Kategori: Stay Behind

Påmindes idag om den nazistiske ”varulven” Åke J. Eks sista operation som riktade sig mot mig

Intervjuades idag av en dansk journalist angående min relation till framlidne Åke J. Ek som jag själv har utnämnt till Sveriges meste/värste varulv och denna term används här för att beteckna de nazister som fortsatte kampen efter 1945 och i Eks fall ända fram till sin död 2011.

Intervjun handlade fr a om att Ek och hans krets bestående av gamla krigsveteraner från Finlands olika krig, f d SS-soldater och allsköns högerextremister av det yngre slaget kontaktade en kriminell aktör i Storstockholm under senvåren 2007 och lovade denne 200 000 kr om han och hans gäng såg till att jag hamnade bakom ”lås och bom” under många års tid. 

Beställningen gick ut på att jag skulle dömas för ett antal anlagda bränder hemma hos bl a min före detta handledare och min före detta prefekt vid Stockholms universitet samt på den institution som jag hade studerat och doktorerat vid. Bränderna skulle den kriminelle aktören och dennes gäng stå för och de skulle sedan också se till att jag skulle åka dit för desamma genom att lämna spår och bevismaterial i direkt anslutning till brottsplatserna som kunde knytas till mig.

Det fanns flera orsaker till detta och bl a handlade det om att jag hade lyckats lura mig in på f d WACL:s (World Anti-Communist Leagues) högkvarter i Seoul i Sydkorea genom att offra X antal kronor och ta in på Seouls finaste hotell och därefter medelst lögner och en del teaterknep lyckats övertala den dåvarande generalsekreteraren för WACL att öppna WACL:s svenska avdelnings arkiv för mig som jag helt sonika kopierade av och därefter publicerade jag namnen på alla de svenskar som varit aktiva i WACL-sammanhang varav flera var moderata riksdagsledamöter. WACL:s svenska avdelning leddes under många år av just Ek och han förlät mig sannolikt aldrig för denna fräcka ”kupp”. Därtill hade jag på ett synnerligen fräckt sätt lurat mig in på middagar som Ek och hans krets avhöll och kartlagt Eks krets och likaså hade jag bevistat begravningar mm som Ek och hans krets närvarade vid.

Den kriminelle aktören, som på sin tid var något av en ”storspelare” i Storstockholms ”undre värld” och som jag tror möjligen kan ha dödats på senare år i någon av huvudstadsregionens närmast otaliga gängkonflikter (men det låter jag vara osagt), kontaktade dock mig i förväg och tillsammans gjorde vi upp bakom Eks rygg om att genomföra beställningen till vissa delar så att aktören skulle få sina pengar medan jag skulle slippa undan ett långt fängelsestraff.

Den kriminelle aktören var då enbart intresserad av pengarna och jag hade inte mycket att sätta emot gentemot denne annat än att gå med på dennes detaljerade instruktioner rörande hur Ek skulle luras att tro att beställningen hade realiserats medan jag visserligen skulle slippa att behöva ”sitta inne” men jag skulle ändå tvingas genomlida ett åtal och en rättegång och inte minst rejäla uthängningar i media om att vara en s k ”villain”.

Själv gick jag sedan i min tur bakom ryggen på den kriminelle aktören genom att dels gå till polisen och berätta om beställningen och om det ”upplägg” som aktören hade tvingat mig att gå med på och dels ta reda på vem den kriminelle aktören egentligen var (d v s hens riktiga identitet, bakgrund, företagsinnehav, domar o s v).

För att göra en lång historia kort så resulterade det hela i att en brand anlades på både min gamla institution vid Stockholms universitet, som Ek själv bevittnade när den anlades, liksom på min dåvarande arbetsplats Mångkulturellt centrum och att jag nödgades skriva ett argt meddelande på min hemsida/blogg riktat till min före detta handledare och före detta prefekt som kunde tolkas som ett förtäckt hot. Stockholms universitet uppfattade också till Eks glädje och fröjd att meddelandet var ”autentiskt” och universitetets dåvarande säkerhetschef hyrde t o m in vakter som patrullerade utanför min före detta handledares och före detta prefekts privatbostäder för att skydda dem och deras fruar och barn från mig.

Jag blev också tvungen att överlämna ett antal fotografier till den kriminelle aktören som Ek hade begärt från denne, som föreställde mig själv halvnaken och blodig och som skulle se ut som att jag helt enkelt hade blivit våldtagen – d v s en våldtäkt ingick också i beställningen.

Jag åtalades till slut för att ha hotat min före detta handledare och före detta prefekt vid Stockholms universitet och flera rättegångar följde därefter i både tingsrätten och hovrätten.

