Kategori: hatbrott

För första gången någonsin är jag nu ett brottsoffer då mannen som ringde och hotade mig för två år sedan fälls för olaga hot av hatbrottskaraktär

För första gången i livet är jag nu officiellt och juridiskt ett brottsoffer (och inte en misstänkt, en åtalad, en gärningsman, en ”villain”, eller en ”bad boy”) enligt svensk lag för även om jag visserligen har anmält mängder av (hat)brott genom åren så har mina polisanmälningar aldrig tidigare vare sig lett till åtal eller till rättegång och än mindre till fällande dom (d v s de har samtliga lagts ned utan åtgärd trots att jag i åtskilliga fall har försett polisen med bevismaterial).

 

DOM.jpg

 

I onsdags dömde Värmlands tingsrätt i Karlstad den förmodade värmländske SD:aren som den 15 september 2017 ringde från en lägenhet i Hammarö (och från hans sons telefon) och hotade mig samt använde s k rasord (med anspelning på att jag ser ut som en asiatisk man, då jag är utlandsadopterad från Sydkorea) till 5000 kr i dagsböter för olaga hot.

 

Nu kan polisen rapportera in ännu en ”pinne” (d v s ett uppklarat brott) medan BRÅ kan registrera ännu ett uppklarat hatbrott med rasistiska motiv även om det inte finns en specifik kategori för hatbrott som riktar sig mot asiater just.

 

Konkret handlade det om att mannen ifråga tillsammans med ett flertal andra förmodade SD:are tillsammans satt och läste en artikel (de hade då kopplat in en bärbar dator till en stor s k platt-tv för att läsa artikeln) som handlade om mig, som är publicerad på den högerradikala alternativmediesajten Nya Tider och som Dan Berner/Malmqvist har författat, och tillsammans hetsade de upp sig så till den milda grad att en av dem (d v s den person som nu har fällts för olaga hot) helt sonika beslutade sig för att ringa upp mig:

 

”Saxat” ur domen:

 

”Han är adopterad från Sydkorea. Han är lärare och aktiv i invandrings- och integrationsfrågor. Han kom hem från jobbet och då fanns det två meddelanden på telefonen. Ingen hade presenterat sig, men telefonnumret kunde spåras. Det var en man som hade talat in meddelandena. På inspelningen uttalade mannen att han skulle ta honom och att han skulle få en smäll om han hittade honom. Hotelserna handlade om att han skulle bli uppsökt och det handlade om hans arbetsplats där han arbetat sedan några år tillbaka. Mannen hade också uttalat en mängd okvädningsord som anspelade på hans ursprung. Han sade ”kines” flera gånger. Mannen hade ringt till honom för att hans dotter studerade på universitetet och sådana som han skulle inte arbeta där eftersom han och hans undervisning var bara ”skit”. Kontentan av samtalet var att antingen skulle han säga upp sig eller så skulle mannen och andra se till att han slutade.

 

(Den tilltalade)… Det fanns en artikel om Tobias Hübinette där han inte framställdes i någon bra dager. Han hade läst artikeln. Med anledning av artikeln ringde han till Tobias Hübinette. Han minns däremot inte vad han sade, men han kan nog ha sagt det Tobias Hübinette uppgett. Hans dotter gick på skolan och han kan ha fått för sig saker.

 

(Den tilltalade) har uppgett att han inte riktigt kommit ihåg vad han sagt i telefonmeddelandena, men att det kan stämma att han sagt det som Tobias Hübinette uppgett. Tobias Hübinette har lämnat trovärdiga uppgifter. Tingsrätten lägger därför Tobias Hübinettes uppgifter till grund för bedömningen av målet och finner därigenom och i förening med övrig utredning att åtalet är styrkt och att gärningen ska bedömas på sätt åklagaren angett.

 

Brottet förtjänar ett måttligt bötesstraff. Vid bedömningen av antalet dagsböter har tingsrätten som försvårande omständighet i skälig omfattning tagit hänsyn till att ett motiv för brottet varit att kränka en person på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung.”

 

Transkribering av samtalet:

 

Meddelande 1 som inkom kl. 19.42 den 15 september 2017:

 

”Jo jag heter XX. Jag söker nån kines som heter Tobias Hübinette. Han kan gärna ringa upp mig. Han ser ju mitt nummer så vitt jag kan förstå. Välkommen och höra av dig din jävla kinesjävel.”

