Kategori: namn

Ny avhandling visar att män med utomeuropeiska namn diskrimineras mer än kvinnor med utomeuropeiska namn

Nu har ännu en (ny) avhandling konstaterat att personer som bär namn som låter ”utländska” och fr a utomnordiska och ”utomeuropeiska” (d v s namn som associeras till den s k MENA-regionen, subsahariska Afrika, Asien o s v) riskerar att diskrimineras på arbetsmarknaden och i arbetslivet.

Avhandlingen sticker ut då den också kan konstatera att män med utländskklingande namn löper en högre risk att diskrimineras än kvinnor som bär utländskklingande namn och särskilt gäller det högutbildade män med utländskklingande namn.

En orsak kan vara att det finns föreställningar om män med utomeuropeisk bakgrund som säger att de är patriarkala liksom sexistiska och homofoba och macho och aggressiva på arbetsplatsen och i arbetslivet. En annan orsak är att män generellt diskrimineras mer än kvinnor när det gäller personer med utländsk bakgrund. När det gäller majoritetssvenskar är det i stället tvärtom – majoritetssvenska kvinnor diskrimineras mer än majoritetssvenska män på arbetsmarknaden.

Tidigare namndiskrimineringsstudier har visat att personer som bär namn som uppfattas som arabiska, asiatiska och afrikanska löper en särskilt stor risk att diskrimineras inom det svenska arbetslivet.

”Män med utländskt klingande namn som söker jobb får betydligt färre svar på sina ansökningar än kvinnliga sökande med utländskt klingande namn.”

”Resultatet tyder på att etnisk diskriminering vid rekrytering är en bidragande faktor till etnisk ojämlikhet på den svenska arbetsmarknaden, både för kvinnor med utländska namn och särskilt för män med utländska namn.”

https://www.sofi.su.se/forskning/forskningsnyheter/män-löper-större-risk-för-etnisk-diskriminering-på-arbetsmarknaden-1.605854

”Forskaren Anni Erlandsson, nyligen utnämnd till doktor i sociologi vid Stockholms universitet, har tillsammans med sina kollegor undersökt hur framgångsrika män och kvinnor med utländskt respektive svenskklingande namn varit i rekryteringsprocessens första steg. I studien skickades över 5 000 fiktiva jobbansökningar, med identiska kvalifikationer för jobb inom samma yrke. Namnen på de sökande byttes ut för att signalera olika kön och olika etnisk härkomst.

Forskarna samlade också in uppgifter om rekryterares eller annonsens kontaktpersons kön, samt en rad uppgifter om jobbet som annonserades ut. Resultatet visar att etnisk diskriminering av arbetssökande med utländskt klingande namn förekommer hos både manliga och kvinnliga rekryterare.

– Det vi såg är att kvinnliga rekryterare favoriserar kvinnliga sökande med utländskt klingande namn framför manliga sökande med utländska namn, och det sker framförallt i yrken som kräver högre utbildning. De manliga rekryterarna diskriminerar på samma sätt men då i ansökningar till mansdominerade yrken, säger Anni Erlandsson.

Sedan tidigare finns forskningsbelägg för att män löper större risk än kvinnor att diskrimineras på arbetsmarknaden på grund av utländsk bakgrund. Detta bekräftas i studien, som också är en av de första större undersökningarna i Sverige av hur rekryterarnas kön är kopplad till diskrimineringen.

– Resultatet tyder på att rekryterarens kön kan vara en bidragande faktor till det här mönstret, i alla fall i vissa yrkeskategorier, säger Anni Erlandsson.

Forskarna skickade 5 641 fiktiva jobbansökningar till utannonserade jobb i 20 olika yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan åren 2014 och 2020. En ansökan för varje jobb skickades och arbetsgivarnas svar till dessa dokumenterades. Sökandes namn i ansökningarna signalerade kön och etnicitet (utländsk bakgrund). De olika namnen tilldelades slumpmässigt till ansökningarna. Kvalifikationerna, så som utbildning och arbetslivserfarenhet, var identiska för samma yrken. Information om rekryterarens eller kontaktpersonens kön dokumenterades utifrån arbetsgivarens svar på de fiktiva jobbansökningarna samt från jobbannonserna.”

