Kategori: H&M

En aktuell H&M-reklamaffisch som sticker ut

Denna utomhusreklambild från H&M är inte alldeles enkel att läsa av och här följer några aspekter som åtminstone jag läser in i den:

Efter BLM-året 2020 har förekomsten av svarta personer ökat rejält i den svenska offentliga och kommersiella bildkulturen. Detta gäller inte minst svarta personer som inte är blandade eller mixade, vilka tidigare dominerade eller åtminstone var rejält framträdande. 

När asiater förekommer i svensk visuell kultur är det oftast flickor och kvinnor som gäller medan asiatiska pojkar och män är långt mindre vanligt förekommande på bild.

Det är mycket vanligt att en icke-vit person placeras tillsammans med en eller flera vita personer för att kommunicera mångfald och antirasism men så är ju inte fallet vad gäller denna bild.

Att kombinera en svart person med en asiatisk person sker mycket sällan och vare sig det gäller två vuxna som ska föreställa ett (hetero- eller homosexuellt) par, två kollegor eller två vänner och än mer sällan sker detta med barn.

Det går att tänka sig att barnen på bilden är:

1, klasskamrater eller vänner

2, adoptivsyskon då det finns adoptivfamiljer som består av två majoritetssvenska adoptivföräldrar (eller en för det finns också singlar som har adopterat) och ett adopterat barn från Afrika (eller från Latinamerika för det kan också handla om en slavättling) och ett från Asien

3, styvsyskon och i så fall växer de upp tillsammans i ett hushåll där den ena vuxna personen är invandrad från subsahariska Afrika och den andra är invandrad från Stillahavsasien och de båda har helt enkelt barn från tidigare äktenskap med personer som härstammar från samma region som dem själva

4, fostersyskon och i så fall har de i båda fallen omhändertagits av socialtjänsten – antagligen från något miljonprogramsområde – och de bor troligen hos ett majoritetssvenskt fosterföräldrapar i en villa eller i ett radhus

Oavsett vad den som ligger bakom denna H&M-reklamaffisch hade för intention med att placera en svart flicka och en asiatisk pojke tillsammans och helt ensamma så fick bilden åtminstone mig att reagera så fort jag såg den häromdagen då det just är så ovanligt att se en svart person tillsammans med en asiatisk person.

H&M-annonsen kan bara förstås inom ramen för den militanta svenska antirasismen och den militanta svenska färgblindheten

En måhända slarvig ”snabbanalys” av den redan famösa och likaledes redan världsberömda H&M-annonsen (då H&M är ett multinationellt företag som är känt i hela världen):
H&M jan 2017.jpg
 
H&M-annonsen är så sverigespecifik som den bara kan bli och kan bara förstås utifrån en specifik svensk kontextualisering och utifrån en specifik svensk historisering och naturligtvis också enbart utifrån en specifik svensk ras- och vithetsanalys då den dels har tillkommit inom ramen för den militanta (majoritets)svenska antirasismen parad med den likaledes militanta (majoritets)svenska färgblindheten och den om möjligt än mer militanta (majoritets)svenska viljan och begäret att stå utanför både världen och historien (och framför allt att stå utanför allt som har med ras och kolonialism att göra) och vara mänsklighetens och planetens avantgarde (och det är väl just därför som annonsen har förorsakat så mycket förvirring och förvåning utanför landets gränser):
 
Dels handlar det om den (majoritets)svenska antirasistiska intentionen och begäret efter mer mångfald, maxad normkritik och breddad representation (och den mest uppskruvade formen av mångfald, normkritik och representation i en svensk antirasistisk och normkritisk kontext är naturligtvis en helsvart person, d v s inte en blandad person som annars tidigare har varit normen i den svenska kommersiella bildkulturen) som samtidigt ”täcks över” av den (majoritets)svenska färgblindheten som inte minst aktiveras när kritiken kommer (”det är ni som säger och ser att hen är svart – för oss är det bara ett barn bland andra för vi ser faktiskt inte att hen ser annorlunda ut på något sätt”) och dels handlar det om att (majoritets)svenskar i gemen inte vidkänner och erkänner sig vara en del av den koloniala föreställningsvärlden och ap- och djungeltematiken (kopplad till svarthet) anses därför inte ha någon som helst bäring på dagens Sverige, dagens svenskar och dagens svenskhet då det var de genomrasistiska britterna, fransmännen, portugisernas, belgarna, italienarna, holländarna, spanjorerna, danskarna och tyskarna som koloniserade Afrika och förslavade och förtryckte afrikanerna och därför betyder inte ap- och djungeltematiken (kopplad till svarthet) någonting i en specifik svensk samtidskontext då Sverige, svenskarna och svenskheten i förlängningen står utanför både världen och historien och framför allt inte har någonting med ras och kolonialism att göra överhuvudtaget.
 
På ett symboliskt plan går det slutligen att med fog argumentera för att H&M-annonsen utgör ”ändhållplatsen” för den militanta (majoritets)svenska antirasismen och den militanta (majoritets)svenska färgblindheten och den därmed vidhängande svenska vithetsmonologen och vithetspsykosen (d v s den svenska vitheten kan bara tala med sig själv i ett slags ”splendid isolation”-tillstånd som inte verkar gå att av/bryta) då det inte går att komma längre nu – den svenska antirasismen och färgblindheten har i och med denna annons fullständigt gått in i väggen, slagit knut på sig själv och helt enkelt nått vägs ände.