Kategori: polisen

”Min” rättegång som skulle ha ägt rum idag ställdes precis nyss in och polisens senfärdighet och undermåliga hantering kan nu spoliera hela åtalet

”Min” rättegång som skulle äga rum idag kl. 14.30 ställdes nyss in då den tilltalade inte behagade infinna sig utan skyllde på ”akut sjukdom” (OBS: detta är då alltför vanligt numera i Sverige, d v s att de/n åtalade inte infinner sig i rätten) och tyvärr så preskriberas brottet som mannen ifråga åtalades för redan den 15 september, d v s om tre dygn.

 

Inställt 190912.jpg

Nu vet jag inte om det har någon betydelse men i alla fall så sköttes inte polisutredningen ordentligt trots att jag anmälde brottet (olaga hot som hatbrott), som ägde rum den 15 september 2017, dagen därpå och gjorde allt utredningsarbete åt polisen som fick full identitet på den misstänkte gärningsmannen ifråga av mig (fullständigt namn, fullständigt personnummer, fullständig postadress o s v) liksom en lista på tidigare domar som mannen ifråga ha ådragit sig OCH en inspelning av telefonsamtalet på ett USB-minne som polisen tyvärr slarvade bort.
 
Trots all denna (gratis)hjälp från min sida så gick det ett år och fyra månader innan polisen ens kontaktade mig och den tilltalade och höll förhör med oss båda och att rättegången skulle äga rum idag tre dygn innan brottet preskriberas är inget annat än en mindre skandal.
 
För de/n som vill läsa mer om åtalet och den rättegång som skulle ha ägt rum idag, se bl a:
 
 
 

Den svenska poliskåren är fortfarande påtagligt homogen: 94% av landets 20 000 poliser hade svensk bakgrund år 2017

Att inte särskilt många av landets 20 000 poliser har någon form av utländsk bakgrund är väl ett faktum som i stort sett alla känner väl till (liksom att de allra flesta poliser därtill är män):
 
År 2017 hade då hela 94% av alla poliser svensk bakgrund och så har det sett ut åtminstone under 2010-talet, d v s den procentsiffran har varit tämligen konstant i flera år på raken samtidigt som andelen invånare med utländsk bakgrund har skjutit i höjden rejält under samma årtionde och idag har uppemot en tredjedel av alla invånare i landet någon slags utländsk bakgrund.
 
Bland landets unga vuxna har idag kring 40% utländsk bakgrund och möjligen talar idag kring en tredjedel av alla barn och ungdomar och unga vuxna ett annat språk än svenska som förstaspråk, och vilket betyder att behovet av poliser som talar andra språk än svenska är mycket stort idag.
 
Det ska också tilläggas att de 6% poliser som har utländsk bakgrund antagligen i huvudsak har bakgrund i övriga Norden och i Europa och många av de som har utomeuropeisk bakgrund är antagligen adopterade och i stort sett alla adopterade har då svenska som förstaspråk och talar i regel enbart svenska (d v s de ser bara annorlunda ut till kroppen och kan därför inte bidra till någon ökad språkkompetens inom polisen).
 
Dock saknas inte intresset att bli polis bland unga vuxna med utländsk bakgrund: Kring en fjärdedel av alla som söker till polisutbildningen har idag utländsk bakgrund men vid själva antagningen när flera olika tester genomförs faller de allra flesta av dem bort medan de flesta av de majoritetssvenska unga vuxna som söker till polisutbildningen verkar komma in på utbildningen. De allra flesta unga vuxna med utländsk bakgrund som söker till polisutbildningen verkar f ö falla bort i samband med problemslösnings- och personlighetstesten (och vilket väl också innefattar ett IQ- eller begåvningstest).
 
 
”Polisen har som uttalat mål att fler av dem som sätter sig i skolbänken har utländsk bakgrund, det vill säga att de själva eller båda deras föräldrar är födda utanför Sverige.
 
– Fler poliser som pratar andra språk ger bättre service till dem som inte behärskar svenska fullt ut. Och vi behöver folk som kan se saker ur olika perspektiv, säger Stefan Wehlin på polisens HR-avdelning.
 
Och intresset finns uppenbarligen: drygt 23 procent av alla som lämnade in godkända ansökningar inför höstterminen 2018 hade utländsk bakgrund.
 
Men någonting händer på vägen. När utbildningen väl började i september hade gruppen krympt till knappt 9 procent. Räknat i huvuden handlar det om 59 av sammanlagt 663 studenter. Med andra ord löper sökande med utländsk bakgrund mer än dubbelt så hög risk att slås ut på vägen jämfört med resten.”

Om Jan Stocklassas nya bok

”Kul” att läsa Jan Stocklassas nya bok ”Stieg Larssons arkiv. Nyckeln till Palmemordet” som bl a bjuder på ett utdrag ur en matrikel från 1989 som i praktiken är en namnlista över de nazianstuckna och inte minst våldsamma poliser som tillhörde Norrmalms polisdistrikt i Stockholm och vilka på 1980-talet gick under (ök)namnet ”Basebolligan” (och varav en idag är moderat riksdagsledamot medan andra kom att göra karriär inom militären och underrättelsetjänsten) liksom på den rätt så sensationella uppgiften att Vera Ax:son Johnson finansierade högerextremisten Alf Enerström och inte minst att få ta del av Jans intervju med Bertil Wedin som en gång i tiden var knuten till både nazistiska NRP (Wedin stod bl a nära NRP:s mångårige ledare Göran A Oredsson) och till högerradikala Demokratisk allians och som berättar att han arbetade för det svenska Stay Behind-nätverket liksom för den radikalkonservativa legendaren Arvid Fredborg (som i sin tur var finansierad av Ax:son Johnson-familjen).

45564871_10156016353300847_563483040467124224_n.jpg

Om svenska polisers sårade känslor

Många poliser som just nu tjänstgör under Almedalsveckan i Visby har tydligen tagit mycket illa vid sig av kritiken och känner sig tydligen sårade och besvikna över hur de framställs i medierna och av politikerna och tydligen inte minst efter att Annie Lööf uttalade att det är polisens fel att nazister och högerextremister tillåts terrorisera, attackera, misshandla, trakassera, hota och störa allt och alla som de uppfattar som sina både rasliga och ideologiska fiender:
 
 
”Fotbollshuliganer och stenkastande ungdomar i förorter kan köras bort för att de stör ordningen. Men inte nazister som skrämmer besökare i Almedalen. Förklaringen är att mötena på Gotland har ett betydligt starkare grundlagsskydd, enligt polisen.”
 
Samtidigt undrar en ju varför så många antirasister och antifascister genom åren har gripits och transporterats bort i polisbilar och polisbussar och till och med i ”chartrade” kollektivtrafikbussar för att de trots tillstånd anses ha stört nazister och högerextremister från att hålla möten och demonstrera.
 
De i Visby tjänstgörande polisernas sårade känslor påminner f ö inte lite om när den numera så beryktade Skånepolisen återigen avslöjades med ännu en s k rasskandal år 2010 (d v s Skånepolisen ertappades då än en gång med polisfingrarna djupt nere i rasstereotypernas syltburk): Det året avslöjade nämligen en utlandsadopterad polis (genom att helt sonika ”tjalla” och ”gola” till media om saken) att Skånepolisen hade använt sig av fingerade ”namn” som ”N Ni-g-r-son” och ”Oscar N” i sitt interna utbildningsmaterial om mångfald och (andragenerationsförorts)ungdomar och som svar på den rättmätiga kritik som följde uttalade Polisförbundet bland annat följande som närmast ordagrant kan översättas med ”goddag yxskaft”:
 
”Alla poliser riskerar att utsättas för en värdegrundspanik vilket kan resultera i en skräckstämning inom kåren: En ytterst allvarlig värdegrundsfråga är den om hur vi skall förhålla oss till varandra. Det vi kan konstatera i dagsläget är att vi väljer att prata förbi varandra i dessa frågor. Det är viktigt att ta upp synpunkter i det forum man befinner sig i. Det vi annars är på väg in i är livet man levde i gamla Östeuropa. (…) Ett angiverisystem dödar all diskussion och begränsar yttrandefriheten. En öppen diskussion i värdegrundsfrågor är vital. Vad håller vi på med?”.

