Kategori: Svenska Akademien

Om i-ordet och den senaste upplagan av ”Svensk ordbok”

Språktidningens chefredaktör Anders Svensson skriver idag i DN om i-ordet och det var då jag som övertalade Svenska Akademien att skriva ”kan uppfattas som nedsättande” efter i-ordet i den senaste upplagan av Svenska Akademiens ”Svensk ordbok”. Svenska Akademien är då ofta ”sist på bollen” – först år 2006 infördes exempelvis samma kommentar (d v s ”kan uppfattas som nedsättande”) efter n-ordet i 2006 års Svenska Akademiens ordlista.

https://www.dn.se/kultur/sprakkronika-stereotyper-i-spraket-ofta-seglivade/

”Ordet myntades av kolonisatörer och har aldrig använts av de berörda grupperna. Därför har det kommit att betraktas som en symbol för det historiska förtrycket av ursprungsfolk.

Attityderna till indian genomgår just nu en förändring även i svenskan. Ordet kan vara på väg att bli tabu. Det märks också i ordböckerna. I 2015 års upplaga av ”Svenska Akademiens ordlista” anges enbart betydelsen ’person som tillhör urbefolkningen i Amerika”. Men i den nyutkomna ”Svensk ordbok” finns kommentaren ”kan uppfattas som nedsättande” – en anmärkning som är ett eko av de senaste årens debatt. Språkrådet skriver i en rekommendation att indian kan vara ”stötande”.

Omvärderingen är skälet till att hockeyklubben Frölunda förra året strök Indians från namnet. Speedwayklubben Indianerna har diskuterat ett byte men håller än så länge fast vid namnet.

Ursprungsfolk, urfolk, ursprungsamerikaner och urfolksamerikaner är några generella benämningar som kan användas i stället. Om det rör sig om en specifik grupp är det lämpligt att tala om exempelvis siouxer och apacher.

Den här typen av språkförändringar kritiseras ibland för att vara både importerade och ängsliga. Många hävdar också att de använder ett ord som indian helt neutralt.

Men det är rimligt att ta hänsyn till hur grupper själva vill bli benämnda. Indian har alltid varit övermaktens stämpel – även om ordet många gånger har använts utan att vara avsett som en spottloska. Att den diskussionen når oss först i dag säger att stereotyper i och utanför språket ofta är oerhört seglivade.”

Om den nya upplagan av Svenska Akademiens ”Svensk ordbok” och de svenska rasorden

I veckan kommer Svenska Akademiens ”Svensk ordbok” ut, som senast gavs ut 2009 och i höstas träffade jag redaktionen bakom ordboken i form av ett språkvetenskapligt seminarium på temat ”kontroversiella ord” (läs: rasord, d v s ord som betecknar rasliga, etniska och religiösa minoriteter samt olika urfolk och utomeuropeiska och icke-västerländska s k folkslag) och fick då ge min syn på det svenska kulturarvets och den svenska ordskattens allehanda och mångtaliga rasord (såsom i-ordet, n-ordet, z-ordet och l-ordet o s v).

Inför seminariet hade redaktionen sammanställt en lista över alla s k ”kontroversiella ord” (d v s rasord) som de ville diskutera med mig (och de var inte få) och inte minst hur de kan beskrivas och definieras liksom expemplifieras på ett uppdaterat sätt. Vi diskuterade ”naturligtvis” också det bland de svensktalande så oerhört kontroversiella och i det närmaste tabubelagda ordet ras i sig på seminariet liksom dess olika avledningar och ordsammansättningar.

Samtidigt fick jag veta att i 2009 års upplaga hade den dåvarande redaktionen gått igenom alla ord som har med kön och sexualitet (läs: sexistiska och homofoba ord) att göra och rådfrågat olika kvinnoorganisationer och RFSL om dessa ord men vad gäller den upplaga som kommer ut denna vecka så har den nuvarande redaktionen symptomatiskt nog inte kontaktat och talat med några representanter för några rasliga, etniska och religiösa minoriteter eller för några urfolk eller invandrargrupper överhuvudtaget för att rådfråga dessa.

