Kategori: Leila Ali Elmi

Ny studie om den svenska debatten om jämlikhetsdata i British Journal of Social Psychology

Ny studie om den svenska debatten om jämlikhetsdata i British Journal of Social Psychology. Artikeln undersöker den debatt om jämlikhetsdata och ras som ägde rum i Sverige på Twitter och i media i mars 2019 och som utvecklade sig till ett drev mot riksdagsledamoten Leila Ali Elmi (mp).

Artikeln ingår i det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet ”Det svenska r-ordet: Användningar av och förhandlingar om termerna ras och rasism i samtida svensk internet- och sociala medier-baserad kommunikation”, som Peter Wikström och jag genomför tillsammans vid Karlstads universitet.

I studien kommer vi fram till att den svenska färgblinda anti-ras-attityden, som säger att det är fel att tala om ras omöjliggör ett samtal om jämlikhetsdata just i Sverige och därigenom också alla försök att mäta den svenska rasojämlikheten med hjälp av jämlikhetsdata.

Inga artiklar i pressen (ledarstick, debattinlägg o s v) och ett mycket litet antal Twitter-inlägg (s k tweets) var för jämlikhetsdata i den jämlikhetsdatadebatt som utspelade sig i mars månad 2019 medan den absoluta majoriteten omvänt var emot jämlikhetsdata, fördömde jämlikhetsdata och jämförde jämlikhetsdata med den tyska nationalsocialismen och Förintelsen, med Jim Crow-systemet i den amerikanska Södern, med den svenska rasbiologin, med apartheidregimen i södra Afrika och sist men inte minst med ren och skär rasism.

https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjso.12495?af=R

”Equality data as immoral race politics: A case study of liberal, colour-blind, and antiracialist opposition to equality data in Sweden

This study concerns discursive mobilisations of race and racism in the Swedish debate on equality data, in the case of a controversial statement made by a Swedish Green Party MP. In March 2019, female Muslim MP Leila Ali Elmi argued publicly for introducing equality data in Sweden, in opposition to prevailing colour-blind and antiracialist norms. Her statement was controversially formulated in terms of ‘registering’ people ‘by race’, leading to forceful criticism in the mainstream press and on social media, particularly on Twitter. In a material representing this criticism, we analyse discourse participants’ argumentative strategies, focusing on mobilisations of race and racism as acts of subject positioning, performative of a moral identity. Participants positioned themselves as morally righteous, liberal antiracists by virtue of their own antiracialism (Goldberg, 2009, The threat of race. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ) and colour-blindness (Bonilla-Silva, 2010, Racism without racists. Rowman & Littlefield, Lanham, MA), while constructing equality data as a racist practice, and as a threat to a liberal order. They also constructed advocates of equality data, and specifically Ali Elmi herself, as being irrational race ideologues, to be morally condemned for espousing a return to racial thinking comparable to that of German Nazism or scientific racism. The findings point to the exceptional status and character of what we call a colour-blind antiracialism in Sweden, and further show how far ‘liberal arguments for illiberal ends’ can go in reinforcing a moral status quo and counteracting antiracist reform.”

Jämlikhetsdata är inte detsamma som ”rasregister”: Över 300 lektorer, forskare, lärare, folkvalda, studenter och andra svenskar tar ställning emot det pågående drevet mot Leila Ali Elmi och för jämlikhetsdata

Drevet mot Leila Ali Elmi måste få ett slut: Jämlikhetsdata är inte detsamma som ”rasregister”: I ett unikt upprop på Aktuellt Fokus tar över 300 lektorer, forskare, lärare, folkvalda, studenter och andra svenskar ställning emot det pågående drevet mot riksdagsledamoten Leila Ali Elmi. Enligt debattörerna är det falskt och ohederligt att jämföra hennes förslag om jämlikhetsdata med rasbiologi.
 
 
”Det duger helt enkelt inte längre att bara vara bäst i klassen i lagarnas, attitydernas och retorikens värld för det skydd och de rättigheter som de olika minoriteterna visserligen tillerkänns på pappret i Sverige är just nu fullständigt omöjliga att både uppfylla, mäta och kartlägga liksom att följa upp över tid med data och siffror. Sverige är annars världsledande på statistik och inte minst gäller det statistik om kön och ålder men även om både socioekonomiska och regionala förhållanden tack vare folkbokföringsregistret och den offentliga statistik som genereras via detta register används i praktiken som underlag för hela det offentliga styrsystemet och i förlängningen för hela det svenska samhällsbygget. Statistik betyder med andra ord mer i Sverige än i de allra flesta andra länder i världen för att försöka skapa ett så jämlikt samhälle som möjligt.
 
