Kategori: Södermalm

SD ärar de som äras bör på Södermalm i Stockholm

En ”snabbvisit” till valdistrikt 11 i Högalids församling på Södermalm i Stockholm på jakt efter ”SD-spår” så här på valdagen: Här uppnådde SD ett tvåsiffrigt valresultat redan i förra valet (d v s över 10% och vilket var mycket anmärkningsvärt på Söder 2014) och här har SD valt att köpa (dyr) annonsplats av JCDecaux som (gissningsvis) ett slags hommage till väljarna i detta valdistrikt (SD har då i övrigt mycket liten affischnärvaro på Söder i detta val och vad jag vet ingen annan köpt annonsplats just på Söder). Högalids församling och fr a valdistrikten runt kyrkan om jag inte missminner mig var f ö den första delen av innerstan där SD började göra vissa inbrytningar redan på 1990-talet.
41456133_10155892968495847_1771718471101448192_n

Om den påtagligt vita stadsdelen Södermalm i Stockholm

Mustafa Can skriver om det röda och proletära Södermalm i Stockholm vars (vita) män f ö utsågs till världens sexigaste och snyggaste män för några år sedan och där endast 19% har utländsk bakgrund överhuvudtaget och där enbart 7,5% av alla ca 130 000 invånare har någon form av bakgrund i Mellanöstern och övriga Asien och Afrika och i Latinamerika och Oceanien (exklusive de i huvudsak vita bosättarstaterna Australien och Nya Zeeland) sammantaget och varav merparten har någon form av bakgrund i Iran, Turkiet, Irak, Chile, Colombia, Libanon, Syrien, Thailand, Sydkorea, Indien och Kina (OBS: det finns naturligtvis inget egenvärde i sig att som stadsdel inhysa en hög andel utomeuropéer):
 
 
”Södermalm, hela Stockholm, är snarare enfald än mångfald. Stockholmarens intresse för mångfald är större utanför landets gränser än inom den egna stadens gränser. Det är som om Brooklyn och Kreuzberg ligger närmare än Tensta och Botkyrka.
 
(…)
 
Nu drabbas jag av en alltmer förlamande ångest och undrar vad fanns jag gör i denna homogena enklav som bättre skulle tjäna som socialantropologisk temapark för utstuderad coolness och förljugen spontanitet – en plats där folk tar selfies med utvisningshotade flyktingar för att öka på sitt humankapital. Berlins gentrifierade stadsdelar är inte lika kliniskt rena från smuts, graffiti, sjavighet, mörka källarkrogar, billiga små barer och tillåtande attityd mot udda människor. Och i Oslos motsvarighet till Södermalm, Grünerløkka, bor och arbetar en mångfald av etniciteter.”
 
Till exempel bor det ej mer än kring 200 invånare som har någon form av bakgrund i Iran i Katarina församling, ej mer än kring 40 invånare som har någon form av bakgrund i Thailand i Maria Magdalena församling, ej mer än kring 100 invånare som har någon form av bakgrund i Sydkorea i Sofia församling och ej mer än kring 160 invånare som har någon form av bakgrund i Chile i Högalids församling och i samtliga fall ingår både de som är födda i länderna ifråga (d v s de s k riktiga och äkta invandrarna), de som är födda i Sverige och som har två föräldrar som är födda i ursprungslandet ifråga (d v s den s k ”andragenerationen”), de som är födda där men har adopterats av vita invånare och vita Södermalmsbor (d v s de adopterade) samt slutligen de som är födda i Sverige och som har en förälder som är född i landet ifråga och en förälder som är inrikes född (d v s de s k blandade):
 
Faktum är att av Södermalms samtliga invånare som har någon form av bakgrund utanför västvärlden så utgör de adopterade och de blandade tillsammans möjligen över hälften av Södermalms totala ”bestånd” av utomeuropéer (OBS: det är vare sig fel på adoptivfamiljer eller på adoptivbarn eller på blandfamiljer eller på blandbarn). F ö bör det så klart påminnas om att endast de som är folkbokförda i befolkningsregistret som permanent boende Södermalmsbor ingår i statistiken ifråga – d v s alla s k EU-migranter, alla papperslösa, alla som egentligen ska utvisas och deporteras men som har gått under jorden, alla turister, alla diplomater, alla hemlösa, alla kriminella som gömmer sig och har gått under jorden o s v är ej överhuvudtaget medtagna i ovanstående siffror även om de de facto är Södermalmsbor.
 