 

Meddelande 1 som inkom kl. 19.47 den 15 september 2017:

 

”Har jag kommit till Tomas Hübinette eller vad fan han heter, Tobias Hübinette. Min dotter har gått på Karlstad universitet. Jag är XX år gammal och heter XX. Du ska inte vara där och indoktrinera dom på ditt jävla kommunistsätt.

 

Förbannade jävel, du tål väl inte att jag kallar dig för kines, men du, det kan jag tala om för dig att om du är en kines är du fan en kines, du kan inte ändra på det. Din jävla skitstövel. Kom till mig i stället och indoktrinera. Du skryter om att du har dängt upp nån annan. Kom hit och däng upp mig för fan. Du är mycket välkommen din jävla skit. Jävlar, jag ska göra mos utav dig, garanterat. Du ger fan i att vara på Karlstad universitet. Jag ska se till så att du får sluta där. Absolut.

 

Din jävla kinesjävel. Förbannade sjuk, du är ju sjuk i huvet för fan. Absolut sjuk i huvet är du. Kan du börja jobba i stället för att leva på mina skattepengar förresten. Du lever på skattepengar eller vart fan får du din lön ifrån? Vart får du din lön ifrån? Tänk efter! Men du är så jävla dum i huvet så det fattar du inte. Det är mina skattepengar! Jag försörjer dig din dumme jävel.

 

Men du, jag ska fan i mig ta rätt på dig. Jag ska ta rätt på dig kinesjävel. Jag kan nog slå ihjäl dig. Indoktrinera inte mina barn eller några svenskar med dina sjuka jävla idéer. Vi kommer (ohörbart) var fan du än är.

 

Jävlar, jag ska ta dig, bara jag får tag på dig. Jag ska söka rätt på dig, det lovar jag. Jag heter XX. Du kan nog ta rätt på mig i ditt register. XX heter jag. Jag ringer från min sons telefon.

 

Du ska få fan när jag får tag på dig. Lita på det, lita på det. Du har förstört det svenska samhället totalt med din jävla indoktrinering på universitetet eller vad fan du håller på med. Din jävla kinesjävel. Du törs inte stå.. Du ska få en smäll din jävla (ohörbart). Vänta, jag ska ta dig (ohörbart).”

 

Antalet anmälda hatbrott fortsatte att öka under 2018 och hatbrott med främlingsfientliga/rasistiska motiv fortsätter att dominera

Under (valåret) 2018 polisanmäldes fler brott med ett hatbrottsmotiv än någonsin tidigare i Sverige och ökningen är över tid mycket kraftig – sedan 2016 har exempelvis antalet anmälda hatbrott ökat med 11% och sedan 2013 handlar det om en ökning med hela 29%.

 

HAT.jpg

De anmälda hatbrotten som har främlingsfientliga/rasistiska motiv fortsätter att både öka och dominera och svarade för 69% av alla polisanmälningar med ett hatbrottsmotiv under 2018 och återigen var det afrosvenskarna och de svenska muslimerna som fick bära den allra tyngsta bördan:
 
Av samtliga anmälda brott med ett hatbrottsmotiv under 2018 var 13% afrofobiska medan 8% var islamofobiska. De antisemitiska och kristofobiska hatbrotten stod för 4% vardera medan de antiromska hatbrotten stod för 2% av samtliga anmälda hatbrott under förra året. Slutligen identifierades sexuell läggning som motiv i 11% av polisanmälningarna.
 
97% av de identifierade främlingsfientliga/rasistiska hatbrottsanmälningarna under 2018 riktade sig mot invandrar- och minoritetsgrupper, 3% procent av anmälningarna riktade sig mot majoritetssvenskar eller mot personer som uppfattades representera den infödda majoritetsbefolkningen (t ex svenska asiater eller svenska judar som utsätter majoritetssvenskar och vita personer) och 4% av hatbrotten rörde ”minoritet mot minoritet” (t ex svenska muslimer som utsätter afrosvenskar eller svenska latinos/as som utsätter svenska romer).

