Kategori: Hans Bergström

Det är inte bara Fredrik Malm inom FP/L som har svängt i synen på SD vad gäller FP/L:are som har en antirasistisk bakgrund utan även DN:s f d chefredaktör Hans Bergström

Det är tyvärr inte bara Fredrik Malm inom FP/L (som då tidigare tillhörde Expo) som har svängt i synen på SD vad gäller FP/L:are som har en antirasistisk bakgrund:

En gång i tiden var DN:s f d chefredaktör statsvetaren (och värmlänningen och tillika adoptivpappan) Hans Bergström en av de som var allra mest emot SD i svensk media. Bergström är mångårig medlem i FP/L och har en bakgrund inom den pro-Tredje världen-orienterade falangen inom FP/L. På både 1960-, 70- och 80-talen fanns det en radikal pro-Tredje världen- och en antirasistisk falang inom FP/L som både stöttade bl a palestinierna, vietnameserna och de svarta amerikanerna.

Bergström är vidare adoptivpappa och satt en period i styrelsen för adoptionsorganisationen Sri Lankas Barns Vänner då han bl a försvarade all kritik rörande att adoptionsverksamheten på Sri Lanka var korrupt. År 2002 vägrade Bergström att låta SD annonsera i DN i egenskap av att vara chefredaktör och vilket ska ställas mot att DN:s nuvarande chefredaktör Peter Wolodarski lät antisemiten och SD:aren Karl-Olov ”KOA” Arnstberg och journalisten (och SD:aren?) Gunnar Sandelin annonsera i DN 2013 för deras samförfattade bok ”Invandring och mörkläggning”, som just tack vare DN-annonsen blev en bästsäljare utan dess like som kom att tryckas i flera upplagor och ”sälja som smör”.

Bergström motiverade sitt val att säga nej till SD (och SD:s pengar – en helsidesannons i DN ger då en skaplig intäkt till DN) med att skriva att ”det mest konkreta uttrycket…är att de fortfarande i partiprogrammet har ståndpunkten att adoptioner ska förbjudas från utomeuropeiska länder”. Det var m a o adoptivpappan Bergström lika mycket som antirasisten Bergström som talade 2002.

Efter 2014 års val (och rekordval för SD:s del) valde Bergström att på eget bevåg ta kontakt med SD och Åkesson och tillsammans med NyD:s f d grundare och ledare greve Ian Wachtmeister coach:a SD och Åkesson och uppmana och ”hetsa” partiet och Åkesson att fälla Löfvens första rödgröna regering. Allt detta ledde som bekant slutligen fram till den s k Decemberöverenskommelsen och nu visar det sig att Bergström är en av dem inom L som har kampanjat mest för att Sabuni ska lämna Februariöverenskommelsen och i stället satsa på M, KD och SD.

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/41R4bE/valfardskapitalister-styr-nyamko-sabuni

”I tidningen Liberalen har Hans Bergström, som via sin hustru är delägare i Internationella Engelska skolan och därmed miljardär på vinstdrift i välfärden, öppet drivit på i debatten för att L ”ska sätta ner foten” i regeringsfrågan”

Ett spår av Hans Bergström

När en gräver i sitt eget vid det här laget alltför omfattande arkiv så hittar en de mest oväntade saker (och fr a dokument då mitt arkiv i huvudsak är ett ”pappersarkiv”):
BERG.jpg
Påmindes nyss om att en av Värmlands (och för att vara exakt Torsbys) ”stora söner” Hans Bergström, som efter valet 2014 självmant tog kontakt med SD och uppmanade och i det närmaste ”hetsade” SD att fälla Löfvens första rödgröna regering (och vilket i sin tur ledde fram till den s k Decemberöverenskommelsen), tidigare var en av dem inom den svenska mediebranschen som allra tydligast tog strid mot SD när han var chefredaktör för DN och förvägrade SD att få annonsera i DN genom att specifikt hänvisa till att SD var emot utlandsadoptioner av utomeuropeiska barn.
 
Bergström, som är docent i statsvetenskap och då bl a f d chefredaktör för DN samt även mångårig medlem i FP/L varinom han en gång i tiden företrädde en pro-Tredje världen- och pro-Palestina-linje, är då adoptivförälder och f d ledamot i Sri Lanka Barnens Vänner, som förmedlade korrupta adoptioner från Sri Lanka, och han hänger även porträtt på min arbetsplats Karlstads universitet då han är en av universitetets alumner medan hans fru Barbara Bergström är grundare och ägare av friskolekoncernen Internationella engelska skolan och han har tidigare varit i blåsväder vad gäller frågan om sexuella trakasserier: