Kategori: Gert Marcus

Hur hade konstnären Gert Marcus kommenterat sin höga färgsättning av husen i Flemingsberg om han hade levt idag?

Ännu ett av ett närmast oräkneligt antal konferenser, symposier, workshops, seminarier och ”events” som handlar om att förändra, förbättra, ”stötta”, ”backa” och (i just detta fall) återskapa ”förorten” (och i just detta fall Flemingsberg i Huddinge kommun i Stockholms län) ska nu äga rum och gå av stapeln och i just detta fall vid Södertörns högskola som just ligger i Huddinge kommun i Stockholms län.
 
A3-REINVENT-Återskapa-förorten_2017-1
 
Naturligtvis så är det alldeles utmärkt att kanske särskilt den svenska högskolevärldens alla (närmast oräkneliga) progressiva forskare intresserar sig för och engagerar sig i förorterna och deras invånare men tyvärr så har ju inte statistiken förbättrats alls på sistone utifrån ett sådant övergripande ”önskemål” som att ”bryta segregationen” utan tvärtom så har ju andelen invånare med utländsk och fr a utomvästerländsk bakgrund bara fortsatt att öka i landets förorter och miljonprogramsområden medan andelen infödda majoritetssvenskar omvänt bara har fortsatt att minska i samma stadsdelar under de senaste åren.
 
”Kul” dock att se sitt ”eget” hus förekomma (d v s jag bor i en av de huskroppar som syns på fotografiet och på konferensaffischen) i ett akademiskt sammanhang för en gång skull (och inte bara i relation till ”andragenerationsgrabbarnas” skjutningar, till kriminalitet, till arbetslöshet, till fattigdom, till psykisk ohälsa och till låga betyg): De ytterst karaktäristiska gigantiska lecorbusier:aktiga husen i Flemingsberg färgsattes då av konstnären Gert Marcus som enligt egen utsago inspirerades av Tredje världens höga färgsättning och grälla pastellfärger (som för en svensk och en skandinav nog också framstår som både ”primitiva”, ”feminina” och ”barnsliga”) och när miljonprogramsområdet stod färdigt och invigdes av självaste Tage Erlander 1975 så hade under 5% av Flemingsbergs invånare utomvästerländsk bakgrund men idag så dominerar denna demografiska subgrupp helt stads(dels)bilden, gatorna och det offentliga rummet och frågan är väl vad Marcus hade tänkt om det om han hade levt idag och här nedan följer två (av mig formulerade) möjligen tänkbara förslag:
 
”Oj vad märkligt att människor från Tredje världen numera bor i de där husen som jag en gång i tiden färgsatte – det var ju aldrig tänkt så och det fanns ju inte på kartan att det skulle bli så 1975 – jag var ju bara (kultur)vänster och antirasist och antiimperialist och lät mig inspireras av Tredje världens pastellfärger och inget annat för det var ju helt enkelt bara chict, radikalt och avantgarde att vara för Tredje världen på 1970-talet!”
 
”Undrar om utomeuropéerna mår bra och trivs i de av mig färgsatta huskropparna och kanske känner de sig extra hemma just i Flemingsberg då färgsättningen påminner så mycket om den som gäller i deras hemländer i Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika?”