Hitlers favoritmarsch spelades av svenska polisiära och militära musikkårer så sent som 1943

Hitler var som bekant mer eller mindre fullständigt besatt av estetik, konst och kultur och naturligtvis även av musik: Varje gång Hitler framträdde och visade sig i offentligheten rent fysiskt-kroppsligt så spelades den bayerska s k Badenweiler-marschen (mellan 1934-45) som oftast populärt och i s k folkmun kallades Führermarschen (för den som inte har hört marschen – lyssna gärna via https://www.youtube.com/watch?v=PjYO5IWbJ1c) och som allmänt ansågs vara Hitlers ”favvomarsch” (i och för sig bland mängder av andra marscher såsom t ex Preußens Gloria):
18485400_10154676670720847_8377659309113089318_n
 
Även i Sverige visste så klart alla att denna marsch var intimt sammanknippad med den tyska nationalsocialismen och med det s k Grossdeutschland liksom med dess ledare men ändå så spelade både den svenska polisens musikkår liksom K1:s eller Livregementet till hästs musikkår gärna denna marsch (och säkerligen också mängder av andra svenska militära och ”borgerliga” musikkårer och orkestrar både i Stockholm och runtom i landet) och tydligen så sent som 1943 och gissningsvis för att håna och j-las med arbetarrörelsen, med ”såssarna”, med ”kosmopoliterna” (d v s med de svenska judarna) och med antifascisterna liksom för att aningen odiskret (d v s rätt så rejält öppet) markera tyskvänlighet, anti-imperialist-Storbritannien, anti-bolsjevik-Ryssland, anti-plutokrat-USA och naturligtvis pro-nazism.
 
K1:s stabschef var f ö kronprinsen eller arvfursten och överstelöjtnanten Gustaf Adolf, d v s hertigen av Västerbotten och pappa till vår nuvarande konung Carl Gustaf, som innan och under kriget var (ö)känd som varande just tyskvänlig och pro-nazist och sannolikt var det Bernadotteprinsen som ville och beordrade att Livregementet till hästs musikkår skulle spela Badenweiler-marschen eller den s k Führermarschen när regementet red genom Stockholms innerstad i full mundering.

Den svenska ”polisnazismen” igår och idag: Från över 500 organiserade ”nazistpoliser” till Peter Springare och att uppåt 30% av poliskåren möjligen sympatiserar med SD

Apropå den just nu upptrissade debatten om den alltmer radikaliserade Örebropolisen Peter Springare och alla hans vid det här laget 100 000-tals anhängare både inom och utom poliskåren samt alla färska skandaler och avslöjanden som rör svenska poliser och extremhögern (såsom olika högerextrema Facebook-grupper som domineras och frekventeras av åtskilliga poliser samt den famösa Karlstadpolisens alla fadäser:
 
Redan under mellankrigstiden och krigsåren talades det bland ”vanligt folk” (d v s den stora massan av svenska folket) om att högerextrema tendenser var mer vanliga inom vissa sfärer, samhällsklasser och yrken, s k nyord och språkliga benämningar som ”överklassnazism” och ”kyrkonazism” florerade och ”alla” visste på den tiden att högerextrema sympatier också var särskilt starka inom militären och polisen (liksom bland läkare och jurister och vid hovet o s v). Efter kriget genomfördes t o m flera försök till undersökningar och ”upprensningar” inom militären och polisen (se t ex den s k Bedömningsnämnden och utredningen rörande nazism inom polisen) och den som tar del av underlaget till polisutredningen (som jag har gjort – den finns på Riksarkivet och består av 100-tals sidor) som bl a består av mängder med intervjuer med misstänkta nazistiska poliser inser så här i efterhand att den svenska ”polisnazismen” var ett rejält problem mellan ca 1925-55.
 
Under efterkrigstiden och Kalla kriget och inte minst i anslutning till Palmemordet gjorde sig ”polisnazismen” titt som tätt påmind igen (Norrmalmsligan eller baseballigan, Polishögskolan-lektorn Åke J Eks ”pojkar”, mordvapnet som ”mystiskt” försvann när en polischefs son i Göteborg knivmördade en homosexuell man o s v) och mot slutet av 1990-talet ökade stapeln ”övriga partier” i Polisförbundets partisympatiundersökning till över 10% och vilket alla vi som var aktiva antifascister mellan ca 1995-2005 tolkade som att det fr a handlade om SD (då F! ännu inte hade bildats då och då nog få poliser stöttade AKP). Idag vågar jag inte ens gissa hur många av landets 20 000 poliser som skulle rösta på SD om det vore val idag men mot bakgrund av att endast ynka 3 procent av alla poliser är utrikes födda och att den absoluta majoriteten av alla poliser fortfarande är män samt kommer från LO- och TCO-skikten så är det inte omöjligt att det handlar om kring 30% om inte mer än så (och det kan f ö handlar om liknande procentsiffror inom militären vad gäller att sympatisera med SD).
 
Under den tid när jag fortfarande ”orkade” sammanställa enorma och jättelika namnlistor över enbart de som var medlemmar i och skänkte pengar till högerextrema organisationer eller prenumererade på högerextrema publikationer (d v s dessa namnlistor innehåller inte ett enda namn på någon som ”bara” sympatiserade med extremhögern och aldrig gick med i en organisation eller stöttade en organisation, och de var så klart mängder och långt fler än de som gjorde en s k aktiv insats för extremhögern) så gjorde jag ”för skoj skull” en specialnamnlista över svenska poliser som var engagerade i och för den svenska extremhögern mellan ca 1925-55 och som upptar över 500 namn och vilket motsvarar 10-15% av den dåtida svenska poliskåren.
 
Svenska poliser som var engagerade i och för den svenska extremhögern mellan ca 1925-55: A-B
 
F Abenius landsfiskal Örebro RST 1942 (HO-LUB)
 
Eric Adler landsfiskal Örebro SO/NSR 1941 (PE-RA) RST 1942 (HO-LUB)
 
GA Adolfsson kriminalkonstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA
 
Bertil Aggeman konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Thure Ahl konstapel Göteborg SNSP 1931, 1932, 1933, NSAP/SSS 1934 (DSN 20/10 1934) 1938, SO/NSR-pren 1942 (BN-RA)
 
Olof Ahlberg konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Sven Ahlmström konstapel Gävle SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Sture Sven Åke Ahlström konstapel Stockholm NSAP/SSS-bidrag 1937 (BN-RA)
 
? Ahnmé kriminalkonstapel Stockholm Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Axel Harry Almqvist konstapel Stockholm NSAP/SSS-bidrag 1937, NSAP/SSS 1937, 1938, 1939 (BN-RA)
 
Erik Amnéus landsfiskal Tjällmo RST 1942 (HO-LUB)
 
Oscar Amundson kommissarie Stockholm MK 1932 (MK-SSA) SM 1936 (CS-ARAB)
 
E Andersson konstapel Nyköping SO/NSR 1950-t (PE-RA)
 
Eric Anderberg konstapel Landskrona NSAP/SSS 1934 (PORG 1934)
 
Arvid Andersson stadsfiskal Hudiksvall NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
Arvid Julius Andersson överkonstapel Stockholm Signal 1941 (BN-RA)
 
