Kategori: högern

I veckan har den f d maoisten Nils Funcke framträtt i SD:s tv-kanal Riksstudios

Under den snart gångna veckan har ytterligare två prominenta offentliga personer framträtt i SD:s tv-kanal Riks – dels den kände yttrandefrihetsexperten Nils Funcke som började sin politiska bana som maoist och dels idéhistorikern Johan Sundeen som har en bakgrund i Konservativa sällskapet och som skribent för Samtidsmagasinet Salt och som bl a har skrivit en bok om den högerextrema Karlstadbiskopen JA ”Fädernas kyrka” Eklund. År 2006 tilldelades Funcke f ö ironiskt nog Stora journalistpriset efter att ha avslöjat att den dåvarande utrikesministern Laila Freivalds hade bidragit till att släcka ned Sverigedemokraternas dåvarande hemsida.


I veckan har därtill ännu en idéhistorisk och ideologisk cirkel slutits, nämligen den svenska (radikal)konservarismens dito, när statsvetaren Johan Tralau nu har blivit en av Bulletins ledarkrönikörer:
Ernst Jünger-kännaren Tralau har liksom Sundeen en bakgrund inom Konservativa sällskapet och som skribent i Samtidsmagasinet Salt på 90-talet och han är dessutom barnbarn till den svenska (radikal)konservatismens chefsideolog och ”grand old man” Arvid Fredborg.

SvD sällar sig nu till alternativmediernas och SD:s hårda kritik av Löfven efter stormningen av Kapitolium

SvD:s huvudledare från idag, signerad Fredrik Johansson, sällar sig till alternativmediernas och SD:s hårda och närmast drevliknande kritik av Löfven och hans andra rödgröna regering som sägs ”polarisera” den svenska politiken efter stormningen av Kapitolium och ”brunsmeta” och ”brännmärka” TAN-blocket M-SD-KD i stället för att ta itu med våldet i miljonprogramsområdena och de eskalerande skjutningarna och bombningarna.


Löfven har ända sedan han tillträdde som landets statsminister regelbundet talat om SD som ett rasistiskt parti med ett nazistiskt förflutet och efter stormningen av Kapitolium har han flera gånger varnat den svenska högern för att samarbeta med SD.


Senast igår i samband med riksdagens första partiledardebatt för i år påminde Löfven, som troligen är västvärldens om inte världens mest antifascistiska och antirasistiska regeringschef, om att Italiens liberaler trodde att de kunde kontrollera Mussolini genom att inleda ett samarbete med honom på 20-talet och det är inte utan att en misstänker att Löfven indirekt adresserade L – d v s andemeningen var att L inte borde ansluta sig till TAN-blocket.


”Den samhälleliga splittringens risker för demokratin var också ett tema i Stefan Löfvens inledningsanförande i riksdagen. Vi är inte immuna mot det vi ser i USA, var statsministerns budskap.


Men det skorrar inte bara väl. Få svenska politiker begagnar sig av splittringens retorik som statsministern. Ur en mungipa talar han om demokratins gemenskap, ur den andra om vilka som som inte tillhör den.
I samband med att Jöken presenterades för två år sedan hävdade Stefan Löfven att ”nu med januariavtalet kan vi stå upp för ett samhälle med fria medier och oberoende rättsväsende, själva grunden för den liberala demokratin”. Liknande beskrivningar har till och med funnits med i regeringsförklaringar inför det parlament som utsett honom.


Statsministerns retorik bygger på den polarisering som han själv varnar för. På att de som står utanför just hans regeringsbildning inte har legitima avsikter och att politiker med decennier av fullständigt fläckfritt förflutet i en kombination av makthunger och aningslöshet kommer att kompromissa bort grundläggande demokratiska värden. Detta är det budskap som dagligen basuneras ut från den svenska regeringen och dess stödtrupper.”