I Stockholm har f ö numera kring 40% av alla invånare någon form av utländsk bakgrund och mellan 25-30% har någon form av bakgrund i Mellanöstern och övriga Asien och Afrika och i Latinamerika och Oceanien (exklusive Australien och Nya Zeeland) och vilket innebär att Södermalm bredvid det s k blåa och det s k överklassiga Östermalm är den allra vitaste och allra mest homogena stadsdelen i huvudstaden.
 
Den absoluta majoriteten av alla Södermalmsbor som har någon form av bakgrund i Mellanöstern och övriga Asien och Afrika och i Latinamerika och Oceanien (exklusive Australien och Nya Zeeland) är f ö även antingen vuxna hetero- eller homosexuella intimrelationspartners till vita Södermalmsbor alternativt adoptiv-, foster- eller styvbarn till vita Södermalmsbor, d v s mycket få hushåll på Södermalm består av utomeuropéer och invånare som har bakgrund utanför västvärlden och vilka lever i intimrelationer med varandra och har barn med varandra (t ex en familj som består av en vuxen s k helsomalisk heterosexuell man och en vuxen s k helsomalisk heterosexuell kvinna som har två s k helsomaliska barn alternativt ett hushåll som består av en vuxen icke-heterosexuell kinesisk kvinna och en vuxen icke-heterosexuell chilensk kvinna som har ett s k surrogatbarn tillsammans som inte är ett vitt barn) och mycket få av Södermalms utomeuropéer är bosatta i hushåll där inga vita invånare överhuvudtaget är folkbokförda (det finns t ex ett flertal kollektiv på Södermalm men mycket få av dem om ens några består helt och hållet av invånare som har någon form av utomeuropeisk bakgrund då det oftast åtminstone finns en vit invånare som är bosatt i kollektivet ifråga).
 
Sedan betyder inte detta så klart att vare sig Södermalmsborna eller Östermalmsborna är mer s k ”rasistiska” än andra Stockholmare och inte heller betyder det att de vita Södermalmsborna skulle bli lyckligare och må bättre och få ett bättre liv om fler iranier, afghaner, syrier, vietnameser, pakistanier, somalier, etiopier, colombianer eller bolivianer valde att bosätta sig på och bodde på Södermalm.
 
Slutligen så är andelen Södermalmsbor som är barn och ungdomar lägre än andelen barn och unga i övriga Stockholm medan andelen äldre och pensionärer är högre på Södermalm än andelen äldre och pensionärer i övriga Stockholm och faktum är att över en fjärdedel av alla Södermalmsbor redan är över 65 år gamla och denna andel ökar för varje år som går (OBS: det är så klart vare sig fel att vara vit eller att vara äldre).

Om Expos adress på Hornsgatan

Upptäcker av en slump att Lonely Planets beskrivning av Stieg Larssons Södermalm innehåller ett faktafel:
 
 
”Stockholm’s vibrant coffee culture is heavily fuelled by the Swedish tradition of fika – socializing over cups of coffee and sweet pastries. Mellqvists Kaffebar was Larsson’s fika joint in real life and it also served as fictional character Mikael Blomkvist’s regular coffee spot. Larsson was often found working on his laptop at the cafe, which is conveniently located beneath the Expo offices.”
20638601_10154939831410847_4722683031519896267_n.jpg
 