 

REGION.jpg

 

När hänsyn tas till skillnader i folkmängd rapporterade polisregion Stockholm flest identifierade brott med hatbrottsmotiv, 93 brott per 100 000 av medelfolkmängden, och därefter följde polisregion Syd (69 brott per 100 000 invånare) och polisregion Öst (63 brott per 100 000 invånare). Motsvarande antal för riket i stort var 70 brott per 100 000 invånare.
 
En fjärdedel av samtliga anmälda hatbrott under 2018 skedde i Stockholms, Göteborgs och Malmös kommuner. I relation till folkmängd angavs Stockholm som brottsplats i 102 fall per 100 000 invånare, medan motsvarande antal i Malmö och Göteborg var 71 respektive 66 brott per 100 000 invånare. På kommunnivå stack också bl a Eskilstuna, Härnösand, Kiruna, Kramfors, Ludvika, Mora, Nacka, Nyköping, Salem, Södertälje, Tranås och Sundbyberg ut.

KOM.jpg

Hatbrott med främlingsfientliga/rasistiska motiv var vanligast i Stockholms kommun med 77 brott per 100 000 invånare medan motsvarande antal för Malmö och Göteborgs kommun var 46 respektive 45 anmälningar per 100 000 invånare.
 
Vissa menar att ökningen handlar om att antalet och andelen minoritetsinvånare har ökat och att ”träffytorna” (d v s invandrarnas och minoriteternas konkreta kroppar) därmed har blivit fler för de som utsätter invandrare och minoriteter för hatbrott. År 2018 uppnådde samtidigt den samlade svenska s k nationella rörelsen sitt allra bästa valresultat någonsin med sammanlagt 18% (SD, AfS och NMR) av rösterna och det finns då en tendens att antalet hatbrott ökar under valkampanjer och valår som kännetecknas av att invandrare och minoriteter hamnar i fokus och alltför ofta också i skottgluggen i retorikens och propagandans värld.

”Min” rättegång som skulle ha ägt rum idag ställdes precis nyss in och polisens senfärdighet och undermåliga hantering kan nu spoliera hela åtalet

”Min” rättegång som skulle äga rum idag kl. 14.30 ställdes nyss in då den tilltalade inte behagade infinna sig utan skyllde på ”akut sjukdom” (OBS: detta är då alltför vanligt numera i Sverige, d v s att de/n åtalade inte infinner sig i rätten) och tyvärr så preskriberas brottet som mannen ifråga åtalades för redan den 15 september, d v s om tre dygn.

 

Inställt 190912.jpg

Nu vet jag inte om det har någon betydelse men i alla fall så sköttes inte polisutredningen ordentligt trots att jag anmälde brottet (olaga hot som hatbrott), som ägde rum den 15 september 2017, dagen därpå och gjorde allt utredningsarbete åt polisen som fick full identitet på den misstänkte gärningsmannen ifråga av mig (fullständigt namn, fullständigt personnummer, fullständig postadress o s v) liksom en lista på tidigare domar som mannen ifråga ha ådragit sig OCH en inspelning av telefonsamtalet på ett USB-minne som polisen tyvärr slarvade bort.
 
Trots all denna (gratis)hjälp från min sida så gick det ett år och fyra månader innan polisen ens kontaktade mig och den tilltalade och höll förhör med oss båda och att rättegången skulle äga rum idag tre dygn innan brottet preskriberas är inget annat än en mindre skandal.
 
För de/n som vill läsa mer om åtalet och den rättegång som skulle ha ägt rum idag, se bl a:
 
 
 

En transkription av det hot som riktades mot mig i september 2017 inför min kommande rättegång i Karlstad: Ett typexempel på hur vred och hatisk en SD-sympatisör kan bli efter att ha läst högerradikala alternativmedier

Nu har jag transkriberat de två meddelanden som talades in i min (dåvarande) mobiltelefon den 15 september 2017 och som till slut har resulterat i att jag är målsägande i en rättegång angående olaga hot som äger rum nu på torsdag i Värmlands tingsrätt i Karlstad och då den tilltalade inte bara hotade mig utan även använde ett s k rasord för att beteckna mig så riskerar personen ifråga också straffskärpning då det handlade om att ”kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer” ”på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet” (ur Brottsbalken 29 kap.).
 