(…)


”Genom att använda sitt ämbete åt att undergräva oppositionens demokratiska legitimitet eldar Stefan Löfven på polariseringen i svensk samhällsdebatt. Den svenska demokratin är starkare än dessa dumheter, men det ändrar inte det faktum att Socialdemokraterna behöver besinna sig. Någon kan ju börja ta också denna föreställningsram på allvar.”

Gårdagens våldsamma händelser i Washington borde vara en varning om någon för alla inom den svenska högern som hittills har stöttat Trump och därmed även hans högerradikala statskuppförsök

Trump och flera av hans familjemedlemmar fortsatte igår natt (svensk tid) att hetsa sina tusentals fanatiska högerradikaliserade anhängare i Washington som stormade Kapitolium och reste en galge utanför kongressbyggnaden (Ivanka kallade dem t o m för ”patrioter”) genom att om och om igen hävda att presidentvalet var riggat väl medvetna om att endast en fjärdedel av Trumps över 70 miljoner väljare tror att valresultatet stämmer och ända fram tills dess att Twitter delete:ade flera tweets och temporärt stängde av Trumps Twitter-konto:


”These are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so unceremoniously & viciously stripped away from great patriots who have been badly & unfairly treated for so long. Go home with love & in peace. Remember this day forever!” (i en borttagen tweet)


”I know your pain, I know you’re hurt. We had an election that was stolen from us, it was landslide election and everyone knows it, especially the other side.”

(…)

“We have to have peace. So go home. We love you. You’re very special. You’ve seen what happens you see the way, others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home and peace.”

(i en filminspelning medan Kapitolium stormades)

Samma dag som Trumps rejält högerradikaliserade kandidater i Georgia förlorade, som Bulletin och andra inom den svenska högern stöttade, tweet:ade dessutom Bulletins Susanna Birgersson att Nancy Pelosi är någon slags vänsterfeminist (implicit är det i varje fall hennes mening) och att Demokraterna får skylla sig själva som driver någon slags vänsterfeministisk agenda exakt samtidigt som Pelosis kontor hade tagits över av högerextremister.


Det kunde måhända inte Bulletins Birgersson veta – d v s det handlade möjligen om extremt dålig tajming för hennes del – men oavsett så är alla de inom den svenska TAN-högern (d v s M-SD-KD och alternativmedierna) som under hösten och vintern har stöttat Trump och därmed indirekt gett sitt stöd till dennes brutala och hänsynslösa statskuppförsök också delaktiga i den eskalerande och alltmer våldsamma högerradikaliseringen (bara gårdagens March for Trump har då hittills resulterat i fyra döda, ett flertal skadade och ett 50-tal gripna).

Imorgon gör Trump sorti från historien i form av en dödsmarsch-liknande ”last stand”-demonstration i Washington samtidigt som svenska Bulletin stöttar dennes valkampanj i Georgia

Imorgon gör Trump sorti från historien i form av en dödsmarsch-liknande ”last stand”:


Imorgon på onsdagen den 6 januari ska det amerikanska presidentvalresultatet slutgiltigt fastslås och certifieras i och av den amerikanska kongressen och det finns ingenting som tyder på valfusk men trots det så har Trump och hans fortfarande fanatiska och mångmiljonhövdade anhängarskara kallat till en ny pro-Trump-marsch i Washington under ledning av Ted Cruz och 12 republikanska senatorer som sägs ha potential att bli den största marschen i Washingtons historia.


Morgondagens ”March for Trump” kan nog mycket väl komma att samla 10 000-tals högerpopulistiska deltagare men blir ändå med all sannolikhet Trumps ”last stand” och ”sista strid” och mot bakgrund av att fler amerikaner har dött av viruset under Trumps fullständigt vårdslösa och hänsynslösa sista år som president än under både Första och Andra världskriget och då antalet döda p g a viruset eskalerar just nu i USA så går det nästan att se morgondagens högerradikala marsch genom den amerikanska huvudstaden som något av en dödsmarsch för Trump.

