Kategori: högern

Den politiska könspolariseringen har aldrig varit så extrem som den är just nu

Könspolariseringen har aldrig varit så extrem som den är just nu i svensk politisk historia och fr a gäller det bland invånarna som är mellan 13-49 år gamla där rena ”könskriget” just nu rasar vad beträffar om en stödjer den sittande regeringen (plus SD) eller den rödgröna oppositionen:

Nästan två av tre av alla unga vuxna män (18-29 år) sympatiserar med högerblocket enligt SVT:s och Novus senaste väljarbarometer och bland tonåringarna går det med stort fog att anta att det ser likadant ut om inte än värre/bättre (beroende på om en står till vänster eller till höger) än så mot bakgrund av hur det gick i 2022 års skolval – d v s det finns helt enkelt väldigt mycket som tyder på att över 66% av alla pojkar i ålderskategorin 13-17 år sympatiserar med fr a SD och M men också med KD och L.

Därtill sympatiserar höga procentandelar (ca 3-3,5%) av männen som är mellan 18-49 år gamla med partier som står till höger om SD och fr a med AfS och MED (och kanske också med NMR) och det går att utgå ifrån att relativt höga procentandelar av pojkarna som är mellan 13-17 år gamla gör detsamma.

Bland tonårsflickorna och de unga vuxna och medelålders kvinnorna (13-49 år) råder rakt motsatt trend – över två av tre av dem sympatiserar i stället med vänsterblocket. Därtill sympatiserar en del av kvinnorna (ca 0,7-0,8%) som är mellan 18-49 år gamla antagligen också med FI.

Eftersom den absoluta majoriteten av alla invånare är heteros går det inte att undvika att undra över hur det går för både intimrelationsbildandet och upprätthållandet av de redan existerande intimrelationerna bland landets invånare som är mellan 13-49 år gamla mot bakgrund av ovanstående siffror liksom över om denna extrema politiska könspolarisering t o m kan komma att påverka de svenska fruktsamhetstalen i framtiden.

Sedan finns det säkerligen en hel del manliga SD:are som är ihop med kvinnliga S:are och det kan nog t o m finns några manliga AfS:are som är tillsammans med kvinnliga V:are men den politiska könspolariseringen kommer nog antagligen ändå att påverka ”nyparbildandet” generellt och inte minst antalet heterosexuella intimrelationspar som går skilda vägar och ”gör slut” med varandra liksom den framtida fruktsamheten i riket i stort.

Det är samtidigt ett faktum att sedan 2022 års val har S rusat i opinionsmätningarna bland fr a högutbildade kvinnor i de tre storstadsregionerna och i de mellanstora städerna vilket gör att S’ väljarkår numera till allra största delen består av dels högutbildade urbana majoritetssvenska kvinnor, dels generellt lågutbildade invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena och dels pensionärer från arbetarklassen vilka både är majoritetssvenskar och invandrare från övriga Norden och Europa.

Slutligen har SD backat sedan 2022 års val och tappat väljare till både den s k soffan (fr a arbetare) och till S och M, d v s f d S- och M-väljare som har valt att återvända till sitt tidigare parti efter 2022 års val och antagligen då de upplever att SD inte har något konkret att erbjuda dem annat än det sedvanliga ”kulturkriget” under rådande hyperinflation med vidhängande ”Putinpriser” när även den breda majoritetssvenska medelklassens privatekonomi naggas i kanten och krymper rejält.

Björn Söder återanvänder en gammal s k nationell syn på högern som varande ”kastrerad”

Igår förklarade SD-toppen Björn Söder, som numera tyvärr är en av Sveriges mäktigaste personer, krig mot kulturvärlden som SD alltid har uppfattat som vänster och Söder använde i sin tweet från igår kväll ett nedsättande uttryck om den gamla, svenska högern som den svenska s k nationella rörelsen har använt sig av sedan mellankrigstiden: 

Det handlar konkret om att framställa den traditionella, svenska högern som ”kastrerad” och bakgrunden är då att den s k nationella rörelsen, som SD springer direkt ur (d v s den fascistiska, nazistiska och högerextrema rörelsen), har ansett att den gamla högern har varit just det ända sedan det s k kosackvalet 1928 som enligt den s k nationella rörelsens historieskrivning var sista gången som svenska högern bjöd SAP och ”marxisterna” motstånd på allvar. Därefter anses borgerligheten vara just ”kastrerad” vilket genom decennierna har inneburit att den s k nationella rörelsen alltid har föraktat den gamla, svenska högern som SD numera samarbetar med.

