Kategori: Norrköping

Ett senfärdigt besök på Norrköpings Stadsmuseums utställning ”Medlöperi och motstånd. Nazismen i Norrköping då och nu”

Besökte igår Norrköpings Stadsmuseum, som blev Årets museum 2021, för att äntligen få se den så omdebatterade utställningen som SD avskyr och antagligen t o m hatar – nämligen den eminenta faktaspäckade och pedagogiska utställningen ”Medlöperi och motstånd. Nazismen i Norrköping då och nu” som kan ses ända fram tills den 22 augusti (d v s hela sommaren ut för den som råkar ha vägarna förbi östgötarnas land).


Jag hjälpte till med författandet av utställningstexterna och var också inbjuden att föreläsa på museet i anslutning till utställningen men pandemin kom emellan och under flera månader i sträck har museet därför tvingats hålla helt stängt.


I princip all information och kunskap om den lokala naziströrelsen och extremhögern i Norrköping med omnejd som redovisas i utställningen har Johan Perwe stått bakom och för den som vill veta mer om ämnet rekommenderas Perwes bok ”Mörkläggning. Nazismen och motståndet i Norrköping 1933-1945” från 2016 som också finns till försäljning i museibutiken.


Och att SD avskyr och t o m verkar hata just denna riksuppmärksammade utställning beror naturligtvis på att SD med rätta framställs som ett parti som är direkt (organisations)organiskt och (idé)historiskt sprunget ur den svenska naziströrelsen.

SD fortsätter att plåga Norrköpings stadsmuseum med anmälningar

SD fortsätter tyvärr att plåga Norrköpings stadsmuseum med anmälningar p g a museets utställning ”Medlöperi och motstånd: Nazismen i Norrköping – då och nu”:


Tidigare i år blev museet polisanmält av SD och denna anmälan ledde då till att en löpsedel från 2018 med rubriken ”SD-politiker utreds för inlägg på nazistsajt” togs bort från utställningen. Nu handlar det om en skrivning i utställningen som säger att SD grundades 1988 som ett ”högerextremt och pronazistiskt parti” samt att den förste partiledaren hade en bakgrund i ”nazistiska Nordiska rikspartiet”.


I sann historierevisionistisk anda förnekar nu SD det och talar i äkta Trump-stil om ”falska fakta” och ”illasinnade rykten” samt utmålar grundarna av SD som ”hederliga människor” som kämpade ”för demokrati och yttrandefrihet”.


SD menar vidare att ”inga nazistiska eller högerextrema skrivningar” fanns med i vare sig det första eller i de senare partiprogrammen samt att Anders Klarström hade en bakgrund i M och EAP (Europeiska arbetarpartiet) och att han bara besökte några NRP-möten under en kortare period av sitt liv.


SD understryker i versaler att partiet både ”GRUNDADES OCH UTVECKLADES I DEN SVENSKA DEMOKRATISKA MYLLAN” och jämför sig t o m med Galileo Galilei vad gäller det motstånd som denne mötte från Katolska kyrkans sida när Galilei kritiserade ”ologiska slutsatser gällande den tidens verklighetsuppfattning”.


I SD:s första partiprogram framgår det att partiet talade om utomeuropeiska adoptivbarn som ”onaturliga” – under rubriken ”Familjen” står det att läsa att ”kopplingen mellan abortönskemål och adoptionsbehov bör utredas för att komma till rätta med onaturliga inslag i befolkningspolitiken” och i senare partiprogram skrevs rasideologin och antisemitismen in i SD:s partiprogram på ett än tydligare sätt.


År 1994 antogs t ex ett reviderat partiprogram som explicit talade om att avskaffa alla adoptioner av ”icke-västerländska” barn (som då är en eufemism för icke-vita barn) och under rubriken ”Befolkningspolitik” och i anslutning till behandlingen av den dåtida rasideologiska ”70-regeln” som sade att alla utomvästerländska (d v s icke-vita) invandrare som hade ankommit till landet efter 1970 skulle repatrieras förutom de adopterade och ”internationalisterna” (d v s de svenska judarna som SD enligt partiprogrammet ville sluta fred med och leva fridfullt tillsammans med) och mitt i alltihop tillade SD att ”idag kämpar vi nationella mot internationalisterna och deras unionsprojekt”.