Expos kontor, redaktion, arkiv och bibliotek o s v låg då inte på Hornsgatan 78 alternativt på Bysistorget 6 utan på Hornsgatan 76 alternativt på Bysistorget 4 i en lägenhet högst upp på femte våningen som med fog kan benämnas som en s k våning, d v s det handlade om en rejält tilltagen femrummare och det var där jag själv bodde, d v s jag bodde helt enkelt på jobbet och på arbetsplatsen dygnet om och jag arbetade också i praktiken dygnet runt på den tiden.
20637961_10154939831120847_3494565536416788654_n.jpg
 
Nu gör det väl i och för sig detsamma då vid det här laget ett antal hundra tusen personer som fram tills nu har deltagit i Stieg Larsson- och Millenium-stadsvandringarna redan har fått adressen Hornsgatan 78 alternativt Bysistorget 6 felaktigt utpekad för sig som Expos gamla kontor och den felaktiga guidningen lär väl fortsätta även i framtiden och en trappuppgång från den rätta trappuppgången gör väl egentligen detsamma när åren går.
 
Expos första kontor låg då i varje fall på Lundagatan 47, den andra adressen var Färgargårdstorget 32 och den tredje just Hornsgatan 76, d v s det var det s k röda och det s k proletära Södermalm som gällde helt och hållet under de första åren av tidskriftens existens.

Det vita Södermalm

DN skriver om den klassiska ”kontakthypotesen” som förenklat säger att vardaglig kontakt med minoriteter i form av att bo i samma kvarter gör majoritetsbefolkningen mindre benägen att vara s k ”intolerant” och känna s k ”främlingsfientlighet”: http://www.dn.se/ledare/huvudledare/de-flesta-ar-som-vi

Södermalm är dock inte ett bra empiriskt exempel: det är inte en särskilt blandad och heterogen stadsdel utan har en övervägande vit, kristen och västerländsk befolkning. I de fyra församlingar som Södermalm utgörs av, Högalid, Katarina, Maria Magdalena och Sofia har ej mer än ca 16-17% utländsk bakgrund (andelen med utländsk bakgrund utgör i hela landet 27%), och av dessa har en absolut majoritet bakgrund i västerländska länder: de flesta har en eller två föräldrar som invandrat från t ex Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Polen, USA, Grekland och Norge, eller är så är de själva födda i dessa länder.

De utomvästerländska ursprungsländer som i huvudsak förekommer på Södermalm är Iran, Kina, Chile, Korea, Thailand, Colombia, Turkiet, Indien, Etiopien och Marocko, och en mycket stor del, kanske uppemot två tredjedelar, utgörs av adopterade och blandade med bakgrund i dessa länder, medan den resterande tredjedelen tenderar att vara skrivna i samma hushåll där det också bor vita, vilket indikerar att de lever i intimrelationer med varandra.

Vi talar också om mycket små siffror i absoluta tal: i Maria Magdalena församling bor t ex 80 invånare med bakgrund i Kina (och varav väldigt många är adopterade) och 42 invånare med bakgrund i Marocko, i Högalids församling bor 196 invånare med bakgrund i Iran och 51 invånare med bakgrund i Colombia, i Katarina församling bor 90 invånare med bakgrund i Korea, 74 invånare med bakgrund i Indien och 68 invånare med bakgrund i Etiopien (och varav den absoluta majoriteten är adopterade) och i Sofia församling slutligen bor 127 invånare med bakgrund i Chile, 81 invånare med bakgrund i Thailand och 72 invånare med bakgrund i Turkiet.

Totalt uppgår andelen med utomvästerländsk bakgrund på Södermalm till ca 7% (andelen med utomvästerländsk bakgrund i hela riket uppgår idag till ca 13%), vilket är andelen generellt i Stockholms innerstads samtliga församlingar, d v s Södermalm fungerar inte så bra som exempel för att testa den s k ”kontakthypotesen”. De flesta av Södermalmsinvånarna som har någon form av utomvästerländsk bakgrund, antingen för att de själva är födda i Afrika, Asien eller Sydamerika, eller för att de har en eller två föräldrar som är födda där, är också adopterade och blandade eller lever i intimrelationer med vita Södermalmsbor.