Kategori: hatbrott

Om anmälningarna för diskriminering p g a etnicitet och religion, för hatbrott p g a rasistiska och religiösa motiv samt för hets mot folkgrupp

Smålandspostens Bo Ströberg granskar anmälningarna för diskriminering p g a etnicitet och religion, för hatbrott p g a rasistiska och religiösa motiv  samt för hets mot folkgrupp i tredje delen av sin artikelserie om rasismen i dagens Sverige:

”Den som utsätts för etnisk diskriminering har väldigt liten chans att få upprättelse. Därför tycker många att det är meningslöst att anmäla. Mörkertalet är även stort för hur många som utsätts för olika hatbrott… Slutsatsen blir att rasismens konsekvenser är ett större problem i Sverige 2020 än vad tillgänglig statistik ger sken av. Problemen blir inte lättare att tackla när rasism, och andra ord som börjar med ras, samtidigt är något av det känsligaste vi har i den offentliga debatten.”

STAT (kopia).jpg

https://nxt.smp.se/nyheter/diskriminerade-har-sma-mojligheter-att-fa-ratt

 

”2009 inrättades Diskrimineringsombudsmannen (DO), som en sammanslagning av fyra olika myndigheter. Under dessa tio år har DO fått in 9 415 anmälningar om diskriminering på grund av etnicitet eller religion. 44 fall har tagits till domstol och man har fått 20 fällande domar. Det är bara två promille av anmälningarna.

 

När det gäller olaga diskriminering – som prövas som brottmål inte civilmål – är oddsen att få någon fälld ännu sämre. De senaste tio åren har 1 830 anmälningar gjorts. Under samma period har bara tre personer dömts i landets tingsrätter, senaste gången det hände var 2015.

 

Det är DO som ska se till att diskrimineringslagen efterföljs. Det är en vanlig uppfattning att DO hjälper diskriminerade människor att driva rättsprocesser men myndigheten ser inte det som sitt primära uppdrag. I första hand arbetar man förebyggande, man granskar hur bestämmelserna efterlevs. Informerar om brister.”

(…)

”En utredning arbetar nu med en översyn av hur diskrimineringslagen kan bli mer effektiv. Slutbetänkandet ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

 

När det gäller etnisk diskriminering är mörkertalet stort. De anmälningar som DO får in synliggör bara en del av de problem som är kopplade till diskriminering. Det påtalar myndigheten i sin senaste årsrapport.

 

Diskriminering är ett brott man kan utsättas för utan att veta om det. Du får inget svar på din ansökan och antar att de hittade någon mer meriterad för jobbet. Eller att lägenheten redan var uthyrd. Likväl blir konsekvensen att livschanser går dig förbi. Försök visar att särskilt muslimer utsätts för diskriminerande behandling inom flera sektorer – rättsväsende, socialtjänst, arbets- och bostadsmarknad.

 

Även den som upplever sig utsatt för diskriminering kan känna en ovilja mot att anmäla det. Etnisk eller religiös diskriminering riktas mot din identitet, den du är eller föreställs vara, den grupp du görs till representant för. Forskning visar samtidigt att förtroendet för rättsväsendet är lågt bland de minoriteter som är mest utsatta för diskriminering och olika slags hatbrott.

 

Hatbrott är ett samlingsbegrepp, inget specifikt brott, och innebär enligt BRÅ:s definition ”att någon angriper en person eller en grupp av människor på grund av deras uppfattade ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck”.

 

Förutom hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, som är de två brottsrubriceringar som ryms under hatbrottsbegreppet, ger straffskärpningsregeln möjlighet att väga in hatmotiv vid domar för vilket brott som helst, allt från klotter till mord.

 

Enligt BRÅ:s sammanställning polisanmäldes 7 090 hatbrott under 2018. Två tredjedelar, 4 865, var rasistiska/främlingsfientliga. 20 procent var religiösa hatbrott, majoriteten av dem riktades mot muslimer. Här har antalet ökat trefaldigt på tio år. De antisemitiska hatbrotten har varierat kraftigt från år till år och här är trenden inte lika tydligt uppåtgående.

