Kategori: läkare

Varför har flertalet av de efterkrigstida svenska nobelpristagarna i medicin inklusive Svante Pääbo en förälder som var nazist eller i varje fall pro-nazist?

Är det månne ett slags ”förbannelse” att flertalet av de efterkrigstida svenska nobelpristagarna i medicin (och de är då inte särskilt många) råkar ha en eller två föräldrar som var nazister eller åtminstone pro-nazister innan och under kriget? 

(Den senaste i raden) Svante Pääbos far Sune Bergström, som också han fick nobelpriset i medicin, var medlem i pro-nazityska Riksföreningen Sverige-Tyskland ända fram till 1943 (d v s fram till dess att det stod klart att Axelmakterna Tyskland, Italien och Japan skulle förlora kriget), Arvid Carlssons båda föräldrar Gottfrid och Lizzie Carlsson var medlemmar i det största svenska nazistpartiet innan och under kriget (som leddes av Sven Olov Lindholm), Torsten Wiesels far Fritz Wiesel var prenumerant på det högerradikala partiet Sveriges nationella förbunds tidning Dagsposten (och möjligen också partimedlem), Ulf von Eulers far Hans von Euler, som f ö tilldelades nobelpriset i kemi, var ledare för den pro-nazistiska tyska invandrargruppen i Sverige innan och under kriget medan hans mor Astrid Cleve von Euler (som f ö också är gammelmormor till Alex Schulman) var aktiv nazist in i det sista (vilket innebär ända fram till 1968 när hon gick bort).

Även om det naturligtvis inte på något sätt är barnens fel att denna ”förbannelse” än en gång slår till i och med gårdagens val av Svante Pääbo som nobelpristagare i medicin så säger den kanske åtminstone något om den svenska läkarkårens och det övre skiktets politiska sympatier innan och under kriget och i en del fall också under efterkrigstiden.

Reflektioner kring den nyligen bortgångne Johan Cullberg och hans far John Cullberg med avseende på de svenska socialgrupp ett-familjernas politiska preferenser

Författaren och psykiatrikern Johan Cullberg har nyligen gått bort, som var ännu en av åtskilliga (för att inte säga mängder) av ”socialgrupp ett:are” vars föräldrar var pro-tyska innan och under kriget men som själv blev vänster efter kriget. Hela denna generation som hade högutbildade och förmögna föräldrar liksom andra äldre släktingar som innan och under kriget stöttade Nazi-Tyskland och vilka själva sedan orienterade sig åt vänster i olika grad som barn, ungdomar och unga vuxna har som bekant satt djupa spår i den svenska efterkrigstiden ända sedan 1960-talet och framåt och i det närmaste dominerat densamma.

Och på tal om just psykoanalytisk teori – Johan Cullberg var ju en av Sveriges mest kända psykoanalytiker inom läkarkåren – så undrar en (en = jag, d v s en person som är rejält intresserad av sykooch kanske även har någorlunda skaplig koll på just de svenska ”socialgrupp ett:arnas”, den svenska övre medelklassens och högborgerlighetens och landets elit- och överklassfamiljers politiska preferenser) ju ibland i sitt stilla sinne om inte detta (d v s den politiska generationskonflikt inom socialgrupp ett-familjerna som jag beskrev här ovan) utgör den egentliga och ”hemliga” historien om Sveriges vänsterlutande efterkrigstid.

Och mest fascinerande rent psykoanalytiskt blir det ju i de fall när barnen, som gick åt vänster under efterkrigstiden, aldrig någonsin fick veta att deras föräldrar var högerextremister och pro-nazister eller t om nazister. Och om möjligt än mer fascinerande, och återigen utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv, blir det väl om föräldrarna, som en gång var högerradikala, senare i livet också orienterade sig åt vänster för sådana exempel finns det nämligen också.

