Kategori: Svenska Akademien

När ”snille och smak” fortsätter att betyda vänskapskorruption på högsta nivå

När ”snille och smak” fortsätter att innebära vänskapskorruption på högsta nivå samt även ekonomiskt stöd till en högerextrem skribent:

 
En gissning är väl att denna namnlista över årets Lundbergsstipendiater, som tidigare då inte var offentlig men blev det idag, innehåller åtminstone tre kontroversiella namn: Dels självklart Stig Larsson som står mycket nära flera akademiledamöter och vars vänner i Svenska Akademien (som Stig åtskilliga gånger har varit ute och ”partaj:at” och ”raggat” tillsammans med under ledning av Arnault och vilka tillsammans bl a ägnade sig åt att färgkoda ”brudarna”) har belönat denne med stipendier och ekonomiska medel sedan många år tillbaka och nu blir han återigen belönad för sitt osvikliga stöd till Arnault, dels Alberte Bremberg som nyligen vittnade i rätten till förmån för just Arnault och dels den högerradikaliserade Einar Askestad som visserligen även han tidigare har belönats med stipendier från Akademien men då hade han ännu inte högerradikaliserats.
 
Sedan kan självklart även en högerradikaliserad författare och skribent skriva utmärkta romaner, noveller och artiklar även om artiklarna ifråga numera ofta publiceras i högerradikala sammanhang. Det bör i sammanhanget f ö påminnas om att Askestad publicerade en artikel i den likaledes högerradikaliserade Katerina Janouchs ”Katerina Magasin” för knappt ett år sedan:
 
 
”Kalla det ”postmodernism”, kalla det ”kulturmarxism”, det rör sig om en medveten ideologisk kamp mot ”borgerliga värderingar”, mot förnuftet såsom vi känner det inom vår västerländska civilisation. I slutändan är denna kamp vad den är. En total ideologisering av tillvaron, en dekonstruktion av de få zoner som allt jämt är förskonade, en vilja till att utplåna de fredade världar vars själva kärna motverkar allt totalitärt tänkande inom de allra mest heliga av mänskliga dimensioner. De ser ut att ha lyckats. Själva samhällsbygget krackelerar. Svenska Akademien visar vägen.”
 
 
”Svenska Akademien har nu offentliggjort namnen på dem som i höstas tilldelades 60.000 kronor ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse. Bland stipendiaterna finns författarna Johanna Frid, Stig Larsson och Mara Lee, men också sångaren och låtskrivaren Kjell Höglund.
 
Samtliga Lundbergsstipendiater
 
Erik Andersson
Einar Askestad
Emeli Bergman
Thorstein Bergman
Erik Bergqvist
Alberte Bremberg
Johanna Frid
Tomas Håkanson
Kjell Höglund
Pamela Jaskoviak
Stig Larsson
Mara Lee
Andrea Lundgren
Nino Mick
Henrik Nilsson

Yngve Nilsson”

Katarina Frostensons advokat ”hänger ut” ett privat sms-meddelande som Anders Olsson har skickat till Frostenson och som än en gång illustrerar den (vänskaps)korruption och (blodsbands)nepotism som råder inom Svenska Akademien

Att skicka privata sms-meddelanden som säger något annat och håller en helt annan ton än de officiella uttalandena, pressmeddelandena och resolutionerna är kanske inte alltid så ”smart” även om det kanske kan tyckas mänskligt av Svenska Akademiens nuvarande ständige sekreterare Anders Olsson att göra det i just detta fall:
 
Anders Olsson har då, liksom så många andra akademiledamöter, också under många år stått mycket nära Katarina Frostenson och hennes sexualbrottsdömde man Jean-Claude Arnault, som under decennier de facto agerade som Svenska Akademiens ”nittonde ledamot” samtidigt som han berikade sig storligen ekonomiskt och erbjöds sexuell tillgång till ett mycket stort antal kvinnor med de andra akademiledamöternas goda minne och välsignelse.
 
