Kategori: språk

Om mitt fjärde besök i Irland

Besöker just nu Irland för fjärde gången och specifikt Sé chontae eller Ulster för tredje gången för en adoptionsforskningskonferens vid Queen’s University i Belfast för i denna del av Irland, som fortfarande tillhör det som är kvar av Brittiska imperiet och som inte minst var och är sagda imperiums både första och sista bosättarkoloni, är allt hyperpolitiserat inklusive valet av ortnamn och språk.

Iriska eller irländsk gaeliska var mitt första universitetsämne och ett språk som jag började studera på egen hand redan som tonåring och på den tiden var jag också medlem i en svensk förening som stöttade Sinn Féins och dess väpnade gren IRA:s eller Óglaigh na hÉireanns kamp för ett enat Irland och skrev i dess tidskrift. Dagen efter att jag hade slutat gymnasiet reste jag sedan till Irland, liksom till Skottland och Wales, och cyklade runt 400 mil på 30 dygn genom de delar av Irland (och Skottland och Wales) där de keltiska språken fortfarande talas (och där engelsmännen inte står särskilt högt i kurs) och därefter tog jag en kandidatexamen i iriska vid Uppsala universitet samt studerade även skotsk gaeliska. 

Mitt första besök i just Nordirland ägde rum under det nordirländska inbördeskriget när The Troubles eller Na Trioblóidí pågick för fullt och jag minns att jag blev jag stoppad redan vid gränsen mellan Poblacht na hÉireann (d v s den irländska republiken eller södra Irland) och Nordirland av rejält paranoida brittiska soldater som undrade varför jag ens ville korsa gränsen (och dessutom på cykel) och som även tvingade mig att ta ut en film ur kameran och kasta den då jag hade fotat själva gränsposteringen. 

Jag återvände sedan till Nordirland några år senare i samband med att fredsavtalet Good Friday Agreement höll på att förhandlas fram och bodde då bl a på Europas mest bombade hotell i Belfast som symboliskt nog heter Hotel Europa och vid båda dessa besök präglades landet och dess städer av utbombade och utbrända hus, patrullerande brittiska soldater, polisstationer och militära anläggningar som såg ut som rena fästningar och ständiga tidsödande säkerhetskontroller.

Nu vid mitt tredje besök i Nordirland är de brittiska soldaterna inte längre en del av Belfasts stadsbild men de murar som delar och skiljer de katolska och protestantiska stadsdelarna från varandra är ännu kvar och de så världsberömda nordirländska muralmålningarna som räknas i tusental bara i Belfast talar fortfarande sitt tydliga språk och titt som tätt äger kravaller, våldsbrott, mord och bombattentat rum som går att koppla till efterdyningarna av inbördeskriget. 

Politiskt och även demografiskt sett är dock situationen radikalt annorlunda från förr: Idag är IRA:s gamla parti Sinn Féin det enskilt största partiet både i norra och södra Irland och katolikerna är numera i majoritet även i norr befolkningsmässigt sett. 

I dagarna hölls också lokalval i Nordirland som fortfarande saknar en fungerande regering p g a att lojalistiska DUP vägrar att samtala med Sinn Féin och denna del av Storbritannien blev i samband med valet tyvärr ännu mer polariserad då Sinn Féin gick framåt stort och även DUP ökade med några mandat medan det moderata unionistiska UUP liksom det moderata nationalistiska SDLP gick bakåt rejält.

Just idag (åter)besökte jag det katolska och republikanska Västra Belfast som var något av Europas ”killing fields” under den senare efterkrigstiden och fram till dess att krigen i f d Jugoslavien bröt ut.

Det är troligt att av alla krig som har utspelat sig sedan 1945 är det nordirländska inbördeskriget antagligen det som har förekommit allra mest i den engelskspråkiga litteraturen, (populär)musiken och filmen och antagligen också i teaterns och tv-dramaseriernas värld förutom Vietnamkriget.

Även om också Koreakriget liksom krigen i f d Jugoslavien också har avsatt rejäla spår i ett flertal romaner, dikter, pjäser, sånger, filmer och tv-serier så står The Troubles antagligen ändå ut med åtminstone ett 70-tal spelfilmer (och bl a ”Harry’s Game”, ”Patriot Games”, ”A Prayer for the Dying”, ”The Crying Game” och ”The Devil’s Own”) liksom ett 50-tal (pop- och rock)sånger (t ex Cranberries ”Zombie”, The Pogues ”Street of Sorrow/Birmingham Six, Simple Minds ”Belfast Child”, U2:s ”Sunday Bloody Sunday”, Paul och Linda McCartneys ”Give Ireland Back to the Irish” och Boney M:s ”Belfast”) och ett svårräkneligt antal romaner.

I egenskap av att ursprungligen vara språkvetare är det f ö fascinerande att kunna konstatera att en i huvudsak arbetarklassbaserad republikansk rörelse har lyckats återuppliva det iriska språket i de katolska delarna av Belfast trots att iriskan dog ut som ett vardagsspråk i Nordirland under efterkrigstiden och den sista nordirländska irisktalande personen anses ha gått bort 1985. 

Den republikanska rörelsen med Sinn Féin och dess väpnade gren IRA i spetsen började dock återuppliva användningen av det iriska språket på allvar just på 1980-talet. Redan på 90-talet gavs världens enda iriskspråkiga dagstidning ut i Belfast, vars katolska arbetarklassområde i Västra Belfast idag självdeklarerar som ett Gaeltacht (d v s ett irisktalande område i stil med de som existerar i södra Irland) och som jag själv prenumererade på som den enda svensken att göra det på den tiden (det har naturligtvis alltid funnits irländska invandrare i Sverige men det absoluta flertalet av dem har varit och är engelsktalande). 

Idag anses det finnas tusentals (primärt katoliker) i Nordirland som behärskar språket som i just Västra Belfast åtnjuter en i det närmaste liknande status som i södra Irland där iriskan är republikens officiella språk. Normalt brukar revitaliseringen av ett språk som har dött ut associeras med en högutbildad medelklass men exemplet med iriskan i Nordirland och i Belfast är då ett undantag från den regeln.

Jag har slutligen idag även kunnat konstatera att Irlands store arbetarledare James Connolly, som i det närmaste var syndikalist och som jag själv skrev min kandidatuppsats i iriska om, numera har förärats ett eget museum i Västra Belfast och minnet av Connolly som deltog i 1916 års Påskuppror i Dublin och därefter avrättades av Brittiska imperiet verkar vara mer levande än någonsin i dagens Belfast.

