Kategori: krig

Gammal massgrav i Karlstad

Gick i dagarna förbi denna minnessten som står uppställd mitt i ett obebott industriområde i utkanten av Karlstads stadsbebyggelse och som i praktiken tydligen är rena massgraven (om än möjligen i miniformat) – under denna bevarade gräsplätt som är oexploaterad och antagligen för att det just ligger ett försvarligt antal döda människor här hittas kvarlevorna (d v s i praktiken skeletten) av åtminstone 1000 värmländska unga män vilka avled 1808-09 i samband med och under Napoleonkrigen.
117234746_10157739116030847_6731290466394995326_o.jpg
 
År 1808 beslutade sig den näst sista Holstein-Gottorpska kungen Gustav IV Adolf för att kalla in närmare 30 000 extra soldater för att försvara landet mot Danmark (och därigenom också mot Norge) efter det misslyckade Pommerska kriget 1805–07 mot Frankrike och under det just då pågående olycksaliga Finska kriget 1808-09 mot Ryssland.
 
Av dessa 30 000 man var över 4000 värmlänningar vilka förlades till och i Karlstad. Av dessa avled därefter hela 1/4 i olika sjukdomar under åren 1808-09 och antagligen p g a extrem trångboddhet och mycket ohygieniska förhållanden i de byggnader där soldaterna var inkvarterade och det är de unga männen som aldrig ens hamnade i strid mot norrmännen som är begravda under och i anslutning till den rätt oansenliga minnesstenen.
 
De över 4000 extrainkallade soldaterna i Värmland delades in i tre bataljoner och knöts till den Västra armén, som var förlagd i Eda och längs norska gränsen (som då var den danska gränsen) och det var just den Västra armén som på våren 1809 igångsatte det (militär)uppror som syftade till att rädda Sverige från att då fullständigt gå under, under ledning av den värmländske officeren löjtnant Georg Adlersparre och just p g a alla olyckor som hade drabbat riket 1808-09 såsom inte minst förlusten av Finland och inklusive den omfattande åderlåtning av armén p g a vanskötsel som bl a just hade drabbat de extrainkallade värmländska bataljonerna.
117396539_10157739117775847_7647691124567676791_o
 
I början av mars 1809 marscherade den Västra armén från Eda till Karlstad efter att ha arresterat den kungatrogna armékårens överbefälhavare och därefter tillfångatogs även landshövdingen i Karlstad som var kungens man i Värmland och sedan fortsatte marschen mot Stockholm via Örebro och resten är historia: Gustav IV Adolf störtades och tvingades gå i exil i Schweiz som ”överste Gustafsson” medan sonen prins Gustav av Wasa hamnade vid Habsburgska hovet i Wien och därefter kom Bernadotte:arna slutligen att överta Sveriges tron.
 
Ironiskt nog är f ö Sveriges längsta och nog också vackraste stenbro, Östra bron eller den s k Gamla stenbron i Karlstad, knuten till just Gustav IV Adolf vars öde sedermera kom att avgöras av Västra armén som i hög grad bestod av soldater från Karlstad och Värmland med omnejd (annars brukar ju svenska uppror starta i Dalarna eller Småland och kanske inte just i Värmland).

Om USA:s seger i Andra världskriget och avkoloniseringen

Denna vecka har det gått exakt 75 år sedan Andra världskriget avslutades i Europa (liksom i Afrika) och i augusti i år har det gått 75 år sedan kriget avslutades i Asien (liksom i Oceanien) och då skadar det inte att påminna om att denna timme noll, som den kallas i den tysktalande världen, d v s när allt gick under för att sedan börja om på nytt, också innebar början på avkoloniseringen

 

95751632_10157458605635847_7707816118345269248_n.jpg

På våren och hösten 1945 behärskade det dåtida USA en försvarlig del av hela mänskligheten och planeten men inom bara några år drog sig amerikanerna tillbaka från de erövrade och ockuperade länderna på jorden och det är inte en slump att den första stora kolonin som förklarade sig självständig var den tidigare spanska och vid krigsslutet amerikanska kolonin Filippinerna som 1946 blev en suverän statsbildning och därefter gick det mycket fort berättar Daniel Immerwahr i sin bok ”How to Hide an Empire. A History of the Greater United States”:

År 1940 var uppemot 1/3 av mänskligheten bosatt i västvärldens olika kolonier men 25 år senare år 1965 handlade det om kring 2% av mänskligheten.

