Kategori: segregation

”Raskartor” av amerikansk modell som visualiserar var utomeuropéerna bor i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö

Sthlm.jpg
”Raskartor” av amerikansk modell (d v s de ”genomrasistiska” amerikanerna producerar då ständigt sådana här kartor som visar var de olika s k rasgrupperna bor och lever i de rätt så hårt segregerade amerikanska storstäderna) som visar var invandrarna från de icke-västerländska länderna bor i landets tre storstadsregioner, d v s var de som är födda i Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Karibien är folkbokförda i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö (OBS – kartorna är dock från år 2010 och tyvärr kan bostadssegregationen nog ha blivit än mer extrem sedan dess) där idag mellan 45-60% av samtliga invånare har någon form av utländsk bakgrund och i huvudsak utomeuropeisk sådan (d v s invånarna med någon form av utomeuropeisk bakgrund är idag verkligen mängder i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö men de är då kraftigt koncentrerade till specifika stadsdelar som till i stort sett 100% utgörs av miljonprogramsområden och där flerbostadshus/höghus och hyresrätter dominerar helt):
Sthlm 3.jpg
 
Stockholms innerstad och Söder om Söder inklusive Hägersten är massivt dominerad av inrikes födda medan Järvaområdet och stadsdelarna längs den röda tunnelbanelinjen mellan Bredäng och Norsborg är massivt dominerade av utomeuropéer (liksom den utomeuropeiska ”enklaven” Flemingsberg) och Södertälje går verkligen inte av för hackor med Geneta, Fornhöjden, Ronna och Hovsjö vilka alla är dominerade av utomeuropéer. Sedan bor det så klart chilenare och argentinare på Östermalm, iranier och etiopier på Kungsholmen, turkar och irakier på Södermalm och kongoleser och kineser på Norrmalm men de ger inget större ”utslag” i siffrornas och kartornas värld då de inte är så många även om de absolut är folkbokbokförda och ”på riktigt” bosatta i innerstaden.
Sthlm 2.jpg
 
Stadsdelarna längs röda linjen mellan Bredäng och Norsborg bör f ö vara Nordeuropas största och ”tätaste” sammanhängande koncentration av invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund – åtminstone norr om Hamburg och Amsterdam.
Gbg.jpg
Gbg 2.jpg
 
Likaså är Göteborgs innerstad massivt dominerad av inrikes födda medan nordöstra Göteborg omvänt är massivt dominerad av utomeuropéer och Malmö slutligen är en aningen mer komplicerad ”historia” då stadsdelar dominerade av inrikes födda i praktiken ligger ”vägg i vägg” med utomeuropéernas stadsdelar (d v s utan några s k buffertzoner i form av s k gröna kilar, industriområden eller motorvägar) och därtill på en begränsad yta.
M-ö.jpg

Västvärldens kanske största antisegregationssatsning offentliggjordes idag i ett av västvärldens mest genomsegregerade länder

Idag presenterade den fortfarande sittande rödgröna antirasistiska och feministiska regeringen sin stora ”master plan” (som gäller de kommande tio åren 2018-28) och strategi mot segregationen i västvärldens kanske allra mest segregerade land och det mycket omfattande antisegregationspaket som lanserades idag är sannolikt det största i hela västvärlden just nu (åtminstone i pengar räknat) samtidigt som allt tyvärr har blivit allt värre (d v s vad gäller segregationen) sedan den s k Blommansatsningen sjösattes 1995 (som då var den allra första svenska antisegregationssatsningen) och sedan många miljarder har pumpats in i miljonprogramsområdena allt sedan dess (d v s dessa enorma belopp har tyvärr inte hjälpt för att vända eller stoppa segregationen även om det självklart hade varit mycket värre idag utan alla dessa mycket stora satsningar i miljonprogramsområdena som har gjorts i landet sedan 1995).
 