Carl Andersson konstapel Löberöd SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Frans Andersson konstapel Stockholm SO/NSR 1950-t (PE-RA)
 
Gunnar Andersson konstapel Stureby SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Gösta Andersson konstapel Södertälje SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Karl Verner Andersson konstapel Göteborg NSB 1932, SNSP 1933 (BN-RA)
 
O Andersson fjärdingsman Hallstahammar Nat-pren 1935 (EE-RA)
 
Alfred Annsberg konstapel Stockholm SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
T Apelsten konstapel Huvudsta SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Sven Asp kriminalkonstapel Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
David Astby konstapel Sundsvall SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Per Gustaf Albert Averman konstapel Göteborg SO/NSR-pren 1942 (BN-RA)
 
Axel Gunnar Axelsson inspektionskonstapel Linköping DP 1942 (BN-RA)
 
John Axelsson konstapel Stockholm NKF 1941, SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
NO Backman överkonstapel Falun Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Robert Bagge konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Sven Bagge konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Hugo Balkert överkonstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Sune Balkert konstapel Södertälje SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Sven Balkert konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA) Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Sigge Karl Adolf Beckman överkonstapel Göteborg NSB 1934, SF-bidrag 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, SO/NSR-pren 1942 (BN-RA)
 
Claes Torsten Bengtsson konstapel Stockholm NKF 1941 (BN-RA)
 
Alarik Benskiöld kommissarie Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Gustaf Berg kriminalkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Jöns Berg ordonnanskonstapel Stockholm SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Rolf Bergh biträdande överkonstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Arvid Berglund konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Malte Vilhelm Bernhardt konstapel Göteborg NSAP/SSS-pren 1938, 1939, 1940, SKSU 1940-t (BN-RA)
 
Anders Birger Berntsson konstapel Göteborg SNSP 1932, 1936 (JD-RA), NSB 1934 (RP 21/1934), NSAP/SSS 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 (BN-RA)
 
Sven Erik Bildsten konstapel Göteborg SKSU 1940, SO/NSR-pren 1942 (BN-RA)
 
Åke Erland Mauritz Biörserud konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Tage Bjurhovd konstapel Stockholm, Västerås SNSP 1933 (BN-RA) NSAP/SSS 1933 (PORG 1933)
 
PE Bjurling kommissarie Sundsvall SNF-pren 1940-t (BN-RA)
 
Alfred Björk polismästare Malmö SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Knut Edvin Björklund konstapel Uppsala NSAP/SSS-pren 1941 (BN-RA)
 
Carl Björkman konstapel Västerås SNSP 1930-t, SNF 1938, NSAP/SSS 1940-t (BN-RA)
 
Gunnar Björkman kriminalkonstapel Göteborg SNSP 1932, 1933, NSAP/SSS 1933, 1934, 1935 (BN-RA)
 
Gustav Adolf Blomberg konstapel Stockholm Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
A Blombergsson landsfiskal Ljusdal SO/NSR-pren 1941 (PE-RA)
 
John Verner Bodell överkonstapel Göteborg SNSP 1932 (BN-RA)
 
Nils Engelbrekt Boll biträdande överkonstapel Malmö Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
SW Boman överkonstapel MK 1934 (MK-SSA)
 
? Bongenhielm överkonstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Jöns Borg överkonstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
AV Borin fjärdningsman Enånger NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
John A Bostam konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
T Braf kriminalkonstapel Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Harald August Vilhelm Brandt konstapel Göteborg SKSU 1940, SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
John Anders Vilhelm Brattborg konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Bo Brattén konstapel Östmark SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Gösta Bremar konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Tage Brissman kriminalkonstapel Helsingborg SNF 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 (BN-RA), Tyska röster 1941
 
EM Broberg konstapel Skarpnäck Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Sven Broström kriminalkonstapel Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Joel Folke Burell konstapel Stockholm Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Nils Bystedt konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Ture Bågenholm polismästare Helsingborg SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Sigge Bäckman kommissarie Göteborg SO/NSR-pren 1941 (PE-RA)
 
Johan Börjesson överkonstapel Lund SNSP 1933 (BN-RA)
 
Nils Börjesson landsfiskal Göteborg SO/NSR-pren 1941 (PE-RA)
Sune Carleman kriminalkonstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA) Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
B Carlsson stadsfiskal Eslöv Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Einar Carlsson konstapel Malmö Tysk veckorevy 1941, SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
Carl Edvin Carlsson konstapel Stockholm SNSP 1935, SO/NSR 1941 (BN-RA) RST 1942 (HO-LUB)
 
Carl Ivan Carlsson konstapel Nyköping NSAP/SSS 1941 (BN-RA)
 
Carl O Carlsson konstapel Enskede SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
CR Carlsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Einar Carlsson konstapel Malmö SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Ely Carlsson fjärdingsman Hangvar SO/NSR-pren 1941 (BN-RA)
 
JW Carlsson konstapel Mariestad NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
Oscar Carlsson poliskonstapel Mora NSAP/SSS 1937 (NSAP/SSS-RA)
 
Åke Gunnar Adrian Centerheim konstapel Stockholm SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Stellan Cleve konstapel Hedemora Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Oskar Cosmo landsfiskal Osby NSAP/SSS-bidrag 1937, RST 1940 (BN-RA) 1942 (HO-LUB)
 
Gustav Daag konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
John Dahl biträdande överkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Walter Folke Eugen Dahl konstapel Stockholm SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Gunnar Anton Dahlberg biträdande överkonstapel Göteborg SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
Oskar Hjalmar Bernhard Dahlberg konstapel Göteborg SKSU 1940, NSAP/SSS 1942 (BN-RA)
 
Sune Dahlén konstapel Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Gunnar Dahlner kriminalöverkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Gösta Dahlqvist konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
John Dahlström konstapel Sundsvall SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Ruben Didrichson landsfiskal Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
KIS Djerf konstapel Stockholm Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Curt Domander konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Joel Erik Dufva kriminalkonstapel Stockholm NSAP/SSS 1938 (BN-RA)
 
Gustaf Adolf Ebenholtz ordonnanskonstapel Stockholm SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
Erik Alde Ehnberg kriminalkonstapel Malmö SNSP 1932, 1933, NSAP/SSS 1933, 1934 (BN-RA)
 
Edvin Ek konstapel Malmö SNF 1934, SNSP 1934, 1935, 1936, NSAP/SSS 1940 (BN-RA) SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Knut Lennart Ek konstapel Stockholm NKF 1940 (BN-RA)
 
Yngve Ekberg biträdande överkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Ivar Ekblad konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Egon Ekdahl konstapel Malmö SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Nils Vilhelm Ekemo extrakonstapel Stockholm Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Göran Eklund konstapel Stockholm NSAP/SSS 1943 (TA-ARAB)
 
Nils Tore Eklund konstapel Traneberg SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Ernst Eklöv extrakonstapel Landskrona, Boden NSAP/SSS 1940-t (BN-RA)
 
Gustaf Ekwall konstapel Västervik SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
August Elwien stadsfiskal Varberg RST 1942 (HO-LUB)
 
Folke Manfred Elwien konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
A Englund landsfiskal Färila DE 1941 (TA-ARAB)
 
COW Englund överkonstapel Göteborg DP 1941 (TA-ARAB)
 
Efr Englund landsfiskal Gnarp Svea Rike 1936 (CS-ARAB) Nat-pren 1938 (EE-RA) SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Ivar Engstrand konstapel Hammarbyhöjden SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
John Erik Engstrand konstapel Malmö Deutscher Fichte Bund 1940 (BN-RA)
 
Gunnar Engvall konstapel Stockholm SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Erik Reinhold Emanuel Ericsson överkonstapel Malmö, Örebro SFKO 1927, NSDAP 1938 (BN-RA)
 
