Kategori: Göteborg

SD Göteborg går till val med en lista som toppas av rasideologer, antisemiter och islamofober

I helgen har SD Göteborgs kandidatlista fastställts inför kommunvalet i september i år och som brukligt är visar SD återigen att Göteborg är och förblir en politiskt radikalare stad än huvudstaden Stockholm. SD Göteborg har en historia av att alltid ha varit SD Stockholms mer radikala och inte minst mer hårdföra och stundtals mer våldsamma ”lillebror” ända sedan SD Göteborg grundades av en blandning av naziskinheads (med Ulf ”Ace of Base” Ekberg i spetsen), s k gammelnazister och f d Nordiska rikspartiet-aktivister.

Toppkandidaten Jörgen Fogelklou är rasideolog och antisemit och har bl a hyllat Förintelsen samt hotat att mörda partikamrater, andrakandidaten Agneta Kjaerbeck har delat explicit antisemitiska budskap och länkat till högerradikala alternativmedier, tredjenamnet Björn Tidland betraktas som Fogelklous lojala ”högra hand” medan fjärdenamnet Lena Ferm är en f d moderat som bl a har uttryckt att ”de flesta invandrare är analfabeter” samt delat islamofobiska länkar plus ett inlägg som innehöll ett hakkors även om hon ursäktade sig i efterhand med att hon aldrig noterade själva hakkorset utan enbart såg texten som sade ”SVERIGE VAKNA”.

Det är en sak om det hade handlat om AfS Göteborgs toppkandidater men nu handlar det om ett parti som tyvärr kan komma att erhålla 13-15% av göteborgarnas röster i höst. Inte heller handlar det om en skånsk landsbygdskommun eller om en värmländsk bruksort där SD till och från toppar sina kandidatlistor med rasideologer och antisemiter utan om Sveriges näst största kommun.

Med andra ord går det slutligen att konstatera att Göteborg är och förblir Göteborg och särskilt gäller det stadens s k nationella rörelse – den har alltid varit rejält radikal och även ofta (mycket) våldsam och den har inte minst alltid varit ideologiskt trogen ursprunget och så även dagens SD Göteborg.

I går festade Åkesson ihop med en SD-topp som har hyllat Förintelsen och nazismen

I veckan sade Jimmie Åkesson till Anders Holmberg i SVT:s ”30 minuter” att han personligen har stött på personer med extrema åsikter i SD, d v s helt enkelt rasideologer och antisemiter, vid endast två-tre tillfällen sedan han själv gick med i SD 1994:


Igår festade Åkesson tillsammans med en person som har hyllat Förintelsen och nationalsocialismen samt uttryckt rasideologiska och antisemitiska åsikter i stil med ”deportera varenda jävla svartskalle”, ”ett par Zyklon-B burkar hade sparat oss 1,3 miljarder”, ”juden är roten till allt ont” och ”Sieg heil!”.

Att SD:s starke man i Sveriges näst största och näst folkrikaste stad och region Jörgen Fogelklou valde att tweet:a ut detta s k bromance-(fylle)foto på Twitter i realtid igår kväll (d v s exakt samtidigt som när de båda grabbarna grus-SD:arna just var på fyllan) ska då förstås som att han dels hånfullt pekar finger åt alla som inte är SD:are (”jag sk-t-er fullständigt i om ni anser att jag är en kryptonazist, en rasse och en judehatare för titta här – jag är faktiskt nära vän med ledaren själv och ni kan därför aldrig komma åt mig era j-vl-r”) och dels kommunicerar till partiet, och kanske särskilt till alla de partikamrater som inte alltid uppskattar hans rejält hårda nypor (Fogelklou har bl a mordhotat konkurrenter inom partiet) som han vid flera tillfällen har gett prov på inom SD Göteborg och SD Västsverige (”jag sk-t-er fullständigt i om ni anser att jag är en översittartyp, en person som hotar och trakasserar mig fram och ett praktsvin för titta här – jag är faktiskt nära vän med ledaren själv och ni kan därför aldrig komma åt mig era j-vl-r”).