I ett stort antal miljonprogramsområden runtom i landet har idag kring 85-95% av alla invånare någon form av utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund och i alltför många av dessa idag mycket tättbefolkade (kring hälften av fr a de utomeuropeiska invånarna i miljonprogramsområdena bor idag trångbott eller t o m extremt trångbott) stadsdelar (där fr a andelen invånare under 30 år är mycket stor) klarar idag ej mer än kring 50-60% grundskolan (d v s extremt höga procentandelar går ut 9:an och högstadiet utan fullständiga betyg och utan gymnasiebehörighet i de s k ”förorterna”) och endast kring 50-60% av de vuxna arbetsföra invånarna förvärvsarbetar där och mellan 25-40% av de arbetsföra invånarna i åtskilliga miljonprogramsområden är numera helt beroende av ekonomiskt bistånd.
 
Ett urval tyvärr mycket tråkiga siffror:
 
Procentandel som har slutfört gymnasieskolan 20-25 år:
Araby: samtliga kvinnor 44%, samtliga män 38%
 
Procentandel som förvärvsarbetar 20-25 år:
Vivalla: samtliga andragenerationskvinnor 53%, samtliga andragenerationsmän 46%
 
Procentandel som är har en låg inkomst 20-25 år:
Rinkeby/Tensta: samtliga kvinnor 25%, samtliga män 28%
 
Procentandel som är beroende av ekonomiskt bistånd 20-25 år:
Rosengård: samtliga kvinnor 23%, samtliga män 37%
 
 
”Tillväxtverket meddelar i dag fördelningen av det långsiktiga miljardstödet till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. 2,2 miljarder kronor avsätts årligen 2020–2027 av regeringen.
 
För 2018 har 425 miljoner kronor avsatts och för 2019 1,35 miljarder kronor. Det nya statsbidraget ska bidra till att stärka kommunernas eget långsiktiga arbete för att förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller exempelvis lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.”

Det är över 30 gånger vanligare att 3-åringarna har karies i miljonprogramsområdena i Järvaområdet jämfört med 3-åringarna på Lidingö

TV4 Nyheterna igår kväll:

Det är över 30 gånger vanligare att 3-åringarna har karies i miljonprogramsområdena i Järvaområdet jämfört med 3-åringarna på Lidingö och i Norrort.

Det är nästan 40 gånger vanligare att de nyfödda i miljonprogramsområdena i Huddinge, Botkyrka och Södertälje och i Söderort exponeras för vuxnas cigarettrök jämfört med de nyfödda i Stockholms innerstad.

Det är 7 gånger vanligare med fetma och övervikt bland barnen i miljonprogramsområdena i Stockholms län än bland barnen i Stockholms innerstad.

Ny rapport om den svenska mångfalden och segregationen

Fascinerande visualiseringar och kartograferingar av den svenska demografiska mångfalden och bostadssegregationen vilka är hämtade ur Hyresgästföreningens rapport som publicerades idag:
 
Segr.jpg
I min hemstad Motala så sticker Väster, Ekön och Charlottenberg ut, i Karlstad där jag ofta bor under veckorna så handlar det om Våxnäs, Rud och Kronoparken, på Södermalm i Stockholm där jag en gång bodde finns små enklaver av mångfald (t ex Åsögatan som ju är ett miljonprogramområde), i Söderort där jag numera bor (i Flemingsberg) blir det bara alltmer mångfald och i Uppsala där jag också har bott så sticker bl a Gottsunda, Stenhagen och Gränby ut.
Upp.jpg
Söder.jpg
Flem.jpg
Karl.jpg
Mot.jpg

32 kommuner med s k utsatta stadsdelar erhåller miljardbelopp för att bekämpa segregationen

För alla ”kalenderbitare” som undrar över exakt vilka 32 kommuner som nu ska erhålla miljardbelopp av den sittande antirasistiska regeringen för att motverka segregationen, fattigdomen, de låga skolresultaten, den höga arbetslösheten, det höga bidragsberoendet och det låga valdeltagandet som gäller i en eller flera stadsdelar (d v s ”förorter” och miljonprogramsområden med invånare som har utomeuropeisk bakgrund) i dessa kommuner.
 