För 80 år sedan den 9 april 1940 inledde Sverige sin exceptionalistiska Sonderweg och har sedan dess skilt sig från övriga Norden och Väst

För 80 år sedan den 9 april 1940 inledde Sverige sin exceptionalistiska Sonderweg och påbörjade sitt ”öde” att bli världens rikaste och mest välmående (och även mest jämlika, jämställda och antirasistiska) land och Sverige har sedan dess kastat loss och skilt sig från övriga Norden och västvärlden vilket den just nu pågående pandemin är något av slutbeviset på:

DN:s ledarskribent Barbro Hedvall påminner idag, när både Norge, Danmark och Finland stänger oss inne p g a pandemin såsom Tyskland (och Ryssland) gjorde 1940, om att Andra världskrigets utbrott i Skandinavien för 80 år sedan den 9 april 1940 i hög grad påverkar varför vi i Sverige just nu väljer en annan väg under pandemin än våra grannländer och övriga västvärlden och varför våra grannländer och övriga västvärlden hånar oss och kanske t o m föraktar oss p g a att vi svek våra grannländer och övriga västvärlden när de antingen gick under eller stred desperat mot axelmakterna på världens alla hav och kontinenter och kanske inte minst p g a att vi idag fortfarande är ett av världens absolut rikaste länder och har varit det ända sedan 1950 (då vi för första gången i svensk historia blev världens rikaste land per capita, vilket vi sedan förblev under kring 40 år ”på raken” tillsammans med ett annat under kriget neutralt land som skodde sig minst lika hejdlöst på kriget som vi svenskar, d v s Schweiz) p g a att vi inte bara slapp undan kriget utan också blev just (super)rika ”tack vare” kriget för efter att ordrarna från axelmakterna upphörde strömmade ordrarna från de allierade inklusive från Sovjet i stället in när både Väst- och Östeuropa skulle återuppbyggas efter 1945 (och därefter följde ordrarna från den utomeuropeiska s k Tredje världen under Kalla kriget och avkoloniseringen för som neutralt land kunde vi ”deal:a”/handla med och exportera till både det kapitalistiska Väst, det kommunistiska Öst och den utomvästerländska och postkoloniala världen på en och samma gång, vilket gjorde att svenskarna blev fullständigt osannolikt och overkligt superrika framåt 1960- och 70-talen).

Det heter ju då bl a att medan vi villigt hjälpte finländarna så gott det gick som neutralt land och även när Finland var på axelmakternas sida så svek vi danskarna för andra gången (d v s sedan Danmark invaderades av Preussen och Österrike 1864) och inte minst norrmännen som vi hade varit i union med under närmare 100 år genom att bl a inte ens vilja ta emot den norska kungafamiljen och Brittiska imperiet och USA liksom Sovjet ansåg att vi förlängde kriget med kanske ett helt år genom att nästan hela vår export gick till axelmakterna och fr a järnmalmen som ibland påstås ha dödat 100 000-tals och åter 100 000-tals brittiska imperiesoldater, vita och svarta amerikaner och sovjetiska rödarmister (det svenska stålet ”biter” som bekant) medan våra superrika kapitalägare och våra exportföretag och stora industrikoncerner hängdes ut som och svartlistades av de allierade som krigsprofitörer på de allierades s k ”svarta lista” ända fram tills krigsslutet (d v s dåtidens superrika svenskar och deras miljontals anställda svenska arbetare hängdes ut av fr a Brittiska imperiet och USA för att både förlänga kriget och tjäna pengar på kriget genom att handla med och exportera till axelmakterna):

”Det finns datum som manar till lystring, datum med en ödesdiger innebörd. Den 11 september är ett sådant, den 9 april ett annat.

På torsdagen är det 80 år sedan den 9 april blev den 9 april. Dagen då Nazityskland invaderade Danmark och Norge, då många i vårt land höll andan. Sverige slapp undan men det visste ingen då.”

(…)

”Sommaren 1945 vittnade överlevande om det märkliga landet där husen stod oskadda och människor var välklädda och välnärda.

Vi stack i ögonen särskilt på de närmsta grannarna, norrmän och danskar. Den 9 april skilde oss – och det lämnade spår. Och de spåren märks än i dag. Då var det tyskarna, men i dag är det Danmarks och Norges – plus Finlands – egna beslut som stänger oss inne.

Jag vet att jag hårdrar här men bara den fullständigt tondöve kan förneka den belåtna självsäkerheten hos opinionerna i grannländerna. De pekar på det svenska undantaget med öppna utomhuskaféer och skolor och det knappast med några välgångsönskningar. Det har gått trekvarts sekel av fred och nordiskt samarbete men taggen sitter kvar, nedärvd och inbäddad.

Den 9 april kom över alla nordbor. Men den skilde oss också åt för lång, mycket lång, tid. Bortom 1945.”