Under de olika rättegångsförhandlingarna berättade jag detaljerat och sanningsenligt om hela händelseförloppet och p g a att Ek och dennes krets närvarade som åhörare under förhandlingarna så kom Ek omedelbart att förstå att han hade blivit lurad av den kriminelle aktören. Innan hovrättsförhandlingen försökte Ek dessutom att stoppa mig från att närvara i hovrätten genom att hyra två s k torpeder som besökte Mångkulturellt centrum på morgonen innan rättegången för att kidnappa mig men jag hade innan dess sett till att befinna mig på annan plats.

Till slut frikändes jag från åtalet och den kriminelle aktören och jag skiljdes åt och vid det laget hade Ek sedan länge förstått att han hade blivit lurad samtidigt som att Eks 200 000 kronor hade förorsakat mig själv en massa lidande och skada då det utåt sett och i media såg ut som att jag var ”the bad guy” och ”den onde” under dessa år eftersom jag ju var den misstänkte och den åtalade även om jag till slut frikändes från anklagelserna.

Med all sannolikhet var detta Eks sista stora operation och denna typ av ”set up:s” ska han då ha varit något av en ”hejare” på att iscensätta.

Kan det verkligen stämma att den som både deltog i att kröna kungen, viga kungen, begrava kungens mor och döpa kungens tre barn var högerextremist?

När KB:s digitala tidningsartikelarkiv blir något av en drog sisådär någon gång per dygn (eller kanske två gånger t o m):
HANS.jpg
 
”Alla” vet så klart redan att både kungen och ett flertal av kungens barnbarn är döpta efter (nazi)tyska krigshjältar och släktingar samt att både kungens och drottningens föräldrar var pro-nazister, att de svenska kungadynastiernas gravkyrka uppläts åt den svenska s k nationella rörelsen med kungafamiljens goda minne ända fram tills 90-talets slut samt att den s k hovstat som omger Huset Bernadotte har ”vimlat” av nazister, högerradikaler och högerextremister sedan många decennier tillbaka.
 
Däremot vet nog inte särskilt många att den präst som både krönte kungen, vigde kungen (och drottningen), begravde kungens mor och döpte kungens tre barn inklusive kronprinsessan (senare skulle samma person även ge ut en bok tillsammans med kronprinsessan, som är den enda s k specimen/post som kronprinsessan har i egenskap av att vara författare i biblioteksdatabasen Libris) en gång i tiden var frivillig i Finska fortsättningskriget, när Finland slogs på axelmakternas sida, tillsammans med 100-tals andra svenskar varav kanske 2/3 var organiserade högerextremister samt själv både innan, under och efter kriget aktiv inom den svenska s k nationella rörelsen.
 
Det handlar om friherre Hans Åkerhielm, fältprost och överhovpredikant, som redan under kriget stod nära Huset Bernadotte, och som därför lyckades få kungens pro-nazistiska far arvprins Gustaf Adolf (som f ö prenumererade på de s k lindholmsnazisternas tidning med postadress Stockholms slott) att besöka de svenska högerextrema krigsfrivilliga vid fronten i Karelen för att stötta dem moraliskt. Den i Karelen krigsfrivillige Filip Rytterås har i sin självbiografi och inte utan stolthet återgivit ett samtal mellan honom själv och Åkerhielm där den senare ska ha sagt följande om svenskarna som stred där:
 
”Visst är det åtskilliga i kompaniet som följer Lindholms ideal. Men resten är ju inte heller patentdemokrater av den sort som accepteras där hemma. Alla är vi nationalister och tror oss göra en insats för det Sverige, som står högt över riksdagspartiernas äckligt småskurna käbbel. Är inte tankefriheten så stor i ett demokratiskt land, att en ärlig och fosterlandsälskande idealist får leva och dö på sin tro, om han vill? Och vilka är det som bryr sig om oss, som… visar, att vi inte ligger bortglömda vid Nordens östgräns? Är det de demokratiska tidningarna kanske? Skulle inte vi känna mer samhörighet med dem som visar uppskattning av vår insats?”.
 
År 1939 deltog Åkerhielm i grundandet av det som senare kom att bli Försvarsfrämjandet tillsammans med ett flertal s k ”överklassnazister” inom fr a officerskåren som till största delen var medlemmar i högerradikala Sveriges nationella förbund, och som efter kriget lät flera av A.H.:s generaler och Himmlers SS-toppar, som då befann sig i exil i Latinamerika eller i Mellanöstern, skriva i föreningens olika tidskrifter (naturligtvis översattes artiklarna från tyska till svenska). Den 30 november 1943 deltog Åkerhielm vidare på en högerextrem tillställning på dåvarande Restaurang Rosenbad (d v s dagens Rosenbad) och samma år talade han på Svenska aktiva studentförbundets möte på dåvarande Stockholms högskola (d v s dagens Stockholms universitet), som under en period organiserade 100-tals pro-nazistiska studenter i huvudstaden innan dess ledare greps och dömdes för spioneri för tyskarnas räkning.
 
