Kategori: Stellan Bojerud

Stellan Bojerud avliden

I dagarna har överstelöjtnant Stellan Bojerud gått bort, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, historiker samt riksdagsledamot för SD. Bojerud var en paradoxal person: Han var adoptivförälder till en utlandsfödd dotter samt gift med en kvinna från Asien (även hans tidigare fru hade asiatiskt påbrå) samtidigt som han var den forskare vid Försvarshögskolan som dåvarande ÖB:n Owe Wiktorin utsåg till att leda arbetet med att utreda förekomsten av nazister inom den svenska officerskåren. Dessutom var han aktiv i Försvarets arbete mot nazism, rasism och främlingsfientlighet, och vilket inte är ovanligt just i Sverige, d v s att människor som hyser liknande åsikter samtidigt är aktiva ”mot” dem – ännu ett sådant exempel är den antisemitiske socialdemokratiske Malmö-politikern Adrian Kaba som tidigare ledde stadens dialoggrupp mot antisemitism).

Bojerud var smått fixerad vid mig och gång efter annan gjorde Bojerud allt han kunde för att smutskasta mig i alla möjliga och omöjliga sammanhang, både i egenskap av att vara adoptivförälder, av att ha ett intresse och engagemang för och en relation till Asien och asiater (via sina äktenskap), av att vara sverigedemokrat och av att vara en forskare inriktad på extremhögern. Själv har jag då forskat om och debatterat kritiskt om adoptionsfrågan och om utlandsadopterades situation liksom om blandrelationer och om blandades situation samt om svenskars och västerlänningars relationer och attityder till Asien och asiater liksom att jag har en bakgrund som antirasist och antifascist och betraktas som något av en expert på den svenska extremhögern. I sin bok Nazismen i Sverige 1924–1945 (2010) hävdade Bojerud i polemik mot mig att endast de officerare som var betalande medlemmar i lindholmspartiet kunde betecknas som nazistiska officerare, knappt ens de svenska SS-frivilliga. Huruvida vår dåvarande ÖB höll med om Bojeruds slutsats eller ej, är för mig okänt, likaså hur andra inom Försvaret och andra militärhistoriker ser på denna utredning som Wiktorin beställde och som väl egentligen bara gick ut på att ärerädda den svenska arméns heder och inget annat.