Kategori: NEET

Närmare en tredjedel av alla s k UVAS:are är födda utanför Europa

En ny rapport som undersöker de svenska s k UVAS:arna, d v s ungdomar och unga vuxna vilka varken arbetar, studerar eller gör praktik och vilka nästan alltid bor kvar hemma hos föräldrarna långt upp i åldrarna och vilka dessutom ofta ”nolltaxerar”, visar att runt 10% av Sveriges ungdomar och unga vuxna numera är s k UVAS:are.Av dessa, vilka motsvarar över 80 000 individer, är 40% utrikes födda och närmare 30% är födda utanför Europa. Av de 60% som är inrikes födda är en hög andel s k ”andrageneration:are” och en del är också blandade, d v s de har en inrikes och en utrikes född förälder.

Utöver dessa 80 000 individer tillkommer 10 000-tals ungdomar och unga vuxna vilka är arbetssökande och vilka ofta uppbär ekonomiskt bistånd och andra typer av bidrag.Uppemot 20% av samtliga utrikes födda ungdomar och unga vuxna är s k UVAS:are och uppemot 15% av samtliga s k ”andrageneration:are” som är ungdomar och unga vuxna är likaså UVAS:are. Av samtliga s k UVAS:are är runt 9% majoritetsinvånare.

Tråkigt med allt våld och alla skjutningar i Flemingsberg

Spåren av de s k ”andragenerationsgrabbarna” i miljonprogramsområdet Flemingsberg i Huddinge (där jag då bor och lever) och av vilka de allra flesta också är s k ”NEET:are”/”UVAS:are” (d v s de har sannolikt inte ens gått ut grundskolan ordentligt och samtliga ser tyvärr också ut att ha utomeuropeisk bakgrund) förskräcker alltmer även om jag inte ropar på 10 000 fler poliser i landet som M nyligen krävde i ännu ett ”hårdare tag”-utspel (och vilka väl antagligen ska sättas in i miljonprogramsområdena gissar jag) och det är trist och tråkigt att var och varannan gång då jag har ärenden i Flemingsbergs centrum så ser jag dem där, där de mer eller mindre permanent står och ”hänger” och ”markerar revir” medan polisen titt som tätt stannar till och ibland ser ut att identifiera, visitera och plocka in någon av dem (och ibland står där också flera vakter och bevakar varje steg som de s k ”andragenerationsgrabbarna” tar – en gång såg jag f ö att några av de s k ”andragenerationsgrabbarna” brottade ned och slog en av vakterna på ett synnerligen brutalt sätt):
 
58694182_385530042289525_5146429796334436352_n.jpg
Alltid är det numera ett eller flera färska skotthål genom något eller några av småföretagarnas skyltfönster i centrumet och antingen skjuter de ”bara” prick på nätterna eller så varnar eller straffar de ägarna till småbutikerna för något och ett flertal skott med något slags skjutvapen har också avlossats mot pizzerian i området som också är en bensinmack och som även nyligen utsattes för ett allvarligt brandattentat. Ungdomsgården vandaliseras vidare regelbundet, kanske för att de s k ”andragenerationsgrabbarna” nog inte får vara där överhuvudtaget, och slutligen brändes den fristående restaurangen och puben i Flemingsberg ned mer eller mindre till grunden för några veckor sedan.
59526520_344906986372844_1685964561364025344_n.jpg
 
Därtill hittas klotter överallt i området som ”kräver” att den och den (”Free X” eller ”Free Y”) ska friges (som jag gissar ”sitter inne” för tillfället) och mitt i området står det på en väl synlig vägg att de s k ”andragenerationsgrabbarna” är ”trötta på polisen” vilket gissningsvis innebär att de har tröttnat på vad de upplever som rasprofilering och övervåld från polisens och vakternas sida och att de inte vill att polisen överhuvudtaget ska besöka och visa sig i Flemingsberg.
Namnlöst.jpg
 
Sammantaget innebär det att mer eller mindre all kommersiell verksamhet och alla s k etablissemang i Flemingsberg numera är drabbade av de s k ”andragenerationsgrabbarnas” våld, bränder och skjutvapen.
 
OBS: Flemingsberg är då inte ens med på den så beryktade och famösa listan över landets särskilt utsatta (miljonprograms)områden.

Hur ska det gå för landets UVAS:are eller NEET:are med utomeuropeisk bakgrund?