För övrigt så kan det vara intressant att nämna att landets 61 mest s k utsatta stadsdelar (för en lista över dessa – se https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/06/23/forort-fattigdom) vilka alla numera är miljonprogramsområden med invånare som har utomeuropeisk bakgrund idag innehåller hela 600 000 invånare (d v s hela 6% av totalbefolkningen) och hela 10% av landets samtliga barn och ungdomar p g a att medelåldern är extremt låg i dessa områden p g a att fruktsamhetstalen är betydligt högre där än i de majoritetssvenska stadsdelarna.
 
I dessa ”förorter” har hela 3% av lägenheterna mellan 10-30 folkbokförda invånare, hela 40% av barnen och ungdomarna går ut grundskolan (d v s högstadiet och 9:an) utan godkänga betyg, mellan 40-67% av samtliga invånare i dessa ”förorter” har en årsinkomst (innan skatt) som understiger 100 000 kronor och höga procentsiffror är därtill (d v s utöver de 40-67 procenten) nolltaxerare (d v s de saknar helt och hållet en inkomst överhuvudtaget) och mellan 50-60% av invånarna i dessa ”förorter” är utrikes födda medan de resterande procenten (d v s 40-50%) i huvudsak utgörs av s k ”andrageneration:are” och s k ”blandade” liksom även av ett snabbt växande antal s k ”tredjegeneration:are” och de allra flesta har bakgrund i Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Karibien:
 
Borlänge
Borås
Botkyrka
Eskilstuna
Filipstad
Gävle
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Huddinge
Järfälla
Jönköping
Katrineholm
Karlskrona
Kristianstad
Landskrona
Linköping
Malmö
Motala
Norrköping
Nyköping
Perstorp
Sandviken
Stockholm
Södertälje
Trollhättan
Uddevalla
Uppsala
Västerås
Växjö
Åstorp
Örebro

Danska S fortsätter att sätta tak på utomeuropéerna

Danska S fortsätter att sätta upp statistiska (ras)krav på utomeuropéerna: Tidigare handlade det om att sätta ett årligt tak på den utomeuropeiska invandringen (d v s ett s k raskvotsystem) och nu ska max 30% av alla invånare i de danska ”ghettona” (som de danska miljonprogramsområdena officiellt heter) få ha någon form av utomeuropeisk bakgrund.
 
 
Samtidigt är det ett (statistiskt) faktum att även i de mest s k ”perker”-täta stadsdelarna i vårt södra grannland så har sällan eller aldrig mer än 50-65% av invånarna utländsk bakgrund och det är få om ens några stadsdelar i Danmark där över 30% av invånarna har utomeuropeisk bakgrund och detsamma gäller f ö även i Norge.
 
Extremlandet vad gäller rassegregation är i stället Sverige där åtskilliga stadsdelar (och vilka samtliga är miljonprogramsområden) numera överstiger 90% vad gäller invånare som har någon form av utländsk bakgrund och det är just utomeuropéerna som dominerar i de svenska ”blatte”-täta stadsdelarna och det är inte ovanligt alls att långt över 30% av alla invånare i miljonprogramsområdena just har utomeuropeisk bakgrund.