Om uttrycket folkutbytet

Horace Engdahl kommenterar uttrycket ”folkutbyte” i dagens SvD med anledning av att uttrycket har nått mainstreamdebatten under de senaste veckorna p g a att SD:arna har gjort allt vad de har kunnat för att få upp denna fråga på den politiska dagordningen sedan SCB släppte de senaste siffrorna rörande befolkningssammansättningen (sådan den såg ut den 31 december 2022), vilka jag själv sedan sammanställde och lade ut på min blogg och som SD-topparna (och även SD som parti) därefter spred (d v s mina statistiksammanställningar) på ett rejält alarmistiskt sätt.

Det är mycket troligt att Engdahl har rätt i att uttrycket rent språkligt härrör från en tafflig översättning av franskans ”remplacement” som i sin tur härrör från titeln på den bok som gjorde uttrycket känt för den breda allmänheten (och till en början i den fransktalande världen) – Renaud Camus ”Le grand remplacement” från 2011. 

Termen användes f ö tidigare i svenska språket för att t ex uttrycka hur människor in- och utvandrade från två olika länder.

Det är omöjligt att säga om det var Kent Ekeroth som stod för denna taffliga översättning men enligt de svenskspråkiga medie- och presstextdatabaserna så förekommer uttrycket för första gången på svenska i den betydelse som både Camus och SD lägger i det just i anslutning till att Ekeroth använde det på Twitter i oktober 2013. Sedan uttrycket debuterade i offentligheten inom den svenskspråkiga gemenskapen på hösten 2013 har förekomsten av termen i svenskspråkiga medier därefter ökat rejält enligt Mediearkivet och det är troligt att innevarande år lär bli ”peak-året” för den kvantitativa förekomsten av uttrycket tack vare SD:s alltmer hysteriska retorik:

2013: 2
2014: 10
2015: 12
2016: 11
2017: 14
2018: 47
2019: 105
2020: 35 
2021: 188
2022: 232
2023: 134 (sedan den 1 januari och fram tills Endahls egen text i SvD från idag)

https://www.svd.se/a/Lle0WV/lardomar-fran-veckan-engdahl-om-folkutbyte-rokning-och-ursakter

”Det har uppstått en sällsam debatt om någonting som kallas ”folkutbyte”. Man undrar om det betyder att man får utbyte (ersättning, nytta) av att vara med folk. Men icke! Det handlar om att en nation på kort tid skulle förändras genom att människor av främmande ursprung väller in i landet och tränger undan den ursprungliga befolkningen. 

Det naturliga svenska ordet för en sådan process vore ”folkbyte”. Utbyte betyder oftast något annat och fungerar dåligt som andra led i en sammansättning. Jag menar, det heter inte partnerutbyte när vi gifter om oss eller strumputbyte när vi (förhoppningsvis tillräckligt ofta) byter strumpor. 

Alltsammans verkar ha sitt ursprung i en misslyckad översättning av en fransk boktitel, där ordet remplacement förekommer, som kan betyda ersättning i bemärkelsen vikariat, något som möjligen leder tanken till ”avbytare” Men även när man skickar in en sådan i en fotbollsmatch, heter det (helt korrekt) att laget gör ett byte, inte ett utbyte. 

Så varifrån kommer den språkliga förvirringen? Den går väl hand i hand med den mentala oreda som utmärker resonemanget. Typiskt nog har ordet smittat av sig på dem som sätter frågetecken vid idén om folkbyte, vilket visar hur otacksamt det är att polemisera mot knas. Det ger helt enkelt inget utbyte.”

Intervjuad i DN om den svenska färgblinda antirasismen och om det trängande behovet av att utveckla ett språk om ras på svenska för att kunna diskutera dagens mångrasliga, rasojämlika och rassegregerade Sverige

Intervjuad av Rakel Clinton Lucas i dagens DN med anledning av min nya bok ”Den svenska färgblindheten”. I stort sett alla svensktalande reagerar med aversion, för att inte säga aggression, så fort de ser ordet ras i skrift eller hör ordet uttalas och orsaken till att Sverige och svenskarna har kommit att utvecklas till världens mest färgblint antirasistiska land och folk som har tabubelagt allt tal om ras och t o m valt att avskaffa själva ordet ras genom ett riksdags- och regeringsbeslut har jag då försökt att förstå i boken.


Samtidigt är Sverige idag ett av västvärldens mest mångrasliga länder – närmare 23% av totalbefolkningen utgörs numera av s k synliga minoritetsinvånare som utseendemässigt inte kan passera som vita och bland invånarna under 50 år och i de tre storstadsregionerna och mellanstora städerna handlar det om 30-35%. Därtill är Sverige västvärldens kanske mest rassegregerade land men så länge vi svensktalande saknar ett språk att tala om ras på så kan vi vare sig sätta ord på, sätta siffror på eller diskutera dagens mångrasliga, rasojämlika och rassegregerade Sverige.

I åtminstone 15 års tid har jag bedrivit ett ”enmanskrig” mot den svenska färgblinda antirasismen och både inom och utanför akademin och försökt att lägga grunden för framväxten av ett specifikt svenskt kritiskt ras- och vithetsforskningsfält samt försökt att utveckla en vokabulär kring ras på svenska och bl a har jag lanserat termer som majoritets- och minoritetssvenskar, blandade, vita och icke-vita o s v.

”Är svenskan i sig ett hinder för en diskussion om segregation? I engelskan har man etablerade begrepp som race och people of colour. Men vad ska man säga på svenska?

År 2020 skakades världen av brutala bilder från USA när amerikanen George Floyd kvävdes till döds vid ett polisingripande. ”I can’t breathe”, ”jag kan inte andas”, blev slagord som ekade runt om i USA, och ledde till att Black lives matter-rörelsen fick nytt liv. Protesterna spred sig från land till land och nådde även Sverige. 

I samband med att demonstranter tog sig ut på gator och torg för att protestera mot polisvåldet i USA vändes blicken också mot vårt eget land. Men när diskussionen fördes i en svensk kontext förlorade den skärpa. 

Till skillnad från i engelskan finns det i svenskan inte vedertagna begrepp som people of colour, colorism eller race. 