Det vid det här laget snart sekellånga föraktet för en ”kastrerad” borgerlighet förklarar också varför SD visar noll respekt för M, KD och L – d v s SD kan helt enkelt inte dölja sitt historiskt nedärvda förakt för den gamla, svenska högern som SD menar har lämnat walk over åt vänstern ända sedan 1928.

Rent visuellt har den ”kastrerade” borgerligheten omväxlande framställts (d v s i den s k nationella rörelsens olika periodiska organ liksom på affischer och flygblad och i pamfletter och broschyrer o s v) som en överviktig överklassman iklädd bonjour och cylinderhatt och som är ständigt salongsberusad på punsch och konjak och därmed fullständigt oförmögen att bjuda ”såssarna” motstånd, som en finlemmad, högutbildad intelligensaristokrat som uppskattar ”smala” filmer och ”svår” poesi och som helt och hållet har dragit sig undan från politiken och gett upp kampen mot SAP eller som en urban s k metrosexuell ”feminiserad” man som är lite osäker på sin (hetero)sexualitet och som flyr in i affärsvärlden och näringslivet i stället för att bjuda vänstern motstånd.

SD ska ”storstäda” Sverige och hotar med att fälla regeringen om inte Tidöavtalet efterföljs

I lördags samlades ett antal tusen SD:are på Långholmen i anslutning till Södermalm i Stockholm för att lyssna på flera tal av SD-topparna inklusive av Åkesson själv och för den som fortfarande undrar över vad SD syftar till att åstadkomma under den innevarande mandatperioden så kan det nog inte bli tydligare än så här.

 

Utöver det rejält aggressiva budskapet ”storstädning Sverige”, som alla SD:are och hela den svenska s k nationella rörelsen i övrigt mycket väl vet vad det innebär (d v s mer än så behöver inte sägas internt inom partiet…), hotade Åkesson öppet med att sluta att stödja Kristerssons regering om inte M, KD och L fortsätter att hedra Tidöavtalet som innebar att SD fick igenom hela sin migrationspolitik till punkt och pricka.

Och om så inte sker ”upphör grunden för regeringen att existera” sade SD:s ledare till den gamla svenska högern samtidigt som att han underströk att SD kommer att fortsätta att bekämpa EU:s migrationspaket, som svenska M har baxat igenom i samband med Sveriges pågående EU-ordförandeskap, tillsammans med den paneuropeiska högerpopulistiska och högerextrema rörelsen som SD mot alla odds nyligen har lyckats ena och just nu leder i kampen för att stoppa M:s migrationspaket.

Igår fick TAN-högern sin egen representant i Statens kulturråd

Idag har TAN-högern fått sin egen representant i Statens kulturråd tack vare samarbetet mellan M, KD, L och SD och det handlar närmare bestämt om idéhistorikern Svante Nordin, som på 70-talet var aktiv inom den nya vänstern och möjligen som en reaktion på att dennes far Per Gunnar Nordin var aktiv i högerradikala Sveriges nationella förbunds under mellankrigs- och krigsåren.

Svante Nordin lämnade sedermera den radikala vänstern och valde på 90-talet att bli skribent i den radikalkonservativa tidskriften Salt och sedan dess har han varit aktiv inom TAN-högern och för bara några veckor sedan var han en av huvudtalarna på den s k ”anti-woke”-konferensen på Engelsbergs bruk som Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse arrangerade och som samlade ett stort antal av landets TAN-höger-ledarskribenter, forskare, debattörer och skriftställare i allmänhet. På den s k ”anti-woke”-konferensen var just kulturvärlden liksom även medie- och högskolevärlden i fokus, d v s idén om att det är nödvändigt att stoppa och krossa det som kallas ”woke” inom TAN-högern handlar särskilt om kulturvärlden (men också om medie- och högskolevärlden) enligt Nordin och de andra som deltog på evenemanget.

https://news.cision.com/se/kulturdepartementet/r/nya-ledamoter-i-styrelsen-for-statens-kulturrad,c3735722

”Regeringen har idag den 16 mars fattat beslut om nya ledamöter i styrelsen för Statens kulturråd för perioden 1 mars 2023 till 31 december 2025.