Utåt sett och officiellt har då Olsson försökt att blidka både kungen, hovet och Nobelstiftelsen, och möjligen också kulturvärlden, kvinnorörelsen och det s k svenska folket, genom att förorda att Frostenson måste avgå eller uteslutas och vilket också var Eric M. Runessons explicita krav för att tacka ja till att bli invald i Akademien, d v s hade inte Olsson drivit den linjen officiellt så hade Runesson tackat nej till en plats som akademiledamot – d v s hade inte Olsson drivit den linjen officiellt så hade Svenska Akademien sannolikt gått under för gott vid det här laget i brist på nya akademiledamöter.
 
Nu framgår det i stället att Olsson samtidigt har beslutat om och sett till att Frostenson erhåller fortsatt ekonomisk ersättning, fortsatt sponsring av hyran (i den s k ”våning” som Frostenson och Arnault bor i och som de har erhållit tack vare Akademien) och dessutom även ekonomisk ersättning för att anlita en advokat som nu, aningen otacksamt kan tyckas, väljer att ”hänga ut” ett privat sms-meddelande som Olsson har skickat till Frostenson och tydligare än så här kan det väl inte bli vad gäller att illustrera den extrema nivå på (vänskaps)korruption och (blodsbands)nepotism som råder inom Svenska Akademien:
 
 
”Skrivelsen från ledamotens advokat innehåller samtidigt flera nya detaljer kring hur samtalen mellan Anders Olsson och Katarina Frostenson har fortlöpt under hösten.
 
I skrivelsen citeras bland annat ett sms från den 1 september då Olsson (som tidigare under året röstade för att Frostenson inte skulle uteslutas) skrev till Frostenson: ”Vi vet att du blev mycket orättvist behandlad under den gångna vintern och våren. Du borde ha fått juridiskt biträde och fått möjlighet att själv komma till tals”, skrev han enligt skrivelsen.
 
Dessutom citeras ett mejl från den 4 oktober 2018, samma kväll som Akademien röstat igenom den resolution där man uppmanade Frostenson att frivilligt avgå. Mejlet innehåller, förutom information om arvodet till Frostenson, en skrivning där Olsson framhåller att det är tal om ett ”yttersta nödläge där Akademien hotas av sönderfall”.
 
Efter att resolutionen röstats igenom den torsdagskvällen lyckades Svenska Akademien besluta om inval av två nya ledamöter. Anders Olsson har i tidigare intervjuer beskrivit att det var beslutet kring Frostensons framtid som förhindrade institutionen från att ”gå under”.”

Igår protesterade självaste kungen mot Svenska Akademien och vars s k kvinnoaffärer inte heller ”går av för hackor” medan Anders Olsson ljög skamlöst och hämningslöst inför både kungen och svenska folket

”Nu går skam på torra land” när t o m Bernadotte:arna igår genomförde en politisk (?) protest mot Svenska Akademien med självaste pater familias och H.M. Konungen i spetsen och vars s k kvinnoaffärer inte heller ”går av för hackor” även om de då inte når upp till Akademiens ”nittonde ledamots” nivåer.
 
Dessutom ljög Anders Olsson, som tillsammans med sin fru också har stått nära Arnault och Forum, skamlöst och hämningslöst igår inför både sin monark (som den undersåte han är), den decimerade publik som trots allt hade valt att komma till Akademiens högtidssammankomst i Börshuset och det s k svenska folket (via SVT:s utsändning) då allt tyder på att i stort sett samtliga akademiledamöter mycket väl kände till Arnaults s k kvinnoaffärer i åratal inklusive även de s k feministiska avhopparna (d v s den s k goda sidan som då inte var närvarande igår) och den senaste advokatutredningen indikerar dessutom att Arnault både har påverkat valet av pristagare och stipendiater (inklusive även Nobelpriset i litteratur) och invalet av nya akademiledamöter i decennium efter decennium (utöver alla miljoner och alla andra privilegier och förmåner som Arnault har belönats med av Akademien) och med Akademiens goda minne (och välsignelse):
 
 
”Det blev en ovanlig inledning på Svenska Akademiens högtidssammankomst i Börshuset. För att slippa resa sig för ledamöterna förblev kungafamiljen stående tills de sju medlemmarna i Svenska Akademien hade satt sig runt bordet. Dessutom var bara hälften av kungligheterna på plats.”
 
(…)
 
”Han hänvisade till DN:s granskning av kulturprofilen Jean-Claude Arnault och menade att den advokatutredning som sedan genomfördes både visade omfattningen av vad som skett – men också att den hjälpte Akademien att ”fatta vad som inte hade skett”.
 