Även om språket ofta utvecklas organiskt, där ord uppstår för att beskriva nya samhällsfenomen, tycks språkutvecklingen ibland haka upp sig. När det gäller att beskriva individer och grupper tar osäkerheten över och orden låter vänta på sig. Så med vilka begrepp kan vi föra diskussioner om rasism och segregation?

Tobias Hübinette är lärare och forskare vid Karlstads universitet. Enligt honom finns det en brist i diskussionen i Sverige, som i grunden beror på just avsaknaden av allmänna begrepp och uttryck som rör ras. 

– Problemet är att det i dag finns ett tomrum kring dessa frågor. Framför allt på grund av att vi inte har ett språk som tillåter oss att prata om ras.

Han är författare till böcker som ”Vit melankoli” (2020) (tillsammans med Catrin Lundström), ”Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt” (2021) samt den nyutkomna ”Den svenska färgblindheten” (2023). I sina böcker ställer han sig kritisk till den svenska antirasismen. Och menar att färgblindheten i det svenska samhället och i svenska språket har blivit ett hinder för jämlikhetsarbetet. 

– Alla sitter vi ju på första parkett och ser i realtid hur Sverige är på god väg att bli det mest rassegregerade landet i västvärlden. Men vi kan samtidigt inte prata om det eftersom vi inte har ett språk att tala om ras på, säger Hübinette.

Finns det inga konkreta begrepp så finns det ingen diskussion, fortsätter han. Därför försöker han lansera egna termer som han använder för att diskutera rasism. Bland dessa nämner han ord som icke-vit (taget från engelskans non-white), blandad (som betyder mixed-race) samt det kontroversiella begreppet ras.

Är inte rasbegreppet väldigt problematiskt i dag? 

– När jag använder ordet ras i relation till dagens Sverige, och när forskare i andra länder använder denna term, så syftar ordet enbart på utseendemässiga aspekter, det vill säga på hur vi råkar se ut till det yttre, rent kroppsligen, säger Tobias Hübinette. 

Han förklarar att ordet ras under 1900-talet uppfattades i en kombinerad biologisk och psykologisk mening, där man trodde att de olika föreställda rasgrupperna kännetecknades av skilda mentala karaktärsdrag.

Numera har begreppet fått en annan betydelse, påpekar han. Konkret handlar det om historiskt skapade kulturella och sociala föreställningar som kopplar vissa utseenden till vissa delar av världen.  

Men för många i Sverige har begreppet dåliga konnotationer och det blir därför svårt att ta till sig.


– På svenska använder man inte begreppet ras utan man talar om etnicitet. Det är inte riktigt samma sak men ofta används det så. Och man klarar kanske av att föra en diskussion med hjälp av begreppet etnicitet i dess plats, säger Sofia Tingsell på Språkrådet.

Språkrådet är den myndighet i Sverige som ansvarar för språkvården i Sverige. Enligt myndigheten handlar försiktigheten om att inte röra upp historiska trauman. Främst för att tankarna förs till det rasbiologiska institutet i Uppsala. En skamfläck i den sociala ingenjörskonstens Sverige, menar Tingsell.

1996 gjordes det första försöket att utrangera rasbegreppet ur svenskan. I en motion till riksdagen skrev miljöpartisten Elisa Abascal Reyes att ”det inte finns någon vetenskaplig grund för att dela in människor i skilda raser” och menade att ordet därför skulle slopas. 

Senare bestämde sig regeringen för att ta bort begreppet ur den svenska lagstiftningen. I den nu gällande diskrimineringslagen och i Regeringsformen har ras ersatts med etniskt ursprung. Och i Svenska Akademiens ordbok definieras ras numera som ”en grupp som representerar ärftlig särtyp inom en art”, med tillägget att ordet ”bör användas med försiktighet som beteckning på mänskliga grupper”.

Men enligt Tobias Hübinette går begreppet etnicitet inte alls att använda som synonym till ras. Etnicitet är något annat, och handlar om kultur, språk, religion, värderingar och familjerelationer, menar han. För att förtydliga tar upp han upp exemplet utlandsadopterade i Sverige. 

– Rent utseendemässigt skiljer sig utlandsadopterade från vita svenskar, det vill säga på en kroppslig och raslig nivå. Men på i stort sett alla andra sätt är de precis som majoritetssvenskarna. Alltså på en etnisk-kulturell nivå.

Just diskrepansen mellan begreppen etnicitet och ras är Hübinette inte ensam om att påpeka. Både FN:s kommitté för medborgliga rättigheter och Europarådets kommission mot rasism och intolerans har fört fram skarp kritik mot Sverige för att ha fasat ut rasbegreppet och ersatt det med etnicitet.

Samtidigt påpekar Språkrådet att svenskans ord ras är svårt att jämföra med exempelvis engelskans race. 

– Till skillnad från i engelskan används ras huvudsakligen om djur. På engelska har man begreppet breed att tillgå om man pratar om djuravel och det gör att det dras upp lite andra gränser i betydelsefältet än på svenska, säger Sofia Tingsell. 

Vad finns det för andra ord som kan användas?

– Jag skulle tro att genetiskt ursprung är ett ganska accepterat sätt att tala om ras på svenska. Annars är ordet påbrå ett möjligt begrepp att använda.  

Hon påpekar att Språkrådet inte lanserar termer utan arbetar med att ge rekommendationer och att följa språkutvecklingen. 

Hur tänker ni kring den förvirring som finns kring begreppen i dag? 

– Från vår sida kan vi inte göra så mycket. Vi kan inte komma in och säga ”nu måste vi prata om det här och för att prata om det rekommenderar vi begreppen ras och svart”, säger hon och tillägger: 

– Många människor tycker kanske att det känns jobbigt att kallas svart exempelvis. Så det hade blivit ett slags språkligt övergrepp.”

(…)

Seher Yilmaz har tidigare skrivit om svenskans ordfattigdom. Hon blev av egna erfarenheter tidigt medveten om språkets betydelse.

– När vi inte har vedertagna termer blir det väldigt otydligt vad vi pratar om. Det blir svårt att rama in problemet och veta vad vi vill, säger hon. 

I grunden är hon statsvetare och kommunikatör. 2021 gjorde hon sin författardebut med boken ”Vad jag pratar om när jag pratar om rasism”, i vilken hon diskuterar olika begrepp som är fruktbara i samtalet. 

Vilka begrepp skulle du använda för att föra en diskussion om rasism och jämlikhet?