 

Regeringen har gett BRÅ i uppdrag att göra en studie av de islamofobiska hatbrotten. En liknande studie om antisemitiska hatbrott redovisades i fjol.

 

Att hatbrott leder till åtal är ytterst sällsynt. Av de drygt 6 000 anmälningarna som kom in under år 2016 hade bara tre procent klarats upp i juni 2019 enligt BRÅ-rapporten. När det gäller brottskategorier är hot och ofredande vanligast, följt av skadegörelse och hets mot folkgrupp.

 

I februari i år dömdes en 38-åring bosatt i Uppvidinge till böter för hets mot folkgrupp sedan han på Facebook kallat svarta för ”jävla apor”. I november i fjol dömdes en 22-årig Växjöbo till böter för samma brott, då handlade det bland annat om att muslimer är ”mindre värda än avföring under skorna”.

 

Under 2019 anmäldes, enligt preliminär statistik, totalt 1 419 fall av hets mot folkgrupp. Det är en minskning från valåret 2018 då det slogs rekord med 2 508 anmälningar. Jämfört med läget 2016 kan man konstatera att antalet anmälningar i dag ligger på det dubbla antalet.”

 

(…)

 

”Den statistikförandemyndigheten saknar alltså underlag för att ens ge en övergripande lägesbild. Till detta kommer den samstämda uppfattningen från BRÅ, DO och forskare på området om att det finns ett stort mörkertal när det gäller anmälningar av diskriminering och olika sorts hatbrott.

 

Slutsatsen blir att rasismens konsekvenser är ett större problem i Sverige 2020 än vad tillgänglig statistik ger sken av. Problemen blir inte lättare att tackla när rasism, och andra ord som börjar med ras, samtidigt är något av det känsligaste vi har i den offentliga debatten.”

HMF (kopia).jpg

Icke-vita och mord och dråp i närhistorien

”Ond bråd död”, d v s det som på juristspråk kallas mord och/eller dråp, d v s att som människa bli dödad av en annan människa, är naturligtvis den största katastrofen som just en människa kan råka ut för bredvid att ta sig själv av daga (d v s att begå självmord) och efter att ha gått igenom omkring 1300 dagspressartiklar som handlar om ras och rasism sedan 1945 så tror jag mig nu kunna säga följande:
82945175_10157109678605847_4373603654653968384_o.jpg
 
1, Den första icke-vita personen som dödade en vit person i Sverige var sannolikt Karl Arvid Davies, som var blandad med en antagligen svart amerikansk far och en vit svensk mor, och som 1948 mördade en medelålders vit kvinna i Vankiva i Skåne. Därefter bör en vit gravid ung kvinna ha varit den andra vita personen som dödades av en icke-vit person i Sverige, vilket skedde på Östermalm i Stockholm 1963. Det handlade om en brittisk man med karibiskt ursprung som dödade sin gravida svenska partner då hon innan mordet hade informerat denne om att hon skulle ansöka om abort då hon ”inte ville föda ett barn som hade en N till far” och detta mord framställdes i dåtidens svenska medier som ”det första mordet med rasmotsättning som motiv”.
 
2, Den första icke-vita personen som dödades en vit person i Sverige var sannolikt Jimmy Ranjbar, som var en iransk student som 1991 mördades av John ”Lasermannen” Ausonius i närheten av KTH i Stockholm. Därefter bör Gerard Gbeyo från Elfenbenskusten ha varit den andra icke-vita personen som dödades av en vit person i Sverige och närmare bestämt av vita nazister i Klippan i Skåne 1995.
84402174_10157109679490847_4820516854596370432_o.jpg
 
3, Den första icke-vita personen som begick självmord p g a rasdiskriminering var en 19-årig blandad man som 1979 hoppade från Liljeholmsbron i Stockholm efter att under i stort sett hela sin uppväxt och ungdomstid ha varit utsatt för rasism.
 
Efter det s k Klippan-mordet 1995 är det antagligen inte möjligt att räkna antalet mord/dråp i Sverige på vare sig vita eller icke-vita personer som icke-vita respektive vita personer har stått bakom.