Detta stod då att läsa under ”Befolkningspolitik”-avsnittet och inte under rubriken ”Utrikespolitik” för på 1990-talet omtalades EU som en ”judegrej” inom SD-sfären och det hör då till saken att Åkesson själv har sagt att det som gjorde att han specifikt attraherades av och till slut anslöt sig till SD (och därmed lämnade M) just var SD:s (antisemitiska) EU-motstånd:


”Sedan repatrieringsprogrammet är verkställt kommer det inte att finnas kvar människor i landet som inte har ursprung i den västerländska kulturkretsen, emedan de invandrat t.o.m. 1970 eller adopterats. Sverigedemokraterna vill att svenskarna skall leva i fredlig samvaro med dessa såväl som med svenska internationalister… Vår bedömning är att Sverige kan behålla sin självständighet och svenskarna sin känsla av ett genuint svenskt ursprung med en fortsatt lugn migration inom den västerländska kulturkretsen. En fördel med etnisk homogenitet är att den disciplinerar och skapar empati på ett liknande sätt som sunda familjer gör. Idag kämpar vi nationella mot internationalisterna och deras unionsprojekt.”

Detta partiprogram, som då anslöt sig till den antisemitiska myten om ett evigt raskrig mellan vita/arier/germaner och judar/internationalister/kosmopoliter (även Himmler kunde då ibland uttrycka att han ville ”sluta fred med internationalisterna” alternativt ”sluta fred med judarna”) kvarstod ända fram tills 1999 och SD:s rasideologiska krav på att alla utlandsadoptioner av icke-vita barn skulle upphöra kom att kvarstå ända fram tills dess att ett nytt partiprogram antogs 2003.


Och slutligen – SD:s förste företrädare, talesperson, ansikte utåt, ”starke man” och senare ordförande Anders Klarström hade då en dokumenterad bakgrund i nationalsocialistiska Nordiska rikspartiet som inte bara handlade om att han bevistade partiets Göteborgsavdelnings möten under en kort period av sitt liv.


Klarström var åtminstone mellan 1984-85 medlem i NRP:s Göteborgsavdelning och aktivist i dess s k RAG-grupp (jfr SA-grupp) samtidigt som att han tillsammans med världsstjärnan Ulf ”Ace of Base” Ekberg var medlem i naziskinbandet Commit Suicide som verkade mellan 1983-86 och vars största ”hitsång” var sången ”Vit makt, svartskalleslakt” (”Män i vita kåpor på vägen tågar, vi njuter när vi huvudena av n-ggr-rn- sågar. Svartskalle, vi hatar dig! Ut, ut, ut, ut! Nordens folk, vakna nu! Skjut, skjut, skjut, skjut!” och ”Där n-ggr-rn- finns, följer fattigdom, svält och kulturellt mörker, där de vita finns, följer civilisation, upplysning och välstånd. Vit makt, svartskalleslakt! Vit makt, svartskalleslakt!”).


Klarström deltog bl a i att begå olaga hot mot Hagge Geigert och Larsolof Giertta, skadegörelse mot Bokcaféet Arbetarkultur, medhjälp till falskt larm i form av ett bombhot mot ett KPLM (r)-möte i Folkets Hus samt stöld av ammunition under rekryten vid A4 i Östersund. Klarström var även inblandad i planer på att använda krutsatsen från den stulna ammunitionen till att framställa en bomb som möjligen skulle användas mot Synagogan i Göteborg.


År 1987, efter att ha lämnat NRP, anslöt sig Klarström sedan till Sverigepartiet, d v s SD:s direkta föregångare, tillsammans med sin vän (naziskinnskallen) Ulf ”Ace of Base” Ekberg och resten är historia som det heter.


Tyvärr har då Klarström lyckats dupera omvärlden/samtiden om att hans tid som nazistisk aktivist i dåvarande NRP:s våldsamma och radikala Göteborgsavdelning (som bl a stod bakom flera mord på homosexuella män och ett stort antal grova våldsdåd under Klarströms tid i partiet/avdelningen/RAG-gruppen) inte är sann i sina memoarer ”Prima victoria” från 2018 som har höjts till skyarna av dagens SD liksom av (Patrik Engellaus) Det goda samhället som utgörande sanningen (med stort S) om hur SD bildades liksom om Klarströms egen bakgrund.

Idag inleds SD:s valkonferens i Norrköping – den största konferensen någonsin i svensk extremhögerhistoria

Idag inleds SD:s valupptaktskonferens ”SD 2018” i Norrköping – den största konferensen någonsin i svensk extremhögerhistoria och som Åkesson inleder med ett manande nationalistiskt och s k sverigevänligt brandtal mot ”vänsterliberalerna”, ”globalisterna” och ”internationalisterna” vars tid nu sägs vara ute.
 
