Kategori: Moderat

Rapport från sista rättegångsdagen rörande fallet med den f d moderaten som har högerradikaliserats och blivit SD-sympatisör och som står åtalad för att med direkt inspiration från Breivik ha tillverkat bomber och sprängmedel

Aftonbladets Anders Johansson rapporterar om fallet med den f d moderaten som har högerradikaliserats och blivit SD-sympatisör via de SD-associerade alternativmedierna och som står åtalad för att med direkt inspiration från Breivik ha tillverkat bomber och sprängmedel.

I fredags ägde den fjärde och sista (maraton)rättegångsdagen rum vid Södertörns tingsrätt i Flemingsberg och på plats hittades ett dussintal personer, vilket har varit fallet under hela rättegången (d v s fallet har helt enkelt inte lockat fler åhörare än så).

I fredags hördes bl a en polis som vittne, som var en av dem som besökte mannens lägenhet i december 2019 och därefter grep mannen samt larmade bombenheten p g a det som påträffades i lägenheten i form av basebollträn, machetes och andra stora knivar, hylsor, patroner och ammunition, ritningar över raketer och bomber, vapendelar, kemikalier och listor över både byggnader, platser och personer inklusive i vissa fall deras hemadresser.

En expert från Försvarets forskningsanstalt var också inkallad som vittne och berättade att mannen ifråga hade tillverkat och förfogade över runt 40 kg sprängmedel. Experten berättade vidare att flertalet av de uppmärksammade bombattentat som har ägt rum på sistone runtom i landet har begagnat sig av 1-3 kg sprängmedel och han menade även att mannens ritningar var avancerade och hade varit tillräckliga för att bl a kunna tillverka termosbomber, brevbomber, granater och raketer.

”Den 61-årige ingenjören tycks ha blivit radikaliserad i sin ensamhet och hade ”kemikalier som skulle kunna bli en enorm sprängladdning.Kombinationen av hans vapenintresse och åsikter påminner om flera dömda attentatsmän.

– Det här hade kunnat sluta som ett svenskt Breivik-fall, säger Tobias Hübinette, forskare och debattör, i podden Aftonbladet Krim.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8QE8ed/atalet-mot-ingenjoren-i-stockholm-flera-likheter-med-breivik

”Rättegången mot den 61-årige ingenjören från södra Stockholm har nyligen inletts. En fråga som rätten ska ta ställning till är vad alla kemikalier skulle användas till. Bombexperterna i utredningen säger att mängden som mannen hade skulle kunna bli en bomb som storleksmässigt ligger mittemellan de två värsta sprängningarna i modern tid. Någonstans mellan spärngningen av västtyska ambassaden 1975 och sprängningen av restaurang Fontainbleu 1982.

I hans dator hittades listor över objekt som riksdagshuset, polishuset i Stockholm och riksskatteverket. I ingenjörens dator hittades också listor med cirka 150 personer, politiker, journalister, debattörer, ett dokument han döpt till Praktarslen.

Förutom alla namn fanns också en avslutande mening i dokumentet:

“I Almedalen går de fritt på gatorna. Båt över – bagagekontroll?” 

En av personerna på listan är forskaren och debattören Tobias Hübinette, nu aktuell med boken ”Adopterad – en bok om Sveriges sista rasdebatt”. Han menar att det finns stora likheter mellan den 61-årige ingenjören och den norske terroristen Breivik.

Tobias Hübinette får epitetet sverigehatare på mannens lista. På fråga varför han hamnat på listan säger han:

– Av flera anledningar skulle jag gissa – att jag är antifascist och motståndare till SD, som mannen sympatiserar med, att jag forskar om rasism, att jag har domar på mig som rör antifascism och så vidare.

Och att du kallas Sverigehatare?

– Det är motsatsen till sverigevän som SD:arna kallar sig själva. Jag ser mig dock inte som sverigehatare.

Senaste avsnittet av podden Aftonbladet Krim belyser fallet med den 61-årige ingenjör som misstänks ha planerat sprängattenat med syfte att skada.”

Kungens gamle adjutant överstelöjtnant Ulf Björkman har gått bort som var en av de moderatpolitiker som uttalade sig grovt rasstereotypt i Uppdrag granskning-programmet under 2002 års valrörelse

Överstelöjtnant Ulf Björkman har gått bort, konungens f d adjutant, hovets liksom flygvapnets f d informationschef och f d moderat toppolitiker i Solna.