Ragnar Morgan Ericsson konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
NA Eriksson landsfiskal Malmberget RST 1942 (HO-LUB)
 
Olof Oskar Eriksson konstapel Göteborg NSB 1932, SNSP 1933 (BN-RA)
 
Henry Erlandsson konstapel Kalmar NSAP/SSS 1941, 1942 (BN-RA) SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Karl Fagerberg överkonstapel Malmö NSAP/SSS 1933, 1934, 1940, Tyska röster 1940-t (BN-RA) SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Curt Fahlstedt konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Johan Gunnar Torgny Falck konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Thorsten Falk landsfiskal Markaryd Tysk veckorevy 1940 (BN-RA)
 
Paul Gustav Arvid Fallegård extrakonstapel Jönköping NSAP/SSS 1939, 1940, 1941, 1942 (BN-RA)
 
Lars Petter Farke konstapel Stockholm RST 1942 (HO-LUB)
 
Carl Oskar Ragnar Fjordhammar konstapel Nyköping NSAP/SSS 1942 (BN-RA)
 
Sigfrid Fluhr fjärdingsman Verum SF 1937 RST 1938 SNF 1938, SO/NSR 1941 (BN-RA) RST 1942 (HO-LUB)
 
A Fogelberg stadsfiskal Lidköping konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Karl Gerhard Emanuel Fogelmark konstapel Göteborg NSAP/SSS 1942 (BN-RA)
 
L Forsgren polismästare Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Erik Forsberg landsfiskal Tomelilla SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Erik Gustav Fransson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
Sigurd Holger Furugård konstapel Stockholm SNSP 1934 (BN-RA)
 
Ivan Gabbe kriminalöverkonstapel Göteborg SNSP 1931, 1932 (BN-RA) NSAP/SSS 1933 (PORG 1933)
 
Axel Idar Sixten Gemzell konstapel Stockholm Tyska röster 1941 (BN-RA)
 
A Grahn överkonstapel Gävle Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Oscar Helge Bertil Gripnäs konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
? Grundberg konstapel Göteborg DP 1941 (TA-ARAB)
 
Folke Grym extrakonstapel Boden NSAP/SSS 1942, SNF-pren 1940-t (BN-RA)
 
KJ Grönlund konstapel Stockholm SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Lennart Julius Grönskog konstapel Stockholm NKF 1940, SO/NSR 1941 (PE-RA), Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
? Gullstrand landsfiskal Svedala SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Axel Ewald Gustafsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Karl Algot Gustafsson överkonstapel Trollhättan SNSP 1934 (BN-RA)
 
Oscar Gustafsson centralkonstapel Göteborg NSAP/SSS 1934 (DSN 20/10 1934)
 
Karl Gustav Gyllensjö konstapel Malmö NSAP/SSS 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 (BN-RA)
 
Erland Arvid Götebo konstapel Göteborg SKSU 1940, SF 1940-t (BN-RA)
 
Carl Emil Haag konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
B Hagertz landsfiskal Degerberga Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Einar Ingemar Haglund konstapel Göteborg SF 1939, 1940, 1941 (BN-RA)
 
Ivar Haglund konstapel Avesta SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
A Hagvall fjärdningsman Visby NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
Erik Hall överkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
AE Hallberg fjärdningsman Loning SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Alexander Hallgren konstapel Landskrona NSAP/SSS 1941, 1942 (BN-RA)
 
Folke Hallgren landsfiskal Hudiksvall Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Harry Hallgren konstapel Malmö NSAP/SSS 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, Tyska röster 1940-t (BN-RA) SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
PD Hammar landsfiskal Nyhammar Nat-pren 1939 (EE-RA)
 
A Hansson polismästare Göteborg DP 1941 (TA-ARAB)
 
Algot Hjalmar Hansson konstapel Göteborg SF-bidrag 1936, 1937, 1938, 1939 (BN-RA)
 
Sven Olof Hedin kriminalkonstapel Stockholm SNSP 1936 (BN-RA(
 
J Hedve konstapel Hököpinge SO/NSR 1940-t (PE-RA)
 
Johan Paul Hellstrand biträdande överkonstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Kurt Hellström kriminalkonstapel Stockholm NSAP/SSS-bidrag 1937, DP 1942 (BN-RA)
 
Hjalmar Henriksson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Otto Henriksson landsfiskal Grillby SNF-bidrag 1936 (SNF-UFA)
 
Sigfried Heyner kriminalkonstapel Stockholm Signal 1940 (BN-RA) SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Fridolf Himberg överkonstapel Norrköping NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
Eric Hjelm konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
? Hjelmberg konstapel Göteborg DP 1941 (TA-ARAB)
 
W Holmgren landsfiskal Flen Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Per-Olof Holtze konstapel Huddinge SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Theodor Hultberg konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Einar Hydén konstapel Landskrona NSAP/SSS 1930-t (BN-RA)
 
Gösta Hyttsten kriminalkonstapel Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Emil Håkansson stadsfiskal Uddevalla NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
Gustaf Hårleman polismästare Stockholm Nat-pren 1930 (EE-RA)
 
H Högberg stadsfiskal Vänersborg SO/NSR-pren 194o-t (PE-RA)
 
Gösta Högrell konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
J Högsell landsfiskal Emmaboda Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Erik Hörberg konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
Hjalmar Isendal kriminalkonstapel Landskrona NSAP/SSS-pren 1940 (BN-RA)
 
Helmer Jacobsson överkonstapel Arvika SNSP 1930-t (BN-RA)
 
Karl Jacobsson landsfiskal Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Gustaf Jakobsson konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Karl Gunnar Jalerius biträdande överkonstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Axel Jansson konstapel Södertälje SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Jonas Alfred Jansson fjärdingsman Håbo Tysk veckorevy 1940 (BN-RA)
 
Ivar Jarl kriminalkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Sven Jarlheim konstapel Krylbo SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
AR Johansson konstapel Göteborg SO/NSR 1941, Tyska röster 1940-t (BN-RA)
 
Carl Johan Johansson konstapel Ängby SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Erik Johansson konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Erik Samuel Johansson överkonstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Frans Johansson kriminalkonstapel Helsingborg Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Gösta Johansson polismästare Västerås SNSP 1930-t (BN-RA)
 
Göthe Johansson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
John Johansson fjärdingsman Vibble SO/NSR-pren 1941 (BN-RA)
 
Louis Johansson ordonnanskonstapel Utö SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
NS Johansson överkonstapel Stockholm SO/NSR-pren 1950-t (PE-RA)
 
Nils Johansson överkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Otto Johansson landsfiskal Björbo SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Alfred Johnsson extrafjärdingsman Osby NSAP/SSS-pren 1940 (BN-RA)
 
Hugo Gerhard Johnsson kriminalkonstapel Malmö Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Sölve Martin Daniel Johnsson konstapel Göteborg NSB 1934 (BN-RA)
 
Karl Jonasson konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Johan Josefsson konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Hugo Hardy Juhlin konstapel Enköping Tysk veckorevy 1941
 
NE Jurborg konstapel Mariestad NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
Eric Jönsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Ragnar Jönsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Olov Jörnander konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Ivar Kamrup kriminalkonstapel Halmstad SNSP 1930-t, NSAP/SSS 1933, 1934, 1935, SO/NSR 1942 (BN-RA) (BN-RA) RST 1942 (HO-LUB)
 
Einar Karlsson konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Erik Karlsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Erik Alvar Karlsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
K Karlsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Karl Karlsson konstapel Härnösand SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Karl Gustav Kestrup konstapel Malmö NSAP/SSS 1940 (BN-RA)
 
