Kategori: Södertörns högskola

57 poster på publikationslistan sedan jag började arbeta vid Karlstads universitet för fem år sedan

I år har det gått fem år sedan jag började arbeta vid Karlstads universitet (KAU) efter sex år vid Stockholms universitet, närmare tio år vid Mångkulturellt centrum och sex-sju års mer eller mindre sammanhållen undervisningstid vid Södertörns högskola och där jag sedan tre år tillbaka även har en fast (lektors)tjänst (jag undervisar dessutom även vid bl a Konstfack och KTH vid sidan av KAU-tjänsten):


Just idag skickade universitetsbiblioteket ut en översikt över alla oss anställda KAU-forskares publikationer som täcker åren 2015-19 och för min egen del har det i alla fall blivit några poster på det s k CV:t under dessa år trots alla energislukande och tidsödande konflikter som tyvärr har genomsyrat större delen av denna tidsperiod och vilka tyvärr har inverkat menligt på både min akademiska ”output”, min politiska verksamhet, min privatekonomi, mitt sociala liv och mitt allmänna välbefinnande.


Det handlar om inalles 57 poster om universitetsbiblioteket har räknat rätt men samtidigt ser listan nog ganska så enkelspårig ut för en utomstående – d v s i stort sett alla texter handlar antingen om adoption och adopterade, om Korea och asiater, om extremhögern och nazister, om ras och vithet eller om invandrare och minoriteter (svenska muslimer och romer, afrosvenskar, icke-vita svenskar o s v).

En statistisk sammanställning över min i huvudsak akademiska ”output” sedan jag disputerade 2005 och fram tills dags dato (2019-12-22) samt inför det kommande 2020-talet

En statistisk sammanställning över min i huvudsak akademiska ”output” sedan jag disputerade 2005 och fram tills dags dato (2019-12-22) samt inför det kommande 2020-talet:
 
Även när jag var doktorand 2001-2005 publicerade jag en hel del, och bl a flera peer review/referee-publikationer, och fr a så reste jag både ”land och rike” runt och föreläste som doktorand liksom mycket frekvent till internationella konferenser i både Nordamerika (till USA och Kanada), övriga Norden (till Danmark inte minst), Europa och Östasien (till Sydkorea inte minst).
 
Denna typ av ”output” påverkas vidare i mycket hög grad av hur mycket en undervisar – 2010-2012 liksom 2015-2017 undervisade jag då på heltid – liksom tyvärr också av konflikter av allehanda slag och i mitt fall fr a av ett flertal rättegångar som inträffade 2006-2008 liksom av en rejält uppslitande och för min del livsavgörande akademisk konflikt 2017-2019 och den sistnämnda konflikten kommer tyvärr att göra att min ”output” kommer att minska betydligt och betänkligt under de kommande åren, d v s jag är mycket väl medveten om att det kommer att ”gå utför” framöver och framgent för min del vad gäller just denna typ av ”output” och att jag därmed med all sannolikhet nu har ”peak:at”, som det ibland heter.
Samman.jpg
 
2005
antal publikationer: 12 varav 1 rapport/bok och 3 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 14 varav 5 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 6
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 30
 
2006
antal publikationer: 18 varav 1 rapport/bok och 1 peer review/referee-publikation
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 14 varav 4 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 18
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 24
 
2007
antal publikationer: 13 varav 1 rapport/bok och 6 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 7 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 26
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 9
 
2008
antal publikationer: 13 varav 2 rapporter/böcker och 1 peer review/referee-publikation
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 10 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 25
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 16
 
2009
antal publikationer: 28 varav 1 rapport/bok och 5 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 19 varav 5 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 47
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 36
 
2010
antal publikationer: 18 varav 2 rapporter/böcker och 2 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 16 varav 5 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 58
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 37
 
2011
antal publikationer: 18 varav 2 rapporter/böcker och 3 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 19 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 60
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 28
 
2012
antal publikationer: 26 varav 3 rapporter/böcker och 6 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 25 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 81
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 40
 
