Kategori: sexualbrott

”Andrageneration:arna” fortsätter att vara den mest brottsutsatta demografiska subgruppen i landet och särskilt gället det sexualbrott

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nya nationella trygghetsundersökning ”NTU 2017” som publicerades alldeles nyligen är en sorglig läsning för de s k ”andrageneration:arnas” del, d v s landets alla invånare som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och varav det absoluta flertalet idag har utomeuropeisk och utomvästerländsk bakgrund och varav flertalet är bosatta i miljonprogramsområdena:
 
Det är verkligen och alltmer de s k ”andrageneration:arna”, som dessutom är en mycket snabbt växande demografisk subgrupp i den svenska totalbefolkningen (snart kommer f ö även de s k ”andrageneneration:arna” att gå om de riktiga invandrarna i antal), som är de mest brottsutsatta i landet samtidigt som de litar på polisen och rättsväsendet i allra minst utsträckning.
 
Här nedan följer ett axplock oerhört tragiska och deprimerande siffror om de s k andrageneration:arnas” utsatta och tyvärr nog alltmer utsatta situation – d v s detta är fruktansvärda siffror som verkligen illustrerar fattigdomen, proletariseringen, otryggheten, våldet, skjutningarna, de katastrofala skolresultaten och den skyhöga arbetslösheten bland de unga ”andrageneration:arna” i miljonprogramsområdena runtom i landet:
 
procentandel som är utsatta för sexualbrott:
”andrageneration:are”: 7,9% (siffran är sannolikt fördubblad bland ”andragenerations”-kvinnorna och möjligen tredubblad bland ”andragenerations”-tjejerna i ålderskategorin 15-25)
majoritetssvenskar: 5,2%
OBS: NTU 2017 säger inget om vem/vilka som utsätter ”andragenerations”-tjejerna för sexualbrott.
 
procentandel som är utsatta för sexualbrott av allvarlig karaktär:
”andrageneration:are”: 1,9% (siffran är sannolikt fördubblad bland ”andragenerations”-kvinnorna och möjligen tredubblad bland ”andrangenerations”-tjejerna i ålderskategorin 15-25)
majoritetssvenskar: 1,1%
OBS: NTU 2017 säger inget om vem/vilka som utsätter ”andrangenerations”-tjejerna för sexualbrott.
 
procentandel som är utsatta för misshandel:
”andrageneration:are”: 4,7%
majoritetssvenskar: 3,1%
 
procentandel som är utsatta för personrån:
”andrageneration:are”: 2,1%
majoritetssvenskar: 1,2%
 
procentandel som är utsatta för hot:
”andrageneration:are”: 11,8% (siffran är sannolikt fördubblad bland ”andragenerations”-männen och möjligen tredubblad bland ”andrangenerations”-killarna i ålderskategorin 15-25)
majoritetssvenskar: 7,7%
OBS: NTU 2017 säger inget om vem/vilka som hotar ”andrangenerations”-killarna.
 
procentandel som är utsatta för trakasserier:
”andrageneration:are”: 8,7%
majoritetssvenskar: 5,2%
 
procentandel som är utsatta för nätkränkning:
”andrageneration:are”: 3,4%
majoritetssvenskar: 1,8%
 
procentandel som känner sig otrygga:
”andrageneration:are”: 32%
majoritetssvenskar: 26%
 
procentandel som känner oro för att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp
”andrageneration:are”: 17% (siffran är sannolikt fördubblad bland ”andragenerations”-kvinnorna och möjligen tredubblad bland ”andrangenerations”-tjejerna i ålderskategorin 15-25)
majoritetssvenskar: 11%
OBS: NTU 2017 säger inget om vem/vilka som ”andragenerations”-tjejerna är rädda för.
 
procentandel som har stort förtroende för polisen och rättsväsendet
”andrageneration:are”: 36%
majoritetssvenskar: 42%

”Andragenerationstjejerna” med utomeuropeisk bakgrund är den grupp som är allra mest utsatt för sexualbrott i landet