Dagens DN Debatt-artikel påminner om att samtidigt som arbetskraftsbristen är större än någonsin tidigare i modern svensk historia och numera verkar vara på samma extrema nivå som under de s k rekordåren mellan ca 1945-75 då Sverige tvingades massimportera 100 000-tals och åter 100 000-tals invandrare för att täcka alla vakanser (möjligen kanske dock inte lika extrem som efter Karl XII:s död då 100 000-tals ”vakanser” inte kunde fyllas p g a de enorma förluster som dennes ständiga krigföring hade förorsakat riket och dess manliga befolkning) så står närmare 150 000 ungdomar och unga vuxna (siffran 130 000 är inte helt uppdaterad) helt och hållet utanför arbetsmarknaden och de vare sig studerar eller gör praktik eller tar ens emot bidrag och de allra flesta nolltaxerar och ingen vet egentligen hur de försörjer sig överhuvudtaget (d v s de s k UVAS:arna eller NEET:arna):
 
 
Samtidigt så misslyckas nästan en femtedel av varje årskull med att gå vidare från högstadiet och 9:an, d v s från grundskolan, till gymnasiet (liksom att numera tvåsiffriga procentsiffror även misslyckas med att gå ut gymnasiet) och det totala antalet ungdomar och unga vuxna som har en ofullständig grundskoleutbildning och en ofullständig gymnasieutbildning och som sannolikt i de allra flesta fall tyvärr aldrig någonsin kommer att sätta sin fot på någon högskola överhuvudtaget innan de går bort (och tyvärr kommer nog alltför många av dem att gå bort i förtid) uppgår redan till åtminstone 250 000 eller en kvarts miljon räknat på alla som just nu är mellan 16-30 år gamla.
 
Det som dock sällan eller aldrig nämns i sammanhanget, och sannolikt för att av antirasistiska och antifascistiska skäl inte ”hänga ut” och ”peka ut” dessa ungdomar och unga vuxna och deras föräldrar och familjer, är att den absoluta majoriteten av dem har utländsk och främst utomeuropeisk bakgrund och framför allt någon form av bakgrund i Mellanöstern och Afrika och de allra flesta är s k ”andrageneration:are” och är uppväxa och bosatta i miljonprogramsområdena och har ej svenska som förstaspråk och är därtill sällan lutheranskt kristna och de allra flesta är pojkar och unga män.
 
Alltför många av dessa ungdomar och unga vuxna med bakgrund i Mellanöstern och Afrika som dessutom liksom alla vi andra bara blir biologiskt-kroppsligt äldre och äldre (d v s att sakna en fullständig grundskole- och/eller gymnasieutbildning som 35-45-årig ”andrageneration:are” med bakgrund i Mellanöstern och Afrika är nog inte särskilt roligt i dagens Sverige om en säger så…) förutom att de bara blir fler och fler dras numera till den s k informella och alltför ofta brottsliga ekonomin som gör att alltför många ungdomar och unga vuxna ”andrageneration:are” med bakgrund i Mellanöstern och Afrika numera skjuter på varandra och även tar kål på och har ihjäl varandra eller skadar varandra för livet i konkurrens om de resurser de har att ”dela” på liksom att alltför många har åkt ned som krigsfrivilliga till Mellanöstern och många av dem deltar just nu f ö i slutstriden om Raqqa och kommer nog även att stupa där.
 
Ingen verkar i skrivande stund vare sig kunna stoppa nytillförseln av nya UVAS:are eller NEET:are och ingen verkar heller veta vad alla dessa ”misslyckade” ungdomar och unga vuxna ska ta vägen och i takt med att åren går och att de själva bara blir äldre och äldre och då denna växande grupp blir alltmer stigmatiserad, alltmer kopplad till atavistiskt ”no limits”-våld och politisk och religiös extremism och t o m till ond bråd död liksom till miljonprogramsområdena så ser deras chanser till att få ett åtminstone någorlunda bättre liv tyvärr ej särskilt bra ut just nu utan snarare finns det nog en risk att denna redan mycket stora befolkningsgrupp i landet som faktiskt redan utgör en formidabel miniarmé av unga människor som fr a handlar om unga män och unga manliga ”andrageneration:are” med bakgrund i Mellanöstern och Afrika (150 000-250 000 människor är en mycket stor grupp människor med svenska mått mätt) tvingas bygga upp ett s k parallellsamhälle för att överhuvudtaget kunna (över)leva.

En hög andel av Stockholms unga med utomeuropeisk bakgrund varken arbetar eller studerar

Den svenska huvudstadens totalbefolkning domineras idag av invånare med utländsk bakgrund och alltmer av invånare med utomeuropeisk bakgrund.

 
Stockholms utomeuropeisk bakgrund-invånare är framför allt unga medan Stockholms majoritetssvenskar blir allt äldre och äldre och en växande andel av de majoritetssvenska stockholmarna är idag över 65 år gamla.
 
Idag är en sjättedel (15%) av alla stockholmare mellan 16-29 år födda i Afrika, Asien och Latinamerika och en tredjedel (66%) av samtliga stockholmare som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika är idag mellan 16-29 år gamla medan endast några procent är över 65 år gamla. Totalt har idag närmare en tredjedel av alla stockholmare mellan 16-29 år bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika inräknat de s k ”andrageneration:arna”.