År 1945 deltog Åkerhielm på en stor middag på Karlbergs slott i Stockholm där högerextrema Stay Behind kan sägas ha bildats i och med att den nazistiske finlandsfrivillige Otto Hallberg reste sig upp under den mytomspunna middagen och höll ett tal inför de församlade veteranerna som hade överlevt Andra världskriget och lyckats ta sig hem till Sverige och uppmanade dessa att ansluta sig till den ”svenska motståndsrörelsen” (d v s högerextrema Stay Behind), vilket Åkerhielm och de allra flesta andra som var där gjorde. Även efter kriget dök Åkerhielm regelbundet upp i högerextrema sammanhang: Åkerhielm höll exempelvis föredrag för högerradikala Sveriges nationella förbunds frontorganisation Lützenförbundet 1978 samtidigt som han var pastor i Kungl. Hovförsamlingen och Kungl. Hovstaternas och Huset Bernadottes överhovpredikant och egen präst.
 
Så sent som 1995 deltog Åkerhielm i Stay Behind-frontorganisationen Nordiska krigs- och FN-veteranförbundets avtäckande av ett monument på dåvarande Livregementets dragoners (d v s K1) kaserngård i Stockholm till minne av de svenska högerextrema krigsfrivilliga i Finland tillsammans med förbundets grundare och ordförande Åke J Ek, som var den som tog över ledningen för högerextrema Stay Behind efter Hallberg, samt i närvaro av flera höga svenska officerare och Försvarsutskottets dåvarande ordförande Arne Andersson (m).
 
Åkerhielm var antagligen den som fick både kungen och drottningen att engagera sig för Svensk-tyska föreningen på 1970-, 80- och 90-talen, som då fortfarande leddes och drevs av s k ”överklassnazister”, och han var vidare sannolikt den som fick både kungen och drottningen att regelbundet skicka tackkort och lyckökningar till bl a Nordiska rikspartiet, Sveriges nationella förbund och Nysvenska rörelsen i samband med att dessa organisationer skickade telegram till Stockholms slott och hovet när de avhöll sina årsmöten.
 
År 1983 fick Åkerhielm antagligen kungen och drottningen att öppna Riddarholmskyrkan för högerextremisterna. Detta berodde på att de dåvarande Stockholmsanarkisterna hade börjat motdemonstrera i Kungsträdgården den 30 november och stört kransnedläggningen vid Karl XII-statyn. Då ingrep Åkerhielm likt en räddande ängel och öppnade upp Riddarholmskyrkan medan Skansen försåg högerextremisterna med drabantuniformer och efter den pampiga ceremonin brukade deltagarna avsluta med en kvällssupé och gärna en efterföljande s k nachspiel på närbelägna Café Opera.
 
Fram till sitt eget frånfälle 2003 gravsatte Åkerhielm även 100-tals nazister och högerextremister ända från krigsåren och fram till sin egen bortgång såsom svenska finlandsfrivilliga som hade deltagit i Finlands olika krig, svenska SS-frivilliga som hade kämpat både i öst, väst och syd liksom då även kungens mor pro-nazisten prinsessan Sibylla.
 
Åkerhielm vigde f ö hovrättsråd Gösta Hagströmer, d v s Raoul Wallenbergs kusin, och Ingvor Barthen, vilka sedan blev föräldrar till finansmannen Sven Hagströmer, d v s grundaren av Raoul Wallenberg Academy, antirasist och ägare till bokförlaget Fri Tanke tillsammans med Christer Sturmark och Björn Ulvaeus, så ”herrens vägar äro outgrundliga” som det heter.

Börje Didong har gått bort – den svenska extremhögerns (inofficiella) underrättelsechef Åke J Eks ”närmaste man” och mångårig aktivist i den högerextrema svenska Stay Behind-rörelsen

Börje Didong har gått bort – den svenska extremhögerns (inofficiella) underrättelsechef Åke J Eks ”närmaste man” och mångårig aktivist i den högerextrema svenska Stay Behind-rörelsen:
 
Nu har den siste eller möjligen den näst siste (riks)svensken som deltog som frivillig i Finska fortsättningskriget 1941-44 när Finland stred på Tysklands och axelmakternas sida gått bort – nämligen Börje Didong som blev hela 98 år gammal.
 
Didong upplevde åtminstone tre krig och konflikter – under Fortsättningskriget ingick Didong i en på sin tid hemlig (riks)svensk (stridsvagns)mekanikeravdelning på 170 man och mellan 1950-53 tillhörde han den s k Svenska Koreaambulansen under Koreakriget och därefter tjänstgjorde han i FN-uniform i Gaza vid 1950-talets slut.
 
