Kategori: iranier

Ett försök att analysera de starka reaktionerna på SD-riksdagsledamoten Rashid Farivars uttalande om ”vita människor”, d v s om vita majoritetssvenskar

Att ett närmast otal antal SD:are har förorsakat ett likaledes närmast otal antal rasskandaler genom decennierna är som bekant ett faktum och nästan alltid handlar det om vita SD:are som uttrycker något pejorativt om invandrare och minoriteter.

I veckan orsakade dock en icke-vit SD:are en rasskandal – den nyinvalde SD-riksdagsledamoten Rashid Farivar som är invandrad från Iran och som nyligen fick sitt tredje barn.

Farivar skrev på Twitter i anslutning till sitt tredje barns födsel att han tackar alla ”vita människor” som har skapat det svenska välfärdssystemet och många upprördes över att Farivar använde beteckning ”vita” i sammanhanget och han blev också bannad av partiet för det, som menade det var olyckligt att han gjorde det. 

Farivar har i en efterföljande intervju förklarat att han ville tacka den svenska sjukvården för att den håller en så hög klass samt uttrycka att det svenska välfärdssamhället tillkom ”långt innan massinvandringen till Sverige hade påbörjats” samt att ”arbetande, vita svenska män och kvinnor” har skapat det svenska välfärdssystemet. 

Han tillade också att det inte var iranier, ”kurder, irakier, afrikaner eller afghaner” som en gång skapade det svenska välfärdssystemet utan just vita människor – d v s vita majoritetssvenskar – samt att han uttryckte sig så utifrån ”mitt perspektiv och jag tycker att jag har rätt att ha det perspektivet för mig själv”.

För mig som forskar om frågor om ras och vithet i en svensk samtidskontext innehåller denna färska SD-rasskandal flera bottnar och den sticker just ut då den förorsakades av en icke-vit SD:are.

För det första är det uppenbart att Farivar ville kritisera den utomeuropeiska flyktinginvandringen (d v s såsom hans parti SD alltid gör) med sitt uttalande och det hör då till saken att han själv inte har invandrat till Sverige som flykting utan för att studera här och efter avslutade studier (Farivar är ingenjör) så valde han helt enkelt att kvarstanna i landet.

För det andra är det likaså uppenbart att många upprördes över att Farivar talade så explicit om majoritetssvenskar som varande vita – d v s det är helt enkelt mycket ovanligt att benämna majoritetssvenskar som vita och när så sker blir många majoritetssvenskar både obekväma och osäkra samt arga och ibland t o m ledsna över att bli betraktade och betecknade som varande vita.

Utomeuropeiska invandrare och deras barn och efterkommande uppfattar dock generellt att majoritetssvenskarna är vita och oftast har de långt mindre problem med att benämna majoritetssvenskarna som varande vita än vad majoritetssvenskarna själva har, vilka i många fall kan uppleva ett stort obehag över att bli kategoriserade som och kallade vita. Många majoritetssvenskar har samtidigt inga större problem med att tala om vita amerikaner eller t o m om vita britter som just vita amerikaner och vita britter men undviker samtidigt nogsamt att tala om sig själva som vita.

Det Farivar gjorde i veckan var helt enkelt att uttrycka att han som icke-vit uppfattar och upplever att majoritetssvenskarna är vita och han bröt därmed mot den rådande färgblinda antirasistiska överenskommelsen i landet (som främst gäller bland majoritetssvenskarna varibland den helt enkelt utgör en oskriven lag som kort och gott säger ”tala aldrig om ras och vithet i relation till dagens Sverige”) vilket gjorde att han just förorsakade en rasskandal och även blev tillrättavisad av sitt eget parti, som gör allt som står i dess makt för att försöka förmå partimedlemmarna att aldrig öppet tala om vita svenskar (för om så sker, och fr a om vita SD:are gör det, så påminns alla icke-SD:are än en gång om partiets rasideologiska rötter).

