Kategori: Per Engdahl

Vad har Åsa-Nisse med den mordiska (och fanatiskt antisemitiska) ungerska Pilkorsrörelsen att göra?

Kan det verkligen stämma att 100-tals ungerska invandrare marscherade genom Malmö under den s k Pilkorsrörelsens eller hungariströrelsens (blodbestänkta) fanor ledda av en av Ferenc Szálasis (pilkors)regerings f d generaler och ministrar och i närvaro av inte bara Nysvenska rörelsens mytomspunne ledare Per Engdahl utan också av minst två (och kanske tre) f d svenska SS-frivilliga varav en var självaste Åse-Nisses skapare och möjligen också av Kamprad?
M-Ö.jpg
 
Ja, det verkare inte bättre/sämre och denna osedvanligt osmakliga s k uppmarsch i den svenska s k nationella rörelsens dramatiska historia har jag då tidigare bara hört rykten om men nu hittade jag ett ganska så utförligt reportage om denna anmärkningsvärda händelse i Nysvenska rörelsens huvudorgan Vägen Framåt:
 
Efter 1945 flydde 1000-tals människor till Sverige som frivilligt eller ofrivilligt hade stått på de s k Axelmakternas sida och i åtskilliga fall även kämpat för desamma i kriget i bl a SS-uniform – ester, letter, danskar, finländare, norrmän, holländare, ”jugoslaver” och tyskar m fl. År 1956 anlände sedan 8000 ungrare till Sverige efter den misslyckade s k Ungernrevolten varav åtskilliga likaså hade stått på eller kämpat på Axelmakternas sida.
 
Den 23 oktober 1959, på treårsdagen av utbrottet av revolten, marscherade runt 300 av dessa (nyanlända) ungerska flyktingar från Gustav Adolfs torg och genom centrala Malmö tillsammans med ett 50-tal svenska högerextremister ledda av Nysvenska rörelsens grundare och mångårige ledare Per Engdahl och den fascistiska ungerska Pilkorsrörelsens f d utrikesminister general Árpád ”Hamory” Henney, som från Bayern och Österrike ledde pilkorsarnas eller hungaristernas rörelse i exil under större delen av Kalla kriget efter att Szálasi hade avrättats 1946 medan flertalet av de övriga av dennes ministrar antingen också avrättades, fängslades eller begick självmord.
 
Henney föddes och växte upp i den gamla habsburgska dubbelmonarkin Österrike-Ungern och anslöt sig under mellankrigstiden till Pilkorsrörelsen, som mellan 1944-45 styrde Ungern och gjorde sig skyldig till uppemot 15 000 ungerska judars död och det var just Szálasis regering som då var Raoul Wallenbergs ”motståndare” och alla som ”kan sitt Ungern”, ”kan sina ungerska judar” och ”kan sin ungerska extremhöger” vet att åtskilliga av dem togs av daga på de mest bestialiska sätt. General Henney var då Ungerns utrikesminister och Wallenberg och hans svenska kollegor hade därmed kontakt med denne och förhandlade med denne vid flera tillfällen.
 
På det efterföljande mötet på gamla Folkets hus/Ungdomens hus i Malmö deltog utöver de ungerska flyktingarna och exilfascisterna och ett antal ungerska SS-veteraner bl a de svenska SS-veteranerna Yngve Nordborg och Stig Cederholm och möjligen också SS-veteranen Per-Olov Ihlefeldt och Ingvar Kamprad, som var särskilt engagerad i frågor som rörde Central- och Östeuropa då han på sin fars sida härstammade från det s k Sudetlandet i nuvarande Tjeckien. De ungerska pilkorsarna eller hungaristerna hade f ö en egen avdelning i just Malmö under flera decennier som leddes av Tivadar Szilaj.
 
1538418694.jpeg
F d SS-Obersturmführer Nordborg var operasångare och sångpedagog och hade arbetat på den anrika Wienoperan och under kriget slogs han bl a mot britterna i slaget om Arnhem 1944. Under slutstriden i Berlin tjänstgjorde han vid SS-Hauptamt och den 30 april 1945 besökte han svenska kyrkan i Berlin och berättade om A.H.:s och Eva Brauns bröllop och det efterföljande självmordet. Efter kriget bodde Nordborg tidvis i en lägenhet i direkt anslutning till Nysvenska rörelsens dåvarande högkvarter på Västergatan 14 i Malmö och när han gick bort 1971 spelade den sedermera riksbekanta och berömda jazzartisten Hans Carling på dennes begravning.
 