Kommer landets invånare med utomeuropeisk bakgrund snart att stigmatiseras som oansvariga vaccinvägrande smittospridare som förstör för alla andra invånare i landet genom att fortsätta att hålla liv i pandemin? 

Landets invånare med utomeuropeisk bakgrund är inte bara de som har drabbats allra mest/värst av viruset under pandemin proportionellt sett (de har insjuknat allra mest, vårdats inom intensivvården allra mest och dött allra mest proportionellt sett) utan allt tyder nu tyvärr på att de kommer att fortsätta att insjukna (och därmed även fortsätta att riskera att dö allra mest/värst) nu när sensommaren övergår till höst p g a att invånarna med utomeuropeisk bakgrund av olika anledningar har avstått från att vaccinera sig i långt högre utsträckning än andra invånare. 

DN:s Marina Ferhatovic och Carl Cato rapporterar idag om just den oroväckande situationen och det mycket troliga scenariot inför hösten för Göteborgs del. 

Bland majoritetsinvånarna i Göteborg har uppemot 85-90% låtit vaccinera sig vid det här laget men bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund handlar det om kring 50% och alltför mycket tyder tyvärr på att det är invånarna med utomeuropeisk bakgrund som just nu inte bara insjuknar allra mest och vårdas inom intensivvården allra mest utan det är tyvärr också de som sprider vidare viruset allra mest proportionellt sett och inte bara i Göteborg utan i hela landet. 

Tyvärr verkar dessutom både de utrikes födda invandrarna och de inrikes födda s k andragenerationarna avstå från att vaccinera sig i ungefär lika hög grad (och i alltför hög grad) och tyvärr finns det nu en risk inför hösten och än mer inför vintern att landets invånare med utomeuropeisk bakgrund inte bara kommer att vara den grupp som tvingas fortsätta att lida allra mest/värst av viruset proportionellt sett utan också att de snart kommer att stigmatiseras som oansvariga och kanske t o m som hänsynslösa vaccinvägrande smittospridare som inte lyssnar på regeringens, Tegnells och Folkhälsomyndigetens ständiga vädjanden och förstör för alla andra invånare i landet genom att fortsätta att hålla liv i pandemin. 

https://www.dn.se/sverige/iva-overlakaren-frustrerad-over-ovaccinerade-covidpatienter-hade-latt-kunnat-undvikas

”Bara hälften av invånarna i Göteborgsstadsdelen Angered, 52 procent, hade enligt förra veckans statistik fått sin första vaccindos. Det kan jämföras med 74 procent som är snittet för hela Göteborg. Samtidigt var smittspridningen i Angered den högsta i staden. 

DN har tidigare rapporterat om hur drygt 70 procent av de patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus i Västra Götalandsregionen inte är vaccinerade mot sjukdomen. I början av den här veckan vårdades 69 covid-patienter i Västra Götaland, varav 15 behövde intensivvård. 

– 14 av dem är helt ovaccinerade och en har fått en dos för runt tio dagar sedan. De som kommer nu och blir svårt sjuka har undvikit eller låtit bli att vaccinera sig. De får självklart bästa möjliga vård ändå, men det är så synd och onödigt att de ska bli så allvarligt sjuka, säger Kai Knudsen, överläkare på Sahlgrenska sjukhusets intensivvårdsavdelning.

Läkaren Tobias Carlsson, som leder pandemigruppen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, följer också utvecklingen med viss oro. 

– Vi har fler covidpatienter på Iva nu än vi har haft under sommaren. Än så länge är det på en nivå som vi kan hantera inom befintlig plan, men om det fortsätter att öka så kommer vi att behöva se över hur vi ska lösa det. Samtidigt är det redan nu mycket ansträngt, för det här är patienter som vi inte hade haft annars. Om det fortsätter öka, befarar han att sjukhuset återigen kommer behöva skjuta upp operationer för att prioritera den akuta vården.”