OBS: Glosan ”kines” är så klart inte ett regelrätt svenskspråkigt rasord utan en ren nationalitetsbeteckning men med ett visst tonfall så kan ordet dock förvandlas till ett rasord ungefär som att nationalitetsbeteckningarna ”finne” och ”turk” också kan göra det i vissa sammanhang. För mer information om torsdagens rättegång – se https://tobiashubinette.wordpress.com/2019/08/28/extremhogern-media-vald-brott-varmland samt https://tobiashubinette.wordpress.com/2019/09/02/karlstad-varnland-extremhogern-hogskolevarlden-antirasism-antifascism
 
Meddelande 1 som inkom kl. 19.42 den 15 september 2017:
”Jo jag heter XX. Jag söker nån kines som heter Tobias Hübinette. Han kan gärna ringa upp mig. Han ser ju mitt nummer så vitt jag kan förstå. Välkommen och höra av dig din jävla kinesjävel.”
 
Meddelande 1 som inkom kl. 19.47 den 15 september 2017:
”Har jag kommit till Tomas Hübinette eller vad fan han heter, Tobias Hübinette. Min dotter har gått på Karlstad universitet. Jag är XX år gammal och heter XX. Du ska inte vara där och indoktrinera dom på ditt jävla kommunistsätt.
 
Förbannade jävel, du tål väl inte att jag kallar dig för kines, men du, det kan jag tala om för dig att om du är en kines är du fan en kines, du kan inte ändra på det. Din jävla skitstövel. Kom till mig i stället och indoktrinera. Du skryter om att du har dängt upp nån annan. Kom hit och däng upp mig för fan. Du är mycket välkommen din jävla skit. Jävlar, jag ska göra mos utav dig, garanterat. Du ger fan i att vara på Karlstad universitet. Jag ska se till så att du får sluta där. Absolut.
 
Din jävla kinesjävel. Förbannade sjuk, du är ju sjuk i huvet för fan. Absolut sjuk i huvet är du. Kan du börja jobba i stället för att leva på mina skattepengar förresten. Du lever på skattepengar eller vart fan får du din lön ifrån? Vart får du din lön ifrån? Tänk efter! Men du är så jävla dum i huvet så det fattar du inte. Det är mina skattepengar! Jag försörjer dig din dumme jävel.
 
Men du, jag ska fan i mig ta rätt på dig. Jag ska ta rätt på dig kinesjävel. Jag kan nog slå ihjäl dig. Indoktrinera inte mina barn eller några svenskar med dina sjuka jävla idéer. Vi kommer (ohörbart) var fan du än är.
 
Jävlar, jag ska ta dig, bara jag får tag på dig. Jag ska söka rätt på dig, det lovar jag. Jag heter XX. Du kan nog ta rätt på mig i ditt register. XX heter jag. Jag ringer från min sons telefon.
 
Du ska få fan när jag får tag på dig. Lita på det, lita på det. Du har förstört det svenska samhället totalt med din jävla indoktrinering på universitetet eller vad fan du håller på med. Din jävla kinesjävel. Du törs inte stå… Du ska få en smäll din jävla (ohörbart). Vänta, jag ska ta dig (ohörbart).”

Dödligt våld p g a hatbrott

Går igenom BRÅ:s nya rapport ”Dödligt våld i Sverige 1990–2017” och noterar att en viss uppgång tydligen har ägt rum under 2010-talet vad gäller dödligt våld p g a hatbrott, som i praktiken i just Sverige oftast (men dock inte alltid) handlar om högerextrema gärningspersoner. Om jag har förstått BRÅ:s siffror rätt så blev hela 12 personer dödade i Sverige bara mellan 2014-17 p g a hatbrott.
HAT2.jpg
 
Själv har jag då alltid trott eller i varje fall haft självuppfattningen att jag har ”skaplig koll” på det dödliga hatbrottsvåldet som då mestadels har högerextremister som gärningspersoner men så är det tydligen inte för de här fallen är uppenbarligen fler än jag trodde att de var.
HAT 1.jpg
 
Samma slutsats drar jag när jag BRÅ:s longitudinella kurva över det dödliga våldet p g a hatbrott mellan 1990-2017: Att 1990-talet upplevde en rejäl ”topp” visste jag så klart om då jag var den på Expo som på den tiden systematiskt samlade på domar och fall som just rörde dödligt våld från högerextremisters sida (i huvudsak var det homosexuella män och icke-vita män som dödades under 90-talet) men sedan har jag nog missat ett antal fall därefter som jag verkligen inte kan identifiera ”på rak arm”.