Ny studie visar att personer med s k arabiskklingande namn fortsätter att diskrimineras

IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) i Uppsala har idag publicerat en ny rapport författad av Adrian Adermon och Lena Hensvik som bygger på den s k situation testing- eller praktikprövning-metoden och som tyvärr visar att den s k namndiskrimineringen är fortsatt påtaglig i det svenska arbetslivet och även vad gäller s k enkla jobb inom den s k gigjobbmarknaden:

I detta fall handlar det om s k arabiskklingande namn som i praktiken kan ”översättas” med namn som associeras till den s k MENA-regionen och i förlängningen till hela den muslimska världen inkluderande personer som även kan komma från t ex Afrikas horn och Östafrika samt Central-, Syd- eller Sydostasien då s k arabiskklingande namn är vanligt förekommande i stora delar av just den muslimska världen och sannolikt kan majoritetssvenskar i gemen inte heller skilja mellan s k arabiskklingande namn och t ex turkiska, persiska eller berbiska namn så även dessa namn berörs antagligen och naturligtvis är inte alla som bär ett s k arabiskklingande namn muslimer utan många är också kristna eller ateister eller något annat (d v s det finns naturligtvis också buddhister, zorastrer, mandéer, hinduer m fl som också bär ett s k arabiskklingande namn liksom en del svarta amerikaneroch det finns t o m en del adopterade som bär ett sådant namn liksom 100-tals majoritetssvenskar som har konverterat till islam):

Klicka för att komma åt r-2020-22-gigekonomin-som-dorroppnare.pdf

”Att ha ett gigjobb på CV:t hjälper inte unga med arabiskklingande namn att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från IFAU.

Rapportförfattarna har skickat fiktiva jobbansökningar till arbetsgivare som annonserat efter personal inom service-, omsorgs- och försäljningsyrken. Därefter mättes hur ofta de sökande blev kontaktade av arbetsgivarna. Jobbsökare med arabiskklingande namn fick svar från en arbetsgivare i 10 procent av fallen.

Enligt studien värderas arbetslivserfarenhet inte över huvud taget för denna grupp. De sökande med arabiskklingande namn blev inte kontaktade av arbetsgivarna oftare vare sig de uppgav att de hade traditionell arbetslivserfarenhet eller erfarenhet från ett gigjobb, jämfört med om de varit arbetslösa under det senaste året. Jobbsökande med svenskklingande namn fick betydligt oftare svar från en arbetsgivare. Om de uppgav i sitt CV att de hade erfarenhet från ett traditionellt jobb fick strax över 21 procent svar. De som uppgav att de hade varit arbetslösa det senaste året fick svar på 17 procent av sina ansökningar, det vill säga ungefär dubbelt så ofta som sökande med arabiskklingande namn.

– Graden av etnisk diskriminering är fortsatt hög på den svenska arbetsmarknaden, säger Lena Hensvik som är en av två rapportförfattare. Det är också tydligt i vår studie att ett gigjobb inte verkar spela någon större roll för invandrarnas chans att gå vidare och få ett ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden”.