Björkman var en av de M-politiker som SVT:s Uppdrag granskning och Janne Josefsson spelade in vid M:s valstugor under valrörelsen 2002 vilket gjorde att han därefter avgick från sina förtroendeposter efter att ha berättat om sina erfarenheter av att ha bott och verkat i ett antal olika länder i subsahariska Afrika på ett grovt rasstereotypiskt sätt.


Björkman sade bl a att han hade fått ”nog av dem” efter att ha bott och arbetat i en ”bananrepublik” i ett halvår och han talade även nedsättande om en ”jättestor” afrikansk kvinna som hade många barn samt menade att de afrikanska invandrarna i Sverige ”satt på fiket” och levde på ”det sociala”.
Slutligen drog han även följande historia som han kontextualiserade på följande vis:


När han och andra svenskar och västerlänningar stötte på ”egendomliga figurer” i ”bushen” var det enligt Björkman ofta svårt att avgöra om det var en apa eller en människa. För att avgöra det räckte man fram en banan:


”- Hur skiljer man en apa från en svart? Sträcker man fram en banan tar apan den med foten.”

Igår åtalades en f d moderat som har högerradikaliserats och blivit SD:are via alternativmediesajterna för bl a innehav av sprängmedel och bomber

Igår åtalades en 61-årig man i Tumba i södra Botkyrka i Stor-Stockholm för ett antal mycket grova brott och bl a p g a innehav av sprängmedel och bomber, som han själv till stora delar ser ut att ha tillverkat. Det handlar dom en f d moderat som har högerradikaliserats och blivit en SD-sympatisör dels via de högerradikala alternativmedierna och i desammas kommentarsfält och dels på Twitter. Han är m a o en av de f d högutbildade moderater som idag har gått över till och röstar på SD.

Mannen har också sammanställt en namnlista över uppemot 200 personer och kartlagt olika evenemang, adresser och byggnader i övrigt. Jag intervjuades om detta idag av P4 Stockholm, då jag är en av dem som förekommer på namnlistan, men det jag sade har dock ännu ej lagts ut på Sveriges Radios hemsida. 

https://sverigesradio.se/artikel/61-aring-hade-sprangladdningar-hemma-atalas-for-flera-grova-brott?fbclid=IwAR2iyZDzYww4tY-h-sCBmYZwDavXh7bTowa37fC_R3cpxaqaxk8RQP23mVs

Det jag kort sade var i alla fall att inte alla verkar ha kontaktats av polisen som hittas på listan så idag har jag kontaktat så många jag har kunnat kontakta rent praktiskt på eget bevåg och på egen hand och informerat dem om åtalet, att brottet möjligen hade kunnat klassas som ett terroristbrott för så är nämligen inte fallet samt att polisen verkar ha underkommunicerat och inte haft fokus på mannens ideologiska motiv bakom hans kartläggningsverksamhet, vapen- och ammunitionssamlande och bombverkstad (OBS: mannen är ingenjör och kan uppenbarligen hantera kemikalier och dylikt).

Den stora frågan slutligen utöver att det självklart är utmärkt att mannen till slut greps (av en ren slump f ö så mannen var m a o inte föremål för spaning innan han greps trots mångårig intensiv och hatfylld SD-sympatiserande aktivitet på Twitter och i åtskilliga SD-associerade alternativmediers kommentarsfält), häktades och nu är åtalad, är m a o…

1, varför detta inte klassas som ett terroristbrott (mannen ifråga har då bl a haft planer på att spränga, bomba alternativt sätta eld på olika byggnader av symboliskt värde i huvudstaden), 

2, varför inte alla personer som mannen har kartlagt (i flera fall i form av hemadresser, rörelsemönster mm) har blivit kontaktade,

3, samt varför de kartlagda personerna inte betraktas och behandlas som målsägande 

…då det är alldeles uppenbart att den bomb- och vapenarsenal och den kartläggning som mannen ifråga har samlat ihop och har gjort sig skyldig till hör intimt samman (d v s sprängmedlen och vapnen skulle naturligtvis användas mot de kartlagda personerna ifråga) och inte minst med dennes SD-sympatier (d v s mannen drevs helt och hållet av ideologiska och politiska skäl när han tillverkade sina bomber och samlade på sig vapen och ammunition och kartlade uppemot 200 personer, som han upplever är emot SD).