Didong var högerextremist och medlem i den svenska avdelningen av World Anti-Communist League (1988 bevistade Didong t ex WACL:s kongress i Genève i Schweiz tillsammans med Åke J Ek, Carl-Eric Svensson och Sven Wissén) samt aktivist i den högerextrema svenska Stay Behind-rörelsen och medlem i bl a Svensk-koreanska föreningen och Klara-Lidingö FBU-avdelning och han tillhörde den högerextrema underrättelse- och “agent”-grupp som ibland kallades “Åkes gubbar” då den leddes av framlidne Åke J Ek och som bl a under decennier ska ha spanat på och kartlagt ledande socialdemokrater inklusive Olof Palme.
 
Didong innehade genom åren ett flertal styrelseuppdrag i Svensk-koreanska föreningen som var världens första förening för västerlänningar som ville stötta och stödja Sydkorea under Kalla kriget och som också var den förening som den första generationen svenska adoptivföräldrar som hade adopterat barn från Sydkorea gick med i och det finns då tämligen bisarra fotografier som visar högerextremisten Didong utklädd till tomte och omgiven av koreanska adoptivbarn som klättrar och klänger på denne i samband med föreningens välbesökta julfester på 1970-talet (och än mer bisarrt blir det ju att spekulera i att åtskilliga av dessa barns adoptivföräldrar var vänsterradikala).
 
Didong var även sekreterare i Klara-Lidingö FBU som i praktiken var detsamma som den högerextrema svenska Stay Behind-rörelsen och mycket tyder på att han var något av Eks “högra hand” och “närmaste man” och jag råkade då själv ut för för Eks och Didongs hämningslösa vrede och hämnd för några år sedan i samband med en konflikt som handlade om min gamla institution vid Stockholms universitet och som bör ha varit den högerextrema svenska Stay Behind-rörelsens och “Åkes gubbars” allra sista aktion någonsin (se http://www.tobiashubinette.se/antirasistisk_forskare_2.pdf). På mina rättegångar var då både Ek och Didong närvarande tillsammans med bl a den gamle SS-veteranen Bo Wikström och Axel Molin som hade deltagit i Folke Bernadottes Vita bussarna-expedition och som också han verkar ha tillhört “Åkes gubbar” (tyvärr var det flera svenska högerextremister som deltog i Vita bussarna-expeditionen).
56281521_10156349421910847_5747875812212736000_n.jpg

Om Jan Stocklassas nya bok

”Kul” att läsa Jan Stocklassas nya bok ”Stieg Larssons arkiv. Nyckeln till Palmemordet” som bl a bjuder på ett utdrag ur en matrikel från 1989 som i praktiken är en namnlista över de nazianstuckna och inte minst våldsamma poliser som tillhörde Norrmalms polisdistrikt i Stockholm och vilka på 1980-talet gick under (ök)namnet ”Basebolligan” (och varav en idag är moderat riksdagsledamot medan andra kom att göra karriär inom militären och underrättelsetjänsten) liksom på den rätt så sensationella uppgiften att Vera Ax:son Johnson finansierade högerextremisten Alf Enerström och inte minst att få ta del av Jans intervju med Bertil Wedin som en gång i tiden var knuten till både nazistiska NRP (Wedin stod bl a nära NRP:s mångårige ledare Göran A Oredsson) och till högerradikala Demokratisk allians och som berättar att han arbetade för det svenska Stay Behind-nätverket liksom för den radikalkonservativa legendaren Arvid Fredborg (som i sin tur var finansierad av Ax:son Johnson-familjen).

45564871_10156016353300847_563483040467124224_n.jpg

Ingvar Kamprad, världens rikaste högerextremist som stod fast vid sin ungdoms högerextrema politiska ideal in i det sista, har gått bort

Kamprad skrev 1942 in sig som medlem i Svensk socialistisk samling (SSS), d v s de s k lindholmsnazisterna, och dess ungdomsförbund Nordisk ungdom (NU) när han som 17-åring var elev vid Osby samskola och där han var politiskt aktiv och värvade medlemmar och prenumeranter samt passade på att karva in ett hakkors i skolbänken och när han på sin födelsedag uppvaktades av de andra eleverna på skolan ställde han sig upp i enskild ställning, höjde högerarmen till en s k segerhälsning och utropade ”Heil Hitler!”.
27459709_10155380710765847_4502112088967738710_n.jpg
 
Kamprad hade ingått i ett lokalt nazistiskt ”tonårsgäng” redan innan han blev partimedlem 1942 och han samlade också in ekonomiska bidrag till SSS och delade ut antisemitiska, rasideologiska och nazistiska broschyrer, pamfletter och flygblad med titlar som ”Bränn smutspressen som Bonnier ger ut på bål”. Kamprad verkade som den lokale NU-ledaren i Osby och erhöll den interna och hemliga NU-bulletinen ”Rätt” mellan 1942-44 och han var även prenumerant på lindholmsnazisternas huvudorgan ”Den svenske folksocialisten” samt erhöll också den nazistiska fackföreningsrörelsens tidskrift ”Facklig front”.
 
