Kategori: Göteborg

Nu är den s k ”white flight”-effekten ett faktum även i Göteborgs stad och denna sommar kommer att gå till (när)historien som den tidpunkt då SD:arnas s k ”folkutbytesdiskurs” slog igenom med full kraft

Tidigare handlade den s k ”white flight”-effekten om att majoritetsinvånarna lämnade (eller undvek att flytta till – d v s den s k ”white avoidance”-effekten) miljonprogramsområdena men numera handlar den s k ”white flight”-effekten om att majoritetsinvånarna lämnar storstadskommunerna och de mellanstora kommunerna:
 
Nu är det helt uppenbart att denna sommar kommer att gå till (när)historien som den tidpunkt då SD:arnas s k ”folkutbytesdiskurs” slog igenom med full kraft i s k ”mainstreammedia” eller i de s k ”gammelmedierna” för nu ”duggar” verkligen nyheterna tätt om den s k ”white flight”-effekten:
 
Medan antalet utrikes födda och fr a andelen invånare med utländsk bakgrund hela tiden ökar i fr a storstadskommunerna och i de mellanstora kommunerna så minskar antalet inrikes födda och fr a andelen majoritetsinvånare i samma städer och kommuner vilka alltmer flyttar ut till de mindre kommunerna och särskilt gäller det de unga vuxna majoritetssvenskarna som har barn liksom möjligen även de äldre majoritetssvenskarna.
 
Tidigare handlade den s k ”white flight”-effekten om att majoritetsinvånarna övergav miljonprogramsområdena men nu handlar den s k ”white flight”-effekten uppenbarligen om att lämna hela kommuner såsom t ex Stockholms stad och Göteborgs stad men också mindre kommuner såsom Filipstad.
 
Medan de inrikes födda minskar i antal för 17:e året i rad i Göteborgs stad så växer stadens befolkning numera enbart p g a ett nytillskott av invånare med utländsk bakgrund vilka antingen invandrar Göteborg eller föds i Göteborg (d v s de sk ”andrageneration:arna”).
 
”De svenskfödda flyttar ut, och utrikesfödda flyttar in. Det visar siffror som SVT:s Uppdrag granskning tagit fram. Utvecklingen har sett ut likadant sedan 2002, men de senaste åren har de svenskfödda utflyttarna blivit ännu fler.”
 
 
total arbetslöshet i Göteborg 16-64 år 2019: 5,6%
arbetslöshet bland inrikes födda 16-64 år 2019: 3,8%
arbetslöshet bland utrikes födda 16-64 år 2019: 15,4%
 
andel med utländsk bakgrund i Göteborg (inräknat även de som har en utrikes född förälder) den 31 december 2018: 45,1%
0-4 år: 52,2%
5-14 år: 52,3%
15-24 år: 50,3%
25-34 år: 46,6%
35-44 år: 38,1%
 
andel grundskoleelever som var berättigade till modersmålsundervisning i Göteborg under läsåret 2018/19: 45,8% (d v s av alla göteborgare som är mellan 7-15 år så uppgav över 45% av deras vårdnadshavare att barnen talade ett annat språk än svenska i hemmet för ett år sedan)

Från nazisthögkvarter till godisbutik

Lite ”lustigt” att konstatera att det gamla nazistiska s k Lindholmspartiets högkvarter i Göteborg numera är en godisbutik (d v s Nationalsocialistiska arbetarepartiet som sedermera bytte namn till Svensksocialistisk samling).
 
I Karlstad hyser då det hus som en gång var Sveriges allra första rikshögkvarter för den dåtida och samlade svenska naziströrelsen (d v s på nationell nivå) numera en afghansk restaurang medan det s k Lindholmspartiets högkvarter i Stockholm numera bl a inhyser en KBT-psykologmottagning.
 
Kanske gäller månne karmaprincipen även för postadresser och byggnader? (OBS: självklart är det inget som helst fel på vare sig godis, afghansk mat eller KBT)54730536_10156316759050847_1273634446678949888_n.jpg

Den svenska extremhögerns historia repriserar sig själv: SD:s ”starke man” i Stockholm visar sig vara en arrogant girigbuk medan SD:s ”starke man” i Göteborg fortsätter att vara en fanatisk ideolog

SD:s ”starke man” i huvudstaden Peter Wallmark fortsätter att berika sig själv genom att både ta ut dubbla löner och genom att anställa sin egen fru.
 