I stället valde Svenska Akademiens ”Svensk ordbok”-redaktion att enbart rådfråga mig då jag genom åren har skrivit och publicerat (plus debatterat) en del om de svenskspråkiga rasorden i egenskap av att vara en av landets ytterst få kritiska rasforskare och såsom framgår av SvD-intervjun med huvudredaktören Emma Sköldberg diskuterade vi inte minst i-ordet under seminariet.

Bl a fick jag lära mig (OBS: jag har då svenska som förstaspråk men kände trots det ändå inte till detta ord) att det finns ett ord i svenska språket som heter i-tjut, och som i en äldre upplaga av ordboken har förklarats som den typ av o/ljud som kan höras från läktaren i idrottssammanhang, d v s kort och gott när de svensktalande majoritetssvenskarna ropar, skriker och tjuter såsom de uppfattar att urfolksamerikaner gör när de blir kollektivt upphetsade i samband med en match eller någon annan idrottstillställning och kanske också i samband med en rock- och popkonsert (d v s under en populärmusiktillställning för i konstmusiksammanhang är det då inte ”comme-il-faut” att brista ut i s k i-tjut annat än möjligen efter något enstaka medryckande marschmusikstycke).

”Flockimmunitet, plastbanta och adda är några av de nyord som förs in när ”Svensk ordbok” kommer i en ny upplaga. Men ett forskarlag har också moderniserat stereotypa ordförklaringar i den nu helt digitala boken.”

https://www.svd.se/flygskam-och-adda-i-akademiens-nya-ordbok

”Inför 2009 arbetade forskarna mycket med hur kvinnor och män framställs i förklaringarna. Inför den här upplagan har de haft alla sju så kallade diskrimineringsgrunder i åtanke. Emma Sköldberg har också studerat hur länder och människor framställs.

– Det är en balansgång, vi ska inte utmana schabloner så mycket att budskapet går förlorat men vi vill samtidigt inte förstärka stereotyper, säger hon. Ett ords valör kan också förändras snabbt. Emma Sköldberg exemplifierar med ”indian” som numera anses nedsättande, liksom ”dvärgalåt”, ett annat ord som nu rensas bort. Samtidigt påminner hon om att ett och samma ord kan ha väldigt olika laddning beroende på sammanhang.

– Vissa ord reclaimas så att det som är ett skällsord i vissa grupper är fullt gångbart i andra grupper, säger hon.”

Om Svenska Akademiens försök att rädda det svenska kulturarvet från nazister och rasister

Nu går Svenska Akademien i (juridisk) ”klinch” med Nordiska motståndsrörelsen för att värna om och rädda det svenska kulturarvet och den svenska litteraturskatten från att användas i rasistiska sammanhang men samtidigt är det ett faktum att åtskilliga svenska författare och andra svenskspråkiga skriftställare uttalade sig rätt så frispråkigt (och ibland också tämligen rått och brutalt) om olika raser och skrev om både ”arierna”, ”den nordiska rasen”, ”vi vita” och ”de vita svenskarna” o s v mellan cirka 1880-1940 och just därför har den svenska extremhögern alltid ”pepprat” sina analoga och digitala medier (och för den delen sina audiella och audiovisuella medier för att inte tala om alla s k IRL-sammankomster då dikter eller utdrag ur artiklar, tal, romaner och t o m pjäser har deklamerats och lästs upp) med litterära texter och historiska citat av allehanda slag.
 
Att Svenska Akademien nu ”kommer ut” som antirasister och antifascister är så klart inget fel i sig men det handlar då verkligen inte bara om Nordiska motståndsrörelsen om nu syftet är att freda det svenska kulturarvet och den svenska litteraturskatten från extremhögern i bred mening.
 
Samtidigt kan en ju undra vad författarna Esaias Tegnér, Verner von Heidenstam och Viktor Rydberg själva hade tyckt och tänkt om det hela?
 