Den nya konservativa nättidningen Bulletin tar samtidigt idag på ledarplats ställning för de republikanska rejält högerradikaliserade senatskandidaterna i Georgia vilka stöttar Trumps hänsynslösa statskuppförsök: Det är tyvärr ett faktum att allt fler inom den svenska TAN-högern (d v s M-SD-KD) har visat sitt stöd till Trump innan, under och kanske fr a efter det amerikanska presidentvalet i form av att explicit eller implicit stödja eller åtminstone underblåsa Trumps helt och hållet påhittade valfusk-linje.

Den nya digitala dagstidningen Bulletin använder sig av de högerpopulistiska alternativmediernas mest ö/kände illustratör

Att den nya, digitala, liberalkonservativa dagstidningen Bulletin som ska försöka utmana SvD om att vara den ledande liberalkonservativa dagstidningen i landet redan har fått in en hel del prenumerationer och ekonomiska bidrag är ett faktum som det nog inte går att betvivla liksom att rejält många unika läsare per dygn går in på och tar del av tidningen.

Dock blev åtminstone jag rätt så förvånad över att notera att Bulletin både så tidigt och så öppet nyttjar den svenska alternativmedievärldens mest ö/kända tecknare och illustratör SE/Steget Efter vars satirteckningar numera dyker upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang på den högerpopulistiska och högerradikala scenen och just denna teckning implicerar dessutom att SVT skulle vara socialistisk precis som den högerpopulistiska och högerradikala rörelsen ständigt hävdar att SVT är.

Lars Åberg menar i dagens Bulletin att det statistiska faktum att de utomeuropeiska invandrarna och deras efterkommande sackar efter i samhällets samtliga sfärer och på livets alla områden beror på dem själva och specifikt på ”sämre hälsa och bristande förutsättningar” från deras hemländer

Journalisten och författaren Lars Åberg hävdar i dagens Bulletin att det statistiska faktum att de utomeuropeiska invandrarna och deras efterkommande sackar efter i samhällets samtliga sfärer och på livets alla områden (såsom vad gäller privatekonomin, hälsan, skolresultaten, arbetslösheten, lönenivåerna, anställningsförhållandena, boendesituationen o s v) enkom beror på dem själva:


”Men de skillnader som visar sig i fråga om skolresultat, boende, hälsa och värderingar är inte någon naturlig konsekvens av rasism eller diskriminering. De beror på att människor med sämre hälsa och bristande förutsättningar att bli självförsörjande har invandrat till ett land vars beslutsfattare inte velat erkänna att detta skulle kunna medföra svårigheter.”


Utomeuropéerna håller helt enkelt inte måttet, d v s de kan inte mäta sig med majoritetssvenskarna och med de nordiska, europeiska och västerländska invandrarna och deras efterkommande enligt Åberg, d v s de klarar helt enkelt inte av att över/leva i Sverige då de redan hade ”sämre hälsa och bristande förutsättningar” i sina hemländer och därför borde de aldrig ha kommit hit och de borde fr a aldrig ha fått komma in i landet och fått stanna här och bo och leva i Sverige permanent överhuvudtaget.


Åberg hävdar då detta trots att nya både kvantitativa och kvalitativa studier som undersöker den svenska diskrimineringen och den svenska segregeringen gentemot i huvudsak just landets invånare med utomeuropeisk bakgrund publiceras i stort sett varje vecka och inte minst trots att en mycket snabbt växande andel av desamma faktiskt är födda eller i huvudsak uppväxta i Sverige – d v s de är antingen s k ”andrageneration:are” eller tillhör den mycket stora s k 1,5-generationen (personer som har invandrat till Sverige innan skolstart varav åtskilliga i späd ålder och vilka därför liknar de s k ”andrageneration:arna” i långt högre utsträckning än sina invandrade föräldrar och tonårs/vuxeninvandrarna) och även de sackar då efter i siffrornas värld (såsom vad gäller privatekonomin, hälsan, skolresultaten, arbetslösheten, lönenivåerna, anställningsförhållandena, boendesituationen o s v) och de kan knappast ha tagit med sig ”sämre hälsa och bristande förutsättningar” från några hemländer då de alla är födda och/eller uppvuxna i Sverige.