190px-John_Elfstrom-Asa-Nisse.jpg
Att Åsa-Nisses skapare Stig Cederholm deltog i ”uppmarschen” och dessutom höll ett tal på mötet är rejält anmärkningsvärt då Åsa-Nisse-böckerna var mycket populära redan 1959 tack vare både romanerna, filmerna och serietidningen om densamme. Cederholm stred som frivillig i Finska vinterkriget 1939-40 innan han tjänstgjorde i SS-divisionen Wiking och bl a deltog i de hårda striderna vid Dnjepr under sommaren 1941. Efter hemkomsten under en anstaltsvistelse som tvångsintagen på Sidsjöns sjukhus där han bl a steriliserades började Cederholm att skriva på berättelserna om Åsa-Nisse och resten är historia, som det heter. På 1950-talet var Cederholm f ö gift med den adliga och likaledes högerextrema författarinnan Birgit Th. ”Gårdarna runt sjön” Sparre och han var trogen Nysvenska rörelsen in i döden och när han gick bort 1980 talade Per Engdahl på dennes begravning.

Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson blir alltmer pro-högerpopulism

DN:s politiske redaktör Per Svensson kritiserar idag Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson som på sistone har blivit alltmer pro-högerpopulism och som nyligen i en ledare attackerade Löfven för att statsministern varnar för högerpopulismen och extremhögern inför EU-valet.
 
Det må vara så att Löfven kanske är en alltför ”fanatisk” antifascist när han om och om igen betecknar och talar om SD och dess syskonpartier runtom i Europa som ”rasister” och ”högerextremister” och när han om och om igen påminner om mellankrigstiden och krigsåren men Nilsson hyllade samtidigt i sin ledare Nigel Farage, som ju är ”hjärnan” bakom det fullständiga kaoset som just nu tyvärr råder i Storbritannien och som SD bjöd in som huvudtalare till SD:s alternativa och högerradikala Nobelfest på Grand Hôtel i Stockholm 2016 som ägaren Peter ”Poker” Wallenberg (som f ö sägs hysa relativt varma känslor för både SD och AfS, d v s Wallenberg är möjligen också han pro-högerpopulism) hyrde ut och öppnade upp åt 100-tals SD:are och högerradikaler från hela Europa och där den s k ”Stockholmsdeklarationen” undertecknades som bl a innebär att de högerpopulistiska partierna och rörelserna tillsammans ska bekämpa de ”traditionella medierna”.
 
I sin ledare påminner Svensson om Per Engdahl som efter kriget grundade den högerextrema s k Europarörelsen och själv påminner jag gärna om två andra ”figurer” från den svenska extremhögerns historia vilka båda under hela sina liv kämpade för ett enat Europa, d v s den gamle antisemiten och högerextremisten Arvid Fredborg som ibland internt har kallats ”konservatismens Marx” och som stod mycket nära ärkehertig Otto von Habsburg och även var bekant med Carl Bildt (liksom med Katarina Frostensons far Georg Frostenson) samt Carl Bildts vän och partikamrat Per-Olof Strindberg, f d medlem i det nazistiska s k Lindholmspartiet och under kriget frivillig i Waffen-SS och som efter kriget blev moderat politiker och riksdagsledamot och en av Moderaternas allra första och starkaste förespråkare för ett enat Europa (d v s antagligen A.H.:s vision om ett enat Europa som Strindberg hade riskerat sitt liv för under krigsåren som SS-soldat) som Bildt sedermera hyllade i en dödsruna i Svenska Dagbladet vid dennes bortgång 1995 (OBS: Bildt är självklart inte pro-högerpopulism):
 
ur Carl Bildts närmast hysteriskt hyllande dödsruna över den gamle lindholmsnazisten och SS-veteranen Per-Olof Strindberg i Svenska Dagbladet den 1 juni 1995:
 
”För honom var partiets verksamhet och mål en del av hans livsuppgift eftersom han därmed värnade om det som var hans egna personliga ideal, friheten och demokratin. Därför stod han särskilt upp för de baltiska staternas frihet och Europas gemenskap. Han var ingen eftersläntrare utan en föregångsman.
 
Han var en av de första som efter andra världskriget, både under sina bilresor genom Europas länder och i den politiska debatten, fångades av visionen om ett enat Europa. Han kom att under sin livstid värna det land han älskade och de frihetens och demokratins ideal som var hans.
 