Idag inleds SD:s största konferens någonsin i den östgötska staden Norrköping som en gång i tiden var Sveriges tredje största stad och där partiet tidigare har avhållit flera riksårsmöten (bl a det tumultartade riksårsmötet 1995 som resulterade i att den f d centerpartisten Mikael Jansson ersatte nationalsocialisten Anders Klarström som partiledare och 2005 års riksårsmöte när Jansson ersattes av Åkesson) och där partiets ”starke man” Markus Wiechel har gjort sig känd som en kontroversiell och frispråkig så kallad ”småpåve” (eller snarare hänsynslös skulle nog åtskilliga av hans SD-partikamrater i Östergötland säga, och Wiechel är f ö även ö/känd för att ha beskrivit afrikaner som ”satans jävla aphelveten”, visserligen ”i affekt” enligt honom själv).
 
Historiskt har staden härbärgerat ett flertal av den svenska extremhögerns olika partier och organisationer och vilket Johan Perwes bok ”Mörkläggning: Nazismen och motståndet i Norrköping 1933-1945” förtjänstfullt behandlar. Den gamla arbetarstaden Norrköping var tidigt ett relativt starkt SD-fäste, i 1991 års val erhöll det då öppet nationalsocialistiska partiet hela 688 röster i kommunen och från dess lokalavdelning kom Madeleine Larsson som verkade som partiets andra talesperson bredvid Klarström mellan 1990–92. På 1990-talet fanns också ett stort antal våldsamma och radikala skinheads och nazister i staden (av vilka en del idag är medlemmar i SD) som bl a deltog i att anordna den hittills största svenska vit makt-musikkonserten någonsin som ägde rum på Vikbolandet utanför staden i februari 1996 och samlade hela 700 besökare som kom för att lyssna på banden Brutal attack, Vit aggression, Heysel och Svastika (det sistnämnda Linköpingsbandet var f ö på 1990-talet alla högerextrema östgötars stolthet).
 
Helgens SD-konferens i Norrköping som utgör upptakten till SD:s valkampanj inför nästa års val när partiet siktar på att bli Sveriges största parti och därmed bräcka alla andra extremhögerpartier i Europa (med undantag för schweiziska SVP och österrikiska FPÖ vilka nog redan har uppnått denna aktningsvärda position) beräknas samla närmare 1500 partiaktivister och om jag har räknat rätt så bör tillställningen (utöver Salemmarscherna och någon enstaka Folkets marsch som ju inte utgjordes av konferenser) vara den största någonsin i svensk extremhögerhistoria och möjligen bredvid något enstaka s k årsting och någon enstaka förbundsstämma som antingen ”lindholmarna” (d v s Nationalsocialistiska arbetarepartiet) eller ”de nationella” (d v s Sveriges nationella förbund) lyckades åstadkomma på 1930-talet (såsom förbundsstämman i Karlstad 1934 som samlade 100-tals deltagare när de nationella ställde upp sig på Stora torget i Karlstad eller ”Sveatinget” i Stockholm 1937 som likaså samlade 100-tals deltagare när lindholmarna marscherade i snörräta led längs Kungsgatan i Stockholms innerstad).

Ny bok om extremhögern och nazismen i Norrköping

Har nyligen läst Johan Perwes bok ”Mörkläggning. Nazismen och motståndet i Norrköping 1933-1945” som nu sällar sig till den långsamt växande samlingen av lokalhistoriska studier av den svenska extremhögern (och motståndet mot densamma) som har sett dagens ljus sedan 1990-talet och som det definitivt behövs fler av:

Idag finns det mer eller mindre djuplodande skrifter, artiklar och studier om extremhögern i Skaraborgs län, i Göteborgs och Bohus län, i olika delar av Skåne (bl a i Lund och Landskrona och på Österlen), i Uppsala och delvis även på Gotland men åtminstone jag skulle även vilja se lokalhistoriska studier av extremhögern i Halland, Blekinge, Växjö, Jönköping, Kalmar, Borås, Linköping, Västerås, Eskilstuna, Örebro, Värmland, Jämtland, Gävle och Umeå för att bara nämna några av de orter och landskap som finns att hitta på min ”önskelista”.