Tegnérs dikter har då tonsatts och framförts av åtskilliga s k vikingarock- och vit makt-musikband och många menar väl att han (tillsammans med Atterbom m fl) är smått ”skyldig” till att vikingarna återupptäcktes och kopplades till svenskhet och nationalism under romantiken, Rydberg varnade för den s k ”gula faran” och stod upp för de ”vitas världshegemoni” och diktade bl a ”till ariskt blod, det renaste och äldsta, till svensk jag vigdes av en vänlig norna” medan nationalskalden Heidenstam vurmade för Karl XII och stod rätt så nära den svenska s k nationella rörelsen i form av bl a Sveriges nationella förbund och Nationalsocialistiska blocket, d v s det är inte en slump att Nordiska motståndsrörelsens nättidning Nordfront citerar, hyllar och använder sig av just dessa författare.
 
”Svenska Akademien kommer att vidta rättsliga åtgärder mot sajten Nordfront, som drivs av nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Skälet är att sajten publicerat dikter av författarna Esaias Tegnér, Verner von Heidenstam och Viktor Rydberg.”
 
 
”Nu har Svenska Akademien beslutat att ge en advokatbyrå i uppdrag att agera och möjligen även vidta rättsliga åtgärder mot Nordfront. Det bekräftar advokaten och Akademiens juridiska ombud, Anders Kylhammar, för DN.
 
– Ja, vi anser att detta är ett så pass allvarligt fall som vi vill ska åtgärdas. Det här är klassisk litteratur som utgör delar av vårt kulturarv i Sverige. Dikterna har publicerats i ett sammanhang där texter som signalerar hets mot folkgrupp och där olaga våldsskildringar förekommer. Det handlar helt enkelt om kontexten som de har publicerats i, säger Anders Kylhammar.
 
Eftersom det är mer än 70 år sedan de tre författarna dog är deras texter inte upphovsrättsskyddade längre. Det innebär dock inte att de är fria att användas hur som helst. I upphovsrättslagen finns det också ett klassikerskydd. Akademien är en av tre instanser som har rätt att föra talan mot bruk av ”litterärt och konstnärligt verk … som kränker den andliga odlingens intressen”.
 
Anders Kylhammar har på uppdrag av Akademien skickat ett brev till Nordfront där han kräver att texterna tas bort från hemsidan.
 
– Om det blir aktuellt för en domstolsprövning återstår att se. Vi har begärt svar senast sista oktober.
 
Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm bekräftar att ett brev har sänts.”

När ”snille och smak” fortsätter att betyda vänskapskorruption på högsta nivå

När ”snille och smak” fortsätter att innebära vänskapskorruption på högsta nivå samt även ekonomiskt stöd till en högerextrem skribent:

 
En gissning är väl att denna namnlista över årets Lundbergsstipendiater, som tidigare då inte var offentlig men blev det idag, innehåller åtminstone tre kontroversiella namn: Dels självklart Stig Larsson som står mycket nära flera akademiledamöter och vars vänner i Svenska Akademien (som Stig åtskilliga gånger har varit ute och ”partaj:at” och ”raggat” tillsammans med under ledning av Arnault och vilka tillsammans bl a ägnade sig åt att färgkoda ”brudarna”) har belönat denne med stipendier och ekonomiska medel sedan många år tillbaka och nu blir han återigen belönad för sitt osvikliga stöd till Arnault, dels Alberte Bremberg som nyligen vittnade i rätten till förmån för just Arnault och dels den högerradikaliserade Einar Askestad som visserligen även han tidigare har belönats med stipendier från Akademien men då hade han ännu inte högerradikaliserats.
 
Sedan kan självklart även en högerradikaliserad författare och skribent skriva utmärkta romaner, noveller och artiklar även om artiklarna ifråga numera ofta publiceras i högerradikala sammanhang. Det bör i sammanhanget f ö påminnas om att Askestad publicerade en artikel i den likaledes högerradikaliserade Katerina Janouchs ”Katerina Magasin” för knappt ett år sedan:
 
 
”Kalla det ”postmodernism”, kalla det ”kulturmarxism”, det rör sig om en medveten ideologisk kamp mot ”borgerliga värderingar”, mot förnuftet såsom vi känner det inom vår västerländska civilisation. I slutändan är denna kamp vad den är. En total ideologisering av tillvaron, en dekonstruktion av de få zoner som allt jämt är förskonade, en vilja till att utplåna de fredade världar vars själva kärna motverkar allt totalitärt tänkande inom de allra mest heliga av mänskliga dimensioner. De ser ut att ha lyckats. Själva samhällsbygget krackelerar. Svenska Akademien visar vägen.”
 