Ska SD Göteborgs naziförbannelse snart även drabba antisemiten och rasideologen Jörgen Fogelklou såsom denna förbannelse har drabbat alla hans företrädare? En påminnelse om att SD Göteborg har dominerats och letts av antisemiter och rasideologer av Fogelklous typ ända från start

Ska SD Göteborgs naziförbannelse snart även drabba SD Göteborgs nuvarande ”starke man” antisemiten och rasideologen Jörgen Fogelklou eller ej såsom denna förbannelse har drabbat hans företrädare? SD Göteborg har ända från start dominerats och letts av antisemiter och rasideologer av Fogelklous typ.

Igår trendade Jörgen Fogelklous namn på svenskspråkiga Twitter efter Aftonbladets skriverier om denne (se bl a https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mBkVg4/forre-sd-kommunalradet-fogelklou-erkande-allt-for-mig) och den stora frågan är nu om SD Göteborgs naziförbannelse ska slå in igen – d v s om SD:s ”starke man” i den så viktiga staden Göteborg och i den så viktiga regionen Västra Götaland ska tvingas avgå och uteslutas eller ej efter att under flera år ha uttryckt allsköns Förintelsehyllande, antisemitiska och rasideologiska åsikter på Flashback eller kommer dennes nära vänskap med Åkesson och de andra SD-topparna att se till att han kommer att sitta kvar fram tills och över 2022 års val?

Under pandemin har SD nämligen klättrat dramatiskt i opinionsundersökningarna i just Göteborg och Västra Götaland och partiet ligger där nu på 12% i själva staden respektive på 22-23% i den omkringliggande regionen vilket innebär åtskilliga nya mandat i 2022 års val så det är mycket (d v s konkret 10 000-tals och åter 10 000-tals väljare/röster) som ligger i vågskålen för partiet i denna del av landet.

SD Göteborg bildades i mars 1988 under ledning av Reine Wikström från nazistiska NRP på ett möte på Hisingen som samlade större delen av Göteborgs dåtida s k nationella rörelse i form av f d och/eller dåvarande medlemmar i nazistiska NRP och fascistiska Nysvenska rörelsen och representanter från den mycket våldsamma nazistiska skinheadsubkulturen i staden som genom åren kom att stå bakom ett flertal attentat och mord på homosexuella och icke-vita män.

SD Göteborgs naziförbannelse handlar då kort och gott om att SD Göteborg i stort sett alltid har letts av rasideologer, vilka en efter en just har fått avgå och uteslutits ur SD. Vem som egentligen lade denna förbannelse på SD Göteborg är dock en annan fråga och buden är många: Säpo? AFA? Expo? Göteborgsjudarna? Muslimerna i Göteborgs förorter? Göteborgshumorn? Eller kanske t o m det berömda Göteborgsvädret?

Bland de mer illustra deltagarna på SD Göteborgs legendomsusade grundandemöte hittades den riksbekante jazzmusikern Hans ”Cooling” Carling, SD:s första ledare Anders Klarström och den blivande Ace of Base-världsstjärnan Ulf Ekberg som valdes till sekreterare för partiavdelningen samt Johnny Lindén, som kom att producera Ace of Bases debutalbum ”Happy nation” som på sin tid var det debutalbum i populärmusikhistorien som sålde allra mest fram tills dess (det handlade om kring 23 miljoner exemplar – Lindén, som senare kom att skriva för bl a nazistiska Info-14 och Svegot, designade dessutom även skivomslaget och var länge den som låg bakom SD:s partiorgan SD-Bulletinen).

Nazisten Reine Wikström kom senare att uteslutas ur SD 2006 medan Anders Klarström, som också han hade en bakgrund i nazistiska NRP, lämnade SD 1995. Klarström var då f ö tillsammans med dåvarande NRP Uppsalas kvinnliga ledare. Därefter tog den hårdhänta och brutala Lars ”Lasse” Emanuelsson (och dennes bror Per) över taktpinnen i Göteborg, som brukade omge sig med ett entourage av (nazi)skinheads, och där han bl a anordnade ett massmöte på Götaplatsen som var direkt inspirerat av de nazistiska Nürnbergdagarna.

