Category: Okategoriserade

Var skaparen av den ”samiska” barnbokskaraktären Plupp en f d högerextremist?

Var skaparen av den ”samiska” barnbokskaraktären Plupp en f d högerextremist?
Plupp_pa_flotte.jpg
DN Kultur skriver idag om den i dagarna bortgångna konstnären och författaren Inga Borg som skapade den folkkära barnbokskaraktären Plupp:
 
 
Då Borg (först) var gift med Ulf Grubbström, författare till flera böcker om jakt och fiske, som under kriget var aktiv nazist och då Borg även var vän med författaren, Svenska Akademien-ledamoten och riksdagsledamoten (c) Per Olof Sundman som också han var f d nazist så har jag alltid undrat över Borgs egen (politiska) bakgrund då det inte var ovanligt att (f d) högerextremister gifte sig med varandra. Dessutom har påfallande många (f d) högerextremister intresserat sig och engagerat sig för samerna genom åren.
 
Borg och Grubbström blev i varje fall ett par när de båda studerade vid Kungl. Konsthögskolan (d v s vid ”Mejan”) i Stockholm och de förlovade sig ironiskt nog på fredsdagen 1945 och det var Grubbström som dessutom introducerade både Borg och Sundman till Norrland, fjällvärlden och samerna. År 2005 när Borg fyllde 80 berättade hon bl a i DN:
 
”Fredsdagen, den 8 maj 1945, firade Inga på Kungsgatan i Stockholm och deltog i den allmänna glädje­yran. Hon passade också på att förlova sig med Ulf Grubbström som tog med henne till fjällen.
 
– På sommaren gick vi vilse i Härjedalen och hamnade i ett lappläger. Vi fick låna en ödefäbod och bodde där en hel sommar med 7 km till landsväg och tre mil till affären. Vi levde på fiske och hjortron.
 
Där tecknade hon renar, ripor, lämlar och fjäll i långa banor. Det gav material till böckerna om Plupp långt innan han var påtänkt. Sedan dess återvänder hon gärna till fjällen. Till vildmarken och stillheten.”
 
Detta är i varje fall vad som är känt om Grubbström (eller kanske snarare vad jag ”råkar” känna till om denne):
 
Borgs första man Grubbström var under kriget medlem i det nazistiska s k lindholmspartiet och tillhörde de svenska högerextremister som valde att strida på Norges sida mot tyskarna på våren 1940. I juni 1942 var Grubbström en av grundarna av Sällskapet Unggöterna som hade Per Olof Sundman som ledare. I februari 1943 var Grubbström inblandad i en vapenaffär tillsammans med bl a Christer Strömholm, Ulf Blumenberg och Sundman och i maj 1943 var han inblandad i SS illegala värvningscentral på Grev Turegatan 18 i Stockholm tillsammans med ett ”gäng” unga högerextremister som senare skulle göra sig bemärkta i livet i efterkrigs-Sverige (såsom inom kulturlivet och vid hovet).
 
Grubbström tillhörde den militanta, våldsamma och radikala fraktionen inom lindholmspartiets ungdomsrörelse kring Arne Clementsson som bl a gjorde sig skyldig till inbrott hos familjen Wallenberg på Lovön liksom på dåvarande Clartés kontor i Gamla stan (och varvid Clartés matrikel stals för att sannolikt överlämnas till tyska ambassaden).
 
På våren 1945 när Grubbström och Borg redan var ett par var han inblandad i gömmandet av nazistiska flyktingar i Stockholm och förhördes bl a i samband med det s k Viktorgruppen-målet. På hösten 1945 umgicks Grubbström (och möjligen också Borg) intensivt med nazisterna Folke Nystrand, Åke Regnell, Gunnar von Gegerfelt och Sundman m fl vilka alla var inblandade i att hjälpa och gömma nazistiska SS-soldater och krigsförbrytare som hade flytt till Sverige och flera av dem hade också under krigsåren själva varit frivilliga i SS. Därefter verkar det som att Grubbström (och då möjligen också Borg) lämnade den svenska extremhögern bakom sig även om han fortsatte att ha kontakt med Sundman också efter skilsmässan med Borg.
 
Så är det möjligen någon som vet om Inga Borg också hade en högerextrem bakgrund eller var hon bara en av 1000-tals fruar, ”flickvänner” och intimrelationspartners som befann sig i utkanten av den s k nationella rörelsen utan att själv vara politiskt medveten?

