Kategori: Nederländerna

Den statliga holländska adoptionsutredningen som har gått till botten med de 1000-tals illegala utlandsadoptioner som ägde rum från Bangladesh, Brasilien, Colombia, Indonesien och Sri Lanka till Nederländerna mellan 1967-97 rekommenderar att landet stoppar alla nuvarande utlandsadoptioner på grund av risken för människohandel och korruption

År 2018 tillsatte den holländska regeringen en statlig utredning för att utreda de 1000-tals illegala och korrupta utlandsadoptioner som ägde rum från Bangladesh, Brasilien, Colombia, Indonesien och Sri Lanka till Nederländerna mellan 1967-97.

I uppdraget ingick inte minst att gå till botten med den holländska statens inblandning i den internationella adoptionsverksamheten. Liksom i Sverige och för svensk del har holländska UD genom de holländska ambassaderna och den holländska biståndsverksamheten och de holländska biståndsarbetarna i Latinamerika, Karibien, Afrika, Mellanöstern, Asien och Oceanien genom åren varit mycket behjälpliga på plats och på fältet vad gäller den internationella adoptionsverksamheten och bevisligen stått bakom åtskilliga illegala och korrupta adoptioner.

På måndag nästa vecka offentliggörs utredningen som i Nederländerna går under benämningen Joustra-utredningen och som nu rekommenderar Nederländerna att införa ett temporärt stopp för samtliga utlandsadoptioner till landet såsom också Danmark gjorde för några år sedan efter ett antal uppmärksammade danska adoptionsskandaler då risken är mycket stor att även dagens utlandsadoptioner är illegala och korrupta.

Nederländerna har sammanlagt adopterat kring 30 000 barn från andra länder varav många kommer från landets gamla kolonier över haven och vilket kan jämföras med de 60 000 utrikes födda barn som svenskarna har adopterat mot bakgrund av att Nederländernas folkmängd är större än Sveriges dito.

Här nedan följer en fri översättning av den holländska artikeln och det ska sägas att på 2000-talet försökte två kvinnor i Sverige, som är adopterade från Thailand, också få juridisk upprättelse genom att polisanmäla en f d anställd vid Adoptionscentrum, en f d UD-anställd vid svenska ambassaden i Bangkok och en f d anställd vid den statliga svenska adoptionsmyndigheten vilka hade ansvarat för att de båda och 1000-tals andra adopterade från Thailand har adopterats till Sverige på korrupta grunder men tyvärr föll även deras anmälan på preskriptionstidsaspekten precis som i Dilani Butinks fall i Nederländerna.

https://nos.nl/artikel/2367366-commissie-adviseert-kabinet-adopties-uit-buitenland-te-stoppen-na-ernstige-misstanden.html?fbclid=IwAR2YppZo-Jp7Owvx7KoXi-WQ0JIKlvEYCl1SPSQYxALZmVummPtmvKRKJFo

Commission advises cabinet to stop adoptions from abroad after serious abuses The cabinet must stop the adoptions of children from abroad altogether for the time being. That is the conclusion of a yet to be published report by the Joustra committee.

The committee talks about a ”tough judgment” about the Dutch adoption system and the role of the government in it. There were serious abuses concerning the adoptions of children from Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia and Sri Lanka between 1967 and 1997 according to the committee. During the course of the investigation, it turned out that the problem of corrupt adoptions is still there to this day. Because the adoption practices are not sound yet, bringing children to the Netherlands must stop for the time being, the committee advices.

The Joustra Committee also argues that the Netherlands must apologize for the bad adoption practices including the Dutch government’s working methods. The suffering of children and parents from the five countries must be recognized. The Council of Ministers is informed today about the report that will be published on Monday.

There is considerable disagreement within the cabinet about the recommendations. Minister Dekker initiated the investigation in 2018, after information had surfaced about abuses regarding international adoptions. There were indications that the corrupt adoptions might also have involved Dutch government officials so Dekker wanted to investigate what exactly had happened.

