Kategori: Malmö

Vem var ”JL” som fyllde 50 år den 11 mars 1940?

Igår såldes denna märkliga ”tavla” på Tradera som gissningsvis ”tillverkades” inför någons (d v s JL:s) 50-årsdag även om säljaren beskriver objektet som ”Tavla Malmö Sverige-Tyskland 50 år 1940 Nazi flaggor och medlemsnamn” som om det skulle handla om ett föreningsjubileum av något slag.
286691352_6e29d353-75b0-4879-8161-e460ff32b034.jpg
 
Jag har lyckats identifiera kring hälften av namnen och de verkar bl a ha varit medlemmar i Riksföreningen Sverige-Tyskland, Sveriges nationella förbund och Svensk opposition och i huvudsak varit bosatta i Malmö med omnejd så frågan är då vem denne ”JL” var?
 
Min hypotes säger att det kan ha varit en prominent s k ”expat”-tysk som var bosatt i Malmö och som var medlem i det tyska nazistpartiets utlandsorganisation (d v s NSDAP-AO) i just Malmö – direktör Julius Lindner som föddes i Sachsen den 11 mars 1890. 

”Raskartor” av amerikansk modell som visualiserar var utomeuropéerna bor i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö

Sthlm.jpg
”Raskartor” av amerikansk modell (d v s de ”genomrasistiska” amerikanerna producerar då ständigt sådana här kartor som visar var de olika s k rasgrupperna bor och lever i de rätt så hårt segregerade amerikanska storstäderna) som visar var invandrarna från de icke-västerländska länderna bor i landets tre storstadsregioner, d v s var de som är födda i Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Karibien är folkbokförda i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö (OBS – kartorna är dock från år 2010 och tyvärr kan bostadssegregationen nog ha blivit än mer extrem sedan dess) där idag mellan 45-60% av samtliga invånare har någon form av utländsk bakgrund och i huvudsak utomeuropeisk sådan (d v s invånarna med någon form av utomeuropeisk bakgrund är idag verkligen mängder i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö men de är då kraftigt koncentrerade till specifika stadsdelar som till i stort sett 100% utgörs av miljonprogramsområden och där flerbostadshus/höghus och hyresrätter dominerar helt):
Sthlm 3.jpg
 
Stockholms innerstad och Söder om Söder inklusive Hägersten är massivt dominerad av inrikes födda medan Järvaområdet och stadsdelarna längs den röda tunnelbanelinjen mellan Bredäng och Norsborg är massivt dominerade av utomeuropéer (liksom den utomeuropeiska ”enklaven” Flemingsberg) och Södertälje går verkligen inte av för hackor med Geneta, Fornhöjden, Ronna och Hovsjö vilka alla är dominerade av utomeuropéer. Sedan bor det så klart chilenare och argentinare på Östermalm, iranier och etiopier på Kungsholmen, turkar och irakier på Södermalm och kongoleser och kineser på Norrmalm men de ger inget större ”utslag” i siffrornas och kartornas värld då de inte är så många även om de absolut är folkbokbokförda och ”på riktigt” bosatta i innerstaden.
Sthlm 2.jpg
 
Stadsdelarna längs röda linjen mellan Bredäng och Norsborg bör f ö vara Nordeuropas största och ”tätaste” sammanhängande koncentration av invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund – åtminstone norr om Hamburg och Amsterdam.
Gbg.jpg
Gbg 2.jpg
 
Likaså är Göteborgs innerstad massivt dominerad av inrikes födda medan nordöstra Göteborg omvänt är massivt dominerad av utomeuropéer och Malmö slutligen är en aningen mer komplicerad ”historia” då stadsdelar dominerade av inrikes födda i praktiken ligger ”vägg i vägg” med utomeuropéernas stadsdelar (d v s utan några s k buffertzoner i form av s k gröna kilar, industriområden eller motorvägar) och därtill på en begränsad yta.
M-ö.jpg

Högskoleutbildade invandrare har svårare att få ett jobb som matchar deras utbildningsnivå i Stockholm jämfört med hur situationen ser ut i Malmö

En ny rapport från fackförbundet Unionen som undersöker situationen för samtliga högskoleutbildade flyktinginvandrare och flyktinganhöriginvandrare som fick uppehållstillstånd i Sverige 2000, 2005 och 2010 (och varav i stort sett alla är utomeuropéer) visar att det å ena sidan går betydligt bättre för högutbildade invandrare att få jobb men att det ändå tar många år även för dem att dels komma i arbete överhuvudtaget och att dels inneha ett arbete som matchar deras utbildningsnivå och detta samtidigt som den svenska högkonjunkturen går på högvarv och hela 75% av samtliga yrken numera är bristyrken och särskilt gäller det just SACO- och akademikeryrkena – d v s det saknas just nu 10 000-tals högutbildade att anställa samtidigt som 10 000-tals högutbildade utomeuropéer går utan arbete alternativt har ett arbete som de är överkvalificerade för och tyvärr går det allra sämst för de högutbildade invandrarna i Stockholm och huvudstadsregionen medan det går bäst för dem som bor i Malmö:
 