 

Svenska Dagbladets ledarredaktion skämtar om skjutningarna i miljonprogramsområdena

Svenska Dagbladets ledarsignatur ”Körsvennen” skämtar idag ganska så hjärtligt (och hjärtlöst?), och bara några dagar efter ett flertal skjutningar och flera ihjälskjutna och flera skottskadade i flera miljonprogramsområden runtom i landet, om att ”andragenerationsgrabbarna i förorterna är numera i det närmaste de enda i landet som både har tillgång till vapen och som kan hantera vapen efter den skandalösa nedrustningen av försvaret och de är därför de enda som kan försvara och skydda landet om Putin kommer” [OBS: mina ord och min ”översättning” av nedanstående citat som du kommer från SvD:s ledarsida]:
 
”Även invasionsförsvaret har uppgraderats. Visserligen har de traditionella försvarsanläggningarna outsourcats, men i stället har civilbefolkningen beväpnats med handeldvapen från Balkan. Övningsskyttet är att döma av nyhetsnotiserna i full gång. Så fort ryssen närmar sig Järvafältet, Ronna, Angered, Rosengård eller något av de andra 57 särskilt utrustade områdena kommer han att mötas av en Landstorm 2.0.”

Om utlandsadopterade som benchmarking-grupp

SD:s partiledare Jimmie Åkesson fortsatte i fredags att återigen använda utlandsadopterade som benchmarking-grupp, d v s som riktmärke, som referenspunkt, som norm och som mål (d v s som ett visserligen fullständigt ouppnåeligt mål att sträva efter för alla minoritetsinvånare i landet) för att till fullo räknas som svensk och i förlängningen till fullo få vara en del av svenskheten (och i förlängningen kunna känna att Konungariket Sverige och dess territorium är ens hem på jorden) och som alltid är han mycket väl medveten om att inte ens den mest extremintegrerade högutbildade (och konverterade) iraniern (vare sig det gäller en s k första- eller andragenerationsiranier eller ens en blandad iranier) och inte ens den mest hyperassimilerade högutbildade (och svensktalande) sverigefinnen (vare sig det gäller en s k första- eller andragenerationssverigefinne eller ens en blandad sverigefinne) kan uppnå de utlandsadopterades närmast sublima (och kanske även surrealistiska och möjligen också monstruösa) nivå vad gäller att tala svenska perfekt och flytande och att ha svenska som förstaspråk (och dessutom som enda språk, ja t o m att helt och hållet drömma på svenska liksom att mumla på svenska på fyllan, i drogat tillstånd och efter en hjärnskada o s v), att identifiera sig med Sverige, svenskar och svenskhet (liksom med Norden, Europa och Väst och också med kristenheten och den s k vita världen) och att bära ett helsvenskt, helkristet (d v s i praktiken ett ofta judiskt namn) och helvästerländskt namn (och fr a gäller det familje- och efternamnet) liksom att dygnet om och såväl i vaket och medvetet tillstånd som i sovande och vilande tillstånd enkom och endast praktisera och göra svenskhet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6734130

Om Bertil Hagman

Men här är han ju – intendent Bertil Hagman – Kungl. Operans programredaktör och informations- och kommunikationschef under nästan 30 år på raken mellan 1957 och fram tills pensionen 1985 som gick bort för knappt tio år sedan och gav ut sina memoarer 2001 (”Guldåldrar och guldröster”) och som har publicerat texter i mängder av programblad som Operan har producerat mellan 1950- och 80-talen och även långt inpå 2000-talet. Hagman som växte upp på Östermalm och också var musikkritiker i SvD anses av flera ha varit en av de f d ”överklassnazisterna” som lyckades dölja sitt högerextrema förflutna allra bäst under efterkrigstiden trots att han som juriststudent vid Stockholms högskola under krigsåren hade varit medlem i Svenska aktiva studentförbundet liksom i Svensk opposition och i Riksföreningen Sverige-Tyskland i vars tidskrift Sverige-Tyskland han uppenbarligen publicerade sig liksom att han också skrev artiklar i fascistiska Sveriges nationella förbunds dagstidning Dagsposten.