 
”Svenska Akademien har nu offentliggjort namnen på dem som i höstas tilldelades 60.000 kronor ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse. Bland stipendiaterna finns författarna Johanna Frid, Stig Larsson och Mara Lee, men också sångaren och låtskrivaren Kjell Höglund.
 
Samtliga Lundbergsstipendiater
 
Erik Andersson
Einar Askestad
Emeli Bergman
Thorstein Bergman
Erik Bergqvist
Alberte Bremberg
Johanna Frid
Tomas Håkanson
Kjell Höglund
Pamela Jaskoviak
Stig Larsson
Mara Lee
Andrea Lundgren
Nino Mick
Henrik Nilsson

Yngve Nilsson”

Katarina Frostensons advokat ”hänger ut” ett privat sms-meddelande som Anders Olsson har skickat till Frostenson och som än en gång illustrerar den (vänskaps)korruption och (blodsbands)nepotism som råder inom Svenska Akademien

Att skicka privata sms-meddelanden som säger något annat och håller en helt annan ton än de officiella uttalandena, pressmeddelandena och resolutionerna är kanske inte alltid så ”smart” även om det kanske kan tyckas mänskligt av Svenska Akademiens nuvarande ständige sekreterare Anders Olsson att göra det i just detta fall:
 
Anders Olsson har då, liksom så många andra akademiledamöter, också under många år stått mycket nära Katarina Frostenson och hennes sexualbrottsdömde man Jean-Claude Arnault, som under decennier de facto agerade som Svenska Akademiens ”nittonde ledamot” samtidigt som han berikade sig storligen ekonomiskt och erbjöds sexuell tillgång till ett mycket stort antal kvinnor med de andra akademiledamöternas goda minne och välsignelse.
 
Utåt sett och officiellt har då Olsson försökt att blidka både kungen, hovet och Nobelstiftelsen, och möjligen också kulturvärlden, kvinnorörelsen och det s k svenska folket, genom att förorda att Frostenson måste avgå eller uteslutas och vilket också var Eric M. Runessons explicita krav för att tacka ja till att bli invald i Akademien, d v s hade inte Olsson drivit den linjen officiellt så hade Runesson tackat nej till en plats som akademiledamot – d v s hade inte Olsson drivit den linjen officiellt så hade Svenska Akademien sannolikt gått under för gott vid det här laget i brist på nya akademiledamöter.
 
Nu framgår det i stället att Olsson samtidigt har beslutat om och sett till att Frostenson erhåller fortsatt ekonomisk ersättning, fortsatt sponsring av hyran (i den s k ”våning” som Frostenson och Arnault bor i och som de har erhållit tack vare Akademien) och dessutom även ekonomisk ersättning för att anlita en advokat som nu, aningen otacksamt kan tyckas, väljer att ”hänga ut” ett privat sms-meddelande som Olsson har skickat till Frostenson och tydligare än så här kan det väl inte bli vad gäller att illustrera den extrema nivå på (vänskaps)korruption och (blodsbands)nepotism som råder inom Svenska Akademien:
 
 
”Skrivelsen från ledamotens advokat innehåller samtidigt flera nya detaljer kring hur samtalen mellan Anders Olsson och Katarina Frostenson har fortlöpt under hösten.
 
I skrivelsen citeras bland annat ett sms från den 1 september då Olsson (som tidigare under året röstade för att Frostenson inte skulle uteslutas) skrev till Frostenson: ”Vi vet att du blev mycket orättvist behandlad under den gångna vintern och våren. Du borde ha fått juridiskt biträde och fått möjlighet att själv komma till tals”, skrev han enligt skrivelsen.
 