KM Karlsson konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
NN Karlsson konstapel Vännäs SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
S Kihlström konstapel Traneberg SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Birger Kindh konstapel Överum SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Ragnar Kjellman landsfiskal Bromölla SO/NSR 1941 (PE-RA) RST 1939 (RST-KB)
 
Gillis Kleberg polismästare Norrköping NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
G Klefberg polismästare Norrköping FF 1941 (RvdL-KRA)
 
Anders Kleist överkonstapel Linköping DP 1942 (BN-RA)
 
Nils Gösta Kling biträdande överkonstapel Malmö NSAP/SSS 1933, 1934, 1935 (BN-RA)
 
Lars-Gunnar Klintberg konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Folke Knöös konstapel Malmö Tyska röster 1942 (BN-RA) SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Karl Krantz konstapel Nyköping NSAP/SSS 1940, 1941 (BN-RA)
 
Karl Erik Göte Krantz konstapel Traneberg SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Knut Yngve Krantz konstapel Stockholm SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Karl Eskil Hjalmar Kristell konstapel Malmö Nyheter från Tyskland 1942 (BN-RA)
 
Folke Kronefors konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Lennart Kullgren överkonstapel Malmö NSAP/SSS-pren 1938, 1939, NSAP/SSS 1940 (BN-RA) SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
OHS Källin konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
Åke Tore Ingvar Lager konstapel Stockholm SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Hans Lagerholm konstapel Stockholm RST 1942 (HO-LUB)
 
Hans-Gustav Lagerhorn konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Oskar Valfrid Napoleon Lagerman konstapel Gävle NSAP/SSS 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, NSAP/SSS-press 1937 (BN-RA)
 
Nils Laghammar konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA(
 
H Landström fjärdingsman Fågelsta NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
Gösta Lang landsfiskal Strömsnäsbruk SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Knut Larson konstapel Södertälje SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Anders Valdemar Larsson konstapel Göteborg NSB 1933 (BN-RA)
 
Arthur Larsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
Edvin Gustaf Reinhold Larsson extrafjärdingsman Mörbylånga NSAP/SSS 1941 (BN-RA)
 
Marcus Larsson fjärdingsman Roma kloster NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
Nils Larsson överkonstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Nils Arthur Larsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Robert Larsson landsfiskal Bengtsfors Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Arthur Fritiof Leander konstapel Malmö Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Alf Birger Ingemar Leonardsson extrakonstapel Jönköping NSAP/SSS 1942 (BN-RA)
 
J Levijn konstapel Malmö SNSP 1930-t (BN-RA)
 
Nils Eugen Levijn konstapel Malmö NSAP/SSS-pren 1940 (BN-RA)
 
Olof Levin konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Tord Levin konstapel Ekerö SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Axel Lidholm landsfiskal Vara RST 1941 (HO-LUB)
 
Fritz Lilienberg konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Gottfrid Lilja konstapel Landskrona NSAP/SSS 1933, 1934 (DSN 37/1934), 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 (BN-RA) 1944 (DSF 34/1944)
 
Karl Ingvar Lilja konstapel Stockholm Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Alfred Liljebrandt konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Edvard Liljedahl överkonstapel Stockholm MK 1932 (MK-SSA) SS 1933 (SS 5/1933) NAF 1934 (RE-RA) SNF 1935 (RE-RA)
 
Axel Gunnar Liljenvall konstapel Jönköping SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
A Lindberg konstapel Hallstahammar Nat-pren 1935 (EE-RA)
 
EV Lindberg kriminalöverkonstapel Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Erik Lindberg konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Torsten Lindberg kriminalkonstapel Sundsvall NSB 1933 (BN-RA) SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Gunnar Lindblad kriminalkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
B Lindblom landsfiskal Rimbo SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Georg Lindeblad stadsfiskal Ystad RST 1942 (HO-LUB)
 
Birger Lindgren konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
GA Lindgren fjärdningsman Kalix DP-bidrag 1941 (PRV-RA)
 
Gunnar Lindgren fjärdingsman Lilla Råby SNSP 1934 (NST 18/1934) SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Karl Axel Lindgren konstapel Göteborg SO/NSR-pren 1942 (PE-RA)
 
Johan Lindholm kriminalkonstapel Stockholm RST 1942 (HO-LUB)
 
Folke Lindqvist konstapel Uppsala NSAP/SSS 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 (DSN 1938), 1939, 1940, 1941 (BN-RA)
 
Folke Lindroth konstapel Enskede SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Gustaf Lindroth fjärdningsman Tärendö NSAP/SSS 1935 (DSN 1/1935)
 
Gunnar Lindroth konstapel Södertälje SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
KE Lindroth konstapel Södertälje SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Gillis Lindstam konstapel Stockholm Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
H Lindström landsfiskal Fjugesta DP-bidrag 1941 (PRV-RA)
 
Jarl Albert Lindström fjärdningsman Fridlevstad NSAP/SSS 1940-t (BN-RA)
 
Hjalmar Lorentz Lindvall konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Otto Lingtorp konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Carl Ljung konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Knut Harald Ljungberg konstapel Malmö NSAP/SSS 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
MJ Ljungberg konstapel Göteborg KFP 1936 (JD-RA)
 
Nils Ljungberg biträdande överkonstapel Malmö Svea Rike 1936 (CS-ARAB) NSAP/SSS 1941, SO/NSR 1941, NRK 1940-t (BN-RA)
 
Adolf Ljunggren landsfiskal Drottningholm SFV 1944, 1948 (SFV-RA)
 
NJ Ljunggren konstapel Göteborg KFP 1936 (JD-RA)
 
Nils Lorentzen extrakonstapel Helsingborg NSAP/SSS 1933, 1934, 1935, 1936 (BN-RA)
 
Ernst Lundahl stadsfiskal Vimmerby Tysk veckorevy 1940 (BN-RA)
 
Carl Gustaf Lundbeck konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Johan Arvid Julius Lundberg konstapel NSAP/SSS-pren 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, NSAP/SSS 1941 (BN-RA)
 
BAW Lundell konstapel Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Anders Mauritz Lundgren konstapel Stockholm SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Helge Lundgren konstapel Sundsvall NSB-pren 1936, 1937 (BN-RA)
 
Karl A Lundgren konstapel Kristianstad SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Albert Lundin landsfiskal Ramsele RST 1942 (HO-LUB)
 
Claes Lundqvist konstapel Luleå NSAP/SSS 1938 (DSN 1938) 1944 (DSF 34/1944)
 
G Lundström landsfiskal Piteå RST 1941 (HO-LUB)
 
Roger Löfgren konstapel Nyköping NSAP/SSS 1942 (BN-RA)
 
Erik Lögdberg konstapel Stockholm SO/NSR 1941, Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Erik Löndahl konstapel Malmö NSAP/SSS-pren 1939, NSAP/SSS 1940, Tyska röster 1942 (BN-RA) SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Hugo Vilhelm Lövgren konstapel Göteborg SNSP 1932 (BN-RA)
 
Sven Erik Lövgren konstapel Göteborg NSAP/SSS 1940-t (BN-RA)
 
Per Gunnar Lövsund konstapel Landskrona NSAP/SSS 1940, 1941 (BN-RA)
 
Carl Otto Ire Magnusson konstapel Göteborg Tyska röster 1940-t (BN-RA)
 
Harald Malm överkonstapel Kalmar SO/NSR 1941 (PE-RA) 1942 (BN-RA)
 
Thore Malmberg konstapel Klagstorp SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Henning Alexander Malmström fjärdingsman Oland Tysk veckorevy 1941 (BN-RA)
 
Josef Marthon biträdande överkonstapel Västerås SNSP 1930-t (BN-RA)
 
Per August Mattson konstapel Lysekil NSAP/SSS-pren 1940 (BN-RA)
 
