Category: Italien

Två före detta kungar som var allierade med Nazi-Tyskland kommer hem

Intressant att notera att två av Europas många (och för länge sedan) avsatta kungar i dagarna har repatrierats till sina gamla f d kungariken: Dels har kung Mihai I av Rumänien ”återvänt” till och begravts i Bukarest i form av i det närmaste en kunglig begravning efter decennier i exil i Schweiz och dels har kvarlevorna efter kung Vittorio Emanuele III hämtats hem från Alexandria i Egypten till Italien för att begravas i Huset Savoias hemprovins Piemonte.
 
Både Vittorio Emanuele III och Mihai I abdikerade nästan samtidigt mellan 1946-47 och båda kungarna fraterniserade med både Hitler och Mussolini och allierade sig med dem båda men medan den rumänske kungen (aktivt) bröt med Tyskland 1944 genom en statskupp så valde den italienske kungen att (passivt) stödja Mussolini och Hitler tills 1943 och vilket gör att den siste rumänske kungen inte är fasciststämplad av eftervärlden på samma sätt som den siste italienske kungen (som också var kejsare av Etiopien och kung av Albanien) är men samtidigt så går det inte att komma ifrån att den rumänske kungen bär ett visst ansvar för massmördandet av de rumänska judarna på samma sätt som att den italienske kungen gör det för de italienska judarnas del.
 
 

Redan år 2030 kommer över 40% av majoritetsinvånarna i de f d axelmakterna att vara över 60 år gamla

Är det en slump att de länder vars befolkningar kommer att uppvisa den allra högsta medelåldern i världen år 2030 utöver att dessa länders totala invånarantal minskar dramatiskt för varje år som går i en osannolikt snabb takt är de förlorande länderna i Andra världskriget plus Sydkorea, Grekland, Spanien och Portugal vilka också på olika sätt och i olika hög grad tillhörde och/eller sympatiserade med axelmakterna?

I Italien, Japan och Tyskland innebär det att ofattbara långt över 40% av majoritetsbefolkningarna där kommer att vara 60-plussare redan år 2030 (OBS: naturligtvis är det inget fel på 60-åringar, 70-åringar, 80-åringar eller för den delen 90-åringar):

12768335_10153470559330847_4578673664551945096_o

 

 

 

 

 

 

Är det samtidshistoriens ”straff” för att dessa tre länder tillsammans hade ihjäl så enormt många människor, är det ett resultat av dessa tre länders extremt våldsamma 68-uppror, beror det på att just dessa tre länder är rätt påtagligt patriarkala på ett gammaldags sätt liksom rejält utpräglade klassamhällen eller är det helt enkelt bara en ren slump?