Och nu undrar säkert någon ”vän av ordning” om jag inte ska ”hänga ut” Cullbergs far så då gör jag väl det och utan att på något sätt hävda att det kastar en skugga över den nyligen avlidne sonen: Johans far John var biskop i Växjö och registrerades av det dåtida Säpo, d v s av Allmänna säkerhetstjänsten, som pro-(nazi)tysk och som inskriven och betalande medlem i ”överklassnazistiska” Riksföreningen Sverige-Tyskland under krigsåren. 

Detta faktum kan nog innebära att Johan aldrig fick veta detta och pappa biskopen, som sannolikt själv inte visste att svenska staten hade registrerat honom, har mig veterligen heller aldrig blivit ”uthängd” som pro-(nazi)tysk. 

Jag hade slutligen själv heller aldrig kontakt med Johan Cullberg när denne levde för annars hade jag nog berättat detta om hans far för honom men nu är det försent att kunna göra det.

Ny rapport om Karolinska institutets rasbiologiska och högerextrema historia

För alla som vill veta mer om Karolinska institutets rasbiologiska och högerextrema historia, som KI just nu är i full färd med att göra upp med i spåren av 2020 års BLM-rörelse, så har nu KI publicerat idéhistorikern Petter Hellströms gedigna rapport rörande detta problemkomplex.

https://medarbetare.ki.se/media/127625/download?_ga=2.238700928.1089195790.1633438310-82280174.1633438309

Rapporten “Namngivning av fysiska miljöer vid Karolinska Institutet: En historisk översikt och inventering” går då bl a igenom de KI-forskare som har haft kopplingar till den svenska rasforskningen (d v s rasbiologin och rashygienen) och till den svenska s k nationella rörelsen (d v s extremhögern och nazismen).

Föreläser idag om det svenska rastänkandet och biopolitiken på Master-programmet i Public Health vid Lunds universitet

Föreläser idag för studenterna som på Master-programmet i Public Health vid Lunds universitet liksom för lärarna och forskarna som undervisar på programmet om det svenska rastänkandet och den svenska biopolitiken tillsammans med bl a Lesley Le Grange från Stellenbosch University i Sydafrika och Mishal Khan från London School of Hygiene & Tropical Medicine i England.

Evenemanget är ett resultat av studenternas egna initiativ och har inspirerats av BLM-rörelsen liksom av dekolonialitetteori och antirasistisk aktivism som en reaktion på att Master-programmet i Public Health vid Lunds universitet saknar dessa perspektiv.

https://www.medicin.lu.se/event/decolonize-global-health-educational-day

”Currently, in Global Health academic discourse, there are numerous discussions taking place regarding the need to teach global health in a historically rich context. Additionally, there is a growing desire to acknowledge the colonial roots of this profession, address the power imbalances in research approaches, and confront discriminatory practices. Inspired by the success of other global health student groups across the globe, we have decided to contribute to this conversation and hope to bring a new perspective to this issue.  

Our goal is to bring together critical thinkers and discuss the importance of decolonization in the field of public health. More information regarding the speakers and their area of expertise to follow shortly. We hope you are able to attend the event, and we look forward to engaging in meaningful discussions with you as we work together to decolonize our institution.” 

Även barn användes som ”försöksdjur” i de famösa Vipeholmsexperimenten

Att svenska forskare och svenska staten använde sig av människoförsök för den s k folkhälsans skull efter Andra världskriget har varit känt sedan länge men nu visar det sig att även barn användes i den mest kända människoförsöksstudien – d v s i de s k Vipeholmsexperimenten vilket Sveriges Radios Randi Mossige-Norheim nu har gjort en (radio)dokumentär om.

Vipeholm var f ö på sin tid Europas största slutna institution för s k ”mindervärdiga” och ”sinnesslöa” och någon gång på 1960-talet ska Sverige ha satt världsrekord utanför kommunistvärlden vad gäller att institutionalisera och låsa in flest invånare per capita på just slutna institutioner. Efter kriget blev studier som inbegrep människoförsök kontroversiella p g a nazismens förbrytelser men i vissa länder fortsatte ändå denna typ av studier.