Emanuelsson uteslöts sedan i sin tur ur partiet 2004 och därefter tog SD:s f d ledare Mikael Jansson över ledningen i Göteborg samtidigt som att han f ö var tillsammans med dåvarande kryptonazistiska Nationaldemokraternas internationella sekreterare som brukade marschera i den nazistiska s k Salemmarschen.

Jansson, som sedermera gick över till AfS 2018, efterträddes sedan av Patrik Ehn, som har ett förflutet i nazistiska NRP och som tidigare ledde nazistiska Riksfrontens Uppsala-avdelning, och som också han drabbades av SD Göteborgs nazistiska förbannelse genom att bli utesluten ur partiet 2013.

Efter Ehn var Lars Hansson sedan under flera år partiets ”starke man” i Göteborg och Västsverige men även han kom att uteslutas ur partiet 2018. F ö kan det här vara relevant att nämna att AfS nuvarande ledare Gustav Kasselstrand började sin politiska bana i SD Göteborg och även han uteslöts som bekant ur partiet, vilket gjorde att AfS bildades.

När sedan dammet till slut hade lagt sig efter åratal av interna SD-maktstrider i Göteborg och Västra Götaland som dessutom kantades av ständiga mediala s k rasskandaler (d v s när en SD-politiker avslöjas med att ha sagt, skrivit eller gjort något rasistiskt och/eller spridit, stöttat och sympatiserat med någon rasideologisk ståndpunkt) har Jörgen Fogelklou till slut framträtt som SD:s obestridliga ledare i Göteborg och Västra Götaland och den stora frågan är nu som sagt om SD Göteborgs naziförbannelse också ska drabba honom eller inte?

Jörgen Fogelklou på Flashback:

”Mengele var en oerhört pragmatisk man. Han insåg att som läkare och vetenskapsman var koncentrationslägren ett helt unikt tillfälle att ’kunna göra vad man vill’. Han insåg naturligtvis att i fredstid skulle han aldrig få chansen att obducera tvillingar som dött på samma tidpunkt.”

”Juden är roten till allt ont.”

”Ett par Zyklon-B burkar hade med andra ord sparat oss svenskar 1,3 miljarder.” (med anledning av en uträkning att det skulle kosta staten denna summa om alla utvisningsbeslut verkställdes)

”Det mest logiska vore naturligtvis att ta till vapen. Ett snabbt, billigt och effektivt sätt att bli kvitt problemet en gång för alla. Tyvärr är inte alla redo för en sådan drastisk metod.”

Jörgen Fogelklou i GP 2017:

”Vi står solidariska med kampen mot antisemitism i alla dess former… Vad gäller den judiska minoriteten står vi upp för den och dess rättigheter på alla tänkbara sätt, något annat är för oss otänkbart… Den 27 januari lägger vi självklart alla politiska meningsskiljaktigheter åt sidan och enas i vår respekt för Förintelsens offer.” (med anledning av Förintelsens minnesdag 2017, som SD deltar i att åminna)

Nu har Göteborgs stads publicerat inspelningen av Catrin Lundströms och min presentation ”Vit melankoli – en analys av en nation i kris”

Nu har Göteborgs stads kulturförvaltning publicerat inspelningen av Catrin Lundströms och min (digitala) (bok)presentation ”Vit melankoli – en analys av en nation i kris” som ägde rum på Blå stället i Angered den 25 mars i år. 

Detta innebär att jag nu är med i ett 20-tal Youtube-filmer:

Det är onekligen något alldeles speciellt med Göteborgs (och Västsveriges) polischefer: Nu har Erik Nord än en gång låtit sig intervjuas av SD:s tv-kanal Riks

Det är onekligen något alldeles speciellt med Göteborgs (och Västsveriges) polischefer: Nu har Erik Nord än en gång låtit sig intervjuas av SD:s tv-kanal Riks (Riksstudios).


Visserligen har ett mycket stort antal personer låtit sig intervjuas av SD:s tv-kanal ända sedan Riksstudios sjösattes i november förra året såsom ett försvarligt antal kändisar, forskare, journalister, kulturutövare m fl och jag har själv fått åtminstone en förfrågan om att delta (men jag tackade nej vänligt men bestämt) men att delta två gånger på raken har då väldigt få icke-SD:are och icke-s k nationella i allmänhet gjort utöver just Nord.