Harry Meijer konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Hans Melin konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Ivar Göte Melin konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
Sven Michaelsson kriminalkonstapel Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Göte Milegård konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
J Molin konstapel Långebro NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
Valdemar Morén konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Åke Månsson konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
CM Mårtensson konstapel Västerås SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Ernst Mårtensson konstapel Norrköping Tysk veckorevy 1941 (BN-RA)
 
Carl Möller konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Hugo Möller konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Karl Axel Fredrik Möller överkonstapel Östersund SFKO 1927 (BN-RA)
 
Gösta Reinhold Möllerfelt konstapel Malmö NSAP/SSS 1941 (BN-RA)
 
Albert Nelson stadsfiskal Karlstad Svea Rike 1936, SNSP mm (CS-ARAB)
 
Albert Nilsson fjärdningsman Kalvsvik RST 1942 (HO-LUB)
 
Albert Nilsson fjärdingsman Kinnevald SNSP 1932 (BN-RA) NSAP/SSS 1938 (DSN 1938)
 
Birger Nilsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Bror Gunnar Manfred Nilsson extrakonstapel Stockholm NSAP/SSS 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 (BN-RA)
 
Erik Hugo Nilsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
EO Nilsson fjärdingsman Saltsj-Nacka NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
Ivar Walerius Nilsson konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
R Nilsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
SGH Nilsson konstapel Göteborg DP 1941 (TA-ARAB)
 
Tage Nilsson konstapel Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Viktor Nilsson fjärdningsman Hargshamn SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
CAL Nordh kriminalkonstapel Göteborg Tyska röster 1940-t (BN-RA)
 
Oscar Nordh konstapel Äspö, Klagstorp NSAP/SSS 1938 (DSN 1938) SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Per Georg Nordin konstapel Stockholm SO/NSR 1942, EF 1942 (BN-RA)
 
Otto Nordqvist kriminalkonstapel Stäket SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Kurt Sixten Allan Nordstrand konstapel Stockholm Tyska röster 1941 (BN-RA)
 
Alfred Nordström konstapel Enskede SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Mats Norgren konstapel Falun SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Gunnar Norlander konstapel Göteborg SKSU 1940 SF 1940, 1941, SO/NSR-pren 1942, NSAP/SSS 1942 (BN-RA) 1944 (DSF 36/1944) RST 1942 (HO-LUB)
 
Stig Norman konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Axel Norrdeltz landsfiskal Filipstad SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Oskar Norrman konstapel Landskrona NSAP/SSS-pren 1940 (BN-RA)
 
Bror Nyberg landsfiskal Glanshammar SF 1941, NSAP/SSS-pren 1940-t (BN-RA)
 
Helge Nyberg konstapel Jönköping NSAP/SSS 1935 (NSAP/SSS-RA)
 
Kurt Nyblom konstapel Traneberg SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Karl Åke Sigvard Nydahl kriminalöverkonstapel Göteborg NSAP/SSS-pren 1941, Deutsche Kolonie 1941 (BN-RA)
 
H Nylén konstapel Jönköping SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Carl-Axel Nyman konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Waldemar Nüman konstapel Mariestad NSAP/SSS 1934 (DSN 1934)
 
H Odelmark stadsfiskal Mariestad SO/NSR 1952 (PE-RA)
 
E Ohlin konstapel Helsingborg SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Einar Ohlsén stadsfiskal Borgholm SO/NSR 1950-t (PE-RA)
 
Olof Ohlsson extrakonstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Knut Olofsson konstapel Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Tage Olofsson biträdande överkonstapel Malmö NSAP/SSS 1933 (BN-RA) 1934 (PORG 1934)
 
Josef Östen Olsson konstapel Kalmar NSAP/SSS-pren 1940 (BN-RA)
 
Kjell Evert Werner Olsson konstapel Malmö NSAP/SSS 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 (BN-RA)
 
NA Olsson konstapel Göteborg DP 1941 (TA-ARAB)
 
Olof Olsson konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Oskar Olsson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Tage Roland Olsson konstapel Stockholm Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Tore Palén kriminalkonstapel Sundsvall SNSP 1933, NSB 1933, 1934, 1935, 1936 (BN-RA) SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Johan Palmblad överkonstapel Malmö SO/NSR 1941 (PE-RA) RST 1942 (HO-LUB)
 
Rune Palmé konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Nils Gunnar Palmqvist konstapel Uppsala NSAP/SSS 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 (BN-RA)
 
Anders Persson fjärdningsman Fjälkinge Tyska röster 1940-t (BN-RA)
 
Carl Persson konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Emanuel Persson konstapel Borås SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
Gustaf Persson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Idoff Persson landsfiskal Ockelbo NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
KA Persson konstapel Göteborg DP 1941 (TA-ARAB)
 
Per-Arthur Persson konstapel Malmö SNF 1941 (BN-RA) SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
John Reinhold Petrén kriminalkonstapel Malmö Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Carl Albert Pettersson konstapel Göteborg DP 1941 (TA-ARAB) SF 1940-t (BN-RA)
 
John Pettersson extrafjärdingsman Ljungby Völkischer Beobachter 1940 (BN-RA)
 
Karl Pettersson ordonnanskonstapel Stockholm Tysk veckorevy 1940 (BN-RA)
 
Karl M Pettersson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Uno Harry Vilhelm Pettersson konstapel Malmö Tyska röster 1940-t (BN-RA)
 
Alf Pihl konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Arne Hubert Pihl konstapel Malmö NSAP/SSS 1942 (BN-RA)
 
Johan Polgård polismästare Leksand NSAP/SSS-pren 1940 (BN-RA)
 
LJ Ramstedt konstapel Stockholm RST 1942 (HO-LUB)
 
Rune Ramstedt konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Gösta Ranstam fjärdingsman Vinslöv NSAP/SSS 1940, NSAP/SSS-pren 1941 (BN-RA)
 
Christian Peter Rasmussen landsfiskal Kisa Tysk veckorevy 1940 (BN-RA)
 
Frans Gunnar Rihammar konstapel Stockholm NSAP/SSS 1941 (BN-RA)
 
Efraim Ringberg landsfiskal Rockneby SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Gunnar Ringblom landsfiskal Vellinge RST 1942 (HO-LUB)
 
Erik Axel Rispling konstapel Enskede SO/NSR 1950-t (PE-RA)
 
Erik Rohdell överkonstapel Göteborg DP 1941 (TA-ARAB)
 
Alfred Roosvall konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Lars Åke Alfred Rosell extrakonstapel Göteborg SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Gösta Lennart Rosvall konstapel Norrköping NSAP/SSS 1938, 1939, 1940, 1941 (BN-RA)
 
Erik Allan Rundstedt konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Ture Runsten överkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Göran Folke Rutstedt biträdande överkonstapel Stockholm Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Werter Rydberg överkonstapel Stockholm NSB 1935 (RP 10/1935)
 
E Rydin kommissarie Stockholm Mukå 1927 (TA-ARAB)
 
Erik Herje Mauritz Rydstedt extrakonstapel Göteborg SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Arne Rymark kriminalkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
Carl G Salomonsson kriminalkonstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Edward Samuelsson konstapel Södertälje SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Thure Samuelsson konstapel Malmö Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Gustaf Oscar Sandahl överkonstapel Stockholm Tysk veckorevy 1940 (BN-RA)
 
D Sandell landsfiskal Herrljunga Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Stig Save polismästare Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Arvid Saxling konstapel Göteborg SNF 1936 (DSN 68/1936) DP 1941 (TA-ARAB)
 
Aug Schaerström landsfiskal Ljungby RST 1942 (HO-LUB)
 