Den totala avsaknaden av statistik rörande de fem diskrimineringsgrunderna och de fem nationella minoriteterna gör att den generella jämlikhetspolitiken som gäller i Sverige och som syftar till att utjämna klyftor av alla de slag liksom den övergripande antidiskrimineringspolitiken som främjar mångfald och representation, deltagande och delaktighet och likabehandling och inkludering just nu famlar i blindo och riskerar att i bästa fall bli ineffektiv och i värsta fall att till och med motverka sitt syfte.
 
Vi som undertecknar detta upprop står bakom riksdagsledamoten Leila Ali Elmi som just nu utsätts för ett mediedrev och en smutskastningskampanj i syfte att skada både henne och jämlikhetsdatafrågan och vi står också bakom införandet av jämlikhetsdata i Sverige.”
 
 

Leila Ali Elmi fortsätter att hängas ut

Idag har riksdagsledamoten Leila Ali Elmi (MP) fortsatt att hängas ut i media som påstådd anhängare av s k ”rasregister”/”rasregistrering” av bl a Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Expressen och Russia Today (liksom av en mängd antirasister i sociala medier på både höger- och vänsterkanten och både de som är majoritets- och minoritetssvenskar såsom Expo-skribenter, antifa-aktivister, vänsterjournalister, jurister, samhällsvetare, humanioraforskare, feminister m fl m fl) bara för att hon förespråkar jämlikhetsdata och tyvärr går det inte att diskutera med den här typen av hysterisk och psykotisk svensk färgblind antirasism.

 

54728129_10156308388485847_537775994753253376_n.jpg

53400540_2422487881129995_3363616600073699328_n.jpg

Poeter.se 190317 (kopia).jpg

RTTT.jpgIC 190318.jpg

 

AH.jpg

55517466_10156308388805847_1459844471783948288_n.jpg

Om det svenska antirasistiska hatet mot jämlikhetsdata

Den hypermilitanta och ultraortodoxa svenska antirasistiska och antifascistiska vreden, sorgen och nog även hatet mot riksdagsledamoten Leila Ali Elmi (MP) svämmar just nu över alla bräddar för att hon förespråkar jämlikhetsdata som påstås vara detsamma som ”rasregister” men som då nästan hela världen tillämpar i en eller annan form utom just Sverige och några länder till.
Leila.jpg
 
Att det s k svenska folket utan konkurrens är världens mest antirasistiska och antifascistiska s k folkslag på jorden står utom allt tvivel och både högern och vänstern liksom faktiskt även både den mer radikala högern och den radikala vänstern står fr a alla enade bakom den hypermilitanta och ultraortodoxa svenska färgblindheten som säger att det är fel att dela upp, kategorisera, benämna och räkna och som just tror att jämlikhetsdata är detsamma som ”rasregister”.
 
För mig är situationen fullkomligt absurd – vi saknar då just nu helt och hållet siffror, data och statistik om vilka grupper i samhället som utifrån diskrimineringsgrunderna är mest marginaliserade men trots det så kämpar de hypermilitanta och ultraortodoxa antirasistiska och antifascistiska svenskarna mot ett hjärnspöke som kallas ”rasregister”, och som jämlikhetsdata då inte handlar om på något sätt.
 
Den hypermilitanta och ultraortodoxa svenska antirasistiska och antifascistiska vreden och hatet mot jämlikhetsdata är inget annat än en gigantisk svensk antirasistisk och antifascistisk psykos!
 
 
”Leila Ali Elmi har nyligen i en intervju med Dagens ETC (26/2) förklarat att hennes ”hjärtefråga” är strukturell rasism och säger: ”Jag är positiv till att införa jämlikhetsdata där man registrerar människor efter deras ras”. Efter att Expressen rapporterat om saken hörde hennes pressekreterare av sig för att förtydliga att detta inte är Miljöpartiets officiella linje. Ännu.
 
I väntan på att se hur de numera rätt små gröna kommer utveckla sin raspolitik, kan vi andra göra ett lackmustest för att urskilja förslagets kvalitet. Sådana kommer att bli allt mer nödvändiga i ett landskap där politiker är representanter för identiteter mer än partiprogram. Och det är dessutom ett bra sätt att skilja person och sak åt.
 
Ponera att exakt samma sak hade utsagts av en nyinvald riksdagsledamot från Alternativ för Sverige. Att den strukturella rasismen måste bekämpas, och att Sverige därför borde införa jämlikhetsdata där man registrerar människor efter deras ras. Inte?”