Om den iranske nazistledaren och SS-veteranen Davoud Monchi-Zadeh som slutade som Sveriges förste professor i iranska språk i Uppsala

Säkert har fler än jag vid det här laget noterat att den gamle syndikalisten Sharock Razavi nyligen deltog i NMR:s podd Radio Nordfront och tyvärr är detta då inte första gången som den svenska s k nationella rörelsen och svenska iranier har med varandra att göra.
82377550_10157056098150847_6090507146078715904_n.jpg
 
Sharock Razavi ”trampar” nämligen inte minst i Davoud Monchi-Zadehs fotspår – paniranist, ”ariosof” och grundare och ledare för det iranska nazistpartiet SUMKA samt Sveriges förste professor i iranska språk – som doktorerade vid Münchens universitet och som hade dess rektor Walther Wüst som lärare och handledare, d v s självaste SS-Ahnenerbes chef.
81724150_10157056118975847_6732345216251985920_o.jpg
 
Vid Münchens universitet verkade samtidigt den svenske indologen Stig Wikander som gästlektor, som liksom åtskilliga andra av dåtidens svenska asienforskare och asienexperter var högerradikalt lagd (d v s såsom t ex Sven Hedin, Gunnar Jarring, Rütger Essén, Erik Gren och Bernhard Karlgren m fl), och efter kriget hjälpte Wikander Monchi-Zadeh att komma till Uppsala och börja undervisa i farsi vid universitetet och till slut blev Monchi-Zadeh professor där i just iranska språk.
82360153_10157056119745847_172866253206061056_n.jpg
 
Under kriget och doktorandåren arbetade Monchi-Zadeh även vid den persiskspråkiga nazityska radion och var samtidigt anställd på den nazistiska dagstidningen Das Reich och efter disputationen 1943 tog han värvning i Waffen-SS och stred vid östfronten och ända tills Tredje rikets undergång: Liksom 1000-tals andra icke-tyskar (varav en del som bekant var svenskar) deltog han på tysk sida i ”Ragnarök”-slaget om Berlin på våren 1945 då han också sårades.
82112642_10157056118320847_7493733761238958080_n.jpg
 
Monchi-Zadeh var bosatt i Sverige och i Uppsala från och med 1963 och fram till sin bortgång 1989 och utöver sin forskargärning var han känd för att han kunde laga högklassig persisk mat samt för att han försökte se ut som A.H. utseendemässigt sett.

Ny dokumentärfilm om Lasse Lindroth

Idag har SVT (Play) publicerat en dokumentärfilm om Lasse Lindroth som på alla sätt och vis var före sin tid och en pionjär i egenskap av att på 1990-talet ha varit en av landets första icke-vita komiker liksom en av landets första utlandsadopterade kändisar.
 
Lindroth var en av Sveriges ca 600 adopterade från Iran, som är det land i den s k MENA-regionen som har adopterat bort flest barn till Sverige (därefter kommer f ö Israel som har adopterat bort kring 200 barn till Sverige och varav flertalet antagligen har muslimska eller kristna arabiska bioföräldrar), och 1995 publicerade han den på sin tid mycket uppmärksammade romanen ”Där inga änglar bor” (f ö ett år innan Astrid Trotzigs likaledes mycket uppmärksammade debutroman ”Blod är tjockare än vatten”) som var den andra romanen som en utlandsadopterad hade publicerat i Sverige efter Tom Hjeltes ”Generation” från 1990.
 
”Där inga änglar bor” handlar om Lindroths uppväxt i Täby som präglades av mobbing då Lindroth växte upp som flertalet utlandsadopterade har gjort – d v s i utpräglat homogena medel/överklassmiljöer där de oftast utgör den enda icke-vita personen i sina kvarter, klasser och kompisssammanhang.
 
Både Lindroth och Hjelte var f ö två att 1990-talets mest kända utlandsadopterade (bredvid Astrid Trotzig) men tyvärr hade båda också det gemensamt att de (likt alltför många utlandsadopterade män) hade en del ”problem” med kvinnor på olika sätt och tyvärr var båda också något av pionjärer vad gäller s k ”gulinghumor”.
 