Last year, Dilani Butink, who is adopted from Sri Lanka, took the Netherlands to court in order to obtain recognition of the state’s guilt and involvement in the fraudulent adoptions. In September however, the court ruled that Butink’s adoption case is too old from a legal perspective and therefore no action will be taken.

Maastrichts universitet visar Jane Jin Kaisens postkoloniala mockumentär ”Loving Belinda”

Ett evenemangstips till alla som händelsevis råkar befinna sig i holländska Maastricht torsdagen den 12 februari när Maastrichts universitets Centre for Gender and Diversity bl a visar den danska konstnären Jane Jin Kaisens postkoloniala mockumentär ”Loving Belinda” som jag själv spelar i tillsammans med Jane.
85208580_10157789558745795_227455910308478976_n.jpg
 
Jane, som jag har samarbetat med i flera konstutställningar och konstprojekt, var representerad i den sydkoreanska paviljongen under 2019 års Venedigbiennal och Jane och jag spelar adoptivföräldrar till en vit adopterad dotter vid namn Belinda i två mockumentärer – ”Adopting Belinda” (2006) och ”Loving Belinda” (2015).
 
15977330_10154295672550847_7964793071860576827_n.jpg

Den holländska högerextremisten Thierry Baudet talade igår på SD:s landsdagar i Örebro

SD:s särskilt inbjudna gäst till partiets s k landsdagar i Örebro holländaren Thierry Baudet, som leder högerradikala Forum voor Democratie (FvD) som numera är ett av Nederländernas största partier, höll idag ett brandtal av (Stephen) Bannon-, (Nigel) Farage-, (Matteo) Salvini- eller kanske t o m (Richard B) Spencer-karaktär inför de församlade SD:arna varav en del verkar ha blivit förstummade medan andra var översvallande entusiastiska.
 
Efter framgångarna i de holländska provinsvalen i mars i år höll Baudet ett segertal utan dess like (d v s i panvästerländska högerpopulistiska, högerradikala och högerextrema sammanhang) där han varnade för den västerländska civilisationens snara undergång och hånade den holländska klimatpolitiken samt framställde sitt parti FvD som ”återuppståndelsens parti” som ska åstadkomma en ny ”västerländsk pånyttfödelse” tillsammans med likasinnade partier och rörelser i andra västländer.
 
Idag sade Baudet bl a i Örebro att Sverige borde inrätta ett nytt slags Nobelpris som ska gå till årets bästa klimatskeptiker, att (de utomeuropeiska) invandrarna och minoriteterna snart kommer att förklara krig mot julen, att svenskarna, européerna och västerlänningarna aldrig mer ska behöva skämmas för sin identitet samt att kampen handlar om att rädda västerlandets själ för att till slut kunna åstadkomma en ny renässans för (det vita kristna) Europa.
 
Baudet, som också förestår en pro-rysk politik och som just nu är aktuell i ännu en penibel nazistskandal i Nederländerna och Belgien, raljerade dessutom bl a över ”nakna indianer” i Brasilien och han har tidigare talat om att Europa håller på att ”afrikaniseras” och sagt att Europa ska ”förbli vitt”. År 2017 hyllade Paulina Neuding f ö Thierry Baudet i Svenska Dagbladet.

Idag inleds Europas ödesval och högerpopulistiska partier kommer att vinna i både Nederländerna och Storbritannien

Idag inleds det som har kallats Europas ödesval och ”förste man till rakning” är då Nederländerna och Storbritannien där högerpopulistiska partier med all sannolikhet tyvärr kommer att ”sopa banan”:
EU val.jpg
 
FvD (pro-Putin och pro-Trump) och PVV (pro-Putin och pro-Trump liksom pro-Bannon) förväntas tillsammans ”ta hem” kring 25% i Nederländerna och FvD kommer antagligen att göra samma osannolika resa som tyska NSDAP en gång gjorde och som svenska SD också har fått uppleva, nämligen att gå från ett 2%-parti (2017) till att idag i värsta fall erövra overkliga 17% av holländarnas röster.
 