W Schmidt konstapel Borlänge Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Ragnar Seger konstapel Göteborg SNSP 1932, NSAP/SSS 1933 (PORG 1933), 1934, 1935, 1936, 1940, 1942 SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
Karl Gunnar Segerby konstapel Malmö NSAP/SSS 1940 (BN-RA)
 
Vilgot Ture August Segerhamn konstapel Göteborg SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Albert Serander ordonnanskonstapel Stockholm SNSP 1936, NSAP/SSS 1937, 1938 (BN-RA) SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Jon Silén fjärdningsman Gnarp Nat-pren 1938 (EE-RA)
 
Per Verner Siljebrandt konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Åke Siljeholm konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Carl Sixtensson överkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Olof Sjöholm konstapel Stockholm NKF 1940, 1941, SO/NSR 1941 (PE-RA), 1942, DP 1942 (BN-RA)
 
Gunnar Sjöstedt konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Einar Sjöstrand konstapel Ludvika SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Nils Sjöö konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Sven Åke Skarås konstapel Göteborg SKSU 1940, Tyska röster 1940-t (BN-RA)
 
Bengt Skog konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
D Skog överkonstapel Lyckeby DP 1941 (TA-ARAB)
 
Hj Skoglund fjärdingsman Landvetter NSAP/SSS 1934 (DSN 37/1934)
 
Sven Gunnar Skånsjö konstapel Stockholm Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
John Ove Sonesson konstapel Stockholm SNSP 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, NSAP/SSS 1936, 1937, 1938, SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Per Sordin konstapel Hågerstad SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Karl Gustav Leonard Spåre konstapel Linköping DP 1942 (BN-RA)
 
BW Stahlin konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Herman Stahre kommissarie Västerås Deutsche Kolonie 1938 (BN-RA)
 
F Stengård landsfiskal Burgsvik Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Emil Steen landsfiskal Östratorp RST 1941 (HO-LUB)
 
Carl Gunnar Storm konstapel Ängby SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
KSG Strand konstapel Södertälje SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Erik Strid fjärdningsman Rappsta NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
Gösta Strid konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
E Ström konstapel Södertälje NSAP/SSS-pren 1935 (EW-RA)
 
Carl A Strömgren konstapel Traneberg SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
B Uvsten polismästare Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Karl Valerius Stålsäter konstapel Stockholm NKF 1941 (BN-RA)
 
Edvin Sundén konstapel SNSP 1936 (JD-RA)
 
GH Sundén konstapel Göteborg Tyska röster 1940-t (BN-RA)
 
Lars-Eric Sundh konstapel Ängby SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Yngve Svanfeldt kriminalkonstapel Sundsvall SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Sven Uno Svanström konstapel Stockholm Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Ove Svensén överkonstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Evald Svensson centralkonstapel Helsingborg Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Knut Emanuel Svensson konstapel Malmö Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Malcolm Svensson konstapel Jönköping SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Nils Olof Svensson konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Oskar Vilhelm Svensson konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
SKA Svensson biträdande överkonstapel Göteborg NSB 1930-t (BN-RA)
 
Wiktor Svensson konstapel Leksberg NSAP/SSS 1938 (DSN 1938)
 
Viktor Svensson konstapel Stockholm SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Viktor Svensson konstapel Mariestad NSAP/SSS 1934 (DSN 37/1934)
 
Alfred Rikard Svärdh konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Oscar Fredrik Söderberg konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA) 1942 (BN-RA)
 
Allan Söderholm landsfiskal Ellös SO/NSR-pren 1952 (PE-RA)
 
Andreas Söderlund konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Olle Tammerth konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
? Tell kriminalkonstapel Linköping DP 1942 (BN-RA)
 
Malte Ter-Borch konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Gunnar Vilhelm Ternström SF 1940-t (BN-RA)
 
Olof Thiste biträdande överkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Mats Jakob Thorn konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Arvid Torolf polismästare Karlskrona RST 1942 (HO-LUB)
 
S Tyrell konstapel Stockholm SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Gunnar Törner konstapel Stockholm SO/NSR 1942 (BN-RA)
 
Arne Törnqvist konstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Birger Törnqvist kriminalkonstapel Malmö SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Gustaf Umbum konstapel Ängby SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Nils Herman Wall konstapel Lund NSAP/SSS-pren 1940, 1941, 1942 (BN-RA)
 
Erik Wallin fjärdingsman Visby SO/NSR-pren 1941 (PE-RA)
 
William Wallin landsfiskal Saltsjöbaden Nat-pren 1938 (EE-RA)
 
Bengt Vestman konstapel Umeå NSAP/SSS 1934 (NSAP/SSS-RA)
 
Harald Westman konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA) EF 1942 (BN-RA)
 
Harry Wetterström fjärdingsman Ljungbyhed NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
Börje Wiberg fjärdningsman Oskarström SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Mikael Videmo konstapel Östersund SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Arvid Widstrand stadsfiskal Västervik RST 1942 (HO-LUB)
 
Gösta Vikström landsfiskal Kisa NSAP/SSS 1939 (CS-ARAB)
 
W Wikström landsfiskal Brålanda Svea Rike 1936 (CS-ARAB)
 
Johan Albin Viktorin konstapel Stockholm NSAP/SSS 1937, SO/NSR 1942, EF 1942 (BN-RA)
 
Petrus Winberg konstapel Stockholm Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
Folke Christian Natanael Wingårdh ordonnanskonstapel Stockholm Tysk veckorevy 1940, 1941 (BN-RA)
 
Carl Wisin konstapel Stockholm SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Karl Gösta Wilhelm Wåhlander konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
Bernhard Zaar kriminalkonstapel Svärtinge SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
John Folke Zingmark överkonstapel Luleå SNSP 1932, 1933, NSAP/SSS 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, NSAP/SSS-bidrag 1937 (BN-RA)
 
EB Åberg konstapel Göteborg DP 1941 (TA-ARAB)
 
Tore Oskar Fredrik Åhlin konstapel Nyköping NSAP/SSS 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 (BN-RA)
 
Folke Åkerskog konstapel Malmö SO/NSR 1941 (BN-RA)
 
Viktor Ångman landsfiskal Ånge SO/NSR 1941 (PE-RA)
 
Roland Årefors extrakonstapel Helsingborg NSAP/SSS 1933, Tyska röster 1942 (BN-RA)
 
AO Åsander landsfiskal Östersund SO/NSR 1941 (PE-RA) RST 1942 (HO-LUB)
 
Artur Henning Verner Åstrand konstapel Göteborg SNSP 1930-t, Tysk veckorevy 1940 (BN-RA)
 
Tord Ödmark stadsfiskal Östersund SO/NSR 1941 (PE-RA) RST 1942 (HO-LUB)
 
Ragnar Örneklint kriminalkonstapel Malmö NSAP/SSS 1937, 1938, 1939, 1940 (BN-RA) SO/NSR-pren 1940-t (PE-RA)
 
Tor Filip Österberg konstapel Stockholm NSAP/SSS 1938 (BN-RA)
 
Henning Reinhold Östergren konstapel Höganäs NSAP/SSS-pren 1941 (BN-RA)
 
Artur Helmer Österlin konstapel Stockholm SNSP 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 (BN-RA)
 
Algot Valdemar Östh konstapel Göteborg SKSU 1940 (BN-RA)
 
J Östlund konstapel Göteborg DP 1941 (TA-ARAB)

Den svenska s k anti-vänsterliberala althöger-tendensen blir alltmer påtaglig

Den famöse Örebropolisen Peter Springare har nu fått över 100 000 ”sympatisörer” på tre dygn i den Facebook-grupp som stöttar denne: Det kan vara den snabbast växande svenskspråkiga/svenska Facebook-gruppen någonsin och den kanske största svenskspråkiga/svenska Facebook-gruppen av althöger:aktigt snitt sedan ”Det heter n-boll” som uppnådde kring 70 000 ”medlemmar” för 6-7 år sedan (dock tog det på den tiden flera månader innan gruppen blev så stor) utöver SD:s FB-sida som gillas av över 135 000 personer.
 