1942 gick Kamprad även med i fascistiska Svensk opposition, d v s efterkrigstidens Nysvenska rörelsen som leddes av Per Engdahl som kom att bli dennes nära vän under många decennier och som Kamprad kan ha haft kontakt med ända in på 1980- och 90-talen. Engdahl var exempelvis en av mycket få gäster på Kamprads bröllop som ägde rum 1950 och vid samma tid när IKEA redan var ett företag att räkna med skrev Kamprad personligen till Engdahl:
 
”Dessutom vill jag att du ska veta att jag är stolt över att tillhöra den nysvenska kretsen och inte alls gör någon hemlighet av detta bland de av mina anförvanter och vänner, som jag inte har affärer med.”
 
1943 grundade Kamprad IKEA med ett lån och med en grundplåt som Engdahl ordnade fram och med hjälp av högerextrema kontakter inom näringslivet vilka aktivt hjälpte Kamprad att etablera IKEA.
27331916_10155380709545847_3474575016563690355_n.jpg
Som elev vid Göteborgs Handelsinstitut där han studerade från och med 1943 var Kamprad aktiv i den högerextrema miljön i Göteborg och han gick runt i ridstövlar samt höll ett tal på ett högerextremt möte på Konstmuseets pampiga trappa vid Götaplatsen iförd paramilitär utstyrsel och med ett ridspö i handen som han slog mot stövlarna på ”preussiskt” vis.
 
Efter kriget fortsatte Kamprad att vara medlem i Nysvenska rörelsen som han blev en viktig finansiär för i takt med att IKEA blev ett storföretag. Även om IKEA tog alltmer tid av Kamprad så finansierade han inte bara Engdahls fascistiska rörelse utan deltog antagligen även på den s k Malmörörelsens grundandemöte i Malmö 1951 då resterna av de kontinentaleuropeiska nazistiska och fascistiska rörelserna återsamlades för att återuppbygga den paneuropeiska högerextrema rörelsen och flera av de partier som bildades därefter och i anslutning till den s k Malmörörelsen utgör grunden till flera av de högerextrema och högerpopulistiska partier som verkar så framgångsrikt idag.
 
Kamprad bidrog sannolikt med betydande ekonomiska medel för att återuppbygga den efter 1945 illa tilltygade nazistiska och fascistiska rörelsen runtom i Europa och värvade även medlemmar till Nysvenska rörelsen såsom pikant nog hans gamle lärare från Osby samskola samt deltog på flera av rörelsens stämmor och möten ända inpå 1950-talet. Kamprad ska även enligt uppgift ha deltagit i att smuggla SS-män över den svensk-norska gränsen i Värmland för vilket han tog betalt för.
27072482_10155380710870847_7103468093102146906_n
 
Kamprad var även ”medlem” i Otto Hallbergs högerextrema Stay Behind-nätverk som denne upprättade efter krigsslutet och som avslöjades 1953 och som organiserade merparten av landets SS-veteraner och högerextrema finlandsfrivilliga som hade överlevt kriget och återvänt hem till Sverige. Kamprad bidrog sannolikt med ekonomiska medel till det högerextrema Stay Behind-nätverket som fortsatte att verka in i modern tid under ledning av Åke J Ek som också han var en f d medlem i det nazistiska lindholmspartiet och en f d NU-ledare likt Kamprad själv.
 
Så sent som på 1980-talet hyllade Engdahl IKEA i Nysvenska rörelsens tidskrift ”Vägen framåt” och prisade Kamprad för dennes ledarstil och korporativistiska företagsmodell och så sent som 2011 hyllade Kamprad sin f d ledare och gamle vän Per Engdahl.

Svenska frivilligkompaniets siste överlevande intervjuas i dagens DN

DN intervjuar idag på Finlands 100-årsdag en f d svensk krigsfrivillig från Finska fortsättningskriget (1942-44) när Finland de facto blev en del av axelmakterna och bl a skaffade sig en legation i Mussolinis Salò-republik (Repubblica Sociale Italiana) samt erkände Japanska imperiets bosättarstat Manchukuo.
 
 
Den som intervjuas är Jan Kjellberg eller Jan-Erik ”Högis” Högberg som var en av de 400 svenskar som stred i Svenska frivilligkompaniet (SFK) vid Svirfronten i Karelen och varav en majoritet var högerextremister tillhörande bl a Sveriges nationella förbund, Svensk socialistisk samling, Svenska socialistiska partiet och Svensk opposition. SFK:s samtliga (kompani)chefer Rickard Nilsson, Stig Mauritz Möllersvärd och Axel Hård af Segerstad var t ex mer eller mindre åt det högerradikala hållet. Vår nuvarande kungs far den pro-nazityske arvprinsen Gustaf Adolf avlade f ö ett celebert besök hos de svenska krigsfrivilliga högerextremisterna i Finland och den pro-nazityske Hans Åkerhielm var de svenska krigsfrivilligas fältpastor, d v s den person som sedermera som överhovpredikant kom att viga kungen och drottningen och döpa kungabarnen samt begrava 100-tals svenska finlandsfrivilliga och SS-frivilliga innan han själv gick bort för några år sedan.
 
