Kategori: Flemingsberg

Nytt stort forskningsprojekt om Flemingsberg

”Sent ska syndaren vakna” som det heter: En stor grupp forskare vid Södertörns högskola ska nu (äntligen) börja studera hur huvudstadsregionens nya södra stadskärna (d v s Söderorts nya regionala stadskärna) Flemingsberg (med omnejd inklusive Tullinge) växer fram i realtid (även om processen redan har pågått ett bra tag vid det här laget) och i ett genomsegregerat urbant landskap precis utanför forskargruppens egna kontor (för ingen av dem bor naturligtvis i Flemingsberg). Både i pengar och i personal räknat handlar det om ett av de mest omfattande forskningsprojekten som Södertörns högskola hittills har sjösatt och genomfört och det är kontroversiella och trängande frågor om segregation och diskriminering, social hållbarhet och social sammanhållning och konflikter och antagonism som står i fokus.
 
För rätt så många år sedan vid det här laget sökte jag själv (tillsammans med andra forskare) förgäves forskningsmedel för att just studera framväxten av den nya stadskärnan Flemingsberg med tonvikt på segregationen och konflikterna mellan majoritet och minoritet men blev på den tiden utkonkurrerad av uppenbarligen långt mer viktiga, politiskt radikala och antirasistiska forskningsprojekt såsom ett projekt som fick rejält med SEK (d v s åtskilliga miljoner kronor), som leddes av majoritetssvenska forskare på vänsterkanten med enormt långa CV:n (OBS – ironi) och som gick ut på att försöka skapa gemenskap och trygghet i norra Botkyrka med gratis aktionsforskningsinriktad korvgrillning i s k farliga och otrygga parker och genom att plantera träd från olika länder, regioner och kontinenter i Tredje världen för att hjälpa minoritetsinvånarna i norra Botkyrka att rota sig och komma bättre överens med varandra (planen var att anlägga en slags genomantirasistisk och kanske också genomantifascistisk parkliknande plantering som bestod av träd och växter som representerade alla de stora invandrar-, minoritets- och diasporagrupperna i norra Botkyrka för att få dem att en gång för alla känna sig hemma i Sverige och börja umgås med varandra).
 
Och jag är så klart inte bitter på något sätt (även om jag än en gång tvingas konstatera att jag som alltid nog är lite för tidigt ute med saker och ting och alltför ”tidig på bollen” och därmed ”missar tåget” när tåget väl är på plats och redo för avfärd) utan ser verkligen fram emot att få ta del av forskningsprojektets resultat och läsa de kommande studierna och publikationerna om det ökande SD-stödet i de majoritetssvenskdominerade områdena runtom Flemingsberg (Vistaberg, Kästa, Glömsta, Tullinge o s v), om Tullingepartiets kamp för att de höginkomsttagande majoritetssvenskarna i Tullinge ska få slippa att växa ihop med fattiga och minoritetsdominerade Flemingsberg och om hur Södertörns högskola (med sin homogena lärar- och forskarkår som samtidigt generellt är politiskt progressiv och radikalt antirasistisk och som ju faktiskt och trots allt bemödar sig om att besöka Flemingsberg varje dag för att arbeta där) ska kunna bidra till att minska segregationen i ett miljonprogramsområde där uppemot 87 procent har utländsk och framför allt utomvästerländsk bakgrund.

Det nya Flemingsberg behöver ”ökad mångfald” enligt kommunen och landstinget

Det nya Flemingsberg visualiserat, d v s södra Stor-Stockholms och Söderorts nya stadskärna, där 87-89% idag har utländsk bakgrund (och flertalet av dessa 87-89% har dessutom utomeuropeisk bakgrund) och som tydligen ska präglas av ”ökad mångfald”, och vilket ska utläsas som fler majoritetssvenskar, fler SACO-invånare och fler övre medelålders och äldre Flemingsbergsinvånare då medelåldern är mycket låg i dagens Flemingsberg – ca 35 år, möjligen t o m ännu lägre.

På bilden, som bör betraktas som kommunens och landstingets (som ansvarar för Stor-Stockholms ”master plan”, den s k RUFS:en – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) ”våta dröm” om det nya framtida Flemingsberg ser vi bl a:

En vit adoptivmamma med ett adoptivbarn från Asien: Idag bor högst sannolikt inte en enda transrasial adoptivfamilj i Flemingsberg överhuvudtaget.

En vit man som talar i mobiltelefon, och som ser lite för gammal ut för att kunna vara student: De enda vita majoritetssvenska män som bor i Flemingsberg idag är unga vuxna studenter, vilka hela tiden dessutom byts ut då få om ens några stannar kvar i området efter avslutade studier.

En vit tjejtriad, d v s tre vita tjejer som hänger med varandra: De s k tjejtriader som jag ser idag i Flemingsberg består i stort sett alltid av tjejer som har bakgrund i Afrika, Asien eller Latinamerika.

F-berg.jpg