Dessutom citeras ett mejl från den 4 oktober 2018, samma kväll som Akademien röstat igenom den resolution där man uppmanade Frostenson att frivilligt avgå. Mejlet innehåller, förutom information om arvodet till Frostenson, en skrivning där Olsson framhåller att det är tal om ett ”yttersta nödläge där Akademien hotas av sönderfall”.
 
Efter att resolutionen röstats igenom den torsdagskvällen lyckades Svenska Akademien besluta om inval av två nya ledamöter. Anders Olsson har i tidigare intervjuer beskrivit att det var beslutet kring Frostensons framtid som förhindrade institutionen från att ”gå under”.”

Igår protesterade självaste kungen mot Svenska Akademien och vars s k kvinnoaffärer inte heller ”går av för hackor” medan Anders Olsson ljög skamlöst och hämningslöst inför både kungen och svenska folket

”Nu går skam på torra land” när t o m Bernadotte:arna igår genomförde en politisk (?) protest mot Svenska Akademien med självaste pater familias och H.M. Konungen i spetsen och vars s k kvinnoaffärer inte heller ”går av för hackor” även om de då inte når upp till Akademiens ”nittonde ledamots” nivåer.
 
Dessutom ljög Anders Olsson, som tillsammans med sin fru också har stått nära Arnault och Forum, skamlöst och hämningslöst igår inför både sin monark (som den undersåte han är), den decimerade publik som trots allt hade valt att komma till Akademiens högtidssammankomst i Börshuset och det s k svenska folket (via SVT:s utsändning) då allt tyder på att i stort sett samtliga akademiledamöter mycket väl kände till Arnaults s k kvinnoaffärer i åratal inklusive även de s k feministiska avhopparna (d v s den s k goda sidan som då inte var närvarande igår) och den senaste advokatutredningen indikerar dessutom att Arnault både har påverkat valet av pristagare och stipendiater (inklusive även Nobelpriset i litteratur) och invalet av nya akademiledamöter i decennium efter decennium (utöver alla miljoner och alla andra privilegier och förmåner som Arnault har belönats med av Akademien) och med Akademiens goda minne (och välsignelse):
 
 
”Det blev en ovanlig inledning på Svenska Akademiens högtidssammankomst i Börshuset. För att slippa resa sig för ledamöterna förblev kungafamiljen stående tills de sju medlemmarna i Svenska Akademien hade satt sig runt bordet. Dessutom var bara hälften av kungligheterna på plats.”
 
(…)
 
”Han hänvisade till DN:s granskning av kulturprofilen Jean-Claude Arnault och menade att den advokatutredning som sedan genomfördes både visade omfattningen av vad som skett – men också att den hjälpte Akademien att ”fatta vad som inte hade skett”.
 
– Ingen påverkan på vårt prisarbete från Forum och dess innehavare hade ägt rum och inga sexuella övergrepp hade enligt samma utredning varit kända i Akademien, sa Anders Olsson”
 
– Detta är dock en klen tröst. Det är tragiskt att någon under så lång tid kunnat agera på ett oacceptabelt sätt utan att omvärlden tagit signalerna på allvar.”

Jean-Claude ”Kulturprofilen” Arnault: Från att ha varit kontaktperson för Anarkistiska federationens i Stockholm sektion sex till att bli Svenska Akademiens ”19:e ledamot” eller från en fängelsedom för värnpliktsbrott till en fängelsedom för sexualbrott.

Vet inte om det finns någon som helst sensmoral i detta:

DN 14 nov 1970.jpg

 
För 50 år sedan dömdes Jean-Claude ”Kulturprofilen” Arnault till 1,5 års fängelse för värnpliktsbrott och idag (d v s ett halvt sekel senare) dömdes han till 2,5 års fängelse för sexualbrott.

29214608_10155500730040847_5870185391197257728_n.jpg

 
Uppgiften att Arnault en gång i tiden ska ha suttit i fängelse för värnpliktsbrott i sitt hemland Frankrike kommer från en DN-artikel från 1970 som publicerades under en tid när Arnault var aktiv i Anarkistiska federationen i Sverige samt i Anarkistiska federationen i Stockholm (i sektion sex) vars tidskrift Stockholms fria press (1971-73) Arnault var ansvarig utgivare för (och redan då hade han f ö gjort sig hemmastadd i Vasastan att döma av den adress han uppgav i Stockholms fria press).