För min egen del, som den östgöte jag är med en förkärlek för interiörer, anekdoter och kanske också skvaller om landskapets bildade, högutbildade, förmögna och mäktiga elitsläkter, så är Perwes grundligt research:ade bok något av en guldgruva. Det framgår till exempel med all önskvärd tydlighet att flera av de stora slotten och palatsen stod öppna för högerextrema möten, konferenser och kurser då representanter för adelsfamiljer som Stenbock, Mörner, De Geer, Hermelin och af Ugglas liksom högborgerliga familjer som Swartz och Hedenström stöttade rörelsen och i många fall även var medlemmar i olika partier och organisationer rädda som de nog var för både jobbare och judar, att en ung Christer Strömholm greps efter ett tumultartat nazistmöte på Nya torget i Norrköping 1936 iförd paramilitär mundering, att både lindholmarna och Sveriges nationella förbund var särskilt starka på vissa orter i Östergötland såsom i Mjölby med omnejd (där Sveriges okrönte ”nazistledare” Sven Olov Lindholm växte upp) och i Norrköping, Borensberg, Tjällmo, Varv och Skärkind, att Svenska Dagbladets blivande redaktör Ivar Anderson och Östgöta Correspondenten utan tvivel måste betecknas som pro-extremhöger och pro-Nazi-Tyskland, att Sveriges nationella förbund kunde kapa åt sig hela två av 20 mandat i Skänninge så sent som 1942, att den tyske Norrköpingskonsuln Hübner skänkte 800 par stövlar till de skandinaviska frivilliga i SS-divisionen Wiking, att Tredje rikets andreman Rudolf Hess övernattade på Stadshotellet i Vadstena i maj 1935 samt sist men inte minst att dåtidens populärkulturella stjärna och dagens queerikon Zarah Leander deltog på Riksföreningen Sverige-Tysklands första möte i Norrköping i mars 1941 och uppenbarligen inte var den ”politiska idiot” som en hel del forskare och skribenter numera vill göra gällande.

 

Och för alla kalenderbitare (och speciellt för alla östgötska kalenderbitare) – här följer en utvald namnlista över ett antal personer som har förekommit inom den norrköpingska extremhögern mellan 1929-45:

 

Gymniska förbundet 1929
ND Edlund, överstelöjtnant, Norrköping
Göta Öman, redaktör, fil kand, Norrköping

 

Nationalsocialistiska arbetarpartiet 1933-37
Karl Gustaf Andersson, Norrköping (DSN 100/1935) (DSN 99/1936) (SF 24/1936) (DSN 98/1937)
H Biander, Norrköping (DSN 98/1937)
M Biander, Norrköping (DSN 98/1937)
Henny Blander, Norrköping (DSN 50/1934)
Magnus Blander, Norrköping (DSN 50/1934)
Sven Bodsten, Norrköping (DSN 100/1935) (DSN 99/1936)
M Bärry med familj, Norrköping (DSN 98/1937)
Gillis Ekström, Norrköping (SF 24/1936)
Lennart Englund, Norrköping (DSN 99/1936) (DSN 98/1937)
Severin Fredriksson, Norrköping (DSN 99/1936) (DSN 98/1937)
Arne Gemsjö, Norrköping (DSN 100/1935)
Magda Gustavsson, Norrköping (SF 24/1936)
Ingeborg Hjelm, Norrköping (DSN 98/1937)
ML Johansson, Norrköping (DSN 98/1937)
Olof Johansson, Norrköping (DSN 50/1934)
Ragnar Johnsson, Norrköping (DSN 99/1936) (DSN 98/1937)
A Jonsson, Norrköping (DSN 98/1937)
G Jonsson, Norrköping (DSN 98/1937)
Olov Jonsson, Norrköping (DSN 100/1935) (DSN 99/1936) (DSN 98/1937)
Viola Jonsson, Norrköping (DSN 100/1935)
Eskil Kvick, Norrköping (DSN 98/1937)
B-y Lager, Norrköping (DSN 98/1937)
Olof Larsson, Norrköping (DSN 50/1934) (DSN 98/1937)
CE Lindahl, Norrköping (DSN 98/1937)
Bertil Lindholm, Norrköping (DSN 50/1934) Mjölby (DSN 100/1935)
Sigfrid Lindholm, Norrköping (DSN 50/1934) Mjölby (DSN 100/1935) (DSN 99/1936) (DSN 98/1937)
Holger Lundbergh, Norrköping (DSN 50/1934) Stockholm (DSN 99/1937)
Olle Lundqvist, Norrköping (DSN 99/1936)
Per Lundqvist, Norrköping (DSN 99/1936)
Berthold Martinsson, Norrköping (DSN 100/1935) Stockholm (SF 26/1937)
Bertil Melin, Norrköping (DSN 100/1935)
Ragnar Nolte, Norrköping (DSN 99/1936)
Ingemar Pantzar, Norrköping (DSN 99/1936)
Harry Svärd, Norrköping (DSN 99/1936) (DSN 98/1937)
Arnold Syk, Göteborg (DSN 32/1933) Norrköping (DSN 100/1935) Örebro (DSN 99/1936) Filipstad (DSN 98/1937)
Helge Söderström, Norrköping (DSN 50/1934) (DSN 100/1935) DSN (DSN 99/1936) DSN (DSN 98/1937)
Waldemar Wiklund, Fiskeby, Norrköping (DSN 100/1935) (DSN 99/1936) (DSN 98/1937)

 