För första gången någonsin är jag nu ett brottsoffer då mannen som ringde och hotade mig för två år sedan fälls för olaga hot av hatbrottskaraktär

För första gången i livet är jag nu officiellt och juridiskt ett brottsoffer (och inte en misstänkt, en åtalad, en gärningsman, en ”villain”, eller en ”bad boy”) enligt svensk lag för även om jag visserligen har anmält mängder av (hat)brott genom åren så har mina polisanmälningar aldrig tidigare vare sig lett till åtal eller till rättegång och än mindre till fällande dom (d v s de har samtliga lagts ned utan åtgärd trots att jag i åtskilliga fall har försett polisen med bevismaterial).

 

DOM.jpg

 

I onsdags dömde Värmlands tingsrätt i Karlstad den förmodade värmländske SD:aren som den 15 september 2017 ringde från en lägenhet i Hammarö (och från hans sons telefon) och hotade mig samt använde s k rasord (med anspelning på att jag ser ut som en asiatisk man, då jag är utlandsadopterad från Sydkorea) till 5000 kr i dagsböter för olaga hot.

 

Nu kan polisen rapportera in ännu en ”pinne” (d v s ett uppklarat brott) medan BRÅ kan registrera ännu ett uppklarat hatbrott med rasistiska motiv även om det inte finns en specifik kategori för hatbrott som riktar sig mot asiater just.

 

Konkret handlade det om att mannen ifråga tillsammans med ett flertal andra förmodade SD:are tillsammans satt och läste en artikel (de hade då kopplat in en bärbar dator till en stor s k platt-tv för att läsa artikeln) som handlade om mig, som är publicerad på den högerradikala alternativmediesajten Nya Tider och som Dan Berner/Malmqvist har författat, och tillsammans hetsade de upp sig så till den milda grad att en av dem (d v s den person som nu har fällts för olaga hot) helt sonika beslutade sig för att ringa upp mig:

 

”Saxat” ur domen:

 

”Han är adopterad från Sydkorea. Han är lärare och aktiv i invandrings- och integrationsfrågor. Han kom hem från jobbet och då fanns det två meddelanden på telefonen. Ingen hade presenterat sig, men telefonnumret kunde spåras. Det var en man som hade talat in meddelandena. På inspelningen uttalade mannen att han skulle ta honom och att han skulle få en smäll om han hittade honom. Hotelserna handlade om att han skulle bli uppsökt och det handlade om hans arbetsplats där han arbetat sedan några år tillbaka. Mannen hade också uttalat en mängd okvädningsord som anspelade på hans ursprung. Han sade ”kines” flera gånger. Mannen hade ringt till honom för att hans dotter studerade på universitetet och sådana som han skulle inte arbeta där eftersom han och hans undervisning var bara ”skit”. Kontentan av samtalet var att antingen skulle han säga upp sig eller så skulle mannen och andra se till att han slutade.

 

(Den tilltalade)… Det fanns en artikel om Tobias Hübinette där han inte framställdes i någon bra dager. Han hade läst artikeln. Med anledning av artikeln ringde han till Tobias Hübinette. Han minns däremot inte vad han sade, men han kan nog ha sagt det Tobias Hübinette uppgett. Hans dotter gick på skolan och han kan ha fått för sig saker.

 

(Den tilltalade) har uppgett att han inte riktigt kommit ihåg vad han sagt i telefonmeddelandena, men att det kan stämma att han sagt det som Tobias Hübinette uppgett. Tobias Hübinette har lämnat trovärdiga uppgifter. Tingsrätten lägger därför Tobias Hübinettes uppgifter till grund för bedömningen av målet och finner därigenom och i förening med övrig utredning att åtalet är styrkt och att gärningen ska bedömas på sätt åklagaren angett.

 

Brottet förtjänar ett måttligt bötesstraff. Vid bedömningen av antalet dagsböter har tingsrätten som försvårande omständighet i skälig omfattning tagit hänsyn till att ett motiv för brottet varit att kränka en person på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung.”

 

Transkribering av samtalet:

 

Meddelande 1 som inkom kl. 19.42 den 15 september 2017:

 

”Jo jag heter XX. Jag söker nån kines som heter Tobias Hübinette. Han kan gärna ringa upp mig. Han ser ju mitt nummer så vitt jag kan förstå. Välkommen och höra av dig din jävla kinesjävel.”