I samband med #metoo-kampanjen är det ingen eller åtminstone få som talar om vilken grupp kvinnor som är mest utsatt för sexualbrott. Förra året (2016) anmäldes kring 20 300 sexualbrott i landet och varav en tredjedel rubricerades som våldtäkt (och vilket då anses vara den grövsta formen av sexualbrott). I den senaste Nationella trygghetsundersökningen uppgav 1,7% av alla invånare i landet att de hade utsatts för ett (eller flera) sexualbrott under året och vilket motsvarar kring 129 000 invånare och uppskattningsvis kring 487 000 händelser/brott (och vilket är en ökning jämfört med tidigare år – mellan 2005-14 uppgav ”endast” 1% att de hade utsatts för sexualbrott).
 
Allra mest utsatta för sexualbrott är unga kvinnor i åldrarna 16-24 år bland vilka 9% uppgav att de hade utsatts för ett sexualbrott.
Vidare är singlar och ensamstående (med eller utan barn) mer utsatta än sammanboende (med eller utan barn) och de som bor i lägenhet och i flerfamiljshus är mer utsatta än de som bor i villa och i radhus och invånarna i de tre storstadsregionerna är mer utsatta än de som bor i mellanstora och i mindre städer och på landsbygden.
 
Den demografiska subgrupp som är allra mest utsatt för sexualbrott är dock utan konkurrens de s k ”andrageneration:arna”: Nästan tre gånger fler ”andrageneration:are” uppger att de har utsatts för (ett eller flera) sexualbrott jämfört med majoritetssvenskarna.
 
En absolut majoritet av landets ”andrageneration:are” (d v s de som är födda i Sverige med invandrade och utrikes födda föräldrar) har idag utomeuropeisk bakgrund och särskilt gäller det ålderskategorin 16-24 år.
 
Allt detta innebär att möjligen uppemot 20% eller hela en femtedel av alla ”andragenerationstjejer” mellan 16-24 år har utsatts för ett (eller flera) sexualbrott (sedan säger inte denna osannolikt höga siffra någonting om vilka som utsätter ”andragenerationstjejerna” för sexualbrott och gissningsvis handlar det både om majoritets- och minoritetsmän som utsätter dem för det).

Utlandsadopterade fortsätter tyvärr att figurera i sexualbrottssammanhang

Nu är det offentligt: Det är då den f d ärkebiskopen KG Hammars utlandsadopterade son som tyvärr är den ridlärare i Skåne som anklagas för ett stort antal sexuella övergrepp på minderåriga flickor.
 
 
Tyvärr har detta f ö hänt ett flertal gånger nu, d v s att utlandsadopterade som är barn till och adopterade av prominenta och kända och även förmögna och framgångsrika och likaså folkkära och populära adoptivföräldrar (d v s adoptivbarn till t ex professorer, politiker, domare, direktörer, överläkare, författare, skådespelare, artister o s v) hamnar i s k blåsväder, råkar rejält illa ut och mer eller mindre förstör sina liv och alltför ofta även andras liv.
 
Alldeles nyligen dömdes f ö också en utlandsadopterad tränare i Blekinge för ett stort antal sexuella övergrepp mot minderåriga pojkar.
 
 
Tyvärr fortsätter de utlandsadopterade att både vara överrepresenterade som dömda och lagförda i den svenska brottsstatistiken liksom att uppvisa en statistisk överrisk att även dömas till längre fängelsestraff och vilket indikerar att många av dem begår och beslås med grova brott.

Ännu en adopterad man misstänks för sexualbrott

Tyvärr ännu en utlandsadopterad man av ett alltför stort och tyvärr även växande antal (mot bakgrund av hur liten gruppen utlandsadopterade trots allt är i landet) som antingen är misstänkt för eller är dömd för sexualbrott:

https://www.tidningenridsport.se/Nyheter/Sverige/2017/5/SVT-granskar-omtvistad-overgreppshistoria

Tyvärr tyder allt på att utlandsadopterade män är kraftigt överrepresenterade som förövare av sexualbrott medan utlandsadopterade kvinnor är kraftigt överrepresenterade som offer för sexualbrott och i båda fallen möjligen oavsett sexuell läggning.

