tvivel att knivöverfallet på en lärare på Källebergsskolan i Eslöv i augusti i år var ett högerextremt hatbrott

Det står nu utom allt tvivel att knivöverfallet på en lärare på Källebergsskolan i Eslöv var ett högerextremt hatbrott. Detta fall har då SD-lägret i bred mening försökt att ”trolla bort” genom att hävda att den 15-årige eleven är barn till två utlandsadopterade samt att föräldrarna är miljöpartister. Det stämmer antagligen i båda fallen – d v s pojkens föräldrar är adopterade från Latinamerika respektive Asien och de båda är MP:are – men det hindrar inte att sonen alldeles uppenbart har högerradikaliserats. Därmed sällar sig 15-åringens dåd på Källebergsskolan i Eslöv den 19 augusti 2021 till den långa raden av högerextrema attentat som Sverige har drabbats av genom åren.

”Pojken bakom skolattacken i Eslöv planerade att döda flera elever. Han säger sig också ha varit delaktig i planer på fler skoldåd. 

– Jag är antimuslim, antiislam, motiverar han sitt handlande i ett polisförhör.”

https://www.svd.se/15-aringen-i-eslov-jag-tankte-doda-flera

”Det var i augusti som den 15-årige eleven på Källebergsskolan gick till angrepp mot en manlig lärare med en 17 centimeter lång tvåeggad kniv, iförd ”stridsliknande” kläder. Kort dessförinnan hade han på nätet publicerat ett ”manifest” där han redogjorde för sin brottsplan.

Bland beslagen som polisen gjort efter dådet finns en lista över de elever och lärare som pojken planerade att attackera och döda. Det handlar enligt den åtalade själv bland annat om elever som sympatiserar med priderörelsen.

Enligt förundersökningen uppger pojken i förhör även att fler liknande dåd planerats tillsammans med andra ”inom Sverige eller utom Sverige”, och som enligt 15-åringen själv går under namnet ”48 timmars terror”. Var och när dåden planerats har pojken dock inte velat specificera.

Femtonåringen har åtalats för mordförsök på läraren, grovt olaga hot mot 19 personer på skolan samt grovt hot mot en polis. Åklagaren har tidigare också konstaterat att det rör sig om just ett hatbrott.

Enligt uppgifter i polisens förundersökning har 15-åringen varit mycket inspirerad av terrordådet i staden Christchurch i Nya Zeeland 2019, då en högerextremist sköt ihjäl 51 personer vid två moskéer.

Pojken har vistats på olika chattforum, men åklagaren har tidigare uppgivit för TT att det inte finns något i utredningen ”som visar att han har varit med i något slags förening eller grupp på det viset”.

När 15-åringen greps av polis i samband med dådet bar han en ansiktsmask, försedd med namnet på den som dödade en lärarassistent och två elever i samband med ett attentat på en skola i Trollhättan 2015.

Tidigare hade 15-åringen dessutom gått omkring med hakkorsbindel, uttryckt rasistiska och homofoba åsikter samt blivit anmäld för brott mot knivlagen.

Pojken har hävdat att han var i ett psykotiskt tillstånd när han gick till sin skola den 19 augusti. Han har i förhör även uppgivit att han velat skada men inte döda.

Läraren fick livshotande skador i attacken.

Pojken filmade själv händelsen och allt direktsändes på nätet, men enligt åklagaren har bara ett fåtal personer tagit del av sändningen. Polisen kunde snabbt efter gripandet se till att den togs bort.”

Rapport från sista rättegångsdagen rörande fallet med den f d moderaten som har högerradikaliserats och blivit SD-sympatisör och som står åtalad för att med direkt inspiration från Breivik ha tillverkat bomber och sprängmedel

Aftonbladets Anders Johansson rapporterar om fallet med den f d moderaten som har högerradikaliserats och blivit SD-sympatisör via de SD-associerade alternativmedierna och som står åtalad för att med direkt inspiration från Breivik ha tillverkat bomber och sprängmedel.

I fredags ägde den fjärde och sista (maraton)rättegångsdagen rum vid Södertörns tingsrätt i Flemingsberg och på plats hittades ett dussintal personer, vilket har varit fallet under hela rättegången (d v s fallet har helt enkelt inte lockat fler åhörare än så).

I fredags hördes bl a en polis som vittne, som var en av dem som besökte mannens lägenhet i december 2019 och därefter grep mannen samt larmade bombenheten p g a det som påträffades i lägenheten i form av basebollträn, machetes och andra stora knivar, hylsor, patroner och ammunition, ritningar över raketer och bomber, vapendelar, kemikalier och listor över både byggnader, platser och personer inklusive i vissa fall deras hemadresser.