Om den namnbytande extremhögern

Apropå att Arbetaren har avslöjat att (deras f d medarbetare) Egor Putilov har bytt namn (flera gånger dessutom) och numera heter Martin Dahlin: Är det något politiskt läger som formligen frossar i namnbyten så är det den svenska s k nationella rörelsen – här nedan följer ett axplock exempel av mängder:
SS-veteranen Carl-Göran Edquist bytte namn till Carl-Göran Borgenstierna
NRP-aktivisten Kenneth Johansson bytte namn till Göring Johansson
Nazisten Peter Rindell bytte namn till Peter Melander
SD:s gamle chefsideolog Leif Zeilon bytte namn till Leif Ericsson
Radio Islams Ahmed Rami bytte namn till Ben Midom
SD:s partisekreterare Richard Lohikoski bytte namn till Richard Jomshof
Nazisten David Emilsson bytte namn till David Twaland
SS-veteranen Ingemar Joelsson bytte namn till Ingemar Donar
SD:aren Hannu Jansson bytte namn till Adolf Arbelius
Radio Islams Lars Holthagen bytte namn till Lars Solstråhle
Nazisten Johan Hellström bytte namn till Airikr Hellström
NRP-aktivisten Hans Pettersson bytte namn till Himmler Pettersson
Nazipastorn Tommy Rydén bytte namn till Tommy Rahowa Rydén
SD:aren Johan Axelsson bytte namn till Johan Rinderheim
SS-veteranen Ingemar Johansson bytte namn till Ingemar Somberg
o s v o s v o s v

Ny avhandling visar återigen att utomeuropeiska namn associeras med lägre kompetens och brist på svenska värderingar

Sima Wolgast avhandling i psykologi som bär titeln ”How does the job applicants’ ethnicity affect the selection process? Norms, preferred competencies and expected fit” är den fjärde eller möjligen femte större namnstudien som undersöker i hur stor utsträckning namn som kopplas till den utomvästerländska världen, till Tredje världen och till de f d kolonierna och fr a namn som på något sätt härrör från och associeras till Afrika, Mellanöstern eller Asien påverkar en persons chanser att överhuvudtaget bli anställd (och gissningsvis också att avancera) på den svenska arbetsmarknaden.
 
 
Wolgasts avhandling bygger på den tidigare forskning som har indikerat att Sverige är ett av de länder i västvärlden där den s k intoleransen är som allra störst för namn som kopplas till den utomvästerländska världen, till Tredje världen och till de f d kolonierna och fr a namn som på något sätt härrör från och associeras till Afrika, Mellanöstern eller Asien och Wolgast visar bl a i sin avhandling att rekryterare som beslutar över om en viss person ska anställas eller ej verkar bry sig mer om s k social kompetens och s k svenska värderingar när en person som bär ett s k muslimskt och ett s k arabiskklingande namn ska anställas eller ej.
 
Förutom att majoritetssvenskar verkar vara mer s k intoleranta än andra västerlänningar både vad gäller människors kroppar och utseenden, accent och s k brytning och religiös bakgrund (t ex har majoritetssvenskar i tidigare studier visat sig lägga större vikt vid att vissa människor ser annorlunda ut rent fysiskt-kroppsligen, vid att vissa talar svenska med accent och vid att vissa har en annan religiös bakgrund än en kristen i relation till just arbetslivet jämfört med hur andra européer ser på människor som ser annorlunda ut, som ”bryter” och som inte är kristna) så är det fr a den s k intoleransen för namn som kopplas till den utomvästerländska världen, till Tredje världen och till de f d kolonierna och fr a namn som på något sätt härrör från och associeras till Afrika, Mellanöstern eller Asien som verkligen sticker ut i just Sverige.
 
Hela 63% av de svenska informanterna svarade i en tidigare enkätstudie att namnet har betydelse på arbetsmarknaden i Sverige medan ”endast” 45% av de franska informanterna svarade det (fransmännen var då näst mest s k intoleranta mot namn i Europa efter svenskarna) följda av 28% av belgarna och 23% av holländarna (d v s de s k genomrasistiska och fullständigt ”vidriga” fransmännen, belgarna och holländarna är helt enkelt mer s k toleranta än de s k genomantirasistiska och fullständigt ”fantastiska” svenskarna mot namn som kopplas till den utomvästerländska världen, till Tredje världen och till de f d kolonierna och fr a namn som på något sätt härrör från och associeras till Afrika, Mellanöstern eller Asien).
 
