Kategori: Hanif Bali

Om Hanif Balis resa från färgblind antirasism till högerradikalism

Expressens nya krönikör Hanif Bali fortsätter sin (högerradikaliserings)resa från att tidigare ha häcklat och gjort sig lustig över mig (som f ö är den som har gjort termen majoritetssvensk/ar känd från första början) som varande någon slags ”rasbiolog” och inte minst anklagade Bali mig tidigare för att vara ”besatt av ras” p g a att jag under många år har ägnat mig åt att räkna på andelen majoritets- respektive minoritetsinvånare.

Detsamma gjorde f ö även andra på högerkanten som tidigare kunde reagera starkt på att jag i år efter år publicerade siffror över exempelvis antalet blandade eller mixade med en viss bakgrund, antalet afrosvenskar och svenska muslimer eller andelen barn och unga med utländsk och utomeuropeisk bakgrund i storstadsregionerna och i landet i övrigt.

Idag använder i stället Bali (och andra på högerkanten) ”mina” siffror (såsom t ex totalandelen barn och unga med utländsk bakgrund i en viss stad, i ett visst län eller i en viss storstadsregion) och uppenbarligen också ”min” term.

Det ska sägas att det inte är jag som ursprungligen har myntat termen majoritetssvenskar men det är jag som har masspridit den i mängder av texter av olika slag under långt över tio års tid på raken som ett sätt att konkurrera ut den fortfarande långt mer vanligt förekommande beteckningen ”etniska svenskar”.

För över tio år sedan var det i stort sett bara jag som ägnade mig åt att räkna på andelen majoritets- respektive minoritetsinvånare men nu har Bali och många andra med honom uppenbarligen övergivit den färgblinda antirasistiska hållningen (som tidigare tog sig uttryck i att just häckla och göra sig lustig över mig som varande någon slags ”rasbiolog” och inte minst som någon som var ”besatt av ras”) som de tidigare omhuldade.

SD fortsätter att stötta Trump även efter stormningen av Kapitolium

SD har alldeles uppenbart fortsatt att stötta Trump även efter stormningen av Kapitolium och inte minst gäller det Ungsvenskarnas Tobias Andersson som Expressen nyligen utsåg till en av Sveriges 10 mäktigaste personer som är under 30 år gamla. Andersson som är en av partiets s k påläggskalvar och kronprinsar var en av dem som med Mattias Karlsson i spetsen tidigare nominerade Trump till Nobels fredspris och han har även grundat en grupp i riksdagen som ska bekämpa s k svenskfientlighet eller s k omvänd rasism.

Vidare har ännu en av den nya svenska TAN-högerns kulturkrigare kan uppenbarligen bara inte hålla sig från att relativisera Trump (vilket inte Twitter gör – se https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html) även EFTER stormningen av Kapitolium och just Bali gav också (om än implicit i just dennes fall) sitt stöd till Trump i samband med det amerikanska presidentvalet såsom SD:s riksdagsledamöter och flera M- och KD-ledamöter gjorde. Igår spred den moderate riksdagsledamoten Jan Ericson dessutom den högerradikala lögnen som just nu sprids av republikaner i USA som säger att de som stormade kongressbyggnaden i själva verket var vänsterradikala antifascister och inte några republikanska högerextremister.

Ett flertal av Europas högerpopulistiska ledare och partier, vilka också tidigare stöttade Trump, har annars efter stormningen av Kapitolium just gjort det såsom bl a norska Fremskrittspartiet, den engelska Brexit-populistikonen Nigel Farage, holländska Frihetspartiet och franska Rassemblement Nationals Marine Le Pen.