En expert från Försvarets forskningsanstalt var också inkallad som vittne och berättade att mannen ifråga hade tillverkat och förfogade över runt 40 kg sprängmedel. Experten berättade vidare att flertalet av de uppmärksammade bombattentat som har ägt rum på sistone runtom i landet har begagnat sig av 1-3 kg sprängmedel och han menade även att mannens ritningar var avancerade och hade varit tillräckliga för att bl a kunna tillverka termosbomber, brevbomber, granater och raketer.

”Den 61-årige ingenjören tycks ha blivit radikaliserad i sin ensamhet och hade ”kemikalier som skulle kunna bli en enorm sprängladdning.Kombinationen av hans vapenintresse och åsikter påminner om flera dömda attentatsmän.

– Det här hade kunnat sluta som ett svenskt Breivik-fall, säger Tobias Hübinette, forskare och debattör, i podden Aftonbladet Krim.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8QE8ed/atalet-mot-ingenjoren-i-stockholm-flera-likheter-med-breivik

”Rättegången mot den 61-årige ingenjören från södra Stockholm har nyligen inletts. En fråga som rätten ska ta ställning till är vad alla kemikalier skulle användas till. Bombexperterna i utredningen säger att mängden som mannen hade skulle kunna bli en bomb som storleksmässigt ligger mittemellan de två värsta sprängningarna i modern tid. Någonstans mellan spärngningen av västtyska ambassaden 1975 och sprängningen av restaurang Fontainbleu 1982.

I hans dator hittades listor över objekt som riksdagshuset, polishuset i Stockholm och riksskatteverket. I ingenjörens dator hittades också listor med cirka 150 personer, politiker, journalister, debattörer, ett dokument han döpt till Praktarslen.

Förutom alla namn fanns också en avslutande mening i dokumentet:

“I Almedalen går de fritt på gatorna. Båt över – bagagekontroll?” 

En av personerna på listan är forskaren och debattören Tobias Hübinette, nu aktuell med boken ”Adopterad – en bok om Sveriges sista rasdebatt”. Han menar att det finns stora likheter mellan den 61-årige ingenjören och den norske terroristen Breivik.

Tobias Hübinette får epitetet sverigehatare på mannens lista. På fråga varför han hamnat på listan säger han:

– Av flera anledningar skulle jag gissa – att jag är antifascist och motståndare till SD, som mannen sympatiserar med, att jag forskar om rasism, att jag har domar på mig som rör antifascism och så vidare.

Och att du kallas Sverigehatare?

– Det är motsatsen till sverigevän som SD:arna kallar sig själva. Jag ser mig dock inte som sverigehatare.

Senaste avsnittet av podden Aftonbladet Krim belyser fallet med den 61-årige ingenjör som misstänks ha planerat sprängattenat med syfte att skada.”

Kort referat från den första rättegångsdagen när en f d moderat och SD-sympatisör stod inför rätta för att ha införskaffat en mindre vapenarsenal, använt sin bostad som en regelrätt bombverkstad samt kartlagt närmare 200 personer vilka han uppfattar är emot SD eller vänster på något sätt

Närvarade i morse vid den första rättegångsdagen (av totalt fyra heldagar, då målet är så omfattande) vid Södertörns tingsrätt i Flemingsberg gällande den f d moderat som har radikaliserats via alternativmedierna och blivit en SD-sympatisör. 

Mannen står åtalad för att ha införskaffat en mindre vapenarsenal samt använt sin bostad som en regelrätt bombverkstad och han har också kartlagt närmare 200 personer, som han uppfattar är emot SD eller vänster på något sätt. 

Mannen ifråga bestred idag brott och skyllde via sin advokat bl a på att han har ett intresse för fyrverkeripjäser och modellflygplan. Det framgick f ö i morse att mannen har tillåtits vara på fri fot i hela 10 månader även efter att polisen hade gjort husrannsakan hos denne och dessa 10 månader använde mannen antagligen för att städa upp efter sig och sopa undan alla spår efter sig såsom bl a på internet.

Åklagaren menade i sin tur att hans uttryckliga uppsåt och plan har varit att genomföra ett eller flera bombattentat och att han också hade kommit mycket långt i bombtillverkningen innan han greps och därmed stoppades från att utföra attentaten. Det hade i så fall handlat om en eller flera större bomber, vilka antagligen hade använts för att förstöra byggnader, samt ett antal mindre försåtsliknande bomber, vilka troligen hade riktats mot enskilda personer. 

Åklagaren hävdade vidare att mannen hade ”en pågående plan” att genomföra ett eller flera attentat med sannolikt dödlig utgång mot bakgrund av att polisens omfattande tekniska undersökning har visat att mannens sprängmedel utan tvivel skulle ha fått en sådan verkan. Den större bomben hade t ex antagligen orsakat en sådan skada att den hade motsvarat de två mest omfattande bombattentaten som har genomförts i Sverige under modern tid. Det handlar bl a om den bomb som västtyska vänsterradikala RAF lät brisera på den dåvarande västtyska ambassaden i Stockholm 1975.

I praktiken hade mannen mycket väl kunnat bli en svensk Breivik även om åklagaren inte kunde uttala sig exakt om vilka mål och vilka personer som mannen hade planerat att spränga i luften (den person som är mest kartlagd av mannen är f ö Fredrik Reinfeldt).

I övrigt var det knappast någon rusning till rättegångssalen: Det var endast ett dussintal personer på plats i morse varav möjligen en enda var journalist, vilket säger en hel del om den lilla uppmärksamhet som detta fall har väckt.

https://sverigesradio.se/artikel/61-aring-hade-sprangmedel-och-listor-med-kanda-personer

”61-åring hade sprängmedel och listor över kända personer 

Nu inleds rättegången mot en 61-årig man från Botkyrka som hade sprängämnen, vapen och listor med namn på journalister och politiker i hemmet. En av dem som fanns med på listorna, docent Tobias Hübinette, är kritisk mot att mannen inte åtalas för terrorbrott. 

”Det känns uppenbart att det borde klassas som ett terroristbrott, för det är uppenbart att det här är politiskt motiverat”, säger han.”

Igår åtalades en f d moderat som har högerradikaliserats och blivit SD:are via alternativmediesajterna för bl a innehav av sprängmedel och bomber

Igår åtalades en 61-årig man i Tumba i södra Botkyrka i Stor-Stockholm för ett antal mycket grova brott och bl a p g a innehav av sprängmedel och bomber, som han själv till stora delar ser ut att ha tillverkat. Det handlar dom en f d moderat som har högerradikaliserats och blivit en SD-sympatisör dels via de högerradikala alternativmedierna och i desammas kommentarsfält och dels på Twitter. Han är m a o en av de f d högutbildade moderater som idag har gått över till och röstar på SD.

Mannen har också sammanställt en namnlista över uppemot 200 personer och kartlagt olika evenemang, adresser och byggnader i övrigt. Jag intervjuades om detta idag av P4 Stockholm, då jag är en av dem som förekommer på namnlistan, men det jag sade har dock ännu ej lagts ut på Sveriges Radios hemsida. 

https://sverigesradio.se/artikel/61-aring-hade-sprangladdningar-hemma-atalas-for-flera-grova-brott?fbclid=IwAR2iyZDzYww4tY-h-sCBmYZwDavXh7bTowa37fC_R3cpxaqaxk8RQP23mVs

Det jag kort sade var i alla fall att inte alla verkar ha kontaktats av polisen som hittas på listan så idag har jag kontaktat så många jag har kunnat kontakta rent praktiskt på eget bevåg och på egen hand och informerat dem om åtalet, att brottet möjligen hade kunnat klassas som ett terroristbrott för så är nämligen inte fallet samt att polisen verkar ha underkommunicerat och inte haft fokus på mannens ideologiska motiv bakom hans kartläggningsverksamhet, vapen- och ammunitionssamlande och bombverkstad (OBS: mannen är ingenjör och kan uppenbarligen hantera kemikalier och dylikt).

Den stora frågan slutligen utöver att det självklart är utmärkt att mannen till slut greps (av en ren slump f ö så mannen var m a o inte föremål för spaning innan han greps trots mångårig intensiv och hatfylld SD-sympatiserande aktivitet på Twitter och i åtskilliga SD-associerade alternativmediers kommentarsfält), häktades och nu är åtalad, är m a o…

1, varför detta inte klassas som ett terroristbrott (mannen ifråga har då bl a haft planer på att spränga, bomba alternativt sätta eld på olika byggnader av symboliskt värde i huvudstaden), 

2, varför inte alla personer som mannen har kartlagt (i flera fall i form av hemadresser, rörelsemönster mm) har blivit kontaktade,

3, samt varför de kartlagda personerna inte betraktas och behandlas som målsägande 

…då det är alldeles uppenbart att den bomb- och vapenarsenal och den kartläggning som mannen ifråga har samlat ihop och har gjort sig skyldig till hör intimt samman (d v s sprängmedlen och vapnen skulle naturligtvis användas mot de kartlagda personerna ifråga) och inte minst med dennes SD-sympatier (d v s mannen drevs helt och hållet av ideologiska och politiska skäl när han tillverkade sina bomber och samlade på sig vapen och ammunition och kartlade uppemot 200 personer, som han upplever är emot SD).

Den gripne mannen som har kartlagt uppemot 200 personer och som är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor är SD-sympatisör

ETC:s Karin Annebäck skriver om mannen som har suttit häktad under hela innevarande år då han är misstänkt för grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Mannen ifråga har kartlagt mellan 150-200 personer varav flertalet verkar vara verksamma inom mediebranschen eller aktiva politiskt på vänsterkanten. 