BP (pro-Putin, pro-Trump och pro-Bannon) i Storbritannien, som inte ens existerade förrän alldeles nyligen, kommer sannolikt att göra en ännu mer surrealistisk resa idag genom att ”stjäla” miljontals missnöjda pro-Brexit- och anti-May-Tories-röster och i värsta fall kommer BP tyvärr att erhålla overkliga 33-35% och kanske så mycket som 37-38% i England.
 
De s k EU-skeptiska partierna kommer troligen att ta hem kring 30% av EU-väljarnas röster innan Europas ödesvalshelg är slut på söndag kväll och varibland ”Il Capitanos” nya partigrupp kommer att bli störst tillsammans med polska PiS’ och SD:s partigrupp.

Medan Sverige i år öppnar en ny myndighet mot segregation som ska pumpa in nya pengar i miljonprogramsområdena så ska Danmark riva sina s k ”ghetton” efter modell från Nederländerna

Lite fascinerande att konstatera (och kontrastera) att medan Sverige eller rättare sagt den röd-gröna antirasistiska och feministiska regeringen inleder det nya året med invigningen och öppnandet av en helt ny myndighet förlagd till (miljonprogramsområdet) Flemingsberg i Huddinge (Delegationen mot segregation) som ska bekämpa segregationen genom att pumpa in pengar till de miljonprogramsområden i landet där de allra flesta invånare idag har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund så inleder Danmark eller rättare sagt den mörkblåa icke-antirasistiska och icke-feministiska regeringen som har Dansk Folkeparti som regeringsstödparti det nya året med att börja riva landets motsvarighet till de svenska miljonprogramsområdena där de allra flesta invånare idag har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund (och en hel del av invånarna i de danska s k ghettona har dessutom också bakgrund i de danska nordatlantiska kolonierna Island, Grönland och Färöarna).
 
Nu är detta inte en nyhet såsom det kan framstå i svensk media då Danmark även tidigare har rivit och nedmonterat s k ghetton och förflyttat och omplacerat de s k ghettoinvånarna till andra platser efter holländsk modell där rivandet och nedmonteringen av de holländska motsvarigheterna till de svenska miljonprogramsområdena där de allra flesta invånare idag har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund (och en hel del av invånarna i de holländska s k ghettona har dessutom också bakgrund i de holländska kolonierna i Karibien och i Sydostasien) redan har pågått ett tag.
 
Det nya är snarare den svenska medierapporteringen som tidigare har framställt Danmark som ett mer eller mindre genomrasistiskt land (bredvid Nederländerna) som inte bara öppet och officiellt talar om just s k ghetton utan också har valt att börja riva s k ghetton men som nu plötsligt rapporterar om den danske statsministerns nyårstal vari han angav den danska regeringens mål för i år att ”avskaffa ghettona helt” (d v s att riva samtliga danska s k ghetton och förflytta samtliga danska s k ghettoinvånare till andra områden) på ett åtminstone försiktigt positivt sätt såsom i dagens DN:
 
 
”Många kommer säkert avfärda utspelet som sedvanlig dansk cynism. Men Lars Løkke Rasmussen har två goda poänger: För det första stämmer det att själva arkitekturen i många bostadsområden underlättar för brottslighet och försvårar för polisen. I miljonprogramskvarteren finns gångbroar där man kan kasta saker på polis och brandkår, det är lätt att blockera de få bilvägar som finns och enkelt att komma undan till fots och på moped.
 
(…)
 
För det andra har den danska statsministern i sitt uttalande ett ännu viktigare budskap mellan raderna. Vad han säger är att regeringen är villig att tänka utanför de gängse ramarna för att komma åt parallellsamhällenas problem. Det är alltför lätt att komma med vanliga politikerutfästelser om antingen hårdare tag och fler poliser eller fler jobb och bättre fritidsgårdar.
 
Lars Løkke Rasmussen markerar att kriminaliteten och utanförskapsproblematiken är så allvarliga hot mot hela landet att de kräver extraordinära åtgärder och nya angreppssätt. Samhället måste finnas överallt, inte minst i de utsatta områden där det behövs som mest. Utanförskap, bostadssegregation, arbetslöshet, sviktande skolor är resultatet av det gamla – en rivning är med Strindbergs ord till ”för att få luft och ljus”.”
 