47226939_10157944874754112_7470330231039983616_n.jpg

Om Jayne Svenungssons avhopp och om dennes man Göran Rosenbergs lögner

Sönderfallet inom Svenska Akademien (p g a decennier av nepotism och korruption) fortsätter med oförminskad styrka och Jayne Svenungsson erkänner i och med sitt avhopp och sin avgång därmed de facto sina nära band till både Katarina Frostenson och dennes man (sexualförbrytaren) Jean-Claude Arnault.

https://www.expressen.se/nyheter/jayne-svenungsson-lamnar-svenska-akademien

Därmed anser jag mig ha ”rätt” att ”out:a” vad Svenungssons make Göran Rosenberg skrev till mig efter att jag hade skrivit att Svenungsson just stod nära paret Frostenson-Arnault och att det var därför som hon blev invald i akademien – jag skrev då ordagrant att Arnault ”har läckt och berättat om vem som ska få Nobelpriset i litteratur i förväg” samt att han och hans fru också ”har ‘tillsatt’ flera av ledamöterna i Svenska Akademien (med de andra ledamöternas goda minne vilka också är genomkorrumperade)” såsom just Svenungsson.

Efter att Göran kontaktade mig gick jag då honom (och hans fru) till mötes och tog borta detta samt svarade inte på några frågor när journalister frågade vad jag hade syftat på men nu bör det väl inte göra någonting mer antar/hoppas jag, d v s nu ska det väl vara tillåtet att kunna hävda detta även om det möjligen fortfarande är förtal i lagens mening för möjligen kanske det inte går att bevisa att Svenungsson faktiskt har stått nära paret Frostenson-Arnault.

För övrigt så råkade jag precis nyss sitta bredvid en person som jag inte känner och som sade till en annan person som jag heller inte känner att han är en ”nära vän till Jayne” samtidigt som nyheten om hennes avhopp offentliggjordes och av det jag (över)hörde så har Jayne tydligen tagit illa vid sig av ”rykten och granskningar” som personen ifråga uttryckte det sedan hon valdes in som akademiledamot för knappt ett år sedan.

Namnlöst.jpg

”Hej Tobias, vi känner inte varandra men jag känner till dig och trodde jag kände till något annat. Min hustru Jayne Svenungsson blev idag uppringd av en journalist på SvD som hävdar att du på FB vidarebefordrat grovt anonymt förtal mot henne. Om detta stämmer undrar jag bara vad som får dig att göra något så ont mot en människa du inte känner. Jag har i övrigt följt dig med intresse men detta var något av det grövsta jag sett. Göran”

Om invalet av Jila Mossaed i Svenska Akademien

Jila Mossaed, som är Anders Olssons favorit-”exilförfattare” med utomeuropeisk bakgrund (Mossaed är då från Iran), har valts in i Svenska Akademien:

https://www.dn.se/kultur-noje/jila-mossaed-och-eric-m-runesson-nya-ledamoter-i-svenska-akademien

Mossaeds texter ingår i det Svenska Akademien-projekt för nyanlända som akademiledamoten Tomas Riads (som f ö även har tagit in sin dotter som praktikant vid Akademien) fru Maria Lim Falk vid Stockholms universitet ansvarar för och Eric M. Runesson är den jurist som Akademien tidigare har anlitat och anställt som medlare – d v s den kombinerade kompis-, kontakt- och nätverksrekryteringen fortsätter uppenbarligen att vara den princip och logik som gäller för urvalet/invalet av nya akademiledamöter.

Och igår kommenterade Anders Olsson invalet av Mossaed som skriver på svenska (liksom på persiska) och därmed måste sägas vara en svensk författare och måhända också en svensk-iransk författare liksom även en icke-vit svensk författare på följande sätt i SVT:s Kulturnyheterna:

”Hon kan ge oss nya perspektiv på vår litteratur.” Och Kulturnyheternas redaktör Per Andersson fyllde sedan i med:

”Och nu finns plötsligt världslitteraturen och den persiska litteraturen representerad i Akademien.”