19748541_10154841188970847_2780768384276169285_n.jpg

Den svenska ”gulinghumorn” lever och frodas för femtielfte gången

Den svenska ”svartinghumorn”, den svenska ”judehumorn” och den svenska ”mussehumorn” må vara lite på dekis och är kanske t o m en aning skamfilad vid det här laget, d v s den går mest på tomgång och är kanske lite på nedgång eller t o m på utgång, men den svenska ”gulinghumorn” är det åtminstone ”inget fel på” på Ulvö hotell på Ulvön utanför Örnsköldsvik – d v s den svenska ”gulinghumorn” lever och frodas i högsta välmåga och sprider fortsatt lust, njutning och glädje omkring sig och får nog åtskilliga icke-asiatiska gäster (och kanske t o m en och annan i personalen) att dra på smilbanden, le, skina upp, småflina och skrocka igenkännande inom sig.

https://www.facebook.com/pg/ulvohotell

http://www.ulvohotell.se

 

19366242_10154783987305847_2151882514227787784_n.jpg

Vilka hushåll är beroende av försörjningsstöd?

Vilka invånare i landet är idag beroende av bidrag och erhåller försörjningsstöd (s k socialbidrag)?
 
18519515_10154666287520847_2971104044854593068_n
Uppdelat på hushållsnivå (ett hushåll kan då innehålla allt ifrån en enda homo sapiens-varelse till ibland 8-9 homo sapiens-varelser plus X antal djur) och utifrån bakgrund i Afrika, Asien, Latinamerika och Balkan (s k synliga minoritetsinvånare, d v s invånare i landet som generellt ser annorlunda ut rent kroppsligen) samt utifrån utbildningsnivå så ser det mer eller mindre ut på följande vis:
 
35% av alla hushåll vars ”medlemmar” har någon form av bakgrund i Afrika, Asien, Latinamerika och Balkan erhåller ”rakt av” försörjningsstöd och denna siffra är än högre bland de hushåll vars ”medlemmar” har utländsk utbildning (42%) liksom bland de vars ”medlemmar” endast har grundskoleutbildning (45%) medan procentandelen är betydligt lägre bland de som har en svensk gymnasieutbildning (15%) och bland dem som har en svensk högskoleutbildning (9%).
 
Bland invånare i landets som generellt inte ser särskilt annorlunda ut rent utseendemässigt (d v s s k ej synliga eller osynliga minoritetsinvånare, d v s fr a invånare i landet med bakgrund i övriga Norden och Västeuropa) så är 4% ”rakt av” beroende av försörjningsstöd och bland dem som endast har grundskoleutbildning så går procentsiffran upp till 15%.
 
Bland infödda majoritetssvenskar erhåller idag kring 1,5-2% försörjningsstöd och vilket innebär att en absolut majoritet av samtliga som numera är beroende av försörjningsstöd har bakgrund i Afrika, Asien, Latinamerika och Balkan på samma sätt som att en absolut majoritet av samtliga som är arbetslösa också har bakgrund Afrika, Asien, Latinamerika och Balkan då endast kring 2,5% av landets infödda majoritetssvenskar är arbetssökande.

Vilka invandrargrupper är fattigast i Sverige?

Ett sätt att mäta vilka minoritetsgrupper i landet som är fattigast (åtminstone utifrån inkomst) är att utgå ifrån genomsnittsårsinkomstlönen för infödda majoritetssvenskar och därefter räkna på hur stor procentandel som en viss grupp uppnår i relation till majoritetsbefolkningens genomsnittsinkomst (OBS – i nedanstående data ingår enbart beskattningsbar inkomst, d v s ej inkomster som härrör från den s k ”svarta kontantekonomin” eller från diasporaekonomin som existerar ”utanför” majoritetssamhällets banksystem och naturligtvis finns det etiska problem att utgå ifrån majoritetssvenskarnas genomsnittsårsinkomstlön som norm):
 
procentandel av infödda majoritetssvenskars genomsnittsinkomst 2008-10:
 
danskar 94%
norrmän 92%
tyskar 90%
finländare 88%
greker 82%
bosnier 77%
iranier 73%
polacker 72%
chilenare 70%
(f d) jugoslaver 67%
eritreaner 66%
etiopier 66%
vietnameser 63%
turkar 62%
libaneser 59%
syrier 57%
irakier 56%
somalier 52%
 
OBS: Det är så klart ingen tävling i att som minoritet uppvisa den högsta inkomsten och att tjäna mycket pengar leder inte automatiskt till lycka och till ett bra liv.