Kategori: Syrien

Nya siffror om Sveriges största invandrargrupp syrierna visar att gruppen som helhet är kraftigt marginaliserad: Bl a är 41% arbetslösa, 55% uppbär ekonomiskt bistånd och 70% av alla svensk-syriska barnhushåll är klassificerade som fattiga

Stiftelsen Global Village har idag publicerat en ny rapport om Sveriges största invandrargrupp syrierna, vilka sammantaget utgör en kvarts miljon invånare.


I rapporten framgår det bl a att endast 44% av svensk-syrierna som är i arbetsför ålder (20-64 år) förvärvsarbetar, att 41% är arbetslösa samt att 55% är beroende av ekonomiskt bistånd (att jämföra med riksgenomsnittet på 5%). Även bland högutbildade svensk-syrier är arbetslösheten hög – den uppgår till 31% bland de som har en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre.


Vidare framgår det att 75% bor i hyresrätt (att jämföra med riksgenomsnittet på 30%) och i hög grad i landets miljonprogramsområden och att den genomsnittliga boytan är mycket liten – endast 22 kvadratmeter per person att jämföra med riksgenomsnittet 42 kvadratmeter per person.


Nästan 40% av de svensk-syrier som förvärvsarbetar tjänar dessutom som mest 200 000 kr per år i nettoinkomst, d v s de är låginkomsttagare och arbetar antagligen deltid, på procent eller temporärt, och endast en tredjedel av hela gruppen är de facto ekonomiskt självförsörjande att jämföra med riksgenomsnittet på 76%.


40% av de förvärvsarbetande svensk-syrierna arbetar inom sektorerna vård och omsorg samt sociala tjänster, hotell och restaurang eller inom handeln.


70% av alla svensk-syriska barnhushåll är vidare klassificerade som fattiga eller mycket fattiga och på senare år har arbetslösheten bland svensk-syrier överlag ökat kraftigt. 60% av alla svensk-syrier lever med en låg eller mycket låg ekonomisk standard att jämföra med under 15% bland befolkningen i stort.


Medan 51% av de svensk-syriska flickorna går ut grundskolan med gymnasiebehörighet så gör endast 44% av pojkarna det. Vidare lyckas 47% av alla svensk-syriska gymnasieelever med att gå ut gymnasieskolan med högskolebehörighet. Dessutom lyckas endast 38% av alla svensk-syriska gymnasielever att ta en gymnasieexamen inom fyra år efter påbörjade gymnasiestudier.


Det ska sägas att ovanstående siffror är pre-pandemi-siffror och härrör från den högkonjunktur som rådde innan pandemin, d v s allt tyder tyvärr på att samtliga ovanstående siffror är ”sju resor värre” idag p g a pandemin.

Nu ser en ny global antirasistisk solidaritetsrörelse dagens ljus under pandemin:

En ny generation föder nu fram en ny global antirasistisk solidaritetsrörelse under pandemin:
102292270_10157554701170847_7301826960232022016_o
Igår demonstrerade 20 000 fransmän i Paris i protest mot det franska polisvåldet mot svarta, arabiska och icke-vita fransmän efter att ännu en ung svart man i Frankrike, Adama Traoré, nyligen avled under oklara omständigheter efter ett våldsamt polisingripande och samtidigt samlades 8000 svenskar i Stockholm i solidaritet med de svarta amerikanska offren för det amerikanska polisvåldet medan de syriska graffitikonstnärerna Aziz Asmar och Anis Hamdoun skapade en väggmålning till minne av George Floyd i Idlib.

På våren 1945 tog Sverige hem över tusen svenska kvinnor och barn från Tyskland – på våren 2019 verkar de allra flesta inte vilja ta hem ett hundratal svenska kvinnor och barn från Syrien

En liten påminnelse med anledning av Niklas Orrenius och Lotta Härdelins reportage i dagens DN som handlar om de 100-talet svenska kvinnor och barn som är kvar i Syrien efter att IS’ sista fäste har fallit:
 
I februari 1945 började Svenska Röda korset hämta hem samtliga svenska medborgare som fortfarande befann sig i Tyskland under krigets kaotiska slutskede och varav de allra flesta var svenska kvinnor som var tillsammans med tyska män.
 
Detta skedde med svenska regeringens och UD:s bistånd och välsignelse och fram tills april 1945 hade en bra bit över tusen svenska kvinnor och deras svensk-tyska barn kommit till Sverige men dock fick inte de tyska fäderna följa med i de fall då de fortfarande var i livet då de inte var svenska medborgare.
 
I Sverige visste de allra flesta inklusive den dåvarande regeringen att de svenskar som hade stannat kvar i Tyskland in i det sista trots de allierades massbombningar i hög grad var nazister eller åtminstone pro-tyska men trots det så hämtade Sverige hem sina medborgare (d v s de svenska kvinnorna som hade varit tillsammans med tyska män) inklusive 100-tals svensk-tyska barn och varav åtskilliga aldrig hade hunnit sätta sin fot i Sverige då de hade fötts och kommit till under krigsåren.
 