– Statens kulturråd har en central roll inom kulturpolitiken. Myndighetens viktiga uppdrag har en stor spännvidd inom hela kulturområdet. Det är därför av betydande vikt att styrelsen har en bredd i erfarenhet och djup kunskap om kulturområdet, vilket jag är övertygad om att styrelsen nu har, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Nya ledamöter i styrelsen är Paula Crabtree, konstnär och rektor för Stockholms konstnärliga högskola, Marlen Eskander, socialantropolog och verksamhetschef vid Läsfrämjarinstitutet, Leif Jakobsson, kulturråd och tidigare direktör för Svenska kulturfonden samt Svante Nordin, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

Sedan tidigare är även Po Tidholm, journalist och författare, Ellen Nyman, skådespelare och doktorand samt Thomas Pålsson, f.d. generaldirektör för Statens servicecenter förordnade som ledamöter i styrelsen. I styrelsen ingår även generaldirektören för Statens kulturråd Kajsa Ravin. Ordförande i styrelsen är Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

Samtliga ledamöter är förordnade till och med den 28 februari 2026.”

Idag har regeringen tillsatt en utredning som ska undersöka förekomsten av s k ”cancelkultur” inom högskolevärlden

Många av oss som verkar inom den svenska högskole- och forskarvärlden blev nog rätt förvånade för att inte säga chockade när den då nytillträdde utbildningsministern Mats Persson i november ifjol förklarade krig mot den s k ”identitetspolitiken” och den s k ”cancelkulturen” som ministern och många andra på högerkanten menar genomsyrar den högre utbildningen och akademin.

I debatten har fr a feministiska och antirasistiska studenter som uppfattas vara vänsterradikala explicit pekats ut som de som är skyldiga till den s k ”identitetspolitiken” och den s k ”cancelkulturen” liksom genusvetare och forskare som studerar ras, rasism och olika minoriteter vilka anses ha hetsat studenterna ifråga till att omfamna och anamma den s k ”identitetspolitiken” och den s k ”cancelkulturen” och det är alldeles uppenbart att det är de grupperna som Persson också syftade på när han gjorde sitt både märkliga och beryktade utspel mot den s k ”identitetspolitiken” och den s k ”cancelkulturen” i november förra året.

Själv trodde jag att det mest bara var ännu ett hysteriskt högerutspel riktat mot ännu ett hjärnspöke och ytterligare en s k halmgubbe i det pågående kulturkriget, om än kanske lite mer högljutt än vanligt och inte minst rejält anmärkningsvärt då det kom från en minister, men idag har Persson uppenbarligen gjort ”slag i saken” och gett i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att utreda förekomsten av s k ”identitetspolitik” och s k ”cancelkultur” inom den svenska högskole- och forskarvärlden för att bekämpa densamma och därigenom värna om den akademiska friheten.

Det är nu bara att hoppas på att UKÄ också kommer att utreda hur lärare och forskare som mig själv under många år har utsatts för hot och hat och olika typer av kampanjer för att få oss – och jag syftar inte minst på genusvetare och forskare som studerar ras, rasism och olika minoriteter – att tystna och just bli ”cancellerade” men det är nog samtidigt tyvärr rätt så troligt att så inte kommer att ske.

Igår skrev SD historia – aldrig tidigare har en representant för den svenska s k nationella rörelsen företrätt en svensk regering men igår hände det för första gången någonsin

Igår kallade Kristerssons nya regering till presskonferens på Rosenbad i Stockholm och för första gången i SD:s historia sedan partiet bildades 1988 deltog partiet på en pressträff i Regeringskansliet.

Konkret handlade det om att migrationsminister Maria Malmer Stenergard offentliggjorde nya myndighetsdirektiv till Migrationsverket som går ut på att dra in alla uppehålls- respektive arbetstillstånd och ”studentvisum” för de flyktingar, arbetskraftsinvandrare och gäststudenter som anses ha ljugit eller uppgivit falska uppgifter. 

Under pressträffen deltog SD officiellt i form av partiets vice ordförande och gruppledare i riksdagen Henrik Vinge som flankerade Malmer Stenergard som om SD är ett av regeringspartierna och på regeringens hemsida uppges dessutom SD:s presschef Oskar Cavalli-Björkman som en av kontaktpersonerna, vilket inte heller har hänt tidigare.

Allt detta beror då på Tidöavtalet och på det inre kabinett som har upprättats efter regeringsskiftet, som överser att den nya regeringen efterföljer avtalet och där SD (i form av sin s k äntringsstyrka) har flest företrädare på det s k samordningskansliet (som består av företrädare för M, KD, L och SD)

Det nya direktivet till Migrationsverket handlar om att dra in alla uppehålls- och arbetstillstånd i efterhand för invandrare som anses ha uppgivit falska uppgifter och inte minst gäller det personer som studerar på de svenska högskolorna men egentligen arbetar samt personer som har ingått s k skenäktenskap eller som har åberopat att de har en släkting i Sverige på falska grunder. 