Och kort går det att säga att svenskarna har varit förtjusta i sötsaker åtminstone ända sedan 1700-talet då socker importerades från kolonierna i Karibien och fortfarande äter det s k svenska folket mer godis och sötsaker än de allra flesta andra s k folkslag. Tidigare hade svenskarna generellt en dålig eller t o m mycket dålig tandhälsa p g a det stora sockerintaget (ca 98% av dåtidens svenska barn och ungdomar led exempelvis av karies fram tills 1950-talet) men efter de s k Vipeholmsexperimenten och efter en storsatsning på svenskarnas tandhälsa anses det s k svenska folket idag uppvisa ett av de bästa tandhälsotillstånden i världen.

”När svenska myndigheter gjorde experiment för att framkalla karies på 1940-talet användes barn som försökspersoner. Ekot och P1 Dokumentär kan nu visa att barn så unga som sex år deltog i experimentet.”

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7578900

”Försöken gjordes på Vipeholmsanstalten i Lund, en anstalt för bland annat psykiskt funktionsnedsatta. 12-årige Bertil Losell var en av dem som skulle äta stora mängder specialtillverkad extra söt och klibbig kola.

Hans bror Leif Losell reagerar med bestörtning när han nu 70 år senare får läsa Bertils journal.

– Hur kan de göra så på ett sjukhus ”du ska äta, du ska äta” för att de ska kunna göra sitt experiment, undrar Leif Losell.

Bertil Losell skulle äta 24 stycken jättekolor varje dag. Hans bror Leif läser ur journalen:

– ”Kräkningar på förmiddagen.” ”Klagar över huvudvärk.” ”Ingen kräkning under eftermiddagen.” ”Kräkningar på kvällen.”

– Varför gör de så?…fodrar honom med så mycket kola.

Det var svenska staten, genom Medicinalstyrelsen, som drev på tandförsöken på Vipeholm, först med en studie om vitaminer och mineraler med syfte att förebygga karies. När det inte gav några säkra resultat så ändrade Medicinalstyrelsen inriktningen. Nu blev forskarnas uppdrag att framkalla karies på försökspersonerna.

Av dokumenten från Vipeholm, som Ekot gått igenom, framgår att Bertil Losell inte var ensam om att må direkt dåligt av att äta sådana mängder kola. Det är också uppenbart att försöksdeltagarna allmänt var i dåligt skick. En del hade tvångströja i perioder, eller tumvantar av läder som hindrade den som bar dem att röra på fingrarna. En del beskrivs som ”svårskötta” och ”våldsamma”. Alla räknades som ”sinnesslöa”.

Minst tio försökspersoner är under femton år gamla. Den yngsta Ekot hittat är en 6-årig pojke. Han tvingas så småningom dra ut tre tänder som förstörts av karies. Experimenten motiverades då med att karies var ett stort folkhälsoproblem.

Forskningsresultaten, som slog fast sambandet mellan socker och karies, blev världsberömda, säger Peter Lingström, professor i kariologi, läran om karies. Han känner väl till kariesexperimentet, men uppgifterna om att även barn var försökspersoner är nya för honom.

– Ja, så klart blir det ju andra tankar kring det. Det är klart att även för mig så är det lite omtumlande. Det är ju förståeligt att det är någonting vi inte ska upprepa.

Sista gången Bertil Losells tänder undersöks har koladieten gett resultat. Han har nio nya hål, och han har tvingats dra ut sin ena kindtand.

Ingenstans i de tusentals dokument från Vipeholm som Ekot gått igenom framgår att anhöriga till försökspersoner fått veta något om kariesexperimenten.”