Nord är bl a känd för att han gav NMR tillstånd att demonstrera utanför Göteborgs synagoga och för att bagatellisera NMR och han har bl a uttalat sig för ett totalförbud mot tiggeri och för att dra in medborgarskapet i efterhand för svenska jihadister (och Nord har f ö också underlåtit att meddela ett flertal antifascister som stod på en högerextrem dödslista att de just gjorde det inklusive mig själv).


Påminner också gärna om att år 1995 ägde ett mycket brutalt mord rum i Göteborg – en förmodat homosexuell manlig konstnär dödades av två nazister varav den ena var den dåvarande polischefens son. Polischefens son frikändes dock för mordet då den tekniska bevisning som hade funnits i form av en tårgassprej försvann på ett mystiskt sätt i samband med utredningen.


I början på 90-talet tillät vidare den dåvarande polischefen i Göteborg VAM (d v s Vitt ariskt motstånd) att vid upprepade tillfällen demonstrera på första maj och därigenom öppet provocera arbetarrörelsen och vänstern och 1993 lät samme polischef SD hålla ett möte på Götaplatsen som var en ren Reichsparteitag-iscensättning med en skog av fanor och facklor och som inleddes med Wagners Valkyrians ritt. Och under krigsåren var stadens dåvarande polischef dessutom prenumerant på högerextrema Dagsposten.

Den gamle Göteborgsnazisten, SD:aren och mördaren Daniel Karlsson misstänks för en mordbrand i Glava utanför Arvika

Så har en av SD Göteborgs gamla medlemmar Daniel Karlsson som har minst två mord på sitt samvete gjort sig bemärkt i Värmland på sistone och närmare bestämt utanför Arvika genom att i lördags bränna ned HVB-hemmet Hillringsbergs rehabcenter i Glava till grunden:

Karlsson dömdes 1990 till sex års fängelse för mord efter att i Göteborg ha dödat en 32-årig homosexuell man på en parkeringsplats i närheten av RFSL:s lokal i staden med 50-talet hugg med en bajonett. 

År 1995 dömdes Karlsson återigen till fängelse för mord och denna gång i åtta år för att ha dödat den 60-årige förmodade homosexuelle konstnären Per Skoglund på Nya Allén i närheten av Järntorget i Göteborg tillsammans med sonen till en av Göteborgspolisens högsta polischefer som också han möjligen var SD:are.

Skoglund troddes vara homosexuell och utsattes för en mycket grov misshandel innan han dog – de båda nazisterna hoppade på hans huvud och ansikte, flera inre organ var kraftigt skadade, ena lungan hade punkterats av upprepade sparkar i liggande ställning och flera ben var krossade.

Polischefens son frikändes för mordet då den tekniska bevisning som hade funnits i form av en tårgassprej försvann på ett mystiskt sätt på och från Polishuset i samband med utredningen.

Den s k nationella scenen i Göteborg runt SD Göteborg var på 1980- och 90-talen synnerligen brutal och våldsam. Den blivande Ace of Base-världsstjärnan Ulf Ekberg var t ex en av grundarna av SD Göteborg och Ace of Base:s debutskiva ”Happy Nation” producerades av en SD-medlem.

Och Ekbergs allra första ”hit” var då inte ”Wheel of Fortune” utan den inom dåtidens SD Göteborg-kretsar kultförklarade våldsdyrkande sången ”Vit makt, svartskalleslakt!” som bl a innehåller stroferna ”Män i vita kåpor på vägen tågar. Vi njuter när vi huvudena av n-a sågar. Svartskalle, vi hatar dig! Ut, ut, ut, ut! Nordens folk, vakna nu! Skjut, skjut, skjut, skjut!” och ”Där n-a finns, följer fattigdom, svält och kulturellt mörker. Där de vita finns, följer civilisation, upplysning och välstånd. Vit makt, svartskalleslakt! Vit makt, svartskalleslakt!”.

”De boende på HVB-hemmet var ute för att hälsa på en nyanländ klient. Då upptäckte en i personalen att det brann inne i byggnaden. 