 

Meddelande 1 som inkom kl. 19.47 den 15 september 2017:

 

”Har jag kommit till Tomas Hübinette eller vad fan han heter, Tobias Hübinette. Min dotter har gått på Karlstad universitet. Jag är XX år gammal och heter XX. Du ska inte vara där och indoktrinera dom på ditt jävla kommunistsätt.

 

Förbannade jävel, du tål väl inte att jag kallar dig för kines, men du, det kan jag tala om för dig att om du är en kines är du fan en kines, du kan inte ändra på det. Din jävla skitstövel. Kom till mig i stället och indoktrinera. Du skryter om att du har dängt upp nån annan. Kom hit och däng upp mig för fan. Du är mycket välkommen din jävla skit. Jävlar, jag ska göra mos utav dig, garanterat. Du ger fan i att vara på Karlstad universitet. Jag ska se till så att du får sluta där. Absolut.

 

Din jävla kinesjävel. Förbannade sjuk, du är ju sjuk i huvet för fan. Absolut sjuk i huvet är du. Kan du börja jobba i stället för att leva på mina skattepengar förresten. Du lever på skattepengar eller vart fan får du din lön ifrån? Vart får du din lön ifrån? Tänk efter! Men du är så jävla dum i huvet så det fattar du inte. Det är mina skattepengar! Jag försörjer dig din dumme jävel.

 

Men du, jag ska fan i mig ta rätt på dig. Jag ska ta rätt på dig kinesjävel. Jag kan nog slå ihjäl dig. Indoktrinera inte mina barn eller några svenskar med dina sjuka jävla idéer. Vi kommer (ohörbart) var fan du än är.

 

Jävlar, jag ska ta dig, bara jag får tag på dig. Jag ska söka rätt på dig, det lovar jag. Jag heter XX. Du kan nog ta rätt på mig i ditt register. XX heter jag. Jag ringer från min sons telefon.

 

Du ska få fan när jag får tag på dig. Lita på det, lita på det. Du har förstört det svenska samhället totalt med din jävla indoktrinering på universitetet eller vad fan du håller på med. Din jävla kinesjävel. Du törs inte stå.. Du ska få en smäll din jävla (ohörbart). Vänta, jag ska ta dig (ohörbart).”

 

Antalet anmälda hatbrott fortsatte att öka under 2018 och hatbrott med främlingsfientliga/rasistiska motiv fortsätter att dominera

Under (valåret) 2018 polisanmäldes fler brott med ett hatbrottsmotiv än någonsin tidigare i Sverige och ökningen är över tid mycket kraftig – sedan 2016 har exempelvis antalet anmälda hatbrott ökat med 11% och sedan 2013 handlar det om en ökning med hela 29%.

 

HAT.jpg

De anmälda hatbrotten som har främlingsfientliga/rasistiska motiv fortsätter att både öka och dominera och svarade för 69% av alla polisanmälningar med ett hatbrottsmotiv under 2018 och återigen var det afrosvenskarna och de svenska muslimerna som fick bära den allra tyngsta bördan:
 
Av samtliga anmälda brott med ett hatbrottsmotiv under 2018 var 13% afrofobiska medan 8% var islamofobiska. De antisemitiska och kristofobiska hatbrotten stod för 4% vardera medan de antiromska hatbrotten stod för 2% av samtliga anmälda hatbrott under förra året. Slutligen identifierades sexuell läggning som motiv i 11% av polisanmälningarna.
 
97% av de identifierade främlingsfientliga/rasistiska hatbrottsanmälningarna under 2018 riktade sig mot invandrar- och minoritetsgrupper, 3% procent av anmälningarna riktade sig mot majoritetssvenskar eller mot personer som uppfattades representera den infödda majoritetsbefolkningen (t ex svenska asiater eller svenska judar som utsätter majoritetssvenskar och vita personer) och 4% av hatbrotten rörde ”minoritet mot minoritet” (t ex svenska muslimer som utsätter afrosvenskar eller svenska latinos/as som utsätter svenska romer).

