Kategori: hbtq

När sonen till en SS-man som har växt upp bland exilnazister i Spanien och med vit makt-musiksånger vill stoppa Pride-flaggan

I skuggan av Sölvesborgs förbud mot att hissa regnbågsflaggan eller den s k Pride-flaggan har även SD Ronneby uttalat att ett liknande stopp kan komma att införas även i Ronneby och i alla fall om SD Ronnebys ”starke man” Nicolas Westrup får som han vill och med all sannolikhet är det en åsikt som hans bortgångne far Lars-Magnus Westrup både skulle vara stolt över och hålla med om.

Nicolas Westrup utgör ett av närmast otaliga exempel på att den svenska s k nationella rörelsen i hög grad är en s k ”family business”:

Nicolas far Lars-Magnus Westrup var under kriget en s k lindholmsnazist samt SS-frivillig och efter kriget emigrerade han liksom 1000-tals andra f d SS-män till Francos Spanien där Nicolas kom (liksom drottning Silvia) att växa upp i en exilnazistisk miljö.

Efter att Lars-Magnus och sonen Nicolas återvände hem till Sverige kom både far och son att engagera sig i högerpopulistiska Framstegspartiet på 1980-talet och Lars-Magnus grundade på 1990-talet världens största skivbolag för vit makt-musik Ragnarock Records som genom åren kom att producera 100-tals album och flera av de vit makt-musikartister som Ragnarock Records hade i sitt stora ”stall” sjöng och framförde sånger som handlade om att förakta och förnedra icke-heterosexuella, icke-binära och hbtq-personer. Ett exempel är vit makt-musikbandet Storm från Ale som gav ut sina album på Ragnarock Records och som bl a sjöng:

”Nu har vår tid kommit, nu blåser våra vindar igen

Vi skall marschera på gatorna och hålla fanan högt igen

Folk skall åter igen stå jublandes på rad

När dom hyllar våran vita segerparad

Nu är våran falska regering ett minne blott

Politiker och pampar dom skall hållas kort

Pressen och dess journalister dom skall tystas ner

Rasförrädare och bögar dom finns inte mer”

Det ska också påminnas om att åtskilliga icke-heterosexuella, icke-binära och hbtq-personer blev attackerade, misshandlade och även dödade av högerextremister på 1980-, 1990- och 2000-talen vilka påfallande ofta hade lyssnat på och hetsat upp sig med hjälp av vit makt-musik innan de skred till handling.

Namnlöst.jpg
 
 
”– Det är en flagga som inte ska hänga i våra flaggstänger. Prideflaggan är från början politisk. Ska vi ha andra politiska flaggor i våra flaggstänger? Jag tycker att vi ska vara strikta och traditionella. Vi kommer i alla fall kämpa för vår riktlinje, säger gruppledaren Nicolas Westrup.”

Den brittiska folkräkningen ska börja fråga britterna om deras sexuell läggning

Den brittiska folkräkningen har nu beslutat att systematiskt börja fråga britterna om deras sexuell läggning efter att ha testat detta på prov sedan några år tillbaka och vilket har indikerat att kring 2% av alla britter identifierar sig själva som homo- eller bisexuella när de blir tillfrågade om sexuell läggning (och i bl a London så handlar det om 2,7% och i Brighton om sannolikt ännu fler än så). Storbritannien har då inget centralt folkbokföringsregister av svenskt snitt och behöver därför regelbundet fråga invånarna hur de identifierar sig själva utifrån bl a kön, ras, etnicitet, religion och språk mm.
 
 
Det intressanta är att ett antal svenska kommuner faktiskt redan har börjat fråga om sexuell läggning som en del i testandet och experimenterandet av jämlikhetsdatametoden som då handlar om att fråga människor hur de själva identifierar sig och särskilt i relation till de diskrimineringsgrunder som det helt saknas uppgifter om i det svenska folkbokföringsregistret såsom t ex etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och just sexuell läggning.
Fråga.jpg
 
År 2016 frågade till exempel Stockholms stad ett antal tusen stockholmare om hur de identifierade sig själva utifrån sexuell läggning i det årets medborgarenkät (och det var f ö jag som fick landets huvudstad och största kommun att börja fråga om sexuell läggning för första gången någonsin i 2016 års medborgarenkät).
 
I 2017 års medborgarenkät svarade exempelvis 82% av stockholmarna att de betraktade sig själva som heterosexuella, 3% uppgav att de såg sig själva som bisexuella (och till exempel 1% i Spånga-Tensta, 3% på Södermalm, 5% på Kungsholmen och 5% i Skarpnäck) och 2% uppgav att de identifierade sig som homosexuella (och till exempel 1% i Rinkeby-Kista, 2% på Södermalm, 4% på Östermalm och 4% på Norrmalm) och slutligen så uppgav hela 13% att de inte kunde eller ville svara på frågan (och vilket naturligtvis är helt okej, d v s frågor som rör hur en individ själv identifierar och kategoriserar sig ska alltid vara frivilliga att svara på förutom att det inte ska gå att spåra individen ifråga på något sätt, d v s det handlar enkom om anonymiserade självsvarsformulär).
 
Hela 5% av de stockholmare som fyllde i enkäten förra året identifierar m a o sig själva som bi- eller homosexuella och vilket då kan jämföras med 2,7% av londonborna och i vissa stadsdelar i Stockholms innerstad så handlar det om mellan 6-7%. Huruvida detta är en hög procentsiffra i en internationell jämförelse är kanske omöjligt att säga med säkerhet men jag skulle tippa på att det definitivt är det mot bakgrund av Londons procentsiffra även om Stockholms 5% samtidigt sannolikt slås av de procentsiffror som gäller för t ex San Francisco eller New York.