Mellan 2005-16 var det fyra gånger vanligare att personer med bakgrund i Afrika utsattes för ett främlingsfientligt hatbrott liksom tre gånger vanligare att män med bakgrund i Asien gjorde det

I BRÅ:s nya rapport om självrapporterad utsatthet för hatbrott framgår det bl a att procentandelen invånare som har utsatts för ett främlingsfientligt hatbrott har ökat från 1,1% mellan 2010–12 till 1,6% mellan 2014–16.
 
Bland utrikes födda har 2,5% av kvinnorna och 3,5% av männen drabbats av ett främlingsfientligt hatbrott mellan 2005–16.
42796037_10155933387475847_1445417208485249024_n.jpg
 
Bland de som är födda i Afrika eller som har två föräldrar eller minst en förälder som är född/a i Afrika (d v s de invandrade, ”andrageneration:arna” och de blandade) har hela 5,8% utsatts för ett främlingsfientligt hatbrott mellan 2005-16 och vilket innebär att risken att utsättas för ett främlingsfientligt hatbrott är fyra gånger större för denna grupp jämfört med genomsnittet.
 
Även bland män som är födda i Asien eller som har två föräldrar eller minst en förälder som är född/a i Asien (d v s de invandrade, ”andrageneration:arna” och de blandade) har relativt många – 4,8% – drabbats av ett främlingsfientligt hatbrott mellan 2005-16.
42701583_10155933387545847_8441120477774086144_n.jpg

Extremhögerns aktiviteter i den svenska nationalsocialismens ”urhem” Värmland har ökat lavinartat från 5 till 170 inrapporterade aktiviteter mellan 2013-2017 och likaså ökade antalet hatbrott i länet under förra året

Brottsförebyggande Centrums i Värmland alltid lika ambitiösa och välskrivna årsrapport som undersöker situationen för politisk extremism i Värmland under ett visst år har idag utkommit med sin nya rapport som är den femte i ordningen och som täcker 2016 års händelser – ”Hot mot demokratin i Värmland. Årsrapport 2017”. Rapporten konstaterar bl a att den radikala vänstern fortsätter att vara i stort frånvarande i regionen samt att den radikala islamismen också nästan är frånvarande i länet medan extremhögern har fortsatt att flytta fram sina positioner under förra året och i det landskap där den svenska nationalsocialismen en gång föddes 1924.

 

Idag har SD ett starkt fäste i Värmland och partiet kan antas gå framåt rejält i årets val i september och redan i förra valet kunde SD inhösta uppemot 20-25% i flera kommuner och valkretsar runtom i regionen. I höstas lyckades SD Karlstad till exempel få ihop över 10% av kommuninvånarnas namnunderskrifter för att försöka stoppa moskébygget i staden.

 

I juni förra året så stormade och störde också ett 50-tal lokala högerextremister kommunfullmäktigemötet i Karlstad som just då skulle ta beslut i moskéfrågan och i september så attackerades Pride-tåget i staden av en grupp militanta högerextremister.

 

Medan hatbrotten har gått ned i övriga landet så går de tyvärr upp i Värmland – det handlar om en ökning som uppgår till närmare 22% och det är ökningen av brott med främlingsfientliga/rasistiska motiv som sticker ut. Rapporten uppskattar t ex att ett 20-tal våldsbrott har ägt rum i länet under förra året liksom ett 20-tal fall av hets mot folkgrupp och ett 50-tal fall av olaga hot liksom totalt ett 90-tal hatbrott med främlingsfientliga/rasistiska motiv och varav 26 var afrofobiska och ett 20-tal kunde kopplas till högerextrema grupper.

 

I rapporten framgår det också att något fler Värmlandspolitiker än tidigare har utsatts för hot och trakasserier och tre politiker, varav två är kvinnor, har uppgivit att de utsatts för våld eller skadegörelse under förra året och hälften av de utsatta politikerna uppger att de har uppfattat det som att hotet handlar om att de och deras partier ska påverkas i sitt beslutsfattande.