– Oturligt nog stod ett fönster uppe, därför lyckades elden sprida sig till taket, säger föreståndaren Karolina Midböe. Nu är en man i 50-årsåldern misstänkt för grov mordbrand.

De boende och personalen på HVB-hemmet Hillringsbergs rehabcenter i Glava utanför Arvika var ute på gårdsplanen vid 19-tiden på lördagen för att hälsa en ny person välkommen till hemmet.

Men plötsligt larmade en i personalen och en boende om att det kom rök från byggnaden.

De tog sig snabbt in i det timrade huset och hämtade ut den enda person som då fortfarande var kvar i byggnaden. I samband med det öppnades en dörr och i och med att ett fönster också stod öppet blev det korsdrag.

– En sådan här brand skulle egentligen inte vara möjlig, vi trodde aldrig att det skulle gå så här illa. Men på grund av korsdraget tog elden sig ut genom ett fönster och tog tag i taket, säger Karolina Midböe.

Byggnaden blev snabbt övertänd och på söndagsmorgonen fanns ingenting kvar av det timrade huset.

Karolina Midböe fick larm om branden kort efter att 112 larmats på lördagen. Hon åkte omedelbart till HVB-hemmet där de boende snabbt kunde placeras om i en annan byggnad på området.

– Alla är trygga och lugna nu även om det finns någon som är lite mer ledsen och har förlorat familjefoton och sådant i branden, säger hon.

HVB-hemmet har åtta lägenheter för män med missbruksproblem och psykisk ohälsa. Hemmet var inte fullbelagt när branden bröt ut.”

(…)

”En man i 50-årsåldern greps på plats under lördagskvällen och är nu anhållen misstänkt för grov mordbrand.” See less

SD växer nu även i Göteborgs stad trots att SD Göteborg leds av Jimmie Åkessons vän rasideologen, Förintelsehyllaren och antisemiten Jörgen Fogelklou som också har hotat partikamrater med grovt våld

Liksom i huvudstadsregionen har SD ökat dramatiskt i Västsverige i ett flertal opinionsundersökningar, d v s i Sveriges två folkrikaste (och därmed ”väljarrikaste”) och mest urbana regioner, och tyvärr gäller detta även Göteborgs stad där SD kraftigt går framåt och numera ligger på 12%.

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/halvtid-i-g%C3%B6teborgspolitiken-sd-och-v-de-stora-vinnarna-1.38103734?fbclid=IwAR2I6NMjQwWMMtJrIEhdZ4bxw8iSK_Z29aWsUy7iCZ6Oh02k9KJYfeg3FmY

I undersökningen framgår det även att en hel del som röstar på Demokraterna i Göteborg, som just nu ligger på 16%, röstar på SD i riksdagsvalet vilket gör att SD:s potential att kunna fortsätta att växa bland göteborgarna är relativt stor inför framtiden. Liberalerna ligger f ö i samma undersökning på 4% i Göteborg som då en gång i tiden var den svenska antifascistiska och antirasistiska socialliberalismens epicentrum.

SD Göteborg leds av rasideologen, Förintelsehyllaren och antisemiten (”juden är roten till allt ont”) Jörgen Fogelklou som samtidigt om och om igen försäkrar att ”det finns ingen rasism i vårt parti och ”det finns ingen antisemitism i vårt parti” och med rejält hårda nypor har Fogelklou, som är personlig vän med Åkesson, detaljstyrt och disciplinerat SD Göteborg och även SD:s västsvenska partidistrikt och bl a genom att hota oppositionella partimedlemmar med grovt våld och t o m med mord (”Kommer du hit kommer jag skalla ner dig. Jag kommer sparka ner dig. Jag kommer gräva ner dig i en jävla garderob!”).

I år har det gått 75 år sedan den förste som använde termen ”rasism” på svenska (och i skrift) gick bort

Segerstedtstiftelsens Ulla Berglindh uppmärksammar i GP att det i år har gått 75 år sedan de svenska liberalernas antagligen störste antifascist gick bort – d v s Torgny Segerstedt.
 