Om Hanif Bali och alla hans unga manliga fans

Skadeglädje är väl inte en särskilt klädsam form av glädje precis och visst är det inte oproblematiskt att Bali straffas först nu men säkerligen är det fler än jag (som då personligen har råkat ut för Balis tweets och Twitter-drev vid åtminstone fyra eller fem tillfällen under de senaste åren om jag har räknat rätt) som trots allt gläds åt att Sveriges okrönte kung på Twitter just nu håller på att falla och förhoppningsvis blir Balis fall dessutom hårt efter att han gav sig på partiets ”16-taggare” och ”silverrygg” (som dessutom nog är partiets ende världsberömde medlem) och hädanefter får han väl nöja sig med att försöka roa sina över 60 000 unga manliga följare på Instagram.

 

69359155_10156679173025847_8741528769837137920_n.jpg

Ett klargörande angående det drev mot mig som Hanif Bali fick igång idag och som går ut på att jag helt enkelt skulle vara en IS-apologet

Jag postade i morse följande inlägg på Facebook samt på Twitter som jag nu inser har misstolkats både medvetet och fullständigt och inte minst sedan Hanif Bali m fl har fått igång en åtminstone miniviral hatstorm mot mig som jag just nu märker av i form av exempelvis mängder av meddelanden från privatpersoner liksom ett stort antal inlägg på Facebook och Twitter.

 
Jag menade då enbart ”frivilliga” och vill ej på något sätt jämställa IS-terroristerna med exempelvis svenska FN-veteraner (som min egen far f ö ingår i). Ej heller menade jag att IS-terroristerna kan jämföras med de finlandsfrivilliga. Jag tog också bort inlägget på Twitter och Facebook där det ursprungligen stod ”krigsveteraner”.
 
Och detta anser jag då om de svenskar som har deltagit i konflikter och krig utomlands vad gäller benämningar och beteckningar så att även dessa blir klargjorda en gång för alla:
1, De som har tjänstgjort i FN eller i svenska militära sammanhang utomlands = veteraner
2, De som har tjänstgjort som frivilliga för främmande makt såsom t ex för Finland 1939-44, för Tyskland 1940-45, i franska och brittiska kolonialkrig under Kalla kriget, i f d Jugoslavien, i YPG o s v = frivilliga
3, De som har slagits som frivilliga för och i IS, Al-Shabab etc = terrorister

36811946_10155722773335686_7068191365078712320_n.jpg

Hanif Bali försöker både diskreditera afrofobirapporten och kritisera ras- och vithetsforskningen

Den moderate alt-right-flirtande riksdagsledamoten Hanif Bali gör vad han kan för att ”sänka” och diskreditera afrofobirapporten med uppbackning av sin jättelika SD-svans genom att hävda att högutbildade (subsahariska) afrikanska invandrare presterar sämre i matematik än ”arbetarsvenskarna” (d v s LO-kollektivets och socialgrupp 3:s kroppsarbetande majoritetssvenskar) och han vet mycket väl vilka rasstereotyper och rasfantasier om afrikaner (och IQ) som han ”triggar” och uppmuntrar hos sin entusiastiska SD-”fan base”.

26805101_10155347388565847_5190517364951152993_n.jpg

 
Bali hävdar även att min forskning som han kallar ”rashysteriska teorier” tar ifrån minoritetsinvånarna (och nog fr a utomeuropéerna) deras aktörskap och gör att andragenerationsungdomarna (och nog fr a utomeuropéerna) inte satsar på skolan och inte vill studera vidare.

26731350_10155349065555847_2076675203995795440_n.jpg

Denna hypotes är minst lika utbredd som retoriken ”den som sa’t han va’t” (d v s idén om att det är den som talar om ras som är rasist men så lågt sjunker ändå inte Bali som ju själv ser fysiskt-kroppsligt annorlunda ut och därmed vet att kroppen/utseendet ibland kan ha en viss betydelse) – d v s att forskning om ras inklusive om exempelvis rasstereotyper, rasord, rashierarkier och rasformationer gör att de som inte kan passera som vita mår sämre samt att samma forskning också för att det går sämre för de som inte kan passera som vita.