Eftersom jag är en av dem som mannen ifråga har kartlagt, och möjligen den enda som är forskare och verksam inom akademin på mannens s k ”dödslista”, ringde jag själv till den utredande polisen, som sade till mig på min direkta fråga om mannen har någon koppling till extremhögern, att han inte har det utan att han är en s k ”ensamvarg”. 

Det går att anta att polisen har kollat av med Säpo om mannen ifråga går att koppla till extremhögern, och möjligen har Säpo i så fall inte heller koll på denne. 

Samtidigt som polisen inte har hittat någon koppling till extremhögern så har det antifascistiska researchmagasinet Garm nu gjort det: Mannen ifråga har under många år varit synnerligen aktiv på de högerradikala och SD-anknutna alternativmediesajternas kommentarsfält liksom på Twitter (där han har haft två konton) där han bl a har skrivit om mig vid åtminstone ett tillfälle. 

Hittills har DN, Journalisten och nu ETC rapporterat om fallet, som jag misstänker snart kommer att slås upp stort i media när åtal faller och förundersökningen blir offentlig mot bakgrund av att flera av de journalister som mannen har kartlagt är ”kändisar” på olika sätt. 

Enligt polisen planerade mannen inte att göra något mot någon av oss som han har kartlagt och ingen av oss är därför målsägande i fallet. Om det är mannens egen version som han har uppgivit i förhör eller polisens och åklagarens hypotes är dock oklart. Många av oss som mannen har kartlagt utgår själva ifrån att kartläggningen inte bara handlade om en kartläggning för kartläggningens egen skull och särskilt inte när han misstänks för innehav av sprängmedel och bomber. 

Mannen ifråga var tidigare moderat, är ingenjör till yrket och blev lite känd under Reinfeldts alliansregering då han publicerade ett öppet brev till M i en dagstidning och deklarerade att han skulle sluta att rösta på M. 

Mannen har genom åren stått bakom en del debattinlägg och insändare i dagspressen och han tillhör alldeles uppenbarligen den demografiska subkategori av f d moderater, som är högutbildade, och som har högerradikaliserats kraftigt under 2010-talet och blivit SD-sympatisörer. SD har då inte bara ”stulit” 100 000-tals arbetarväljare från S under 2010-talet utan också åtskilliga (om än inte lika många) medelklassväljare från M och mannen ifråga är då en av dem. 

”Den misstänkte bombmannen har i tio år varit aktiv i Samhällsnytts och Avpixlats kommentarsfält med rasistiska inlägg. Det visar en kartläggning från researchmagasinet Garm.” 

https://www.etc.se/inrikes/misstankt-bombman-aktiv-i-rasistiska-forum-hade-namnlista-pa-antirasister

”Debattören och ledarskribenten Jenny Bengtsson, som tillsammans med drygt 150 andra har informerats om att hon finns med på en lista som hittats hos mannen, är inte förvånad. 

Radikal etnonationalism är det enda som kan rädda oss. PK-media förföljer vissa personer. Dagen då folket tar rätten i egna händer kommer allt närmare. 

Det här är exempel på tweets från den man i 60-årsåldern som sitter häktad på sannolika skäl för en rad grova brott, bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. 

En granskning av det antifascistiska researchmagasinet Garm visar att mannen i tio års tid också har varit aktiv i kommentarfälten hos Avpixlat, Samhällsnytt och Nya Dagbladet. Han skriver bland annat om inbördeskrig, att svenskar knyter näven i fickan istället för att göra något. 

Mannen är tidigare ostraffad, men brottsmisstankarna tyder på att han själv varit nära att faktiskt göra något. Enligt häktningsframställan ska samtliga brott han nu misstänkts för ha begåtts mellan december 2019 och december 2020 – då han häktades. Förutom att han är misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse handlar det också om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, och brott mot lagen om sprängämnesprekursorer. 

Under polisutredningen hittades också en lista med runt 150 till 200 namn. Bland namnen finns politiker, debattörer och journalister. En av dem är Jenny Bengtsson, debattör och ledarskribent på Dagens ETC. Precis som de andra på listan fick hon ett mejl av polisen där det framgår att hon finns med. 

– Det som känns mest läskigt är nog att den här mannen befinner sig i samma geografiska område som jag själv. Man säger att det finns många tokar på nätet, men att det är osannolikt att något skulle hända i verkligheten. Att då få ett mejl om att jag finns på en lista hos en man som är häktad för att ha bomber, det klart att det känns rätt otäckt, säger hon. 

Enligt polisen räknas inte någon av personerna på listan som målsägande. 

– Det har inte varit några planerade brott mot individerna i sig. Men i samband med utredningen hittar vi de här listorna med namn, säger polisinspektör Peter Karlsson vid Stockholmspolisens avdelning för grova brott, till DN. 

Men Jenny Bengtsson tycker ändå att det känns obehagligt. 

– Just att finnas med utpekad på en lista gör att det känns mer personligt, det kommer närmre inpå. Dessutom ansågs det ändå så allvarligt att man valt att informera oss, säger hon. 

Att mannen sympatiserar med Sverigedemokraterna och tycks dela deras åsikter förvånar henne inte. Tidigare när hon har fått ta emot hot och hat brukar det komma från samma håll. 

– Min erfarenhet är att skriver man kritiskt om SD så generar det alltid en viss mängd hot och hat, eller om man skriver en antirasistisk text. Det visar sig alltid direkt i mejlkorgen.”

En preliminär lista över högerextrema attentat 1931-2016 med anledning av att det idag har gått 90 år sedan ett av Sveriges första högerextrema attentat(sförsök) ägde rum när tre nazister tog sig in beväpnade på den dåvarande kommunistiska dagstidningen Ny Dags redaktion

Proletären påminner idag om att ett av Sveriges första högerextrema attentat(sförsök) ägde rum just idag för 90 år sedan när tre s k överklassnazister från Saltsjöbaden i Nacka (precis som f ö de båda ekofascistiska överklassnazisterna SD:aren och AfS:aren som nyligen dömdes i Nacka tingsrätt) försökte oskadliggöra den dåvarande kommunistiska dagstidningen Ny Dags redaktör och redaktion.

Edquist blev f ö sedermera under kriget Obersturmführer i SS och senare i livet bl a advokat till Teet ”Obducenten” Härm och Lars ”Bombmannen” Tingström samt vän med Christer Pettersson. Dessutom drev han Stockholms första strippklubb Pussy Cat på Hornsgatan 62 i Stockholm på 1960-talet.

http://proletaren.se/artikel/attentatet-mot-ny-dag?fbclid=IwAR2QpATNswjduZ2DGXmJoH9y-nvJt9J7pvN70MDfqOspx9P0hC22F6AP-WA

Ur minnet kommer jag själv på följande högerextrema attentat borträknat seriemördarna John Ausonius och Peter Mangs alla mord och dåd:

År 1938 bröt sig en grupp SSS-nazister in på Clartés kontor i Stockholm och stal medlemsmatrikeln samt namnlistor på judiska och antifascistiska flyktingar, vilka överlämnades till tyskarna. I inbrottet deltog bl a Tom ”Solstickepojken” Nerman, som är den pojke som är avbildad på Swedish Matchs logotyp, samt den blivande världsberömde fotografen Christer Strömholm.

År 1940 genomförde en grupp högerextremister knutna till Sveriges nationella förbund och Norrbottens-Kuriren ett bombattentat mot den dåvarande kommunistiska dagstidningen Norrskensflammans redaktion i Luleå varvid fem personer dödades.

År 1945 stod SSS-nazisten Åke J Ek, som bl a slutade som lektor vid både Polishögskolan och Stockholms universitet och som en av landets Korea-experter mm, ett bombattentat mot Brittiska ambassaden och mot Sovjetunionens turistbyrå i Stockholm.

År 1965 genomförde polisen en husrannsakan i en s k våning vid Stureplan där Carlbergska stiftelsen huserade under ledning av Björn Lundahl och hittade ett antal vapen vilket ledde till att denne dömdes för olaga vapeninnehav.

År 1970 anlade en Demokratisk allians-medlem en brand på FNL-rörelsens tryckeri i Stockholm.

År 1974 genomförde en NRP:are ett rökgranatattentat mot Demokratisk allians kontor i Stockholm och mot Biografen China p g a att densamma visade Mel Brooks film ”Det våras för Hitler”. Den som beordrade och planlade de båda attentaten, Niels Mandell, var senare en av dem som var med och grundade SD och den som under många år tryckte SD:s tidskrifter, propagandamaterial, klistermärken och trycksaker.

År 1984 kastade en NRP:are en rökgranat mot KPML (r):s 1 maj-tåg i Göteborg och samma år genomförde samme NRP:are ett bensinbombsattentat mot KPML (r):s lokal i staden.

År 1985 anlade en grupp NRP:are en brand på dåvarande VPK:s lokal i Göteborg medan bl a Hagge Geigert, Frank Baude och Lars Olof Giertta hotades till livet. En av dem som stod bakom ett av hoten, Anders Klarström, blir senare SD:s förste partiledare.

År 1986 genomförde nazisten Lars Kärnestam, som också han var en av dem som stod bakom grundandet av SD och deltog i att bygga upp partiet på 90-talet, ett bombattentat mot ANC:s kontor i Stockholm.

År 1991 genomförde tre SD:are ett bombattentat mot Lockerudsskolan i Mariestad. En av dem som deltog i attentatet var SD:s blivande ”starke man” i Göteborg och Västsverige Patrik Ehn.

