Kategori: handel

Avdelningen juridiska (och språkliga) ”spetsfundigheter”: Vet Systembolaget att just denna tjeckiska produkt åtminstone indirekt faktiskt ”uppmanar” till lagbrott om än på ett språk som bara några tusental invånare i landet förstår?

Avdelningen juridiska (och språkliga) ”spetsfundigheter”:


Svenska alkohollagar sägs allmänt inte ”vara av denna världen”, d v s medan i praktiken hela den övriga världen (och t o m Norge och Finland – kanske inte Island dock, det låter jag vara osagt) går mot en liberalisering av alkoholpolitiken (liksom f ö även drogpolitiken), så anser nog många att Sverige är kvar i folkhemmets och välfärdsstatens guldålder när tidvis mycket höga procentandelar av riksdagsledamöterna var nykterister/absolutister eller åtminstone mycket måttfulla med inmundigandet av alkoholhaltiga drycker.


Borta är visserligen den tid då t o m s k folköl täcktes över av presenningar och filtar på söndagarna men arvet efter den en gång så mäktiga svenska nykterhetsrörelsen sitter fortfarande i än idag.


Lustigt nog, mot bakgrund av denna mycket korta ”kontextualisering”, upptäckte jag nyligen att det av någon outgrundlig anledning står på koreanska (liksom på kinesiska) på de tjeckiska Budvar-ölburkar som finns till försäljning i Sverige – den koreanskspråkiga texten handlar då mestadels om innehållet (d v s om ölets olika råvaror mm) men också om mer än så.


På aluminiumburken ifråga står det då bl a att läsa med särskilt stora s k hangul-bokstäver (det koreanska språkets skriftsystem hangul utgörs då av en stavelseskrift och inte av en stiliserad bildskrift såsom det kinesiska språket kännetecknas av) att det är 19-årsgräns som gäller för att få köpa just denna produkt i en affär.
I Sverige är det som bekant fortfarande 20-årsgräns som gäller på Systembolaget och en undrar ju om Systembolaget ens vet om att just denna tjeckiska produkt åtminstone indirekt faktiskt ”uppmanar” till lagbrott om än på ett språk som bara några tusental invånare i landet förstår?

Den franska 1700-talsjournalisten Antoine Rivarol beskrev ”The Great Divergence” redan i ”realtid”

Ofta är det väl först i efterhand som det går att se hur saker och ting verkligen gick till och hängde ihop men ibland är det kanske ändå i ”nuet” som det går att göra det:
 
Idag skriver Stig Strömholm i SvD om den franska 1700-talsjournalisten Antoine Rivarol som 1784 skrev följande om varför Europa höll på att bli så rikt och framgångsrikt i sin skrift ”Discours sur l’universalité de la langue française” och i stort sade han ju som det var, d v s Europa hade p g a erövringen och koloniseringen av de båda Amerika blivit sagolikt rikt på bekostnad av och tack vare afrikanernas slavarbetskraft och vilket möjliggjorde att Europa kunde handla med och slutligen konkurrera ut Asien (d v s turkarna, araberna, iranierna, indierna och kineserna) med hjälp av de rikedomar som européerna hade tillskansat sig i den s k Nya världen.
55638494_10156340117935847_8670297248334086144_n.jpg
 
Rivarol beskrev helt enkelt i realtid det skeende som den amerikanska historikern Kenneth Pomeranz sedermera skulle benämna som ”The Great Divergence” (som är titeln på Pomeranz berömda bok från år 2000) och som just beskriver när Europa slutgiltigt kom att förbereda sig på att ta över i praktiken hela planeten och mänskligheten (vilket då var ett faktum mellan ca 1870-1945) någon gång på 1700-talet tack vare den transatlantiska slavhandeln (som just hade sin ”guldålder” och uppnådde sin ”storhetstid” på 1700-talet), plantageekonomin i de båda Amerika, den begynnande industrialismen och utvecklingen inom den europeiska vetenskapen och vapenindustrin.