Tidningen Nationen 1935-41
Albert J Andersson, köpman, Obligationscentralen, Norrköping (1935) (1941)
Selma Anderssons Tobakshandel, Trädgårdsgatan 21, Norrköping (1935)
Einar Gustafsson, herr, Gyllenkroksvägen 15, Norrköping (1939)
Östen Malmberg, herr, Vinkelgatan 23, Norrköping (1941)
Einar Ordell, doktor, Drottninggatan 25, Norrköping (1939)

 

Sveriges nationella förbund 1936-40
Marie Louise Baczynski, Norrköping (UF 5/1940)
Folke Bohlin, Norrköping (NT 51-52/1936)
S Bohman, Norrköping (NT 51-52/1936)
Margit Carlbring, Norrköping (UF 6/1939)
Arne Carlsson, Norrköping (UF 6/1939) (UF 5/1940) (NT 51-52/1941) (NT 51-52/1942) (NT 47/1943)
Britta Carlsson, Norrköping (NT 51-52/1941) (NT 51-52/1942) (NT 47/1943)
Bertil Christoffersson, Norrköping (NT 50-51/1937)
W De Geer, Norrköping (NT 51-52/1936)
CW Du Rietz med familj, Norrköping (NT 50-51/1937) (NT 52/1938) (NT 51-52/1939) (NT 51-52/1940) (NT 51-52/1941) (NT 51-52/1942) (NT 47/1943)
Olle Ekbom, Norrköping (UF 5/1940)
Bo Graffton, Norrköping (UF 5/1940)
Carl Gustaf Grevilius, Norrköping (NT 51-52/1936)
Hadar Hadarsson, Norrköping (NT 51-52/1934)
Rudolf Henke, Norrköping (NT 51-52/1935)
Karl Anders Kindbladh, Norrköping (UF 6/1939) (UF 5/1940)
Börje Larsén, Norrköping (UF 5/1940)
Jakob Liljesson, Norrköping (UF 5/1940)
Ivar Ljunggren, Norrköping (NT 50-51/1937) (NT 52/1938)
Nora Lundgren, Norrköping (NT 51-52/1940)
Yngve W Lundqvist, Norrköping (NT 51-52/1936) Linköping (NT 50-51/1937) (NT 52/1938) (NT 51-52/1939) (NT 51-52/1940)
Stig Magnusson, Norrköping (NT 51-52/1935) (NT 51-52/1936)
Elisabeth Michailow, Norrköping (NT 51-52/1940)
Carl Möller, Laholm (NT 51-52/1934) (NT 51-52/1935) Skottorp (NT 51-52/1936) (NT 50-51/1937) Norrköping (NT 52/1938)
Sven Möller, Norrköping (NT 52/1938)
Lars Olof Nilsson, Norrköping (NT 51-52/1936)
Thure Nordén, Norrköping (NT 51-52/1936) (NT 50-51/1937)
Birgit Olsson, Norrköping (NT 51-52/1936)
Elisabeth Ottosson, Norrköping (UF 5/1940)
Lisa Ottosson, Norrköping (NT 51-52/1936)
Arnold Persson, Norrköping (NT 51-52/1936) (NT 50-51/1937)
Karl-Edvard Persson, Norrköping (NT 51-52/1935)
Inga-Lisa Pettersson, Norrköping (UF 5/1940)
Dagny Rosén, Sundsvall (NT 51-52/1936) Norrköping (NT 50-51/1937) (NT 52/1938)
Carl-Willy Sjöholm, Malmö (NT 51-52/1935) Norrköping (NT 51-52/1936) Malmö (NT 50-51/1937) (NT 52/1938) (NT 51-52/1939) (NT 51-52/1940)
Britta Thorell, Norrköping (UF 5/1940)
Judith Wallersten, Norrköping (NT 50-51/1937)
H Westergren, Norrköping (UF 6/1939) (UF 5/1940)

 