Dessutom sackar även de blandade/mixade med utomeuropeisk bakgrund (d v s de som har en majoritetssvensk, nordisk eller europeisk förälder och en utomeuropeisk förälder) liksom de adopterade med utomeuropeisk bakgrund (d v s de som har en eller två majoritetssvenska föräldrar) också efter i statistikens värld (såsom vad gäller privatekonomin, hälsan, skolresultaten, arbetslösheten, lönenivåerna, anställningsförhållandena, boendesituationen o s v) och inte heller dessa båda sistnämnda invånargrupper med utomeuropeisk bakgrund kan sägas ha tagit med sig ”sämre hälsa och bristande förutsättningar” från några hemländer då de också är födda och/eller uppvuxna i Sverige.


I övrigt börjar det nu klarna allt mer vilka som tillhör och skriver för Bulletin utöver kärnan Paulina Neuding, Thomas Gür, Tino Sanandaji och Pontus Tholin och huvudfinansiären Gustaf Rentzhog, VD på Söderberg & Partners som under förra inkomståret (d v s 2019) hamnade på plats 20 i landet vad gäller de personer som redovisade störst kapitalinkomster (244 miljoner för Rentzhogs del):


Idag debuterade t ex Ann Heberlein som Bulletin-ledarskribent och bland övriga ledarskribenter hittas Susanna Birgersson, Aleksandra Boscanin, Per Gudmundson (som igår jämförde Bulletin med SvD och framställde Bulletin som något av 2020-talets och den svenska högerns nya SvD) och Alice Teodorescu Måwe. Bland kolumnisterna och krönikörerna hittas just Lars Åberg liksom Anna-Karin Wyndhamn, Per Brinkemo, Nina Lekander, Blanche Sande, Carolin Dahlman, Fredrik Kärrholm, Lars Leijonborg, Merit Wager, Anosh Ghasri, Jens Ganman, Mustafa Panshiri, Benjamin Kalischer Wellander och Ann Charlott Altstadt och på nyhetssidan (ekonomi, kultur, politik, vetenskap o s v) hittas namn som Ivar Arpi, Henrik Sjögren, Negar Adele Josephi, Edmund Phelps, Martin Berg, Sara Chogrich, Fredrik Ekelund/Marisol M, Michael Economou och Ana Cristina Hernández.

Flera av dem kommer då från vänstern i bred mening såsom Lars Åberg själv och vissa ser sig fortfarande som vänster medan andra kommer från Timbro och Neo:s gamla redaktion och ytterligare andra är högerliberaler och konservativa. Vad gäller de som går att knyta till ett visst parti så är det M och KD som gäller och därefter L och det blir alltmer uppenbart att det högst prioriterade målet på Bulletins agenda är att säkerställa att den svenska borgerligheten förbereder sig på att ta över makten efter 2022 med stöd av SD och med hjälp av en TAN:iserad kulturhöger/kulturkrigsretorik samt att på sikt utmana SvD som den liberalkonservativa svenska högerns viktigaste organ.

Ännu ett drev mot rasbegreppet och mot oss ytterst få svenska forskare som operationaliserar detsamma

Ännu ett märkligt drev mot rasbegreppet och mot oss ytterst få svenska forskare som operationaliserar detsamma som jag faktiskt missade när det (d v s drevet) begav sig för några veckor sedan:

Den liberala ledarredaktören Petter Birgersson utmärkte sig i våras för att på ledarplats hetsa mot den svenska högskolevärldens första kurs i kritiska rasstudier som gavs just i våras av Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet och för några veckor sedan drog Birgersson igång ett slags drev mot SVT på Twitter efter att SVT:s kulturredaktion hade recenserat Catrin Lundströms och min bok ”Vit melankoli. En diagnos av en nation i kris” och bland annat verbalt uttalat glosan ras på bästa sändningstid/”prime time”-tablå/linjär-tv.