Den gripne mannen som har kartlagt uppemot 200 personer och som är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor är SD-sympatisör

ETC:s Karin Annebäck skriver om mannen som har suttit häktad under hela innevarande år då han är misstänkt för grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Mannen ifråga har kartlagt mellan 150-200 personer varav flertalet verkar vara verksamma inom mediebranschen eller aktiva politiskt på vänsterkanten. 

Eftersom jag är en av dem som mannen ifråga har kartlagt, och möjligen den enda som är forskare och verksam inom akademin på mannens s k ”dödslista”, ringde jag själv till den utredande polisen, som sade till mig på min direkta fråga om mannen har någon koppling till extremhögern, att han inte har det utan att han är en s k ”ensamvarg”. 

Det går att anta att polisen har kollat av med Säpo om mannen ifråga går att koppla till extremhögern, och möjligen har Säpo i så fall inte heller koll på denne. 

Samtidigt som polisen inte har hittat någon koppling till extremhögern så har det antifascistiska researchmagasinet Garm nu gjort det: Mannen ifråga har under många år varit synnerligen aktiv på de högerradikala och SD-anknutna alternativmediesajternas kommentarsfält liksom på Twitter (där han har haft två konton) där han bl a har skrivit om mig vid åtminstone ett tillfälle. 

Hittills har DN, Journalisten och nu ETC rapporterat om fallet, som jag misstänker snart kommer att slås upp stort i media när åtal faller och förundersökningen blir offentlig mot bakgrund av att flera av de journalister som mannen har kartlagt är ”kändisar” på olika sätt. 

Enligt polisen planerade mannen inte att göra något mot någon av oss som han har kartlagt och ingen av oss är därför målsägande i fallet. Om det är mannens egen version som han har uppgivit i förhör eller polisens och åklagarens hypotes är dock oklart. Många av oss som mannen har kartlagt utgår själva ifrån att kartläggningen inte bara handlade om en kartläggning för kartläggningens egen skull och särskilt inte när han misstänks för innehav av sprängmedel och bomber. 

Mannen ifråga var tidigare moderat, är ingenjör till yrket och blev lite känd under Reinfeldts alliansregering då han publicerade ett öppet brev till M i en dagstidning och deklarerade att han skulle sluta att rösta på M. 

Mannen har genom åren stått bakom en del debattinlägg och insändare i dagspressen och han tillhör alldeles uppenbarligen den demografiska subkategori av f d moderater, som är högutbildade, och som har högerradikaliserats kraftigt under 2010-talet och blivit SD-sympatisörer. SD har då inte bara ”stulit” 100 000-tals arbetarväljare från S under 2010-talet utan också åtskilliga (om än inte lika många) medelklassväljare från M och mannen ifråga är då en av dem. 

”Den misstänkte bombmannen har i tio år varit aktiv i Samhällsnytts och Avpixlats kommentarsfält med rasistiska inlägg. Det visar en kartläggning från researchmagasinet Garm.” 

https://www.etc.se/inrikes/misstankt-bombman-aktiv-i-rasistiska-forum-hade-namnlista-pa-antirasister

”Debattören och ledarskribenten Jenny Bengtsson, som tillsammans med drygt 150 andra har informerats om att hon finns med på en lista som hittats hos mannen, är inte förvånad. 

Radikal etnonationalism är det enda som kan rädda oss. PK-media förföljer vissa personer. Dagen då folket tar rätten i egna händer kommer allt närmare. 

Det här är exempel på tweets från den man i 60-årsåldern som sitter häktad på sannolika skäl för en rad grova brott, bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. 

En granskning av det antifascistiska researchmagasinet Garm visar att mannen i tio års tid också har varit aktiv i kommentarfälten hos Avpixlat, Samhällsnytt och Nya Dagbladet. Han skriver bland annat om inbördeskrig, att svenskar knyter näven i fickan istället för att göra något. 

Mannen är tidigare ostraffad, men brottsmisstankarna tyder på att han själv varit nära att faktiskt göra något. Enligt häktningsframställan ska samtliga brott han nu misstänkts för ha begåtts mellan december 2019 och december 2020 – då han häktades. Förutom att han är misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse handlar det också om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, och brott mot lagen om sprängämnesprekursorer. 

Under polisutredningen hittades också en lista med runt 150 till 200 namn. Bland namnen finns politiker, debattörer och journalister. En av dem är Jenny Bengtsson, debattör och ledarskribent på Dagens ETC. Precis som de andra på listan fick hon ett mejl av polisen där det framgår att hon finns med. 