Svensk socialistisk samling 1938-43
KG Andersson, Norrköping (DSN 96/1938) (DSF 51-52/1941) (DSF 51-52/1943) (DSF 51-52/1944)
Knut Andersson, Norrköping (DSF 51-52/1942)
S Bodsten, Norrköping (DSN 96/1938)
Brandt familjen, Norrköping (DSN 96/1938)
Lennart Englund, Norrköping (1938) (DSN 96/1938)
Alrik Eriksson, Norrköping (DSN 96/1938)
Bengt Haglund ”Pk 12 555”, Norrköping (DSF 95/1939) (DSF 51-52/1940) Borås (UF 8/1940) (DSF 51-52/1941) Kristianstad (DSF 50/1945)
Helander, Norrköping (DSF 51-52/1941)
Ingeborg Hjelm, Norrköping (DSN 96/1938)
A Johansson med familj, Norrköping (DSF 51-52/1940) (DSF 51-52/1941) (DSF 51-52/1942) (DSF 51-52/1943) (FF 6/1943) (DSF 51-52/1944)
B Johansson, Norrköping (DSF 51-52/1943)
ML Johansson, Norrköping (DSN 96/1938)
Olov Johnsson, Norrköping (DSN 96/1938) (DSF 51-52/1940)
A Karlsson, Norrköping (DSF 51-52/1940)
E Karlsson, Norrköping (DSF 51-52/1940)
Karl Eskil Kvick, Norrköping (DSN 96/1938)
Carl Lacking med familj ”Pk 4659”, Norrköping (DSN 96/1938)
Cay Langöe, Norrköping (DSF 51-52/1940)
KE Lindahl, Norrköping (DSN 96/1938) SFB stabskompaniet (DSF 1/1942) (UF 2/1942)
E Lundberg, Norrköping (UF 12/1941)
Holger Lundberg, Norrköping (DSF 51-52/1941) (UF 12/1941) SFB finskt förb (DSF 1/1942) (UF 2/1942) SFK 1:sta verkstadsgruppen (DSF 51-52/1942)
Waldemar Löweberg, Norrköping (DSN 96/1938)
BV Nilsson ”Pk 2083”, Norrköping (SF 24/1938)
Ingemar Pantzar, Norrköping (1938) (DSF 51-52/1940)
August Pettersson, Norrköping (DSN 96/1938)
A Rosenqvist, Norrköping (UF 12/1941)
E Sandberg, Norrköping (UF 12/1941)
Sjöholm, Norrköping (DSF 51-52/1942)
Lisa Specht, Norrköping (DSF 51-52/1941)
Stjerndahl, Norrköping (DSF 51-52/1941)
Bertil Svensson, Norrköping (DSF 51-52/1944) (SF 22-23/1944)
Harry Svensson, Norrköping (DSN 96/1938)
Harry Svärdh, Norrköping (DSN 96/1938)
Uno Wennerberg ”Pk 11 756”, Norrköping (DSN 96/1938)
Wald Wiklund familjen, Fiskeby, Norrköping (DSN 96/1938) (DSF 95/1939) (DSF 51-52/1940) (UF 8/1940) (DSF 51-52/1941) (UF 1/1942)

 