Det gläder alla hans vänner runt om i landet att han fick uppleva Sverige träda in i det europeiska samarbetet. Han var rak i ryggen. Både i politiken och som vän. Och han var oförtröttlig. Som ännu en insats för partiets framtid lade han under sina sista år en viktig grund för forskningen kring Moderata Samlingspartiets historia. Hos honom möttes historia och framtid.”
 
 
”Det är illa att en ”regeringschef i ett av EU:s medlemsländer så övertydligt visar att unionens politiska elit inte tål principiell maktkritik”, konstaterar Nilsson.
 
Nå. Det finns ju principer och principer. Politiker som Marine Le Pen, Viktor Orbán, och Matteo Salvini är inte principlösa. Det är inte heller partier som tyska AfD eller österrikiska FPÖ. De tycker till exempel av princip illa om den liberala samhällsmodell som forfarande dominerar i stora delar av Europa. De vill ha ett annat slags samhälle. Vänner och supportar som Vladimir Putin och Steve Bannon stöttar dem i kampen.
 
Inte heller Nigel Farage, tidigare ledare för Brexit-partiet Ukip, saknar principer. Han är, liksom sin politiske vän Orbán, principiell fiende till finansmannen och filantropen George Soros som han, liksom Orbán, vet ligger bakom så gott som allt djävulskap i världen.
 
Men PM Nilsson har nu upptäckt att Farage också är bärare av en principiellt betydelsefull EU-kritik och hyllar honom som ”skoningslös, rolig, välklädd – och intressant.” Betyget formuleras i samma ledare som dömer ut Stefan Löfven som främjare av det totalitära. Man blir bekymrad.”
 
(…)
 
”Låt mig då bara påminna om att det inte finns någon motsättning mellan att å ena sidan bekänna sig till exkluderande nationalism eller fascism och å andra sidan vurma för Europasamarbete. Också den kanske mest inflytelserike av 30- och 40-talets svenska fascister, Per Engdahl, var för Europasamarbete och blev ledande i den ”europeiska sociala rörelse” som bildades av europiska högerextremister vid ett möte i Malmö pingsten 1951.
 
Men det finns ju å ena sidan Europa och å andra sidan ett helt annat Europa.”

Hittade idag en bild på några av de som grundade Nysvenska rörelsen i Uppsala 1930 och där även den blivande socialdemokratiska toppolitikern Ragnar Edenman finns med

Hittade idag av en slump det foto som ”alla” har berättat om och talat om att det existerar (såsom t ex gamla socialdemokrater och äldre antifascister liksom forskare, författare och journalister o s v) men som jag tidigare har ”gått bet på” att hitta – nämligen det fotografi som föreställer några av Nysvenska rörelsens grundare som bildades på ett studentrum i ett studenthem som en gång i tiden var förlagt längs Fyrisån i Uppsala.
30740054_10155580247585847_1860304027007320064_n.jpg
Nysvenska rörelsen som ursprungligen hette Föreningen Det Nya Sverige leddes redan från början av Per Engdahl som fortsatte att vara organisationens ideolog och ledare ända fram till sin död 1994 och på grundandemötet som ägde rum i densammes studentrum deltog totalt sju personer (f ö exakt samma antal som 1919 låg bakom bildandet av det som skulle komma att bli NSDAP) – utöver Engdahl själv Dagmar Cederberg, Alexander de Roubetz, Bengt Wasén (blivande fotograf), Sigvard Lind (blivande ledarskribent på Svenska Dagbladet), Ragnar Edenman (blivande SSU-ordförande, ecklesiastikminister, landshövding i Uppsala samt den som tipsade Tage Erlander om Olof Palme och ironiskt nog även ordförande för den parlamentariska undersökningskommissionen som granskade polisens utredning av Palmemordet) samt Axel O:son Molund (blivande redaktör och moderat politiker).