Och frågan är väl vad som egentligen skulle hända om även Sverige började riva och nedmontera miljonprogramsområdena och förflytta dagens miljonprogramsinvånare till andra stadsdelar och en inte helt okvalificerad och vild gissning (som också är min egen gissning) säger att åtskilliga majoritetssvenskar som just nu bor och lever i påtagligt homogena kvarter och områden till skillnad från majoritetsdanskarna och majoritetsholländarna (få majoritetsdanskar och majoritetsholländare verkar nämligen ha protesterat mot att ha fått f d s k ghettoinvånare som sina nya grannar) skulle protestera högljutt om de plötsligt och över en natt tvingades ”inhysa” och få mängder av f d miljonprogramsinvånare med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika som sina nya grannar.

Det nederländska parlamentsvalet

Geert Wilders högerpopulistiska och högerextrema PVV ökar från 15 till 19 mandat och blir därmed Nederländernas näst största parti och det nya högerpopulistiska partiet Forum voor Democratie erhåller därtill två mandat medan det liberalkonservativa regeringspartiet VVD tappar 10 av sina 41 mandat men bibehåller ändå positionen som landet största parti och det en gång så mäktiga socialdemokratiska arbetarpartiet (PvdA) som en gång i tiden hade stöd av en tredjedel av den nederländska väljarkåren har blivit närmast utraderat och tappar nu 29 av sina tidigare 38 mandat.

Svenska Dagbladet intervjuar en högerpopulist

Nästa västland ”till rakning” är som alla redan väl känner till Nederländerna – bredvid Danmark (åtminstone historiskt sett) västvärldens mest frigjorda och liberala land som idag (bredvid Danmark) har utvecklats till västvärldens mest illiberalt frigjorda land och som även inhyser västvärldens mest ”vulgofrigjorda” högerpopulistiska parti (återigen bredvid Danmark).
 
Den 15 mars går holländarna till val och utöver Geert Wilders PVV (Partij voor de Vrijheid) som ligger på mellan 15-20% i opinionsundersökningarna och har goda chanser att bli landets största parti ställer också högerpopulistiska Forum voor Democratie upp i valet och attraherar just nu de övre medelklassväljare som finner PVV alltför ”proletärt” och ”bonnigt”.
16649406_10154410053355847_9110411616896616562_n.jpg
 
Igår intervjuade Paulina Neuding Forum voor Democraties ledare Thierry Baudet på SvD:s ledarplats och även om det kanske inte går att jämföra med att SvD hade intervjuat en högerextrem partiledare så är detta tyvärr ännu ett tecken i tiden på hur stora delar av mainstreamborgerligheten håller på att utplånas i en tid när högerpopulismen och extremhögern både ”äter upp” de socialdemokratiska mainstreamarbetarpartiernas väljare och de liberalkonservativa mainstreamhögerpartiernas väljare.

Ny kvantitativ studie om vuxna blandade

Den holländske forskaren Matthijs Kalmijn har i dagarna publicerat en kvantitativ utfallsstudie om vuxna blandade i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Sverige, fyra västeuropeiska länder vilka har olika traditioner/historier bakom sig vad gäller alltifrån rastänkande, imperie- och nationsbyggande och post-1968-antirasism och vilka idag dessutom skiljer sig åt betydligt vad gäller synen på mångfald, ras och framför allt blandrelationer.

Oaktat skillnaderna mellan dessa fyra länder: Genom att pröva Allports klassiska kontakthypotes försöker Kalmijn förstå vilka vuxna blandade som ”klarar sig bäst” i relation till majoritetssamhället och majoritetsbefolkningen vad gäller både socioekonomiska och sociokulturella utfall i statistikens och siffrornas värld, d v s var de blandade är mest integrerade/assmilerade och ”framgångsrika” i relation till både majoritetsbefolkningen och den invandrade befolkningen.

