Category: Nils de Maré

Om högerextremisten Nils de Maré

Det finns en svensk s k ”överklassnazist” som har gäckat mig snart i decennier, d v s som jag knappt vet någonting om mer än att han var kusin till världsberömda Svenska balettens Rolf de Maré, och vars dotter jag tror gick bort i början av året som föddes under samma vecka som Första världskriget utbröt och därmed under det gamla Europas sista skälvande minuter och nu hittade jag precis nyss att dennes son stupade som krigsfrivillig vid sjön Ladoga vid den s k Leningradfronten den 2 maj 1943 (d v s han tillhörde den enorma tysk-finska truppansamling som belägrade nuvarande Sankt Petersburg under kriget) och inte heller sonen vet jag någonting särskilt om (även major Ludwig Weissmüller som var gift med Henrietta de Maré skulle f ö stupa utanför Leningrad/Sankt Petersburg bara några månader senare och dekoreras postumt med Riddarkorset av järnkorset ).
20663645_10154946247760847_2821394689350208013_n
20663923_10154946255785847_1955718184679586295_n.jpg
 
Det handlar då om greven och löjtnanten Nils de Maré vid Smålands husarregemente som hade varit kapten i det s k Persiska gendarmeriet mellan 1911-17, d v s han tillhörde den grupp av svenska officerare som tjänstgjorde i nuvarande Iran och bl a deltog i expeditioner och strider i både nuvarande Iran, Irak och Kurdistan, och under Första världskriget var han krigsfrivillig som ryttmästare i den tyska armén och stred återigen bl a i Mellanöstern (han ska bl a ha deltagit i försvaret av Bagdad 1917) och i slutet av kriget var han flygspanare i Flandern och dekorerades med järnkorset för sina insatser.
 
20727830_10154946247960847_5552053823749598559_n.jpg
Efter hemkomsten till Sverige var han medlem i och aktiv i ett flertal högerradikala organisationer såsom i Sveriges fascistiska folkparti (SFF), i det s k furugårdspartiet SNSP, i Sveriges nationella socialister (SNS) som han verkar ha grundat 1936 tillsammans med språkvetaren (English studies) och journalisten Börje Brilioth (och som också hade en ungdomsavdelning som gick under namnet Svensk front) samt i Svensk-tyska föreningen (STF) vari han verkar ha kvarstannat fram till sin död 1953. Det verkar också som att han flyttade till Tyskland en tid efter nazisternas maktövertagande och var bosatt på herrgården och godset Altmannsdorf i nuvarande Polen (och i dåvarande Schlesien) fram tills krigsslutet.
 
Mot bakgrund av att denne greve de Maré verkar ”skymta till” lite ”här och där” i den svenska extremhögerns dramatiska men också till stora delar hemliga annaler så undrar en ju vilken roll han egentligen spelade inom rörelsen då jag upplever och tycker mig ana att han kan ha varit något av en s k doldis och en s k grå eminens.