Kategori: Malmö

Malmö fortsätter att vara Sveriges framtid: 40% av de utrikes födda är arbetslösa jämfört med 4-5% av majoritetsbefolkningen och snart har en tredjedel någon form av utomeuropeisk bakgrund

Malmö är som alltid Sveriges framtid – d v s det som just nu händer i Stor-Malmö är det som kommer att hända även i övriga landet inom en snar framtid:
 
I Malmö har över 55% av alla invånare någon form av utländsk bakgrund, kring en tredjedel av alla invånare i staden har någon form av utomeuropeisk bakgrund och bland alla invånare mellan 0-29 år så har kring 65% någon form av utländsk och i huvudsak utomeuropeisk bakgrund och sådana ”mångfaldssiffror” kommer snart att gälla i större delen av det urbana Sverige (d v s i landets storstäder och mellanstora städer).
 
Samtidigt som tillväxten och högkonjunkturen just nu är urstark och brännhet i Malmö med omnejd (d v s i Stor-Malmö) och samtidigt som allt fler arbetstillfällen skapas i staden och samtidigt som kommunen, myndigheterna och företagen i Malmö tvingas ”massimportera” icke-malmöiter i 10 000-tal (d v s skåningar som inte bor i Malmö liksom även danskar och t o m hallänningar, sydsmålänningar och blekingebor) för att täcka upp för de stora pensionsavgångarna och för att råda bot på den extrema arbetskraftsbristen och kompetensförsörjningsbristen som råder i staden så är arbetslösheten bland malmöborna rekordhög och ligger idag på 14,9% (och vilket är en dubbelt så hög arbetslöshetssiffra som den som gäller i övriga landet).
 
arbetslösa i Malmö
 
födda i Sverige: ca 7-8% (i denna siffra ingår ett stort antal s k ”andrageneration:are” som inte har klarat grundskolan och som saknar gymnasieutbildning och antagligen är ej mer än kring 4-5% av alla majoritetssvenska malmöiter arbetslösa)
 
utrikes födda: 40% (bland de som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika, d v s de s k utomeuropéerna, så är denna siffra än högre än så och utöver dessa 40% så står stora procentandelar av utomeuropéerna helt utanför arbetsmarknaden, d v s de räknas inte ens in i arbetslöshetsstatistiken)
 
unga vuxna (18-24 år gamla): 20,2% (i denna siffra ingår ett stort antal s k ”andrageneration:are” som inte har klarat grundskolan och som saknar gymnasieutbildning och bland utrikes födda män som är 18-24 år gamla så handlar det om en arbetslöshet som uppgår till osannolika 42,8 %)
 
Oavsett utbildningsnivå så drabbas utrikes födda av arbetslöshet i större utsträckning än inrikes födda: En utrikes född drabbas i genomsnitt två till tre gånger oftare av arbetslöshet än en inrikes född med samma utbildningsnivå.
 
När tillväxten saktar in och när högkonjunkturen ersätts av en lågkonjunktur så tyder allt på att det tyvärr kommer att sluta i en social (och inte minst privatekonomisk) katastrof för de utomeuropeiska malmöiterna vilka numera utgör uppemot en tredjedel av Malmös befolkning.

Malmö visar vägen igen: Hälften av stadens socialdemokratiska kommunalråd är adoptivföräldrar

Malmö fortsätter att visa vägen framåt: Tre av stadens totalt sex socialdemokratiska kommunalråd är idag adoptivföräldrar.
17554102_10154533422015847_4291132583100043595_n
 
Att det nästan alltid sedan 1970-talet har funnits 1-2 ministrar per regering och kring 5-7% riksdagsledamöter per mandatperiod (inklusive en hel del SD-ledamöter) liksom åtskilliga landstingsråd och kommunstyrelseordföranden som har varit och just nu är adoptivföräldrar (liksom mängder med direktörer och styrelseledamöter i näringslivet, mängder med professorer och docenter i högskolevärlden, mängder med högre tjänstepersoner, jurister och läkare, mängder med kulturpersonligheter och populärkulturella kändisar o s v – svenskarnas relation till de gamla kolonierna, till Tredje världen och till icke-vita människor är som bekant världsunik) är en sak men Malmö visar nu återigen att det är staden där allt kan hända vad gäller minoriteter av alla de slag.

Andel invånare med utländsk bakgrund i landets tre storstäder

Andel med utländsk bakgrund i de tre största kommunerna i landet (färskare siffror än så här är svåra att uppbringa):

Malmö 50,2% (2013) – sannolikt över 55% idag
Stockholm 43% (2013) – sannolikt uppemot 50% idag
Göteborg 41% (2014) – sannolikt över 45% idag

I alla tre kommunerna har utomvästerländsk bakgrund nu gått om västerländsk bakgrund med råge och vilket i praktiken innebär att snart en tredjedel av invånarna i Malmö har utomvästerländsk bakgrund liksom snart en fjärdedel av invånarna i Stockholm och Göteborg. Detta är andelar och nivåer som utan problem kan mäta sig med de s k hypermångfaldspräglade storstäderna runtom i Europa liksom i västvärlden som helhet.