 
Och ska ”förändring på riktigt”-partiet (d v s det förmenta ”anti-elit”-partiet SD som säger sig stå på massornas, ”vanligt folks” och ”knegarnas” sida) någonsin lyckas ”erövra” Stockholm och Göteborg på allvar (och vilket jag personligen så klart inte hoppas kommer hända i framtiden) så måste nog SD försöka hitta några andra ”starka män” än fifflare, girigbukar, antisemiter och rasideologer att leda partiet i rikets två största kommuner och som alltid upprepar sig dessutom den svenska s k nationella rörelsens eviga förbannelse, d v s dess egen historia går på ”repeat”, för det är nämligen en (högerextrem) ”klassiker” att arroganta och maktfullkomliga påvar styr partiavdelningen i Stockholm medan fanatiska och renläriga ideologer styr partiavdelningen i Göteborg och i båda fallen slutar det alltid med s k ”pannkaka”, d v s med en ände med förskräckelse (läs: våldsamma kuppförsök och palatsrevolutioner, förskingrade partikassor och väljarunderlag, ständiga splittringar och fraktionsbildningar, otaliga polisanmälningar och ”medieläckor” o s v).

Ska SD:s ”starke man” i Göteborg Jörgen Fogelklou lyckas hitta en inneboende som kan matcha hans företrädare Anders Klarströms inneboende – d v s den blivande världsstjärnan Ulf Ekberg?

Många har ju redan hunnit göra sig lustiga över denna annons (d v s denna gång är jag då lite ”sen på bollen”) som SD:s ”starke man” i Göteborg och Västsverige rasideologen och antisemiten (och Jimmie Åkessons vän) Jörgen Fogelklou (som på diskussionsforumet Flashblack bl a har uttalat att ”juden är roten till allting ont” och hyllat doktor Mengele samt skrivit saker som att ”ett par Zyklon-B burkar hade med andra ord sparat oss svenskar 1,3 miljarder”, ”jag skulle gladeligen deportera varenda jävla svartskalle idag! Sieg Heil!” och ”självfallet ska vi bekämpa all form av ondska i vårt eget land, så som n-g-rn, kamelfösaren, pedofildyrkaren och andra våldsmän”) och själv kan jag så klart inte låta bli att påminnas om och att associera till Fogelklous företrädare rasideologen och antisemiten (och Jimmie Åkessons f d vän) Anders Klarström som en gång i tiden också var SD:s ”starke man” i Göteborg och Västsverige (SD:arna i Göteborg och Västsverige har då av hävd alltid varit särskilt radikala i den s k ”judefrågan”) och som också han bodde i en stor och rymlig lägenhet som han kände sig ensam i och Klarström sökte därför också en gång i tiden efter en inneboende precis som Fogelklou nu gör (det anstår naturligtvis en Fogelklou:are och tillika en Askim:are att bo stort och rymligt).
Fogelklou annons dec 2018.jpg
 
För Klarströms del slutade det hela med att den dåvarande SD:aren och blivande världsstjärnan och mång(mång)miljonären Ulf Ekberg (som under SD:s gatukampår på 1990-talet sjöng sånger som ”Vit makt, svartskalleslakt!” som bl a innehåller stroferna ”Män i vita kåpor på vägen tågar. Vi njuter när vi huvudena av n-gr-rn-a sågar. Svartskalle, vi hatar dig! Ut, ut, ut, ut! Nordens folk, vakna nu! Skjut, skjut, skjut, skjut!” och ”Där n-gr-rn-a finns, följer fattigdom, svält och kulturellt mörker. Där de vita finns, följer civilisation, upplysning och välstånd. Vit makt, svartskalleslakt! Vit makt, svartskalleslakt!” och vars partikamrat SD:aren Johnny Lindén kom att designa och producera Ace of Bases hitsångspäckade debutalbum ”Happy nation” som på sin tid var det debutalbum i populärmusikhistorien som sålde allra mest fram tills dess) flyttade in i dennes lägenhet (och en anekdot säger då att Ekberg ibland kunde sova under Klarströms gamla Steinway-flygel och det går nästan att se framför sig hur Ekberg under sin naziskinhead-period ramlar hem efter en blöt kväll och efter att ha ”knackat bögar” och ”jagat svartingar” tillsammans med Göteborgs dåvarande våldsamma skinheadgäng och somnar snarkandes under Klarströms magnifika belle époque-flygel) och frågan är nu vem Fogelklou kommer att få som inneboende – d v s kommer Fogelklou nu att kunna ”bräcka” sin företrädare Klarström och hitta en hyresgäst som kan mäta sig med eller t o m slå Ulf Ekberg (såsom exempelvis en dansbands-, schlager- eller popstjärna som är ”på väg åt SD-hållet”)?