 

REGION.jpg

 

När hänsyn tas till skillnader i folkmängd rapporterade polisregion Stockholm flest identifierade brott med hatbrottsmotiv, 93 brott per 100 000 av medelfolkmängden, och därefter följde polisregion Syd (69 brott per 100 000 invånare) och polisregion Öst (63 brott per 100 000 invånare). Motsvarande antal för riket i stort var 70 brott per 100 000 invånare.
 
En fjärdedel av samtliga anmälda hatbrott under 2018 skedde i Stockholms, Göteborgs och Malmös kommuner. I relation till folkmängd angavs Stockholm som brottsplats i 102 fall per 100 000 invånare, medan motsvarande antal i Malmö och Göteborg var 71 respektive 66 brott per 100 000 invånare. På kommunnivå stack också bl a Eskilstuna, Härnösand, Kiruna, Kramfors, Ludvika, Mora, Nacka, Nyköping, Salem, Södertälje, Tranås och Sundbyberg ut.

KOM.jpg

Hatbrott med främlingsfientliga/rasistiska motiv var vanligast i Stockholms kommun med 77 brott per 100 000 invånare medan motsvarande antal för Malmö och Göteborgs kommun var 46 respektive 45 anmälningar per 100 000 invånare.
 
Vissa menar att ökningen handlar om att antalet och andelen minoritetsinvånare har ökat och att ”träffytorna” (d v s invandrarnas och minoriteternas konkreta kroppar) därmed har blivit fler för de som utsätter invandrare och minoriteter för hatbrott. År 2018 uppnådde samtidigt den samlade svenska s k nationella rörelsen sitt allra bästa valresultat någonsin med sammanlagt 18% (SD, AfS och NMR) av rösterna och det finns då en tendens att antalet hatbrott ökar under valkampanjer och valår som kännetecknas av att invandrare och minoriteter hamnar i fokus och alltför ofta också i skottgluggen i retorikens och propagandans värld.

”Min” rättegång som skulle ha ägt rum idag ställdes precis nyss in och polisens senfärdighet och undermåliga hantering kan nu spoliera hela åtalet

”Min” rättegång som skulle äga rum idag kl. 14.30 ställdes nyss in då den tilltalade inte behagade infinna sig utan skyllde på ”akut sjukdom” (OBS: detta är då alltför vanligt numera i Sverige, d v s att de/n åtalade inte infinner sig i rätten) och tyvärr så preskriberas brottet som mannen ifråga åtalades för redan den 15 september, d v s om tre dygn.

 

Inställt 190912.jpg

Nu vet jag inte om det har någon betydelse men i alla fall så sköttes inte polisutredningen ordentligt trots att jag anmälde brottet (olaga hot som hatbrott), som ägde rum den 15 september 2017, dagen därpå och gjorde allt utredningsarbete åt polisen som fick full identitet på den misstänkte gärningsmannen ifråga av mig (fullständigt namn, fullständigt personnummer, fullständig postadress o s v) liksom en lista på tidigare domar som mannen ifråga ha ådragit sig OCH en inspelning av telefonsamtalet på ett USB-minne som polisen tyvärr slarvade bort.
 
Trots all denna (gratis)hjälp från min sida så gick det ett år och fyra månader innan polisen ens kontaktade mig och den tilltalade och höll förhör med oss båda och att rättegången skulle äga rum idag tre dygn innan brottet preskriberas är inget annat än en mindre skandal.
 
För de/n som vill läsa mer om åtalet och den rättegång som skulle ha ägt rum idag, se bl a:
 
 
 

En transkription av det hot som riktades mot mig i september 2017 inför min kommande rättegång i Karlstad: Ett typexempel på hur vred och hatisk en SD-sympatisör kan bli efter att ha läst högerradikala alternativmedier

Nu har jag transkriberat de två meddelanden som talades in i min (dåvarande) mobiltelefon den 15 september 2017 och som till slut har resulterat i att jag är målsägande i en rättegång angående olaga hot som äger rum nu på torsdag i Värmlands tingsrätt i Karlstad och då den tilltalade inte bara hotade mig utan även använde ett s k rasord för att beteckna mig så riskerar personen ifråga också straffskärpning då det handlade om att ”kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer” ”på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet” (ur Brottsbalken 29 kap.).
 