Segerstedt är ju mest förknippad med Göteborg p g a hans mångåriga chefsredaktörskap för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT) och inte många vet att han faktiskt också är värmlänningarnas antagligen störste antifascist då han föddes och växte upp i Karlstad under den s k unionstiden och likt otaliga andra värmlänningar gifte han sig också ”över Kölen”, d v s med en norrman och just i hans fall med en norska då han var hetero.
 
Det ironiska är att Segerstedt växte upp i samma kvarter och stadsdel som värmlänningarnas antagligen största artist någonsin Zarah ”Die Leander” Leander och det är ju tyvärr också så att Värmland mer än något annat landskap verkar ha ”producerat” fler högerextremister och pro-nazister än något annat landskap i landet per capita eller åtminstone prominenta sådana som antingen blev s k rikskändisar eller t o m världsstjärnor såsom i ”Die Leanders” fall.
 
Segerstedt bör inte minst lyftas fram så här 75 år efter hans bortgång för att han antagligen var den förste svensktalande som använde sig av termen ”rasism” i tryckt skrift i en GHT-ledare från 1938 som handlade om Nazi-Tyskland eller för att vara exakt den förste som hade svenska som förstaspråk och som bodde och levde i Sverige för att gardera mig mot finlandssvenskarna, ukrainasvenskarna och estlandssvenskarna och inte minst för alla miljontals svenskamerikaner som fortfarande talade svenska i USA:s jättestäder och i Minnesota och Mellanvästern på Segerstedts tid, och bland vilka åtskilliga mycket väl kan ha använt detta ord i både tal och i skrift innan Segerstedt gjorde det.
 
Ordet ”rasism” kom dock inte att slå igenom i svenska språket, inom den svensktalande gemenskapen och bland de svensktalande förrän kring 1968, då användningen av ordet kom att explodera så Segerstedt var m a o många långa decennier före sin tid.
 
Och själv har jag under mina (pendlar)år i Karlstad och Värmland ”roat” mig med att söka upp de få synliga minnen av Segerstedt som hittas i hans gamla hemstad, och de är då inte särskilt många och kanske då göteborgarna ju har ”claim:at” Segerstedt så till den milda grad att han nog uppfattas som en göteborgare idag av både de allra flesta av dagens värmlänningar och de allra flesta av dagens göteborgare. Tidigare hade de tyvärr alltför många och tyvärr alltför aggressiva lokala högerextremisterna i Karlstad tyvärr gjort alltför mycket åverkan på kommunens informationstavla om Segerstedt så att den nästan var oläslig och full med inristade s k solkors och svastikor men som tur är har kommunen nu bytt ut den gamla skylten mot en ny sådan.
Segerstedt.jpg
 
 
”Vad finns kvar i det kollektiva minnet av Torgny Segerstedt nu 75 år sedan han gick ur tiden?
 
Ett par gator med hans namn, en granitobelisk, en grav, en sal på Göteborgs universitet, ett par bronsbyster i Sverige och Norge. En spårvagn. I Göteborg en stiftelse och en vänförening som genom symbolhandlingar vill hålla hans namn levande med en Frihetpenna, en Frihetston, en gästprofessur, skol-och universitetsstipendier samt ett nationellt resurscentrum, Segerstedtinstitutet.
 
Den 15 mars 1945 skrev Torgny Segerstedt sin sista IDAG-artikel i GHT – Göteborgs Handels-och Sjöfarts-Tidning, en av de få svenska tidningar som under 30-40-tal stod fast i sin kritik mot Hitlertyskland. Två veckor senare avled han, utan att få uppleva krigsslutet och de nordiska ländernas frihet, som legat honom så varmt om hjärtat. Han var huvudredaktör för GHT i nästan trettio år, skrev tusentals artiklar, kämpande för yttrande–och tryckfrihet, mänskliga rättigheter och demokratiska värden, mot extremism, rasism och dogmatism, mot den svenska samlingsregeringens eftergiftspolitik.
 