Ett urval nazistiska och fascistiska citat av och om Ingvar Kamprad

Ett urval (nazistiska och fascistiska) citat av och om Ingvar Kamprad: IKEA grundades med ett lån från fascistledaren Per Engdahl och IKEA sålde tidigare även fascistisk litteratur skriven av Engdahl och Engdahl hyllade IKEA och Kamprad så sent som på 1990-talet medan Kamprad hyllade Engdahl så sent som på 2010-talet:

1942: Julhälsning i tidskriften Ungt Folk till ”nationalrekryterna” i det nazistiska ungdomsförbundet Nordisk ungdom som verkade under devisen ”Jaga bort alla judar och andra parasiter som splittrar och bestjäl folket och förgiftar dess blod” och under underrubriken ”Götalands kamp hårdnar mot bolsjevismen”:

”Nr I. K-d. Elmtaryd Agunnaryd” (d v s nationalrekryt Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd = IKEA)

1943 till Nordisk ungdoms högkvarter på Markvardsgatan i Stockholm när Kamprad var lokal NU-ledare:
”Jag går för närvarande på en skola, där det är av nöden att vara hemlig. Kan tala om att vi här trots svårigheter vidtalat med en tryckeriägare att trycka den av Eder utsända propagandalappen ”Hur många skola bolsjevikerna mörda i Sverige?” i något förändrad form.”

1948 när Kamprad och IKEA sålde en högerextrem bok som var skriven av vännen och fascistledaren Per Engdahl som hade finansierat IKEA:s grundande – citat ur dåtidens ”IKEA-katalog”:
”Aktuell uppslagsbok. Lovordad i pressen. Politisk Allmänbildning är en mycket uppskattad uppslagsbok för alla kommunalt, socialt och politiskt intresserade och för allt föreningsfolk. I den får Ni lära om den sociala och politiska utvecklingen i vårt land och flera andra länder, som levandegöres genom många illustrationer. Ni får känna de sociala, ekonomiska och politiska föreningarnas strävanden. En utmärkt bok för alla dem som vill lära känna det samhälle vi lever i.”

1950 till sin vän och fascistledaren Per Engdahl:
”Dessutom vill jag att du ska veta att jag är stolt över att tillhöra den nysvenska kretsen och inte alls gör någon hemlighet av detta bland de av mina anförvanter och vänner, som jag inte har affärer med.”

1951 till sin vän och fascistledaren Per Engdahl som via sina ”överklassnazistiska” kontakter hjälpte Kamprad och IKEA att slå igenom och bli ett företag att räkna med och ”vissa intressen” kan här betyda s k rika och s k mäktiga svenska judar inom näringslivet och industrin:
”Man blir förvånad över det ytterst kraftiga intresset för min ringa rörelse som ägnas oss från det hållet. Det kan väl aldrig vara så att vi trampat vissa intressen på tårna? Vi har i fortsättningen för avsikt att uppträda så diskret som möjligt och planerar ingalunda – som någon tidning förmodar – att övertaga distributionen av möbler etc utan att endast peka på de olika möjligheter som står allmänheten till buds. Även detta tycks reta så in i vassen.”

1951 till sin vän och fascistledaren Per Engdahl och bl a omnämns en f d SS-man som Kamprad var vän med – Obersturmführer Yngve Nordborg som var en av de sista som försvarade Hitlers bunker i Berlin i maj 1945:

”Först ett hjärtligt tack för boken, Det skall verkligen bli angenämt att få något vettigt till livs – till vettigt har jag svårt att räkna det eviga tjatet om fåtölj si och så eller bord det och det…
När vi nu är inne på affärer skulle jag vilja göra en affär med Dig. Det är så att jag gärna skulle vilja ha Västerlandets Förnyelse i inbundet skick à kr 40. Insätter alltså 100 kr på Bok & Tidskrifts giro och hoppas få dem/obs – inte bråttom förrän till jul/.
Ja, nu har jag summerat mina bekymmer, affärer, tankar etc och oartig som jag är frågar jag nu hur det står till nere i Malmö, med Dig själv, PQ, Lapis, Yngve…
Vägen Framåt har jag dock inte slarvat med och den är alltid lika välkommen – jag anser att den nu är mycket bra och sensationerna lagom.
Hoppas få tillfälle resa ner till Malmö under den närmaste tiden och då få hälsa på uppe på Ö. Förstadsgatan.
Slutar för den här gången med de bästa hälsningar, Ingvar K.
Ps. Skulle Du inte kunna stanna tåget i Liatorp el Älmhult någon gång Du åker förbi och komma ut och hälsa på. Gör det är Du bussig. Ds. Ett litet kort i förväg och jag hämtar vid stationen.”

2010/11 om sin vän och fascistledaren Per Engdahl:
”Att Per Engdahl var en stor människa, det kommer jag att vidmakthålla så länge jag lever.”

