Kategori: Stig Ekman

Historikern Stig Ekman har gått bort

Den smått legendariske historikern vid Stockholms universitet Stig Ekman har nyligen gått bort. Ekman låg bl a bakom det första stora forskningsprojektet som behandlade Sverige under Andra världskriget, det s k Suav-projektet, som resulterade i ett flertal avhandlingar och enskilda studier och varav bl a Ann-Katrin Hatjes ”Befolkningsfrågan och välfärden. Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen” har varit en s k guldgruva (åtminstone för min egen del).
68649466_10156671377365847_203192557721616384_n.jpg
 
Jag hade själv till och från kontakt med Stig efter att han i DN hade sågat min s k namnbok ”Den svenska nationalsocialismen. Medlemmar och sympatisörer 1931–45” som publicerade namnen på närmare 30 000 svenska högerextremister och i det närmaste fördömt den som ”politisk pornografi” (OBS: det var då Stigs uttryck).
 
Då Stig inte minst, liksom den framlidne riksdagsledamoten, historikern och SD:aren Stellan Bojerud, var djupt engagerad i frågan om högerextremister inom den svenska officerskåren så upprättade jag en namnlista åt honom över närmare 800 svenska officerare som någon gång har varit kopplade till den svenska extremhögern och vilket han var tacksam över. Dock verkar det som om Stig någonstans valde att gå på Bojeruds linje till slut och trots allt – nämligen att högerextrema tendenser inte har varit särskilt utbredda inom den svenska officerskåren.