Därtill ska alla som har uppehållstillstånd kontinuerligt kontrolleras framöver – t ex ska alla flyktingar som besöker sitt ursprungsland betraktas som att de har uppgivit falska uppgifter och flyktingar som inte längre anses behöva skydd enligt svenska UD:s bedömning ska också utvisas.

Igår var m a o en triumfens dag för SD när partiet skrev historia och Vinge sade bl a följande till media:

”– Äntligen! Nu är vi här och kan äntligen få på plats en ansvarsfull migrationspolitik i Sverige. På sätt och vis är det här första steget.”

Och SvD:s Henrik Torehammar kommenterar idag att SD skrev historia igår:

https://www.svd.se/a/9zB4JM/torehammar-detaljen-som-visar-att-sd-har-lyckats

”Partiet som hela tiden väckt så starka känslor att en stor del av 10-talets politik gick ut på hur de andra partierna skulle hindra partiet att få inflytande står nu i maktens hjärta och genomför sin politik. 

I sak är ju Tidöavtalet och vad som blir de faktiska effekterna av pressträffen viktigare. Men nu har vi bilden. Sverigedemokraterna i Regeringskansliet, i själva rummet där Sveriges politik kommuniceras. SD har lyckats.”

(…)

”Det var väldigt viktigt för Sverigedemokraterna att få med pressträffar i Tidöavtalet. ”Alla partier som ingår i samarbetet ska ha synlighet och kunna vara avsändare vid beslut om reformer” står det på sidan tre. 

Det kanske verkar som fåfänga men är framför allt förståelse för medielogik. Som Jimmie Åkesson själv sa i SVT-dokumentären ”Maktspelet”: ”Vi hade kommit överens om att ingen skulle peta sig i ansiktet så att jag fick låta svetten rinna.” Man kan beundra stoicismen i fingerkontroll men faktum är att en enda hand i ansiktet hade kunnat bli bildsättningen för varje kommande krisrubrik. En Jimmie som desperat smetar bort desperationssvett med fumliga labbar hade fungerat till allt från dåliga opinionssiffror till nya rasistskandaler.”

Om Hanif Balis resa från färgblind antirasism till högerradikalism

Expressens nya krönikör Hanif Bali fortsätter sin (högerradikaliserings)resa från att tidigare ha häcklat och gjort sig lustig över mig (som f ö är den som har gjort termen majoritetssvensk/ar känd från första början) som varande någon slags ”rasbiolog” och inte minst anklagade Bali mig tidigare för att vara ”besatt av ras” p g a att jag under många år har ägnat mig åt att räkna på andelen majoritets- respektive minoritetsinvånare.

Detsamma gjorde f ö även andra på högerkanten som tidigare kunde reagera starkt på att jag i år efter år publicerade siffror över exempelvis antalet blandade eller mixade med en viss bakgrund, antalet afrosvenskar och svenska muslimer eller andelen barn och unga med utländsk och utomeuropeisk bakgrund i storstadsregionerna och i landet i övrigt.

Idag använder i stället Bali (och andra på högerkanten) ”mina” siffror (såsom t ex totalandelen barn och unga med utländsk bakgrund i en viss stad, i ett visst län eller i en viss storstadsregion) och uppenbarligen också ”min” term.

Det ska sägas att det inte är jag som ursprungligen har myntat termen majoritetssvenskar men det är jag som har masspridit den i mängder av texter av olika slag under långt över tio års tid på raken som ett sätt att konkurrera ut den fortfarande långt mer vanligt förekommande beteckningen ”etniska svenskar”.

För över tio år sedan var det i stort sett bara jag som ägnade mig åt att räkna på andelen majoritets- respektive minoritetsinvånare men nu har Bali och många andra med honom uppenbarligen övergivit den färgblinda antirasistiska hållningen (som tidigare tog sig uttryck i att just häckla och göra sig lustig över mig som varande någon slags ”rasbiolog” och inte minst som någon som var ”besatt av ras”) som de tidigare omhuldade.