Den antirasistiske barnläkaren Göran Bodegård har gått bort

Den antirasistiske barnläkaren Göran Bodegård har gått bort – hans dödsannons hittas idag i DN vars familjesidas dödsannonser f ö täcker hela sju sidor i dagens tidning (p g a pandemin, antar jag, då huvudstadsregionen ju är Sveriges epicentrum för viruset):
BODEgård.jpg
 
Bodegård var psykiatriker och barnläkare och medicine doktor (d v s han hade också disputerat) och verkade som överläkare vid Eugeniahemmet och därefter vid Barnavdelning Eugenia på Karolinska sjukhuset. Mest känd för det s k svenska folket blev Bodegård antagligen då han var aktiv i debatten om de apatiska flyktingbarnen på 2000-talet tillsammans med bl a journalisten och författaren Gellert Tamas.
 
Bodegård var under många år även aktiv i FARR – Flyktinggruppernas riksråd – samt ”medlem” i den av Masoud Kamali ledda Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering vartill han bidrog med en artikel om just asylsökande barn med uppgivenhetssymtom.
 
Bodegård var också en av dem som deltog i att grunda Antirasistiska akademin (ARA): Han deltog då på det möte på ABF-huset 2006 som ledde fram till att ARA till slut bildades ett år senare (det var f ö Mekonnen Tesfahuney som ”kläckte” namnet Antirasistiska akademin) enligt mina gamla anteckningar (jag tenderar som bekant att samla på, dokumentera, kategorisera och ”registrera” det mesta ”här i världen”) där också bl a Adrian Groglopo, Kristina Boreus, Gellert Tamas, Anders Neergaard, Marcus Lundgren, Katarina Mattsson, Urban Ericsson, Ali Osman, Alireza Behtoui, Monica Edgren, Fredrik Hertzberg, Paulina de los Reyes, Irene Molina, Carina Tigervalll och Juan Velasquez var med.
På senare år och in i det sista var Bodegård också aktiv för att försöka få samtliga unga ensamkommande tonåringar, som kom till Sverige under det s k flyktingkrisåret 2015, att få stanna i landet.

Varför läste Per Clarholm Mussolinis tidning Il Popolo d’Italia?

Besökte igår Värmlandsarkivet i Karlstad och Per Clarholms personarkiv och hittade märkligt nog att denne verkar ha ägt flera exemplar av Mussolinis gamla dagstidning Il Popolo d’Italia liksom att han verkar ha varit engagerad i frågor om ras(hygien).
89512954_10157247631725847_1472834248183382016_o.jpg
 
Clarholm, som fram tills nyligen stod byst på Centralsjukhuset i Karlstad innan någon/några av okänd anledning stal bysten för ett år sedan, var läkare och kirurg där och son till Värmlands på sin tid rikaste människa bankdirektör Fritz Clarholm.
89433708_10157247633495847_2183802235052359680_o.jpg
 
Clarholm, som även verkade som högerpolitiker, bidrog då till att universitetet i Karlstad finns idag genom att han grundade och inrättade sjuksköterskeutbildningen i Karlstad och han var även den siste ägaren av och invånaren på Frödings gamla födelsehem Alsters herrgård.
89785133_10157247632775847_318537623897374720_n.jpg
 
En gissning från min sida är att Clarholm helt enkelt var positivt inställd till fascismen vilket nog inte var särskilt ovanligt i högerkretsar på 1920- och 30-talen men det kan samtidigt inte ha funnits särskilt många värmlänningar eller ens svenskar som läste Il Popolo d’Italia under mellankrigstiden.

Om ett idag bortglömt människoförsöksexperiment som ägde rum i Norrköping på 1950-talet

Jonatan Samuelsson skriver idag i sin understreckare i SvD om hur ett jättelikt människoförsöksexperiment på samtliga dåvarande invånare i Norrköping slutgiltigt bevisade att fluor är bra för vår arts tänder och i förlängningen för tandhälsan och för den s k folkhälsan och mastodontexperimentet leddes intressant nog av Norrköpings dåvarande stadsläkare Allan Melander som hade en bakgrund i pro-nazityska Riksföreningen Sverige-Tyskland samt av docent Bengt Gustafsson som hade deltagit i de famösa Vipeholmsexperimenten (som även den dåvarande professorn i rasbiologi f ö hade varit involverad i) och den avgörande s k vetenskapliga fördelen med östgötarna och Norrköpingsborna som ”försökskaniner” och probander var då att de ansågs vara s k homogena till den s k rasen till skillnad från invånarna i USA:s städer där liknande experiment också genomfördes:
 