OBS: Glosan ”kines” är så klart inte ett regelrätt svenskspråkigt rasord utan en ren nationalitetsbeteckning men med ett visst tonfall så kan ordet dock förvandlas till ett rasord ungefär som att nationalitetsbeteckningarna ”finne” och ”turk” också kan göra det i vissa sammanhang. För mer information om torsdagens rättegång – se https://tobiashubinette.wordpress.com/2019/08/28/extremhogern-media-vald-brott-varmland samt https://tobiashubinette.wordpress.com/2019/09/02/karlstad-varnland-extremhogern-hogskolevarlden-antirasism-antifascism
 
Meddelande 1 som inkom kl. 19.42 den 15 september 2017:
”Jo jag heter XX. Jag söker nån kines som heter Tobias Hübinette. Han kan gärna ringa upp mig. Han ser ju mitt nummer så vitt jag kan förstå. Välkommen och höra av dig din jävla kinesjävel.”
 
Meddelande 1 som inkom kl. 19.47 den 15 september 2017:
”Har jag kommit till Tomas Hübinette eller vad fan han heter, Tobias Hübinette. Min dotter har gått på Karlstad universitet. Jag är XX år gammal och heter XX. Du ska inte vara där och indoktrinera dom på ditt jävla kommunistsätt.
 
Förbannade jävel, du tål väl inte att jag kallar dig för kines, men du, det kan jag tala om för dig att om du är en kines är du fan en kines, du kan inte ändra på det. Din jävla skitstövel. Kom till mig i stället och indoktrinera. Du skryter om att du har dängt upp nån annan. Kom hit och däng upp mig för fan. Du är mycket välkommen din jävla skit. Jävlar, jag ska göra mos utav dig, garanterat. Du ger fan i att vara på Karlstad universitet. Jag ska se till så att du får sluta där. Absolut.
 
Din jävla kinesjävel. Förbannade sjuk, du är ju sjuk i huvet för fan. Absolut sjuk i huvet är du. Kan du börja jobba i stället för att leva på mina skattepengar förresten. Du lever på skattepengar eller vart fan får du din lön ifrån? Vart får du din lön ifrån? Tänk efter! Men du är så jävla dum i huvet så det fattar du inte. Det är mina skattepengar! Jag försörjer dig din dumme jävel.
 
Men du, jag ska fan i mig ta rätt på dig. Jag ska ta rätt på dig kinesjävel. Jag kan nog slå ihjäl dig. Indoktrinera inte mina barn eller några svenskar med dina sjuka jävla idéer. Vi kommer (ohörbart) var fan du än är.
 
Jävlar, jag ska ta dig, bara jag får tag på dig. Jag ska söka rätt på dig, det lovar jag. Jag heter XX. Du kan nog ta rätt på mig i ditt register. XX heter jag. Jag ringer från min sons telefon.
 
Du ska få fan när jag får tag på dig. Lita på det, lita på det. Du har förstört det svenska samhället totalt med din jävla indoktrinering på universitetet eller vad fan du håller på med. Din jävla kinesjävel. Du törs inte stå… Du ska få en smäll din jävla (ohörbart). Vänta, jag ska ta dig (ohörbart).”

Dödligt våld p g a hatbrott

Går igenom BRÅ:s nya rapport ”Dödligt våld i Sverige 1990–2017” och noterar att en viss uppgång tydligen har ägt rum under 2010-talet vad gäller dödligt våld p g a hatbrott, som i praktiken i just Sverige oftast (men dock inte alltid) handlar om högerextrema gärningspersoner. Om jag har förstått BRÅ:s siffror rätt så blev hela 12 personer dödade i Sverige bara mellan 2014-17 p g a hatbrott.
HAT2.jpg
 
Själv har jag då alltid trott eller i varje fall haft självuppfattningen att jag har ”skaplig koll” på det dödliga hatbrottsvåldet som då mestadels har högerextremister som gärningspersoner men så är det tydligen inte för de här fallen är uppenbarligen fler än jag trodde att de var.
HAT 1.jpg
 
Samma slutsats drar jag när jag BRÅ:s longitudinella kurva över det dödliga våldet p g a hatbrott mellan 1990-2017: Att 1990-talet upplevde en rejäl ”topp” visste jag så klart om då jag var den på Expo som på den tiden systematiskt samlade på domar och fall som just rörde dödligt våld från högerextremisters sida (i huvudsak var det homosexuella män och icke-vita män som dödades under 90-talet) men sedan har jag nog missat ett antal fall därefter som jag verkligen inte kan identifiera ”på rak arm”.

