Kategori: Jussi Björling

Sveriges störste operasångare Jussi Björling uppträdde för både tyska nazister och svenska ”överklassnazister” innan och under kriget

Sveriges störste operatenor Jussi Björling uppträdde för både tyska nazister och svenska ”överklassnazister” innan och under kriget:


Det faktum att Jussi Björlingmuseet i Borlänge nu stängs, vilket både dennes ännu levande son och dotter och den svenska musikbranschen och operavärlden av förklaringarna skäl har protesterat storligen emot, påminner mig om att Sveriges och en av världens största operasångare genom tiderna Jussi Björling framträdde i Tredje riket och i det tyskdominerade kontinental-Europa vid ett flertal tillfällen mellan 1933-45 och bl a i det av tyskarna ockuperade Köpenhamn 1941 respektive 1943.


Björling uppträdde även den 9 april 1942, d v s på tvåårsdagen av den tyska invasionen av Danmark och Norge, på Philharmonien i Berlin i närvaro av flera tyska nazikoryféer och representanter för den nazistiska myndigheten Reichskulturkammer. Den bejublade konserten resulterade i hela femton inropningar och i lysande recensioner i den nazifierade Berlinpressen. Efter konserten anordnade den nazistiska organisationen Nordische Gesellschaft en mottagning som även den svenske ambassadören i Berlin Arvid Richert bevistade och där Björling övertalades att sjunga för sårade tyska soldater men detta framträdande ställdes dock in då Björlings spelschema just då var alltför tajt. Senare under kriget kom Björling i stället att sjunga för sårade finska soldater under Finska fortsättningskriget 1944 när Finland stred på Tysklands och axelmakternas sida. Björling ska vidare även vid åtminstone ett tillfälle ha uppträtt inför Italiens fascistledare Mussolini och det talas ibland även om att han möjligen också uppträdde inför självaste A.H.


Björling uppträdde även vid ett flertal tillfällen för de svenska s k ”överklassnazisterna” i Svensk-tyska föreningen (STF) i samband med att den nazityska elitens toppnamn passerade revy på Grand Hôtel i Stockholm mellan 1933-45 där de föreläste för den pro-nazityska svenska överklassen. Bland annat sjöng Björling för de svenska s k ”överklassnazisterna” och för de gästande nazityska ledarna 1933, 1935 och 1936 och ofta i närvaro av vår nuvarande konungs båda föräldrar vilka både ville lyssna på de nazityska ledarnas föredrag och höra Björling sjunga. Innan och under kriget besökte ett stort antal tyska ledare Sverige på inbjudan av STF såsom bl a Rudolf Hess, Fritz Todt, Franz von Papen, Fritz Sauckel, Hermann Göring, Leonardo Conti, Hans Draeger, Walther Funk, Gertrud Scholtz-Klink, Wilhelm Frick och Hans von Tschammer und Osten.


Jussi Björlings bror Gösta Björling sjöng f ö för högerextrema Svenska aktiva studentförbundet 1943 medan Jussis son Rolf Björling fortsatte att gå i sin fars fotspår genom att likt sin far vid ett flertal tillfällen uppträda för s k ”överklassnazistiska” STF långt in på 1970-talet och vid ett flertal tillfällen i närvaro av vår nuvarande konung och drottning.

Den gamla Kungl. Operan-chefen Set Svanholm som hänger porträtt och står byst på Operan i Stockholm fortsatte uppenbarligen att vara pro-nazist även efter kriget

Att mängder av svenska sångare, musiker och artister (skådespelare, dansare o s v) sjöng, spelade och uppträdde för de tyska nazisterna och inte minst för de tyska nazistledarna inklusive för A.H. liksom för den svenska extremhögern innan och under kriget är numera välkänt (och flera av dem var ju dessutom också under åtminstone några år ”världsberömda” i hela det tyskdominerade Europa) och numera också väldokumenterat av Anders Carlberg i dennes bok ”Hitlers lojala musiker” men när en inte trodde att det kunde bli värre än vad Carlberg har grävt fram och dokumenterat så kan det uppenbarligen bli det:
DSF 49 10:12 1948  (kopia).jpg
 
Hittade igår att både operasångerskan Lisa Tunell och inte minst operasångaren och den senare Kungl. Operan-chefen Set Svanholm uppträdde för ”överklassnazistiska” Hjälpkommittén för Tysklands barn (HTB) i Gustav Vasa kyrka i Stockholm så sent som i december 1948 tillsammans med bl a tonsättaren professor Otto Olsson. Att denna konsert skulle äga rum utannonserades bl a i några Stockholmstidningar (t ex i DN) men fr a i den svenska extremhögerns olika pressorgan såsom i de s k Lindholmsnazisternas tidning Den svenske folksocialisten.
60688247_2082473808725455_4265684449494040576_n.jpg
 