Tråkig kritik av den svenska ras- och vithetsforskningen och specifikt av ”VitKrit. Seminarium för dekolonialitet inom humaniora och konst”

Ett tråkigt, onödigt och populistiskt och därtill oinformerat angrepp på den svenska (ras- och)vithetsforskningen och specifikt på ”VitKrit”-seminariet vid Göteborgs universitet:
 
 
Statsvetaren Bo Rothstein kritiserar (eller snarare attackerar i populistisk anda) idag i GP den svenska (ras- och)vithetsforskningen och specifikt ”VitKrit. Seminarium för dekolonialitet inom humaniora och konst” som är en seminarieserie vid Rothsteins eget lärosäte som förestås av Institutionen för kulturvetenskaper, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Institutionen för språk och litteraturer vid Humanistiska fakulteten samt Akademin Valand vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet samt föreslår (eller snarare raljerar över i populistisk anda) att seminarieserien snarare borde inrikta sig på judiskhet i s t f på vithet och ägna sig åt ”kritiska judestudier” i stället för åt kritiska vithetsstudier.
 
Och kan detta verkligen stämma vad gäller Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet?
 
”Läste på sociologen i våras. På vetenskapsteorin var vithetstudier och Tobias Hübinette det enda de varnade för. Av alla teorier… På sociologen…”
 
Nu har jag visserligen genom åren fått höra och veta från både studenter, doktorander och andra att det varnas för mig lite varstans inom olika ämnen och på olika högskolor runtom i landet (i stil med ”han kan du omöjligt citera”, ”du får inte referera till honom”, ”han kan vi inte bjuda in att föreläsa”, ”han får inte komma på ett seminarium”, ”han kan inte bli handledare”, ”han får inte vara opponent”, ”han kan inte vara med i konferenspanelen”, ”han kan vi inte ta med i temanumret eller antologin” o s v) och av olika anledningar dessutom (”han har skrivit så oetiska texter om adoption”, ”han är rasist”, ”han är emot intimrelationer över de etniska gränserna”, ”han vill registrera både judar, muslimer, samer och afrosvenskar”, ”han är en extremist” och på sistone ”han är ju en förrädare som har svikit kampen” o s v) men detta tar nog priset om det nu stämmer.

”Raskartor” av amerikansk modell som visualiserar var utomeuropéerna bor i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö

Sthlm.jpg
”Raskartor” av amerikansk modell (d v s de ”genomrasistiska” amerikanerna producerar då ständigt sådana här kartor som visar var de olika s k rasgrupperna bor och lever i de rätt så hårt segregerade amerikanska storstäderna) som visar var invandrarna från de icke-västerländska länderna bor i landets tre storstadsregioner, d v s var de som är födda i Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Karibien är folkbokförda i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö (OBS – kartorna är dock från år 2010 och tyvärr kan bostadssegregationen nog ha blivit än mer extrem sedan dess) där idag mellan 45-60% av samtliga invånare har någon form av utländsk bakgrund och i huvudsak utomeuropeisk sådan (d v s invånarna med någon form av utomeuropeisk bakgrund är idag verkligen mängder i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö men de är då kraftigt koncentrerade till specifika stadsdelar som till i stort sett 100% utgörs av miljonprogramsområden och där flerbostadshus/höghus och hyresrätter dominerar helt):
Sthlm 3.jpg
 
Stockholms innerstad och Söder om Söder inklusive Hägersten är massivt dominerad av inrikes födda medan Järvaområdet och stadsdelarna längs den röda tunnelbanelinjen mellan Bredäng och Norsborg är massivt dominerade av utomeuropéer (liksom den utomeuropeiska ”enklaven” Flemingsberg) och Södertälje går verkligen inte av för hackor med Geneta, Fornhöjden, Ronna och Hovsjö vilka alla är dominerade av utomeuropéer. Sedan bor det så klart chilenare och argentinare på Östermalm, iranier och etiopier på Kungsholmen, turkar och irakier på Södermalm och kongoleser och kineser på Norrmalm men de ger inget större ”utslag” i siffrornas och kartornas värld då de inte är så många även om de absolut är folkbokbokförda och ”på riktigt” bosatta i innerstaden.
Sthlm 2.jpg
 
Stadsdelarna längs röda linjen mellan Bredäng och Norsborg bör f ö vara Nordeuropas största och ”tätaste” sammanhängande koncentration av invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund – åtminstone norr om Hamburg och Amsterdam.
Gbg.jpg
Gbg 2.jpg
 