– Vit och icke-vit är exempel på begrepp som går att använda. Jag beskriver oftast mig själv som icke-vit. Även om det inte är optimalt att beskrivas som en icke-norm.


I vissa fall säger hon även att hon är brun, för att klargöra de skillnader som finns inom den grupp som ses som icke-vita.

Med rasbegreppet blir det mer komplicerat. Hon menar att det blir svårt att diskutera rasism utan begreppet ras. Men att rasbegreppet handlar om en social konstruktion och att det snarare kan användas som ett analytiskt verktyg – än ett vardagsbegrepp att ”slänga med runt fikabordet”. Hon jämför begreppet med termen genus.

– Om genus handlar om att göra kön, blir ras att göra hudfärg. Det är något vi bestämmer tillsammans, vilka konnotationer som väcks och stereotyper vi gör. Det är inget beständigt.

Först och främst, menar Seher Yilmaz, måste vi börja prata om hudfärg. Att hudfärg spelar roll i Sverige i dag. 

– Visionen är så klart att vi ska ha ett färgblint samhälle. På samma sätt som det inte ska spela någon roll vilket kön man har. Men på väg till färgblindheten måste vi bli färgmedvetna och där kan vi börja med språket, säger hon.”

Sverige kan numera vara västvärldens mest mångspråkiga land bredvid USA

Idag talar närmare 30% av samtliga barn och ungdomar i åldrarna 7-16 år ett annat språk än svenska som förstaspråk och i hemmet enligt deras vårdnadshavare och denna procentsiffra är sannolikt än högre än så bland alla barn i åldrarna 0-6 år och i de tre storstadsregionerna handlar det om 45,3%.

I ett västvärldssammanhang sägs det ibland att USA är det mest mångspråkiga landet men Sverige kan nog mycket väl ha gått om USA vid det här laget vad gäller invandrarspråk.


Idag talar 21,5% av samtliga invånare i USA som är 5 år eller äldre ett annat språk än engelska och bland barn och ungdomar handlar det om runt 25% och denna sistnämnda siffra är därmed lägre än den som numera gäller i Sverige. Likaså är också Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Kanada och Australien utpräglat mångspråkiga länder men de når antagligen inte upp till vare sig de amerikanska eller de svenska procentsiffrorna.


Den svenska mångspråkigheten är unik på följande sätt:


Det handlar om ett mycket stort antal olika språk vilket det inte alltid gör i de andra mångspråkiga västländerna (i USA handlar det fr a om spanska, i Frankrike om arabiska, i Storbritannien om gujarati o s v), det handlar om i huvudsak utomeuropeiska språk (såsom arabiska, somaliska, kurdiska, persiska, dari, tigrinja o s v) vilket det inte alltid gör i de andra utpräglat mångspråkiga västländerna och det handlar slutligen om att Sverige har blivit extremt mångspråkigt på mycket kort tid och nästan inom en enda generation vilket inte alltid är fallet i de andra mångspråkiga västländerna som oftast har varit mångspråkiga under lång tid.

Slutligen handlar det också i huvudsak om språk som sällan eller aldrig är relaterade till svenska språket och som inte har någon omedelbar historisk koppling till Sverige medan det i länder som Storbritannien, Frankrike och Nederländerna i hög grad handlar om språk som talas i dessa länders gamla kolonier.

andel elever som är berättigade till modersmålsundervisning under verksamhetsåret 2022 (OBS: endast ett urval kommuner där procentsiffran överstiger 35%):

Haparanda 64,9%
Botkyrka 62,4%
Malmö 59,7%
Sundbyberg 54,2%
Upplands-Bro 52,4%
Solna 51,5%
Järfälla 51,2%
Burlöv 50,6%
Flen 49,7%
Lessebo 46,6%
Göteborg 45%
Helsingborg 44,7%
Sigtuna 44,3%
Perstorp 43,4%
Fagersta 43%
Huddinge 43%
Pajala 43%
Hylte 42,5%
Landskrona 42,4%
Jokkmokk 42,1%
Bjuv 41,1%
Högsby 40%
Gnösjö 39,6%
Kiruna 39,3%
Stockholm 39,2%
Eslöv 38,2%
Östra Göinge 38,1%
Västerås 38%
Katrineholm 37,7%
Laxå 37,5%
Älmhult 36,4%
Enköping 36,2%
Hultsfred 36,2%
Örebro 35,8%
Kristianstad 35,5%
Borlänge 35,4%
Emmaboda 35,4%
Sävsjö 35,4%
Uppvidinge 35,1%

Ny akademisk artikel om Nils-Erik Hansegård och halvspråkighetstermen

I dagarna har språkvetarna David Karlander och Linus Salö publicerat en artikel i en akademisk tidskrift som handlar om Nils-Erik Hansegård, professor i finsk-ugriska språk och expert på samiska och tornedalsfinska som ibland räknas som den svenska andraspråks- och flerspråkighetsforskningens ”fader” liksom 1977 års hemspråksreforms ”chefsideolog”. Hansegård gjorde sig under sin levnad känd som en stridbar antirasistisk förkämpe för samerna och tornedalingarna och han var själv gift med en samisk kvinna. 

I artikeln går Karlander och Salö till botten med termen halvspråkighet, som Hansegård lanserade inom svensk forskning och samhällsliv i övrigt och som han menade kännetecknade inte minst de tornedalsfinska barnen och ungdomarna liksom också de samiska dito. 

Idén om halvspråkighet, som kort och gott innebär att en person vare sig behärskar sitt förstaspråk eller sitt andraspråk väl, hade Hansegård fått från den nazistiska lingvistiken och närmare bestämt från flera nazistiska språkvetare som fortsatte att vara verksamma som forskare även under efterkrigstiden och fr a vid Wiens universitet, som alltid har varit något av ett centrum för språkvetare och som bl a har frambringat den kritiska diskursanalysens ”moder” Ruth Wodak.

Hansegård själv hade dessutom en bakgrund i det största svenska nazistpartiet som leddes av Sven Olov Lindholm liksom hans mor Hilma Hansegård som var advokat och en ledande medlem av partiet och även hans syster.

De nazistiska språkvetarna idealiserade fr a homogenitet och det är inte svårt att tänka sig att den nazistiska lingvistikens dyrkan av homogenitet föll i god jord just i Sverige som odlade sin egen homogenitetskult under större delen av 1900-talet.

