Kategori: Grekland

Samtal om de korrupta adoptionerna vid Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala

På måndag den 5 december kl. 14.15-16 anordnar Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala ett samtal om internationell adoption och problematiken med illegala adoptioner som en del i SCAS Critically urgent societal problems (CUSP)-seminarieserie. 

Deltar gör den belgiska grecisten Gonda van Steen från King’s College i London som 2019 gav ut boken ”Adoption, memory, and Cold War Greece. Kid pro quo?” som handlar om de 3200 grekiska barn som adopterades bort till USA mellan 1949-62, Anna Singer som är professor i civilrätt med särskild inriktning på familjerätt vid Uppsala universitet och som just nu leder den pågående statliga utredningen ”Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt” som tillsattes för ett år sedan samt jag själv.

Alla är välkomna, ingen föranmälan krävs och det går också att se samtalet via Zoom (se nedan).

http://www.swedishcollegium.se/CUSP/CUSP_Panel%20discussion_221205.html

A critically urgent discussion about intercountry adoption to Sweden and what remains to be done 

Time: Monday, 5 December 2022, at 2.15 – 4.00 p.m  
Venue: Thunbergssalen, SCAS, Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
Participants: Tobias Hübinette, Anna Singer & Gonda van Steen

International adoption has by now been with us for more than seventy years in a row. First a post-WWII and postcolonial phenomenon, then a Cold War and thereafter a globalization phenomenon, it is a movement that has placed approximately 1 million children in new geographical, cultural, religious and racial locations and has given them new names and identities. However, little critical attention was paid to this phenomenon, which therefore has been called the silent migration, until the adult adopted persons started to speak for themselves, to question the need for and the legality of their adoptions, to connect with each other transnationally across the globe, and to speak openly about the profound racial and class issues involved in the practice. 

Sweden is the country that proportionally has received the largest number of adopted children from abroad and that has now committed itself to an in-depth investigation into the corrupt aspects of international adoption. What is the Swedish investigation and other similar investigations around the world discovering? To what extent are the investigations hampered by the loss or inaccessibility of records or falsified documents? Can the sometimes unsettling results of the investigations bring resolution and reconciliation to the most affected parties? And who has crafted the previous dominating narratives surrounding international adoption?

The panel participants will each deliver some position points (15 minutes each) and then engage with the audience in a (moderated) Q&A session. The panel discussion is organized within the framework of the SCAS CUSP Series.

The event will also be available via Zoom Webinar: https://uu-se.zoom.us/j/68199629353

På konferens vid Aristoteles-universitetet i Thessaloniki som vilar på en jättelik judisk begravningsplats

Är på litteraturvetarkonferens i Thessaloniki som har varit semihuvudstad och favoritstad åt både romare, bysantinare och turkar och inte minst åt de sefardiska judarna som en gång fördrevs från Iberiska halvön efter att det sista muslimska riket hade gått under där 1492 och som utgjorde mellan 20-25% av stadens totalbefolkning fram tills Andra världskriget men idag bara räknas i några tusental då mellan 95-97% av dem mördades mellan 1943-45.
 
Thessaloniki som de ladinotalande judarna kallade ”Madre de Israel” är beläget i Makedonien-Trakien som tillhörde Osmanska imperiet ända fram tills 1912 och som fram tills dess var en av Europas mest mångkulturella, mångspråkiga och mångreligiösa regioner innan området delades upp mellan Bulgarien, Serbien, Albanien och Grekland och ”homogeniserades” med våld medan Turkiet fick behålla en liten remsa av Europa kring staden Edirne som ironiskt nog var Osmanska imperiets första huvudstad.
 
Konferensen äger rum vid Aristoteles-universitetet som räknas som Greklands högst rankade universitet och Sydöstra Europas och Balkanhalvöns största universitet och vars vidsträckta campusområde är byggt på och beläget över Europas största och och äldsta judiska begravningsplats som en gång i tiden innehöll 300 000 gravar över 500 000 döda som hade begravts där ända sedan Romarrikets tid.
25395771_10155273217560847_8153800135095602800_n.jpg
 
Begravningsplatsen förstördes av tyskarna 1943 som ”återanvände” den enorma mängden sten (i form av gravstenar) till nybyggnationer, husreparationer och vägbyggen och än idag går det att hitta fragment av gravstenar från den judiska begravningsplatsen i husfasader och i trottoarer runtom i staden.
 
Det känns både orätt, otäckt och olustigt att tänka på att det ligger mänskliga kvarlevor efter 100 000-tals människor under universitetsbyggnaderna och under själva universitetsområdet där konferensen äger rum och minnesmonumentet som ska påminna om just detta faktum bevakas dessutom av en vakt då det annars riskerar att än en gång vandaliseras av Thessalonikis lokala nazister.