”Utan Norrköpingsbornas vetskap började man 1952 tillsätta fluor i stadens dricksvatten, för att reda ut om detta kunde vara ­ett effektivt vapen i kampen mot karies. Amerikanska studier hade pekat på ett samband, men det krävdes en plats som Norrköping för att det skulle etableras som en sanning.”
 
 
”Tillsammans lade Gustafsson och Melander upp planerna för försöken, som inleddes när man i februari 1952 öppnade kranen på den manshöga fluordispenser som installerats i Norrköpings vattenverk.
 
Nu flödade alltså fluoret ut till Norrköpings ovetande invånare och deras vattenkranar. Men inte till alla. Det speciella med Norrköpings vattenledningssystem var nämligen att det var tvådelat. Från en och samma vattentäkt pumpades vattnet via vattenverket ut i två helt separata system. Fluorsaltet tillsattes i det ena, som försåg den så kallade lågzonen där cirka en tredjedel av invånarna bodde, med vatten. Det andra rörsystemet fortsatte att pumpa fluorfritt vatten. Detta var Norrköpings ena bidrag till Melanders studie: tack vare vattenledningssystemet kunde en och samma befolkning delas in i två helt jämförbara grupper.
 
Det andra var just denna befolkning, och dess förmodade homogenitet: både fluor- och kontrollgruppen kom, med Melanders än en gång tidstypiska ord, från ”samma stad med samma klimat, samma ras hos befolkningen och samma sociala standard”. Tillsammans kunde dessa två egenskaper hos själva platsen Norrköping alltså garantera att eventuella skillnader i tandhälsa mellan den fluoriderade och den icke-fluoriderade gruppen verkligen berodde på fluorhalten och ingenting annat.”

DO ska granska Karolinska universitetssjukhusets hantering av fallet med den antisemitiskt lagde chefskirurgen som råkar vara son till ”El Comandante” Ernesto ”Che” Guevaras närmaste man

DO ska nu (äntligen) granska hur (bedrövligt) illa Karolinska universitetssjukhuset (inte) har hanterat det uppmärksammade fallet med den antisemitiskt lagde överläkaren som för närvarande tar s k ”timeout” (och naturligtvis med bibehållen lön medan hans vän som tidigare skulle utreda denne nyligen avgick som avdelningschef) inklusive förhoppningsvis också alla smått bisarra inslag (från Karolinskas sida) av både jäv, korruption och antisemitiska gliringar.
 
Och eftersom ”SD-grabbarna” på Flashback redan har ”out:at” läkarens namn, även om flera SD:are samtidigt har påstått (eller kanske snarare önskat) att det handlar om en läkare med iransk bakgrund eller åtminstone om en läkare med någon slags bakgrund i den s k MENA-regionen medan flera antirasister och antifascister ”omvänt” har spekulerat i att läkaren bara måste vara en majoritetssvensk ”SD-läkare” eller t o m en s k ”överklassnazist” av den s k gamla skolan, så är det då numera inte längre någon hemlighet att överläkaren ifråga är chefskirurg på Karolinska, har bakgrund i Bolivia och är son till ”El Comandante” Ernesto ”Che” Guevaras närmaste man och s k ”högra hand” samt är aktiv i svenska vänstersammanhang såsom i Svensk-kubanska föreningen (för tyvärr så finns det ju en del inom den svenska vänstern som av olika anledningar har ”svårt för” och ”problem med” judar):
 
 
”Efter att SVT:s och andra medier rapporterat om misstänkt antisemitism på Karolinska väljer Diskrimineringsombudsmannen, DO, nu att granska sjukhusets agerande.
 