När kommer åtalet mot Katarina Frostenson och hur länge kan en ledamot i Svenska Akademien som är misstänkt för ekonomiska brott sitt kvar?

Efter att en av riddarna av Kungl. Nordstjärneorden och Sveriges ”siste gentleman” (Engdahl, 2016) nu ser ut att få ”krypa in” är frågorna många och de skyldiga likaså: Hur kunde Arnault tillåtas påverka och läcka om nobelpristagarnamnen i år efter år (och till slut ju också förstöra nobelpriset, i alla fall just nu och temporärt), hur kunde Arnault (och Frostenson) erhålla mångmiljonbidrag (i skattemedel) under decennier för att kunna finansiera sitt s k skabrösa och s k vidlyftiga vivörliv och hur kunde mängder av (högut)bildade kulturutövare, forskare och journalister skydda och upprätthålla Arnaults makt i decennium efter decennium?
 
Från och med igår har då ärevördiga och hedervärda Svenska Akademien en ledamot vars partner är dömd för våldtäkt och även om Frostenson inte på något sätt kan eller ska lastas för vad hennes make har gjort och anklagas för så kommer hon själv antagligen att snart åtalas för skattebrott och ekonomiska oegentligheter tillsammans med sin make.
 
Även om den gamla tidens (pre-68-)hederstänkande naturligtvis inte gäller längre så undrar en ju ändå om kungen och hovet (som mer än oss andra nog ändå respekterar det gamla hederstänkandet) nu ens kommer att tillåta att en ledamot i Svenska Akademien är misstänkt för ekonomiska brott. Sveriges största korruptionsskandal genom tiderna inom kultur-, forskar- och medievärlden har m a o antagligen bara börjat rullas upp – d v s fortsättning följer som SvD:s Lisa Irenius påpekar idag:
 
 
”Hur kunde Jean-Claude Arnault, trots att det var allmänt känt i Stockholms kulturkretsar att han tafsade på unga kvinnor, och trots att Expressen redan 1997 publicerade en granskning om ”sexterror i kultureliten”, få fortsatt stöd från så många håll?
 
Utöver Svenska Akademien har Statens kulturråd och Stockholms stad varit med och finansierat Arnaults kulturscen Forum. En lång, lång rad kulturutövare, forskare, skribenter och andra intellektuella har gett scenen legitimitet genom att medverka där. Kulturredaktioner har byggt verksamhetens renommé genom att skriva om den, i princip alltid i hyllande ordalag, utan att också kritiskt granska den. Det gäller också SvD:s kulturredaktion.
 
Det är många som har anledning att rannsaka sig själva, och dessa processer pågår ännu.
 
Men ingen institution har haft samma betydelse för Arnaults upphöjdhet som Svenska Akademien, som har gett pengar och prestige till hans scen och gett Arnault tillgång till Akademiens lägenheter. Därtill har institutionen indirekt gett honom makt genom täta personliga band till ledamöter.”
 
(…)
 
”Domen aktualiserar också det faktum att Akademien faktiskt inte har brutit banden med Arnault till fullo. Det är besvärande för institutionen att den i sin närmaste sfär har inrymt – och faktiskt ännu inrymmer, genom äktenskapet med Katarina Frostenson – en man som nu har dömts för våldtäkt.
 
En person kan givetvis inte klandras för det som en maka, make eller nära vän har gjort. Men om handlingarna får återverkningar på den institution man verkar inom, kan det ändå behöva få konsekvenser.
 
Kommer domen leda till att Horace Engdahl, som motsatte sig utredningen av Akademiens band till Arnault, nu ompröva sin syn på krisens förlopp?
 
Kommer Katarina Frostenson, som hittills har viftat bort alla anklagelser mot maken som ”osanna”, fortsätta hävda att det bara är skvaller?”
 
(…)
 
”Nej, Arnault-skandalen är långtifrån över. Den är en stor tragedi för Nobelpriset och Svenska Akademien. Men den allra största tragedin är att kvinnor har utsatts för trakasserier och övergrepp, och att flera på olika vis har larmat om detta – utan att någon har lyssnat. Tills nu.”