Kategori: första maj

En historisk översikt över den svenska s k nationella rörelsens försök att göra anspråk på första maj från Lindholms nazistparti till dagens SD och via bl a NRP, VAM, NSF och NMR

Mycket mer än så här kommer nog inte NMR att åstadkomma idag på första maj:


Denna banderoll sattes upp i natt och inför idag i anslutning till skolan Nya Elementar som ligger i Bromma i Stockholm där NMR kan sägas ha uppstått en gång i tiden i form av en synnerligen livaktig (nazi)skinheadsubkultur på 90-talet och genom den nazistiska organisationen Oberoende nationell ungdom, som ursprungligen var knuten till SD och som sedermera kom att utvecklas till dagens NMR.


Att banderollen sattes upp just i Bromma kan m a o tolkas som en medveten eller omedveten blinkning till NMR:s ursprung och historia och som ett slags hommage till denna del av Stockholm, som en gång födde fram och hyste en tyvärr alltför dynamisk nazistisk ungdomssubkultur.


Ända sedan mellankrigstiden har den svenska s k nationella rörelsen gjort vad den har kunnat för att göra anspråk på första maj då rörelsen anser sig representera folket och under större delen av det högindustriella 1900-talet utgjorde arbetarklassen merparten av folket (d v s LO-kollektivet dominerade totalbefolkningen demografiskt och proportionellt sett), vilket gjorde att den s k nationella rörelsen gjorde allt för att framställa sig som arbetarnas och därmed folkets rörelse.


Under 1930- och 40-talen anordnade fr a Lindholms nazistparti NSAP/SSS och det s k Flygpartiet regelbundna första maj-möten och så sent som den 1 maj 1945 kunde nazistledaren Lindholm tala på ett nazistiskt första maj-möte på Medborgarplatsen på det på den tiden röda och proletära Södermalm i Stockholm.

VAM 1 maj 1993 i Gšteborg. PŒ bilden ses demonstranter heilande en HitlerhŠlsning.


Efter kriget var det fr a Oredssons NRP som ärvde Lindholms vänsternazistiska idégods och utmålade sig som ett arbetarnas och folkets parti, på 1990- och 2000-talen anordnade både VAM och NSF flera första maj-manifestationer och under 2010-talet är det just fr a NMR som har övertagit samma ideologiska arv från NSAP/SSS genom att arrangera ett flertal mycket uppmärksammade första maj-evenemang i olika kommuner runtom i landet. Det är också ett faktum att både NRP, VAM, NSF och NMR dominerades och domineras av medlemmar och aktivister som kommer från arbetarklassen.


När SD bildades 1988 försökte partiet visserligen under några år på 90-talet att utmåla sig som något av NSAP/SSS sentida efterföljare men SD gjorde aldrig några officiella försök att ta över första maj då ett flertal av SD:s grundare och första ideologer kom från den radikala anti-68-rörelsen och därigenom hatade de allt vad vänster, arbetarrörelsen, socialism och marxism heter. SD har i stället länge krävt i sitt partiprogram att 1 maj ska avskaffas som helgdag och även motionerat om saken i riksdagen.


SD-aktivister har också genom åren vid flera tillfällen försökt att störa och sabotera olika första maj-manifestationer såsom den 1 maj 1993 när en f d partistyrelseledamot greps i Kungsträdgården i Stockholm tillsammans med dåvarande SDU:s ledare när han försökte närma sig V:s dåvarande ledare Gudrun Schyman beväpnad med en skarpladdad handgranat.


Samtidigt har SD sedan 2010-talet utvecklats till landets näst största arbetarparti med idag över 33 000 medlemmar (SD är f ö tyvärr det enda partiet i landet som fortfarande växer medan alla andra partiers medlemsstock krymper stadigt och kontinuerligt) vilket föranledde Åkesson att förra året avslöja för SVT (på just 1 maj 2020) att SD kan komma att anordna egna första maj-arrangemang i framtiden:


”– Vi har diskuterat genom åren, inte minst med partiledningen om att vi har ett väldigt stöd inom LO-kollektivet och ser oss som en del av den moderna arbetarrörelsen. Egentligen borde kanske också vi ha evenemang på första maj eftersom en stor del av våra väljare är löntagare, vanligt folk.”


Den 1 maj 2007 anordnade SD också för första gången ett eget första maj-möte i Skåne som då mest bara sågs som en provokation mot vänstern och arbetarrörelsen men tio år senare den 1 maj 2017 arrangerade SD Tomelilla t o m ett eget SD-första maj-tåg som utgick från Folkets park i Tomelilla och samlade runt 200 deltagare i den lilla skånska kommunen.


Den stora frågan inför framtiden, nu när SD explicit gör anspråk på att vara den socialdemokratiska arbetarrörelsens arvtagare, är väl m a o om SD kommer att anordna några större första maj-manifestationer eller såsom exempelvis under valåret 2022.