2013
antal publikationer: 14 varav 1 rapport/bok och 1 peer review/referee-publikation
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 31 varav 5 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 89
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 89
 
2014
antal publikationer: 16 varav 2 rapporter/böcker och 3 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 55 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 127
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 86
 
2015
antal publikationer: 28 varav 1 rapport/bok och 5 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 56 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 145
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 152
 
2016
antal publikationer: 13 varav 0 rapporter/böcker och 1 peer review/referee-publikation
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 43 varav 2 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 156
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 92
 
2017
antal publikationer: 25 varav 1 rapport/bok och 2 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 33 varav 4 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 172
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 68
 
2018
antal publikationer: 12 varav 2 rapporter/böcker och 2 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 19 varav 4 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 206
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 90
 
2019
antal publikationer: 11 varav 1 rapport/bok och 3 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 15 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 179
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 78

En översikt över mina poster i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) 2001-2018

poster i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) under min tid som:
anställd vid Stockholms universitet 2001-06: 93
anställd vid Mångkulturellt centrum 2017-15 (liksom vid Södertörns högskola 2007-12): 112
anställd vid Karlstads universitet 2015-18: 56
 
poster (d v s texter) i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) på:
svenska: 146
engelska: 106
italienska: 3
koreanska: 3
franska: 2
norska:1
 
poster (d v s texter) i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) i form av:
tidskriftsartiklar: 121 (varav kring ett 50-tal är referee-granskade)
antologiartiklar: 67 (varav kring ett 20-tal är referee-granskade)
dagstidningsartiklar: 5 (i praktiken handlar det om minst ett 100-tal dagstidningsartiklar mellan 2001-19 men jag har inte orkat rapportera in alla i DiVA)
populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter och antologier: 67
 
OBS: Mellan 2013-14 hade jag ingen tillgång till DiVA och därför kunde jag inte rapportera in några poster i DiVA under dessa båda år. Sammantaget saknas därmed åtminstone ett 60-tal poster i ovanstående översikt.

Södertörns högskola tillsätter nu en utredning för att försöka bringa klarhet i den omfattande korruptionshärvan Svenska Akademien-Forum-Stockholms universitet-Södertörns högskola efter att det har framkommit att Hans Ruin har manipulerat högskolans pressmeddelande om sexuella övergrepp

Hans Ruin som under många år har stått nära Jean-Claude ”Kulturprofilen” Arnault och Katarina Frostenson och deras klubb och företag Forum tillsammans med sin fru Claudia Lindén och ett dussintal andra lärare och forskare vid Södertörns högskola och som bl a har försett Arnault med kvinnliga studenter och doktorander i form av praktikanter och ”skyddslingar” (d v s s k ”Forum-flickor”) har nu blivit föremål för vissa disciplinära åtgärder och högskolans rektor tillsätter även en utredning som ska försöka bringa klarhet i den mycket omfattande korruptionshärvan Svenska Akademien-Forum-Stockholms universitet-Södertörns högskola som både handlar om stora summor pengar, övergrepp, maktmissbruk och nepotism.
 
 
Även vid Uppsala universitet har rektorn f ö nyligen tillsatt en utredning som rör nepotistiska tjänstetillsättningar efter den senaste tidens avslöjanden av ett flertal genomkorrupta rekryteringar där såsom bl a den skandalösa processen bakom tillsättandet av en fyraårig forskartjänst i rasismforskning vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor).
 
Det må vara så att nästan alla svenska humaniora- och samhällsvetenskapliga lärare och forskare hyser s k progressiva åsikter och ser sig som antirasister och feminister men tyvärr är nepotismen och korruptionen samtidigt alltför utbredd bland desamma.

