Kategori: Mats Rehnberg

”Hjärnan” bakom IKEA:s världsberömda och bland (utlands)svenskarna så älskade svensk mat/husmanskost-restauranger var den gamle nazisten, den berömde etnologen och den folkkäre tv-kändisen Mats Rehnberg

”Hjärnan” bakom IKEA:s världsberömda och bland (utlands)svenskarna så älskade svensk mat/husmanskost-restauranger var den gamle nazisten, den berömde etnologen och den folkkäre tv-kändisen Mats Rehnberg:


Eva Ersson-Åbom berättar idag i Svenska Dagbladets näringslivsbilaga historien bakom IKEA-varuhusens svensk mat/husmanskost-restauranger som är så populära att besöka för 100 000-tals utlandssvenskar/expat-svenskar och svenska turister världen över.


I den långa artikeln framgår det att det var Mats Rehnberg, legendarisk professsor i etnologi vid Stockholms universitet och folkkär tv-kändis, som var ”hjärnan” bakom IKEA:s vinnande restaurangkoncept i början av 1960-talet vilket får mig att påminnas om de högerextremister som omgav Kamprad när IKEA grundades och växte så det ”knakade” vid den tiden (d v s på 60-talet).
IKEA grundades och byggdes delvis upp med lån som Kamprad fick från s k ”överklassnazister”, IKEA-katalogen trycktes hos/av en medlem i fascistiska Nysvenska rörelsen, IKEA-katalogen sålde f ö även Nysvenska rörelsens ledare Per Engdahls politiska skrifter och nu visar det sig att den gamle nazisten Mats Rehnberg låg bakom IKEA:s restaurangkoncept med svensk mat/husmanskost och svensk design/inredning.


Rehnberg var liksom Kamprad själv f d medlem i det största svenska nazistpartiet Nationalsocialistiska arbetarepartiet/Svensk socialistisk samling och hade innan dess varit medlem i den värmländske nazistledaren Birger Furugårds nazistparti Svenska nationalsocialistiska partiet. Under sin tid som läroverkselev vid Norra Real i Stockholm blev Rehnberg ”springpojke” åt den svenska s k nationella rörelsens huvudfinansiär mångmiljonären CE Carlberg och bl a medlem i dennes ungnazistiska organisation Gymniska förbundet. Rehnberg var under flera år ansvarig utgivare för flera av Carlbergs många högerextrema periodiska skrifter som riktade sig till dåtidens övre medelklass/överklassungdom och han ska även ha varit ansvarig utgivare för nazityska propagandamagasin.


Jag har själv alltid undrat över ursprunget till och historien bakom IKEA:s restaurangkoncept och tidigare tänkt att det måste bero på Kamprads extremnationalism och högerextrema bakgrund men nu visar det sig att upphovspersonen i stället är en annan gammal högerextremist, som Kamprad mycket väl kan ha lärt känna inom den svenska s k nationella rörelsen:


”Vid Gästabudets utformning tog han hjälp av professor Mats Rehnberg på Institutet för folklivsforskning vid Stockholms universitet och Nordiska museet. Rehnberg var programchef på Sveriges Televisions kulturavdelning och folkkär domare i populära tv-programmet 10 000-kronorsfrågan. Gästabudet fick träpanelade väggar, rustika möbler, stänger i taket med brödkakor och fårfioler och Smålands landskapsblomma på menyn. Restaurangchefen Ulf Runströmer läste på om gamla seder och småländsk bygdekultur och gick in för smörgåsbordet med mängder av sillar, öländska kroppkakor, småländska isterband och dito ostkaka. Mats Rehnberg tog inget betalt för sin insats, men bad om bidrag till välgörande Sällskapet Stadsbudskåren.”

Mats Rehnberg, den svenska etnologin och Nazi-Tyskland

Jag läser just nu Petra Garberdings färska bok och gedigna studie om den svenska etnologins och de svenska etnologernas relationer till Nazi-Tyskland (och till DDR), och upptäcker att återigen har en (f d) nazist och antisemit bytt sida (på ytan i alla fall) efter kriget och, som det verkar, framställt sig själv som antinazist (och säkert också som antirasist), nämligen den legendariske SU-professorn och TV-kändisen (chef för kulturredaktionen) Mats Rehnberg som hänger oljemålning hos etnologerna vid Stockholms universitet och vars bokdonation hittas på universitetsbiblioteket:

http://universus.se/arkiv/book/vetenskap-mellan-diktatur-och-demokrati

Rehnberg tillhörde den stenrike fascisten C.E. Carlbergs veritabla hov av unga män från samhällets övre skikt som knöts till dennes ”imperium” av organisationer och publikationer (i Rehnbergs fall särskilt den antisemitiska publikationen och sammanslutningen Svea Rike) samtidigt som han var både furugårds- och lindholmsnazist. 1951 uttryckte dock samme Rehnberg en önskan om att inte bjuda in gamla nazistforskare från Tyskland till en akademisk konferens i Stockholm.
Rehnberg påminner här om Uno Willers (och otaliga andra, ska sägas) som innan kriget var ledare för ”de nationellas” (SNF = fascistisk överklassungdom) paramilitära och uniformerade kampgrupper men som efter kriget i egenskap av chef (riksbibliotekarie) för Kungl. biblioteket kom att göra allt för att inte beblanda sig med f d nazister (bl a genom att motarbeta att Himmlers ”livläkare” Felix Kersten fick svenskt medborgarskap, vilket bl a greve Folke Bernadotte förordade).
F ö skrev greve Bernadotte i den tidskrift (Svensk samling) som en annan nazistisk etnolog var redaktör för – Waldemar Liungman.