Den världsberömda operasångaren Set Svanholm slutade som chef för Kungl. Operan och den 21 juli 1942 hade Svanholm uppträtt inför den tyska nazisteliten och A.H. i Bayreuth dagen innan det vi idag känner som Förintelsen inleddes. Svanholm spelade då Siegfried i Wagners Götterdämmerung (d v s Undergången) medan A.H. och nazisttopparna andäktigt lyssnade på svenskens tenorstämma och stålsatte sig mentalt inför genomförandet av den europeiska judenhetens Götterdämmerung (d v s undergång) som inleddes i industriell skala på morgonen den 22 juli 1942 när den brutala tömningen av det jättelika Warszawa-gettot inleddes och när det systematiska massmördandet i förintelselägret Treblinka påbörjades under samma dag.
maxresdefault.jpg
 
svanholm.JPGÄven Lisa Tunells lärare professor John Forsell, som också han var chef för Kungl. Operan, var pro-nazitysk innan och under kriget och bl a medlem i Svensk-tyska föreningen (STF) och han mottog också den förnäma nazityska Tyska Örnens Orden av A.H. under kriget.
 
Ännu en av Forsells elever, Jussi Björling, uppträdde f ö för pro-nazityska STF vid ett flertal tillfällen på Grand Hôtel i Stockholm i samband med att den nazityska elitens toppnamn passerade revy för att föreläsa för och frottera sig med de svenska ”överklassnazisterna” som bl a leddes av greve Folke Bernadotte som agerade ständig sekreterare för STF och ofta närvarade vår nuvarande konungs båda föräldrar för att lyssna på föredragen och höra Jussi Björling sjunga och för att dinera med den tyska nazisteliten.
 
Jussi Björlings bror Gösta Björling sjöng f ö för nazistiska Svenska aktiva studentförbundet 1943 medan Jussis son Rolf Björling fortsatte att gå i sin fars fotspår genom att likt sin far vid ett flertal tillfällen uppträda för STF långt in på 1970-talet och i ett flertal gånger i närvaro av vår nuvarande konung och drottning.
 
HTB bildades efter kriget och samlade mellan 1945-53 in hela 32 miljoner kr motsvarande osannolika 466 miljoner kr i dagens penningvärde bland den svenska överklassnazismens efterkrigsnätverk inom bl a armén och kyrkan, adeln och högborgerligheten, forskar- och kulturvärlden, jurist- och läkarkåren och statsapparaten och näringslivet.
 
Åtskilliga av dessa medel slussades vidare till tyska och andra europeiska (baltiska, norska, danska, holländska, belgiska, franska, italienska, kroatiska, ungerska, ukrainska, österrikiska, rumänska o s v) nazistiska flyktingar och krigsförbrytare i Argentina, i Brasilien, i Spanien och i Egypten för att återuppbygga naziströrelsen efter kriget liksom till överlevande nazistfamiljer i Tyskland och runtom i Europa, ofta änkor och barn till avrättade eller suiciderade toppnazister.
 
Görings änka Emmy fick t ex pengar av HTB som bl a samlade in medel via kollekt som togs upp av ”överklassnazistiska” präster i Svenska kyrkan. Särskilt handlade det om att hjälpa och skydda f d SS-män och det som var kvar av självaste nazisteliten genom att HTB samarbetade intimt med den tyska ”nazistprinsessan” Elizabeth von Isenburg och hennes organisation Stille Hilfe som in i våra dagar har fortsatt att stödja dagens tyska extremhöger.
 
HTB arrangerade särskilt mellan 1945-53 ett flertal pampiga och påkostade ”välgörenhetskonserter” i de historiska innerstadskyrkorna i Stockholm och bl a uppträdde operasångerskan Birgit Nilsson, som numera pryder vår 500-kronorssedel, för HTB i S:t Jacobs kyrka i november 1953 tillsammans med Arne Sunnegårdh som hade varit lärare åt Nilsson vid Kungl. Musikhögskolan. Dessutom uppträdde bl a även konsertsångerskan Gun Bergström, sångaren och prästen Sven J:son Bernander och organisten Waldemar Åhlén som även var tonsättare och bl a har komponerat melodin till den folkkära sången ”En vänlig grönskas rika dräkt”. Slutligen höll kyrkoherde David Svenungsson, som sedermera blev moderat riksdagsledamot, ett anförande för HTB:s räkning.
 