Varför verkar utlandsadopterade vara så överrepresenterade som förövare av och offer för sexualbrott?

Genom åren har jag samlat på mig mängder med förundersökningar, åtal och domar som rör utlandsadopterade liksom mängder av klipp och reportage som rör de brott som dessa har misstänkts för och oftast också har dömts för alternativt har fallit offer för.
 
Tyvärr rör en mycket stor andel av dessa brott s k sexualbrott av olika slag och tyvärr handlar flertalet av dessa brott om adopterade män som förövare (särskilt gäller det adopterade män från Asien men även från Latinamerika) och när utlandsadopterade kvinnor figurerar i dessa sammanhang så handlar det nästan alltid om att de är offer (särskilt gäller det adopterade kvinnor från Asien men även från Afrika).
 
Nu har det tyvärr hänt igen – ännu en utlandsadopterad man är misstänkt för rätt så grova övergrepp av rätt så sexuell art:
 
 
Tyvärr är det dessutom så att flera av de adopterade män som har dömts för sexualbrott av olika slag har begått övergrepp på unga och ibland även på s k minderåriga: Den förste riksbekante s k ”dagispedofilen” var exempelvis tyvärr utlandsadopterad, ett flertal utlandsadopterade män som är offentliga kändisar har tyvärr varit misstänkta för eller har dömts för sexualbrott (och ofta mot mycket unga kvinnor) och för ett antal år sedan briserade en skandal på Adoptionscentrum, d v s Sveriges i särklass största adoptionsorganisation, när dess vid den tiden ende anställde utlandsadopterade visade sig driva en bordelliknande verksamhet vars ”affärsidé” gick ut på att han kunde erbjuda ”exotiska” unga eller t o m mycket unga utlandsadopterade kvinnor med olika utseenden (d v s adopterade kvinnor från olika länder i Afrika, Asien och Sydamerika – d v s ”rena menageriet” om en får uttrycka det så) till sina kunder och därtill så våldtog han och begick övergrepp på minst en av ”sina egna” utlandsadopterade kvinnor som han sålde.
 
Tyvärr tystade Adoptionscentrum ned hela skandalen och medie-Sverige som vimlar av adoptivföräldrar valde också att ligga lågt att hänsyn till (och kanske och lojalitet till) Adoptionscentrum (och kanske också av hänsyn till landets alla adoptivföräldrar) trots att förundersökningen talar sitt tydliga språk om vad som egentligen hände och denna bordelliknande verksamhet bedrevs dessutom från Adoptionscentrums huvudkontor och den som dömdes för det hela fick framför allt full (och av Adoptionscentrum legitimerad och sanktionerad) tillgång till 100-tals utlandsadopterade kvinnor i egenskap av att vara en slags ungdomsledare för utlandsadopterade (som Adoptionscentrum hade anställt på heltid).
 
Så frågan är vad som gör att utlandsadopterade män om och om igen genom åren misstänks för eller döms för sexualbrott medan utlandsadopterade kvinnor om och om igen genom åren misstänks för att ha utsatts för sexuella övergrepp?
 
Att en mycket hög procentandel av alla utlandsadopterade män i landet är singlar och även barnlösa i statistikens och siffrornas värld kan nog spela en viss roll även om många utlandsadopterade män självklart mycket väl kan vara s k frivilliga singlar (och även frivilligt barnlösa) medan många utlandsadopterade kvinnor möjligen har påverkats negativt (och destruktivt) av alla koloniala rasföreställningar som fortfarande florerar i samtiden om icke-vita kvinnor från de gamla kolonierna mot bakgrund av att åtskilliga utlandsadopterade kvinnor genom åren verkar ha figurerat inom den svenska s k sexindustrin att döma av min egen samling av domar och klipp.