 

Namnlöst.jpg

 

Den radikala och våldsamma extremhögern har rejält skruvat upp volymen i Värmland under förra året med Nordiska motståndsrörelsen (NMR) med sitt näste 5 och kampgrupp 503 (Kristinehamn hamnade exempelvis under förra året på 8:e plats när NMR:s ledning korade de mest aktiva kommunerna i landet) och gruppen Hammerskins/Crew 38 som numera har en egen lokal och det s k mannaförbundet Defend Wermland i spetsen som består av f d medlemmar i numera nedlagda Svenskarnas parti.

 

Den mest intensiva verksamheten ägde rum i östra Värmland och i Karlstad, Kristinehamn och Filipstad följt av Årjäng, Grums och Storfors. Antalet högerextrema aktiviteter i Värmland har ökat lavinartat från 5 inrapporterade aktiviteter 2013 till 170 dokumenterade aktiviteter 2017 och bland annat har under förra året torgmöten och mindre demonstrationer hållits, högerextrema trygghetsvandringar har genomförts i anslutning till #metoo-kampanjen, midvinterblot har arrangerats och den svenska nazismens ”grundandefader” Birger Furugård som ligger begravd i Årjäng har än en gång hedrats på sin födelsedag.

 

 

Uppdrag granskning tar upp problemet med det skyhöga antalet afrofobiska hatbrott

Kvällens TV-tips: Uppdrag granskning kl. 20.00 på SVT1
 
”Afrofobiska hatbrottsanmälningar dominerar i statistiken. Uppdrag granskning har tagit reda på hur afrofobin drabbar svarta svenskar i vardagen.”
 
 
Idag är uppemot 3% av den svenska totalbefolkningen afrosvenskar motsvarande cirka 300 000 invånare och varav över 50% har bakgrund i f d Africa Orientale Italiana/Afrikas horn och gruppen är mycket ung med en medelålder på kring 35 år att jämföra med genomsnittsåldern bland majoritetssvenskarna som idag ligger på kring 50 år.
 
Bland alla barn, ungdomar och unga vuxna i landet är åtminstone 6-7% afrosvenskar och möjligen är 7-8% av Stor-Stockholms befolkning afrosvenskar och ovanstående siffror kan jämföras med att andelen svarta i USA uppgår till ca 12,5%, i Frankrike till ca 5-6%, i Storbritannien till ca 3,5% och i Belgien respektive Nederländerna till ca 3%.
 
antalet anmälda afrofobiska hatbrott (siffrorna för 2016 publiceras först den 14/12 i år men tyvärr så finns det en viss risk att BRÅ kommer att sluta att publicera en årlig rapport om hatbrott)
2008: 761
2009: 780
2010: 818
2011: 803
2012: 940
2013: 980
2014: 1075
2015: 1074
 
Afrosvenskar är i förhållande till sin demografiska storlek den minoritet i landet som drabbas allra mest av hatbrott: Det handlar om en (närmast osannolik och surrealistisk) överrisk på uppemot 3,5 gånger motsvarande en 250%:ig överrepresentation. Proportionellt sett begås flest afrofobiska hatbrott i Stor-Stockholm och därefter i Västsverige och i Skåne.
Namnlöst.jpg
 
Tidigare (inte idag tyvärr p g a den militanta och radikala svenska antirasistiska och antifascistiska vreden, skräcken och hatet mot all form av statistik om minoriteter) så var det möjligt att urskilja personer med bakgrund i subsahariska Afrika i de av SCB genomförda undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) som genomfördes mellan 1993–2000 och i dessa undersökningar framgick det att det var den minoritet som utsatts för både (fysiskt) våld och hot (om våld) allra mest: 14% av männen och 10% av kvinnorna med bakgrund i subsahariska Afrika uppgav att de hade fallit offer för våld och hot att jämföra med kring 6% bland majoritetsbefolkningen och särskilt gällde detta åldersgruppen 20–34 år varibland hela 24% hade utsatts för våld och hot jämfört med 11% bland majoritetsinvånarna.