År 1993 försökte SD:arna Niklas Irberger och Robert Westerlund. antagligen att spränga Gudrun Schyman i luften på Vänsterpartiets 1 maj-möte i Stockholm. Samma år genomförde en grupp nazister ett bombattentat mot Vänsterpartiets lokal i Linköping.

År 1994 genomförde en VAM:are ett brandbombsattentat mot tidningen Smålänningens redaktion i Älmhult.

År 1999 genomförde en nazist som hade varit knuten till SD-föreningen Oberoende nationell ungdom ett bilbombsattentat mot en antifascistisk journalist och dennes son i Nacka, som tidigare hade arbetat på Expo. Samma år dödade Hampus Hellekant syndikalisten Björn Söderberg i Sätra i Stockholm tillsammans med Björn Lindberg Hernlund och Jimmy Niklasson och på uppdrag av den f d SD:aren Robert Westerlund. Också under samma år dödade Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jackie Arklöv, varav de två förstnämnda var anställda vid Riksteatern och spelade i Lars Noréns pjäs 7:3, två poliser i Malexander.

År 2008 genomförde nazister ett attentat mot kulturhuset Cyklopen i Högdalen i Stockholm som brändes ned till grunden samt ett brandattentat mot en lägenhet i samma stadsdel där ett par som var aktiva i Syndikalisterna bodde tillsammans med sin dotter.

År 2015 trängde sig SD:aren Anton Lundin Pettersson in på grundskolan Kronan i Trollhättan och dödade tre personer.

År 2016 stod tre NMR:are bakom ett bombattentat mot Syndikalisternas lokal samt mot en flyktingförläggning i Göteborg varvid en person miste sitt ena ben.

http://proletaren.se/artikel/attentatet-mot-ny-dag?fbclid=IwAR2QpATNswjduZ2DGXmJoH9y-nvJt9J7pvN70MDfqOspx9P0hC22F6AP-WA

”Det är attentatet som glömts bort. Tre unga nazister skulle kidnappa Hugo Sillén, en av de ledande funktionärerna i Sveriges Kommunistiska Parti (SKP). Istället åkte de på grundligt med stryk av beslutsamma partimedlemmar. Ny Dag sammanfattade: ”Av borgarpressen upphetsade fascistynglingar drar revolvrar, men avväpnas och får smaka arbetarnävar”. Det var den 7 februari 1931, en tid då fascismen inte längre smög sig fram, utan på allvar hade börjat få Europa i sitt grepp. Proletärens Janne Bengtsson berättar historien om det misslyckade nazistiska kidnappningsförsöket på Ny Dags redaktion.

Sverige 1931: uppeldade av Hitlers bombastiska svada började även de svenska nazisterna vädra morgonluft. Karl Göran Edqvist, Lars Olof Bergman och Wollrath Tham var tre unga nazister från södra Stockholm. Födda och uppvuxna i välbärgade och borgerliga familjer. Thams pappa var kapten i armén och familjen bodde i fashionabla Saltsjöbaden liksom Bergmans, en artistfamilj. Edqvists pappa var kyrkoherde i Katarina församling på söder i Stockholm.

I början av februari ringde trion upp Ny Dags redaktion och påstod sig ha bildat en kommunistisk ungdomsklubb i stadsdelen Sickla i Nacka. De ville att partitidningen Ny Dags chefredaktör Hugo Sillén skulle komma ut till Sickla och hålla föredrag för den nybildade ungdomsklubben.

Men Sillén anade oråd, han hade inga uppgifter om en ny ungdomsklubb och tyckte att ungdomarna var väl påstridiga. Och deras språkbruk var inte arbetarungdomens. Istället bjöd han in trion till Ny Dags redaktion. Tham, Bergman och Edqvist anlände på kvällen den 7 februari.

De togs emot, inte av Sillén, men väl av ungdomsförbundets sekreterare Fritjof Lager. Den unga trion gick till aktion direkt: Edqvist drog upp två revolvrar och hotade Lager. Från ett angränsande rum anslöt Hugo Sillén, blivande Spanienkämpen Knut Olsson, den välskrivande redaktören Gustaf Johansson (Hjorvard) och arbetaren Lindbeck, stor, stark och nyss hemkommen från Chicago där han enligt uppgift bekämpat gangsterväldet i de amerikanska fackföreningarna.

Det var Lindbeck som avväpnade Edqvist, som då hade den ena revolvern riktad mot Fritjof Lagers huvud och den andra mot Lindbecks. Den svensk-amerikanske arbetaren vred Edqvists arm ur led, samtidigt som han med sin andra hand tvingade Edqvist att släppa även den andra revolvern.

Fritjof Lager, 26-åringen som byggt muskler i hårt lantbruksarbete och senare som grafiker, klappade till och Edqvist föll ihop som en säck potatis. Det dröjde inte länge innan de tre unga nazisterna var övermannade och ordentligt rådbråkade. På ett skrivbord på redaktionen samlades de misslyckade attentatsmännens utrustning in: förutom ett upprop till ”Borgerligt sinnade i Katarina församling” också tre skarpladdade revolvrar, några knivar och dolkar samt en kedja med lås. Den skulle användas för att föra bort Hugo Sillén och hänga honom.