Efter 1945 tog Sverige också emot 100-tals s k ”nazistbarn” som hade kommit till inom det s k Lebensborn-projektet (d v s barn till tyska SS-män och kvinnor från fr a Norge och Danmark) vilka inte var svenska medborgare eller hade någon svensk anknytning överhuvudtaget liksom barn till suiciderade, avrättade och exilerade nazister vilka adopterades av svenskar på bl a USA:s inrådan. T ex hamnade SS-generalers och Gestapo-chefers barn i Sverige efter kriget liksom, sade ryktet på den tiden, barn till självaste nazisteliten såsom bl a en son till Reinhard Heydrich (sade då ryktet på den tiden i alla fall).

 

 

DN x 2.jpg

Syrierna är nu landets största invandrargrupp efter att ha detroniserat finländarna

Minoritets-Sverige skriver historia – nu är det offentligt även om vissa av oss som kanske är lite osunt fixerade vid och besatta av landets invandrare och minoriteter och det nya hypermångfalds-Sverige har känt till detta ett tag redan (men valt eller velat ”ligga lågt” med detta):
 
Antalet (folkbokförda med fullständiga personnummer i befolkningsregistret) invånare födda i Syrien (158 443) är nu fler än antalet (just nu levande) invånare födda i Finland (152 870).
 
 
Det bör också nämnas i sammanhanget att det ursprungsland som intar bronsplatsen också är rejält ”up-and-coming” och har varit det under en längre tid – d v s Irak (med 136 417 invånare) som sannolikt går om Finland inom bara några år och därmed förpassar vårt östra grannland (och det gamla s k Östsverige) till en rätt så förnedrande tredjeplats mot bakgrund av att Finland har varit det absolut största invandrarlandet i Sverige ända sedan de båda rikshalvorna sprängdes i två delar genom Freden i Fredrikshamn 1809.
 
Ett fotnotsliknande tillägg säger dock att skulle samtliga invånare i landet födda i f d Jugoslavien sammanräknas så är de sammantaget landets största invandrargrupp och har varit det ett tag nu (”ex-juggarna” gick om finländarna för kanske 4-5 år sedan).
 
Syrierna skriver m a o just nu sannerligen svensk migrations- och minoritetshistoria på alla sätt och vis och när än fler syrier som just nu söker asyl erhåller uppehållstillstånd och ett fullständigt personnummer och därmed folkbokförs i befolkningsregistret och därmed börjar räknas in i den offentliga statistiken så kommer avståndet gentemot finländarna med all säkerhet att öka än mer.
 
Ända fram tills ca 1990 dominerade den västerländska invandringen till Sverige och ända fram tills för bara några år sedan så hade över 50% (d v s hälften) av alla invånare i landet med någon form av utländsk bakgrund en bakgrund i övriga Norden, i Europa, i Nordamerika eller i Oceanien (i praktiken Australien och Nya Zeeland inklusive de båda ländernas semikoloniala territorier i Stilla havet) men så är inte fallet idag:
 
Numera domineras invandringen helt och hållet av utomvästerlänningar (ca 75-80%) och numera har uppemot 55-60% av alla invånare i landet med någon form av utländsk bakgrund en generation bakåt (som i sin tur totalt uppgår till uppemot 33% av totalbefolkningen och skulle de s k ”tredjegeneration:arna” också räknas in, vilka bara blir fler och fler i skrivande stund, så handlar det om 40%) utomvästerländsk bakgrund och då finländarna och i stort sett alla andra västerländska invandrargrupper uppvisar en befolkningsstruktur som liknar den majoritetssvenska (d v s de både går i pension och ”trillar av pinn” just nu i ganska så stora mängder för varje dygn/vecka/månad/år som går) medan de utomvästerländska invandrargrupperna är unga eller t o m extremt unga och dessutom uppvisar betydligt högre fruktsamhetstal än både majoritetssvenskarna och de västerländska invandrargrupperna så kommer den demografiska (mångfalds)sammansättningen i landet att förändras på ett genomgripande och dessutom oåterkalleligt sätt inom bara 5-10 år (d v s denna demografiska omställning och omvandling av Konungariket Sveriges alla undersåtar som just nu äger rum i rasande takt är omöjlig att både stoppa och förändra).

Brad Pitt och Angelina Jolie adopterar ett barn från Syrien

Brad Pitt och Angelina Jolie, världens mest kända adoptivföräldrar (AKA womb raiders), fortsätter att både adoptera (denna gång ett syriskt barn) och trampa i den västerländska adoptionsindustrins gamla spår (kontinuiteten från 1950-talets Koreakrig till dagens krig i Syrien och Västasien är närmast övertydlig i deras fall):

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3244690/Parents-six-Angelina-Jolie-Brad-Pitt-finalise-plans-adopt-Syrian-orphan.html

Till skillnad från sina tidigare adoptivbarn vilka antingen har visat sig vara stulna (direktören för den adoptionsbyrå som paret en gång anlitade hamnade t o m i fängelse för människohandel) eller ha föräldrar som fortfarande lever (d v s de var egentligen inte föräldralösa) så handlar det denna gång åtminstone om ett till synes föräldralöst barn men som samtidigt separeras och skiljs från sina syskon – d v s ännu en rutiniserad praktik inom adoptionsvärlden som t o m splittrar tvillingar och trillingar om adoptivföräldrarna i Väst ber om det.