Vår nuvarande konungs mor prinsessan Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha som stod mycket nära ”nazistprinsessan” Elizabeth von Isenburg och som agerade som ”överklassnazistiska” HTB:s beskyddarinna, närvarade på flera av HTB:s konserter och möten då medel samlades in till de överlevande SS-männen eller till deras änkor och barn och till de nazistiska flyktingarna och krigsförbrytarna i Latinamerika, på Iberiska halvön och i Mellanöstern. Prinsessan Sibylla såg även till att de svenska ”överklassnazisternas” pengar också hamnade i hennes gamla hemstad Coburg där tidskriften Nation Europa hade sin redaktion ända in på 90-talet och som utan konkurrens var den allra viktigaste intellektuella tidskriften för den västerländska extremhögern under efterkrigstiden och som då bl a finansierades av HTB.
 
Det heter ju ibland ”följ pengarna” men kanske går det lika bra att följa sången och musiken vad gäller att kartlägga och dokumentera den svenska extremhögerns vindlande historia mot bakgrund av att denna rörelse både är en politisk och en estetisk rörelse på en och samma gång. Ett utmärkt exempel på det är ju t ex vit makt-musikens och skinheadsubkulturens helt avgörande betydelse för uppkomsten och framväxten av dagens SD.

Varför uppträdde egentligen Birgit Nilsson, Jussi Björling och andra svenska sångare och musiker för extremhögern?

Det finns ett antal (jättelika) frågetecken som jag inte kan släppa vad gäller den svenska extremhögern och ett av dem rör den pampiga och påkostade ”välgörenhetskonsert” som ägde rum i S:t Jacobs kyrka i Kungsträdgården i Stockholm den 12 november 1953 och som överklassnazistiska Hjälpkommittén för Tysklands barn anordnade i närvaro och i beskydd av vår nuvarande konungs mor prinsessan Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha och där den världsberömda operasångerskan Birgit Nilsson som numera pryder våra 500-kronorssedlar sjöng tillsammans med Kungliga Operans kör som dirigerades av Arne Sunnegårdh som hade varit lärare åt Nilsson vid Kungliga Musikhögskolan.
 
Dessutom uppträdde även konsertsångerskan Gun Bergström, harpisten Ingrid Lang-Fagerström, oboisten Rolf Lännerholm som också han var lärare vid Kungliga Musikhögskolan, violoncellisten Gösta Lundqvist, sångaren och prästen Sven J:son Bernander och organisten Waldemar Åhlén som även var tonsättare och bl a har komponerat melodin till den folkkära psalmen och sången ”En vänlig grönskas rika dräkt”. Slutligen höll kyrkoherde David Svenungsson som sedermera blev moderat riksdagsledamot ett anförande.
16300424_10154335994055847_8758413951861348199_o
 
I detta illustra sällskap är mig veterligen endast prinsessan Sibylla och Sven J:son Bernander (som var medlem i det s k Furugårdspartiet 1931) mer eller mindre välkända nazister medan Sunnegårdh visserligen kom från en högerextrem familj och Åhléns bror musikdirektör David hade varit organiserad högerextremist under kriget.
 
I övrigt är det fortfarande ett mysterium för mig att Kungl. Operan (i och för sig hade dess chef Harald André mottagit nazistiska Tyska Örnens Orden 1942) och Birgit Nilsson ställde upp och uppträdde för Hjälpkommittén för Tysklands barn som ända sedan dess grundande 1945 gång på gång hade ”hängts ut” i både borgerlig och socialistisk press som varande helt och hållet en överklassnazistisk frontorganisation som bara mellan 1945-53 samlade in hela 466 012 387 kr i dagens penningvärde (d v s närmare en halv miljard kronor som samlades in bland svensk pro-nazistisk övre medelklass och överklass) för att hjälpa tusentals nazister och krigsförbrytare att fly från Europa till Sydamerika och Mellanöstern, för att återuppbygga den nazistiska rörelsen både i Sverige, i Tyskland, i Europa och i världen i övrigt och för att via prinsessan av Isenburgs Stille Hilfe slussa stora summor pengar till den överlevande tyska nazisteliten.
 
Sedan är det väl lika bra att nämna att operasångerskan Ruth Moberg sjöng för det tyska nazistpartiets svenska avdelning på en konsert på Konserthuset i Stockholm 1941, att operasångare Gösta Björling sjöng för nazistiska Svenska aktiva studentförbundet 1943 samt att Jussi Björling sjöng för pro-nazistiska Svensk-tyska föreningen vid ett flertal tillfällen på Grand Hôtel i Stockholm i samband med att nazityska toppnamn besökte Sverige samt att dennes son operasångaren Rolf Björling fortsatte i sin fars fotspår och uppträdde för pro-nazistiska Svensk-tyska föreningen långt in på 1970-talet och i närvaro av vår nuvarande kung och drottning.