Kategori: Södertörns högskola

En översikt över mina poster i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) 2001-2018

poster i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) under min tid som:
anställd vid Stockholms universitet 2001-06: 93
anställd vid Mångkulturellt centrum 2017-15 (liksom vid Södertörns högskola 2007-12): 112
anställd vid Karlstads universitet 2015-18: 56
 
poster (d v s texter) i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) på:
svenska: 146
engelska: 106
italienska: 3
koreanska: 3
franska: 2
norska:1
 
poster (d v s texter) i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) i form av:
tidskriftsartiklar: 121 (varav kring ett 50-tal är referee-granskade)
antologiartiklar: 67 (varav kring ett 20-tal är referee-granskade)
dagstidningsartiklar: 5 (i praktiken handlar det om minst ett 100-tal dagstidningsartiklar mellan 2001-19 men jag har inte orkat rapportera in alla i DiVA)
populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter och antologier: 67
 
OBS: Mellan 2013-14 hade jag ingen tillgång till DiVA och därför kunde jag inte rapportera in några poster i DiVA under dessa båda år. Sammantaget saknas därmed åtminstone ett 60-tal poster i ovanstående översikt.

Södertörns högskola tillsätter nu en utredning för att försöka bringa klarhet i den omfattande korruptionshärvan Svenska Akademien-Forum-Stockholms universitet-Södertörns högskola efter att det har framkommit att Hans Ruin har manipulerat högskolans pressmeddelande om sexuella övergrepp

Hans Ruin som under många år har stått nära Jean-Claude ”Kulturprofilen” Arnault och Katarina Frostenson och deras klubb och företag Forum tillsammans med sin fru Claudia Lindén och ett dussintal andra lärare och forskare vid Södertörns högskola och som bl a har försett Arnault med kvinnliga studenter och doktorander i form av praktikanter och ”skyddslingar” (d v s s k ”Forum-flickor”) har nu blivit föremål för vissa disciplinära åtgärder och högskolans rektor tillsätter även en utredning som ska försöka bringa klarhet i den mycket omfattande korruptionshärvan Svenska Akademien-Forum-Stockholms universitet-Södertörns högskola som både handlar om stora summor pengar, övergrepp, maktmissbruk och nepotism.
 
 
Även vid Uppsala universitet har rektorn f ö nyligen tillsatt en utredning som rör nepotistiska tjänstetillsättningar efter den senaste tidens avslöjanden av ett flertal genomkorrupta rekryteringar där såsom bl a den skandalösa processen bakom tillsättandet av en fyraårig forskartjänst i rasismforskning vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor).
 
Det må vara så att nästan alla svenska humaniora- och samhällsvetenskapliga lärare och forskare hyser s k progressiva åsikter och ser sig som antirasister och feminister men tyvärr är nepotismen och korruptionen samtidigt alltför utbredd bland desamma.

Hans Ruin och dennes fru Claudia Lindén vilka båda arbetar på Södertörns högskola och är antirasister och feminister försökte stoppa Ruins doktorand från att anmäla Arnault samt fick högskolan att gå ut med ett falskt pressmeddelande

Hans Ruin, etikforskare, filosofiprofessor och antirasist vid Södertörns högskola, liksom dennes fru Claudia Lindén, litteratur- och genusvetare och feminist som också arbetar på samma högskola, förekommer i förundersökningen som ligger bakom åtalet för våldtäkt som Jean-Claude Arnault är misstänkt och anklagad för.
 
Det framgår bl a att Ruin har försökt att avstyra författaren Gabriella Håkansson från att berätta om och anmäla att Arnault hade utsatt henne för sexuella trakasserier. Dessutom framgår det att den som utsatts för våldtäkten är Ruins doktorand i filosofi vid Södertörns högskola och att Ruin står mycket nära Arnault samt att det var Ruin som även introducerade sin doktorand för Arnault. Ruin har även bistått Arnault med goda råd om hur denne ska försvara sig samt diskuterat med Arnault om Håkanssons intim- och sexliv och Ruin och Lindén har vidare försökt att få Ruins doktorand att inte anmäla Arnault till polisen samt lyckats förmå Södertörns högskola att gå ut med ett falskt pressmeddelande om att inga anställda kvinnor vid högskolan har utsatts för några kränkningar från Arnaults sida. Därtill har övergreppen bl a ägt rum i Svenska Akademiens Parislägenhet som Arnault har disponerat och ”de facto” kontrollerat i många år.
 
Att Ruin (som också förekommer i Jesper Huors radiodokumentär om Arnault – ”Kulturprofilen, kvinnorna och Akademien”) och flera humanioraforskare vid Södertörns högskola och vid Stockholms universitet under många år tog sina kvinnliga studenter och doktorander till Forum och introducerade dem för Arnault som sedan ”förvandlade” flera av dem till ”Forumflickor” på sitt synnerligen ”speciella” sätt har varit känt sedan tidigare liksom att flera av övergreppen har ägt rum i Svenska Akademiens olika fastigheter och bostäder men inte att de förstnämnda aktivt har försökt att påverka de utsatta kvinnorna från att berätta om sina upplevelser i media och från att anmäla det de utsatts för till polisen.
 
 
”Gabriella Håkansson säger när hon återger samtalet:
 
– Jag försöker få en bild av varför han ringer och vad han vill säga, men han avbryter mig hela tiden när jag försöker säga något eller ställa en fråga, så jag beslutar mig för att vara tyst och lyssna i stället. Han upprepar fyra gånger under samtalets förlopp att han ”inte kan påverka vad jag ska säga till media” – vilket jag direkt tolkar som att det är just det han försöker göra, det vill säga påverka vad jag ska säga till media.
 