Stockholm:
högskoleutbildade inrikes födda som har ett arbete som kräver högskoleutbildning: 93%
högskoleutbildade invandrare som har ett arbete som kräver högskoleutbildning efter tio års vistelse i landet: 28%
 
Göteborg:
högskoleutbildade inrikes födda som har ett arbete som kräver högskoleutbildning: 92%
högskoleutbildade flyktinginvandrare som har ett arbete som kräver högskoleutbildning efter tio års vistelse i landet: 36%
 
Malmö:
högskoleutbildade inrikes födda som har ett arbete som kräver högskoleutbildning: 93%
högskoleutbildade flyktinginvandrare som har ett arbete som kräver högskoleutbildning efter tio års vistelse i landet: 42%
 
 
”Efter 15 år i Sverige har i snitt fyra av 10 flyktinginvandrare ett kvalificerat arbete som motsvarar personens utbildning.
 
– Detta i ett läge när arbetsmarknaden skriker efter kompetens. Siffrorna är på tok för dåliga. Det borde gå att hitta arbete som motsvarar utbildningsnivån i högre utsträckning, säger Henrik Ehrenberg.
 
Malmö är bäst på att ta tillvara på kompetens, där har en tredjedel av flyktinginvandrarna kvalificerade yrken efter fem år i landet. Stockholm däremot ligger under rikssnittet, med en femtedel i kvalificerade arbeten.
 
– Vi vet inte vad det beror på, men det är något som borde ligga i Stockholmregionens intresse att analysera. Varför verkar det fungera bättre i Malmö. Vad är det de gör som vi missar? Företagen i Stockholm borde också fråga sig om det finns en kompetensbank som de inte känner till eller kommer åt.”
 
(…)
 
”Att inte ta tillvara på befintlig kompetens får stora konsekvenser för den enskilde – men också för samhället, enligt Henrik Ehrenberg.
 
– Förutom att företagen missar en potentiell möjlighet att växa kommer enskilda personer att få ett sämre arbetsliv, troligen tjäna mindre pengar, vilket i sin tur innebär mindre skatteinkomster till statskassan. Det har varit en alltför negativ ton i diskussionen kring invandring och arbetskraft, för det finns massor med sektorer som behöver de här personerna. Fokus måste i stället ligga på vad som behöver göras för att de ska nå sin fulla potential.”

30-35% av alla vita väljare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö skulle rösta på SD om det hade varit val idag

SD går nu tyvärr också kraftigt framåt i Stockholms län, d v s i Stor-Stockholm, och skulle där erhålla 16,2% om det hade varit val idag medan SAP endast skulle erhålla 21,3% och vilket dels tyder på att SD stjäl (arbetar- och lägre medelklass)röster från SAP även i huvudstadsregionen samt att SD nu och tyvärr möjligen en gång för alla har slagit igenom och etablerat sig även i Stockholmsregionen.
 
Även i Stor-Malmö och i Stor-Göteborg har SD på sistone ”peak:at” och ”slagit sig själv” med 17,6% respektive 19,6% trots att mellan 45-60% av samtliga invånare i landets tre storstadsregionerna numera har utländsk bakgrund (och framför allt och alltmer utomeuropeisk bakgrund) och vilket ”översatt” till ras innebär att minst 30-35% av alla vita väljare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö skulle rösta på SD om det hade varit val idag.
 
SD har dessutom numera även sitt allra starkaste fäste i Småland och på Öland och på Gotland (d v s Småland med öarna) och inte i Sydsverige och där partiet ligger på 22,7% enligt SCB:s partisympatiundersökning jämfört med 22,1% i Sydsverige och SD:s tredje största fäste efter Västsverige med Stor-Göteborg är numera Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län sammantaget (d v s Östra Mellansverige) med 19,5% och därefter följer Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län (d v s Norra Mellansverige) med 18,7%.
 

Malmö fortsätter att vara Sveriges framtid: 40% av de utrikes födda är arbetslösa jämfört med 4-5% av majoritetsbefolkningen och snart har en tredjedel någon form av utomeuropeisk bakgrund

Malmö är som alltid Sveriges framtid – d v s det som just nu händer i Stor-Malmö är det som kommer att hända även i övriga landet inom en snar framtid:
 
I Malmö har över 55% av alla invånare någon form av utländsk bakgrund, kring en tredjedel av alla invånare i staden har någon form av utomeuropeisk bakgrund och bland alla invånare mellan 0-29 år så har kring 65% någon form av utländsk och i huvudsak utomeuropeisk bakgrund och sådana ”mångfaldssiffror” kommer snart att gälla i större delen av det urbana Sverige (d v s i landets storstäder och mellanstora städer).
 