Kjellberg är den siste av de krigsfrivilliga svenskarna i SFK som fortfarande är i livet och som stred mot Sovjet-Ryssland under Andra världskriget (två svenska f d SS-soldater är dessutom fortfarande vid liv vilka också stred mot Sovjet-Ryssland i SS-divisionerna Wiking och Nordland 1942-43).
 
Kjellberg var dock aldrig organiserad nazist men efter kriget gick Kjellberg möjligen med i Klara-Lidingö FBU-förening som leddes av nazisten Åke J Ek (också han f d krigsfrivillig i SFK) och som samlade kring 200 svenska f d finlandsfrivilliga och SS-frivilliga krigsveteraner som hade överlevt Östfronten och återvänt hem till Sverige efter kriget liksom ett flertal baltiska f d SS-frivilliga och f d kontinentaleuropeiska högerextremister som hade ankommit till Sverige som flyktingar vid krigsslutet och vilka tillsammans kom att utgöra stommen av den högerextrema Stay Behind-rörelsen mellan 1950-talet och 1990-talet tillsammans med medlemmarna i Nordiska krigs- och FN-veteranförbundet som Ek också ledde och som organiserade de högerextrema svenska FN-soldaterna och övriga krigsfrivilliga högerradikala svenskar som hade deltagit i olika krig och konflikter under Kalla kriget.
 
Utöver Ek hittades bl a följande medlemmar i Klara-Lidingö FBU-förening som då i praktiken utgjorde det högerextrema Stay Behind-nätverket som var aktivt ända fram till Eks död 2011 (och som jag själv f ö råkade ut för och drabbades av):
John Horseholm
Lennart Hurtig
Axel Hård af Segerstad
Steen Händig
Lennart Hörnfeldt
Sami Kawas
Rolf Kléen
Claes Livijn
Mita Marinkovic
Horst Montgomery
Anders Netterberg
Bror Niper
Ricardo Rocha
Filip Rytterås
Tönis Saareste
Karl-Johan Sandels
Arne Sannergren
Mascoll Silfverstolpe
Carl-Erik Svensson
Bengt Thåström
Harald Tibblin
Lennart Törnqvist
Erik Wallin
Kurt Weingarten
Yilmaz Yildhizan
Walter Öhrn
Werner Öhrn

Material om högerextrema svenska Stay Behind-nätverket som även Ingvar Kamprad var med i samma år som första IKEA-katalogen publicerades

Fem kilo dokument och material om det högerextrema svenska Stay Behind-nätverket som jag har haft utlånat i flera år och nästan glömt bort att jag ”ägde” (och kanske fr a att jag en gång i tiden letade upp och samlade in) friskar sannerligen upp minnet:
21106009_10155002582595847_4284249521956151805_n.jpg
 
Här finns ”hemliga” listor med 100-tals namn på prominenta svenska högerextremister, ”överklassnazister” (direktörer, docenter, ingenjörer, jurister, officerare, grevar o s v) och krigsveteraner från bl a Finlands alla krig mellan 1918-44 och Spanien (i Francos rebellarmé) och naturligtvis ett stort antal SS-frivilliga liksom allas vår Ingvar Kamprad som var ”medlem” i svenska Stay Behind-nätverket samma år som den allra första IKEA-katalogen publicerades 1951 och resten är historia som det heter även om det skulle ta ytterligare flera år innan Kamprad helt lämnade den svenska extremhögern (om han nu någonsin har gjort det).
21192456_10155002587145847_1704084285921453063_n.jpg
 
Inte minst så innehåller samlingen en massa dokument som rör det högerextrema svenska Stay Behind-nätverkets siste ”ledare” spionen, ”varulven”, agenten, ”terroristen” och sannolikt även mördaren Åke J Ek som även kallade sig Leo eller Leon i ”hemliga” paramilitära underrättelseverksamhetssammanhang.
21106691_10155002582610847_5071510041962620593_n.jpg
21151762_10155002583270847_404889874695697275_n.jpg21231661_10155002583520847_1206248805306338920_n.jpg

Vårt nuvarande kungapar vigdes av en nazist som även var medlem i det högerextrema Stay Behind-nätverket