För det första går det att konstatera att vad gäller de blandades föräldrar så är samtliga blandrelationskombinationer utpräglat könade: t ex är det mycket vanligare att det handlar om en asiatisk kvinna vad gäller blandrelationen asiat-vit, och detsamma gäller f ö även relationen östeuropé-västeuropé medan det är mycket vanligare att det handlar om en man när det gäller blandrelationen svart-vit liksom blandrelationen västasiat/nordafrikan (d v s en person från Mellanöstern)-vit (OBS: detta gäller i alla fyra länder). Det är endast relationen latinamerikan-vit som är någorlunda könsbalanserad men även vad gäller den blandrelationskombinationen är det trots allt vanligare att den latinamerikanske partnern är en man än en kvinna (proportionen ligger på ca 60-40).

Särskilt i Sverige är de blandade f ö en mycket stor grupp inom ”minoritets-Sverige” (idag är de minst 150 000 individer), och det sägs gärna att av alla västerländska folk så är det majoritetssvenskarna tillsammans med majoritetsfransmännen som rent proportionellt och statistiskt allra mest ingår i blandrelationer med minoritetspersoner idag. Samtidigt är det viktigt att påminna om att kring 90% av alla majoritetssvenska kvinnor och kring 87% av alla majoritetssvenska män väljer eller kommer att välja en partner (naturligtvis oavsett sexuell läggning) som också är majoritetssvensk eller åtminstone vit.
Vidare är det mycket vanligare att blandrelationer generellt slutar i separation/skilsmässa än när relationen är endogam, d v s när de båda partnerna har samma etnisk-rasliga bakgrund, och vilket då är det absolut vanligaste rent statistiskt sett i samtliga fyra länder, och särskit gäller det när mannen tillhör en minoritetsgrupp och kvinnan majoritetsbefolkningen. Det är m a o vanligare att blandade som t ex har en far från Afrika eller Mellanöstern växer upp med en ensamstående (vit) mor än att blandade som har en asiatisk mor och en vit far gör det.

Dessutom kan Kalmijn påvisa att när blandrelationen äger rum inom medel/överklass så är den sällan eller aldrig negativ för de blandade: i huvudsak är det antagligen numera bara positivt att t ex vara tvåspråkig och flerkulturell/interkulturell i de övre samhällsskikten än att vara enspråkig och monokulturell.

De kategorier av blandade som ”tjänar” socioekonomiskt och sociokulturellt mest på att vara just blandade (OBS: självklart är det inte på något sätt ett fritt val att vara blandad) är de som i regel har en minoritetsmor respektive en majoritetsfar liksom de som har en svart respektive en vit förälder medan de som har en förälder från Mellanöstern och även Sydasien omvänt ”tjänar” minst på det. Särskilt i både Sverige och Nederländerna hamnar blandade inte oväntat närmare majoritetsbefolkningen utifrån olika utfallsvariabler än den invandrade befolkningen vad gäller exempelvis kontakt med majoritetsbefolkningen, språklig färdighet och kompetens (i majoritetsspråket) och ”socialliberala” och ”icke-religiösa” värderingar medan detta samband intressant nog är mindre tydligt i Storbritannien och Tyskland. Det bör här nämnas att det även går bättre rent socioekonomiskt för blandade än för adopterade vad gäller t ex utbildningsnivå, familjebildning, psykisk hälsa och privatekonomi överlag. Samtidigt går det trots allt sämre för blandade än för majoritetsbefolkningen ”rakt av”, och vilket är särskilt tydligt i Storbritannien och Tyskland.

Slutligen: En jämförelse mellan de blandade och ”andrageneration:arna” (d v s de som har två minoritetsföräldrar) saknas tyvärr i Kalmijns studie: gissningsvis är det trots allt just de demografiska subgrupperna som borde vara mest intressanta att studera rent komparativt. En kvalificerad gissning säger dock att det troligen går bättre för de blandade än för ”andrageneration:arna” både socioekonomiskt och sociokulturellt sett.