En högerextrem hemsida listade, anklagade och hotade indirekt tusentals personer i landet igår

Igår postade en högerextrem hemsida/blogg som bara var uppe i några timmar och som hade URL:en (och hette) https://ansvariga.wordpress.com tusentals namn på personer i landet liksom på svenska organisationer och föreningar som mer eller mindre pekades ut som de som har ”förstört Sverige” och en undersida talade explicit om att straff ska utkrävas och även expedieras gentemot de utpekade (såsom dödsstraff genom hängning, expropriering av all egendom och arbetsläger o s v).
20768240_10154946856005847_2018995844158322384_n
20664067_10154946856540847_3390666146730561973_n20664407_10154946856545847_6738729255814456256_n
Den mest omfattande namnlistan på hemsidan utgjordes av ett stort antal högskoleanknutna lärare och forskare (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AbK9VOKGU7hEJ%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com%2Fpersoner-universitet%2F%20&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se) och eftersom sidan nu är nedsläckt så postar jag här den ”topplista” som listade de 70-talet personer som ”förstört Sverige” allra mest i form av fotografier (själv råkade jag f ö av någon outgrundlig anledning hamna allra först/överst i fotomontaget tillsammans med personer knutna till Researchgruppen och till Expo samt Reinfeldt, Borg och Littorin).
20638671_10154946856010847_50346927181949697_n
 
20664791_10154946856020847_2839422693019581439_n20768046_10154946856015847_2969471620469385682_n20664430_10154946856140847_6085306015543737094_n
20663709_10154946856145847_8833714200281115748_n20638428_10154946856150847_8400868444711939419_n
Jag har också sparat ned samtliga andra namnlistor som hittades på hemsidan såsom listorna över just högskolelärarna och forskarna och listor över kyrkans folk och kristna, listor över Expo-anknutna och antifascister, listor över mediefolk och journalister o s v och de kan också hittas cache:ade här:
 

Antalet svenska hatbrott ökar kraftigt och är nu på ”all time high”-nivå och antalet hatbrott per capita är bland den högsta i västvärlden

Förra året (2015) inkom 6984 polisanmälningar med hatbrottsmotiv och vilket är svenskt ”all time high”-rekord och en ökning med över 10% sedan 2014 liksom en nivå per capita (d v s per invånare) som numera är bland den allra högsta i västvärlden (och möjligen t o m den allra högsta nivån bredvid Storbritanniens dito) och särskilt gäller det hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv.

I många andra västländer är hatbrotten i huvudsak riktade mot hbtq-invånare men i Sverige är det hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv som just sticker ut: Av förra årets anmälningar hade 4765 anmälningar eller 68% främlingsfientliga och rasistiska motiv. Antalet afrofobiska hatbrott – 1074 polisanmälningar – är fortsatt högt och motsvarar en fjärdedel av alla anmälningar med främlingsfientliga och rasistiska motiv samt 15 procent av alla hatbrottsanmälningar och sedan 2011 har antalet anmälningar med afrofobiska motiv ökat med 34%. År 2015 hade vidare 558 hatbrottsanmälningar islamofobiska motiv, 277 antisemitiska motiv samt 239 antiromska motiv.

Stor-Stockholm (d v s huvudstadsregionen) rapporterar överlägset flest hatbrott per capita (över 100 hatbrott per 100 000 invånare) – sannolikt då ”träffytan” är mycket hög i Stockholms län där snart över 50 procent av befolkningen har utländsk bakgrund och där långt över en femtedel numera har utomeuropeisk bakgrund. Efter Stor-Stockholm är det Sydsverige med Skåne och Malmö i spetsen som sticker ut med 66 hatbrott per 100 000 invånare. Det beräknas att uppskattningsvis över 100 000 invånare utsätts för närmare 200 000 främlingsfientliga och rasistiska hatbrott under ett visst år.

Fortfarande är dock den svenska hatbrottsstatistiken behäftad med brister: De allra flesta som utsätts anmäler ej (möjligen anmäler kring 20% av de som utsätts), den enskilde polisen måste rapportera, kategorisera och registrera rätt (d v s att det just är ett hatbrott det handlar om) när anmälan tas emot och det som krävs för att räknas som ett hatbrott är fortfarande helst att förövaren verbalt ropar, skriker, skriver eller säger ett s k rasord (d v s en nedsättande benämning på en viss minoritet) alternativt pekar ut en specifik minoritet på annat sätt (t ex med symboler och via s k icke-verbal kommunikation).