 
Det betyder så klart inte att alla (över) 100 000 medlemmar nödvändigtvis är svenskspråkiga/svenskar och än mindre att alla är SD-sympatisörer men det säger något om kraften och styrkan i det som många av dem (återigen absolut inte alla) själva gärna benämner som ett folkligt ”anti-PK”-uppror mot den ”vänsterliberala eliten”.

Extremhögertendenser inom Karlstadspolisen – igen

Marcus Hultvall, polis, f d kapten vid numera nedlagda Värmlandsbrigaden (IB 2) och passande nog bosatt på Kasernhöjden i Karlstad, i mörkblåa Nya Wermlands-Tidningen den 18 augusti i år:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/nwt-beklagar-publiceringen?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160820%3Anwt-beklagar-publiceringen%3Anyh

”Moder Svea (nationen) raderar ut sin självkänsla, självförtroende och stolthet liksom våra grundläggande lagar och grundvärderingar. Vi krymper livsutrymmet för oss själva och kommer att få mer och mer stryk tills vi dör som nation… De som kommer hit med annat uppsåt skall tvingas till anpassning, lagföras, slängas ut och när så krävs förintas.”

Och i juli i år skrev Karlstadspolisen officiellt på sin hemsida efter rapporter om flera fall av sexuellt ofredande i samband med en festival i staden:

”Det här är ett helt oacceptabelt beteende och det råder ingen tvekan om vilka som tar sig dessa friheter. Gäng med 7-8 killar tillhörande gruppen ensamkommande barn.”

Det är inte utan att en undrar om den legendariske Karlstadsnazisten och f d polischefen Albert Nelsons ande fortfarande svävar över Polishuset i Karlstad.

Karlstads gamle polischef Albert Nelson som det fortfarande går historier om var bosatt på Gustavsviks herrgård och var på 1930-talet som den värmlänning han var aktiv i det nazistiska s k Furugårdspartiet och på 1940-talet var han ledare för den lokala värmländska nazistorganisationen Förbundet det nya Sverige.

10904917_842773495764421_844045571_n

Om rasprofilering i Storbritannien

I Storbritannien, ett land som många svenskar, och kanske särskilt många svenska antirasister på både höger- och vänsterkanten (liksom med både majoritets- och minoritetsbakgrund), uppfattar som fullständigt genomrasistiskt, esssentialistiskt och biologistiskt då det är det land i Europa som operationaliserar och använder sig av rasbegreppet och jämlikhetsdata i relation till EU:s sju gemensamma diskrimineringsgrunder både allra bäst och allra mest genomgripande liksom även för statistik om språk (inte minst av särskild hänsyn till de olika keltiska minoriteterna) finns mycket bra statistik om rasprofilering att tillgå då polisen är ålagd att fråga samtliga som stoppas, grips och identifieras hur de självkategoriserar sig utifrån exempelvis ras, etnicitet, religon och språk, och vilket i sin tur innebär att forskare, journalister, minoritetsaktivister och antirasister kan räkna på överrepresentationer och överrisker och med stöd i dessa siffror både driva juridiska processer och antirasistiska kampanjer:
 
”Almost all ethnic minorities are at least twelve times more likely to be searched at a port or airport in the United Kingdom. Non-whites are at least 37 times as likely as a white person to be detained at a port or airport. Asians are almost 80 times as likely as a White person to be detained at an airport or port.”
 
 
I Sverige saknas omvänt i den ultraradikala färgblinda antirasismens namn all form av diversifierad statistik rörande vilka minoriteter som oftast stoppas, grips och/eller identifieras vid inre utlänningskontroll, antiterrorismbekämpning o s v.

Det svenska försvaret och den svenska polisen blir alltmer homogent

De två svenska myndigheter, branscher och sfärer som har rätt att bära och bruka vapen och som ansvarar för samhällets våldsmonopol, d v s försvaret och polisen, blir alltmer homogena (d v s majoritetssvenskdominerade, d v s vita) samtidigt som den svenska totalbefolkningen blir alltmer heterogen för att inte säga hypermångfaldspräglad: idag har uppemot 30 procent av alla invånare i landet någon form av utländsk bakgrund, och bland barn, ungdomar och unga är andelen än högre, och av alla med utländsk bakgrund i de yngre årskullarna har mer än hälften idag utomeuropeisk bakgrund.

Tidigare i år konstaterade kultursektorn samma sak, d v s att bland samtliga anställda inom den svenska kulturvärlden så har andelen med utländsk bakgrund minskat de senaste åren. Detta gäller särskilt anställda med utomeuropeisk bakgrund då de som har nordisk och europeisk bakgrund idag klarar sig bra i konkurrensen med majoritetssvenskarna. Totalt har 13,4 procent utländsk bakgrund inom kulturvärlden, vilket då är en minskning på senare år, och endast 3 procent har utomeuropeisk bakgrund.

Gissningsvis gäller denna nedslående och inför framtiden mycket oroande för att inte säga farliga tendens tyvärr även för fler branscher och sfärer i det svenska samhället såsom medievärlden, utbildningssektorn, forskarvärlden, rättsväsendet och den offentliga förvaltningen (det är i varje fall min kvalificerade gissning).

Vad gäller försvaret så sorteras de potentiella anställda med utländsk bakgrund bort redan vid inskrivningsprovet. Försvaret har nyligen publicerat en studie som visar att hela en fjärdedel av alla med utländsk bakgrund som söker sig till försvaret inte klarar själva inskrivningsprovet, som är ett s k IQ-test eller begåvningstest: medan endast 7,3 procent av alla majoritetssvenska män och bara 8,1 procent av alla majoritetssvenska kvinnor misslyckas med att klara provet så är motsvarande siffror bland männen med utländsk bakgrund 24,2 procent och bland kvinnorna med utländsk bakgrund 24,7 procent. Den totala andelen anställda inom försvaret som har utländsk bakgrund ligger idag på ynka 5,7 procent, och på ledningsnivå endast på 3,6 procent.

Vad gäller polisen så är andelen nyantagna studenter till polisutbildningarna runtom i landet nu nere på den rekordlåga katastrofsiffran 5 procent – tidigare låg siffran på åtminstone uppemot 10 procent. Den totala andelen anställda inom polisen som har utländsk bakgrund ligger idag på låga 9,6 procent och på ledningsnivå endast på 4,6 procent.

Högst sannolikt är anställda med utomeuropeisk bakgrund kraftigt underrepresenterade inom både försvaret och polisen såsom är fallet med kulturvärlden, och än mer på ledningsnivå, och omvänt är det gissningsvis de som har nordisk och europeisk bakgrund som i huvudsak hittas som anställda inom försvaret och polisen precis som inom kultursektorn.

Ekvationen blir alltmer svårlöslig liksom målet att uppnå ett samhälle som både präglas av social sammanhållning och social hållbarhet liksom av jämlikhet och åtminstone en någorlunda okej representation: vi upplever just nu jättelika pensionsavgångar när 40- och 50-talisterna lämnar den svenska arbetsmarknaden och måste ersättas, men samtidigt har en ny och på alla sätt och vis genommarginaliserad befolkningsgrupp växt fram vars ”medlemmar” generellt har det gemensamt att de är unga med utomeuropeisk bakgrund som växt upp i miljonprogramsområden och som inte betraktas som ”anställningsbara”. Framtiden är m a o egentligen lysande för unga generellt på arbetsmarknaden just nu, men samtidigt har andelen unga som har en låg ”anställningsbarhet” ökat betydligt på senare år.