Med nazisttrion väl ihopbuntad på redaktionsgolvet, ringde Fritjof Lager till polisen:

– Vi har lite nazistiskt skräp här, och vill inte ha det liggande. Skulle ni vilja vara så vänliga att komma och hämta det?”

Om den högerradikaliserade ”Yxmannen” som tog sig in på Peder Skrivares skola i Varberg och attackerade en icke-vit elev

Aftonbladets Sophie Tanha intervjuar idag ”Nino”, som har utomeuropeisk bakgrund, och som var den elev som skadades när den högerradikaliserade ”Yxmannen” tog sig in på Peder Skrivares skola i Varberg för sex dagar sedan försedd med brandbomber och beväpnad med två yxor och två knivar och iförd en svetshjälm.

”Yxmannen” hade innan dess hyllat SD:aren Anton Lundin Pettersson på nätet och bl a skrivit ”Våga vara stolt svensk”, som är ett motto som SD och den svenska s k nationella rörelsen i övrigt har använt sig av, och i höstas skrev han även ”White lives matter” på sin Facebook-sida, som är den slogan som Proud Boys och Trumps högerradikala anti-BLM-rörelse användes sig av mot BLM-rörelsen under förra året.

Det är alldeles uppenbart att ”Yxmannen” både hade självradikaliserats på internet genom att läsa och titta på alternativmedier samt inspirerats av Lundin Pettersson, som radikaliserades under det s k flyktingkrigsåret 2015 när SD uppmanade till utomparlamentarisk kamp för att rädda Sverige, och både vad gäller utstyrseln (d v s att ha en hjälm på sig) och vapnen (d v s hugg/stickvapen) och tillvägagångssättet – d v s att medvetet söka efter, gå fram till och attackera specifikt barn och ungdomar med utomeuropeisk bakgrund.

Hade en s k jihadistradikaliserad IS-associerad s k ”andrageneration:are” och s k ”Orten”-”grabb” tagit sig in på en majoritetssvenskdominerad skola (t ex Schillerska i Göteborg eller Södra Latin eller Adolf Fredrik i Stockholm) med syftet att hota, skada eller döda s k ”kuffar” (d v s majoritetssvenska icke-muslimer) i st f s k ”blattar” så hade det antagligen varit krigsrubriker vid det här laget men denna händelse, som visserligen och med all rätt har slagits upp stort i halländsk lokalmedia, har knappt renderat mer än några nyhetsnotiser utanför Halland och ännu inget ledarstick eller någon debattartikel (som jag har sett i varje fall):

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/X85mXE/yxmannen-sa-stick-harifran–sen-gick-han-till-attack-mot-nino-17?fbclid=IwAR1AWZ424t22-8-UXXcKss8e_xJq43vafRUpqXpv_a4pp9D8LPELj5djtUo

När ”pappas pojkar”-högerextremister framställs som vilsna unga män som söker tillhörighet

Fascinerande att ta del av hur de båda s k ”överklassnazisterna” (från Ville de Luxembourg/Luxemburg och från Solsidan/Saltsjöbaden), högerextremisterna (en är SD:are och en är AfS:are) och ekofascisterna som just nu står åtalade för grov skadegörelse och mordbrand mot en minkfarm i Sölvesborg framställs av försvaret i den just nu pågående rättegången i Nacka tingsrätt:

När SACO-kollektivet/socialgrupp ett-”pappas pojkar” (d v s söner till majoritetssvenska högutbildade höginkomsttagare) poserar med vapen och iscensätter/ikläder sig historiska mördarregimer framställs de som vilsna identitetssökande unga män som vill tillhöra en grupp och som p g a omogenhet har hamnat i något slags dåligt sällskap.

Vila i frid Johanne Zhangjia Ihle-Hansen

Vila i frid Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som adopterades från Folkrepubliken Kina till Konungariket Norge när hon var två år gammal och som i lördags mördades av sin högerextrema styvbror i en ålder av 17 år:
2f6c093a-c1f2-4714-8eec-ca3a8558531d.jpeg
 
 
”Neste uke skulle Ihle-Hansen begynne i annenklasse på Sandvika videregående skole. Slik ble det ikke.
 
Tirsdag er flagget utenfor skolen heist til halv stang, til minne for 17-åringen som ble drept tre dager tidligere.
 
Skolen holder nå åpent slik at elevene kan samles og møte profesjonelle ansatte ved elevtjenesten. Allerede før skolen rakk å sende ut invitasjonene, har flere ungdommer møtt opp for å minnes avdøde. Noen trøster og noen gråter.
 