Likaså är Göteborgs innerstad massivt dominerad av inrikes födda medan nordöstra Göteborg omvänt är massivt dominerad av utomeuropéer och Malmö slutligen är en aningen mer komplicerad ”historia” då stadsdelar dominerade av inrikes födda i praktiken ligger ”vägg i vägg” med utomeuropéernas stadsdelar (d v s utan några s k buffertzoner i form av s k gröna kilar, industriområden eller motorvägar) och därtill på en begränsad yta.
M-ö.jpg

Om den alternativa högerradikala bokmässan på Heden i Göteborg

Elsa Westerstad i dagens SvD Kultur om den alternativa bokmässan på Heden i Göteborg som högerradikala Nya Tider samt Middle Eastern Forum finansierar och som går av stapeln den 29-30 september samtidigt som den reguljära Bokmässan äger rum och som bl a kommer att bevistas av Einar Askestad, Stefan Torssell, Mona Walter, Lars Vilks, Katarina Janouch, Lennart Matikainen, Boris Benulic, Karl-Olov Arnstberg, Dan Park, Kent Ekeroth, Chang Frick, Vavra Suk, Roger Sahlström, Bianca Muratagic, Eddie Råbock, Bawan Avraham Said, Pelle Neroth Taylor m fl plus en del utländska gäster (Aia Fog, Bruce Bawer, Martin Sellner, Bilyana Martinowski m fl):
 
 
”Efter fjolårets författarbojkotter, påtryckningar från förlagen och slutligen Bokmässans beslut att neka Nya Tider att ställa ut, har tidskriften tillsammans med ”alternativmedieprofilerna” Per Björklund, Nina Drakfors och Jan Sjunnesson skapat en ”icke politiskt korrekt” dito.
 
Det rör sig alltså om ett arrangemang som ska pågå samtidigt som den vanliga mässan. Av hänsyn till deras ”leverantörer” var platsen först hemlig, men nu har man meddelat att man kommer att hålla till i en tältpaviljong på Heden.”
 
(…)
 
”På deltagarlistan till den alternativa mässan hittar man personer som Lennart Matikainen, gammal TV4-profil som gått med i det högerpopulistiska partiet Alternativ för Sverige, Karl-Olov Arnstberg, etnolog som varnat för den vita rasens fall och sexrådgivaren och undergångspredikanten Katerina Janouch. Men deltar gör också betydligt mer sansade debattörer, som ståuppkomikern Aron Flam och konstnären Lars Vilks. Personer som jag skulle säga på olika sätt bidrar till att vitalisera det offentliga samtalet.”

Högskoleutbildade invandrare har svårare att få ett jobb som matchar deras utbildningsnivå i Stockholm jämfört med hur situationen ser ut i Malmö

En ny rapport från fackförbundet Unionen som undersöker situationen för samtliga högskoleutbildade flyktinginvandrare och flyktinganhöriginvandrare som fick uppehållstillstånd i Sverige 2000, 2005 och 2010 (och varav i stort sett alla är utomeuropéer) visar att det å ena sidan går betydligt bättre för högutbildade invandrare att få jobb men att det ändå tar många år även för dem att dels komma i arbete överhuvudtaget och att dels inneha ett arbete som matchar deras utbildningsnivå och detta samtidigt som den svenska högkonjunkturen går på högvarv och hela 75% av samtliga yrken numera är bristyrken och särskilt gäller det just SACO- och akademikeryrkena – d v s det saknas just nu 10 000-tals högutbildade att anställa samtidigt som 10 000-tals högutbildade utomeuropéer går utan arbete alternativt har ett arbete som de är överkvalificerade för och tyvärr går det allra sämst för de högutbildade invandrarna i Stockholm och huvudstadsregionen medan det går bäst för dem som bor i Malmö:
 
Stockholm:
högskoleutbildade inrikes födda som har ett arbete som kräver högskoleutbildning: 93%
högskoleutbildade invandrare som har ett arbete som kräver högskoleutbildning efter tio års vistelse i landet: 28%
 
Göteborg:
högskoleutbildade inrikes födda som har ett arbete som kräver högskoleutbildning: 92%
högskoleutbildade flyktinginvandrare som har ett arbete som kräver högskoleutbildning efter tio års vistelse i landet: 36%
 
Malmö:
högskoleutbildade inrikes födda som har ett arbete som kräver högskoleutbildning: 93%
högskoleutbildade flyktinginvandrare som har ett arbete som kräver högskoleutbildning efter tio års vistelse i landet: 42%
 
 
”Efter 15 år i Sverige har i snitt fyra av 10 flyktinginvandrare ett kvalificerat arbete som motsvarar personens utbildning.
 
– Detta i ett läge när arbetsmarknaden skriker efter kompetens. Siffrorna är på tok för dåliga. Det borde gå att hitta arbete som motsvarar utbildningsnivån i högre utsträckning, säger Henrik Ehrenberg.
 