Diversity Sthlm 2013

Andel med utländsk bakgrund i Stockholms län: 42% (2013) – sannolikt över 45% idag

Botkyrka 66%
Södertälje 58%
Sundbyberg 49%
Huddinge 48%
Sigtuna 48%
Järfälla 46%
Solna 46%
Upplands Väsby 46%
Haninge 43%

Botkyrka och Södertälje sticker ut då 61% respektive 57% av samtliga invånare i dessa båda kommuner är inrikes födda, d v s i dessa båda kommuner har den så kallade ”andra generationen” gått om de utrikes födda (d v s de ”riktiga” invandrarna).

I samtliga ovanstående siffror ingår både de utrikes födda, den så kallade ”andra generationen” och de s k ”blandade” (de som har en utrikes född och en inrikes född förälder) men inte den s k ”tredje generationen” – hade dessa sistnämnda medtagits så hade samtliga ovanstående procentsiffror varit än högre.

Slutligen – bland alla invånare som är under 45 år, än mer under 30 år, än mer under 18 år, än mer under 5 år och ytterligare än mer under 1 års ålder och både i de tre största kommunerna i landet och i de tre storstadsregionerna som helhet är samtliga dessa procentsiffror mycket kraftigt förhöjda, och särskilt gäller det utomvästerländsk bakgrund-proportionerna.

Nya katastrofsiffor för utomeuropeisk bakgrund-invånarna – denna gång i Malmö

Katastrofsiffrorna rörande arbetslösheten bland utlandsfödda och nyanlända, och särskilt bland de med utomeuropeisk bakgrund, fortsätter att strömma in trots den rådande högkonjunkturen och trots att arbetslöshetssiffrorna bara rasar just nu bland majoritetssvenskarna inklusive bland de unga vuxna (majoritetssvenskarna) som ju är de mest utsatta på arbetsmarknaden och särskilt gäller detta i de tre storstadsregionerna. Senast har Sydsvenskan rapporterat om att hela 64% av stadens invandrare som blev malmöiter för 10 år sedan fortfarande är arbetslösa, och det går att anta att merparten av dem har utomeuropeisk bakgrund förutom att de flesta är unga vuxna.

Av de som kom för 10 år sedan har m a o bara 36% ett arbete idag och av de som kom för 5 år sedan har bara 18% ett jobb, d v s 82% är arbetslösa inom denna sistnämnda grupp trots högkonjunkturen i Stor-Malmö och i landet i övrigt, och vilket tyvärr kan ses som en mycket otäck föraning om den fullständiga katastrof som väntar landets invånare med utomeuropeisk bakgrund när nästa ekonomiska kris slår till, och vilket vissa ju tror kommer att inträffa inom 1-2 års tid. F ö har osannolika 91% av alla nya malmöitiskor inte något jobb efter 5 års tid i staden, d v s bara 9% av dessa har ett arbete idag.

Samtidigt har en brittisk rapport i dagarna undersökt hur det går för unga utlandsfödda i Storbritannien på den brittiska arbetsmarknaden och vilka till stora delar är jämförbara med de vi kallar nyanlända i Sverige, vilka också numera nästan alltid är mycket unga (i stort sett alltid under 40 års ålder) och som visar att även i Storbritannien är det inte enkelt för denna grupp att hitta ett arbete men siffrorna är trots allt långt mindre katastrofala än vad de är i Sverige: I Malmös fall talar vi om tiotusentals och åter tiotusentals unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund som då invandrat till staden sedan 2004/05, och som fortfarande står helt utanför arbetsmarknaden än idag.

Och för alla som undrar över hur många år det tar innan invandrare från olika kontinenter (d v s ”rakt av” inkluderande arbetskraftsinvandrare, ”kärleksinvandrare”, ensamkommande, flyktinginvandrare, free movers- och utbytesstudenter, adoptivbarn o s v) får sitt första jobb i Sverige oavsett om det är ett s k ”riktigt” fast jobb på heltid, ett temporärt projektbaserat jobb, ett timjobb, ett deltidsjobb, ett procentbaserat jobb, ett bemanningsjobb o s v:

De allra flesta nordiska och europeiska nyanlända invandrare i åldrarna 18-60 år får jobb inom 0-12 månader, d v s inom ett år, och efter 2-4 år har ca 75% jobb.

De allra flesta latinamerikanska nyanlända invandrare i åldrarna 18-60 år får inte jobb inom 0-12 månader, d v s inom ett år, och efter 2-4 år har ej mer än ca 50% jobb.

De allra flesta afrikanska och asiatiska nyanlända invandrare i åldrarna 18-60 år får inte jobb inom 0-12 månader, d v s inom ett år, och efter 2-4 år har ej mer än ca 45% jobb.

År - arbete