Idag, då de traditionella medierna kämpar mot en tsunami av sociala medier och faktaresistens är det viktigt att han blir ihågkommen, att hans röst och det löfte han avgav till GHT:s läsare förblir en levande ledstjärna. Han ville ”med ett klart och tydligt ståndpunktstagande förena ett vederhäftigt och sakligt framställningssätt”.
 
Han var en dåtidens centralgestalt med kontaktnät inom politik, vetenskap, religion, publicistik, ekonomi. Aktiv i debatter och brevväxlingar, utmejslande frågeställningar, argumenterande för sina ståndpunkter.”

SD:s ”starke man” i Göteborg och Västsverige rasideologen och antisemiten Jörgen Fogelklou aktualiserar SD:s gamla förslag om att skapa en återvandrings- och repatrieringsmyndighet

Ända sedan 1990-talets våldsamma Kampfjahren har SD drivit kravet på att det som tidigare hette Statens invandrarverk (och numera heter Migrationsverket) ska göras om till en återvandrings- och repatrieringsmyndighet och nu verkar SD:s ”starke man” i Göteborg och Västsverige rasideologen och antisemiten Jörgen Fogelklou ha tagit upp denna klassiska 90-talsidé som härrör från SD:s rasideologiska och antisemitiska period och dessutom föreslår SD Göteborg även att 6 november ska högtidlighållas som både SD och VAM tidigare brukade åminna just i Göteborg med uppställningar och uppmarscher liksom pronatalistiska satsningar som gratis blöjor i förskolorna:
 
”30 miljoner till ett ”återvandringskansli”, 15 miljoner till blöjor i förskolorna – och en miljon till firande av Gustav Adolfsdagen 6 november. Sverigedemokraterna har gott om specifika poster i sitt förslag till budget för Göteborgs stad, men menar själva att de förbereder sig för en viktigare roll i kommunen.”
 
 
”SD har många och mycket precisa önskemål med sin politik i Göteborg. Lägg till förslaget om ett ”återvandringskansli” och Gustaf Adolfsfirande en öronmärkt miljon för att ”alla skolungdomar ska kunna göra historiska stadsvandringar i vår vackra stad”, extra ordningsvakter för 30 miljoner för att avlasta polisen ”bland annat genom avhysning av tiggare”, tio miljoner till ett skönhetsråd ”för att visa respekt och upprätthålla den gamla stadens stadsplan och arkitektur” och avskaffad karensdag för förskolepersonal – men du fortfarande bara sett några exempel.
 
På tisdagen presenterade partiet en lista med totalt 33 utpekade särskilda satsningar som man söker stöd för när kommunfullmäktige nästa vecka ska besluta om budget.”
 
(…)
 
”Med tanke på den tuffa linjen om att hålla sig till stadens kärnuppdrag, riskerar Fogelklou under budgetdebatten på måndag en och annan passning om sådana budgetposter som gratis blöjor och firande av Gustav Adolfsdagen.
 
Som många andra kommuner tar Göteborgs stad ut en avgift för blöjor till barnen i förskolan. SD vill avsätta 15 miljoner till detta – som en beredskap ifall Högsta förvaltningsdomstolen inte ändrar på den kammarrättsdom som dömde en privat förskola i Värmdö utanför Stockholm till ett vite om 30 000 kronor för att den inte stod för blöjkostnaden. Fallet väntar nu på ett slutligt avgörande.
 
Gustav Adolfsdagen 6 november högtidlighölls med tal av kommunstyrelsens ordförande i Göteborg fram till 2009. ”Göteborgs stads grundare är värd att firas en gång om året. SD vill återinföra denna tradition”, skriver de.
 
På det större planet vill SD ”öppna för att helt ta bort stadsdelsnämnderna om utredningen visar att detta minskar byråkratin, fördelar skattemedlen mer rättvist och spar på administrativa kostnader”.
 
En lång rad punkter i SD-budgeten är frågor som gäller den nationella kompetensen, snarare än den kommunala. Några exempel är att SD vill införa beslutande folkomröstningar. Man vill även att ”svensk lag ska stå över religionsfriheten”. SD i Göteborg vill därtill införa högre språkkrav ”för en säkrare arbetsplats”.”