Karlander och Salö menar i sin färska artikel att Hansegård genom sin nazistiskt anstrukna forskning har gjort sig skyldig till att stigmatisera två- och flerspråkiga personer som inte tillhör den (enspråkiga) majoritetssvenska befolkningen och att arvet efter dennes forskning ekar än idag – på Hansegårds tid handlade det främst om samer och tornedalingar som stigmatiserades och idag handlar det om invandrare och barn till invandrare som stigmatiseras:

“This conceptual legacy is manifested in the rigid, pathological view of non-normative bilingual speakers and non-standard minority languages upon which the notion of semilingualism rests.”

För att tala klarspråk så handlar det om den fortfarande alltför utbredda synen bland många enspråkiga majoritetssvenskar att två- och flerspråkiga personer i Sverige tenderar att tala en undermålig svenska liksom också ett undermåligt förstaspråk och att två- och flerspråkighet därför helt enkelt inte är något att sträva efter och på senare år har det också väckts politiska förslag om att både avskaffa modersmålsundervisningen och svenska som andraspråk som skolämnen.

Slutligen ska det sägas att Hansegård inte är den enda av det efterkrigstida Sveriges antirasister som har en högerextrem bakgrund – det hade till exempel även den svenska antiapartheidrörelsens ”fader” Gunnar Helander, den svenska Latinamerikaforskningens ”fader” Magnus Mörner, den kristna antirasisten Sigtunastiftelsens chef Olov Hartman, germanisten Gustav Korlén, idéhistorikern Åke Holmberg m fl m fl.

Vem ”uppfann” och myntade egentligen ordet rasism?

Fram tills idag har jag själv inte vetat om vem som myntade ordet och (ism-)termen ”rasism” men nu har ett relativt färskt Radio France-inslag (https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-histoire/le-pourquoi-du-comment-histoire-du-jeudi-06-octobre-2022-7154950) upplyst mig om att det var den franska anarkisten Charles Malato som gjorde det i sin skrift ”Philosophie de l’anarchie” från 1888 (”Anarkins filosofi” eller ”Anarkismens filosofi” på svenska).

Under Malatos levnad var diskussioner om ras livliga mitt under pågående högimperialism och inte minst i Frankrike där ordet ras (race på franska) också kunde betyda folk i en mer generell mening. Malato förklarade i sin skrift att en statslös, federalistisk och decentraliserad värld utan några gränser (d v s anarkin – d v s anarkisternas ”idealvärld”) bara kan uppnås om vissa stadier passeras dessförinnan och ett sådant stadium betecknade han som rasism (racisme på franska) som för honom betydde när exempelvis de germanska, slaviska och latinska folken (eller raserna) hade upplöst sina nationalstater och bildat större federationer sinsemellan.

Den person som var först med att därefter använda ordet på engelska var den amerikanska överstelöjtnanten Richard Henry Pratt i samband med ett möte vid Mohonk Lake i delstaten New York (d v s i ”Upstate New York”) som den s k ”Friends of the Indian”-rörelsen avhöll där 1902. Pratt var för att assimilera och fr a att utbilda de amerikanska urfolken i stället för att segregera dem i reservat och han menade att idén om ras, som de allra flesta fr a vita amerikaner trodde på vid den tiden, stod i vägen för det projektet och den mentaliteten benämnde han som rasism (racism på engelska).

På ryska användes termen antagligen först av Lev Trotskij i dennes berömda bok (i flera band) från 1930 om Ryska revolutionen – ”Istorija russkoj revoljutsii” (som på svenska bär titeln ”Ryska revolutionens historia”) – där ordet rasizm (rasism på ryska) brukades i den mening vi lägger i ordet idag.

På tyska dök termen först upp under mellankrigstiden i den mytomspunne sexologen Magnus Hirschfeldts bok som just bar titeln ”Rassismus” (d v s rasism på tyska) som denne skrev under åren 1933-34 och som gavs ut postumt på engelska 1938 och i boken gick Hirschfeldt igenom de idéhistoriska rötterna till den tyska nationalsocialismens rasideologi.

På svenska slutligen dök termen upp sporadiskt under mellankrigstiden fr o m 1930-talets mitt men användes mycket sällan och det var först under 60-talet som termen slog igenom i svenska språket och symptomatiskt nog skedde en kraftig ökning av förekomsten av ordet i svenskspråkiga medietexter under revolutionsåret 1968.

Den substantiverade termen rasist uppfanns f ö också av en fransman – av den högerradikala och antisemitiska organisationen Action Françaises främsta företrädare och chefsideolog Charles Maurras som såg termen (raciste på franska) som en positiv sådan – d v s den betecknade för honom en person som helt enkelt tror på idén om ras.

Termen antirasism slutligen dök upp först på engelska på 1940-talet men användes endast sporadiskt ända fram till 1960-talet då den förekom allt oftare men det var först på 1970-talet och än mer på 1980-talet som termen antirasism och dess substantiverade form antirasist slog igenom med full kraft i de västerländska språken inklusive i svenska språket.

Om användningen av termen ”icke-vit/a” i relation till den konkurrerande termen ”rasifierad/e”

En Bulletin-krönika från i förrgår författad av Luai Ahmed, där Ahmed talar om sig själv som ”icke-vit”, fick mig att göra en snabbsökning i artikeldatabasen Svenska dagstidningar och konstatera att det mesta tyder på att beteckningen ”icke-vit/a” just nu är på väg att konkurrera ut benämningen ”rasifierad/e”.

Det är då fr a jag själv (plus någon enstaka forskare till) som under de senaste tio åren har lanserat och spridit användningen av termen ”icke-vit/a” inom den svenskspråkiga gemenskapen för att beskriva en person/personer som inte kan passera som vit/a i ett svenskt sammanhang och jag har både gjort det konsekvent och massivt (d v s i mängder av texter liksom i mängder av föreläsningar, intervjuer o s v).

Även om jag inte på något sätt var den som myntade denna term som dyker upp i tryckt form i svenska språket redan på 1830-talet så är det tydligt att fr o m 2012 och framåt (d v s fr o m när jag själv mer medvetet och mer konsekvent började använda denna term i både talad och skriven form) så ökar användningen av termen exponentiellt för att inte säga dramatiskt enligt Svenska dagstidningar.