Vårt nuvarande kungapar Carl Gustaf och Silvia, båda som bekant barn till väldokumenterade nazister och högerextremister, vigdes 1976 av och lovade varandra evig trohet i nöd och lust inför både en antifascist och en nazist (och vilket är en skillnad gentemot kungens båda föräldrar som ju enbart vigdes av en nazist, och dessutom var själva bröllopet i sig en ren nazisttillställning), nämligen Silvias farbror den berömde teologen Ernst Sommerlath, som var medlem i den s k Bekenntniskyrkan som försvarade de tyska kyrkornas frihet gentemot regimens försök att nazifiera desamma, samt friherren teol lic Hans Åkerhielm, som även har döpt kungabarnen samt givit ut en bok tillsammans med kronprinsessan Victoria, och som sedan krigsåren och ända fram till sin bortgång 2003 hann gravsätta hundratals (om inte tusentals) svenska Finlands- och SS-frivilliga, nazister, fascister och högerextremister inklusive vår konungs mor pro-nazisten och prinsessan av Sachsen-Coburg-Gotha Sibylla, och inte minst och företrädesvis de som kom från s k ”bra familjer” och tillhörde samhällseliten på ett eller annat sätt. Åkerhielm vigde f ö även hovrättsråd Gösta Hagströmer, kusin till Raoul Wallenberg, och Ingvor Barthen (vilka båda i sin tur är föräldrar till finansmannen Sven Hagströmer, grundare av Raoul Wallenberg Academy, engagerad antirasist och ägare till bokförlaget Fri Tanke tillsammans med Christer Sturmark och Björn Ulvaeus).

Åkerhielm var under kriget de helt och hållet nazistdominerade Svenska frivilligbataljonens (som f ö fick celebert besök på Hangö av vår konungs far pro-nazisten, hertigen av Västerbotten och arvfursten Gustaf Adolf) och Svenska frivilligkompaniets fältpastor i Finland samt knuten till lindholmsnazisterna och högst sannolikt medlem i Otto Hallbergs och senare Åke J Eks högerextrema Stay Behind-nätverk under Kalla kriget. Den vid Svirfronten krigsfrivillige Filip Rytterås, efter kriget lärare och även han medlem i Stay Behind-nätverket, har i sin självbiografi inte utan stolthet återgivit ett samtal mellan honom själv och Åkerhielm där den senare ska ha sagt följande om kompaniet:

”Visst är det åtskilliga i kompaniet som följer Lindholms ideal. Men resten är ju inte heller patentdemokrater av den sort som accepteras där hemma. Alla är vi nationalister och tror oss göra en insats för det Sverige, som står högt över riksdagspartiernas äckligt småskurna käbbel. Är inte tankefriheten så stor i ett demokratiskt land, att en ärlig och fosterlandsälskande idealist får leva och dö på sin tro, om han vill? Och vilka är det som bryr sig om oss, som… visar, att vi inte ligger bortglömda vid Nordens östgräns? Är det de demokratiska tidningarna kanske? Skulle inte vi känna mer samhörighet med dem som visar uppskattning av vår insats?”.

Även efter kriget dök Åkerhielm regelbundet upp i högerextrema sammanhang: Åkerhielm höll exempelvis föredrag för fascistiska Sveriges nationella förbunds frontorganisation Lützenförbundet 1978 samtidigt som han var pastor i Kungl. Hovförsamlingen och Kungl. Hovstaternas och huset Bernadottes överhovpredikant och även upplät Riddarholmskyrkan, d v s de svenska monarkernas historiska gravkyrka, åt ”överklassnazistiska” Narvaförbundets möten varje år den 30 november, något som pågick från 1983 och ända fram tills slutet av 1990-talet.

Orsaken stod att hitta i att Stockholmsanarkisterna hade börjat motdemonstrera i Kungsträdgården den 30 november och stört och ”trakasserat” Narvaförbundets kransnedläggning: Då ”ingrep” hovet och kungahuset helt sonika likt en räddande ängel och erbjöd och öppnade upp Riddarholmskyrkan åt förbundet medan Skansen försåg dess medlemmar med drabantuniformer (och efter ceremonin brukade medlemmarna avsluta med en kvällssupé på Café Opera).

Så sent som 1995 deltog Åkerhielm i Stay Behind-frontorganisationen Nordiska krigs- och FN-veteranförbundets avtäckande av ett monument på dåvarande Livregementets dragoners (d v s K1) kaserngård i Stockholm till minne av de svenska (nazistiska) krigsfrivilliga i Finland tillsammans med förbundets grundare och ordförande Åke J Ek samt i närvaro av flera höga svenska officerare och Försvarsutskottets dåvarande ordförande moderaten Arne Andersson.

Även Anderssons efterträdare som ordförande i Försvarsutskottet, moderaten och ambassadören Henrik Landerholm, f d rektor och chef för Försvarshögskolan och generaldirektör för Folke Bernadotteakademin samt bror till f d försvarsministern Karin Enström, har dessutom deltagit i liknande högerextrema ceremonier tillsammans med Ek och det högerextrema svenska Stay Behind-nätverket (Landerholms och Enströms båda farföräldrar var f ö aktiva i Botkyrkas, Tullinges och Grödinges livaktiga lokalavdelning av Sveriges nationella förbund under krigsåren).