SD har redan markerat mot två av Kristerssons ministrar

Expressens Tomas Nordenskiöld rapporterar om att M:s, SD:s, KD:s och L:s smekmånad nu är över:

SD har nämligen redan via sin äntringsstyrka, som ingår i det inre kabinettet (som utgörs av representanter för M, SD, KD och L och SD:s s k äntringsstyrka bestående av sammanlagt nio SD-tjänstemän utgör den största gruppen inom detta kabinett) inom Regeringskansliet och som leds av Gustav Gellerbrant (som är SD:s ”hjärna” vad gäller utformningen av SD:s migrationspolitik och som också var SD:s chefsförhandlare när M, SD, KD och L träffades på baron von Schinkels slott Tidö efter valsegern) hunnit markera mot två av Kristerssons ministrar.

Det handlar om sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) vilka båda har ifrågasatt två av de krav som SD fick igenom i Tidöavtalet – att ta bort rätten till tolkhjälp för invandrare i vårdsammanhang samt att det ska kunna gå att utvisa invandrare som ägnar sig åt prostitution och missbruk och som inte respekterar svenska värderingar samt ”i handling missaktar befolkningen” – d v s invandrare som enligt SD karaktäriseras av ett s k asocialt beteende (d v s kort och gott invandrarkvinnor som säljer sex och invandrare som missbrukar alkohol och droger) samt invandrare som förestår s k svenskfientlighet eller s k omvänd rasism (svenskfientlighet- eller omvänd rasism-frågan är då en av de kärnfrågor som SD har drivit hårt ända sedan 90-talet och som partiet också fick med i Tidöavtalet).

Kort och gott har SD:s äntringsstyrka satt Kristerssons regering ”på plats”:

”Sverigedemokraterna har ”markerat” mot regeringen efter att två ministrar, som SD uppfattat det, tagit avstånd från delar av Tidöavtalet. Det erfar Expressen. 

– Det finns inget utrymme att distansera sig från avtalet, säger en central SD-källa.

Konflikten handlar om utvisning på grund av bristande vandel och de föreslagna begränsningarna av rätten till tolk i vården – två förslag som mötts av hård kritik.”

https://www.expressen.se/nyheter/sds-irritation–har-markerat-mot-regeringen/

”Det har gått tre veckor sedan den nya regeringen tillträdde och det nära och omfattande samarbetet med Sverigedemokraterna formaliserades. 

Än så länge beskrivs samarbetet mellan SD och regeringen som bra och konstruktivt, i alla fall i officiella sammanhang. Men Expressen kan nu rapportera att det omgående uppstått spänningar och att SD känt sig tvungna att ”markera” mot den nya regeringen. 

Det uppger flera centralt placerade källor i SD för Expressen.

– Tidöavtalet är det som gjort att regeringen kunnat tillträda och deras uppgift är att genomföra det, det är viktigt att de förstår det. Det är inget smörgåsbord som man kan titta lite på och inspireras av. Det finns inget utrymme att distansera sig från avtalet, säger en central företrädare i SD. 

Irritationen har sin grund i uttalanden av två av de nya ministrarna i regeringen, där det enligt SD uppfattats som att regeringen distanserat sig från centrala skrivningar i Tidöavtalet.
Ett av uttalandena gjordes av sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD), som i Svenska Dagbladet slog fast att det inte finns några lagliga möjligheter att ta bort rätten till tolkstöd i den svenska sjukvården. 

– Det skulle strida mot flera skarpa lagar om patientsäkerhet och en jämlik vård. Patientsäkerheten är en grundbult i vården och utifrån befintliga lagar kan knappast utredningen komma med ett sådant förslag, sa Acko Ankarberg Johansson till SvD.

I en intervju i SVT:s Agenda samma dag uttalade sig den nya justitieministern Gunnar Strömmer (M) om en annan punkt i avtalet: Möjligheten att utvisa utländska medborgare på grund av ”bristande vandel”. 

När Strömmer fick frågor om de exempel på bristande vandel som anges i avtalet, som prostitution, missbruk eller att man ”i handling missaktar befolkningen”, gjorde justitieministern klart att det inte alls är säkert att allt detta verkligen kan bli skäl för utvisning. 

– Nu ska det tillsättas en utredning som måste se på vilka grunder som kan leda till att man utvisas på grund av bristande vandel. Av dem som du räknar upp så skulle jag gissa att en del kommer överleva en sådan utredning, andra kanske inte gör det, sa Strömmer och utlovade en ”mycket balanserad lösning”.

Båda dessa intervjuer fick SD att reagera starkt, enligt Expressens uppgifter. 

– Det är klart att vi markerade. Det är viktigt att alla förstår att det är ett bindande avtal, säger en källa i SD.

Partiet ska på hög nivå och genom olika kanaler ha framfört detta och ”sagt ifrån”, som en uttrycker saken. 