Malmö är bäst på att ta tillvara på kompetens, där har en tredjedel av flyktinginvandrarna kvalificerade yrken efter fem år i landet. Stockholm däremot ligger under rikssnittet, med en femtedel i kvalificerade arbeten.
 
– Vi vet inte vad det beror på, men det är något som borde ligga i Stockholmregionens intresse att analysera. Varför verkar det fungera bättre i Malmö. Vad är det de gör som vi missar? Företagen i Stockholm borde också fråga sig om det finns en kompetensbank som de inte känner till eller kommer åt.”
 
(…)
 
”Att inte ta tillvara på befintlig kompetens får stora konsekvenser för den enskilde – men också för samhället, enligt Henrik Ehrenberg.
 
– Förutom att företagen missar en potentiell möjlighet att växa kommer enskilda personer att få ett sämre arbetsliv, troligen tjäna mindre pengar, vilket i sin tur innebär mindre skatteinkomster till statskassan. Det har varit en alltför negativ ton i diskussionen kring invandring och arbetskraft, för det finns massor med sektorer som behöver de här personerna. Fokus måste i stället ligga på vad som behöver göras för att de ska nå sin fulla potential.”

Göteborgs universitet intervjuar två av de studenter som under vårterminen gick den svenska högskolevärldens allra första kurs i kritiska ras- och vithetsstudier

Elin Widfeldt vid Göteborgs universitet intervjuar Veronica D’Arrò och Filip Hallbäck vilka båda har gått Therese Svenssons fantastiska kurs ”Litteratur och vithetskritik” inom ämnet litteraturvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet och som Vuokko Hirvonen och jag fick äran att undervisa på. Kursen ”Litteratur och vithetskritik” som gick under vårterminen 2018 var och är den svenska högskolevärldens allra första högskolekurs i kritiska ras- och vithetsstudier.
 
 
”– Samhället i stort utgår fortfarande ifrån ett slags vit överhöghet, säger studenten Veronica D’Arrò.
 
Begreppet vithetskritik är relativt nytt och innebär att upptäcka och analysera fördomar och stereotyper byggda på människors utseende, kulturella markörer och ursprung, exempelvis hur en stor del av samhället fortfarande utgår ifrån normen att människan har ljus hy.”
 
(…)
 
”Utöver teoretisk litteratur har de läst bland annat borgerlig litteratur, arbetarlitteratur, samisk litteratur och migrationslitteratur från 1920-talet fram tills i dag. Det har varit närläsning av klassiska svenska författare som Karin Boye, Selma Lagerlöf, Moa Martinson och Dan Andersson.”
 
(…)
 
”Studenterna har också läst samtida texter av författare som Athena Farrokhzad och Johannes Anyuru. Där går det att se ett nytt perspektiv i svensk litteratur.
 
– Förr pratade man om ”de andra”, men nu reclaimar ”de andra” och börjar tala utifrån sina egna erfarenheter. Det speglar en utveckling, äganderätten till sin egen berättelse, säger Filip Hallbäck.”
 
 
 

30-35% av alla vita väljare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö skulle rösta på SD om det hade varit val idag

SD går nu tyvärr också kraftigt framåt i Stockholms län, d v s i Stor-Stockholm, och skulle där erhålla 16,2% om det hade varit val idag medan SAP endast skulle erhålla 21,3% och vilket dels tyder på att SD stjäl (arbetar- och lägre medelklass)röster från SAP även i huvudstadsregionen samt att SD nu och tyvärr möjligen en gång för alla har slagit igenom och etablerat sig även i Stockholmsregionen.
 
Även i Stor-Malmö och i Stor-Göteborg har SD på sistone ”peak:at” och ”slagit sig själv” med 17,6% respektive 19,6% trots att mellan 45-60% av samtliga invånare i landets tre storstadsregionerna numera har utländsk bakgrund (och framför allt och alltmer utomeuropeisk bakgrund) och vilket ”översatt” till ras innebär att minst 30-35% av alla vita väljare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö skulle rösta på SD om det hade varit val idag.
 
SD har dessutom numera även sitt allra starkaste fäste i Småland och på Öland och på Gotland (d v s Småland med öarna) och inte i Sydsverige och där partiet ligger på 22,7% enligt SCB:s partisympatiundersökning jämfört med 22,1% i Sydsverige och SD:s tredje största fäste efter Västsverige med Stor-Göteborg är numera Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län sammantaget (d v s Östra Mellansverige) med 19,5% och därefter följer Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län (d v s Norra Mellansverige) med 18,7%.