Med tiden har hon sett allvarligare på det som hände.
– Jag blev arg och rädd för att hans telefonsamtal var så påträngande och kändes hotfullt mot mig personligen, att det ifrågasatte mina upplevelser och det jag blivit utsatt för, men i dag kan jag ju se att han ringer till ett brottsoffer som polisanmält och som har blivit tillfrågad att vittna i en rättegång, säger Gabriella Håkansson.
 
Hon säger att hon började anteckna under samtalets gång. Enligt henne fick hon frågan från professorn om det verkligen var möjligt att se skillnad på ett sexuellt övergrepp och den grova slags flirt som Arnault gjort på henne.
 
– Vid den här punkten under samtalet blev jag väldigt, väldigt arg och upprörd över att han helt öppet kallar det övergrepp jag utsatts för för ”grov flirt”, och upplever starkt att Hans Ruin hade en dold agenda – att han försökte manipulera mig och på ett cyniskt sätt påverka min egen syn på de övergrepp som skett. Jag tänker i det tysta att hur har han mage att sitta och ringa till Jean-Claudes offer – jag har ju polisanmält, och jag har också gått med på att ställa upp som karaktärsvittne i rättegången om det behövs, men jag har inte blivit kallad eller polisförhörd – och ifrågasätta deras upplevelser?”

Södertörns högskola i Flemingsberg har utsatts för en högerextrem propagandaaktion

Fick precis nyss ett mejl från Södertörns högskolas kommunikationschef som informerade om och varnade för att ett stort antal flygblad antagligen har spridits till tusentals hushåll och bostadsenheter i Tullinge strax bakom Södertörns högskola i Flemingsberg och som bl a pekar ut Yvonne Hirdman, Henrik Arnstad, Victoria Kawesa och mig själv och anklagar oss för att ”hjärntvätta” högskolans studenter. Jag har ikväll också fått veta att ett stort antal flygblad också har spridits till villa- och radhusområdena i Huddinge som gränsar till Flemingsberg och i affärerna och butikerna i Flemingsberg samt att affischer och klistermärken har satts upp på Södertörns högskolas campusområde och i Flemingsbergs centrum
Södertörns-högskola-03-724x1024.png.
 
Tyvärr har flera högerpopulistiska partier erhållit ett mycket stort antal röster i valkretsarna och områdena som gränsar till Flemingsberg (Flemingsberg är då ett miljonprogramsområde som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund) under de senaste valen (SD, Tullingepartiet m fl) och Södertörns högskola har i den högerradikala föreställningsvärlden kommit att pekas ut som ”kulturmarxisternas” och ”postmodernisternas” högborg och något av Sveriges motsvarighet till exempelvis Roskilde i Danmark, Goldsmiths i England, Freie Universität i Tyskland och Duke i USA. Gissar att denna högerextrema aktion på Södertörns högskolas campusområdet med omnejd (d v s i Tullinge och i Huddinge) bör vara den mest utpräglade högerextrema kampanjen hittills som riktar sig mot en svensk högskola.
15208375885488031684141520837633634832192623.jpg

Den nya myndigheten Delegationen mot segregation ska placeras vid Södertörns högskola i Flemingsberg

Nu är det klart att den nya statliga myndigheten Delegationen mot segregation ska förläggas till Flemingsberg och placeras vid Södertörns högskola: Visst är Flemingsberg ett rejält segregerat miljonprogramsområde som domineras av invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrind (och som dessutom är ”omringat” av majoritetssvenskdominerade stadsdelar vars röstberättigade invånare röstar på SD respektive på Tullingepartiet i mycket hög utsträckning) och visst är Södertörns högskola bredvid Malmö högskola den högskola i landet med den allra högsta andelen studenter med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund (majoritetssvenskarna är i praktiken i minoritet bland högskolans studenter) men jag skulle dock inte säga att lärarna och forskarna vid Södertörns högskola vare sig är särskilt ”mångfaldspräglade” (de allra allra flesta av lärarna och forskarna vid Södertörns högskola är majoritetssvenskar även om flertalet av dem är antirasister och antifascister) eller särskilt inriktade på att undervisa om och studera (ras)segregationen i det nya Sverige.
 

Södertörns högskola har svårt att locka studenter från närområdet

Trist att konstatera att den svenska socialdemokratins kanske sista stora investering och radikala (d v s ”genuint” och ”autentiskt” socialistiska) satsning i ett miljonprogramsområde, i en kommun och i en urban region som traditionellt har varit mycket proletär och s k LO-kollektivdominerad och därmed s k studieovan (d v s Stor-Stockholms stora och även tättbefolkade Söderortskommuner Botkyrka, Huddinge, Haninge och Södertälje) inte har lyckats ”rekrytera” fler unga vuxna som studenter trots en vid det här laget 20-årig historia, d v s Södertörns högskola som är belägen i miljonprogramsområdet Flemingsberg i Huddinge kommun där uppemot 80% har utländsk och numera i huvudsak utomeuropeisk bakgrund och som därför åtminstone i början gick under det nedsättande namnet ”blatte-Harvard” (och fortfarande tror jag nog att de allra flesta majoritetssvenskar kopplar Södertörns högskola till s k ”invandrarstudenter”) då det ansågs mycket udda för att inte säga stötande och ”galet” (i vissa majoritetssvenska kretsar) att förlägga en splitter ny högskola mitt i hjärtat av en fattig och stigmatiserad s k invandrarförort när Södertörns högskola inrättades och öppnades 1996 (d v s det var sannerligen ett mycket radikalt val av plats så här i efterhand och kommer nog inte att upprepas igen i framtiden).
21764836_10155061457885847_4531648976796097849_n.jpg