Mellan 2005-16 var det fyra gånger vanligare att personer med bakgrund i Afrika utsattes för ett främlingsfientligt hatbrott liksom tre gånger vanligare att män med bakgrund i Asien gjorde det

I BRÅ:s nya rapport om självrapporterad utsatthet för hatbrott framgår det bl a att procentandelen invånare som har utsatts för ett främlingsfientligt hatbrott har ökat från 1,1% mellan 2010–12 till 1,6% mellan 2014–16.
 
Bland utrikes födda har 2,5% av kvinnorna och 3,5% av männen drabbats av ett främlingsfientligt hatbrott mellan 2005–16.
42796037_10155933387475847_1445417208485249024_n.jpg
 
Bland de som är födda i Afrika eller som har två föräldrar eller minst en förälder som är född/a i Afrika (d v s de invandrade, ”andrageneration:arna” och de blandade) har hela 5,8% utsatts för ett främlingsfientligt hatbrott mellan 2005-16 och vilket innebär att risken att utsättas för ett främlingsfientligt hatbrott är fyra gånger större för denna grupp jämfört med genomsnittet.
 
Även bland män som är födda i Asien eller som har två föräldrar eller minst en förälder som är född/a i Asien (d v s de invandrade, ”andrageneration:arna” och de blandade) har relativt många – 4,8% – drabbats av ett främlingsfientligt hatbrott mellan 2005-16.
42701583_10155933387545847_8441120477774086144_n.jpg

Extremhögerns aktiviteter i den svenska nationalsocialismens ”urhem” Värmland har ökat lavinartat från 5 till 170 inrapporterade aktiviteter mellan 2013-2017 och likaså ökade antalet hatbrott i länet under förra året

Brottsförebyggande Centrums i Värmland alltid lika ambitiösa och välskrivna årsrapport som undersöker situationen för politisk extremism i Värmland under ett visst år har idag utkommit med sin nya rapport som är den femte i ordningen och som täcker 2016 års händelser – ”Hot mot demokratin i Värmland. Årsrapport 2017”. Rapporten konstaterar bl a att den radikala vänstern fortsätter att vara i stort frånvarande i regionen samt att den radikala islamismen också nästan är frånvarande i länet medan extremhögern har fortsatt att flytta fram sina positioner under förra året och i det landskap där den svenska nationalsocialismen en gång föddes 1924.

 

Idag har SD ett starkt fäste i Värmland och partiet kan antas gå framåt rejält i årets val i september och redan i förra valet kunde SD inhösta uppemot 20-25% i flera kommuner och valkretsar runtom i regionen. I höstas lyckades SD Karlstad till exempel få ihop över 10% av kommuninvånarnas namnunderskrifter för att försöka stoppa moskébygget i staden.

 

I juni förra året så stormade och störde också ett 50-tal lokala högerextremister kommunfullmäktigemötet i Karlstad som just då skulle ta beslut i moskéfrågan och i september så attackerades Pride-tåget i staden av en grupp militanta högerextremister.

 

Medan hatbrotten har gått ned i övriga landet så går de tyvärr upp i Värmland – det handlar om en ökning som uppgår till närmare 22% och det är ökningen av brott med främlingsfientliga/rasistiska motiv som sticker ut. Rapporten uppskattar t ex att ett 20-tal våldsbrott har ägt rum i länet under förra året liksom ett 20-tal fall av hets mot folkgrupp och ett 50-tal fall av olaga hot liksom totalt ett 90-tal hatbrott med främlingsfientliga/rasistiska motiv och varav 26 var afrofobiska och ett 20-tal kunde kopplas till högerextrema grupper.

 

I rapporten framgår det också att något fler Värmlandspolitiker än tidigare har utsatts för hot och trakasserier och tre politiker, varav två är kvinnor, har uppgivit att de utsatts för våld eller skadegörelse under förra året och hälften av de utsatta politikerna uppger att de har uppfattat det som att hotet handlar om att de och deras partier ska påverkas i sitt beslutsfattande.