– Ingen påverkan på vårt prisarbete från Forum och dess innehavare hade ägt rum och inga sexuella övergrepp hade enligt samma utredning varit kända i Akademien, sa Anders Olsson”
 
– Detta är dock en klen tröst. Det är tragiskt att någon under så lång tid kunnat agera på ett oacceptabelt sätt utan att omvärlden tagit signalerna på allvar.”

Malin Ullgren kräver i dagens DN Kultur att samtliga ledamöter i Svenska Akademien bör avgå

Malin Ullgren kräver i dagens DN Kultur att samtliga ledamöter i Svenska Akademien (utom möjligen de nya ledamöterna Mats Malm, Jila Mossaed och Eric M Runesson) nu måste avgå för att åtminstone försöka rädda Akademien och Nobelpriset i litteratur (även om det nog är försent nu men försöka duger ju alltid) då även den s k ”goda” och den s k ”feministiska” och den s k ”icke-korrumperade” sidan i konflikten (d v s de s k ”avhopparna” med Sara Danius i spetsen) också verkar ha varit inblandad i decennier av korruption och nepotism enligt vad som framgår i den nya advokatutredningen som offentliggjordes igår:
 
”Nu går det inte längre. Jag förstår inte hur nuvarande ledamöter, sittande och halvsittande, ska klara Svenska Akademien genom detta pågående haveri.”
 
Det är då inte bara Katarina Frostenson som i förväg verkar ha läckt vilka författare som ska erhålla Nobelpriset i litteratur och vilka ledamöter som ska väljas in i Akademien och Jean-Claude Arnault har uppenbarligen varit arvoderad och betrodd som ”Akademiens nittonde ledamot” även under Peter Englunds och Sara Danius tid som ständiga sekreterare och det var f ö antagligen bl a Arnault som låg bakom invalet av bl a Sara Danius, Anders Olsson och Horace Englund.
 
 
”Är det något denna advokatutredning slår fast, är det att Frostensons make av något skäl ansett sig ha haft en närmast operativ uppgift. Till exempel ska han ha kontaktat Sara Danius innan hon blev erbjuden en stol, ha bett om hennes cv, och sedan ha återkommit med ett sms där det ”framgick att hon kunde vänta sig ett telefonsamtal. Hon uppfattade detta som att samtalet skulle komma från Akademien, vilket det mycket riktigt gjorde då Peter Englund kort därefter ringde och erbjöd henne plats i Akademien”, som det står i utredningen.
 
Dessa handlingar framstår för mig som ännu mer graverande än den Balzacartade figuren som skryter vitt och brett med allt han vet om kommande Nobelpristagare. För det är i dessa små underhandsuppdrag som hans inflytande faktiskt befästs. Det är detta som bekräftar att den oro som kvinnor har känt inför att vittna om övergrepp de har varit utsatta för är befogad. Han har ju uppenbar¬ligen haft en poäng när han beskrivit sig som ”Akademiens nittonde ledamot”.
 
Återigen: makten var en realitet, och alltsammans med någons goda minne.
 
Jag har svårt att tro att detta goda minne enbart fanns hos hans hustru. Att bara peta Katarina Frostenson räcker inte om Svenska Akademien ska överleva.”

Jean-Claude ”Kulturprofilen” Arnault: Från att ha varit kontaktperson för Anarkistiska federationens i Stockholm sektion sex till att bli Svenska Akademiens ”19:e ledamot” eller från en fängelsedom för värnpliktsbrott till en fängelsedom för sexualbrott.

Vet inte om det finns någon som helst sensmoral i detta:

DN 14 nov 1970.jpg

 
För 50 år sedan dömdes Jean-Claude ”Kulturprofilen” Arnault till 1,5 års fängelse för värnpliktsbrott och idag (d v s ett halvt sekel senare) dömdes han till 2,5 års fängelse för sexualbrott.

29214608_10155500730040847_5870185391197257728_n.jpg

 
Uppgiften att Arnault en gång i tiden ska ha suttit i fängelse för värnpliktsbrott i sitt hemland Frankrike kommer från en DN-artikel från 1970 som publicerades under en tid när Arnault var aktiv i Anarkistiska federationen i Sverige samt i Anarkistiska federationen i Stockholm (i sektion sex) vars tidskrift Stockholms fria press (1971-73) Arnault var ansvarig utgivare för (och redan då hade han f ö gjort sig hemmastadd i Vasastan att döma av den adress han uppgav i Stockholms fria press).