Om Curt Juhlin-Dannfelts rapport

En gång i tiden ”grävde” jag fram en mycket svårfunnen och hemligstämplad rapport på Krigsarkivet i Stockholm som hade författats i oktober 1941 av den både protyskt, högerradikalt och antisemitiskt lagda militärattachén och generalmajoren Curt Juhlin-Dannfelt vid den dåvarande svenska ambassaden i Berlin och som räknas som det första nedtecknade och dokumenterade (ögon)vittnesmålet om Förintelsen som emanerade från (riks)svenskar vilka möjligen också var förövare utöver att de var vittnen – d v s från SS-svenskarna Gösta Borg och Ragnar Linnér vilka båda tjänstgjorde i Ukraina på sommaren 1941 i 5. SS-Panzer-Division Wiking och vilka bevittnade och möjligen då även deltog i massakrer på judar och även på slaviska civila.
1111.jpg
 
Rapporten har sedermera kommit att bli en både ständig och viktig referens i forskningen om Förintelsen och just nu läser jag den norske journalisten Eirik Veums bok ”Det svenska sveket” som naturligtvis också skriver om Juhlin-Dannfelts på sin tid hemligstämplade rapport (och som ägnar hela tre sidor åt rapporten) som tillsändes dåvarande ÖB:n Olof Thörnell och som då till synes ”lämnades utan åtgärd” och slutligen ”begravdes” på Krigsarkviet trots att Borg och Linnér beredvilligt berättade om masslakten på judarna vid östfronten på sommaren 1941.
56419493_10156354582100847_6972300804241752064_n.jpg
 
Juhlin-Dannfelt var då bl a mer intresserad av det ryska maskingevär som de båda SS-svenskarna hade tagit med sig fronten som krigsbyte och gåva till svenska ambassaden än att ställa följdfrågor om massmördandet som Borg och Linnér bedyrade att både SS och Wehrmacht gjorde sig skyldiga till och han såg också till att SS-svenskarna kunde fortsätta sina militära karriärer vid hemkomsten trots att de båda hade deserterat från svenska armén för att kunna ta värvning i SS.
333.jpg

Kommer Fjärde världskriget att bryta ut i Östasien som åter är världens krutdurk?

På 1910-talet var Osmanska imperiet ”Europas sjuke man” (enligt Väst) och Balkanhalvön var världens krutdurk och det var just där som Första världskriget utbröt (1914).
 
På 1930-talet var Kina ”Asiens sjuke man” (enligt Väst) och Östasien var världens krutdurk och det var just där som Andra världskriget utbröt (1937).
 
På 2010-talet är USA ”Väst sjuke man” (enligt stora delar av världen) och Östasien är återigen världens krutdurk och det är där som det Fjärde världskriget (d v s efter Första och Andra världskriget och Kalla kriget) möjligen kan komma att utbryta framöver.
 

Fortsatt massdödande i Mellanöstern att vänta

Mellan 1946 och 1979 skedde över 80 procent av världens alla krigsdödsfall i Stillahavsasien (Nordost- och Sydostasien) i de våldsamma spåren efter det Japanska imperiets undergång 1945 och i samband med det likaledes våldsamma avvecklandet av de europeiska och amerikanska kolonierna liksom i alla de närmast otaliga postkoloniala inbördeskrig och krig genom ombud-konflikter som slet sönder länderna i regionen inifrån och som i vissa fall pågår än idag. De två största krigsdödsfalltopparna sedan 1946 ägde båda rum i Stillahavsasien, i Kina, Korea och Vietnam, medan den tredje förorsakades av Iran-Irak-kriget.
 

13419232_10153737700470847_6394218572159596153_n.jpg

Det närmast abnorma massdödande som ägde rum i Stillahavsasien mellan 1946-79, och som inleddes med den japanska invasionen av Manchuriet 1931 och egentligen hade pågått ända sedan det s k Opiumkrigets utbrott 1839, har därefter följts av det som ibland kallas Östasiens långa fred, även om denna fred framstår som allt bräckligare idag efter att högerpopulister och extremnationalister av olika slag har tagit över makten och styr i i stort sett vartenda land i regionen.
 
Efter Kalla krigets slut, efter 11 september 2001 och efter den arabiska våren 2011 har världens konfliktepicentrum i stället flyttat till Väst- och Centralasien och till den muslimska delen av Afrika, och över hälften av världens dödsoffer i krig förorsakas numera av konflikter med koppling till jihadism. Risken är nu stor att Väst- och Centralasien och norra Afrika har kastats in i samma typ av till synes eviga konfliktcykel som Stillahavsasien genomled mellan 1946-79, och vilket i så fall innebär att det som händer just nu i regionen tyvärr bara en föraning om vad som väntar och komma skall – åtskilliga staters sönderfall och många års krig framöver liksom inte minst ett fortsatt och accelererande massdödande.