 

Namnlöst.jpg

 

Den radikala och våldsamma extremhögern har rejält skruvat upp volymen i Värmland under förra året med Nordiska motståndsrörelsen (NMR) med sitt näste 5 och kampgrupp 503 (Kristinehamn hamnade exempelvis under förra året på 8:e plats när NMR:s ledning korade de mest aktiva kommunerna i landet) och gruppen Hammerskins/Crew 38 som numera har en egen lokal och det s k mannaförbundet Defend Wermland i spetsen som består av f d medlemmar i numera nedlagda Svenskarnas parti.

 

Den mest intensiva verksamheten ägde rum i östra Värmland och i Karlstad, Kristinehamn och Filipstad följt av Årjäng, Grums och Storfors. Antalet högerextrema aktiviteter i Värmland har ökat lavinartat från 5 inrapporterade aktiviteter 2013 till 170 dokumenterade aktiviteter 2017 och bland annat har under förra året torgmöten och mindre demonstrationer hållits, högerextrema trygghetsvandringar har genomförts i anslutning till #metoo-kampanjen, midvinterblot har arrangerats och den svenska nazismens ”grundandefader” Birger Furugård som ligger begravd i Årjäng har än en gång hedrats på sin födelsedag.

 

 

Uppdrag granskning tar upp problemet med det skyhöga antalet afrofobiska hatbrott

Kvällens TV-tips: Uppdrag granskning kl. 20.00 på SVT1
 
”Afrofobiska hatbrottsanmälningar dominerar i statistiken. Uppdrag granskning har tagit reda på hur afrofobin drabbar svarta svenskar i vardagen.”
 
 
Idag är uppemot 3% av den svenska totalbefolkningen afrosvenskar motsvarande cirka 300 000 invånare och varav över 50% har bakgrund i f d Africa Orientale Italiana/Afrikas horn och gruppen är mycket ung med en medelålder på kring 35 år att jämföra med genomsnittsåldern bland majoritetssvenskarna som idag ligger på kring 50 år.
 
Bland alla barn, ungdomar och unga vuxna i landet är åtminstone 6-7% afrosvenskar och möjligen är 7-8% av Stor-Stockholms befolkning afrosvenskar och ovanstående siffror kan jämföras med att andelen svarta i USA uppgår till ca 12,5%, i Frankrike till ca 5-6%, i Storbritannien till ca 3,5% och i Belgien respektive Nederländerna till ca 3%.
 
antalet anmälda afrofobiska hatbrott (siffrorna för 2016 publiceras först den 14/12 i år men tyvärr så finns det en viss risk att BRÅ kommer att sluta att publicera en årlig rapport om hatbrott)
2008: 761
2009: 780
2010: 818
2011: 803
2012: 940
2013: 980
2014: 1075
2015: 1074
 
Afrosvenskar är i förhållande till sin demografiska storlek den minoritet i landet som drabbas allra mest av hatbrott: Det handlar om en (närmast osannolik och surrealistisk) överrisk på uppemot 3,5 gånger motsvarande en 250%:ig överrepresentation. Proportionellt sett begås flest afrofobiska hatbrott i Stor-Stockholm och därefter i Västsverige och i Skåne.
Namnlöst.jpg
 
Tidigare (inte idag tyvärr p g a den militanta och radikala svenska antirasistiska och antifascistiska vreden, skräcken och hatet mot all form av statistik om minoriteter) så var det möjligt att urskilja personer med bakgrund i subsahariska Afrika i de av SCB genomförda undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) som genomfördes mellan 1993–2000 och i dessa undersökningar framgick det att det var den minoritet som utsatts för både (fysiskt) våld och hot (om våld) allra mest: 14% av männen och 10% av kvinnorna med bakgrund i subsahariska Afrika uppgav att de hade fallit offer för våld och hot att jämföra med kring 6% bland majoritetsbefolkningen och särskilt gällde detta åldersgruppen 20–34 år varibland hela 24% hade utsatts för våld och hot jämfört med 11% bland majoritetsinvånarna.