Enligt SD har markerandet också haft avsedd effekt och man säger sig ha fått lugnande besked från regeringen om att den står upp för alla delar i Tidöavtalet. 

Expressen har sökt de två statsråden för en kommentar. 

– Självklart kommer vi att hålla Tidöavtalet, säger Niklas Gillström, pressekreterare åt Gunnar Strömmer, i en kommentar om SD:s kritik. 

Acko Ankarberg Johansson har inte kunnat nås för en kommentar, men hon har i en DN-intervju senare förtydligat att regeringen ska utreda en begränsning av rätten till tolk.”

Om SD:s maktövertagande i kommunerna efter det senaste kommunvalet

Så har ännu en folkvald politiker med utomeuropeisk bakgrund snuvat SD på makten i en kommun i Storstockholm efter det senaste valet. Det handlar om centerpartisten Raymond Moubé från Kamerun som i torsdags valde att rösta emot sitt eget parti i Tyresö precis som kristdemokraten David Winerdal, som är adopterad från Honduras, tidigare gjorde i Södertälje. 

SD har m a o vid det här laget stupat på mållinjen i två kommuner i Stor-Stockholm och det får nog sägas vara rätt så sannolikt att Moubés och Winerdals utomeuropeiska bakgrund har spelat en avgörande roll i deras beslut att gå emot det egna partiet och just i huvudstadsregionen finns det f ö fler politiker med utomeuropeisk bakgrund än i övriga landet. 

Tyvärr ingår dock SD i styret i minst två kommuner i Stockholms län – i Nynäshamn (som officiellt stödparti) och i Norrtälje (som direkt styrande parti) – och därutöver är de borgerliga partierna beroende av SD:s stöd i Sigtuna.

Det är ännu inte klart vilka partikonstellationer som kommer att styra Sveriges totalt 290 kommuner under de kommande fyra åren men hittills – efter att runt 200 kommuners styren är fastlagda – vet vi att SD har kommit till makten i minst ett 20-tal kommuner som ett direkt styrande parti och där partiet också oftast innehar KSO-posten (det gäller bl a Norrtälje, Hässleholm, Köping, Uddevalla, Munkedal, Åstorp, Bjuv, Svalöv, Örkelljunga, Hörby och Bjurholm sedan i förrgår, som är den första norrländska kommunen som SD nu styr över) och att SD officiellt ingår i styret som stödparti (jfr Tidöavtalet-konstruktionen) i än fler kommuner än så. 

Och att SD har förlorat makten i Jimmie Åkessons hemkommun Sölvesborg trots att partiet erhöll runt 40% där har väl inte undgått någon men som ett slags ”plåster på såren”-kompensation har SD i stället kommit till makten i Mattias Karlssons hemkommun Uppvidinge.

Det är tekniskt möjligt att SD (direkt eller indirekt) kan komma att styra över minst ett 50-tal kommuner i landet mot bakgrund av valresultatet men samtidigt är det inte säkert att det behöver bli så vilket inte minst Moubés och Winerdals agerande har visat och därtill saknar SD invalda politiker i ett flertal kommuner – d v s partiet fick långt fler röster än vad de hade kandidater för i många kommuner och tampas därmed återigen med SD:s ständiga huvudvärk – d v s en massa tomma stolar. 

Slutligen ”vimlar” det som bekant av SD-politiker som inte alltid är så kompetenta för att uttrycka det milt, som kan tänkas gå över till AfS eller hoppa av politiken helt under den kommande mandatperioden eller som är antisemiter och rasideologer och därmed kommer att orsaka framtida rasskandaler och därigenom uteslutas ur partiet.

Den gamla, svenska borgerligheten (d v s M, KD, L och även C här och där) som överallt i landet just nu inleder olika former av samarbeten med SD (såsom på riksplanet) runtom i kommunerna kommer m a o att få lära sig ”den hårda vägen” vad det innebär att släppa in SD i värmen och samstyra tillsammans med SD.

Om svårigheten att diskutera antiasiatisk rasism i Sverige

ETC:s Andreas Gustavsson skriver om högerns senaste drev mot en asiat-amerikansk kvinna som har skrivit om sin tid i Sverige under pandemin och som just nu anklagas för att leda en s k psykologisk operation mot Sverige på uppdrag av det kinesiska kommunistpartiet och Xis Beijing-regim.