Svensk opposition 1941
FW Ahnfeldt, ingenjör, Trädgårdsgatan 16, Norrköping
EA Almquist, tegelmästare, Borgs tegelbruk, Norrköping
Karin Alsén, fröken, J Ekbomsgatan 26, Norrköping
Anna Andersson, fru, Lillvägen 1, Norrköping
Berndt Andersson, herr, Norra Plankgatan 44, Norrköping
Hugo Andersson, köpman, Göta hotell, Norrköping
Anna-Lisa Antonsson, fru, Hörngatan 3, Norrköping
Birger Antonsson, läroverksadjunkt, Hörngatan 3, Norrköping
SA Berdenius, köpman, Skepparegatan 54, Norrköping
Curt Berndtson, representant, Hotell Kullberg, Norrköping
H Billing, handelsresande, Skepparegatan 54, Norrköping
Harry Björde, rådman, J Ekbomsgatan 26, Norrköping
John Bohman, försäkríngsinspektör, Enebygatan 10A, Norrköping
Elsa Bromander, fru, Linköpingsvägen 41, Norrköping
Sven Bromander, åkeriägare, Linköpingsvägen 41, Norrköping
Karl G Busch, jur kand, Drottninggatan 53, Norrköping
Max Bärry, homeopat, Östra Kyrkogatan 39, Norrköping
Bror Carlsson, handelsresande, Drottninggatan 60, Norrköping
Gunnar Carlsson, direktör, Knäppingsborgsgatan 9, Norrköping
Gunnar Carlsson, kontorist, Hörngatan 21, Norrköping
John Carlsson, kassör, Skepparegatan 54, Norrköping
Titus Carlsson, fabriksbokhållare, Tabarsbergsvägen 45, Norrköping
Elis Delin, gymnastikdirektör, Torggatan 1, Norrköping
Sune Edling, tjänsteman, Hospitalsgatan 7, Norrköping
Martin Edman, lantbrukare, Hogeby gård, Norrköping
Dolly Egnell, fru, Repslagaregatan 13, Norrköping
Sven Egnell, tullkontrollör, Repslagaregatan 13, Norrköping
Per E Engdahl, bagarmästare, Sandgatan 46, Norrköping
A Ericsson, köpman, Slottsgatan 63, Norrköping
Fr Ericsson, fastighetsägare, Generalsgatan 32, Norrköping
Yngve Ericsson, herr, Luntgatan 19, Norrköping
G Eriksson, verkmästare, Lilla Nygatan 4, Norrköping
Uno Fredriksson, fastighetsägare, Generalsgatan 53, Norrköping
Rupert Gerdeman, köpman, Västra St Persgatan 35 Box 38, Norrköping
Walter Gustafsson, handelsresande, Skepparegatan 54, Norrköping
Sven O Gustavsson, herr, St Olovsgatan 25, Norrköping
Ernst Gusterin, f d resande, Västra St Persgatan 70, Norrköping
Eric Hallbergsson, privatlärare, Hospitalsgatan 7, Norrköping
O Hansson, verkmästare, Broddgatan 45, Norrköping
Gösta Hedbäck, banktjänsteman, Korta vägen 4, Norrköping
Robert Hedbäck, stud, Korta vägen 4, Norrköping
Gunnar Hellinger, bryggmästare, Vattengränd 3, Norrköping
Emmy Hellman, fru, Västra Nygatan 16, Norrköping
Osborn Hellman, tandläkare, Västra Nygatan 16, Norrköping
KA Hermansson, veterinär, Lindö, Norrköping
Lars Hermelin, friherre, Brånnestahus, Norrköping
Ragnar Janzon, handelsresande, Västra Nygatan 53, Norrköping
Axel Johansson, lantbrukare, Tunnbindaregatan 45, Norrköping
Signe Johansson, fru, Tunnbindaregatan 45, Norrköping
Gerd Johnsson, fröken, Stockholmsvägen 57, Norrköping
Nils H Johnsson, järnhandelsbiträde, Stockholmsvägen 57, Norrköping
Jonas Jonsson, köpman, Bråboplan 34, Norrköping
Sven Jonsson, köpman, Bråboplan 34, Norrköping
Anders Jönsson, köpman, Lakegatan 22, Norrköping
Alvar Karlsson, stud, Gruvgången 7, Norrköping
Karl E Karlsson, herr, Bråbogatan 32, Norrköping
Oskar Karlsson, snickaremästare, Bråbogatan 32, Norrköping
Rolf E Karlsson, chaufför, Karlshovsvägen 64, Norrköping
B Krusell, banktjänsteman, Västra St Persgatan 2, Norrköping
Betty Lager, fru, Lindövägen 20, Norrköping
Henry Lager, kontorist, Lindövägen 20, Norrköping
Lennart Larsson, banktjänsteman, Riksbanken, Norrköping
Curt Levi-Carlsson, direktör, Sydvästra promenanden 5, Norrköping
Uno Liljegren, herr, Kungsladugatan 2, Norrköping
AF Lindeberg, läderhandlande, Norrlandsgatan 23, Norrköping
Stig AF Lindeborg, affärsbiträde, Södra Kyrkogatan 54, Norrköping
H Lindqwist, färgmästare, Vikbolandsgatan 6, Norrköping
Esse Lindström, stud, Norra promenaden, Norrköping
Waldemar Lindström, lagerchef, Norra promenaden 71, Norrköping
Birgit Lundén, kassörska, Enebygatan 10, Norrköping
Axel Löfgren, grosshandlare, Södra promenaden 23, Norrköping
H Nilsson, expressföreståndare, Skolgatan 22, Norrköping
Tage Nilsson, kontorist, Skolgatan 22, Norrköping
Wald Nilsson, gårdsägare, Smedjegatan 17, Norrköping
Arvid Nilzén, vedhandlande, St Persgatan 80, Norrköping
Fritz Nolte, köpman, Hörngatan 8, Norrköping
Elisabeth Ottoson, fröken, Generalsgatan 1, Norrköping
W Alfr Palmqvist, köpman, Västra St Persgatan 12, Norrköping
Elsa Pennycook, fröken, Odengatan 30, Norrköping
Eskil Petersson, försäkringsagent, Trädgårdsgatan 18, Norrköping
Elna Pettersson, fru, Kristinaplatsen 4, Norrköping
CJ Ringberg, inspektör, Södra Bryggaregatan 7, Norrköping
HJ Roth, banktjänsteman, Hospitalsgatan 34, Norrköping
Elin Sundberg, fru, Lindövägen 20, Norrköping
Gustaf Svedberg, direktör, Västra Kungsgatan 18, Norrköping
Carl Säfborg, fabrikör, J Ekbomsgatan 16, Norrköping
Maria Wage, fru, Dalgången 10, Norrköping
CF Wahlberg, ingenjör, Skepparegatan 56, Norrköping
Karl Wahlström, komminister, Gamla Rådstugugatan 28A, Norrköping
Ernst Wallin, f d stadssekreterare, Storsvängen 41, Norrköping
Iwar Werge, direktör, Västra promenaden, Norrköping
Kurt Wessberg, befraktare, Drottninggatan 25, Norrköping
Carl Willy, musiker, Herrstaberg, Norrköping
Ernst Zetterstam, sjökapten, Östra promenaden 43, Norrköping
Ernst L Österberg, mekaniker, Hörngatan 6, Norrköping