Samtidigt som tillväxten och högkonjunkturen just nu är urstark och brännhet i Malmö med omnejd (d v s i Stor-Malmö) och samtidigt som allt fler arbetstillfällen skapas i staden och samtidigt som kommunen, myndigheterna och företagen i Malmö tvingas ”massimportera” icke-malmöiter i 10 000-tal (d v s skåningar som inte bor i Malmö liksom även danskar och t o m hallänningar, sydsmålänningar och blekingebor) för att täcka upp för de stora pensionsavgångarna och för att råda bot på den extrema arbetskraftsbristen och kompetensförsörjningsbristen som råder i staden så är arbetslösheten bland malmöborna rekordhög och ligger idag på 14,9% (och vilket är en dubbelt så hög arbetslöshetssiffra som den som gäller i övriga landet).
 
arbetslösa i Malmö
 
födda i Sverige: ca 7-8% (i denna siffra ingår ett stort antal s k ”andrageneration:are” som inte har klarat grundskolan och som saknar gymnasieutbildning och antagligen är ej mer än kring 4-5% av alla majoritetssvenska malmöiter arbetslösa)
 
utrikes födda: 40% (bland de som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika, d v s de s k utomeuropéerna, så är denna siffra än högre än så och utöver dessa 40% så står stora procentandelar av utomeuropéerna helt utanför arbetsmarknaden, d v s de räknas inte ens in i arbetslöshetsstatistiken)
 
unga vuxna (18-24 år gamla): 20,2% (i denna siffra ingår ett stort antal s k ”andrageneration:are” som inte har klarat grundskolan och som saknar gymnasieutbildning och bland utrikes födda män som är 18-24 år gamla så handlar det om en arbetslöshet som uppgår till osannolika 42,8 %)
 
Oavsett utbildningsnivå så drabbas utrikes födda av arbetslöshet i större utsträckning än inrikes födda: En utrikes född drabbas i genomsnitt två till tre gånger oftare av arbetslöshet än en inrikes född med samma utbildningsnivå.
 
När tillväxten saktar in och när högkonjunkturen ersätts av en lågkonjunktur så tyder allt på att det tyvärr kommer att sluta i en social (och inte minst privatekonomisk) katastrof för de utomeuropeiska malmöiterna vilka numera utgör uppemot en tredjedel av Malmös befolkning.

Malmö visar vägen igen: Hälften av stadens socialdemokratiska kommunalråd är adoptivföräldrar

Malmö fortsätter att visa vägen framåt: Tre av stadens totalt sex socialdemokratiska kommunalråd är idag adoptivföräldrar.
17554102_10154533422015847_4291132583100043595_n
 
Att det nästan alltid sedan 1970-talet har funnits 1-2 ministrar per regering och kring 5-7% riksdagsledamöter per mandatperiod (inklusive en hel del SD-ledamöter) liksom åtskilliga landstingsråd och kommunstyrelseordföranden som har varit och just nu är adoptivföräldrar (liksom mängder med direktörer och styrelseledamöter i näringslivet, mängder med professorer och docenter i högskolevärlden, mängder med högre tjänstepersoner, jurister och läkare, mängder med kulturpersonligheter och populärkulturella kändisar o s v – svenskarnas relation till de gamla kolonierna, till Tredje världen och till icke-vita människor är som bekant världsunik) är en sak men Malmö visar nu återigen att det är staden där allt kan hända vad gäller minoriteter av alla de slag.

Andel invånare med utländsk bakgrund i landets tre storstäder

Andel med utländsk bakgrund i de tre största kommunerna i landet (färskare siffror än så här är svåra att uppbringa):

Malmö 50,2% (2013) – sannolikt över 55% idag
Stockholm 43% (2013) – sannolikt uppemot 50% idag
Göteborg 41% (2014) – sannolikt över 45% idag

I alla tre kommunerna har utomvästerländsk bakgrund nu gått om västerländsk bakgrund med råge och vilket i praktiken innebär att snart en tredjedel av invånarna i Malmö har utomvästerländsk bakgrund liksom snart en fjärdedel av invånarna i Stockholm och Göteborg. Detta är andelar och nivåer som utan problem kan mäta sig med de s k hypermångfaldspräglade storstäderna runtom i Europa liksom i västvärlden som helhet.

Diversity Sthlm 2013

Andel med utländsk bakgrund i Stockholms län: 42% (2013) – sannolikt över 45% idag

Botkyrka 66%
Södertälje 58%
Sundbyberg 49%
Huddinge 48%
Sigtuna 48%
Järfälla 46%
Solna 46%
Upplands Väsby 46%
Haninge 43%

Botkyrka och Södertälje sticker ut då 61% respektive 57% av samtliga invånare i dessa båda kommuner är inrikes födda, d v s i dessa båda kommuner har den så kallade ”andra generationen” gått om de utrikes födda (d v s de ”riktiga” invandrarna).

I samtliga ovanstående siffror ingår både de utrikes födda, den så kallade ”andra generationen” och de s k ”blandade” (de som har en utrikes född och en inrikes född förälder) men inte den s k ”tredje generationen” – hade dessa sistnämnda medtagits så hade samtliga ovanstående procentsiffror varit än högre.

Slutligen – bland alla invånare som är under 45 år, än mer under 30 år, än mer under 18 år, än mer under 5 år och ytterligare än mer under 1 års ålder och både i de tre största kommunerna i landet och i de tre storstadsregionerna som helhet är samtliga dessa procentsiffror mycket kraftigt förhöjda, och särskilt gäller det utomvästerländsk bakgrund-proportionerna.