47226939_10157944874754112_7470330231039983616_n.jpg

Om Jayne Svenungssons avhopp och om dennes man Göran Rosenbergs lögner

Sönderfallet inom Svenska Akademien (p g a decennier av nepotism och korruption) fortsätter med oförminskad styrka och Jayne Svenungsson erkänner i och med sitt avhopp och sin avgång därmed de facto sina nära band till både Katarina Frostenson och dennes man (sexualförbrytaren) Jean-Claude Arnault.

https://www.expressen.se/nyheter/jayne-svenungsson-lamnar-svenska-akademien

Därmed anser jag mig ha ”rätt” att ”out:a” vad Svenungssons make Göran Rosenberg skrev till mig efter att jag hade skrivit att Svenungsson just stod nära paret Frostenson-Arnault och att det var därför som hon blev invald i akademien – jag skrev då ordagrant att Arnault ”har läckt och berättat om vem som ska få Nobelpriset i litteratur i förväg” samt att han och hans fru också ”har ‘tillsatt’ flera av ledamöterna i Svenska Akademien (med de andra ledamöternas goda minne vilka också är genomkorrumperade)” såsom just Svenungsson.

Efter att Göran kontaktade mig gick jag då honom (och hans fru) till mötes och tog borta detta samt svarade inte på några frågor när journalister frågade vad jag hade syftat på men nu bör det väl inte göra någonting mer antar/hoppas jag, d v s nu ska det väl vara tillåtet att kunna hävda detta även om det möjligen fortfarande är förtal i lagens mening för möjligen kanske det inte går att bevisa att Svenungsson faktiskt har stått nära paret Frostenson-Arnault.

För övrigt så råkade jag precis nyss sitta bredvid en person som jag inte känner och som sade till en annan person som jag heller inte känner att han är en ”nära vän till Jayne” samtidigt som nyheten om hennes avhopp offentliggjordes och av det jag (över)hörde så har Jayne tydligen tagit illa vid sig av ”rykten och granskningar” som personen ifråga uttryckte det sedan hon valdes in som akademiledamot för knappt ett år sedan.

Namnlöst.jpg

”Hej Tobias, vi känner inte varandra men jag känner till dig och trodde jag kände till något annat. Min hustru Jayne Svenungsson blev idag uppringd av en journalist på SvD som hävdar att du på FB vidarebefordrat grovt anonymt förtal mot henne. Om detta stämmer undrar jag bara vad som får dig att göra något så ont mot en människa du inte känner. Jag har i övrigt följt dig med intresse men detta var något av det grövsta jag sett. Göran”

Om invalet av Jila Mossaed i Svenska Akademien

Jila Mossaed, som är Anders Olssons favorit-”exilförfattare” med utomeuropeisk bakgrund (Mossaed är då från Iran), har valts in i Svenska Akademien:

https://www.dn.se/kultur-noje/jila-mossaed-och-eric-m-runesson-nya-ledamoter-i-svenska-akademien

Mossaeds texter ingår i det Svenska Akademien-projekt för nyanlända som akademiledamoten Tomas Riads (som f ö även har tagit in sin dotter som praktikant vid Akademien) fru Maria Lim Falk vid Stockholms universitet ansvarar för och Eric M. Runesson är den jurist som Akademien tidigare har anlitat och anställt som medlare – d v s den kombinerade kompis-, kontakt- och nätverksrekryteringen fortsätter uppenbarligen att vara den princip och logik som gäller för urvalet/invalet av nya akademiledamöter.

Och igår kommenterade Anders Olsson invalet av Mossaed som skriver på svenska (liksom på persiska) och därmed måste sägas vara en svensk författare och måhända också en svensk-iransk författare liksom även en icke-vit svensk författare på följande sätt i SVT:s Kulturnyheterna:

”Hon kan ge oss nya perspektiv på vår litteratur.” Och Kulturnyheternas redaktör Per Andersson fyllde sedan i med:

”Och nu finns plötsligt världslitteraturen och den persiska litteraturen representerad i Akademien.”