– Det finns skäl för oss att se hur Karolinska agerat i sin arbetsgivarroll och om de har fullgjort sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.
 
En arbetsgivare som får kännedom om trakasserier är skyldig att utreda anmälan och vidta eventuella åtgärder. Enligt läkaren som larmat om trakasserierna ska sjukhusets agerande inte ha varit tillräckligt.”

Nya turer i korruptionsskandalen med den antisemitiske överläkaren och (f d) avdelningschefen på Karolinska

Korruptionsskandalen med den antisemitiske överläkaren och (f d) avdelningschefen på Karolinska som då är en respekterad kirurg (och f ö inte en iranier som ”alla” verkar tro/tänka/tycka) fortsätter att rullas upp av Aftonbladets Helena Trus: Den antisemitiske läkaren (och numera f d chefen) på Karolinska närvarade själv på ett möte med alla läkare på den avdelning som han själv tidigare var chef över efter att Aftonbladet började skriva om denne då den nuvarande chefen är dennes (nära) vän som tidigare sattes att utreda denne.
Karolinska har nu anlitat en extern advokatbyrå (som tydligen ofta anlitas av Karolinska) på oklara grunder (och för dyra pengar) för att till synes rädda sitt anseende. En del tyder på att Karolinska, som bl a har ifrågasatt en av de utsattas juridiska ombud för att vara part i målet och jävig då denne har pekat ut överläkaren som antisemit och själv har judisk bakgrund, helt enkelt vill behålla den antisemitiske överläkaren som ska vara erkänt skicklig.
 
”Läkare på den utpekade avdelningen samlades för ett möte – efter Aftonbladets publiceringar om påstådda trakasserier, kränkningar och antisemitism. Flera i personalen reagerade starkt på att den utpekade överläkaren tilläts delta i mötet.
 
– Det kändes som om chefen valde sida, säger en i personalen.”
 
 
”Efter Aftonbladets publiceringar om påstådda trakasserier, kränkningar och antisemitism ska ett möte hållits med alla läkare på avdelningen i fredags. Enligt uppgifter deltog även den utpekade överläkaren på mötet, trots att personen stängts av under tiden en utredning pågår. Något som ska ha skapat starka reaktioner bland personalen.
 
– Vad sänder det ut för signaler att personen det rör sitter med på mötet? Det är som att cheferna väljer sida, säger en i sjukhuspersonalen. I dag arbetar bara en av de tre utsatta judiska läkarna kvar på sjukhuset, som enligt uppgift inte var med på mötet.
 
– Att den utpekade läkaren deltog är ett tecken på ett utomordentligt dåligt beslut av chefen, säger en annan person med insyn. Huvudansvarig chef för verksamheten menar att mötet inte var extrainkallat utan ett vanligt morgonmöte – och att överläkaren varit på arbetet, trots sin ”time out” på förmiddagen för att träffa några patienter som personen inte velat boka av.
 
Hur reagerar du på att det uppfattades som omdömeslöst?
 
– Jag får be om ursäkt i så fall, det var inget planerat.
 
I början av året fick sjukhusledningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna återigen kännedom om att flera judiska läkare på en av sjukhusets avdelningar känt sig kränkta och trakasserade av överläkaren under flera år. Trakasserierna ska bland annat bestått av antisemitiska glåpord, nekande att medverka i internationella läkarkonferenser samt hindrade att utföra vissa operationer och forskning. Överläkaren, som under perioder haft en chefsposition, har även lagt ut flera antisemitiska bilder på sociala medier.
 
Först några månader efter anmälan till ledningen i februari inleddes en intern utredning. Den sköttes av en av avdelningens professorer, som även pekas ut som god vän med den anklagade överläkaren. Samma person som höll i mötet i fredags.
 
Eftersom utredningen enligt uppgift varken ska ha dokumenterats eller protokollförts fick den svidande kritik.”