 

Riksföreningen Sverige-Tyskland 1941-43
Axel Andersson, postmästare, Norrköping 2 (1942) (1943)
Einar Andreen, fastighetsmäklare, Norrköping (1942)
M Angerpointer, herr, Norrköping (1942)
Hugo Baumann, ingenjör, Norrköping (1941)
Leonard Brahme, med dr, Lasarettet, Norrköping (1942) (1943)
John Brynolf, grosshandlare, Norrköping (1942)
Waldemar Böhringer, herr, Norrköping (1942)
Titus Carlsson, fabriksbokhållare, Taborsbergsvägen 45, Norrköping (1943)
H Eickhoff, fabrikör, Norrköping (1942)
Bo Ekelund, civilingenjör, Norrköping (1941)
Pedro Engstam, herr, Kungsgatan 22, Norrköping (1942)
Kristina Falk, fru, Norrköping (1942)
Gabriel Falkenberg, direktör, Norrköping (1942)
JW Fristedt, bankir, Norrköping (1942)
Lisa Fristedt, fru, Norrköping (1942)
Torsten Gillström, handelsresande, Norrköping (1942)
Teodor Haglund, dir, Södra Nygatan 7B, Norrköping (1942)
Einar Hedenström, insp, Norrköping (1942)
Gösta Hellman, konsul, Norrköping (1942)
Karl Hermansson, dr med vet, Norrköping (1938) (1942)
Oskar Hofverberg, disponent, Norrköping (1942)
JC Holm, disponent, Norrköping (1942)
Ernst Hübner, konsul, Norrköping (1941)
Lucie Hübner, fru, Norrköping (1941)
Gunnar Höglund, lantmätare, Norrköping (1942)
Ivar Iberus, herr, Norrköping (1941)
Eric Johnsson, trafikch, Norrköping (1942)
Olof Johnsson, köpman, Södra Promenaden 9, Norrköping (1943)
Rich Junghahn, konditor, Norrköping (1942)
Fritz Karner, doktor, Norrköping (1941)
Hans Klefbäck, grosshandl, Drottninggatan 15, Norrköping (1943)
Idel Kreiger, fru, Norrköping (1942)
Rich Kupke, direktör, Norrköping (1942)
Henry Gustav Lager, försäljare, Norrköping (1941)
Hertha Larsson, frk, City Damfrisering, Drottninggatan 13, Norrköping (1942)
Nora Lundgren, fru, Norrköping (1942)
Ivar Mofors, tandläkare, Norrköping (1941)
Robert Mossberg, ingenjör, Norrköping (1941)
Otto Neuman, optiker, Norrköping (1942)
Julius Nolte, herr, Norrköping (1942)
Olov Nyhlén, bryggmästare, Norrköping (1942)
Sigurd Nyrén, hovrättsråd, Norrköping (1938) (1942)
T Oldenburg, fröken, Norrköping (1942)
JM Palmaer, major, Norrköping (1941)
CW du Rietz, adv, Norrköping (1942)
A Rosell, kamrer, Norrköping (1941)
Axel Rydstedt, apotekare, Norrköping (1942)
Alvar Samuelssn, direktör, Norrköping (1942)
Franz Schnitzler, direktör, Norrköping (1942)
Emil Schött, löjtnant, Norrköping (1942)
Arne Serrander, ingenjör, Norrköping (1941)
Vera Serrander, fru, Norrköping (1941)
Sten von Stapelmohr, med dr, Norrköping (1942)
Gunnar Svedberg, direktör, Norrköping (1942)
Sven R Svensson, fil mag, Norrköping (1942)
Gottfrid Vestmark, agronom, Norrköping (1942)
Carl Fr Wahlberg, ingenjör, Sandgatan 43, Norrköping (1942) (1943)
Magnus Wahlström, linjedirektör, Norrköping (1938) (1941)
Ivan Wildner, doktor, Norrköping (1941)

 

Dagsposten 1941-43
H Aarflot, handelslärare, Norrköping (1941) (1943)
Nils Aldén, Norrköping (1942)
CW Du Rietz, adv, Norrköping (1941) (1942) (1943)
H Eickhoff, Norrköping (1942)
O Hedenström, Norrköping (1942)
Richard Junghahn, Norrköping (1942) (1943)
Hulda Jungner, Norrköping (1942) (1943)
Arne Karlsson, Norrköping (1942)
JE Larsson, Norrköping (1942)
H Ringborg, Norrköping (1942) (1943)

 

Hjälpkommittén för Tysklands barn 1945

Nora Lundgren, fru, Norrköping