Kategori: Försvarsfrämjandet

Jan von Konow avliden, Sveriges f d statsheraldiker och högerextremist

Friherre Jan von Konow, johanniterriddare, major, förläggare, militärhistoriker och liksom f d chef för Armémuseum, knuten till Kungliga Hovstaterna mm mm har avlidit. Under hela efterkrigstiden var von Konow engagerad i den svenska extremhögern samtidigt som han gjorde en s k borgerlig karriär:
 
Jan von Konow var fr a mångårig medlem i Försvarsfrämjandet som bildades 1939 av högerextrema officerare knutna till Sveriges nationella förbund, och publicerade genom decennierna ett stort antal artiklar i dess olika organ Folkförsvaret, Effektivt försvar och Fritt militärt forum liksom att han även var skribent i Contra och Salt samt medlem i Ungsvenska klubben mm. Under sin tid som statsheraldiker engagerade von Konow konstnären Bror Jacques de Wærn som vapenmålare, också han högerextremist och knuten till Nordiska rikspartiet.
13090333_10153766728135847_2126207311_n

Familjen Herlitz och extremhögern

Förra sommaren under Almedalsveckan i Visby blev jag approcherad av en mycket uppbragt man vars bortgångne far Carl Herlitz, f d generalstabschef och överste av 1:a graden, hade varit medlem i Försvarsfrämjandet. Då jag i olika sammanhang har betecknat numera upplösta Försvarsfrämjandet som bildades 1939 av högerextrema officerare som just en högerextrem organisation, och även har publicerat Försvarsfrämjandets matrikel i något sammanhang innehållande bl a Carl Herlitz namn (som var medlem i Försvarsfrämjandet åtminstone mellan 1984-1997), så menade sonen helt enkelt att jag hade ”hängt ut hans far som nazist”, vilket denne intygade att fadern inte hade varit på något sätt – tvärtom hade han enligt sonen varit demokrat och antirasist under hela sitt liv.

Naturligtvis blev jag efter denna något obekväma incident som jag tyvärr är alltför van vid vid det här laget (d v s socialgrupp ett- och SACO–svenskar kontaktar mig sedan många år tillbaka regelbundet för att uttrycka hur de känner och tycker om mig p g a att jag anses ha ”vanhedrat” och ”vanhelgat” deras släktingar och familjenamn efter att i olika sammanhang ha skrivit om sådana här högerextrema kopplingar) nyfiken på familjen Herlitz högerextrema kopplingar, och fann även att överste Carl Herlitz far, den berömde historikern och statsvetarprofessorn vid Stockholms universitet Nils Herlitz även han var medlem i Försvarsfrämjandet under kriget när organisationen precis hade bildats, och när organisationen verkligen var öppet högerextrem (vilket jag hittade i den nazistiske överste Rickman von der Lanckens efterlämnade personarkiv). Döm om min förvåning när jag nu hittar ännu en Herlitz:are i dessa politiska sammanhang: ingenjör Carl-Gustaf Herlitz, känd industriman som mellan 1916-47 var VD för Nordens en gång största porslinsfabrik Arabia i Helsingfors. Ingenjör Herlitz skrev på 1950-talet arga brev till svenska dagstidningar (såsom socialdemokratiska Stockholms-Tidningen) som ”vågade påstå” att den nazi-tyska regimen hade dödat 6 miljoner judar – för Herlitz var detta inget annat än en ”allierad krigslögn” som ”judarna fått hela världen att tro på”. Herlitz publicerade även skrifter i frågan så sent som 1958 där han anklagade judarna för att ”styra världen”.