Med anledning av den vildsinta diskussion som har utbrutit på Twitter sedan kinesisk-amerikanskan Kat Zhou twittrade om den vardagsrasism som hon upplevde i Sverige under de båda pandemiåren 2020-21 så vill jag bara ta tillfället i akt och säga några ord om hur rasism mot sydost- och östasiater, det vill säga antiasiatisk rasism, behandlas och betraktas i ett svenskt sammanhang.

Det Zhou berättar om ser ut att handla om en blandning av påhopp som asiater i hela västvärlden utsattes för under just pandemin, sexualiserande trakasserier som drabbar asiatiska kvinnor i Väst i vardagen samt den typ av rasism som innehåller ett tydligt element av hån och som jag själv brukar benämna som så kallad ”gulinghumor”.

Zhou har av ett flertal inflytelserika högerröster anklagats för att agera på uppdrag av det kinesiska kommunistpartiet och Xis regim i Kina med målet att svartmåla Sverige som många på högerkanten betraktar som världens mest toleranta och anti- eller icke-rasistiska land. Utöver denna anklagelse handlar reaktionerna framför allt om att ifrågasätta att just asiater utsätts för trakasserier och påhopp i Sverige och många som känner en eller flera asiater som bor och lever permanent i Sverige menar att de personerna inte delar Zhous upplevelse. Att svarta svenskar, svenska muslimer, svenska romer och utomeuropeiska flyktinginvandrare utsätts för rasism i Sverige är en sak, menar helt enkelt flertalet som har reagerat på Zhous tweets, men asiater råkar inte ut för det just i Sverige heter det.

I egenskap av att forska om asiater i Sverige så vill jag kort bara säga att det för det första inte torde vara okänt att asiater i Väst utsattes för antiasiatisk rasism under pandemin. För det andra har det även tidigare hänt att asiater som kommer från engelsktalande västländer som USA och Storbritannien och som besöker eller bor i Sverige under en kortare period har vittnat om att de upplever att det verkar vara mer socialt accepterat att ge sig på och håna asiater i Sverige än i USA och Storbritannien. För det tredje är rasism mot asiater en fråga som det nästan aldrig diskuteras om i den svenska offentligheten eller bland svenska antirasister och inom svensk forskning till skillnad mot andra uttryck för rasism som riktar sig mot andra invandrar- och minoritetsgrupper. 

Detta har fått till följd att många asiater i Sverige själva menar att de aldrig utsätts för rasism och att icke-asiater därmed också uppfattar att asiater är förskonade från att drabbas av påhopp och trakasserier i vardagen just i Sverige, d v s att antiasiatisk rasism nästan aldrig diskuteras i Sverige har kort och gott fått till följd att både många asiater och flertalet icke-asiater upplever att rasism mot asiater helt enkelt inte existerar i Sverige.

https://www.etc.se/inrikes/hon-vittnar-om-svensk-rasism-anklagas-foer-att-vara-kinesisk-agent?fbclid=IwAR29Ux9yBIxpoDbnYuPC9cabakRnB_Ra0c0D_aFhs-OTbY-PSFEYkoIvgN4

”Sverige är det mest rasistiska land som hon någonsin har upplevt, berättade amerikanskan Kat Zhou på Twitter. Den tråden blev snabbt viral. Nu anklagas hon av svenska högerprofiler för att agera på uppdrag av kinesiska staten. Hennes svar:

– Jag tycker att det är roligt att högerdebattörerna tycker att det är mer trovärdigt att jag är en kinesisk spion än att det finns rasism i Sverige. 

Dagens ETC når Kat Zhou när hon ska resa till USA över helgen. Intervjun görs därför i text, på Twitter. Den handlar om hennes tråd där hon detaljerat återger sina erfarenheter av Sverige. 

”Som asiatisk-amerikansk kvinna har jag aldrig upplevt så mycket rasism i mitt liv förrän jag flyttade hit. Det här landet är främlingsfientligt som fan”, skriver hon bland annat. 

Men intervjun handlar framför allt om reaktionerna. 

Hundratusentals personer har läst och interagerat med hennes berättelse. 

Många svenskar har uttryckt stöd och beklagat. Men andra ifrågasätter hennes tråd. Både innehållet och avsändaren. 

En av dem är högerdebattören Ivar Arpi: 

”En amerikansk woke-aktivist vars affärsidé går ut på att anklaga västländer försystematisk rasism har alltså påstått att Sverige är ett rasistiskt helvete. Givetvis är hon inte någon man behöver ägna så mycket tid och tankemöda. Hennes trovärdighet är låg.”

Andra högerprofiler är mer explicita och menar att det finns anledning att misstänka att tråden publierats på uppmaning av kinesiska staten och syftar till att skada Sverige. En påverkansoperation, det vill säga. 