Medan Sverige i år öppnar en ny myndighet mot segregation som ska pumpa in nya pengar i miljonprogramsområdena så ska Danmark riva sina s k ”ghetton” efter modell från Nederländerna

Lite fascinerande att konstatera (och kontrastera) att medan Sverige eller rättare sagt den röd-gröna antirasistiska och feministiska regeringen inleder det nya året med invigningen och öppnandet av en helt ny myndighet förlagd till (miljonprogramsområdet) Flemingsberg i Huddinge (Delegationen mot segregation) som ska bekämpa segregationen genom att pumpa in pengar till de miljonprogramsområden i landet där de allra flesta invånare idag har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund så inleder Danmark eller rättare sagt den mörkblåa icke-antirasistiska och icke-feministiska regeringen som har Dansk Folkeparti som regeringsstödparti det nya året med att börja riva landets motsvarighet till de svenska miljonprogramsområdena där de allra flesta invånare idag har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund (och en hel del av invånarna i de danska s k ghettona har dessutom också bakgrund i de danska nordatlantiska kolonierna Island, Grönland och Färöarna).
 
Nu är detta inte en nyhet såsom det kan framstå i svensk media då Danmark även tidigare har rivit och nedmonterat s k ghetton och förflyttat och omplacerat de s k ghettoinvånarna till andra platser efter holländsk modell där rivandet och nedmonteringen av de holländska motsvarigheterna till de svenska miljonprogramsområdena där de allra flesta invånare idag har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund (och en hel del av invånarna i de holländska s k ghettona har dessutom också bakgrund i de holländska kolonierna i Karibien och i Sydostasien) redan har pågått ett tag.
 
Det nya är snarare den svenska medierapporteringen som tidigare har framställt Danmark som ett mer eller mindre genomrasistiskt land (bredvid Nederländerna) som inte bara öppet och officiellt talar om just s k ghetton utan också har valt att börja riva s k ghetton men som nu plötsligt rapporterar om den danske statsministerns nyårstal vari han angav den danska regeringens mål för i år att ”avskaffa ghettona helt” (d v s att riva samtliga danska s k ghetton och förflytta samtliga danska s k ghettoinvånare till andra områden) på ett åtminstone försiktigt positivt sätt såsom i dagens DN:
 
 
”Många kommer säkert avfärda utspelet som sedvanlig dansk cynism. Men Lars Løkke Rasmussen har två goda poänger: För det första stämmer det att själva arkitekturen i många bostadsområden underlättar för brottslighet och försvårar för polisen. I miljonprogramskvarteren finns gångbroar där man kan kasta saker på polis och brandkår, det är lätt att blockera de få bilvägar som finns och enkelt att komma undan till fots och på moped.
 
(…)
 
För det andra har den danska statsministern i sitt uttalande ett ännu viktigare budskap mellan raderna. Vad han säger är att regeringen är villig att tänka utanför de gängse ramarna för att komma åt parallellsamhällenas problem. Det är alltför lätt att komma med vanliga politikerutfästelser om antingen hårdare tag och fler poliser eller fler jobb och bättre fritidsgårdar.
 
Lars Løkke Rasmussen markerar att kriminaliteten och utanförskapsproblematiken är så allvarliga hot mot hela landet att de kräver extraordinära åtgärder och nya angreppssätt. Samhället måste finnas överallt, inte minst i de utsatta områden där det behövs som mest. Utanförskap, bostadssegregation, arbetslöshet, sviktande skolor är resultatet av det gamla – en rivning är med Strindbergs ord till ”för att få luft och ljus”.”
 
Och frågan är väl vad som egentligen skulle hända om även Sverige började riva och nedmontera miljonprogramsområdena och förflytta dagens miljonprogramsinvånare till andra stadsdelar och en inte helt okvalificerad och vild gissning (som också är min egen gissning) säger att åtskilliga majoritetssvenskar som just nu bor och lever i påtagligt homogena kvarter och områden till skillnad från majoritetsdanskarna och majoritetsholländarna (få majoritetsdanskar och majoritetsholländare verkar nämligen ha protesterat mot att ha fått f d s k ghettoinvånare som sina nya grannar) skulle protestera högljutt om de plötsligt och över en natt tvingades ”inhysa” och få mängder av f d miljonprogramsinvånare med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika som sina nya grannar.