Till saken hör då att medan ej mer än kring 2% av alla majoritetssvenskar är arbetslösa så är över 30% av alla invånare i landet med bakgrund i Afrika och Asien arbetslösa och denna astronomiska skillnad mellan dessa två grupper vad gäller att ha ett jobb eller ej är då den allra största i hela västvärlden – d v s det finns inget annat land i västvärlden där utomeuropéerna är så arbetslösa som just i Sverige i relation till den infödda majoritetsbefolkningens (minimala) arbetslöshet och (superrmaxade) förvärvsfrekvens.

Om de högerextremas högerextrema namnbruk

Att den svenska extremhögern genom åren har döpt sina barn till allehanda s k nationella namn (t ex heter paret Oredssons barn Evita samt Rommel – den sistnämnde verkar tyvärr f ö ha dykt upp på sistone i extremhögersammanhang) liksom att ha fått igenom rätt så osannolika namnbyten hos Patent- och registreringsverket (t e x Tommy Rahowa Rydén, Himmler Pettersson, Göring Johansson o s v) är en sak men detta tar nog priset (d v s naturligtvis ”bräcker” amerikanerna alla):
 
 
En amerikansk nazist har lyckats få igenom ett efternamnsbyte från Campbell (d v s det gamla höglandsskotska klannamnet Na Caimbeulaich, d v s det bör handla om en skotsk-amerikansk man) till Hitler (han heter nu Isidore Heath Hitler, d v s initialerna är I.H.H., och vilket enligt honom själv ska uttydas som ”I hail Hitler”) och som också tidigare har döpt ett av sina barn till Adolf (en del kända personer har f ö hetat Adolf även i Sverige men i nästan samtliga fall så har det handlat om att de har råkat ha haft föräldrar som var pro-nazister, d v s de var födda innan 1945).

Om namnlistor över högerextremister

Ett tips till alla s k kalenderbitare – en polsk databas över Auschwitz SS-personal (”Załoga SS KL Auschwitz” – och polackerna har dessutom varit vänliga nog att översätta de biografiska uppgifterna till engelska).
 
 
Det är mycket sällan sådana här namnlistor över nazister, fascister och högerextremister skapas och publiceras och gör de det så är det i bokform men här handlar det då om en digital och dessutom offentlig databas.
 
Det var just p g a bristen på sådana här namnlistor som jag själv gav ut min s k namnbok (i bokform) som listade närmare 30 000 svenska nazister, fascister och högerextremister och sedan dess har jag lagt ut ytterligare ett antal tusen namn på min hemsida (och utöver det så ”sitter” jag f ö på ännu fler opublicerade namn på svenska nazister, fascister och högerextremister): Förlagan bakom min namnbok som kanske med all rätt blev rätt så sågad av den svenska (antifascistiska och antirasistiska) medie-, kultur- och forskarvärlden av fr a etiska skäl var flera tyska men också vissa baltiska publikationer som listade namnen på alla som exempelvis hade arbetat inom och varit frivilliga i olika nazistiska, fascistiska och högerextrema underrättelsetjänster, miliser och förband.
 
Sedan finns det så klart ett uppenbart etiskt problem med att skapa och publicera sådana här namnlistor och databaser (som jag då själv uppskattar och är för men jag är medveten om att de allra flesta nog inte gillar dem och nog är emot dem av just etiska skäl som ju helt enkelt kan översättas med mänskliga skäl) då åtskilliga om inte de flesta av de som listas har barn och barnbarn och andra släktingar som lever idag och naturligtvis har de efterkommande inte på något sätt någon skuld till vad deras föräldrar eller släktingar en gång trodde på och en gång gjorde.