F ö var Åkerhielm under hela sin levnad en ”krutgubbe” och charmör utan dess like (m a o likt den monark han vigde och tjänade under under så många decennier), d v s en s k Don Juan- och Casanovatyp, och ”kvinnotjusare” och ”karlakarl” som efterlämnade ett 10-tal barn efter åtskilliga äktenskap och relationer med olika kvinnor, och vilka i slutet av hans liv mycket väl hade kunnat vara hans barnbarn.

Mot bakgrund av allt detta är det inte utan viss ironi som en kan konstatera att dagens pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen, d v s den som vigde både prinsessan Madeleine och Christopher O’Neill samt prins Carl Philip och Sofia Hellqvist, är adopterad från Sri Lanka.

Licio Gelli avliden: Högerextrema Stay Behind-nätverkets siste ledare

Den mytomspunne italienske högerextremisten och finansmannen Licio Gelli har avlidit, ledare för den förbjudna frimurarlogen Propaganda Due (P2) och det som var kvar att det italienska Stay Behind-nätverket samt skyldig till ett flertal ouppklarade mord och en hel härva av korruptionsskandaler: Gelli är den siste av Västeuropas Stay Behind-ledare från Kalla krigets dagar som nu går bort och hans bortgång avslutar ett både bisarrt och blodigt kapitel i den europeiska extremhögerns historia.

Det av USA uppbyggda västeuropeiska Stay Behind-nätverket kom i flera länder att ”kapas” och domineras av extremhögern, och särskilt under Kalla krigets sista två decennier som en reaktion på 68-vänsterns framväxt.

Det svenska högerextrema Stay Behind-nätverket skapades och leddes från början av något av den svenska extremhögerns ”svar på James Bond” underbarnet och geniet Otto Hallberg och togs därefter över av en av dennes påläggskalvar Åke J Ek som ända fram till sin död 2011 likt en svensk Licio Gelli kom att stå bakom ett flertal kända och okända operationer i Sverige, varav flera mycket väl kan ha resulterat i dödsfall och mord.

I nätverket ingick både många Finlands- och SS-frivilliga krigsveteraner liksom yngre förmågor som särskilt kom att rekryteras inom den s k anti-68-rörelsen på 1960- och 70-talen. Det svenska högerextrema Stay Behind-nätverkets historia är ännu oskriven och mycket är därför höljt i dunkel – inte minst dess eventuella kopplingar till svenska staten och särskilt till polisen och militären men också till delar av näringslivet och borgerligheten.

Eks Stay Behind-nätverk kom bl a att ligga bakom den s k bordellhärvan på 1970-talet liksom enligt vad vissa tror även Palmemordet, d v s det s k högerextrema spåret, polisspåret eller Sydafrikaspåret, vilka alla pekar mot just Ek då denne inte bara var det högerextrema Stay Behind-nätverkets ledare utan också lektor vid Polishögskolan (och f ö vän med dess dåvarande rektor Göran ”Kapten Klänning” Lindberg) samt ordförande för Sverige-Sydafrikasällskapet som samlade företrädare för den del av det svenska näringslivet och den svenska borgerligheten som stöttade den sydafrikanska apartheidregimen.

Det svenska Stay Behind-nätverkets sista kända operation råkade jag själv ut för: Den resulterade i flera bränder och attentat mot min dåvarande arbetsplats Mångkulturellt centrum och min f d arbetsplats Stockholms universitet liksom i åtskilliga rättegångar samt i en härva av hot, förföljelser och trakasserier och även efterföljande medieuthängningar. Ett PM författades om mig av nätverket som sammantaget består 323 A4-sidor, och den antirasistiska och antifascistiska stjärn- och kändisadvokaten Percy Bratt som f ö senast idag i DN försvarar asylrätten tillsammans med Agneta Pleijel engagerades för att få mig dömd till rättspsykiatrisk vård. Själv hade jag bistånd av en advokat som s a s hade varit på den andra sidan på 1970-talet, d v s han hade varit aktiv inom vänster- och maoiströrelsen.

Under de sammanlagt fem rättegångar som jag hamnade i hade jag samtidigt förmånen att få möta några av de sista ”kärnmedlemmarna” i det svenska högerextrema Stay Behind-nätverket – en gammal kroatisk Ustasja-man som sedermera blev advokat i Sverige och som var dekorerad med brittiska SAS medalj för att ha genomfört ”agentoperationer” i Jugoslavien under Kalla kriget, flera då ännu levande SS- och Finlandsveteraner liksom gamla ärrade högeraktivister från anti-68-rörelsens tid varav flera har haft anställningar inom polisen och militären.

Med Licio Gellis bortgång träder därmed det västeuropeiska Stay Behind-nätverket nu för evigt in i historien.