I alla fall så skrev jag bl a så här om Lindroths karaktär Ali Hussein i min bok ”Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen”:
 
”Den från Iran adopterade Lasse Lindroth verkade som skådespelare och ståuppkomiker innan han gick bort 1999 utöver att han också skrev böcker och två av de alter ego-roller som han iscensatte var dels invandraren Ali Hussein, som bodde i Rinkeby men som samtidigt kunde gå klädd i en tröja med texten ”100% svensk” och dels Pontus Stark, som var nazist men som samtidigt var tillsammans med en kvinna från Eritrea. Förutom att Lindroth, som också samarbetade med David Batra, i efterhand måste sägas ha varit en pionjär för alla de icke-vita komiker som idag regelbundet uppträder på landets scener så uppvisade dessa båda karaktärer tydliga transrasiala drag och även queera aspekter som både gjorde att de nog uppfattades som märkliga och aningen bisarra men antagligen hade de bara kunnat skapas och spelas av just en transrasial person, det vill säga av en icke-vit utlandsadopterad.”
 
 
”Lasse Lindroth var en av Sveriges mest kontroversiella komiker. Som ung provokatör i 90-talets Sverige klev han upp på den nyfunna stand up-scenen och häcklade publikens fördomar. En dokumentär om identitet, tillhörighet och sökandet av gemenskap i vårt svenska samhälle. Med humor som vapen tog Lasse upp kampen. Frågan är hur långt vi är beredda att gå för ett skratt? Lasse Lindroths liv avslutades tragiskt alldeles för tidigt. Medverkar gör Dogge Doggelito, Johan Glans, Anna-Lena Brundin, Ulf Brunnberg m. fl.”
 

Ny film av Peter Grönlund

De utlandsadopterade iranierna (d v s personer födda i Iran som har adopterats av i huvudsak majoritetssvenskar) är inte många, sammanlagt var de en gång i tiden som mest 608 personer och varav hela 67% var kvinnor (OBS: en hel del av dem har då tyvärr redan hunnit gå bort, kanske redan över 5-6% av dem, och tyvärr bl a i suicid och p g a en självdestruktiv livsstil), men denna pyttelilla demografiska subgrupp bland landets 60 000 utlandsadopterade (själv har jag nog kanske hunnit träffa och/eller ha kontakt med kring ett 50-tal av de adopterade iranierna sedan 1990-talet, d v s över 10% av beståndet/populationen) har då ”producerat” och frambringat författare, fotografer, journalister, artister, skådespelare, regissörer o s v (och varför så många adopterade iranier uppenbarligen är konstnärligt och kreativt lagda är för mig en gåta) och en av dem är då filmregissören Peter Grönlund som slog igenom brett med den både kritikerrosade och prisbelönta långfilmen ”Tjuvheder” för tre år sedan och vars nya film ”Goliat” hade premiär igår och vari samtliga (amatör)skådespelare f ö talar utpräglad arbetaröstgötska (d v s den utpräglade s k ”öschötska” som talas bland de s k knegarna på den s k ”Öschötaslätta”).
 

Iranierna fortsatt i bottenligan som minoritetsgrupp i Sverige trots alla socioekonomiska framgångar

Apropå Svenskt Näringslivs VD Carola Lemnes uttalande i DN om en iransk mans utseende (”terroristvarning”): Det må vara så att de 101 194 svensk-iranierna (den siffra som gällde på nyårsafton 2014 inräknat både första och andra generationen samt adopterade och blandade) utan tvivel i statistikens och siffrornas värld är Sveriges inofficiella och okrönta ”model minority” men den stora massan av majoritetssvenskarna är uppenbarligen svårflirtade – oaktat att svensk-iranierna som grupp är socioekonomiskt framgångsrik jämfört med andra minoritetsgrupper så tillhör de fortsatt bottenligan vad gäller de minoritetsgrupper som majoritetssvenskarna rankar som mest annorlunda och främmande och som de som majoritetssvenskarna uppger att de känner mest distans och avstånd gentemot i olika attitydundersökningar (bl a Mångfaldsbarometern) tillsammans med somalier, romer, kineser, irakier, kurder, thailändare och turkar.
.

http://www.svd.se/shekarabi-lemnes-kommentar-ovardig

Att särskilt iranierna (liksom turkarna som ju faktiskt har bott i Sverige ända sedan 1960-talet) fortfarande ses som så främmande av stora delar av majoritetsbefolkningen trots alla socioekonomiska framgångar säger tyvärr alltför mycket om hur negativ synen på icke-västerländska minoritetsgrupper fortfarande är bland alltför många majoritetssvenskar och bådar inte gott inför framtiden.