– Det som känns mest läskigt är nog att den här mannen befinner sig i samma geografiska område som jag själv. Man säger att det finns många tokar på nätet, men att det är osannolikt att något skulle hända i verkligheten. Att då få ett mejl om att jag finns på en lista hos en man som är häktad för att ha bomber, det klart att det känns rätt otäckt, säger hon. 

Enligt polisen räknas inte någon av personerna på listan som målsägande. 

– Det har inte varit några planerade brott mot individerna i sig. Men i samband med utredningen hittar vi de här listorna med namn, säger polisinspektör Peter Karlsson vid Stockholmspolisens avdelning för grova brott, till DN. 

Men Jenny Bengtsson tycker ändå att det känns obehagligt. 

– Just att finnas med utpekad på en lista gör att det känns mer personligt, det kommer närmre inpå. Dessutom ansågs det ändå så allvarligt att man valt att informera oss, säger hon. 

Att mannen sympatiserar med Sverigedemokraterna och tycks dela deras åsikter förvånar henne inte. Tidigare när hon har fått ta emot hot och hat brukar det komma från samma håll. 

– Min erfarenhet är att skriver man kritiskt om SD så generar det alltid en viss mängd hot och hat, eller om man skriver en antirasistisk text. Det visar sig alltid direkt i mejlkorgen.”

Publicisten och den f d moderate riksdagsledamoten Rolf K. Nilsson har gått bort

Journalisten, redaktören, publicisten och den f d moderate riksdagsledamoten Rolf K. Nilsson har gått bort, som under de sista åren var medlem och aktiv i Medborgerlig samling (MED) tillsammans med ett antal andra ledande f d moderater (såsom, som det verkar, Lena Adelsohn Liljeroth).


Jag lärde känna Rolf på 00-talet i samband med att jag gav ut boken ”Den svenska nationalsocialismen. Medlemmar och sympatisörer 1931–45”. Rolf var skåning och uppväxt i Helsingborg och han var något av ”ett levande uppslagsverk” vad gällde extremhögerns historia i Helsingborg med omnejd.


När Rolf var i Stockholm på politiska och publicistiska uppdrag brukade han, som alltid var oklanderligt klädd i kostym och hatt, bjuda mig på en drink på Grand Hôtel och på middagar på etablissemang som jag antar att moderater av socialgrupp ett-typ brukar frekventera.


Under de år som vi träffades, hade kontakt och utbytte information berättade han allt han visste för mig om bl a den f d moderate riksdagsledamoten Rolf Clarkson, som hade ett nazistiskt förflutet, prinsessan Marianne som också hon har en sådan bakgrund och deckarförfattaren Jenny Berthelius, även hon f d nazist.


Rolf kunde även målande beskriva sådana händelser som brakfesten på Hamilton House i Helsingborg där några svenska och danska SS-veteraner söp ned sig fullständigt och vådasköt varandra samt sådana märkligheter som att en av de antinazistiska polischeferna i Helsingborg hade en pro-tysk bakgrund och att ungnazisterna i Helsingborg finansierade sin politiska verksamhet genom att stjäla chokladpraliner från en chokladfabrikör vars son var nazist. Rolf satte mig dessutom också på spåren vad gäller en stulen s k nazikonsttavla av en holländsk mästare som Rolf menade fanns att hitta på väggen i en burgen jättevilla i Helsingborgs motsvarighet till Djursholm.

Rolf arbetade under många år på en bok om Helsingborgs med omnejd högerextrema historia som han dock aldrig riktigt fick ur sig p g a alla sina politiska och publicistiska åtaganden för M och borgerligheten och det var först 2014 som han gav ut artikelsamlingen ”Mellan röda stjärnan och hakkorset” där åtminstone en del av allt han hade grävt fram finns att tillgå.


Senast i juni månad i år tipsade jag f ö en japanforskare att kontakta Rolf gällande mordet på Jane Horney, som Rolf också intresserade sig för. Rolf menade nämligen att Horney kan ha haft en japansk älskare, som tillhörde den japanska beskickningen i Stockholm, som under Andra världskriget fungerade som Japanska imperiets spioncentral för hela Europa, och förhoppningsvis hann Rolf med att som alltid dela med sig generöst av allt han visste till japanforskaren ifråga strax innan han gick bort.