Varje gång en ny svensk högerextrem organisation kopierar en utländsk beteckning så misslyckas den och det kommer även Alternativ för Sverige att göra

Att den svenska extremhögern (inklusive alla dess otaliga fraktioner, flyglar och utbrytningar) aldrig lär sig sin läxa:

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/uteslutna-sdu-politiker-startar-nytt-parti

Varje gång en ny svensk högerextrem organisation, förening eller parti direkt kopierar av ett utländskt (högerextremt) namn så har de alltid misslyckats med att komma någonstans ända sedan 1920-talet: Sveriges fascistiska kamporganisation som ”härmade” Fasci italiani di combattimento blev det inget med, Nationalsocialistiska arbetarepartiet som härmade tyska NSDAP tvingades till slut byta namn, Nordiska rikspartiet som åtminstone delvis kopierade tyska Sozialistische Reichspartei blev aldrig mer än en sekt, vare sig svenska Framstegspartiet eller svenska Nationaldemokraterna lyckades aldrig få luft under vingarna och detsamma gäller Svenskarnas parti som nog delvis var modellerat efter Danskarnas parti och både Swedish Defence League och svenska PEGIDA kom och gick och gissningsvis kommer Alternativ för Sverige inte heller att lyckas särskilt mycket bättre.

Det som verkar fungera åtminstone skapligt för den svenska extremhögern är antingen att hitta på helt egna svenska beteckningar såsom Sveriges nationella förbund, Nysvenska rörelsen eller Sverigedemokraterna alternativt att ”stjäla” tidigare benämningar antingen från den egna högerextrema historien eller från andra politiska rörelsers historia såsom SD:s nuvarande ungdomsförbund Ungsvenskarna samtidigt som SD-utbrytarna i Demokratisk allians aldrig lyckades bli något och det är nog svårt att se att det senaste tillskottet inom den svenska extremhögern Medborgerlig samling kommer att komma någon vart med försöket att likt danska Nye Borgerlige hitta ett utrymme mellan SD och M.

Sedan har ju också den svenska extremhögern exporterat sina beteckningar till andra länder men det är en annan historia (såsom t ex Finska motståndsrörelsen).

Om namn och svenskhet: Studier indikerar att Sverige är värst i västvärlden på att diskriminera s k ”Tredje världen”-namn

Vad gäller relationen mellan svenskhet och namn och vad gäller att bära namn som uppfattas som ”osvenska” och utländska och som för enkelhetens skull hädanefter kallas ”Tredje världen”-namn, och då inkluderas även fr a slaviska östeuropeiska namn, så finns det åtskilliga studier som tyder på att Sverige är det land i västvärlden och i Europa där det är allra mest negativt att bära ett s k ”Tredje världen”-namn.

För det första så verkar det vara ”sämre” och ”värre” att bära ett s k ”Tredje världen”-namn i Sverige än i andra västländer och i andra europeiska länder överlag och överhuvudtaget och för det andra så verkar fler invånare i Sverige som bär ett s k ”Tredje världen”-namn byta namn i större utsträckning än motsvarande invånare i andra västländer och för det tredje så har flera studier påvisat att det också lönar sig rent socioekonomiskt att byta ett s k ”Tredje världen”-namn till ett s k svenskklingande namn som här betyder antingen ett s k fornnordiskt nordgermanskt ”vikinganamn”, ett s k bibliskt nytestamentligt ”judiskt-kristet” namn eller ett s k panvästerländskt ”populärkulturellt” och ”postmodernt” namn.

Namn diskr.jpg

De s k ”Tredje världen”-namn som är minst gångbara i Sverige är i fallande ordning s k öst- och sydostasiatiska namn (i folkmun s k ”tjing tjong”-namn och ”guling”-namn) som är de som minst ofta kallas till intervju i studier som använder sig av fingerade jobbansökningar och därefter på delad och ej särskilt smickrande andraplats s k afrikanska namn (i folkmun s k ”Kunta Kinte”-namn, ”N-namn” och ”svarting”-namn) och s k muslimska namn (i folkmun s k ”blattenamn”, ”mussenamn”, ”MENA-namn” och ”turknamn”) och därefter slutligen latinska namn (i folkmun s k ”degonamn”) och slaviska namn (i folkmun s k ”Ivan”-namn). Tidigare går det även att anta att finsk-ugriska namn (i folkmun s k ”Pekka”-namn) inte heller var en fördel att bära.

Namnbyte