Ett urval brev till (och om) Ingvar Kamprad:

1945 från Svensk oppositions/Nysvenska rörelsens förbundssekreterare Bengt OIov Ljungberg när Kamprad var lokal ledare för Nysvensk ungdom som brukade sjunga ”Fula judar snegla där vi gå”:
”Kamrat! Mottagit och avnjutit Ditt digra opus med vidföljande brev från roddaren Forsberg. Mannen verkar – av brevet att döma – osmaklig och hans påståenden är väl inte mycket att bry sig om. Ljunggren är en mycket bra man, om han – i likhet med vad alla människor gör ibland – viftat med högra handen nån gång, så har detta med visshet inte avsetts som ”tysk hälsning”. Forsberg är väl ej mycket att ha, men Du kan ju skriva och fråga mannen vad han menar. Gärna för mig diplomatiskt.
Betr. Dina planer i Agunnaryd är de säkert bra, speciellt skulle det vara för oss av visst aktuellt värde om Du kunde få de där 5 eller 6 personerna att satsa en slant på bilagda lista. Tacknämligt vore det om Du kunde samla in ev. bidrag snarast och sända dito, för vi sitter upp över öronen med pengabekymmer på Hk just nu.
Femman mottagen och tidskriften sänds i dag. Pengarna mottagna som bidrag. Kan Du f.ö. på nåt vis se till att Göteborg betalar sin avgiftskontingent denna månad ordentligt?
Kan Du komma till arbets- eller rikslägret? Rikslägret bli troligen på Stensjö i Halland 22-26 juni, arbetslägret öppet hela sommaren, plats Kärraheds gård, Frillesås, c/o Skånberg. Mat, logi och kontakt lön för dikningsarbete i 14-dars-perioder. Anmäl omgående hit om och när Du kan komma!
That’s about that. Skulle gärna vilja träffa Dig för att dryfta SO:s ”nassetag” och NSU:s ”illojala konkurrens med NU”. Det var uniformer på tinget!
Motser gärna fortsatta brev och tecknar au revoir.
Bengt Olov Ljungberg
Den 5 augusti 1945″

1945 från Svensk oppositions/Nysvenska rörelsens organisationschef Gunnar Holm:
”Kamrat! Vi tackar för brev och pengar. 20 kr av dessa har lämnats till Svensk opposition. Ska vi sända kvitto till givarna? Motser Din nya adress. Här är allt gott. Träffen vi hade på NSU i lördags var lyckad och torgmötena är välbesökta. En del oroliga element försöker göra sig hörbara men den stora massan åhörare är bra. Pojkarna här nere hälsar och vi önskar Dig tur med försäljningen av Efterkrigsprogrammet.
Med nysvensk hälsning, Gunnar Holm, organisationschef”.

1945 från Svensk oppositions/Nysvenska rörelsens förbundssekreterare Bengt Olov Ljungberg till den nye medlemmen Rudolf Malmquist:
”Genom vår medlem, Ingvar Kamprad, ha vi erhållit meddelande om Edert inträde i vår rörelse. Kamprad har samtidigt översänt 20 kronor som likvid dels för medlemsavgift och dels för ett exemplar av vårt efterkrigsprogram.”

1947 från Svensk oppositions/Nysvenska rörelsens förbundssekreterare Bengt OIov Ljungberg:
”Broder! Varmt tack för senast. Gänget hälsar och beklagar att de ej fick träffa Dig, men de hoppas på midsommarn. Nu skriver jag Dig i följande angelägenhet:
Om allt går väl, ankommer på torsdag denna vecka ett prop-lag av 2 NSU-grabbar till V. De har inte uniform, så Du behöver inte riskera hjärtslag. Jag själv hoppas ankomma samma dag kl. 14.15, tror jag. Nu skulle jag vilja träffa Dig och ev. andra yngre trivsamma varelser på stan på kvällen, om det passar. Skulle Du vilja kontakta mig på e m eller kvällen på Savoy Hotell, vid stationen Du vet?”

1991 i Nysvenska rörelsens tidskrift Vägen Framåt – Kamprads vän fascistledaren Per Engdahl om IKEA och Kamprad:
”Själva andan i företaget har han lagt sig vinn om. Klasskillnader är bannlysta. Ett kamratförhållande mellan alla nivåer är principen. Översitteri och pampfasoner bekämpas. Var och en skall känna, att han eller hon uppskattas. Det är sällan man hör de gamla nysvenska idealen så klart framlagda. Och därtill förverkligade. Det är på dessa principer vi drömmer om att det korporativa samhället skall byggas. Ingvar Kamprad har i handling blivit trogen sin ungdoms ideal.”