Termen ”rasifierad/e” som beteckning på en person/personer som inte kan passera som vit/a i ett svenskt sammanhang slog igenom med full kraft 2014 och ledde över termen ”icke-vit/a” i absoluta tal (d v s i det totala antalet förekomster i tryckt svensk medietext) fram tills cirka 2020 men därefter har termen ”icke-vit/a” kommit att ta ledningen.

Fortfarande skriver dock en del svenska journalister och andra skribenter ”färgad/e” och inte minst ”mörkhyad/e” men min kvalificerade gissning säger ändå att när t o m sådana om Luai Ahmed använder termen ”icke-vit/a”och dessutom i Bulletin så säger det åtminstone något om vart det lutar (d v s vad gäller bruket av denna term i relation till andra synonyma termer).

Det ska också tilläggas att tidigare fanns det knappt något behov av denna typ av uttryck, termer och beteckningar – år 1980 hade exempelvis endast runt 1% av totalbefolkningen utomeuropeisk bakgrund varav nästan en av tre var adopterade – men idag har denna andel växt till 20% och till uppemot 30% bland alla invånare mellan 0-54 år. På en mer folklig nivå kunde det slutligen tidigare heta ”svartmuskig/a”, ”mörk/a”, ”lakrits”, ”svarting/ar” o s v och ibland kunde t o m det svenska n-ordet brukas för icke-vita generellt.

Om att utöva språklig makt

För mig som är väl medveten om vad makten över språket innebär, d v s rätt och slätt om ordets makt, så kan jag konstatera att jag på sistone har fått äran att utöva språklig och därmed även diskursiv makt vid tre tillfällen:

För runt två år sedan blev jag inbjuden att skriva i ”Routledge Handbook of Critical Studies in Whiteness”, som kommer ut i början av nästa år och som också i praktiken är en handbok i dekolonial teori, och mitt bidrag handlar om internationell adoption, vilket inte är en självklarhet. Postkolonial och dekolonial forskning liksom kritisk ras- och vithetsforskning var nämligen under många år mer eller mindre helt ointresserad av adoption och adopterade (liksom f ö även områdesforskningen om den utomvästerländska delen av världen, migrations- och minoritetsforskningen och forskning om rasism och diskriminering) och jag tog därför på mig uppgiften att övertyga dessa forskningsfält om att adoption och adopterade har en plats där redan under doktorandtiden. Det har varit en lång kamp att föra in adoption och adopterade i den kritiska forskningen överhuvudtaget och inte minst då många forskare som verkar inom denna typ av forskningsfält är adoptivföräldrar eller pro-internationell adoption i övrigt av politiska skäl och för mig är det faktum att jag för två år sedan inbjöds att skriva om internationell adoption i denna handbok något av ett kvitto på att jag till slut har lyckats med min uppgift.

För ett år sedan blev jag inbjuden av redaktionen bakom Svenska Akademiens ”Svensk ordbok” att presentera min syn på vad jag i alla fall kallar svenska rasord (d v s ord och uttryck som syftar på rasliga, etniska, religiösa och/efter språkliga minoriteter av olika slag och ofta men inte alltid pejoriserande sådana) och när Svenska Akademiens ”Svensk ordbok” väl gavs ut i år så kunde jag konstatera att jag antagligen har påverkat hur flera av dessa rasord beskrivs och presenteras i denna normerande ordbok för och inom den svensktalande gemenskapen. 

För någon månad sedan slutligen blev jag inbjuden av redaktionen bakom Nationalencyklopedin, d v s det mest normerande uppslagsverket på svenska (och kanske måhända bredvid svenskspråkiga Wikipedia) som idag har samma status som Nordisk familjebok och Svensk uppslagsbok en gång i tiden hade, att uppdatera Nationalencyklopedins uppslagsord som rör adoption och adopterade. Det handlar om de uppslagsord som ingick i den tryckta pappersversionen av uppslagsverket som gavs ut 1989-96 och som författades av Ann-Sophie Gleisner, Kristina Widgren, Ulla Fredriksson och Örjan Wikander och det är deras upplagsordtexter som jag har blivit ombedd att uppdatera för publicering i den digitala versionen av Nationalencyklopedin, som de flesta använder sig av idag (d v s internetversionen är vanligare att referera till och citera ur än pappersversionen och inte minst då pappersversionen har blivit alltmer utdaterad med åren).

Idag kan jag m a o inte säga att jag inte har någon makt över språket (och därmed över diskursen, d v s över det normerande sättet att tala om och förstå en viss fråga och ett visst fenomen) för de här tre ovanstående exemplen handlar då om att jag har inbjudits och tillåtits att utöva språklig och därmed även diskursiv makt i dessa tre sammanhang, d v s grovt sett i forskningssammanhang, i språksammanhang och i faktasammanhang.

Termen blåbrun/a har ett direkt antirasistiskt (vänster)ursprung inom den svensktalande gemenskapen och går tillbaka till 1994

Termen blåbrun/a, som just nu diskuteras ”som aldrig förr”, har ett direkt antirasistiskt (vänster)ursprung – åtminstone inom den svensktalande gemenskapen att döma av vad som går att finna i medietextdatabaserna:


För den som ”går till läggen”, som framlidne Jan Myrdal alltid uppmanade till att göra (d v s att gå till primärlitteraturen/källorna), så är det tydligt att termen blåbrun/a i (parti)politisk mening använt i ett specifikt svenskt sammanhang verkar ha myntats av Gudrun Schyman 1994 som ett svar på Carl Bildts dåvarande tal om en ”rödgrön röra”. Detta skedde i september 1994 när Schyman höll tal på ett möte i Stockholm som TT rapporterade ifrån på följande sätt:


”Skratt och applåder fick hon för sitt försök att härma Carl Bildts halländska skorrande då han talar om den rödgröna röran – det vill säga en majoritet efter valet för S, V och Miljöpartiet.


– Men det är mycket värre med den blåbruna soppa som han har administrerat i tre år och som gått ut även över miljön, fastslog Schyman.”


Schyman syftade då på att Bildts högerregering som styrde landet mellan 1991-94 hade stöd av högerpopulistiska Ny demokrati. Innan 1994 kunde termen ibland användas på svenska för att beteckna andra länders partipolitiska allianser såsom t ex när norska M samarbetade med Fremskrittspartiet. Sedan 1994 har termen ökat rejält i omfattning vad gäller dess förekomst i svenskspråkiga medietexter och fr a under och efter 2014 när GAL-TAN:iseringen av den svenska politiken inleddes på allvar och när blåbrun utsågs till ett nyord av Språkrådet.

