Kategori: inrikesfödda

Sverige bäst på att ge jobb åt den infödda befolkningen

Enligt Eurostats (=EUs SCB) senaste statistiska sammanställning av förvärvsfrekvensen och arbetslösheten inom EUs medlemsstater uppdelad på ursprungskategorier framgår det att Sverige är allra bäst på att ge jobb åt den egna infödda befolkningen med en förvärvsfrekvens bland infödda svenskar på över 80% trots rådande ekonomisk kris samtidigt som Sverige är allra sämst på att ge jobb åt de som härrör från s k tredje land, och som i praktiken innebär utomeuropéer: inom sistnämnda kategori är förvärvsfrekvensen ej mer än 50%, vilket innebär att det skiljer otroliga 30% i förvärvsfrekvens mellan infödda och utomeuropéer just i Sverige: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-119_en.htm?locale=en

Sverige är då tyvärr inte bara sämst i EU utifrån denna procentsiffra och skillnad sedan ett antal år tillbaka på raken, utan i OECD, d v s i hela i-världen.

Samtidigt har Sverige världens mest progressiva integrationssystem, världens mest radikala antidiskrimineringslagstiftning och världens mest antirasistiska befolkning. Likaså har Sverige de senaste åren genomgått enorma pensionsavgångar, ”svenska folket” är per capita möjligen rikast i hela EU just nu, och den ekonomiska krisen i övriga EU har knappt drabbat Sverige. Trots alla dessa faktorer så kvarstår den oroväckande statistiken till synes år efter år.