I våras krävde Birgersson att alla ”raskurser på universitetet” skulle dras in och stoppas och i början av denna innevarande månad verkar han ha menat att det sker någon slags vänsterradikalisering av och på SVT och kanske särskilt gäller det SVT:s kulturredaktion och kanske särskilt gäller det efter sommarens BLM-rörelse/debatt. I vilket fall som helst så fick Birgersson faktiskt igång ett mindre indignerat drev mot SVT på Twitter och precis som med kritiken mot högskolekursen i kritiska rasstudier vid Karlstads universitet i våras så var det även denna gång en fråga om en märklig blandning av antirasister på vänsterkanten och allsköns högerradikaler vilka förenades i samma färgblinda antirasistiska vrede mot SVT.

Bulletin förespråkar en M-regering med stöd av KD och SD

Rätt så uppenbart vilket regeringsunderlag Bulletin förespråkar och står bakom inför/efter 2022 års riksdagsval att döma av Per Gudmundsons ledare i dagens (första) nummer av Bulletin – d v s det handlar om att argumentera för en M-ledd regering som stöds av KD och SD och L är tydligen inte att lita på i migrations/integrationsfrågorna.

Bulletins blivande redaktör Thomas Gür jämför sig med Joe Hill i sin sista ledarkolumn i SvD

Lite speciellt att läsa kommande Bulletins blivande redaktör Thomas Gürs sista ledarkolumn i dagens SvD och inte minst då han citerar den svensk-amerikanske syndikalisten Joe Hill samt in/direkt beskriver sig själv och Bulletin:arna som att de ska rädda framtiden och Sverige samtidigt som att han jämför bildandet av syndikalistiska fackföreningar med skapandet av Bulletin.

Idag hävdar Mauricio Rojas på SvD:s ledarsida att ”en orwellsk ’världsåskådningsstat’” håller på att växa fram i Sverige som säger att Väst är ”ondskan” och att vithet är detsamma som ”djävulen”

Numera behöver en inte längre läsa alternativmedierna och faktiskt inte ens Johan Westerholms Ledarsidorna eller Patrik Engellaus Det goda samhället för att få sig till livs en alltmer högerradikaliserad världsbild och samhällsanalys: 

Idag på SvD:s ledarsida menar Mauricio Rojas att ”en orwellsk ’världsåskådningsstat’” håller på att växa fram i Sverige och fr a i relation till och inom det svenska utbildningsväsendet och myndighetsvärlden som hotar ”tankefriheten” och som säger att Väst är ”ondskan”, att vithet är detsamma som ”djävulen” och att kunskap och sanning är ”manipulation” och ”förtryck”.

För oss som arbetar inom högskole- och forskarvärlden så är då kritisk ras- och vithetsforskning, som står under attack i hela västvärlden just nu p g a sommarens BLM-rörelse då de kritiska ras- och vithetsforskarna pekas ut av den västerländska högern som BLM-rörelsens chefsideologer, inte särskilt närvarande alls och kanske maximalt ett 60-tal svenska doktorander och disputerade ägnar sig idag åt kritisk ras- och vithetsforskning i någon form (om ens det) medan det fortfarande bara finns en enda högskolekurs som explicit identifierar sig med kritisk ras- och vithetsforskning (vid Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet). I stället är det fortfarande så att den absoluta majoriteten av Sveriges alla forskare är emot rasbegreppet och likaså vithetstermen.

Då jag en gång i tiden grundade och ledde det Forte-finansierade svenska nationella forskarnätverket för svensk kritisk ras- och vithetsforskning så anser jag mig då kunna uttala mig om hur stort det s k hotet mot ”tankefriheten” faktiskt ser ut inom den svenska högskole- och forskarvärlden och jag anser också att jag har skaplig koll på myndighetsvärlden och jag tror mig därför kunna försäkra SvD och dess läsare om att ”en orwellsk ’världsåskådningsstat’” inte håller på att växa fram på landets myndigheter då ytterst få svenska myndigheter är beredda att tala om ras och vithet och bruka dessa båda termer.