Senaste numret av Språktidningen undersöker frågan om de utlandsadopterades ursprungsspråk

I det senaste numret av Språktidningen (nr 7 för 2021) skriver Mats Almegård om utlandsadopterades ursprungsspråk med anledning av Gunnar Norrmans avhandling i andraspråksforskning ”Age and constraints on language learning. First language retention and second language acquisition in international adoptees” som lades fram vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet i slutet av förra året.

Norrmans avhandling undersöker vad som finns kvar i hjärnan och i det ”omedvetna” minnet vad gäller de utlandsadopterades ursprungsspråk samt även hur deras förstaspråk ”spökar” i det språk de lär sig att tala efter adoptionen och efter ankomsten till Väst och vilket i Sverige innebär svenska språket.

Tillsammans med flera andra utlandsadopterade – Marcus Padoonwong från Thailand, Helena Cho Györki från Sydkorea och Moa Danielsson från Kina – är jag intervjuad i egenskap av att vara en av en handfull utlandsadopterade i Sverige som har doktorerat i ursprungslandets språk och kultur (som i mitt fall innebär Koreas språk och kultur eller Korean studies på engelska, d v s Koreaforskning).

”Det går fort när adopterade barn tappar sitt första språk. Denna språkförlust har ett väldigt snabbt förlopp. Inom några månader förlorar barnet sitt förstaspråk. Men små rester finns kvar i hjärnan. En undersökning i Kanada fastslog att ungdomar som adopterats från Kina reagerade på vissa språkljud i kinesiskan. Vi vet att språkljuden etableras tidigt, redan i moderlivet, och barn föds med fokus på språkljud. Det språk vi först kom i kontakt med, förstaspråket, lämnar oss inte helt.

Inte i något annat land har adoptioner varit lika vanliga som i Sverige. Sedan starten 1969 har omkring 60 000 barn adopterats från andra länder. Det är den högsta siffran i världen, sett till antalet invånare.


I nästan alla dessa fall har barnet fått byta språk, eftersom de svenska adoptivföräldrarna inte har behärskat barnets första språk – det språk som barnet talade eller hörde under sin tid i ursprungslandet.


– Denna språkförlust har ett väldigt snabbt förlopp. Inom några månader förlorar barnet sitt förstaspråk och börjar lära sig svenska, säger Niclas Abrahamsson, som är föreståndare för Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.


Givetvis spelar åldern på det adopterade barnet stor roll för hur snabbt språkförlusten går. Är det väldigt små barn, som inte har hunnit utveckla sitt förstaspråk i ursprungslandet, tar det bara några veckor innan de slutar reagera på specifika språkljud i det språket. Är de äldre tar det längre tid.


– Vissa adopterade kan ju vara uppåt 8 eller 9 år när de kommer till Sverige. Då har de hunnit utveckla ett rätt avancerat språk. I en del fall har de också gått i skola i ursprungslandet. Men även om språkförlusten sker långsammare, går det faktiskt förvånansvärt snabbt innan barnen inte längre förstår det språk som talades där, säger Niclas Abrahamsson. 

Men även om ett barn förlorar sitt förstaspråk i ung ålder, har forskare upprepade gånger visat att något av detta ändå finns kvar. För några år sedan konstaterades att adopterade vuxna som har koreanska som förstaspråk också lär in koreanska språkljud snabbare än personer som inte har haft kontakt med koreanska.


En annan studie beskrev hur adopterade barn i USA snabbare lärde sig sitt förstaspråk på nytt, jämfört med en kontrollgrupp som aldrig hade haft kontakt med det språket. En liknande undersökning i Kanada fastslog att ungdomar som adopterats från Kina reagerade på vissa språkljud i kinesiskan. Undersökningen genomfördes med fMRI, magnetröntgenkamera, och visade vissa neurologiska mönster hos de adopterade barnen när de fick höra kinesiska.


– Undersökningar av det här slaget ägnar sig åt språkdetaljer som inte märks i vardagen. Men vi kan inte dra några säkra slutsatser om vilken betydelse dessa till synes små variationer har för den enskilda individen, till exempel när det handlar om att lära sig svenska, för den allmänna kunskapsinhämtningen i skolan eller för att åter lära sig förstaspråket, säger Niclas Abrahamsson.


Gunnar Norrman är en annan forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning. Även han har kunnat konstatera att det finns språkrester på en sådan detaljnivå kvar i adopterades hjärnor. I sin avhandling har Gunnar Norrman bland annat studerat 18 vuxna adopterade, som alla kom från Kina, men som inte har haft kontakt med kinesiska sedan de kom till Sverige i tidig ålder. Han jämförde dem med två referensgrupper: en kinesisktalande och en svensktalande. Och slutsatsen är att de adopterade, trots språkförlusten, faktiskt har bevarat en viss känslighet för det kinesiska språket.

– Mina fynd visar att det finns något i deras hjärnor som reagerar på kinesiskans lexikala ton. Det kinesiska riksspråket har fyra toner, som inte har någon direkt motsvarighet i svenskan: en hög jämn ton, en hög stigande, en fallande stigande, samt en fallande ton, säger Gunnar Norrman.

Att han valde att undersöka just adopterade vuxna med ursprung i Kina beror på att han själv har studerat kinesiska – och även bott i Kina.


– Det gör att jag känner till språkets parametrar och hur de kan manipuleras för att skapa sådana stimulus som jag behöver för den här typen av experiment. En annan anledning är att det finns väldigt många vuxna adopterade från Kina i Sverige.

Till skillnad från tidigare franska och brittiska studier har Gunnar Norrman inte använt sig av fRMI i sina undersökningar – utan EEG, elektroencefalografi, med vilket det går att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnans nervceller.

– Problemet med fMRI är att det går långsamt. Det visar var i hjärnan något händer, men inte exakt när det händer. EEG är betydligt snabbare och visar direkt var och när något händer i hjärnan.

Den undersökning som Gunnar Norrman utförde var ett så kallat passivt test. Det innebär att testdeltagarna bara skulle lyssna på ljud som spelades upp för dem i en lång ström.