Södertörns högskola i Flemingsberg har utsatts för en högerextrem propagandaaktion

Fick precis nyss ett mejl från Södertörns högskolas kommunikationschef som informerade om och varnade för att ett stort antal flygblad antagligen har spridits till tusentals hushåll och bostadsenheter i Tullinge strax bakom Södertörns högskola i Flemingsberg och som bl a pekar ut Yvonne Hirdman, Henrik Arnstad, Victoria Kawesa och mig själv och anklagar oss för att ”hjärntvätta” högskolans studenter. Jag har ikväll också fått veta att ett stort antal flygblad också har spridits till villa- och radhusområdena i Huddinge som gränsar till Flemingsberg och i affärerna och butikerna i Flemingsberg samt att affischer och klistermärken har satts upp på Södertörns högskolas campusområde och i Flemingsbergs centrum
Södertörns-högskola-03-724x1024.png.
 
Tyvärr har flera högerpopulistiska partier erhållit ett mycket stort antal röster i valkretsarna och områdena som gränsar till Flemingsberg (Flemingsberg är då ett miljonprogramsområde som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund) under de senaste valen (SD, Tullingepartiet m fl) och Södertörns högskola har i den högerradikala föreställningsvärlden kommit att pekas ut som ”kulturmarxisternas” och ”postmodernisternas” högborg och något av Sveriges motsvarighet till exempelvis Roskilde i Danmark, Goldsmiths i England, Freie Universität i Tyskland och Duke i USA. Gissar att denna högerextrema aktion på Södertörns högskolas campusområdet med omnejd (d v s i Tullinge och i Huddinge) bör vara den mest utpräglade högerextrema kampanjen hittills som riktar sig mot en svensk högskola.
15208375885488031684141520837633634832192623.jpg

Den nya myndigheten Delegationen mot segregation ska placeras vid Södertörns högskola i Flemingsberg

Nu är det klart att den nya statliga myndigheten Delegationen mot segregation ska förläggas till Flemingsberg och placeras vid Södertörns högskola: Visst är Flemingsberg ett rejält segregerat miljonprogramsområde som domineras av invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrind (och som dessutom är ”omringat” av majoritetssvenskdominerade stadsdelar vars röstberättigade invånare röstar på SD respektive på Tullingepartiet i mycket hög utsträckning) och visst är Södertörns högskola bredvid Malmö högskola den högskola i landet med den allra högsta andelen studenter med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund (majoritetssvenskarna är i praktiken i minoritet bland högskolans studenter) men jag skulle dock inte säga att lärarna och forskarna vid Södertörns högskola vare sig är särskilt ”mångfaldspräglade” (de allra allra flesta av lärarna och forskarna vid Södertörns högskola är majoritetssvenskar även om flertalet av dem är antirasister och antifascister) eller särskilt inriktade på att undervisa om och studera (ras)segregationen i det nya Sverige.
 

Södertörns högskola har svårt att locka studenter från närområdet

Trist att konstatera att den svenska socialdemokratins kanske sista stora investering och radikala (d v s ”genuint” och ”autentiskt” socialistiska) satsning i ett miljonprogramsområde, i en kommun och i en urban region som traditionellt har varit mycket proletär och s k LO-kollektivdominerad och därmed s k studieovan (d v s Stor-Stockholms stora och även tättbefolkade Söderortskommuner Botkyrka, Huddinge, Haninge och Södertälje) inte har lyckats ”rekrytera” fler unga vuxna som studenter trots en vid det här laget 20-årig historia, d v s Södertörns högskola som är belägen i miljonprogramsområdet Flemingsberg i Huddinge kommun där uppemot 80% har utländsk och numera i huvudsak utomeuropeisk bakgrund och som därför åtminstone i början gick under det nedsättande namnet ”blatte-Harvard” (och fortfarande tror jag nog att de allra flesta majoritetssvenskar kopplar Södertörns högskola till s k ”invandrarstudenter”) då det ansågs mycket udda för att inte säga stötande och ”galet” (i vissa majoritetssvenska kretsar) att förlägga en splitter ny högskola mitt i hjärtat av en fattig och stigmatiserad s k invandrarförort när Södertörns högskola inrättades och öppnades 1996 (d v s det var sannerligen ett mycket radikalt val av plats så här i efterhand och kommer nog inte att upprepas igen i framtiden).
21764836_10155061457885847_4531648976796097849_n.jpg