Stockholmarna med utomeuropeisk bakgrund är tyvärr samtidigt inte bara kraftigt överrepresenterade bland de arbetslösa och bland de deltids-, tim- och projektanställda som inte har en fast anställning utan även bland den grupp som är den allra mest utsatta och allra mest marginaliserade liksom allra mest fattiga – d v s de s k UVAS:arna/NEET:arna, d v s de som står helt och hållet utanför både arbetsmarknaden och utbildningsväsendet, d v s de som varken arbetar eller studerar och inte heller gör praktik och inte ingår i några arbetsmarknadsåtgärder och endast en liten andel av dem tar emot och är beroende av bidrag och en hög andel av dem har ingen som helst inkomst överhuvudtaget.
 
Idag är en femtedel (20%) av samtliga utrikes födda stockholmare som är mellan 16-29 år gamla så kallade UVAS:are/NEET:are. Den grupp som är allra mest överrepresenterad bland Stockholms UVAS:are/NEET:are är just de som har bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika: Det handlar om uppemot 25-30% av samtliga stockholmare som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika i ålderskategorin 16-29 år som är UVAS:are/NEET:are och dessutom tillkommer tusentals s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund vilka också tyvärr är UVAS:are/NEET:are. Vidare saknar hela 81% av de UVAS:are/NEET:are som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika helt och hållet någon som helst inkomst, d v s de är helt enkelt s k nolltaxerare.
 
Samtliga ovanstående siffror är tyvärr än mer extrema i Göteborg och Malmö, d v s både i Göteborg och i Malmö så är invånarna med utomeuropeisk bakgrund proportionellt sett ännu fler än i Stockholm och tyvärr även än mer marginaliserade, d v s andelen UVAS:are/NEET:are bland ungdomarna och de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund i Göteborg och i Malmö är än högre än i Stockholm.

 

Om landets s k NEET:are

Samtidigt som arbetslösheten bland ungdomar och unga vuxna fortsätter att rasa och just nu är lägre än på många år så är de ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar (de s k NEET:arna eller UVAS:arna) fler än någonsin tidigare:

 
 
Hela 165 000 ungdomar och unga vuxna mellan 16-29 år varken arbetar eller studerar just nu, ingen av dem uppbär någon arbetslöshetsersättning och en mycket hög andel av dem erhåller inga bidrag och är i praktiken s k ”nolltaxerare”, d v s de redovisar ingen skattepliktig årsinkomst överhuvudtaget.
 
Tyvärr har den absoluta majoriteten av landets 165 000 NEET:are eller UVAS:are utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund – procentandelar som saknar behörighet till gymnasiet och som gick ut grundskolans årskurs 9 vårterminen 2016:

inrikes födda elever med två inrikes födda föräldrar (d v s majoritetssvenska elever): ca 2-3%
inrikes födda elever med två utrikes födda föräldrar (d v s s k ”andragenerationen”-elever): ca 8-9%
utrikes födda elever som har invandrat före skolstart: 11,2%
utrikes födda elever som har börjat skolan i årskurs 1-5: 16%
utrikes födda elever som har börjat skolan i årskurs 6-9: 70%
utrikes födda nyanlända elever: 96,4%

Bland alla invånare i landet som just nu är mellan 16-29 år gamla har idag 40 procent utländsk bakgrund motsvarande 580 000 ungdomar och unga vuxna och uppemot 20-25 procent av dem har utomeuropeisk bakgrund.

De svenska ”NEET:arna”

Nima Sanandaji svarar idag Katarina Berggren och Emanuel Ksiazkiewicz från Botkyrka kommun: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/foretagande-nyckel-till-okad-integration_4433065.svd

Gruppen som varken arbetar, studerar eller är i arbetsmarknadsåtgärder, i praktiken ”nolltaxerare” som oftast inte ens erhåller några former av bidrag, kallas allt oftare för ”NEET:are” (från engelskans Not in Employment, Education or Training), och är en stadigt växande grupp i det urbana Sveriges miljonprogramsförorter där invånare med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika dominerar. I flera av dessa stadsdelar utgör ”nolltaxerarna” (OBS: återigen – de erhåller oftast inte ens ekonomiskt bistånd) uppemot 20% numera, och särskilt allvarligt är det faktum att ”NEET:arna” blir alltfler i åldersgruppen 16-25 år.

Just i Botkyrka är ”NEET:arna” mellan 16-25 år proportionellt fler än i någon annan kommun i Stor-Stockholm som Sanandaji påpekar (12,3%), och det var just Botkyrka kommun som först ”upptäckte” att gruppen både existerar och är så stor som den är innan andra kommuner i landet började uppmärksamma problematiken.

”NEET:arna” utgörs sannolikt av en mycket heterogen grupp bestående av allt ifrån hemmafruar, dropout:s från grund-, gymnasie- och högskolan och s k ”hikikomoris” (ofta unga män som bor kvar hemma hos föräldrarna, låser in sig och lever ett närmst helt och hållet virtuellt liv efter att ha ”loggat ut” från den fysisk-kroppsliga världen) till missbrukare, kriminella och ”svartjobbare” (som t ex lever på spel och dobbel). Mig veterligen har dock ingen forskare undersökt hur de svenska ”NEET:arna” egentligen lyckas (över)leva utan i praktiken någon inkomst överhuvudtaget på papperet.