– De fick titta på Moderna tider med Charlie Chaplin under tiden. Det är ju en stumfilm, så den är perfekt för ändamålet. Medan de lyssnade, kunde jag se på EEG-mätaren hur deras hjärnor reagerade på olika ton-glidningar som finns i kinesiskan men inte i svenskan.Ljudströmmen i hörlurarna bestod av en serie likadana ljud, sedan följde ett avvikande ljud i en komplex design. Materialet innehöll olika stimulus: en svensk vokalkontrast genom klangfärg, akustiska skillnader mellan de svenska vokalerna u och y – och en kinesisk kontrast, mellan hög jämn och stigande ton.


– Det vi kunde se var att hjärnan reagerar på 200 millisekunder efter avvikelsen och det ger en tydlig signatur i EEG-signalen. När kontrasten är av det slag som är språkligt relevant blev reaktionen starkare.Resultaten var slående. Gruppen med vuxna adopterade uppvisade påfallande likheter med den kinesiska kontrollgruppen. Den del av hjärnbarken som hanterar ljud reagerade – utan att de adopterade själva var medvetna om det. Den svenska gruppen hade inte alls detta mönster.


– Trots att de adopterade alltså har förlorat kinesiskan visar deras hjärnor att språket finns kvar på mikronivå, säger Gunnar Norrman.


Men det rör sig om en strikt ljudmässig nivå. De vuxna adopterade känner igen ljuden på ett plan, men de behärskar inte alls sitt förstaspråk.– Många adopterades också vid väldigt tidig ålder, så de kan ju inte behärska språket rent praktiskt. Men vi vet att språkljuden etableras tidigt, redan i moderlivet, och barn föds med fokus på språkljud. Så teoretiskt skulle de som har adopterats till ett annat land, med ett annat språk, kanske kunna ha en större ljudmässig – fonologisk – förståelse för språket i sitt ursprungsland, vilket ju också mina resultat antyder, säger Gunnar Norrman.De första månaderna i livet tillbringade de vuxna adopterade i sin ursprungliga språkmiljö. Under den tiden grundläggs det fonetiska systemet i hjärnan, det vill säga systemet för språkljuden i det språk vi först kommer i kontakt med.


– Vi vet att det sker under det första levnadsåret. Efter tolv månaders ålder är inte hjärnan intresserad av att ta in nya ljud – då är den nöjd med det ljudsystem den har fått och börjar laborera med det, säger Niclas Abrahamsson.


Den franska forskaren Christophe Pallier och hans team har myntat begreppet
neural nollställning, som står för det som sker när adopterade förlorar sitt förstaspråk och lär sig ett nytt. Men teorin om att barnens hjärnor skulle behöva nollställas eller börja om avfärdar både Niclas Abrahamsson och Gunnar Norrman.


– Trots att det kunskapsbaserade underlaget för den hypotesen är minst sagt skral, så citeras idén tämligen ofta. Tyvärr. Mer övertygande forskning visar att hjärnan är där den är vid en viss ålder och inte kan nollställas. Det som hjärnan har lärt sig går inte att vända på. Hjärnan tillägnar sig det nya språket utifrån det stadium där den befinner sig utvecklingsmässigt, säger Niclas Abrahamsson.


De adopterades hjärnor har samma förutsättningar för att lära sig ett nytt språk som invandrarbarn, men de sociala förutsättningarna skiljer sig åt. Invandrarbarn kommer oftast till Sverige med sina föräldrar och fortsätter att exponeras för förstaspråket. Detta gäller inte adoptivbarnen.


– Men när det gäller att lära sig svenska har de adopterade en fördel i att de har föräldrar som enbart pratar svenska med dem, vilket gör att de ger sina barn korrekt och mycket input på det språket, säger Niclas Abrahamsson.


– Att hjärnan skulle nollställas tror jag inte på – och det talar mina resultat emot. Det finns spår av det första språket kvar, även om det är omedvetet. Det är endast i avancerade studier av det här slaget som det ens syns. En intressant sak att undersöka är ifall detta skulle kunna ge några fördelar om den vuxna adopterade ville lära sig språket i ursprungslandet. Det har jag för avsikt att forska vidare på, säger Gunnar Norrman.


Gunnar Norrman berättar att det redan finns studier som tyder på detta.


– Man har tittat på inlärning av språkljud under ett antal veckor eller i korta experiment och sett att adopterade har en viss fördel i fråga om att återinlära språkljud som är typiska för deras förstaspråk. De får helt enkelt en högre korrekt svarsfrekvens när det gäller att lära sig att identifiera och urskilja dessa ljud.


Niclas Abrahamsson har tidigare deltagit i studier på vuxna adopterade från Sydkorea.


– Vi undersökte deras förmåga att uppfatta och skilja på olika koreanska ljud som saknas i svenskan. Och där var många av de adopterade bättre än de svenskfödda studenterna.
Men det betyder inte att det var ”lättare” för de adopterade vuxna att lära sig koreanska – ibland var det faktiskt svårare för dem.


– När det gällde grammatik och språkets mer avancerade byggstenar var de svenskfödda studenterna snarare mer avancerade än de som ingick i gruppen adopterade vuxna. Det beror troligen på att många adopterade läser språket av andra anledningar. De svenskfödda var akademiskt och språkligt intresserade, medan många i den adopterade gruppen ville söka sina rötter – eller så kände de ett slags förväntan från omgivningen, eller från sig själva, att de ”borde” vara intresserade av koreanska. Kanske utan att ha ett speciellt stort språkintresse, säger Niclas Abrahamsson.”

(…)


”Tobias Hübinette, är docent i interkulturell pedagogik, forskare samt lärare i interkulturella studier och svenska som andraspråk vid Karlstads universitet. Han har gjort sig känd som en kritisk röst i den svenska debatten kring internationell adoption. Han är född 1971, och adopterades från Sydkorea till Sverige när han var 7 eller 8 månader gammal. I mitten av 1990-talet började han studera koreanska vid Stockholms universitet.


– Kursen dominerades på den tiden helt av adopterade. För min del berodde studierna på att jag är en språkmänniska. Jag hade tidigare bland annat studerat gaeliska och började intressera mig för mitt ursprung.


– Nu har ju forskare bevisat att det finns språkrester kvar, men jag kände inte att vi som var adopterade hade några fördelar gentemot de majoritetssvenska studenterna.


Tobias Hübinette är en av få adopterade som faktiskt har doktorerat inom sitt ursprungsspråk. Han känner till en handfull andra adopterade som också har gjort det, men inom andra språk än koreanska.


– Det är unikt för Sverige. Det är ju också det land som per capita har adopterat flest barn internationellt.”