På et bord har skolen satt fram et bilde av Ihle-Hansen, et tent lys og minneprotokoll. På første side står følgende skrevet:
 
«Takk for at vi fikk lære deg å kjenne».”
 
(…)
 
”Rektor Anne Hege Jerve forteller til VG at hun opplevde Ihle-Hansen som en blid og kjekk elev.
 
– Ifølge læreren hennes var hun en lojal, høflig og arbeidsom elev, som bidro godt til klassemiljøet.
 
Rektoren sier videre at det er viktig for skolen å støtte elevene etter det som har skjedd.
 
– I denne sammenhengen er det mange involverte. Vi har mistet en elev som har gått her hos oss i ett år. Mange har blitt glad i henne, og da må vi tilby et sted hvor man kan lage et fellesskap og vise hverandre kjærlighet og raushet. Og det får vi til her på Sandvika nå.
 
Jerve tror det viktigste skolen kan tilby elevene er trygghet, og et sted de kan være sammen i sorgen.
 
– Det har allerede kommet noen elever, til tross for at vi ennå ikke hadde sendt ut invitasjonene. De ble sendt ut akkurat nå på SMS til alle elevene i andre- og tredjeklasse, så det sier litt at flere ungdommer allerede er her. Det setter jeg veldig stor pris på. Det er kjempefint.
 
Ihle-Hansen ble funnet drept lørdag kveld, i boligen hvor både hun og terrorsiktede Philip Manshaus (21) hadde adresse. De to var stesøsken, og han er siktet for drapet. Etter det VG får opplyst ble hun drept med skytevåpen.”

En preliminär lista över Christchurch-terroristens ”Sverige-kopplingar” och referenser till svenskar

En preliminär lista över den högerradikaliserade Christchurch-terroristens ”Sverige-kopplingar” och referenser till Sverige och till svenskar, som då i grunden handlar om att den panvästerländska extremhögern är fullkomligt besatt av Sverige och specifikt av de vita majoritetssvenskarnas situation, öde och framtid då de vita majoritetssvenskarna anses vara vithetens yppersta ”elit” och ”faller” Sverige så anses hela ”Väst” falla på en slags symbolisk nivå:
 
1, Han dödade flest människor i Al Noor-moskén, som var den första moskén han hemsökte, med ett vapen vars pipa var försett med namnet ”Ebba Åkerlund”. Det var också det vapnet (liksom då Ebba Åkerlunds namn) som hela tiden syntes spruta ut kulor och eld i hans direktinspelade film som i realtid spelade in och dokumenterade när han dödade 41 av sammanlagt 300 personer som befann sig i just den moskén och utöver de 41 döda, som då dödades med det vapen som var försett med Ebba Åkerlunds namn och som hela tiden syntes i bild i filmen som varade i hela 17 minuter (och som sannolikt miljontals människor på jorden hann se innan den togs ned), så skottskadade han även ett 40-tal och vara flera är svårt skadade.
 
2, Han skrev i sitt ”manifest” att han genomförde terrordådet, massakern och massmordet för Ebba Åkerlunds skull och att det var hennes död på Drottninggatan i Stockholm 2017 som fick honom att radikaliseras ytterligare och till slut ta steget att börja planera sitt dåd. ”Manifestet” avslutas med ett bildcollage som bl a föreställer s k vita barn som ser tydligt s k nordiskt vita ut och som nog också är en referens till Ebba Åkerlund.
 
3, Han hyllade Felix ”PewDiePie” Kjellberg i sin direktinspelade ”mördarfilm” – filmen inleddes med att han ropade ”Remember lads – subscribe to PewDiePie!” innan han började skjuta.
 
4, Han hyllade Trollhättan-mördaren (och SD:aren) Anton Lundin Pettersson i sitt ”manifest”.
 
5, Han länkade till Youtube-filmen ”Sweden is dying – Ethnic Swedes will be replaced” på sitt Twitter-konto som handlar om den s k folkutbytet-diskursen som SD, AfS, NMR m fl odlar.
 
6, Han dekorerade även sitt vapen med en tyrruna, som är NMR:s symbol. Dock behöver detta inte betyda att det är en direkt referens till NMR då han också använde sig av andra symboler såsom Himmlers och SS solsymbol från Wewelsburg-slottet samt det keltiska korset, som antagligen också hänvisar till att han själv har s k anglo-keltiskt bosättarursprung.
 
Utöver alla ”naturliga” och självklara referenser till den s k anglo-keltiska bosättarbefolkningen i Oceanien, d v s i huvudsak i Australien och Nya Zeeland, och vissa referenser till det gamla Bysantinska imperiet så är det västerländska s k folkslag som han hänvisade allra mest till just svenskarna och det är då ingen slump precis utan massmördaren följde då en väl upptrampad idéhistorisk och rasideologisk stig som bl a USA:s (vita) intellektuella elit och Tysklands nazielit en gång beträdde.