Tänk att ett konto med nära anknytning till kinesiska staten skapade en internationell hatstorm mot Sverige 48 timmar efter att Sveriges nya statsminister uttryckt sin oro över Kinas aggression mot Taiwan. Sammanträffandena hopar sig, twittrar Teodor Koistinen på Näringslivets mediaservice. 

”Personen i fråga är systerdotter till en hög chef i Kinas finansdepartement. Strategin från Kina att rasismanklaga Sverige är beprövad, att trustfund babies planterade i väst klär det i woke-skrud gör det ej bättre”, twittrar Hanif Bali, före detta moderat riksdagsledamot och ny ledarkolumnist i Expressen. 

Kungen av källkritik stämmer in i smutskatsning av Sverige, personen i fråga är systerdotter till en hög chef i Kinas finansdepartement. 

Dagens ETC har gjort en egen basal analys av trådens spridning via verktyget Hoaxy, utan att kunna spåra uppenbart misstänkt aktivitet. Dagens ETC har också talat med flera experter på särintressens cyberaktivitet, men ingen av dessa hittar – efter attha granskat hur tråden blev viral – något stöd för att främmande makt skulle ligga bakom. 

– Det låter mer som om det här kritiska gänget killgissar utifrån att hon är har kinesiskt ursprung, säger en av dem. 

Så vad säger Kat Zhou själv? 

Dagens ETC frågar om vilka reaktioner hon fått efter att ha postat tråden. 

– Allt du kan tänka dig. Jag är väldigt rörd över att ha fått otroligt stödjande meddelanden om solidaritet från otaliga människor. Jag har bearbetat och reflekterat över många berättelser om trakasserier och diskriminering som icke-vita i Sverige modigt har delat med sig av. 

– Å andra sidan har jag också fått ytterligare rasistiskt gift kastat mot mig, vilket bara bevisar poängen som jag gjorde – rasism frodas i Sverige. Under de senaste 24 timmarna har jag fått dödshot, påminnelser om att ”åka tillbaka till Kina” och rasistiska/sexistiska meddelanden. Min adress har lagts ut på Twitter. Folk spekulerar vilt och ologikst om mig. Okunniga troll har trakasserat folk som har talat för min sak. 

Just nu kallar svenska högerdebattörer dig för en agent som går kinesiska statens ärenden, att syftet är att skada Sverige, med mera. Vad är din kommentar till det? 

– Jag tycker att det är roligt att högerdebattörerna tycker att det är mer trovärdigt att jag är en kinesisk spion än att det finns rasism i Sverige. Jag blir nästan smickrad över att veta att de tror att jag har kapaciteten och ambitionen att ha iscensatt mina bevis. Om de bryr sig om att veta så är jag en uttalad kritiker av det kinesiska kommunistpartiet. Det förstörde båda sidor av min familj. Min farfar var intellektuell och aktivist i Kina och utsattes för tortyr i arbetsläger för att ha talat emot partiet. Jag är bokstavligen född och uppvuxen i USA. Försöken att måla ut mig som en kinesisk spion är en infantil avledning från den verkliga frågan: Sverige har en skenande och djupt rotad rasism. 

De hävdar också att du är systerdotter till en person med en hög position på finansdepartementet i Kina. Kommentar? 

– Släktingen de hela tiden hänvisar till är en släkting genom äktenskap. Återigen, jag är min egen person och jag står inte för de grymheter som begåtts av kommunistpartiet. 

Varför tror du att sådana anklagelser framförs? 

– Dessa anklagelser framförs för att människor vill distrahera sig själva från den viktigare punkten – deras hätska och okunniga rasism. Jag väljer att inte engagera mig offentligt i de där absurda uttalandena, jag har bättre saker att göra än att legitimera mina egna erfarenheter för en otrevlig och rasistisk publik. 

– Jag tackar dock de människor som stått upp för mig. Som sagt, jag har fått hundratals meddelanden med solidaritet. Så mycket medkänsla har visats för mig – från vänner och familj och främlingar. Jag är så tacksam för det. Jag är så vördnadsfull för modigheten hos folk som också har talat för mig. 

– Men, i min ursprungliga tweet nämnde jag att jag inte alls var förvånad över den senaste tidens politiska utveckling i Sverige. Liksom många länder över hela Europa, och som mitt hemland (USA), står Sverige inför en uppgång av fascism. Attackerna jag har fått förstärker bara den punkten för mig.”